A) MÉRLEG-JELENTÉS I. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév"

Átírás

1 2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) ( , 118) I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, /c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731, /b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök ( bıl, /a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, /b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl, III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) A. Befektetett eszközök összesen ( )

2 2007. I. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) /b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések ( , 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, /b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen ( ) III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) III. Értékpapírok összesen ( ) 42 2

3 2007. I. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) /a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) /a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) /a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen ( ) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) /b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)

4 2007. I. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/ ) - ( ) E. Tartalékok (42) 65 ( ) - ( ) I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ( ) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre ( I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen ( ) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 77 2/a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) ( ) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül 80 3/b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 81 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók ( /c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , , 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

5 2007. I. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) /e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen ( ) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, , 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások ( ) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 ( ) F) Kötelezettségek összesen 101 ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 2007. II. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) ( , 118) I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, /c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731, /b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök ( bıl, /a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, /b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl, III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) A. Befektetett eszközök összesen ( )

7 2007. II. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) /b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések ( , 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, /b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen ( ) III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) III. Értékpapírok összesen ( ) 42 7

8 2007. II. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) /a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) /a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) /a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen ( ) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) /b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)

9 2007. II. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/ ) - ( ) E. Tartalékok (42) 65 ( ) - ( ) I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ( ) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre ( I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen ( ) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) /a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) ( ) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül /b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók ( /c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , , 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

10 2007. II. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) /e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen ( ) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, , 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások ( ) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 ( ) F) Kötelezettségek összesen 101 ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

11 2007.III. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) ( , 118) I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, /c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731, /b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök ( bıl, /a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, /b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl, III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) A. Befektetett eszközök összesen ( )

12 2007.III. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) /b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések ( , 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, /b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen ( ) III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) III. Értékpapírok összesen ( ) 42 12

13 2007.III. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) /a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) /a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) /a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen ( ) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) /b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)

14 2007.III. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/ ) - ( ) E. Tartalékok (42) 65 ( ) - ( ) I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ( ) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre ( I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen ( ) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) /a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) ( ) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül /b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók ( /c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , , 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

15 2007.III. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) /e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen ( ) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, , 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások ( ) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 ( ) F) Kötelezettségek összesen 101 ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

16 2007.IV. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) ( , 118) I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) II/a Ebbıl: Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) III/1. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések (1711, 1751, 179) I/a Részesedésekbıl: vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, 179- I/b Részesedésekbıl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bıl, 1751-bıl, /c Részesedésekbõl: jegybankban 08 III/2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731, /b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752- III/3. Tartósan adott kölcsönök ( bıl, /a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921, /b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl, III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek (178.- ból) III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16) IV/a Ebbıl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) A. Befektetett eszközök összesen ( )

17 2007.IV. negyedév változás változás nem I. Készletek (21-26) 22 I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282, 283, 284, 288-ból) II/1/a: Ebbıl Államháztartáson belül 25 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27 3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) /b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bıl, bıl, 278-ból) II/4. Egyéb követelések ( , 19-bıl, 288-ból) 30 4/a Támogatási program elılege (2871, /b Nemzetközi támogatási programok i 32 követelések 2874) 4/c Európai Únióval szemben fennálló 33 követelések (287- II. Követelések összesen ( ) III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38 III/2/3/a. Államkötvények (2931-bıl, 298-ból) 39 III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bıl, 298-ból) III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) III. Értékpapírok összesen ( ) 42 17

18 2007.IV. negyedév változás változás nem IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) /a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek 44 (312, 319) IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és 46 árkülönbözetek (328, 329) IV/3. Elszámolási számlák (33,34) /a Nemzetközi támogatási programok 48 megelılegezési számlái (348) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) /a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) IV. Pénzeszközök összesen ( ) V/1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 53 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398) 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) /b Megelılegezett társadalombiztosítási és 56 családtámogatási ellátások (3923) 2/c Szállítóknak adott elılegek (beruházási elılegek 57 kivételével) (3925) 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó 58 költségvetési átfutó kiadások (398) V/3 Költségvetési kiegyenlítı kiadások (394) 59 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60 (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61 ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)

19 2007.IV. negyedév változás változás nem D. Saját tıke (41) 64 (/21-15/ ) - ( ) E. Tartalékok (42) 65 ( ) - ( ) I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ( ) 66 I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbıl: 67 államháztartáson belül (4357, 4361) I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 68 (434) 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre ( I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70 3/a Fejlesztési célú hitelekbıl: nemzetközi 71 szervezetektıl felvett hitelek (433-ból) 3/b Fejlesztési célú hitelekbıl: külföldi 72 pénzintézetektıl felvett hitelek (433-ból) I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73 4/Ebbıl részletre vásárlás, halasztott fizetés 74 kötelezettség (4382- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 75 összesen ( ) II/1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 76 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) /a Rövid lejáratú hitelekbıl: államháztartáson belül 78 (4531, 4541) II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 79 (szállítók) ( ) II/3/a: Ebbıl Államháztartáson belül /b Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók ( /c Tárgyévet követı évet terhelı szállítói 83 kötelezettségek (44- ebbıl: beruházási szállítók (44-84 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , , 43-ból) 4/a Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

20 2007.IV. negyedév változás változás nem 4/b Váltótartozások (444) 87 4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) /e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (43-ból) 90 4/f Kötelezettségek az Európai Únió felé 91 (448-ból) II/5. Tartozás rövid lejáratú 92 értékpapírokból II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 összesen ( ) III/1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 94 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, , 487) III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 96 (483, 484) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások ( ) 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza 99 elszámolása (4888) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 100 ( ) F) Kötelezettségek összesen 101 ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

Számjel. Fejezet. Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés. 2012 Gyorsjelentés ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Számjel. Fejezet. Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés. 2012 Gyorsjelentés ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722601 1051 14 02/00 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés - IV. negyedéves

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 428710 1254 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény Rákóczi utca 30

Részletesebben

2013 Mérleg - III. negyedév

2013 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722601 1051 14 02/00 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés - III.

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

2013 Mérleg - III. negyedév

2013 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329365 1051 20 17/00 059888 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1113 Budapest Karolina út 19-21

Részletesebben

2013 Mérleg - II. negyedév

2013 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722722 1051 14 12/00 230782 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.07.24 08 óra 36 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi mérleg-jelentés (2008.11. időszak)

MÁK program Készült: 2008.07.24 08 óra 36 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi mérleg-jelentés (2008.11. időszak) MÁK program Készült: 28.7.24 8 óra 36 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi mérleg-jelentés (28.11. időszak) 1. I. Immateriális javak (111-112,118) 24696 7626-292 19142 2. I/a Ebböl: Immateriális

Részletesebben

2011 MÉRLEG - I. negyedév

2011 MÉRLEG - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722667 1051 14 07/00 229979 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3526 Miskolc Szentpéteri kapu

Részletesebben

2011 Mérleg - II. negyedév

2011 Mérleg - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735496 1254 12 0500 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2651 Rétság Rákóczi út 20 Mérlegjelentés

Részletesebben

2010 Mérleg - IV. negyedév

2010 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 503172 1251 01 0003 841116 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MÉRLEG 2009.12.31. 2009. üzleti évrıl. ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt. 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5

MÉRLEG 2009.12.31. 2009. üzleti évrıl. ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt. 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 A válllkozás megnevezése A válllkozás címe, telefonszám ÉSZAKERDİ Erdıgzdsági Zrt 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 MÉRLEG 2009.12.31 2009. üzleti évrıl

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

2013 Mérleg - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel T110103 1051 11 03/00 338839 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés - I. negyedév

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

2013 Mérleg - III. negyedév

2013 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Gyáli út 2-6

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

2012 Mérleg - I. negyedév

2012 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 792954 1051 10 08/02 747987 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ö ö ü ü ű ö Í ö ö ö ű Í ü ű ö ö ö ü ű ö ö ö ö ö Í ű ű ü ü Ó ű ö ö É ü ö ö ö ü ü É ö ü ö Á ü Á ű ü ű ű ű ű Í ÍÁ ü ö ö ö ü ü ü É ü ü Á ö ü ü ö ö ű ü ö ü ü ü ö ü ü ü ö ü ü ü ö ö ü ű ö ű ü ö ü ü ö ű ü Í ü

Részletesebben

Í ű Á Á ű ü ü ü ű Í ü ü ü ü Í ű ű ü ü ű ü ü ű ü Í Í É Á Á Á É Á Ö Á Á Á ü É Ó Á Á Á Á É É Á ű É É Á ű ű Á Í Á Í É Á Á Á Á Á Á Ó Á ű ű ü ű ű ű ű ű ü ű Ó ü ű ü ü ű ü ű Í Í ü ű ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü ü ü ű

Részletesebben

ó ö ó Í Í Ó Í Á Í Í Í Ó Ú ó Í Ó ó Ó ó Í Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó Ó ó ö ó Ú Í Í Ó Ó Ó Í Ó Ú É Í Í Í Ú Ó ő Í Í Ó Ó Ú Ó Ó ó Í ó Á Ó Ó Ó ó ó Í Ó Ó Ó Ó Ó Í Ú Í Í É ö Ó Ó Í Ó Ú Ó Ú Ó Ö Í Í Ú Ó Ó ó Ű Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó

Részletesebben

2013 Mérleg - IV. negyedév

2013 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722898 1051 14 12/00 230892 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3300 Eger Klapka György utca

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Éves beszámoló mérleg

Éves beszámoló mérleg 0 1 _ 1 4 _ 0 4 6 Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló mérleg 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 4 6 1 1 (ek) 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Negyedéves mérlegjelentés

Negyedéves mérlegjelentés 001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1

Részletesebben

ÉDES MOSTOHA BÕVÜL A CSALÁD?

ÉDES MOSTOHA BÕVÜL A CSALÁD? SZKB 208_03 FELKÉSZÍTÉS FELNÕTT SZEREPEKRE ÉDES MOSTOH BÕVÜL CSLÁD? Készítette: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM TNÁRI ÉDES MOSTOH BÕVÜL CSLÁD?

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

A SZATMÁRI BÉKE ÁRULÓ VOLT-E KÁROLYI? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_09. A modul szerzôje: Magasi András

A SZATMÁRI BÉKE ÁRULÓ VOLT-E KÁROLYI? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_09. A modul szerzôje: Magasi András P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N SZTMÁRI BÉKE ÁRULÓ VOLT-E KÁROLYI? modul szerzôje: Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_09 TNÁRI SZTMÁRI BÉKE 10. ÉVFOLYM

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft Kaposvár, Rákóczi tér 1. Éves beszámoló december 31.

Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft Kaposvár, Rákóczi tér 1. Éves beszámoló december 31. 14590652900129914 Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. Éves beszámoló 2011..december 31. 14590652900129914 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011. december

Részletesebben

Érettségi eredmények 2005-től (Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium)

Érettségi eredmények 2005-től (Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium) 2005/db közép 2005/db emelt 2005/db összes 2005/jegy közép 2005/jegy emelt 2005/jegy összes 2005/% közép 2005/% emelt 2005/% összes 51 119 170 3,53 5,00 4,42 59,90 99,17 84,27 22 17 39 4,45 4,94 4,7 75,68

Részletesebben

SZKB_104_01 É N É S A M Á S I K BARÁTSÁG SZÜLETIK. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_01 É N É S A M Á S I K BARÁTSÁG SZÜLETIK. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_01 É N É S M Á S I K RÁTSÁG SZÜLETIK modul szerzője: Iván Márta SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM TNÁRI RÁTSÁG SZÜLETIK 4. ÉVFOLYM 7 MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ----------------------------------------------------- 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl)

KÖNYVVITELI MÉRLEG egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK Sor- Elızı év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31. Statisztikai számjel: 20913502 8610 599 13 Cégjegyzék szám: 13-09-129605 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22. ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31. ESZKÖZÖK 2010. december

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31. Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13 Cégjegyzék szám: 13-09-129605 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31. ESZKÖZÖK 2011. december

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése. szám

KÖNYVVITELI MÉRLEG. szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése. szám KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 1 2 5 2 Kormányzati Ellenırzési Hivatal cím/alcím/ településtípus szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése Sor- Elızı év ESZKÖZÖK szám állományi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megállapíto tt eltérések (+, -) záró Megállapít ott eltérések (+, -) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 9 726 383 0 9 726 383 8 872 567

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25/A 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ----------------------------------------------------- EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben

ú ő ő ő ö ú í á ö ő ú ö ő ő ö á í á á ő ő á ö ő á í ő ő ö ö ö ő á ő ő í á á ú á íí á ú á ú í á Á í í á ö ő í ő ö ő á í á ő í í á í á ú ö ö í á í í í á ö í ő ö á í ö ö í ö í ö ő í á í ú í á í í íí á í í

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2007.03.05 12 óra 14 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2007.03.05 12 óra 14 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idıszak) 1.Lap ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 0 3816 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

cián a tiszában 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_36 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Ur Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

cián a tiszában 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_36 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Ur Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n cián a tiszában Készítette: Ur nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_36 540 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Vagyonmérleg-tervezet

Vagyonmérleg-tervezet 3/. sz. melléklet 1 5-1 - 4 1 válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonmérleg-tervezet 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

3/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

3/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 4/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról 2. oldal 2014. május 13. 1 Közgyőlésének 4/2014. (V. 13.) önkormányzati

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 ESZKÖZÖK Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni

Részletesebben

Sodródás és szembenállás Sorsok a vészkorszakban

Sodródás és szembenállás Sorsok a vészkorszakban Sodródás és szembenállás Sorsok a vészkorszakban I. Modulterv Bános Tibor-interjú 10 teljes I/A/1, I/B/1, I/C/1 feladatok megoldása Az interjú megtekintése az elejétől A megszállás után néhány héttel megkezdődik

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben