1. Gyors folyamatok szabályozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Gyors folyamatok szabályozása"

Átírás

1 . Gyor olyamatok zabályozáa Gyor zabályozá redzerekrl akkor bezélük, ha az ráyított olyamat dálladó máoder, agy az alatt agyágredek. gyor olyamatok eetébe a holtd általába az ráyítá algortmu megalóítááál alkalmazott mtaétel eróduhoz kéet elhayagolható. mtaétel eródut kebbek kell álazta, mt az ráyított olyamat legkebb dálladóját, általába tzedmáoder, t ezredmáoder mllzekudum agyágredre. Tkua gyor ráyítá eladatok körébe tartozak a zero zabályozáok, a zeromehazmuok zabályozáa. Ezek olya zabályozá körök, amelyekbe a beaatkozó k dálladókkal redelkez llamo agy eumatku motor, é ozíó é/agy ebeégérzékelt tartalmaz. motor általába mehaka ozíoáló beredezét, robotkart hajt meg. él a mehaka redzer ozíójáak elírt értékre törté zabályozáa. legotoabb zabályozá köetelméyek zerozabályozáok eeté: -, az alkalmazott érzékel elbotááal megegyez agyágred, álladóult állaotbel hba. - Gyor, általába túllöé-mete álaz. - zabályozá érzéketleége kül zajokra, kül terhelére éldául a mozgatott tárgy tömegére. Pozíózabályozá eeté az ráyított olyamat tartalmaz tegrátort a ozíó a ebeég tegrálja, tehát egyégugrá-zer alajelre a zabályozá garatálja a ulla álladóult állaotbel hbát. Ugyaakkor ahhoz, hogy a bemeet zajokra kül terhelére a zabályozá érzéketle legye a zabályozó kell tartalmazzo tegrátort agy agy erítéel kell, hogy redelkezze. z alábbakba bemutatott zabályozóterezé eljáráok kazkád zabályozá, elreatolá, két zabadágokú zabályozó, ége beálláú zabályozá általáo redzerekre kdolgozott módzerek, de a gyakorlat azt mutatja, hogy gyor olyamatok ráyítáa eeté alkalmazhatóak hatékoya... azkád zabályozá truktúrák a az ráyítá olyamat okzáma agy, az ráyítát megalóító zabályozó boyolult truktúrájú lez. a a olyamat ok ólut tartalmaz, a ólu-zéru kejtét alkalmazó zabályozó ok zérut kell tartalmazzo, a zabályozó elezíthet kauzaltáát. Ilye eetekbe hazálhatjuk a kazkád zabályozá elét: a olyamatot eloztjuk több, egymáal orba le rézolyamatra é az öze rézolyamatra zabályozót terezük. Példa a kazkád zabályozá eléek alkalmazáára: 8. Ábrá a ráyított olyamatot két rézolyamatra oztjuk el:,. kazkád zabályozá megalóítáához elzör zabályozót terezük a modellel leírt redzerek. Legye ez a C. elölje O a zaatolt é C bl álló zabályozá redzert. Ez kéez a bel hurkot kazkád zabályozá körbe. kül hurokba a zabályozót C már a O é által kéezett orba atolt

2 redzerekre terezzük. kül hurok által kzámított beaatkozó jel u a bel hurok alajele lez lád 8. Ábra.. Ábra: a olyamat rézolyamatokra botáa kazkád zabályozához. Ábra: étzt kazkád zabályozá truktúra a a olyamatot kettél több rézolyamatra botjuk a zabályozóak több tagja lez. többzt zaatolá egítégéel a zabályozá eladatot elozthatjuk. Például a bel hurokkal öelhetjük a zabályozá gyoraágát, míg a kül hurokba elhelyezett zabályozó bztoítja a zabályozá otoágát. többzt zaatoláal a zabályozá robuztuága öelhet. módzer hátráya, hogy az öze rézolyamat kmeetét kell mér, a zabályozá kör megalóítáa boyolultabb, több érzékelt kell alkalmaz. kazkád zabályozó kalakítááál töreked kell arra, hogy a bel zabályozá hurkok mdg gyorabbak legyeek, mt a külk. Így éldául bel hurokba alkalmazhatuk agy eríté P, PD zabályozót a kül hurkokba alkalmazhatuk PI agy PID zabályozót.... Egyeáramú motor kazkád zabályozáa z egyeáramú motorral égzett ozíózabályozá eeté a zabályozó terezééhez a motor damku modelljébl dulhatuk k. motor damkáját leíró egyeletek: d L R U ω dt dω ω τ dt dα ω dt ext 8. olyamat bemeete a rotorra adott ezültég U, kmeete a rotor zögozíója α. motor bel állaota a rotor zögebeége ω é a rotoro átolyó áram. τ ext a motorra ható kül yomatékot jelöl, agy azt a yomatékot, amel a mozgatott tárgy

3 zahat a motorra. motor elkedéét leíró 8. redzer el egyelete a rotor elektromo, a máodk egyelet a rotor mehaku elkedéét írja le. harmadk egyeletbe a zögozíó áltozá egyel a zögebeéggel. araméterek: R a rotor elleálláa L a rotor dukttáa a rotor ebeégálladójáak erze a rotor erája a yomatékálladó a zkózu úrlódá együttható a rotor elüggeztééél megjele úrlódá matt. 8. egyeletekre alkalmaza a Lalae trazormáltat, kajuk: U ω ω τ ext α ω L R Ábrá a motor 8. özeüggé alajá elrajzolt tömbázlata látható..3 Ábra: Egyeáramú motor tömbázlata ozíózabályozá eladat megalóítáához a kazkád zabályozá truktúrát alkalmazzuk. abár a él a zögozíó elírt értékre törté zabályozáa, az ráyítá terezééél gyelembe ezük a motor áramát é zögebeégét. z ráyítáak teljeítee kell a zerozabályozá köetelméyeket zéru álladóult állaotbel ozíóhba, gyor, túllöé-mete álaz, érzéketleég kül zajokra, terheléáltozára.... bel áramzabályozá hurok leg agy elektromo dálladójú agy L/R érték motorokál élzer kalakíta az áramzabályozá hurkot. bel áramzabályozá élja a redzer gyorítáa. Ezt egy, a zaatolába elhelyezett P zabályozóal megalóíthatjuk. Legye a P zabályozó

4 erítée. éezzük úgy a beaatkozó jelet, hogy tartalmazza a kül hurok beaatkozó jelét é a erít kereztül kalakított áram zaatolát: U u beaatkozó jelet alkalmaza a bel, áramzabályozá hurkot, mt zárt redzert az alább modell írja le lád 8.4 Ábra: L R u ω L R R L R L R Ábra: Bel áramzabályozá hurok em zabályozott 0, yílt redzer dálladója L/R, erítée /R. L R L zaatolá kalakítááal látható, hogy a zabályozott redzer dálladója R kebb lez, bármely >0 értékre, tehát a bel hurok gyorabb, mt a em zabályozott redzer. Ugyaakkor a zabályozott redzer erítée kebb, az u kül R beaatkozó jel áltozááál kebb áramugráokra zámíthatuk. Tehát élzer a értéket mél agyobbra álazta. z eríté öelééek határt zab a motort ezérl áramkör. Imulzuzéleég moduláót alkalmaza a motor beaatkozó jeléek áltoztatáához, a bel hurok dálladója agyobb kell legye, mt a modulált jel eródua. Mel az áramzabályozó ak egy erítt tartalmaz, akár elektroku áramkörrel melet erítel megalóítható.... kül ebeég é ozíózabályozá hurok terezée kül hurok ráyítá algortmuáak az alább köetelméyeket kell megalóítaa: - egyégugrára ulla álladóult állaotbel hba - 0% túllöé - gyor álaz

5 - kül zajok, bemeetre ható terhelé hatááak elyomáa - em modellezett, a mehaka réz rugalma alakáltozáa matt ellé, mehaka rezgéek elkerülée köetelméyek teljeítééhez a reereamodell alaú terezét alkalmazzuk. Legye a reerearedzer elírt mtaredzer: 0re ω 8.5 ξω ω reerea redzer erítée, tehát egyégugrára ulla álladóult állaotbel hbát bztoít. özmert, hogy ha a ξ llaítá értéke -él agyobb, a redzer álaza aerodku, tehát em tartalmaz túllöét. Ugyaakkor a leggyorabb aerodku álazt ξ értékre érjük el. Tehát a ξ araméter értéke -él agyobb, de -hez közel kell legye. Legye a motorral meghajtott mehaka redzer ajátrezgéeek rekeája ω M. hhoz, hogy a zabályozó által kzámított beaatkozó jel e gerjeze a mehaka réz rezgéet, a reereamodell ω aját rekeáját ω 0.5ω0M özeüggé alajá kell megálazta. jó zajelyomá bztoítáára a zabályozóak mél agyobb erítét kell álazta. Számítuk a kül zabályozá hurok beaatkozó jelét az alább ormába: α α ω u 8.6 re bel áramzabályozá hurok dálladója agy értékek eeté elhayagolható a L kül hurok dálladó mellett 0. bel áramzabályozá hurok deál R erítel aroxmálható: 8.7 R zaatolt kül hurok tömbázlata a 8.5 Ábrá látható.

6 .5 Ábra: ül ebeég é ozíózabályozá hurok. 8.5 Ábra alajá a bel ebeégzabályozá hurok áttel üggéye: P u ω ω 8.8 telje zabályozá kör áttelét leíró modell: re o α α o 8.9 Mel a zárt redzer modellje meg kell elelje a reerearedzer modelljéek 0 0re, a 8.5 é 8.9 özeüggéek alajá kajuk: ξω ω özeüggé alajá kajuk az ráyítá algortmu araméteret M ξω ω ω 8. Látzk, hogy a eríté értéke em lehet tetzlegee agy, mel ez gerjezteé a mehaka redzer ajátrekeáját. meybe a rooroál zajelyomá em elégége a kazkád zabályozóak a ozíóhbát gyelembe e ágába, a rooroál tag mellé tegráló tagot kell elhelyez é ezt gyelembe kell e a terezéél. 8.6 é 8.3 özeüggéek alajá köetkezk az ráyítá ég ormája: U re ω α α 8.

7 kaott ráyítá algortmu a kazkád zabályozá elét khazála teljeít az elírt köetelméyeket, ugyaakkor agyo egyzer truktúrájú. Nem tartalmaz damku tegráló, deráló elemeket, megalóítáa akár aalóg, akár mtaétele módo egyzer. Mel ak három erítéaramétert tartalmaz, már mködé közbe köye omhagolható..6 Ábra: Egyeáramú motor kazkád zabályozáa.. Modellköet zabályozá megalóítáa elreatoláal Szerozabályozáok eeté az alajel mél otoabb köetée a legotoabb zabályozá köetelméy. Sok eetbe ezt az elírt reereamodell alaú terezéel oldjuk meg. reereamodell megálaztááál a zárt redzer traze tulajdoágat meghatározzuk. zabályozóak ugyaakkor bztoítaa kell a zabályozá kör robuztuágát é érzéketleégét kül zajokra. z elreatolát alkalmazó zabályozók ezt a két eladatot zétálaztják. zabályozóak két réze a: az elreatoló ág eedorward bztoítja a oto modellköetét, a zaatoló ág eedbak edg a zabályozá robuztuágát, érzéketleégét kül zajokra. 8. Ábrá az elreatolát alkalmazó zabályozókör tömbázlatát láthatjuk. az ráyított olyamat áttelét leíró modellt jelöl. zabályozó truktúrája egyrézt tartalmazza a re reereamodellt, márézt az elreatoló é a zaatoló zabályozótagokat. beaatkozó jelet az elreatoló é zaatoló tagok kmeeteek özegekét kell zámol.

8 .7 Ábra: Szabályozá kör elreatolát alkalmazó zabályozóal atározzuk meg a zabályozó elreatoló tagját úgy, hogy a zárt zabályozá redzer az áttel az alajelrl a olyamat kmeetére modellje megelelje az reerearedzer modelljéek. 8. Ábra alajá a olyamat kmeetét az alább módo zámíthatjuk: y r r y r u u u y re re 8.3 Ebbl kajuk a zárt redzer áttelét. 0 r y re 8.4 Válazuk a zabályozó elreatoló ágát az alább módo: re 8.5 Vzahelyetteíte a 8.5 zabályozótagot a 8.4 modellbe, kajuk: 0 re re re re 8.6 Tehát a 8.5 özeüggé alajá meghatározott elreatoló ág bztoítja, hogy a zárt redzer köee a reereamodellt. z elreatoló ág megalóítáához az ráyított olyamat modellje két eltételt kell teljeíte: - a olyamat relatí okzáma óluok é zéruok zámáak külöbége kebb kell legye, mt a reerearedzer relatí okzáma. a a eltétel em teljeül, az elreatoló ág em lez kauzál - olyamat em tartalmazhat tabl zéruokat. a a eltétel em teljeül, az elreatoló ág tabl óluokat og tartalmaz, tehát tabl elkedét mutat.

9 oto, hogy a 8.5 özeüggé alajá kaott elreatoló ág em ügg a zabályozó zaatoló ágától. z elreatoló ág a zaatoló ágtól üggetleül bztoítja a modellköetét. Tehát a zabályozó terezééél em kell gyelemmel le az alajel köeté roblémájára. zaatoló ág terezééél ak a robuztuágot, jó zajelyomát kell gyelembe e. lkalmazhatuk éldául agy áztartalékot bztoító zabályozókat. 8.5 özeüggé mtaétele zabályozáokál alkalmazható.

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

1. Folyamatszabályozási alapok

1. Folyamatszabályozási alapok 1. Folyamatszabályozási alapok A szabályozás célja, hogy az irányított folytamat kimenete (szabályozott jellemz) megfeleljen az elírt értéknek elfogadható hibahatáron belül. Ha az elírt érték állandó,

Részletesebben

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium 4.. Két- és háromállású szabályozók. A két- és háromállású szabályozók nem-olytonos kimenettel

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam Mat1 Javítási-értékelési útmutató MTEMTI a 8. évfolyamosok számára Mat1 JVÍTÁSI-ÉRTÉEÉSI ÚTMUTTÓ 201. január 18. javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. pontszámok

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

A Kvantum Fizikától a Lélekig

A Kvantum Fizikától a Lélekig Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság 013.01.31-i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük.

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól A BANG! iga zi west ern játék, amely ben egy csa pat ra vasz ban di ta és egy el szánt se riff küzd egy más sal. A se rif fet in kog ni tó ban dol

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben