(További módosító javaslat nem hangzik el.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(További módosító javaslat nem hangzik el.)"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: október 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Szöllősi János, Tóth Imre 6 fő képviselő. Bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Seresné Lados Éva 3 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ vezetője. Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta és Seresné Lados Éva képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 5 napirendi pont szerepel nyílt ülésben, megkérdezi, hogy van-e valakinek még plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? Major Ferencné: javasolja, hogy nyílt ülésben tárgyalja a testület a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását segítő alapítvány kérelmét, melyet szóban kíván előterjeszteni a projektzárási folyamat gyorsítása érdekében. Drávucz Katalin: zárt ülésben javasolja tárgyalni 7. pontként azt a kérelmet, ami a mai napon érkezett elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatosan, valamint 8. pontként Egyebek című napirendi pontot javasol. (További módosító javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülésben 6. pontként a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány kérelmét tárgyalja a testület? 288/2015. (X. 27.) sz. határozata Napirend kiegészítése

2 2 a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 6. Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány kérelme Előadó: Major Ferencné alpolgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy zárt ülésben elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos kérelmet tárgyalja a testület? 289/2015. (X. 27.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő ponttal egészíti ki zárt ülésének napirendjét: 7. Kérelem jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére a Jászladány, Kossuth Lajos u. 77. szám 2. emelet 4. ajtó alatti 1523/A/4 helyrajzi számú ingatlanról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy zárt ülésben 9. pontként Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 290/2015. (X. 27.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő ponttal egészíti ki zárt ülésének napirendjét: 8. Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 7 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal a testület?

3 3 291/2015. (X. 27.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: N a p i r e n d : 1./ Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között létrejövő megállapodásra a Jászberény Város Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) jogutódlásra történő fenntartóváltásról Előadó: Lajkó Terézia jegyző 2./ Előterjesztés Jászladány Nagyközség Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) alapító okiratának elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző 3./ Előterjesztés Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szakmai programjának és mellékleteinek SZMSZ, Házirend - elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző Müllerné Braun Erika 4./ Javaslat Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott vezetőjére Előadó: Drávucz Katalin polgármester 5./ Városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer szigorítása miatti tájékoztatás kérése Előadó: Drávucz Katalin polgármester 6./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány kérelme Előadó: Major Ferencné alpolgármester Zárt ülés: 7./ Kérelem jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére a Jászladány, Kossuth Lajos u. 77. szám 2. emelet 4. ajtó alatti 1523/A/4 helyrajzi számú ingatlanról Előadó: Drávucz Katalin polgármester 8./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben

4 4 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között létrejövő megállapodásra a Jászberény Város Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) jogutódlásra történő fenntartóváltásról Előadó: Lajkó Terézia jegyző Drávucz Katalin: átadja Lajkó Terézia jegyzőnek a szót. Lajkó Terézia: egy nagy jelentőségű megállapodásról van szó, melyről az írásos anyagot megkapta minden képviselő. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Jászberény Várossal tartottak egy megbeszélést, amelyen rajta kívül részt vett még Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, Donkó Anita vezető főtanácsos. Jászberény részéről részt vett a megbeszélésen Dr. Gottdiener Lajos jegyző, Dr. Pap Magdolna, aki a működési engedélyezési eljárásokat végzi, Kiss József a vagyonnal kapcsolatban, illetve Bobák Zoltán az egyéb dolgokkal kapcsolatban állt a rendelkezésükre. Dr. Szabó Tamás polgármester is bement a megbeszélésre, és nyomatékosította, hogy komoly szándéka van arra Jászberény Városnak, hogy átadja az intézményt Jászladány önkormányzatának. Rendelkeztek már egy olyan testületi határozattal, ami ugyan még csak szándéknyilatkozat, de több pontban meghatározta, hogy kinek mi a feladata az átadással kapcsolatban. Ezek közül az egyik volt az a megállapodás, ami most van a testület előtt. Sok mindenben meg kell még ezen felül is állapodni, amit jeleztek Jászberény felé, de utána kiderült, hogy a vagyonrendezési és pénzügyi elszámolási megállapodás egy külön megállapodás keretében történik. Erről is készült már egy tervezet, amit minden képviselőnek el fog juttatni, hogy észrevételeiket időben tudják jelezni. A most elfogadásra váró megállapodást kizárólag a jogutódlásra történő fenntartóváltásról szól. Ami nagyon fontos, hogy 15 éven keresztül ezt a feladatot kell ellátni az intézményben, és nem lehet az intézményt elidegeníteni. Javasolja a megállapodás elfogadását. Bertalan László: az épület állagát az önkormányzat részéről leellenőrizte-e valaki? Lajkó Terézia: még nem, de a NÜVI vezetőjével szemrevételezni fogják. Állapotfelmérés, és értékbecslés fog készülni az épületről. Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az előterjesztés szerint a megállapodást? 292/2015. (X. 27.) sz. határozata

5 5 Jászberény Városi Önkormányzat és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között létrejövő megállapodás a Jászberény Város Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) jogutódlásra történő fenntartóváltásról elfogadja a mellékletben szereplő megállapodást, amely egyrészről Jászberény Város Önkormányzata, másrészről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között jön létre Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) jogutódlással történő fenntartóváltásáról. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 3./ Jászberény Város Önkormányzata 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés Jászladány Nagyközség Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) alapító okiratának elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. Lajkó Terézia: a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés egyik feltétele az alapító okirat elfogadása. Most változott az a jogszabály, ami az alapító okirat szerkezetére és tartalmára vonatkozik, az előterjesztett anyag ennek megfelelően lett elkészítve, a Magyar Államkincstárral egyeztetve. A törzskönyvi bejegyzés után lehet kérni a működési engedélyt, aminek az elnevezése a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés. Ennek a normatíva igénylés szempontjából van nagy jelentősége. Javasolja a módosító és az egységes okirat elfogadását. Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az előterjesztés szerint az alapító okirat módosítását? 293/2015. (X. 27.) sz. határozata Jászberény Város Idősek Otthona alapító okiratának módosítása Módosító okirat A Jászberény Város Idősek Otthona a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015.június 15. napján kiadott, PH/6047-2/2015 számú

6 6 alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a 293/2015.(X. 27.)Képviselő-testület határozatára figyelemmel- a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat pontjában a,,jászberény Város Idősek Otthona helyébe a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szöveg lép. 2. Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül. 3. Az alapító okirat 2.3. pontja és annak alpontjai elhagyásra kerülnek. 4. Az alapító okirat pontjában a,,jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete helyébe a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szöveg lép. 5. Az alapító okirat pontjában a,,5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. helyébe a 5055 Jászladány, Hősök tere 6. szöveg lép. 6. Az alapító okirat 4.6. pontja elhagyásra kerül. 7. Az alapító okirat 4.7. pontja elhagyásra kerül. 8. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.20/B (1) bekezdése, 21. (1) bekezdése és a 23. (1) bekezdésében foglaltak alapján a képesítési követelményeknek megfelelően határozott időre, legfeljebb öt évig terjedő időszakra nevezi ki, egyidejűleg megbízza a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében és a 3/A -ában megállapított feltételek teljesülése esetén a költségvetési szerv magasabb vezetői feladatainak ellátására. A vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 9. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 10. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és átadásának oka: 2015.december 31-ig Jászberény Város Idősek Otthona Jászberény Városi Önkormányzat fenntartásával látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993.évi III. törvényben foglalt feladatokat január 1-től ezt a közfeladatot megállapodás alapján Jászladány Nagyközségi Önkormányzat fenntartásával fogja ellátni ezen intézmény, a gazdaságosabb és hatékonyabb működtetése érdekében. Az intézménnyel, mint munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók munkajogi helyzete nem változik, a fennálló közalkalmazotti jogviszonyukat nem érinti az irányító szerv változása január 1-jétől a képviselő-testület megbízott intézményvezetőt nevez ki határozatlan időre, az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat eredményes lefolytatásáig Közfeladat átvevőjének megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere A kötelezettségvállalás rendje:

7 Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: Kizárólag az intézmény folyamatos működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségek Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015.december 31. Jelen módosító okiratot január 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Jászladány, október 27. P.H. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 3./ Jászberény Város Önkormányzata Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés szerint? 294/2015. (X. 27.) sz. határozata Jászladány Nagyközség Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

8 A költségvetési szerv megnevezése: Jászladány Nagyközség Idősek Otthona 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 5055 Jászladány Kossuth Lajos út A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1987.július A költségvetési szerv irányítása 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye:5055 Jászladány Hősök tere A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Alaptevékenysége keretében látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993.évi III. törvényben foglalt feladatokat, az alábbiak szerint: 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közigazgatási területe

9 9 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.20/B (1) bekezdése, 21. (1) bekezdése és a 23. (1) bekezdésében foglaltak alapján a képesítési követelményeknek megfelelően határozott időre, legfeljebb öt évig terjedő időszakra nevezi ki, egyidejűleg megbízza a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében és a 3/A -ában megállapított feltételek teljesülése esetén a költségvetési szerv magasabb vezetői feladatainak ellátására. A vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 Közalkalmazotti jogviszony 1992.évi XXX. évi tv. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011.december 14. napján kelt, 315/2011.(XII.14.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 3./ Jászberény Város Önkormányzata 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szakmai programjának és mellékleteinek SZMSZ, Házirend - elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző Müllerné Braun Erika Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. Lajkó Terézia: a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem mellé kell csatolni kell az előterjesztésben szereplő szakmai programot, és annak mellékleteit az SZMSZ-t és a házirendet. Az engedélyező hatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal, melynek 50 nap ügyintézési határideje van a nyilvántartásba vételhez, ehhez szükséges az érintett dokumentumok elfogadása. A Szakmai Programnak vannak még további mellékletei, melyeket nem szükséges a kérelem mellé csatolni, ezek még jelen pillanatban nem is állnak rendelkezésre,

10 10 Jászberény Város Önkormányzata ígérte, hogy hiányzó mellékleteket is küldeni fogja, ha beszerezte az intézménytől. Drávucz Katalin: Müllerné Braun Erikát kérdezi, hogy van-e olyan az anyagban, ami ellentétes az önkormányzati intézményben alkalmazott szakmai programmal, kell-e valamire felhívni a figyelmet? Müllerné Braun Erika: nincs, hiszen törvény írja elő, hogy miket kell ezeknek az okmányoknak tartalmaznia. A Szakmai Program tartalmán nem változtatott, csak Jászladány nagyközségre írta át, minimális módosításokkal. Arra gondolt, hogy ha az intézmények összevonásra kerülnek, akkor alakítja át egységessé. Szükséges ezek elfogadásán túl még az, hogy a novemberi testületi ülésre előterjesszék a térítési díj rendelet módosítását, mert január 1-től a képviselő-testületnek mindkét intézmény számára meg kell állapítani a térítési díjat, ami nem változna, csak szükséges rendeletben rögzíteni. Drávucz Katalin: az előterjesztett anyagok a meglévő intézmény okiratai, az átvételhez szükséges módosításokkal. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben észlelnek hiányosságokat, pontatlanságokat az anyagokban, azt jelezzék, még akár a későbbiekben is, hogy ha új programok, szabályzatok készülnek, akkor bele lehessen foglalni, módosítani. Javasolja, hogy fogadja el az írásos anyagot a testület, hogy a bejegyzéshez szükséges kérelmeket be tudják nyújtani az engedélyező hatóság felé. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szakmai programját és mellékleteit az előterjesztés szerint? 295/2015. (X. 27.) sz. határozata Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szakmai programjának és mellékleteinek SZMSZ, Házirend - elfogadása elfogadja a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szakmai programját és mellékleteit SZMSZ, Házirend az előterjesztés szerinti tartalommal. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 3./ Jászberény Város Önkormányzata

11 11 4. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott vezetőjére Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: ahhoz, hogy az intézményt a Magyar Államkincstár bejegyezze szükséges intézményvezetőt választani. Az előzetes tervek szerint az önkormányzat az átvételt követően egyesíteni szeretné a két szociális intézményt, aminek vezetésére pályázat útján kell intézményvezetőt választani. Addig, míg az egyesítés meg nem történik, addig is szükséges intézményvezetőt megbízni a feladatok ellátására, amit jelenleg pályáztatás nélkül is meg lehet tenni, hiszen egy még nem meglévő intézményről van szó. Az intézmény jelenlegi vezetője Jászberény által van kinevezve, az ő hatáskörük alatt, vezetői kinevezése december 31-ig szól. A jászladányi önkormányzat hatáskörébe január 1-től kerül az intézmény, akkor tud az önkormányzat pályázatot kiírni. Ekkor már el fog kezdődni a két intézmény összevonása, egységesítése, ekkor kerül kiírásra az intézményvezető pályázat. Az átmeneti időszak megoldására szükséges megbízni egy szakképzett vezetőt, akinek személyére Tarcsa Istvánnét javasolja, neki iskolai végzettsége, és szakmai gyakorlata is megfelel az intézmény vezetésére, és előzetes egyeztetés alapján tudja is vállalni a feladatot. Korábban Újszász város idősek otthonában igazgató helyettes volt. A döntés az új intézmény bejegyzéséhez szükséges, kéri a képviselő-testületet a javaslat elfogadására. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés szerint Tarcsa Istvánné megbízásával? 296/2015. (X. 27.) sz. határozata Tarcsa Istvánné megbízása Jászladány Nagyközség Idősek Otthona intézmény megbízott intézményvezetői feladatainak ellátására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és a 257/2000. (XII. 26.) kormány rendelet előírásaira figyelemmel, amennyiben a Jászberény Város Képviselőtestülete által kiírt, jelenleg folyamatban lévő - Jászberény Város Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth L. u.106.sz.) - intézményvezetői pályázati eljárását eredménytelenné nyilvánítja, úgy abban az esetben Tarcsa Istvánnét (sz: Újszász, , a.n: Miklós Ilona, G fizetési osztály 14 fokozat) 5052 Újszász, Galamb út 10. sz. alatti lakost, 3 hónap időtartamra ig, de legfeljebb az eredményes intézményvezetői pályázati eljárás lefolytatásáig megbízza, a Jászladány Nagyközség Idősek

12 12 Otthona intézmény (5055 Jászladány, Kossuth L. u.106.sz.) intézményvezetői feladatainak ellátásával. Havi illetményét, bruttó: - garantált alapilletmény ,- - magasabb vezetői pótlék (250%) ,- ö s s z e s e n (bruttó): ,- Ft összegben állapítja meg. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Tarcsa Istvánné 5052 Újszász, Galamb u. 10. sz. 3./ MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz. é r t e s ü l n e k 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer szigorítása miatti tájékoztatás kérése Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: lassan egy éve, hogy kiderült Jászladány nem kapta meg a városi rangot, mivel a visszamenőlegesen hatályba lépett törvénymódosításokat követően több feltételnek sem felelt meg a pályázat. Erdőkertes polgármestere kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy csatlakozzon önkormányzatunk azokhoz a településekhez, akik ugyancsak el lettek utasítva, és kérjen együttesen minden település Lázár János miniszterelnöktől magyarázatot az elutasításra. Kérdezi a testület tagjait, hogy mi a véleményük a kezdeményezésről? Bertalan László: javasolja, hogy ne csatlakozzanak Erdőkertes polgármesterének kezdeményezéséhez. Úgy gondolja, ha valaki tud segíteni ebben a kérdésben Jászladánynak, akkor az Pócs János országgyűlési képviselő, inkább hozzá forduljanak, ha ilyen szándék van. Major Ferencné: támogatja Bertalan László javaslatát. Az Erdőkertesi Önkormányzat levele előtt már érkezett egy ugyanilyen levél attól a cégtől, akik a pályázatot készítették. Valószínűleg ők indították el ezt a kezdeményezést. Véleménye szerint a számonkérés után sem változtatná meg a miniszter a döntését. Tóth Imre: bosszantja, hogy sok környékbeli település megkapta a városi címet, akiknél Jászladány jobban megérdemelte volna, ez a település mégis lemaradt erről. Véleménye, hogy fölösleges volna a számonkérés, ha ilyen helyzet adódott, akkor el kell fogadni, viszont ha lehetőség nyílik, újabb esély, akkor meg kell ragadni az alkalmat, és be kell nyújtani újra a pályázatot. (További hozzászólás, más javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a módosító javaslattal, és nem támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és annak elküldését?

13 13 297/2015. (X. 27.) sz. határozata Városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer szigorítása miatti tájékoztatás kérés kezdeményezésére nem kíván csatlakozni Erdőkertes Község Polgármesterének kezdeményezéséhez, melyben a Miniszterelnökséget vezető Minisztertől kérne jogértelmezési tájékoztatást a városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer szigorítása miatt. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Erdőkertes Község Polgármestere é r t e s ü l n e k 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány kérelme Előadó: Major Ferencné alpolgármester Drávucz Katalin: átadja Major Ferencné alpolgármesternek a szót. Major Ferencné: az alapítvány pályázati forrásból működteti a Tanodát, a projekt fizikai zárása október 31-én történik meg. Ez a pályázat 2012-ben került benyújtásra, melyet az utolsó pillanatban, 2015 januárjában engedtek megvalósításra úgy, hogy a 23 hónapos megvalósítási időt 9 hónapra csökkentették le. Minden tartalmi elem, ami a pályázatban be lett vállalva megvalósításra került. Ahhoz, hogy a pályázatot le tudják zárni 2 millió forint visszatérítendő támogatásra lenne szüksége a pályázatnak, melyet november 30-i határidővel visszafizetne az alapítvány az önkormányzatnak, ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Drávucz Katalin: volt már erre példa korábbi esetekben más pályázatoknál is, ahol visszafizetésre kerültek az összegek. Mezei Norbert: az önkormányzat anyagi lehetősége megengedi a visszatérítendő támogatás biztosítását november 30-ig. (További hozzászólás, más javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az alapítvány támogatásával az elhangzottak szerint?

14

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz Okirat száma: 19699 8/2015/IK Módosító okirat A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/4/2013. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 56. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. február 23-án 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 9/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-én (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről.

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Okirat száma: M/509075/2015/1./H Módosító okirat

Okirat száma: M/509075/2015/1./H Módosító okirat KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 21-én 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (119/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-24/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 234/2015.(VIII.31.) számú határozata Napirend elfogadásáról 235/2015.(VIII.31.)

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XII. Iktatószám: 317-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. június 24-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben