Mórahalom város Önkormányzata évi el

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el"

Átírás

1 Mórahalom város Önkormányzata évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december Elıirányzat 9. Önkormányzat : Mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Alaptevékenységgel összefüggı e. bev Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Önkormányzat e. sajátos bevételei Mőködési célú ÁFA bev. visszatérülés Kamatbevételek Helyi adók Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Önkormányzatok normatív tám Központosított 0 Normatív kötött Mőködési célra átvett központi költégvetéstıl Mőködési célra átvett pe. állami pénzalapoktól Mőködési célra átvett más önkormányzattól Mőködési célra átvett TB pe. eü-re Mőködési célú pe. átvétel ÁH. kívül Mőködési c. hitel visszafizetés 0 Mőködési c. hitel felvétel Pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 0 Mőködési bevételek : Fejlesztési ÁFA visszaigénylése Lakáshoz jutás támogatása Helyi adó felhalmozási része Felhalmozási és tıkejellegő bevétel: Pénzügyi befektetések bevételei Helyi adó felhalmozási része 0 SZJA lakáshozjutás 100%-a 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70% 0 központosított támogatás Cél támogatás Területi kiegy.szolg.tám Leki Céljellegő decentralizált támogatás Fejlesztési célra átvett központi költségv.tıl Eu. Alapokból igényelt forrás Eu önerıalap Felhalmozási célra átvett pe. lakosságtól 0 Felhalm. átv.pénze. más önkormányzattól Felhalmozási c. pe.átv. ÁH. Kívől oldal elıir.felh.havi bont évi költségvrendmód14.xls

2 1. sz. melléklet Hitel felvétel MÓRAVITAL hitel visszafiz Pénzmaradvány igénybevétele Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú bevételek Bevételek : Halmozott bevételek : Havi egyenleg: Halmozott egyenleg: Az önkormányzat évi kiadási terve havi bontásban adatok eft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Elıirányzat 9. Önkormányzat : Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pe. átad. egyéb támogatás Társpol. és szocpol. jut Tervezett maradvány Céltartalék Tartalék Felhalmozási tartalék üzemelési tartalék Hitel törlesztés Mőködési kiadás : Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások : Kiadások : Halmozott kiadások: oldal elıir.felh.havi bont évi költségvrendmód14.xls

3 Mórahalom város Önkormányzat szociálpolitikai és egyéb juttatásai évi terve 4. sz. melléklet adatok eft-ban 2007.évi tervadat 2007.évi módosítás tervezete 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye Idıskorúak járadéka Idıskoruak járadéka intézményi gondozott Rendszeres szociális segély e. jogcimen Kamatmentes kölcsön Gyerektartásdij Normatív lakásfenntartási táogatás Méltányos lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Átmeneti segély pénzbeli felnıtt Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Ösztöndíj Összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka oldal pe átad szoc. pol évi költségvrendmód14.xls

4 5.sz.melléklet Mórahalom város Önkormányzat fejlesztési jellegő kiadásai évi terve évi terv évi módosított évi módosítás tervezete évi terv adatok eft-ban évi terv 1. Polgármesteri Hivatal Móra F. ált.isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái Móra F. ált.isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái áfa Csatornatisztítás AVOP Csatornatisztítás AVOP áfa Gázkazás Kissori u Gázkazás Kissori u. áfa Május 1.u. Bartól B.u.útburkolat erısítése Május 1.u.útburkolat erısítése áfa Burkolatfelújítás önerı József A. Szabadság u. burkolatfelújítása József A. Szabadság u. burkolatfelújítása áfa Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése áfa Honvéd u.útburkolat felújítása Honvéd u.útburkolat felújítása áfa Felújítások : Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése áfa Wimpa feladójegyzék program Wimpa feladójegyzék program áfa DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre áfa István K.u.8.sz.lakás építése István K.u.8.sz.lakás építése áfa Partnerségi inkubátorház terdokumentáció Partnerségi inkubátorház terdokumentáció áfa Területvásárlás Megyei Önkormányzattól /4.hrsz alatti szántó /19. hrsz. földterület és zöldkár /5.hrsz-ú Homokkultúra Szakszövetkezet központi irodaház hrsz. egyházi földterület vásárlása /9.hrsz. ingatlan vásárlása hrsz. telek vásárlása ,1755,1868.hrsz. telek visszavásárlása hrsz. Móra F. 15. sz. lakóház vásárlása /6.hrsz. ingatlan vásárlása Földterületek vásárlása Munkás u.6.ingatlan vásárlása Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás áfa hrsz-ú ingatlan vásárlása /8.hrsz. ingatlan vásárlása Vásártér térburkolat és kerítés Vásártér térburkolat és kerítés áfa oldal

5 5.sz.melléklet kerékpárút építés kerékpárút építés áfa Fürdı összekötı épület Fürdı összekötı épület áfa hrsz Homokháti Emlékház hrsz Homokháti Emlékház áfa DÉMÁSZ épület vásárlása DÉMÁSZ épület vásárlása áfa Ipari Park GVOP Ipari Park GVOP áfa Ipari Park vízellátás Ipari Park vízellátás áfa Kimerült bányaterületre víztározó OTH Kimerült bányaterületre víztározó áfa OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. áfa Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése áfa Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI áfa UNDP energetikai veszteségfeltárás Földterület vásárlása Mővelés alóli kivonás /73 és a 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón áfa Vállalkozói inkubátorház Szegedi u Vállalkozói inkubátorház Szegedi u áfa termálhotel Határıringatlan kiviteli terv Határıringatlan kiviteli terv áfa ös fıút elkerülı út ös fıút elkerülı út áfa Balog P.lakópark burkolat hrsz. víz, szennyvízelvezetés hrsz. víz, szennyvízelvezetés áfa Ipari Park Akácos út épít Széksósi kulcsos ház I.sz.kút Széksósi kulcsos ház I.sz.kút áfa Balog Páter víziközmő Klóradagoló Városi Fürdı Klóradagoló Városi Fürdı áfa Fürdı eszközök Komplex geotermikus energia hasznosítás Komplex geotermikus energia hasznosítás áfa Skoda Fabia tulajdoni rész megvásárlása Polgármesteri Hivatal négykamerás biztonsági video rendszer db laptop db laptop áfa db multifunkciós gép db multifunkciós gép áfa Tárház Tárház áfa Általános mőködést szolg.felh.ö.: Városi Gyógyfürdı DARFT (rendezvénymedence) Városi Gyógyfürdı DARFT rendezvénymedence áfa oldal

6 5.sz.melléklet Városi Fürdı térburkolat Városi Fürdı térburkolat áfa ÁMK Oktatási épület kútfúrás ÁMK Oktatási épület kútfúrás áfa Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése áfa Zeneiskola eszközbeszerzés Tornacsarnok akadálymentesítése Tornacsarnok akadálymentesítése áfa Római Katolikus Templom parkosítás tervei Sportcentrum tervezése Sportcentrum tervezése áfa Gyógyfürdı díszkút kompozíció Ultrahang készülék vás. célt Ultrahang készülék vás. célt db. jelzıkészülék beszerzése db. jelzıkészülék beszerzése áfa Erdei Iskola kialakítása INTERREG Erdei Iskola kialakítása áfa Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat önrésze Ped.szaksz.gépjármő beszerzés Hangtechnikai eszközök beszerzése Gondozási Központ akadálymentesítése Gondozási Központ akadálymentesítése Fogyatékos Otthon számítást.és berend Fogyatékos Otthon számítást.és berend. áfa Fogyatékos Otthon építése Fogyatékos Otthon építése áfa Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások : oldal

7 5.sz.melléklet Többcélú Társulás támogatása Otthonteremtési támogatás MÓRA_GLOB Kft. üzletrész VIRIDIS Egyesület r- felh. c. pe.átadás Munkáltatói lakásépítési támogatás Önkormányzat lakástámogatás Lakossági közmőfejlesztési hj Móra-Invest Kft. üzletrész Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö Felhalmozási kiadások : Felújítások és felhalmozások : Tóth menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Görgıs könyvállvány Görgıs könyvállvány áfa : Homokháti Önkormányzatok Kist.Fejl.Társ. Szeged-Ásotthalom 55.sz. fıút melletti kerékpárút építése Kerékpárút építése áfa Összesen: Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1. Általános Iskola Projektor lámpa Interaktív táblák Varázsláda tartozék Összesen: Szakiskola Kezelıágy 2db (Szakképzési Alapból) Sanyo Projektor (Szakképzési Alapból) Szakképzési támogatás eszköz vásárlás Utánfutó pótkocsi Projektor lápa Összesen: Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény - Számítógépközpont Számítógépközpont áfa IFA szippantó tehergépkocsi IFA szippantó tehergépkocsi áfa Fotométer roncsoló Fotométer roncsoló áfa KOI mérıkészlet KOI mérıkészlet áfa Összesen: Felújítások Felhalmozások : Fejlesztések : oldal

8 Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Költségvetésében szereplı pénzeszköz átadások egyéb támogatások évi terve 3. sz. melléklet adatok eft-ban Évi terv módosítás tervezete módosítás tervezete Évi terv Évi terv Pénzeszközátadás : Mőködési c. pe. átadás ÁH-belül ebbıl: Közp.kv.szerv Kistérség-fejlestési társulás ÁMK TKT-tól pedagógiai szakszolgálatra Kistelek város Önkormányzata Üllés község önkormányzata Többcélú Társulás Ásotthalom jelzır Zákányszék jelzırendsz Bordány jelzırendsz Foráskút jelzır Üllés jelzırendszeres Pusztamérges jelzırendszeres Öttömös jelzırendszeres Jelzırendszeres támogatás Csongrád megyei Rendırkapitányság Országos Mentıszolgálat Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül ebbıl:önvédelmi Csoport Közalapitvány Mórahalom Közokt. Közalapitvány Egészséges Mórahalomért Közalapitvány Esély Mórahalmi Szociális Magánalapitv Belvedere Meridionale Alapítvány Gyermekétkeztetési Alapítvány Országos Medical Alapítvány Gyermekünk az Életünk Alapítvány Mezıségi İrzıkör Alapítvány Szentmihályi Egyesület Sárrétudvari Alapítvány Magyar Cserkésszövetség Fészek Közhasznú Egyesület Homokháti jegyzık Egyesülete Városi Sportkör Mórahalom Szeged Csanádi Egyházmegye támogatása Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Tömegsport Egyesület Kistérségi Foci suli Egyesülete Önkéntes Tüzoltó Egyesület Helyi Egyesületek támogatása Úszó és Vizilabda Egylet Gazdakör Mozgáskorlátozottak Egyesülete ARLECHINO Táncegyesület SM Betegek Csm-i Egyesülete Bástya Nyugdíjas Klub Asociatia Viridis Egyesület Mozgáskorlátozottak közl.tám Térségi Vízmő MÓRAPARTNER Kht MÓRAVITAL KHT MÓRANET KHT MÓRAÉP Építı és Szolg.Közh.Társ oldal Pe.átad évi költségvrendmód14.xls

9 2. sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat Évi összevont mérlege adatok eft-ban E s z k ö z ö k január december F o r r á s o k január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 1. 1.Indulo töke (411) Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 2.Tökeváltozások (412) Vagyoni értékü jogok (1113,1123) Értékesitési tartalék(417) Szellemi termékek (1114,1124) D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN ( ) Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) Immat.javak értékhely.(119) 6. - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) I.Immateriális javak ( ) elözö évi ktgv.tartalék(4214) Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) Költségv-i pénzmaradvány(4212) Gépek,berend,felsz.(1311,1312) Kiadási megtakaritás(425) Jármüvek (1321,1322) Bevételi lemaradás(426) Tenyészállatok (141,142) Elöirányzat-maradvány (424) Beruházások,felujitások I.Ktgv-i tartalék össz( ) Beruh-ra adott elölegek Vállalk.tartaték elszám.(74+75) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) tárgyévi váll.tartalék(4221) Tárgyi eszközök értékhelyesbitése elözö évi váll.tartalék(4224) 75. II.Tárgyi eszközök össz( ) Vállalkozási tev.eredménye(4222) Egyéb t.részesedés(171,1751) Vállal.tev.kiadási megtak.(427) T.hit.értékpapir( ,1752) Vállal.tev.bev.lemaradása(428) Tartosan adott kölcsön( bı II.Váll.tartalék össz ( ) Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 20. E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Egyéb hosszu lejáratu követelések Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 82. III.Befekt.pü-i eszk.össz( ) Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341-bıl) Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) Koncesszióba átadott eszközök ( ) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27. I.Hosszu lejáratu köt.( ) Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. vett 1eszkközök ( Rövid lejár.hitelek (4511,4521, A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Kötelez.(szállito)( )(91+92) Anyagok (21,241) tárgyévi szállito.köt Bef.-len term,félk.term.(253,263) t.évet köv.év szállitoi köt Növendék-,hizo állat.(252,262) Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449, Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások /a Áruk közv.szolg munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek /b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek ( ) iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek Követelés áru.sz.(vevö)(282,283, helyi adó fúlfizetés Adosok (281,2881) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei Egyéb követelések ( , felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok következı évet terhelı törleszt tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy 42. éven belül esedékes részlet -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törleszt102. -támogatási program elılege 43. -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 104. II.Követelések össz ( ) egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Forg.célu hitelvisz.értékpapirok tárgyévet követı évet költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III.Értékpapirok (46+47) II.Rövid lejáratu köt. ( ) Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) Ktgv-i passziv függö elszám. ( Költségvetési bankszámlák (34) Ktgv-i passziv átfuto elszám. ( Elszámolási számlák (35) Ktgv-i passziv kiegy.elszám. ( Idegen pénzeszközök (36) ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. ( IV.Pénzeszközök ( ) Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol Ktgv-i aktiv függö elszámol. ( Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Ktgv-i aktiv átfuto elszám. (392,396, 398.) III.Egyéb passziv elsz. ( ) Ktgv-i aktiv kiegyenlitö elsz. (394.) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) Ktgv-en kiv. aktiv pénzügyi elszámolások (399.) 57. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) V.Egyéb aktiv pü-i össz ( ) B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) vagyon évi költségvrendmód14.xls

10 4.sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatások adatok eft-ban ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, Építményadó 286 Telekadó Kommunális adó 705 Iparőzési adó Gépjármőadó - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 267 egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - közvetett támogatások :

11 3. sz. melléklet Több éves kihatással járó feladatok alakulása adatok eft évrıl áthuzódás ben finanszírozandó : támogatások Támogatás. saját forrás Támogatás 1 Összesen 2006.: saját forrás támogatások Összesen Már megelölegzett kifizetések saját forrás támogatás Összesen 2006-ról kiutalandó támogatás Bevétel Millenniumi sétány 17 iskola tetıter Céda támogatás Vásártér térburkolat (eredeti tám.szerz. szerint) Teki támogatás Munkácsy - Béke utca járda Teki támogatás Ultrahang céltámogatás Hunyadi liget, István király út aszfalt LEKI támogatás Fürdı összekötı épület TRFC darft Fürdı összekötı visszaig áfa szerinti) támogatás 938/ Május 1/ Bartók B. utca szilárd burkolat támogatás TRFC darft Honvéd utca szilárd burkolat támogatás Ipari Park GVOP GVOP Ipari Park GVOP visszaig.áfa Ipari Park GVOP - BM önerı GVOP BM önerı Csatornatisztítás - AVOP AVOP Csatornatisztítás - AVOP - BM önerı AVOP BM önerı OTH - Kimerült bányaterületre víztározó OTH már kifizetve OTH - Csapadékvízcsatorna Csend, OTH már kifizetve Millenniumi sétány villamos energia UNDP - energetikai vesztességfeltárás UNDP INTERREG - Határmenti Kereskedelmi INTERREG INTERREG - Határmenti - BM önerı INTERREG INTERREG INTERREG Földterület vás Mővelés alóli kivonás Fogyatékos otthon HEFOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı burkolatfelújítás önerı kerékpárút építés kisajátítás Lakásépítési támogatás SAPARD Széksós SAPARD Széksós BM önerı Összesen:

12 7.sz.melléklet Több éves kihatással járó feladatok évi üteme áfa v. Felhalmozási kiadás Év 2007-ban kifizetendı saját forrás céltám. TERKI DARFT CÉDA átv.pe.kp.kv. Eu forrás visszai. áfa áthúzódó : bevétel Általános iskola lapostetı Munkácsy, Béke járda építése Ultrahang készülék Fürdı összekötı épület * Fürdı összekötı épület áfa visszaig Gyógyfürdı rendezvénymedence Május.1.u.felújítása Honvéd u. felújítása Ipari Park GVOP * Ipari Park GVOP vissza ig. áfa Ipari Park GVOP BM önerı Csatorna tisztítás AVOP Csatorna tisztítás AVOP BM önerı Kimerült bányaterületre víztározó OTH OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke, Kissori és Röszkei u Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI UNDP energetikai veszteségfeltárás Földterület vásárlás, /73 és 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége Mővelés alóli kivonás Zöld Közösségi ház ERDEI ISKOLA INTERREG Együtt egymásért TÁRHÁZ INTERREG Együtt egymásért TÁRHÁZ BM önerı Fogyatékos Otthon HEFOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı önrésze Burkolatfelújítás önerı Kerékpárút építés Lakásépítés vás. támogatása SAPARD Széksós SAPARD Széksós BM önerı telekeladás felhalmozási és tıke jellegő bev Vásártrér térburkolat TEKI Hunyadi L. István K. aszfaltozás LEKI összes bevétel Forrás oldal támogatások bevételek 2007.év 2006-ról összes áthúzódó+ bevétel saját b. felhalm. mőködésre fordítható Mők.felh. együtt céltámogatás TERKI DARFT CÉDA Kp.Kv-tıl átvett pe = Eu forrás = BM önerı = Felhalmozási és tıke jellegő bevétel visszaigényelhetı áfa : évi költségvrendmód14.xls

13 9.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás Évi költségvetés összesítı Szakfeladat létszám személyi kiadásmunkaadókat terh.jár dologi kiadás intézm. finansz. pe.átadás felhalmozás mind: rendkív. rendkívüli rendkívüli rendkívüli rendkívüli tartalék rendkívüli Park Út-Híd Utazásszerv ezés Lakások Körzeti ig Önk.igazgatás tőzoltó tev v ízkárelhárítás Város és Közs közv ilágítás Önk. Elsz Önk.fela.nem terv Bölcsıde családi Napközi Rendsz. Pénzb Eseti pénzb Szenny v ízelv Köztisztaság sportlét.mőködtetése családi ünnepek céltartalék f elhalmozás iskola óv oda zeneiskola köny v tár gondozási kp sportig bölcsi f ürdı kistérség Összesen: Polgármesteri Hiv atal és részben önálló intézmények bev étele Év i költségv etési összesítı kölcsönö hatósági Fhc. Áh. helyi adó áteng. önk.s. k v jogkörhöz alaptev.ö. intézm.e.s. kamat Mc.áfa Felh.áfa Mc.áll.pa. Mc. Áh.b. Pe.átv közp.adó lakbér,hbd. felhalm.b. norm.t. norm.kötött leki központ. céltám. TERKI CÉDA pm. isszaf. : Park Utazásszervezés Lakások Körzeti ig Önk.igazgatás ESZA tanyafelelısi tőzoltó tev közvilágítás Város és Közs Önk. Elsz Önk.fela.nem terv ügyelet Bölcs Rendsz. Pénzb Eseti pénzb Szennyvízelv Köztisztaság Sportint. 0 Összesen: évi költségvrendmód14.xls

14 9.sz melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok Évi üteme Bevétel Kiadás adatok eft-ban. Beruházás megnevezése saját erı HEFOP INTERREG Eu önerıalap tám. : személyi tb dologi felhalmozás. Ipari Park GVOP Csatornatisztítás - AVOP INTERREG - Határmenti Keresk.Közp. TÁRHÁZ INTERREG Erdei Iskola

15 adatok eft-ban. 9.sz melléklet

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben