évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579"

Átírás

1 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat I.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás II.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 333 Temetési segély III.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás évi kereset kompenzáció 605 Kereset kompenzáció járulékai IV.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 483 Intézményvezetıi jutalmak 260 Intézményvezetıi jutalmak járulékai 70 Temetési segély 100 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 719 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó V.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 318 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 308 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó VI.sz. Módosítás, Mők.célú tám.bevétel központi költségvetési szervtıl évi kereset kompenzáció 238 Kereset kompenzáció járulékai 64 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 103 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 201 Normatív jutalom 640 Étkezési hozzájárulás 120 Egyéb személyhez kapcsolódó juttatás 40 EHO 19 Munkáltatói SZJA 31 Ügyviteli, számtech gép (beruházás) 182 Beruházási ÁFA 49 Gyógyszer 340 Vásárolt term.és szolg. ÁFA oldal, összesen 81 oldal

2 Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az alábbi fı elıirányzati sorok között csoportosítottuk át éves költségvetésünket: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - I. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás Étkezési hozzájárulás -110 Munkáltatói SZJA -3 EHO 18 Reprezentáció 95 II. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás Számítástechnikai szolgáltatások -108 Vásárolt term.és szolg. ÁFA -29 Vásárolt közszolgáltatás RM rendszeres személyi juttatása -26 Ügyviteli, számtech eszköz (beruházás) 67 Szellemi termék vásárlás (beruházás) 41 Beruházási ÁFA 29 Megbízási díj Nyugdíjjárulék 18 Pénzbeni eü. Hozzájárulás 1 Munkaerıpiaci járulék 1 Szociális hozzájárulási adó 243 IV. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás Vásárolt term.és szolg. ÁFA -68 Közlekedés költségtérítés -54 Munkáltatói SZJA -10 EHO -6 Ingatlan karbantartás -251 Egyéb gép, berendezés (beruházás) 251 Beruházási ÁFA 68 Belföldi kiküldetés 70 V. sz. módosítás, Vásárolt term.és szolg. ÁFA -99 Takarítás, rovarirtás -226 Szakmai anyag -141 Szociális hozzájárulási adó -89 TB járulék -68 Vásárolt közszolgáltatás Közalkalmazottak alapilletménye -186 RM rendszeres személyi juttatása -150 Szellemi termék (beruházás) 145 Ügyviteli, számtech.eszköz (beruházás) 335 Egyéb gép, berendezés (beruházás) 260 Beruházási ÁFA 200 Ügyviteli, számtech.eszköz (felújítás) 30 Felújítás ÁFA 8 Megbízási díj Belföldi kiküldetés 68 VI. sz. módosítás, Vásárolt term.és szolg. ÁFA -721 Gázszolgáltatás Bérleti díjak -634 Közalkalmazottak alapilletménye -297 Felmentési díj -240 Szociális hozzájárulási adó -195 Egyéb szolgáltatás -222 Veszélyes hulladék kezelés -40 Mosatás -20 Takarítás, rovarirtás -108 Gépkocsi karbantartás -119 Egészségügyi szolgáltatás (intézményi) -200 Épületek felújítása Felújítás ÁFA 772 Táppénz 258 Munkáltatói SZJA 234 Munkaruha 189 Kisértékő tárgyi eszköz 564 Gyógyszer 128 Gépkocsi karbantartási anyag 119 Hajtó- és kenıanyag oldal, összesen 81 oldal

3 2.sz. melléklet - Állami hozzájárulás (normatíva) elszámolás alakulása Intézményünk feladat és teljesítménymutatókkal meghatározott tevékenységéhez igény szerint állami hozzájárulásban részesült. Az állammal szembeni éves elszámolás az alábbiak szerint alakult: I. Bölcsıdei Ellátás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 37 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 35 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: -2 fı = ,- Ft II. Bölcsıdei ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 8 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 6 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: -2 fı = ,- Ft III. Szociális étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 127 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 119 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 8 fı = ,- Ft IV. Idıskorúak nappali ellátása (Idısek Klubja) I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 12 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 6 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: -6 fı = ,- Ft V. Átmeneti Gondozóház I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 10 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 9 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 1 fı = ,- Ft VI. Házi segítségnyújtás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 18 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 15 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 3 fı = ,- Ft 59. oldal, összesen 81 oldal

4 VII. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségynújtás finanszírozása 2010.évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. VIII. Közösségi ellátások A közösségi ellátások normatív finanszírozása évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. IX. Szociális továbbképzés és szakvizsga: I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 21 fı x 1 640,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: = ,- Ft Lemondás: = 0,- Ft A teljesítésbıl: - Gondozószolgálat dolgozóinak szakmai továbbképzésére fordított összeg: e Ft - Bölcsıdei dolgozók szakmai továbbképzésére fordított összeg: e Ft X. Összegezve (év közi normatíva lemondás nélkül) Mutatószám (fı, ill. hónap) Pótigény (eft) Lemondás (eft) 1. Bölcsıdei ellátás Ingyenes int. Étkeztetés Szociális étkeztetés -/ Nappali szoc. Ellátás (Idısek klubja) Átmeneti gondozóház Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga 0 Pótigény összesen: Lemondás összesen: Mindösszesen: A fennmaradó normatíva visszafizetési kötelezettséget a pénzmaradvány kimutatás pénzmaradványt terhelı elvonások sora tartalmazza az alábbi összegben: e Ft 60. oldal, összesen 81 oldal

5 3.sz. melléklet Intézményünk évi pénzmaradvány kimutatása A Záró pénzkészlet e Ft C Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen 997 e Ft D Elızı években képzıdött költségvetési tartalékok maradványa e Ft F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft G Finanszírozásból származó korrekciók e Ft H Pénzmaradványt terhelı elvonások eft I Költségvetési (módosított) pénzmaradvány (F+G+H): e Ft Ebbıl: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa e Ft - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Ebbıl mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Ebbıl felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Szabad pénzmaradvány e Ft A pénzmaradványt terhelı elvonások összege (8 429 eft) az államháztartás felé jogszabályi kötelezettség folytán, feladatelmaradás miatt visszafizetendı összegeket tartalmazzák az alábbiak szerint: - Visszafizetendı normatív támogatás e Ft - Visszafizetendı pályázati támogatás 549 e Ft Ebbıl: - Jelzırendszeres közösségi ellátás 498 e Ft - Kalkulált fizetendı kamat 51 e Ft - Téves kiutalás miatt visszafizetendı e Ft OEP támogatás A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft-os összege mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: 353 e Ft Ebbıl: - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 44 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 58 e Ft - Szállítói kötelezettségek ÁFA tartalma: 251 e Ft Személyi jellegő kötelezettségek (járulékokkal): e Ft Ebbıl: - Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt e Ft - Szociális hozzájárulás 275 e Ft Dologi kiadás jellegő kötelezettségek: 95 e Ft Ebbıl: - Készletvásárlással kapcsolatos kötelezettségek 75 e Ft - Kötelezettségvállalás ÁFA tartalma 20 e Ft A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft-os összege felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: e Ft Ebbıl: - Épület felújítás (napkollektor beruházás): 825 e Ft - Felújítás ÁFA tartalma: 223 e Ft - Gép, berendezés vásárlás (telefon alközpont) 376 e Ft - Beruházás ÁFA tartalma: 102 e Ft 61. oldal, összesen 81 oldal

6 4.sz. melléklet - Adózással kapcsolatos információk Rehabilitációs hozzájárulás intézményünk a törvényi elıírásnak megfelelıen az átlagos intézményi állományi létszám 5 %-a után köteles fizetni. Ezen összeget csökkenti az állományban lévı csökkent munkaképességő dolgozók létszáma év elején a megváltozott munkaképességőekre vonatkozó szabályok változtak, ennek megfelelıen az intézményünknél megváltozott munkaképességő dolgozó év elején 2 fı volt, így rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége (4-2, azaz) 2 fı után keletkezett. A járulék mértéke 2012-ben Ft/fı/év volt Az intézmény által rendszeresen negyedévente bevallott és az adófolyószámlán lévı egyenlegbıl átvezetéssel kiegyenlített rehabilitációs járulék összege a évi 4. negyedévtıl negyedévig történı elszámolásával e Ft volt (2011. évben ez az összeg e Ft volt). A bevallások alapján a kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: IV.név éves elszámolás Ft (2 fı után ¼ év) I.név Ft (2 fı után ¼ év) II.név Ft (2 fı után ¼ év) III.név Ft (2 fı után ¼ év) A IV: negyedév, és egyben a 2012.évi kötelezettségek elszámolása február 25-ig a NAV felé megtörtént. Az éves kötelezettség teljesítése év közben negyedévenként az áfa adónemen lévı adózói többlet terhére, átvezetéssel történt. Intézményünk ÁFA bevallásra negyedéves periódusban köteles. Az adózás az intézménynél tartalmaz arányosítást is, mivel az intézmény bevételeit képezı tevékenységek részben adókötelesek, részben speciális jellegő szolgáltatásnyújtás miatt adómentesek. A év folyamán elızı évi bevételek arányosításával kiszámolt arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó levonható része % volt. Intézményünk év közben áfa visszaigénylı pozícióban volt. A bevallások alapján a visszaigénylések az alábbiak szerint alakultak: IV.név éves elszámolás Ft I.név Ft II.név Ft III.név Ft Az ÁFA folyószámlán nyilvántartott adózói többlet én minden adónemet figyelembe véve összességében 784 e Ft volt. (2011. év végén ezen összeg 930 e Ft volt) 62. oldal, összesen 81 oldal

7 5.1. Felügyeleti szervi ellenırzések: 5.sz. melléklet - Az intézménynél lefolytatott ellenırzések Törvényességi ellenırzés - Gondozószolgálat Az ellenırzés idıpontja: Törvényességi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: január 1 és 2012 március 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: Törvényességi és a szakmai munka eredményességének ellenırzése különös figyelemmel a személyi feltételek teljesülésére Pénzügyi ellenırzés i elszámolások Az ellenırzés idıpontja: Pénzügyi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: január januártól az ellenırzés idıpontjáig. Az ellenırzés célja: A pályázati úton finanszírozott ellátásokhoz igényelt támogatások és azok elszámolásának ellenırzése Belsı ellenırzési vezetı által végzett ellenırzések Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan a jogszabályi változásoknak megfelelıen az intézmény saját hatáskörben gondoskodott a belsı ellenırzés megszervezésérıl és végrehajtásáról. Ennek megfelelıen szerzıdést kötött Oroszi Judit belsı ellenırrel. Elvégzett ellenırzések: Szabályszerőségi ellenırzés - munkaügy Az ellenırzött idıszak: 2011.év Az ellenırzés célja: Az intézményben a tárgyi eszközök leltározásával és selejtezésével kapcsolatos kialakított eljárási rend megfelel-e a törvényi elıírásoknak, biztosítja-e a vagyon védelmét. A kialakított szabályozásban érvényesülnek-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség szempontjai. A 2011.évi leltározást és selejtezést a kialakított eljárások figyelembe vételével végezteel az intézmény Rendszerellenırzés - vagyongazdálkodás Az ellenırzött idıszak: 2011.év és 2012.év egy negyedéve Az ellenırzés célja: Az intézményben kialakított, Általános Forgalmi Adóval kapcsolatos elszámolások rendjének vizsgálata 5.3. Hatósági ellenırzések: Magyar Államkincstár Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Az ellenırzés idıpontja: Az ellenırzött idıszak: január 1. és december 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: - a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (mint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal NRSZH jogelıd szerve) által kötött finanszírozási szerzıdés alapján évben igénybe vett támogatás elszámolásának, felhasználásának ellenırzése, az elszámolás jogszabályi elıírásoknak történı megfelelıségének, és a jogszerő felhasználás ellenırzése. 63. oldal, összesen 81 oldal

8 Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal Az ellenırzés idıpontja: Az ellenırzés célja volt: Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Bölcsıde hatósági ellenırzése Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Budapest Fıváros Kormányhivatala Bp. Népegészségügyi Intézet) Táplálkozás egészségügyi-higiénés ellenırzés a Gondozószolgálatban Az ellenırzés idıpontja: Szakmai minimum feltételek ellenırzés a Gondozószolgálatnál - gyógytorna Az ellenırzés idıpontja: Védınıi munka ellenırzése helyettesítés elrendelése kapcsán Az ellenırzés idıpontja: Általános ellenırzés utóellenırzés - Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: Általános közegészségügyi ellenırzés Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: Védınıi tevékenység ellenırzése Az ellenırzés idıpontja: Iskolavédınıi ellátás Páneurópa általános iskola - szakmai munka ellenırzése Járványügyi ellenırzések év közben kampányoltáskor Páneurópa Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Grassalkovich Általános Iskola Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatóság A hivatal én történt vizsgálata, amely az intézmény Bölcsıdéjében, annak fızıkonyhájában történt. Az ellenırzés célja volt: Élelmiszerhigiéniai ellenırzés 5.4. Intézményen belüli ellenırzések: Éves pénztárrovancs Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: Szabályszerőségi ellenırzés, munkaügy Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: július-augusztus volt. Az ellenırzés célja: az álláshely nyilvántartás szabályszerő és naprakész nyilvántartásának ellenırzése Szabályszerőségi ellenırzés, számlázás Gazdasági vezetı, Gondozó szolgálat vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012.április-október. Az ellenırzés célja: a Gondozószolgálatnál történı számlázás ellenırzése Az intézmény fıbb mőszaki berendezései az év folyamán folyamatosan ellenırzésre és az ellenırzések alapján folyamatos karbantartásra kerültek az alábbiak szerint: Gate Szerviz Kft - automata bejárati ajtó ÉMI TÜV-SÜD - felvonó Szent Flórián Kft - tőzoltó készülékek Kap-Tár Bt - kazánok, főtésrendszer 64. oldal, összesen 81 oldal

9 1238 Budapest, Táncsics M. u Telefon: , Fax: sz. melléklet - Szakfeladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 2012.év 6/1. tábla ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) pü-i ig. ráosztás + Többlet - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

10 6/2. tábla KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl pü-i ig. ráosztás Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások (eft) + Megtak. Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

11 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) FOGÁSZAT Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/3. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 4 4 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

12 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) VÉDİNİK Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/4. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 5 5 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

13 6/5. tábla ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 5 5 Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

14 6/6. tábla OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 1 1 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 1-1 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

15 6/7. tábla EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

16 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) VÉRVÉTELI LABOR Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/8. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 1 1 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 1 1 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 0 ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

17 6/9. tábla BÖLCSİDEI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

18 6/10. tábla GONDOZÓSZOLGÁLAT ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

19 6/11. tábla ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 6 6 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

20 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) IDİSEK KLUBJA Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/12. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 3 3 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

21 6/13 tábla SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 3 3 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

22 6/14 tábla HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 5 5 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 2 2 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 4-4 ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

23 6/15 tábla JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 2 2 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

24 6/16 tábla KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 3 3 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 2 2 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

25 6/17 tábla MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 1 1 normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl pü-i ig. ráosztás Készlet-beszerzések Szolgáltatások (eft) + Megtak. Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2009. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 4/ Építményüzemeltetés és pénzügyi igazgatás A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelı továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelıintézet társasházi felállása

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TAR- TALMA

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TAR- TALMA ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TAR- TALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza a közérdekő adatok szolgáltatásához kapcsolódó

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51.

Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51. Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51. 18854330-9218-529-17 2006. évi Közhasznúsági jelentés Kelt: Tamási, 2007. május 25. A Tamási Fúvós Egylet 2006. évi mőködésérıl Közhasznúsági Jelentés 1,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ----------------------------------------------------- 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2010. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25/A 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ----------------------------------------------------- EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2.976 2.865 2. I. Immateriális javak

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. március 7-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. március 7-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. március 7-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben