SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL"

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79..-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről november 30.-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet e Ft bevétellel /kötvény nélkül e Ft/, e Ft kiadással zárta. A bevétel tartalmaz e Ft folyószámla-hitel igénybevételt és a kötvényből e Ft-ot fordítottunk működési célra, így a háromnegyed évi hiány e Ft, ami a tervezett e Ft hiány időarányos részénél 10 %-al kisebb. A adóbevételek zöme az első háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhető, hogy a tervezett 420 m Ft helyi adóból kb. 100 m Ft-tal kevesebb bevételünk lesz, mivel az első kilenc hónapban 288 m Ft folyt be ezen a címen. A szeptember végi testületi ülésen az adókiesést az előirányzatokon átvezettük és ezzel egy időben pályázatot nyújtottunk be az ÖNHIKI II. fordulójában. A pályázat elbírálása folyamatban van, azonban a visszajelzések valószínűsítik a kieső 100 m Ft elnyerését. Ennek azonban a hiányra nincs befolyása, mivel egyik bevételi jogcím helyett a másikon folyik be a kérdéses összeg. A Termálfürdő és Camping többletbevételét elvontuk az intézménytől. A háromnegyed éves utalás 55,7 m Ft volt, az éves várható összeg kb. 70 millió forint lesz. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett 140 m Ft összegéből 16 m Ft teljesült. Ennek oka, hogy olyan ingatlan értékesítését is terveztük, mint a Pavleticsház /50 m Ft/, amelyben jelenleg is egy önkormányzati intézmény van elhelyezve. Az értékesítésre tervezett ingatlanok egy részére a mai napig nem jelentkezett vevő. Az év hátralévő részében jelentős ingatlan értékesítés nem várható, hacsak az időközben csökkentett vételárú önkormányzati lakásokra nem érkezik vételi szándék. A horgász-telkek értékesítése is csak %-a a tervezett összegnek.

2 Fejlesztési forráshiány az kötvénykibocsátás miatt nem áll fenn, azonban a kötvényből - ideiglenes jelleggel- történő működési célú finanszírozás visszapótlása jelentős feladat. A visszapótlás elmaradása veszélyezteti a évi ÖNHIKI támogatás elnyerését, valamint a kötvény rendeltetésszerű felhasználását. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A várható bevételek és kiadások számítása alapján 416 millió Ft működési hiánnyal zárjuk a 2008-as költségvetési évet. A hiány kiváltására 150 millió Ft folyószámla hitel igénybevételére van lehetőségünk. A hiány további részét a kötvényből vagyunk kénytelenek finanszírozni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, november 18. Készítette:Poncsák Ferenc Dr. Hörcsik Richárd polgármester

3 Sárospatak Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított okból támogatás Egyéb központosított tám Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek bevételei mőködési célra Hitelek bevételei fejlesztési célra Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény/ FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 Sárospatak Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 1. sz. melléklet Sorszám Kiadási jogcímek I. Folyó (mőködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék 3.2. Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására IV. Hitelek kamatai V. Kölcsönök nyújtása,törlesztése Mőködési célú kölcsön nyújtás 5.2. Fejlesztési célú kölcsön nyújtás VI. Finanszírozási kiadások Hitelek kiadásai mőködési célra Hitelek kiadásai fejlesztési célra Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Köztisztviselı Mt Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

5 Sáropatak Város Önkormányzata 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bev Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bevételek Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési kiadás Kölcsönök visszatérülése Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Elızı évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú hitel Kamatkiadások Hitel törlesztés Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

6 Sárospatak Város Önkormányzata 2/b. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Várható éves Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Várható éves Tárgyi eszközök értékesítése Felújítás Önkormányzatok tıkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás Egyéb központi támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Fejlesztési és vis maior támogatás Felhalm. célú pénzeszk. államháztart.kív Központosított ok Fejlesztési céltartalék- pály.saját forrás Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök államháztart.kív. Kölcsönök nyújtása, lakásépítés, lakásvásárlás Fejlesztési hitel törlesztés Elızı évi pénzmaradvány Fejlesztési hitel kamata Kötvény kibocsátás Fejlesztési ÁFA befizetés Fejlesztési célhitel Kölcsönök megtérülése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.a.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.4. Felhalmozási kívülrıl célú pénzeszk. átvétel államháztartáson 5. V. kívülrıl Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 Német Kisebbségi Önkormányzat 3.b.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3.c.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson V. kívülrıl Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sorszám Bevételi jogcím K I A D Á S O K évi I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Sárospatak Város Önkormányzata Beruházás megnevezése Beruházási kiadások feladatonként Módositott 5. számú melléklet ezer Ft-ban! Várható éves Vizi-kapu, rendezvénytér kialakítása Sarokbástya rekonstrukció RFV Sárospatak Kft alapítása SIDINFO Kft alapítása PATAQVA KFT alapítása- termálfürdı Árpád úti ingatlan törlesztı rész Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-kiss Z Hetes Étterem udvarában lévı ingatlan vétel -ÁFÉSZ Erdélyi János utcában ingatlan vétel Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése Halászhomok szennyvízelvezetésének tervezése Sebességmérı beszerzés Személygépkocsi beszerzés évi pályázati támogatásból Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdı,belváros) Közvilágítás bıvités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos Élményfürdı fejlesztésére beruházási programterv készítése Fürdı mögötti elkerülı út és parkoló tervezés-herceg F.u Termál fürdı fejlesztése Városfejlesztésre ÉMOP pályázat-közoktatás fejlesztése-saját forrás Holocaust emléktábla Rendelıintézet-tervezési díj Páterhomok vizellátási hatástanulmány Képviselıknek note -book Tájház -beszerzés Mőfüves sportpálya bıvítése Személygépkocsi csere Nyomtató beszerzés-vagyongazdálkodás 600 Közmőtérkép-eszközbeszerzés Tompa úti gyalogátkelı Hetes Étterem- hőtıszekrény Páterhomok ivóvízellátás Várnegyed tervezés Kötvény kamat Polgármesteri Hivatal összesen

11 Sárospatak Város Önkormányzata 5. számú melléklet Beruházási kiadások feladatonként Rendelıintézet - röntgen készülék üzembehelyezése Rendelıintézet - eü gépek törlesztése Kommunális Szervezet-gépkocsi törlesztés, eszköz beszerzés Gondozási Központ -támogató szolgálat gépkocsi beszerzés Termál fürdı - szivatyúk, óra,pénztárgép,értékmegörzı szekrény Gondozási Központ -nyomtató beszerzés Mese Óvoda számítógép beszerzés ÁVG laptop,erısítı,bútor,klima,gépkocsi beszerzés Vay M. Szakképzı Isk.-szakmai gépbeszerzés Mőv.ház laptop,projektor, mozi digitalizálás-pályázat Családsegítı-és Ped. Szak.-szoftver fejlesztés Intézmények összesen Elsı lakáshoz jutók támogatása ÖSSZESEN:

12 Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként ezer Ft-ban! Felújítás megnevezése Panel program 73 lakás x 500 e Ft Tetıfelújítás-önkormányzati lakás 800 Vis maior páláyzat Polgármesteri Hivatal, udvar burkolat felújítás Vis Maior pályázat Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezetı árok helyreállítása Vis maior pályázat Dobó F. út burkolat felújítás Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi Szent Erzsébet u. 12. felújítása Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárırség Sportpálya -gázfőtés felújítása Polgármesteri hivatal- tetıfelújítás Hetes Étterem kıfal felújítás- vis maior Kommunális Sz. tetı felújítás 438 II. Rákóczi F. Ált. Isk.- engedélyezési terv,szakvél Végardói temetı felújítása Nyilvános illemhely felújítása Gárdonyi út -járda felújítás Bláthy út burkolat felújítás Lavotta út felújítása Wesselényi út felújitása Polgármesteri Hivatal összesen:

13 Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás Gondozási Központ gépkocsi felújítás Termálfürdı gyermekmedence felújítás Farkas F.Mőv. Iskola -Szent E. u. tervezési kiadás Intézmény összesen: ÖSSZESEN:

14 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Igazgatási feladatok Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködésének tám Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás-normatív Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján Adósságkezelési támogatás Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft) ) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás térítése (80 fı x 40 e Ft) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Temetési segély ( 100 fı) Köztemetés (20 fı x 140 e Ft ) Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülık évi 2 x 5500 Ft támogatása Tankönyv támogatás Továbbtanulók támogatása-bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Iskolakezdési támogatás 1700 fı x 2000 Ft Iskolatej támogatása Szakértıi vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fı x 20 e Ft ) Szerzıdés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft) Szociális otthon épületének biztosítási díja Megelılegezett gyermektartás díj Otthonteremtési támogatás Rendelı-pályazati díj

15 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok Elıadások, fordítások megbízási díja ( járulékkal együtt) PRO URBE díj (2 fı nettó 120 e Ft+ járulék) Comenius Emlékérem 3 fı x 70 e Ft nettó + járulékok ) Ködöböcz József díj ( 1 fı x 70 e Ft + járulék, csoport esetén 100 e Ft) Pécsvárady Botond díj ( 1 fı x 70 e Ft nettó + járulék) Színes diploma ( 15 fı x 50 e Ft nettó + járulék) Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23., diszletek koszorúk) Magyar Kultúra Napja Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémai Pedegógusnap Október Idısek Napja Zempléni Fesztívál Zsákomban a bábom Testvérvárosi kapcsolatok (Utazás, reprezentáció, ajándéktárgyak ) Honlap üzemeltetés ( 69 e Ft 200 %-a+ 20 % áfax 12hó) Kommunikációs szolgáltatás -ZTV Plakátok, meghívók Ifjusági feladatok Városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadása Zemplén térségi lap müködési költsége Fotó album a városi évfordulóra A 2008-as évfordulók rendezvényeire Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása Vöröstorony kincse történelmi film támogatása Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám Naptár -lakosság részére Tüzijáték Vay Miklós Szakképzı Iskola mérés, értékelés évi pályázat Egyéb kulturális feladatok (ajándékok,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft) SIDINFO mőködési támogatás, biztosítás Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás Vizikapu áram díj, egyéb kiadás Közszolgálatért díj

16 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Városgazdálkodási feladatok Közcélú foglalkoztatás Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás) Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás) Piac bérleti díja- MÁV Szúnyog-és rágcsálóirtás Városi közkutak vizdíja Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása ) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Lomtalanítás évi két alkalommal Környezetvédelmi program felülvizsgálata Rendezési terv módositása Tagsági díjak Egyházak támogatása Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hozzájárulás Számlavezetés, pályázatok költsége Kötvénykibocsátás költsége ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Ügyvédi díjak Kártérítés Rendırség támogatása-üzemanyag Horgász falu TÁVHİ elszámolás Egyéb kiadás Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi Népszavazás kiadásai Mazda gépkocsi költsége ÁFA befizetés INNOVO PATAK-cégalapítás költsége RFV KFT- szolgáltatások Karbantartás (2.542x12= ) Étkeztetés (14166x12=169991) Hıszolgáltatás (3647x12= 43764) TÁVHİ szolgáltatás (14644x12= ) ÖSSZESEN: x 12 =

17 Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Várható éves Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Helyszini és szabálysértési birság Építésügyi birság Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités TÁVHİ díj tartozás beszedése TÁVHİ díj továbbszámlázás Kamatbevétel Hulladék ért.,kártérítés bev Tourinform Ir. Nyári nyitvatartására Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen Piac bérleti díja( ) Pannon GSM terület bérleti díj 5 x T-mobil terület bérleti díj Sportpálya ingatlan bérbeadás Árpád úti ingatlan bérbeadása( ) Közterület használati díjak RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj Terembérleti díj 360 Ingatlanok értékesítése összesen Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út Telek értékesítés- Fazekas sor Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft Hild téri lakás értékesítése Pavletics ház értékesítése Ingatlan értékesítés Lakásértékesítés-Rákóczi u Garázs értékesítés Szgk.értékesítés Müködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Polgári védelmi feladatokra-községektıl Termálfürdı és Camping többletbevételének elvonása Érettségiztetés támogatása RFV KFT- jutalom térítése évi jöv.kül.mérs.kiegészítése Népszavazás Közhasznú támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Otthonteremtési támogatás Szociális szakértıi díj Megelılegezett gyermektartási díjak Telj.motivációs pályázat II.Rákóczi Ált.Isk

18 Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Várható éves Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya( ) Ifjusági tábor vizesblokk felújítása Közkincs program- kamattámogatás ( ) Kossuth u. ing.kártalanítása /egyházi/ Várnegyed rehab. tám Támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése Adósságkezelés- müködési célú Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó - tartózkodás után Idegenforgalmi adó- építmény után Iparőzési adó Késedelmi pótlék, mulasztási birság Átengedett központi adók Gépjármő adó Talajterhelési díj Személyi jövedelemadó összesen Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % Személyi jövedelemadó kiegészítés Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központositott ebbıl: létszámcsökk.tám.( ) havi juttatás fedezete 2007.év fél havi települési kisebb. önk.-ok tám.3x bérfejlesztés 5 % szakmai vizsgák támogatása egyéb Egyéb központi támogatás önhiki, mőködésképtelen egyéb tám Vis maior támogatás:komm.szerv., Hetes Étterem Kötvény kibocsátás Kamatbevétel - kötvény Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

19 A polgármesteri hivatal évi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 1 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányza t-csoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított okból támogatás Egyéb központosított tám Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Cél- címzett támogatás 7 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír Finanszírozási bevételek Hitelek bevételei mőködési célra Hitelek bevételei fejlesztési célra Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 A polgármesteri hivatal évi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 1 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányza t-csoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves Kiadások 9 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. Államháztart.kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására Hitelek kamatai Mőködési célú hitel kamata Fejlesztési célú hitel kamata Kölcsönök nyújtása,törlesztése Mőködési célú kölcsön nyújtás 2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Hitelek kiadásai mőködési célra Hitelek kiadásai fejlesztési célra Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Köztisztviselı Mt Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

21 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

22 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 03 Alcím neve, száma Elıirány zatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

23 Az intézmények évi bevételei és kiadásai 12/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

24 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 12/5. számú melléklet Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

25 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

26 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ekıirányzat 12/7. számú melléklet Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

27 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Módosítot t elıirányza 12/8. számú melléklet t Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

28 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 12/9. számú melléklet Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K 2013ban 2012. 2013. 1. Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás Címrend azonosító sor Intézményi kör Önkormányzat ("EU"val együtt) 1. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet Sorszám 2009. évre 2010. évre 2011. évre I. Működési bevételek és ok Intézményi működési bevételek 01 628

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának

Részletesebben

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. összesen ( 1-4 ) 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0%

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló 1 Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben