B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 15.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 79. -ának megfelelően az alábbiak szerint számolunk be az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról. A bevételek és kiadások alakulása Önkormányzatunk I-III. negyedévében eft bevételt és eft kiadást teljesített, a bevételek vonatkozásában 74 %-os, a kiadások vonatkozásában 73 %-os a teljesítési mutató. A teljesítési adatok időarányosnak tekinthetők. Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodása során folyamatosan változó mértékben - igénybe vette folyószámla hitelkeretét, működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A gazdálkodás nem volt zökkenőmentes, a beszűkült költségvetési források miatt komoly erőfeszítésekbe került az alapfeladatok finanszírozása. Az 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 6., 7. és a 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a I-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását mutatja be, míg a 9. számú melléklet önkormányzati szintre összesítve tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak bevételei Az intézményi működési bevételek teljesülési mutatója 123%. A működési bevételeken belül az alaptevékenység egyéb bevételeinél (mázsadíj, fénymásolás, hirdetési díj, síkfőkúti üdültetés, strandfürdő belépődíjak, faházak szállásdíjai) is túlteljesítés történt (109 %). A Szabadidő Központ faházai szállásdíjából eft, a strandfürdő üzemeltetéséből eft (116%), a Síkfőkúti üdültetésből 109 eft bevétele származott önkormányzatunknak. Az ÁFA bevételek is meghaladták a tervezettet, de ezek döntő része megjelenik a kiadási oldalon is, mint ÁFA befizetés. Kamatbevételt nem terveztünk befektetendő pénz hiányában, 199 eft a tényleges teljesülés. A tervezett gépjárműadó-bevétel 94%-a, eft folyt be adószámlánkra. A helyi adók közül a vállalkozók kommunális adójának 70 %-a (1.323 eft), a magánszemélyek kommunális adójának 93 %-a (7.258 eft), az iparűzési adóbevétel 81 %-a ( eft) folyt be a vizsgált időszak végéig. Pótlékok és bírságok jogcímen a tervezett eft-tal szemben 305 eft bevételünk keletkezett. Az összes tervezett helyi adóbevételünk 82 %-a teljesült szeptember 30-ig. Az egyéb sajátos bevételek 138 %-on teljesültek. A túlteljesülés a kaszálók bérleti díjánál jelentős, a költségvetés tervezésénél kisebb összegre számítottunk. A költségvetési törvény alapján lebontott normatív állami támogatások és SZJA bevételek a nettó finanszírozás keretein belül havonta érkeznek önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk felhalmozási hitelt nem vett fel a beszámoló forduló napjáig. A likviditási

3 célú folyószámla-hitelkeretet folyamatosan igénybe kellett vennünk, a likvid-hitel állománya szeptember 30-án eft volt. A 40 mft-ról 55 mft-ra megemelt keret segítségével sem tudtuk a fizetési határidőket mindig tartani. A támogatásértékű bevételek az államháztartási rendszeren keresztül átvett pénzeszközöket tartalmazzák (TB alapoktól, az állami pénzalapoktól, a költségvetési szervektől), teljesítése összességében 106 %. I.2.Az intézmények bevételeinek alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ összes bevétele 67%-on teljesült. Az intézmény működési bevételei időarányosan teljesültek (82%), a támogatásértékű bevételek teljesülési mutatója csupán 47 %-os. Ez utóbbi pénzeket a társulásos keretek között ellátott feladatokhoz a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól kapja önkormányzatunk. A teljesítési mutató alacsony értékére az ad magyarázatot, hogy a költségvetésben megtervezésre került Nagyrábé Önkormányzatától közel 11 mft hozzájárulás, de ennek átadása nagyrészt nem valósult meg. Nagyrábé Önkormányzata az ellátotti létszámának jelentős bővítéséből eredő plusz normatíva bevétel terhére kívánja a hozzájárulást elszámolni. A Karácsony S. ÁMK összes bevétele 79 %-on, működési bevételei szintén 79%-on teljesültek. Az intézmény bevételei támogatásértékű bevételekkel (880 eft) és átvett pénzeszközökkel is bővültek (50 eft), amelyeket azonban meghatározott célra kell felhasználni. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda bevételei időarányos szint alatt teljesültek (39%). A féléves beszámolókor is látható volt az elmaradás. A gyermekek döntő része ingyen étkezik, ezért valószínűleg túlzott volt a bevétel tervezése a költségvetés készítésekor. A Földes Községi Könyvtár tervezett bevételeinek 64%-át beszedte az I-III. negyedévben, összesen 45 eft-ot. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat időarányosan hozzájutott bevételeihez, az alaptámogatáson kívül feladatalapú támogatásban is részesült, összesen 878 e Ft nagyságrendben. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak kiadásai A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 80 és 83%-os szinten teljesült, ami nem jelenti az előirányzat túllépését, hiszen még lesz előirányzat-módosítás a közhasznú-közcélú munkavégzés miatt, s azt követően változni fog a teljesítési mutató. A dologi kiadásokra a tervezett összeg 67 %-át költöttük. A szolgáltatásoknál, a készletbeszerzéseknél sem léptük túl az időarányos keretet. Ennek az a magyarázata, hogy az alap közüzemi díjak kivételével szinte folyamatosan késéssel tudtuk rendezni a számlákat. A működési célú pénzeszközátadások legjelentősebb tételét a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása jelenti. Az alapítványok megkapták teljes támogatásukat, a három kiemelt szervezetből kettő időarányosan hozzájutott pénzéhez, a Polgárőrség támogatását szeptember 30-a után tudtuk rendezni, miután sikerült a megyei szervezettel szerződést kötni. A kisebb szervezetek részére utófinanszírozás keretében folyamatosan fizetjük a támogatásokat.

4 A társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatának teljesítése 88 %-os szinten volt a beszámolási időszak végén, eft-ot fordítottunk e célra. A felhalmozási kiadásokra összesen eft-ot költött az önkormányzat a háromnegyedéves időszakban, ami a megtervezett kiadások 35 %-a. Felújításokra eft-ot fordítottunk, ami a tervezett összeg 52 %-a, az összeg nagy részét a a 2009-ből áthúzódó óvoda-felújításra költöttük ( eft), a maradék eft-ból pedig a termál-kutat újítottuk fel. Legjelentősebb beruházásunk a beszámolási időszakban a ravatalozó épületének átalakítása volt, erre a célra eft-ot fordítottunk. A megkezdett beruházásainkkal kapcsolatban is felmerültek kiadásaink, de ezek még nem a konkrét építési kiadások voltak, hanem tervezési, közbeszereztetési, eljárási költségek. Fejlesztési célú hiteltörlesztésre eft-ot költöttünk. II.2. Az intézmények kiadásainak alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési kiadásai összességében (77%) időarányosak. Az intézmény költségvetésében eft összegű beruházás szerepel, melynek döntő része a nagyrábéi telephely szociális épületének átalakításával összefüggő kifizetés (4.275 eft). A Karácsony S. ÁMK működési kiadásai összességében időarányosak (74%). Beruházásra 152 eft-ot költött az intézmény (videó hálózat kialakítása pályázati forrásból). A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai szintén időarányosak (74%). Beruházásra 300 eft-ot költöttek (televízió beszerzése évi szakmai, informatikai támogatás terhére). A Földes Községi Könyvtár működési kiadási előirányzatai 64 %-on teljesültek. A dologi kiadásoknál van tartalék az év hátralévő részére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai előirányzatát elköltötte (123 %), az utolsó negyedév során várhatóan vissza fog állni az időarányos teljesítési mutató. A beszámoló mellékleteit áttekintve megállapítható, hogy az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai az időarányos szint körül realizálódtak. A folyószámla-hitelkereten túl működési- és felhalmozási hitel felvételére nem került sor az I- III. negyedév során. Önkormányzatunk előtt olyan nagy volumenű beruházások állnak, mint az egészségház megépítése, a községi piactér kialakítása, az oxidációs tó rekultivációja. Szűkös anyagi lehetőségeink miatt csak hitel-felvétellel tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani október közepén a testületi döntésnek megfelelően - aláírásra került a közbeszerzés nyertesével, az UniCredit Bank Hungary ZRt-vel a fejlesztési célú hitel felvételéről szóló szerződés. A évi költségvetési törvény-tervezetből látható, hogy az önkormányzatok állami támogatásai nem emelkednek a jövő évben. Az előzőek miatt, valamint a jelenlegi pénzügyi helyzetünkből adódóan is, nagyon nehéz költségvetési év előtt állunk. Alapvető cél az önkormányzat működőképességének megőrzése. Minden egyes döntésnél ezt kell szem előtt tartanunk. Összességében megállapítható, hogy a évi költségvetés nagy összegű működési forráshiánya ellenére I-III. negyedévében alapvetően biztosított volt az önkormányzat működőképessége, alapfeladatait megfelelő szinten látta el. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének ismeretében különösen fontos a évi

5 költségvetési koncepció, majd azt követően a évi költségvetési rendelet rendkívül körültekintő, megfontolt megalkotása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített beszámolót a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen! Földes, november 18. Dr. Vinczéné Kiss Mariann sk. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2010. (XI.) számú HATÁROZAT-TERVEZETE az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a Földes Nagyközségi Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. A Képviselő-testület az önkormányzat működőképességének fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében felhívja az intézményvezetők figyelmét a költségvetési rendeletben megszabott előirányzatok keretein belüli, takarékos és visszafogott gazdálkodás szükségességére. Földes, november Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző A kiadmány hiteléül

7 Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés % I. Működési bevételek % 1.Intézményi műk.bevételek % 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei % 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók % 2.3.Átengedett központi adók % 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek % II.Támogatások % 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1.Normatív hozzájárulások % 1.2.Központosított előirányzatok % 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek % 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásértékű müködési bevétel % - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk % 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel % - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök % 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről % 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről 7104 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység % közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) % VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására % szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. számú melléklet 1. oldal

8 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működéi célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek % 1.Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Cigány Kisebbségi Önkormányzat % I. Működési bevételek 2 1.Intézményi műk.bevételek 2 IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi % Önkormányzattal) % 2. számú melléklet 2. oldal

9 3. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre Eredeti Módosított Teljesítés % 1. I. Működési bevételek % 1. Intézményi műk.bevételek % Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev % Önkormányzat 2.1 Illetékek Polgármesteri 2.2.Helyi adók % Hivatala 2.3.Átengedett központi adók % 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev % önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások % 1. Önkormányzatok ktgvet.tám % 1.1.Normatív hozzájárulások % 1.2.Központosított előirányzatok % 1.3 Helyi önk.színházi tám. 1.4 Normatív kötött felh.tám % 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 III.Felhalmozási és tőke jell.bev % 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev % 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásért.műk.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk % 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele % Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) % VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei

10 3. számú melléklet 2. oldal IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek % 1.Működési célú hitel felvétele % 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele % Likvid hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele % 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele % Összesen (I+..X) % 2. Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek % önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásért.műk.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv Összesen (I+IV) % 3. Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek % önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % 2. Sajátos működési bevétel 142 IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásért.műk.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk % 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv % 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I) % Földes Községi 4. Napközi Otthonos I. Működési bevételek % Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % 2. Sajátos működési bevétel 6 Összesen (I) % 5. Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek % önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % Összesen (I) % Önkormányzat összesen: % I. Működési bevételek 2 1. Intézményi műk.bevételek 2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásértékű. műk.bevétel % Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : % BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal) %

11 4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei III. negyedévi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Előirányzat száma neve Eredeti Módosított Teljesítés % 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadó.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Társ.szocpol.támogatások % 5.Támogatásért.műk.kiadás % 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv % 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz % Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 123,25 106% -ebből Közhasznú foglk.(fő) ,25 125% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Támogatásért.műk.kiadás 102 Létszámkeret (fő) % összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Támogatásért.műk.kiadás 2000 Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,68 100% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 100% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 100% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Társ.szocpol.támogatások % működési kiadás összesen % Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 226,93 104% -ebből közhasznú ,25 125%

12 4/2. számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat III. negyedévi működési kiadásai jogcímcsoportonként és címenként Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő) Sor szám Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmény önállóan működő intézmények Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Művelődési Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. ered. mod. telj. % ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. 1. Személyi jut % Munkaadókat terh. jár % Dologi jell. kiadások % Társ. És szocpol.támogat % Műk. célú pe.áta.áh.kiv % Tám.ért.műk.kiadás % Likvidhitel felvétel % Összesen % Általános tartalék % Létszám 218,47 218,47 226,93 104% 116,82 116,82 123, ,65 40,65 40,68 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5 - ebből közhasz./közcélú % ,25

13 4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés % A Földesi Óvodásokért Alapítvány % Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány % Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány % Gyermekétkeztetési alapítvány tám % Héra alapítvány önkmányzati önerő szociálisan rászorulók részére 312 Nagyközségi Sportegyesület % Önkéntes Tűzoltó Egyesület % Földesi Polgárőrség % Földesen működő társadalmi szervek támogatása % Nonprofit szervezetek támogatása % Működési célú pe.átadás lakosság részére % Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás % Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló % Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás % Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) % Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar % Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Adatok e Ft-ban Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás % Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint % Földes Közmű KFT % Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: % PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: %

14 4/4. számú melléklet 1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolásí díj alanyi jogon Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) Ápolási díj (alanyi jogon járó) Kiegészítő gyeremekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. ÖSSZESEN

15 4/4. számú melléklet 2.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Adatok e Ft-ban Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Előirányzat eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

16 5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi felhalmozási kiadásai címenként Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Elöirányzat Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés % 1. önállóan Összes felhalm. kiadások % működő és Földes Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodó q Beruházások % Polgármesteri Hivatala q Felújítások % - Felhalm.c.pe.át.állh.kiv % - Fejlesztési c.hitel % 2. Kristály Szociális és Gyermekjóléti önállóan Összes felhalm. kiadás % Társulás Szociális Szolgáltató működő q Beruházás % Központ önállóan Összes felhalm. kiadás % Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ működő q Beruházás % q Felújítások 4. önállóan Összes felhalm. kiadás % Földes Községi Napközi Otthonos működő q Beruházás % Óvoda q Felújítások % 5. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen: %

17 6. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi felújítási előirányzatai célonként Sors z. 1. Buszváró felújítása % Felújítási cél megnev. Óvoda felújítás (2009. évi támogatásból) Termálkútfej felújítás Összesen: Eredeti Módosított Előirányzat Teljesítés % % % Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve Szakfeladat száma Szakfeladat neve 1. Polgármesteri Hivatal 4. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal Adatok e Ft-ban Közutak hidak alagutak üzemeltetése Óvodai nevelés, ellátás Szabadidős park,fürdő és strandszolg.

18 7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme Eredeti Módosított Teljesítés % Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása % Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata évi III. negyedévi felhalmozási kiadásai feladatonként Előirányzat Egészségcentrum kialakítás közbeszerzési eljárás Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) % Községi piactér kialakítása % Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás % Ravatalozó épületének átalakítása % Első lakáshoz jutás támogatása, lakossági közmű hozj % Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) % Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) % Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés % TÁMOP program know how vásárlás % TÁMOP program oktatási eszközök Buszváró átalakítás tervdok Szennyvíz oxidációstó rekultivációja összesen % Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Nyagyrábé Szoc.épület átalakítás Riasztó rendzser kialakítása Rákóczi u 5.szám épületben Notebook, nyomtató beszerzés % Támogató szolg. Gépkocsi biztosági ülés kialakítás % Támogató szolg. Gépkocsi önerő átadás Bihardancsháza összesen % 3. Karácsony Sándor Általános Infrastrukturális pályázati önerő % Művelődési Központ önállóan működő Videó hálózat kialakítás pályázat terh összesen % 4. Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) Otthonos Óvoda önállóan működő összesen Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN Adatok e Ft-ban

19 8. számú melléklet 1/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. negyedévi költségvetése feladatonként Adatok e Ft.-ban Szakfeladat BEVÉTELEK Működési célú Felhalmozási célú Összes bevétel száma megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés % Települési hulladék vegyes begyüjt.száll Üdülői szálláshelyszolgáltatás % Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés % Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés % Zöldterület kezelés Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás % Önkormányzati jogalkotás OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk % Önkormányzati képviselő válalsztáshoz.kapcs.tevk Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t % Önkormányzati igazgatási tevékenység % Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés % Önkm. Közbeszerzési elj Közvilágítás Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk Önkormányzatok elszámolásai % Finanszírozási műveletek % Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk Ár- és belvízvédelem Szociális ösztöndíjak Alapfokú okt.int.program.komp.tám % Sajátos nev.igény.tan Házi orvosi ügyelet ellt Család és nővédelmi gondozás % Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészitő gyeremekv.támogatás % Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekv.támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása % Közgyógyellátás Köztemetés Önkorm.által nyújtott lakás támogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás 0 0 0

20 8. számú melléklet 1/2.oldal Közhasznú foglalkoztatás % Munkáltatók által nyújtott lak.tám Alkotóművészeti tevk Közműv.intézm.közöss.szinterek működ Versenysport-tevékenység támogatása Szabadidős park,fürdő és strandszolg % Köztemető fenntartása és működtetése % Mindösszesen %

21 8. számú melléklet 2/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. negyedévi költségvetése feladatonként Szakfeladat KIADÁSOK Működési célú Felhalmozási célú Ált.tartalék Összes kiadás száma megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés % Szennyvíz gyűjtése tiszt.elh Települési hulladék vegyes begyüjt.száll Szennyvíziszap kezelése, ártalm % Közutak hidak üzemeltetése % Üdülői szálláshelyszolgáltatás % 0, Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés % Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés % Zöldterület kezelés % Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás % OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk % Önkorm.képv.választáshoz.kapcs.tevk Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t % Önkormányzati igazgatási tevékenység % Önkormányzati pénzügyi igazgatás % Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés % Kiemelt állami és önkm.rendv Önkm. Közbeszerzési elj Közvilágítás % Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk % Önkormányzatok elszámolásai % Finanszírozási műveletek % Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk % Ár- és belvízvédelem % Szociális ösztöndíjak % Alapfokú okt.int.program.komp.tám % 0, Sajátos nev.igény.tan % Háziorvosi alapellátás % Házi orvosi ügyelet ellt % Család és nővédelmi gondozás % Rendszeres szociális segély % Időskorúak járadéka % Adatok e Ft.-ban Létszá m

22 8. számú melléklet 2/2.oldal Lakásfenntartási támogatás norm % Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás % Ápolási díj alanyi jogon % Kiegészitő gyeremekv.támogatás % Óvodáztatási támogatás % Átmeneti segély % Temetési segély % Rendkívüli gyermekv.támogatás % Mozgáskorlátozottak közl.támogatása % Közgyógyellátás % Köztemetés % Önkorm.által nyújtott lakás támogatás % Civil szervezetek működési támogatása % Közcélú foglalkoztatás % Közhasznú foglalkoztatás % Munkáltatók által nyújtott lak.tám Alkotóművészeti tevk % Közműv.intézm.közöss.szinterek működ % Versenysport-tevékenység támogatása % Szabadidős park,fürdő és strandszolg % 0, Köztemető fenntartása és működtetése % Mindösszesen % 116,82

23 9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés % KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés % Intézm.működési bevételek % Személyi juttatások % Kamatbevételek 201 Munkaadókat terhelő jár % Gépjárműadó % Dologi kiadások % Helyi adók és kapcs.pótlékok % Támogatásértékű működési kiadás % Személyi jövedelemadó % Működési célú pénzeszköz átadás állh.kívülre, egyéb támogatás % Egyéb átengedett adók Társ.és szociálpol. juttatások % Önkorm.egyéb sajátos bev % Tartalék % Támogatásértékű működési bevétel % Kamatkiadások(működési) % Működési célú pe.átvétel % Kamatkiadások (fejlesztési) % Normatív állami támogatások Finanszírozási kiadás Likvid hitel 84% visszafizetése % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Likvidhitel felvétele Működési hitel igénybevétele % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK % ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: % Fejlesztési célú támogatások 9055 Felhalmozási kiadások % Felhalmozási és tőke jell.bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 50% állh.kívülre % Támogatásértékű felhalm.bevétel % Fejlesztési célú hitel visszafizetés % Felhalm.célú pe.átv. Állh.kivülről 7104 Felhalmozási ÁFA visszatérülés Üzemeltetésből származó bev % Tám. kölcs.visszatér % Felhalmozási célú hitelfelvétel % FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: % KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: % %

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 7133/2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat Iktatószám: 6409-3/2011.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A termálvíz-sótartalom

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

57.091 eft személyi juttatással,

57.091 eft személyi juttatással, Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Pitvaros

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben