A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: EFt-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban"

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: A Képviselıtestület Pápa Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6., 7.,8.,9.,10.,11. mellékletei szerint EFt teljesített bevétellel EFt teljesített kiadással jóváhagyja A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint jóváhagyja, melybıl: az intézményi módosított pénzmaradványt az önkormányzati módosított pénzmaradványt EFt-tal EFt-ban EFt-ban állapítja meg. 3. A rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Pápa, május 9. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. jegyzı

2 Bevételi ok és teljesítései év (EFt-ban) 1.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi összesen 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Pápai TISZK Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

3 Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítései év (EFt-ban) 1.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 2.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 3. Felhalmozási és tıkejellegő 1. Mőködési bevételek bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 5.1. Mőködési célú pe.átvétel 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl államháztartáson kívülrıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési igénybevétele felhalm. Bevételi összesen Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelızı program Beruházások fordított Áfa elszámolása Összesen

4 1.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései év (EFt-ban) 3.oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 6. 1.Mőködési bevételek Eredeti 2012.évi Módosított Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 6. 4.Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 986 Tárgyévi bevételek összesen 6. 7.Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei összesen 6. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

5 1.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont összesített bevételi a és teljesítései év (EFt-ban) 4. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Eredeti 2012.évi Módosított Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

6 Kiadási ok és létszámkeret évi teljesítései (EFt-ban) 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 1.oldal Cím, csoport száma,megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Költségvetési létszám keret (fı) Közfoglalkoztatási létszám(fı) Eredeti Módosított 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési és Szabadidı Központ Városi Televízió Pápai TISZK Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN

7 Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítései év (EFt-ban) 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 2.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelızı program Beruházások fordított Áfa elszámolása Összesen:

8 Pápa Város Önkormányzat kiadási ai és teljesítései év (EFt-ban) 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 3.oldal Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Pápai Rendırkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Civil szervezetek támogatása A Kisebbségekért - pro-minoritate Alapítvány támogatása Reménységünk Alapítvány támogatása Pápakörnyéki Vizitársulat tagsági hozzájárulás Városfejlesztési Kft törzstıke emelés Közfoglalkoztatás Vagyonkezelı, privatizációs feladatok Lakossági közmőfejlesztési támogatás Fordított áfa elszámolás Összesen:

9 Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései év (EFt-ban) 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 4.oldal Kiemelt ok megnevezése Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Pápa Keleti elkerülı út megvalósíthatósági tanulmány Pápa,Városközpont funkcióbıvítés rehabilitációja, Pápa Fı utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fı tér Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Kastély felújítás Norvég Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Panel pályázatok önkormányzati támogatása Városi közvilágítás bıvítése PIP közmő, út és járda építés Városi diáksporttelep pályafelújítás Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái Barát u akadálymentesítés Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése Kastélykert pályázati saját forrás - elıkészítési munkák Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás Közösségi közlekedés pályázati saját forrás Várkert támfal megerısítés, omlásveszély elhárítás TIOP pályázat Számítógépes eszközbeszerzés Gróf esterházy Kórház- Szakambulancia Petıfi Sándor Gimnázium karbantartó felújítás Acsády I. Szakképzı Iskola tetıszigetelés Fejlesztések összesen

10 Cím száma Elıirányzatcsoport száma, megnevezése 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok a és teljesítései év (EFt-ban) 5.oldal Eredeti Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 8./a Egyéb kiadások 9.Kiadások összesen Módosított Egyéb feladatok Hitel tıke- és kamattörlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erıforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Borsosgyıri részönkormányzat feladatai Tapolcafıi részönkormányzat feladatai Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás Fejlesztési feladatok Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret Jókai Mór Mővelıdési és Szabadidı Központ érdekeltségnövelı pályázat önrész /2012.(III.29.) határozat MIK pályázat Pápa Város feladatainak támogatása Egyéb feladatok összesen

11 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás projekt kiadás Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja KDOP /A-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból vissza nem térítendı támogatás - kincstári fedezetkezelıi - kamatbevétel számlára utalás - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére megelılegezése visszatérítés 0 összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése KDOP /2/2F-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány 889 megelılegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére kamatbevétel 0 megelılegezése visszatérítés 0 összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás 6.5. A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója HU- 0080/NA/2006-2/ÖP-2 Norvég Alap pályázat - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére megelılegezése visszatérítés összesen: összesen: 0-6 -

12 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás projekt kiadás Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése KDOP-4.1.1/ E Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére megelılegezése visszatérítés összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése KDOP /B Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány 0 megelılegezése önkormányzati forrás terhére 0 megelılegezése visszatérítés összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére 696 megelılegezése visszatérítés kamat 151 összesen: összesen: önkormányzati saját forrás Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Eszerházykastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetıvé tevı újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történı fejlesztése KDOP-2.1.1/ A-09-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére -kamat projekt kiadás megelılegezése visszatérítés összesen: összesen:

13 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás projekt kiadás Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése TIOP Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány 0 megelılegezése önkormányzati forrás terhére megelılegezése visszatérítés kamat, biztosíték összesen: összesen: A pápaivárosi Óvodák tagintézményeibe külföldrıl érkezı nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása TÁMOP 3.4.1/b-08/ Európai Regionális fejlesztési Alapból vissza nem térítendı támogatás pénzmaradvány 23 - projekt kiadás - kamatbevétel 3 összesen: összesen: A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkezı migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz TÁMOP 3.4.1/b-11/ Európai Regionális fejlesztési Alapból vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány 0 - projekt kiadás kamatbevétel 29 összesen: összesen: Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára TÁMOP /A Európai Szociális Alap, Valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás - pénzmaradvány projekt kiadás kamatbevétel 136 összesen: összesen:

14 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése 1.5. Felkészülés a referencia intézményi szerepre a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - költségvetési szerv által megelılegezett projekt kiadás kamatbevétel Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minıségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás összesen: összesen: megelılegezése költségvetési szerv által projekt kiadás - pénzmaradvány 5 - kamatbevétel 1.8. TUDÁS-SZÍN-TÉR Közmővelıdés a közoktatásért a Jókai Mór Mővelıdési Központ projektje a Pápai kistérségben TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás összesen: 381 összesen: 0 megelılegezése költségvetési szerv által - projekt kiadás kamatbevétel PÁPAI FORGATAG TÁMOP /1 Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás összesen: összesen: 0 megelılegezése költségvetési szerv által projekt kiadás kamatbevétel 30 összesen: összesen:

15 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése 1.7. "Tudásdepo-Express" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP A-11/ Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt megelılegezése költségvetési szerv által projekt kiadás kamatbevétel 7 összesen: összesen: nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével TÁMOP / Európai Szociális Alapaból vissza nem térítendı támogatás megelılegezése költségvetési 977 szerv által - projekt kiadás kamatbevétel 5 összesen: összesen:

16 Pápa Város Önkormányzat kiadási a és teljesítései kiemelt onként mindösszesen évben 3.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez EFt Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont kiadási a és teljesítései kiemelt onként mindösszesen évben EFt Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez évi összevont költségvetési mérleg EFt Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

17 Az önkormányzat évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 6.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez EFt Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév Elıirányzatok megnevezése Tárgyévi mőködési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai Kiadási összesen

18 7.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tıketörlesztéseinek ütemezése én 1) EFt-ban Megnevezés Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt Beruházási célhitel 2012/ OTP Bank Nyrt * "Pápa 2027" kötvény ** Összesen Tıketörlesztési ütem év / lejárat dátuma Összesen * A hitelszerzıdés alapján EFt hitel lehívása 2013.évben történhet. ** Az éves tıketörlesztési kötelezettség 2014-ben ,00 CHF, utána évente ,00 CHF, 2027-ben ,00 CHF. 1) A 2013.évben 60%-os adósságkonszolidációra kerül sor

19 Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez EFt Állományi érték Állományi érték elızı év tárgyév Eszközök korlátozottan törzsvagyonon korlátozottan törzsvagyonon Források forgalomképtelen forgalomképtelen forgalomképes kívüli egyéb összesen forgalomképes kívüli egyéb összesen törzsvagyon törzsvagyon törzsvagyon vagyon törzsvagyon vagyon elızı év tárgyév Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Vagyoni értékő jogok I. Tartós tıke Szellemi termékek Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása Immateriális javakra adott elılegek Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tıkeváltozások I. Immateriális javak Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka Gépek,berendezések és felszerelések III. Értékelési tartalék Jármővek D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tenyészállatok Költségvetési tartalék elszámolása Beruházások, felújítások tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása Beruházásokra adott elılegek elızı év(ek) költségvetési tartaléka elsz Állami készletek, tartalékok Költségvetési pénzmaradvány Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Költségvetési kiadási megtakarítás II. Tárgyi eszközök összesen Költségvetési bevételi lemaradás Tartós részesedés ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elıirányzat-maradvány Ebbıl: tartós társulási részesedés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** I. Költségvetési tartalékok összesen Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Vállalkozási tartalék elszámolása Tartósan adott kölcsön ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebbıl:- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása Hosszú lejáratú betétek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** elızı év(ek) vállalkozási tartaléka elsz Ebbıl: 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Vállalkozási maradvány /b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Vállalkozási kiadási megtakarítás Egyéb hosszú lejáratú követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási bevételi lemaradás Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** II. Vállalkozási tartalék összesen III. Befektetett pü-i eszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Koncesszióba adott eszközök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs Vagyonkezelésbe adott eszközök Tartozások mők.célú kötvénykibocsátásból Vagyonkezelésbe vett eszközök Beruházási és fejlesztési hitelek

20 Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források 8.melléklet a 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez elızı év EFt Állományi érték Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely Mőködési célú hosszúlejáratú hitelek IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebbıl: hosszú lejáratú szállítói tartozások Anyagok ***** ***** ***** ***** ***** ***** I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Befejezetlen termélés és félkész termékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú kapott kölcsönök Növendék-, hízó és egyéb állatok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebbıl: hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.év törl Késztermékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú hitelek /a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat. ***** ***** ***** 105 ***** ***** ***** Ebbıl: - likvid hitelek és a rövidlej. mők.c.kötv.kib /b Követelés fejében átvett eszk., készletek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt I. Készletek összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** mők.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevık) ***** ***** ***** ***** ***** ***** beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt Adósok ***** ***** ***** ***** ***** ***** mők.célú hosszúlej.hitelek köv.évi törleszt Rövid lejáratú adott kölcsönök ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók) Ebbıl: tartósan adott kölcsönökbıl a mérl.ford.köv.egy éven belül esedékes részletek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebbıl: - tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts Egyéb követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követı év szállítói kötelezettség Ebbıl: - támogatási program elılegek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Egyéb rövid lejáratú kötelezettség elıfinanszírozás miatti követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Ebbıl: - váltótartozások támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** munkavállalókkal szembeni különféle köt nemzetközi támogatási programok miatti követel. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** költségvetéssel szembeni kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérl.ford.köv.egy éven belül esedékes részl. ***** ***** ***** ***** ***** ***** támogatási program elılege miatti kötelezettség II. Követelések összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** elıfinanszírozás miatti kötelezettségek Forgatási célú részesedés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek /a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség /b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt /a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejár.kötelezetts /b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lej.kötel III. Értékpapírok összesen ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb különféle kötelezettségek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ***** ***** ***** 638 ***** ***** ***** II. Rövidlejáratú kötelezettségek Költségvetési pénzforgalmi számlák ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív függı elszámolások Ebbıl: 2/a. Költségv.pénzf.számlák bek. értéke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív átfutó elszámolások /b. Költségvet.pénzf.számlák elsz. értékveszt. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások Elszámolási számlák ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Költségv-en kív.passzív pénzügyi elszámolások Idegen pénzeszközök ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebbıl:- költségv-en kív.letéti elszámolások Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési értéke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen IV. Pénzeszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési aktív függı elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési aktív átfutó elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** FORRÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Költségv-en kívüli aktív pénzügyi elszámolások ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kiegészítı adatok elızı évi adat tárgyévi adat A "0"-ra leírt, de használatban lévı, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévı, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya A mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket tárgyév

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév 2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302 208 21 526 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet Sorszám 2009. évre 2010. évre 2011. évre I. Működési bevételek és ok Intézményi működési bevételek 01 628

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben