Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege"

Átírás

1 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok 1. sz. melléklet I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Működési célú költségvetési kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 78 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele II. Külső finanszírozás működési kiadásai Rövidlejáratú hitelek felvétele III. Külső finanszírozásból származó működési bevételek Működési célú bevételek összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú kiadások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele 2 5 IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

2 2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 21. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalmozási bevételei Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

3 3 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj bevétel 2.4 Alkalmazottak térítései 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.2 Idegenforgalmi adó 2.3 Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 4 Átengedett központi adók összesen Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 8 Közterülethasználati díj 48 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 4.6 Parkolási bevételek

4 4 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok 3 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen V 1 Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 95 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 95 VI Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen VII VIII IX Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása

5 5 3. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Működési célú kötvény kibocsátás bevételei X Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) 1.5 Folyószámla hitel felvétel Működési célú hitelek összesen Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok 1.5 Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 Telekértékesítés 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 52 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 44 5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 8 Tas u. bölcsőde energetikai korsz Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark

6 6 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 4 61 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 6 89 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia 66 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Tas u. bölcsőde energetikai korsz

7 7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4 KEOP projekt előkészítése 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés 28 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen IX Kötvények kibocsátának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei X Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) Folyószámlahitel felvétel Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 28.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Rulírozó hitel fevétele Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen V 2 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

8 8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen III IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 2.3 Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen III IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 73 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V 2 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről

9 9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

10 1 4. sz. melléklet Társulások 21. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím cspt Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím csp Jogcím Előirányzat Bevételi előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 75 Társulások bevételei összesen 3 75

11 11 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Közlekedés tervezés Hosszú távú városfejlesztési koncepció Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás Infomatikai szolgáltatások Polgármesteri hivatal hardver karbantartása Gépvásárlás Szoftver vásárlás Műszaki nyilvántartás, feldolgozás Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Földhivatali digitális térkép használata Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása E-önkormányzati rendszer fejlesztése Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 29. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft Környzetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Választókörzeti keret Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása Tápéi komp üzemeltetése Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret Orvosi rendelők karbantartása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése Parlagfű program Szeged város fakataszterének elkészítése Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Szeged Tisza part rendezése Véderdő kialakítása Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása Nyílvános illemhely üzemeltetése Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb Biopolisz Kft működési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Tisza Volán Zrt normatív támogatása SZKT normatív támogatása Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása

12 12 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek Újszülött Életmentő Szolgálat HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog Közcélú foglalkoztatás kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret 1 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism Szociális Igazgatási Mintahely Szociális Munka Napja Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica Tanulmányi ösztöndíjak Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Díszdiplomások ünnepségére Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Pedagógus "Életműdíj" Szeged Ifjú Tehetsége Szakképzési fejlesztési program 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai mester Nonprofit Kft. támogatása TIOP Tanulói laptop program Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Évfordulós kiadvány Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

13 13 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Szeged Kártya bevezetése Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret Jogdíjak Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Kultúra 2 pályázat Sportlétesítmények bérlése Kultúra, sport összesen Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek Egyéb igazgatási kiadások Reprezentációs kiadások Frakcióköltségek Külkapcsolati költségek Országgyűlési választások Helyi önkormányzati választások Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás Igazgatási kiadások Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 1 Per és egyéb költségek Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 2 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése Hatósági feladatok elvégzése Területfejlesztési költséghozzájárulás Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány Vagyonbiztosítási kiadások Könyvvizsgálat Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltségek Központi támogatás maradv. visszafizetése Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám Kisebbségi székház üzemeltetési tám Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Lakossági közműfejlesztés támogatása Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Költségvetési int. 29. évi kiutalatlan támog. 21 évi kiut Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság Mars téri kereskedők kártérítése Belföldi értékpapírok kiadásai

14 14 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen

15 15 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 2 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése Domaszéki út kiépítése Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése Új autóbusz megállóhelyek létesítése Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 13 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont Kerékpártárolók építése Marostő járdaépítés Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u Kerékpárút rekonstrukciós keret 19 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása Csomópontok átépítése, tervezése Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 5 23 AGÓRA-TIOP Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Újszegedi Liget - Játékok Kertje 6 3 Szőregi homokbánya 31 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kémény felújítási program (29.) 36 Új fedett uszoda építése Szegedi Regionális Repülőtér 39 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 4 Vitéz utcai Bölcsőde Kémény felújítási program (28.) 42 Acél utcai rendelő felújítása 43 ASP Szolgáltató központ létrehozása 44 Hajlat u Bölcsőde felújítása Zsiráfház építése Színház energetikai korszerűsítése Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk pr Iparosított techn készült lakóépületek felújítása Tűzoltóság eszközfeljesztése Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció Két Állatkert "TwoZoos" projekt Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön IKV Zrt. részére tagi kölcsön SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása

16 16 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 7 Úthálózat rekonstrukció Széchenyi tér rekonstrukció Újszegedi Liget rekonstrukciója Északi városrész és járda rekonstrukció Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Közvilágítás fejlesztés Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 14 Lézerközpont projekttársaság alapítása Innovációs projektttársaság alapítása Buszmegálló rekonstrukció Városrészi közterület fejlesztési keret 18 Karácsonyi díszvilágítás Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 2 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 3 Egészségügy összesen Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 6mFt) 2 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 3 Infrastruktúra hitel I/B 4 Infrastruktúra hitel II 5 Panel-hitel OTP 6 7 Panel-hitel 2. OTP évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Vízügyi Építési Alap ÁFA SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Panel-hitel Erste Bank Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa Elektromos tömegk. visszaig. áfa Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám Területelőkészítés, telekvásárlás Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Újszegedi Református templom építésének támogatása Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Kötvény kamat elszámolások Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen

17 17 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás

18 18 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program Bevizsgált játszóterek felújítása Külterületi utak önerős munkáinak támogatása Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 9 Városüzemeltetés összesen Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 2 2 Egészségügyi célú felújítások összesen Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs Sás u. 2., lapostető szigetelés Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás Bajai út 9., tető javítás Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db Agyagos u bölcsőde, burkolat javítás Siha-közi bölcsőde, csapadékvíz csatorna felújítás Szociális ellátás összesen Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 2 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás Ady Kollégium nyílászárók cseréje Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési rendszer részleges felújítás, 1 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiép., tetőjavítás Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás Zrínyi Ált. Iskola, csapadék- és szennyvízcső részleges cseréje Kossuth L Ált Iskola, szennyvízelvezető csővez Vasvári Szakközépiskola, udvari szennyvízhálózat felújítás Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg

19 19 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 2 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás Rock Klub kialakítás Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás Kultúra, sport feladatok összesen Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása Széchenyi tér 1.porta hely.felújítás, átalakítás PH iktató, világítótestek cseréje Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme Országgyűlési képviselői irodák kialakítása Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

20 2 8. sz. melléklet Alapok és egyéb feladatok 21 évi kiadási előirányzatai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv. Kölcsönök Érték- Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er.tart. kiadásai 2 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások 1 Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Belföldi értékpapírok vásárlása Lakásalap összesen Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások 3 Beruházások ISPA beruházás 4 ISPA csatorna építés 5 5 Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör 2 Infrastrukturális hitel törlesztése 3 Belterületi vízrendezés III-IV. ütem ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen Környezetvédelmi alap összesen

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1. sz. melléklet Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Intézmény neve Személyi Intézmény juttatás összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 141 141 Csonka J.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/211. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 8/21. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Old alsz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Old alsz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2010. (V.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2013.(II.15) önkormányzati rendelet

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2013.(II.15) önkormányzati rendelet 1 KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2013.(II.15) önkormányzati rendelet A 16/2012.(X.17), 13/2012(IX.14.), 8/2012. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012 (II.24.) önkormányzati

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) 13 392 0 13 392 0 Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig 4 107 0 4 107 0 Járdaépítés a Csalogány

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2009. 01.01. 2009. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2009. 01.01. 2009. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések Thealter fesztiválok megrendezése Együttműködési megállapodás Szeged M.J. Város Önkormányzata - MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ 5.200.000,-Ft 2009.01.01. - 2013.12.31. Szegedi Jazz Napok

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 19.725.425 346.018 20.071.443 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 41.000 316.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről 1 3. sz. melléklet Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma M ű k ö d é s 368/21.(VI.25.) Megállapodás szerint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk.

Részletesebben