FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FPC-500 hagyományos tűzjelző központ"

Átírás

1 Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2, 4 vagy 8 zónához, 64, 128 vagy 256 érzékelőhöz EOL modl opcionáli haználata (EN követelmény) Erőtelje 3 A-e tápellátá Az FPC 500 x hagyományo tűzjelző központ az ideáli megoldá ki é közepe méretű objektmokhoz. A bevált hagyományo zónatechnológiának közönhetően költégkímélő tűzjelző rendzer telepíthető. Három típ áll rendelkezére: FPC 500 2: 2 zóna maximálian 64 érzékelőhöz FPC 500 4: 4 zóna maximálian 128 érzékelőhöz FPC 500 8: 8 zóna maximálian 256 érzékelőhöz A beépített LCD kijelzővel lehet a központot programozni é működtetni. Az opcionáli kiegézítők, mint a relémodlok, nyitott kollektoro modlok é klco kapcolók lehetővé tezik a felhaználói igények zerinti további tetre zabát. Rendzeráttekinté Z1 Z8 IN1, IN2 ALARM RLY, FAULT RLY AUX Max. 8 zónáig Max. 2 bemenet (FPC é FPC 500-4: egy bemenet) Két jelző áramkör kimenet (egyenként 500 ma) Riaztá é hiba relé Kiegézítő tápegyég (500 ma) Véztápegyég, max 2 x 7,2 Ah-ig

2 2 FPC-500 hagyományo tűzjelző központ Régió Tanúítvány Erópa CE FPC-500 Németorzág VdS VdS-G FPC-500 Erópa CPD 0786-CPD FPC-500 Horvátorzág ELTEH 145-SF/12 FPC 500 Telepítéi/Rendzerfelépítéi egédlet 1 LED-kijelzők 2 Zónazámmal ellátott LCD-kijelző 3 Zónagombok é zónaállapot-kijelzők 4 Kezelőplt Főbb fnkciók Az FPC-500 orozat tűzjelző központjai az alábbi tlajdonágokkal rendelkeznek: Riaztá megerőítée Kétérzékelő függőég Kétzóná függőég Közte riaztá tároláa Programozható kéleltetéek Átkapcolá nappali é éjzakai üzemmód között (AV) Eemény- é teztelőzmények Riaztázámláló Működéi zintek A tűzjelző központoknak három különböző működéi zintje van. Az 1. zinthez nem zükége hozzáféréi kód. A 2. é 3. zinthez négyjegyű kód zükége (a 2. zint opcionáli klco kapcolóval i elérhető). A 2. é 3. zint hozzáféréi kódjai változtathatók. Különböző teztfnkciók állnak rendelkezére. Az 1. zinten LED, zümmer é LCD teztek fttathatók. A 2. é 3. zinten további teztek fttathatók a zónákhoz, kimenetekhez é jelző áramkörökhöz. Programozá A központ a billentyűzettel é az LCD-kijelzővel könnyen programozható. A zónák egymától függetlenül konfigrálhatók az egyéni igényekre zabá érdekében. Az alapértelmezett program egíti a gyor megimerkedét a rendzerrel é azt ok alkalmazá eetében cak kimértékben kell módoítani. Tanúítványok é engedélyek Az elérhető lehetőégek az EN 54 2:1997/A1:2006 zabványnak megfelelően a következők: Riaztázámláló Ellenőrzéi feltétel Kimenet tűzjelző berendezéekhez Kimenetek kéleltetée Függőégek egynél több riaztától A típú függőég B típú függőég A tűzjelző központot zárt térben, záraz, felügyelt helyen kell telepíteni, vegye figyelembe a környezeti feltételeket (lád Műzaki adatok). A tűzjelző központot úgy zerelje fel a falra, hogy az LCD-kijelző zemmagaágban legyen. Az akkmlátor optimáli élettartamának elérée érdekében a tűzjelző központot cak a megengedett üzemi hőmérékleten (0 C é +40 C között) zabad működtetni. A tervezé orán figyelembe kell venni az adott orzágban érvénye zabványokat é előíráokat. Vegye figyelembe a helyi hatóágok é intézmények követelményeit (rendőrég, tűzoltóág). A tűzérzékelő rendzer működtetééhez az EN zabvány értelmében minden zónát EOL-modllal kell lezárni. Karbantartá A karbantartái é felügyeleti mnkákat rendzereen, megfelelően kiképzett zakemberekkel kell elvégeztetni. A Boch Sicherheityteme GmbH javaolja a minimm évente egyzer végrehajtandó működébeli é zemrevételezée ellenőrzét. Műzaki adatok az EN 54-4 zabvány 7.1-e fejezete zerint a) Ez az FPC 500 tűzjelző rendzerben haznált tápegyég. A tűzjelző rendzert é a catlakoztatott perifériákat táplálja, é a két catlakoztatható akkmlátort tölti. b) Műzaki adatok 1) Ajánlott terhelé 61 W 2) Bemenő fezültég 230 VAC +10%/-15%, Hz Üzemi fezültég 3) Kommnikáció paraméter ninc 4) Biztoíték névlege áramerőége 26 VDC 29 VDC 3,15 A / 250 V 5) Akkmlátorok 2 x 7,0 7,2 Ah (max.) ólomava akkmlátor 6) Maximáli áramfelvétel 2,3 A 7) Akkmlátor maximáli belő ellenálláa I min I max, a I max, b 800 mohm 70 ma 0,7 A 2,3 A

3 3 FPC-500 hagyományo tűzjelző központ 9) Vonalparaméter Akkmlátor Nyomtatott áramköri tápellátá Az alapkiépíté tartalmazza a kábelt gyárilag elvégzett vezetékezé 230 volto tápellátá 1,5 mm 2 zabványkábel (max.) c) A tápegyég az FPC 500 hagyományo tűzjelző központ előre özezerelt réze. Ninc zükég további telepítéi információkra. 1) A környezeti feltételeket az alábbi műzaki adatok tartalmazzák. 2) A tápegyég az FPC 500 hagyományo tűzjelző központ előre özezerelt réze. Ninc zükég további zereléi taítáokra. 3) A catlakoztatái taítáokat az FPC 500 telepítéi útmtatója tartalmazza. d) A tápegyég az FPC 500 hagyományo tűzjelző központ előre özezerelt réze. Ninc zükég további üzembe helyezéi taítáokra. e) A tápegyég az FPC 500 hagyományo tűzjelző központ előre özezerelt réze. Ninc zükég további kezeléi taítáokra. f) A karbantartái é felügyeleti mnkákat rendzereen, megfelelően kiképzett zakemberekkel kell elvégeztetni. A Boch Sicherheityteme GmbH javaolja a minimm évente egyzer végrehajtandó működébeli é zemrevételezée ellenőrzét. Rendzereen cerélje az akkmlátorokat. Az adott orzágban érvénye zabványokat é előíráokat figyelembe kell venni. Tartozékok Mennyi ég Alkatrézek 1 FPC-500-2/FPC-500-4/FPC tűzjelző központ 1 Címkecíkok a zónákhoz 1 Címkecíkok a LED-ekhez 1 Gyor telepítéi útmtató 1 Gyor üzemeltetéi útmtató 1 A telepítéi é haználati útmtatót, az akkmlátorkapacitá kalklátort é a zoftverfriítő ezközt tartalmazó CD 1 EOL-ellenálláok a zónákhoz é a bemenetekhez 1 Akkmlátor kábelkézlete 1 Kábelkötegelők a betápkábel rögzítééhez a tápegyégen 2 Gmipárnák az akkmlátorok rögzítééhez Műzaki pecifikációk Érzékelő zónák Érzékelők maximáli záma az EN 54 2 zabvány zerint Érzékelők maximáli záma zónánként az EN 54 2 zabvány zerint Bővítőmodlok max. záma Prog. bemenetek 1 2 AUX-kimenet 1 NAC kimenet 2 Relék 2 Riaztázámláló Eeménytár Teztelőzmény Elektromo jellemzők Bemenő fezültég 999 riaztá 1000 eemény 1000 tezteemény 230 VAC +10%/-15%, Hz Max. áramfelvétel AC 275 ma 312 ma 375 ma Teljeítményfelvétel Üzemi fezültég I min I max, a I max, b Zónák AUX NAC 80 W 21,4 VDC - 29 VDC 70 ma 0,7 A 2,3 A fezültég 20 VDC ±1 VDC áram max. 100 ma ±5 ma fezültég 21 VDC - 29 VDC áram 500 ma ±10% biztoíték 0,75 A 60 V eetén fezültég 21 VDC - 29 VDC áram mindegyik 500 ma ±10% biztoíték 0,75 A 60 V eetén

4 4 FPC-500 hagyományo tűzjelző központ Relé kimenetek kapcolható áramerőég OC kimenetek kapcolható áramerőég ajánlott kábeltíp Akkmlátorok belő ellenállá 1 A 30 VDC eetén Ninc indktív terhelé. 20 ma 24 VDC eetén Árnyékolatlan kábel, 0,8 mm kábelátmérő, legfeljebb 1,5 mm² kábel-kereztmetzet 2 x 7,2 Ah (max.) 800 mω Zóna (EOL-modllal) Riaztái ellenállá 820 Ω ±5% 910 Ω ±5% Ninc kétérzékelő függőég: 680 Ω ±5% Mechanikai jellemzők Méretek (ma. x zé. x mé.) Tömeg Ház anyaga 351 x 351 x 90 mm 2200 g, akkmlátorok nélkül Elülő réz ABS+PC Hátló réz ABS-FR Ház zíne Elülő réz RAL 9003 (feltűnő fehér) Hátló réz PANTONE 10 C (hideg zürke) Környezeti feltételek áramfelvétel 2,3 A biztoíték 5 A 60 V eetén Kiüléi fezültég küzöbértéke Kommnikáció paraméterek 21,4 V Védelmi oztály az EN zabvány zerint Védelmi kategória az EN zerint IP 30 II NAC Normál A V EMC-kibocátá EN EMC immnitá EN Rezgéek EN B+ 0 0,5 V Tűzjelzé A- 0 1 V B V Bemenetek Riaztái ellenállá 820 Ω ±5% Megengedett üzemi hőméréklet Megengedett tárolái hőméréklet Megengedett relatív páratartalom Rendeléi információ 0 C é +40 C között -10 C é +55 C között 95%, nem kondenzálódó Vonallezáró ellenállá 3,9 kω ±1% Zóna (ellenálláokkal) Riaztái ellenállá 820 Ω ±5% 910 Ω ±5% Ninc kétérzékelő függőég: 680 Ω ±5% Vonallezáró ellenállá 3,9 kω ±1% FPC hagyományo tűzjelző központ Rendelézám FPC FPC hagyományo tűzjelző központ Rendelézám FPC FPC hagyományo tűzjelző központ Rendelézám FPC Hardvertartozékok Relé bővítőmodl Rendelézám FPC-500-RLYEXT OC bővítőmodl Rendelézám FPC-500-OCEXT

5 5 FPC-500 hagyományo tűzjelző központ Hozzáféréi klc Rendelézám FPC-500-KEY FLM-320-EOL2W hagyományo kétvezetéke EOL-modl a hagyományo vonalak EN zabványnak megfelelő lezáráához Rendelézám FLM-320-EOL2W FLM-320-EOL4W-S hagyományo négyvezetéke EOLmodl a hagyományo vonalak EN zabványnak megfelelő lezáráához Rendelézám FLM-320-EOL4W-S Képvielő: Boch Secrity Sytem Llc 2012 Az adatok előzete érteíté nélkül megváltozhatnak h, V3, 21. Máj 2012

AMAX panel 4000. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 4000. www.boschsecurity.hu. 64 vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód

AMAX panel 4000. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 4000. www.boschsecurity.hu. 64 vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h 64 vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód 3 x 256 esemény pontos dátmának és időpontjának tárolása Beépített hangtárcsázó modl Makrófnkciók Közvetlen

Részletesebben

FLM 420/4 CON hagyományos csatolómodulok négyvezetékes LSN-hez

FLM 420/4 CON hagyományos csatolómodulok négyvezetékes LSN-hez Tűzjelző rendszerek FLM 420/4 CON hagyományos csatolómodlok négyvezetékes LSN-hez FLM 420/4 CON hagyományos csatolómodlok négyvezetékes LSN-hez www.boschsecrity.h hagyományos érzékelők széles skálájával

Részletesebben

AMAX panel 2100. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód

AMAX panel 2100. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h Az behatolásjelző rendszer lakóépületek, illetve kis- és közepes vállalkozások védelméhez használható.8 zónás és 2 partíciós, dobozzal és transzformátorral

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

AMAX panel 3000. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 3000. www.boschsecurity.hu. 32 vezetékes zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód

AMAX panel 3000. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 3000. www.boschsecurity.hu. 32 vezetékes zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h Ez a központ lakóépületek, valamint kis- és közepes vállalkozások védelmére szolgál. 32 zónás és 8 területes, dobozzal és transzformátorral szállítjk. A rendszer

Részletesebben

FC410MIM modul Címzett intelligens mini bemeneti modul

FC410MIM modul Címzett intelligens mini bemeneti modul FC410MIM Címzett intelligens mini bemeneti Az FC410MIM mini bemeneti t a tűzjelző kontaktusok felügyeletére tervezték, úgy, mint oltórendszer vezérlések, ventilátor vezérlések, tűzgátló ajtó vezérlések

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT E3NT Tárgyreflexiós érzékelõ háttér- és elõtér elnyomással 3 m-es érzékelési távolság (tárgyreflexiós) 16 m-es érzékelési távolság (prizmás) Analóg kimenetes típusok Homloklapfûtéssel ellátott kivitelek

Részletesebben

ISP-EMIL-120 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodulok

ISP-EMIL-120 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodulok Behatolásjelző rendszerek ISP-EMIL-0 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodlok ISP-EMIL-0 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodlok www.boschsecrity.h érzékelőzóna csatlakoztatása (hagyományos érzékelő vagy kontakts bemenetek)

Részletesebben

FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat

FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat Tűzjelző rendszerek FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat www.boschsecrity.h Riasztás kiváltása a fekete

Részletesebben

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés 70- - Felu gyeleti relék 6-8 - 10 A 70- gy- é háromfáziú hálózatok felu gyelete Válaztható felu gyeleti funkciók: fez. cökkené, fez. növekedé, fez. növekedé é -cökkené, fázikieé, fáziorrend, azimmetria

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Tűzjelző központok FC360

Tűzjelző központok FC360 Cerberus TM FIT Tűzjelző központok FC360 FC361-ZZ, FC361-ZA, FC361-YZ, FC361-YA Tűzjelző központ (1 hurokkal) címzett perifériákhoz beépített kezelő egységgel 1 hurok max. 126 címzett eszközzel vagy 2

Részletesebben

Hagyományos tűzjelző központ

Hagyományos tűzjelző központ Hagyományos tűzjelző központ FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 hu Gyors telepítési útmutató Hagyományos tűzjelző központ Telepítés hu 3 1 Telepítés 1.1 Kábelek bekötése 1.2 A ház kinyitása 1.3 A ház felszerelése

Részletesebben

FCP-320/FCH-320 hagyományos automatikus tűzérzékelők

FCP-320/FCH-320 hagyományos automatikus tűzérzékelők Tűzjelző rendszerek 32/FCH-32 hagyományos atomatiks tűzérzékelők 32/FCH-32 hagyományos atomatiks tűzérzékelők www.boschsecrity.h A kiértékelő elektronikának köszönhető rendkívül megbízható észlelés Aktív

Részletesebben

PRS-xBxxx alap erősítők

PRS-xBxxx alap erősítők Kommnikációs rendszerek PRS-xBxxx alap erősítők PRS-xBxxx alap erősítők www.boschsecrity.h Hatékony, D osztályú erősítőcsatorná(k) Kapcsolt mód tápellátása Helyi hangbemenetek Hálózati és akkmlátoros tápellátás

Részletesebben

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

LSN rádiófrekvenciás tűzjelző rendszer

LSN rádiófrekvenciás tűzjelző rendszer 17 19 18 34 3 50 49 21 20 36 35 52 51 23 2 38 37 54 53 24 10 26 25 40 39 5 57 56 13 12 28 27 42 41 59 58 15 14 30 29 4 43 61 60 16 32 31 46 45 63 62 48 47 64 Tűzjelző rendszerek LSN rádiófrekvenciás tűzjelző

Részletesebben

FCS-320-TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők

FCS-320-TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők Tűzjelző rendszerek FCS-320-TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők FCS-320-TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők www.boschsecrity.h Hagyományos tűzjelző központokhoz csatlakoztathatók

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

FPA-5000 központ funkcionális modulokkal

FPA-5000 központ funkcionális modulokkal Tűzjelző rendszerek FPA-5000 központ fnkcionális modlokkal FPA-5000 központ fnkcionális modlokkal www.boschsecrity.h Könnyű bővíthetőséget biztosító modláris felépítés Akár 32 tűzjelző központ, távoli

Részletesebben

AMAX panel 2100 EN. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód

AMAX panel 2100 EN. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN AMAX panel 2100 EN www.boschsecrity.h Az AMAX panel 2100 EN behatolásjelző rendszer lakóépületek, illetve kis- és közepes vállalkozások védelméhez használható.

Részletesebben

FCP 500 hagyományos automatikus tűzérzékelők

FCP 500 hagyományos automatikus tűzérzékelők Tűzjelző rendszerek FCP 500 hagyományos atomatiks tűzérzékelők FCP 500 hagyományos atomatiks tűzérzékelők www.boschsecrity.h Modern, rendkívül lapos kivitel A színárnyaló betétek segítségével a környezethez

Részletesebben

PRS-xBxxx alap erősítők

PRS-xBxxx alap erősítők Kommnikációs rendszerek PRS-xBxxx alap erősítők PRS-xBxxx alap erősítők www.boschsecrity.h Hatékony, D osztályú erősítőcsatorná(k) Kapcsolt mód tápellátása Helyi hangbemenetek Hálózati és akkmlátoros tápellátás

Részletesebben

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az

Részletesebben

KÜLÖNLEGES SZENZOROK. Típus F10-C20/C30/C50 F10-C25/C35/C55. NPN nyitott kollektoros kimenetek (2 db) max. 50 ma terhelhetõség

KÜLÖNLEGES SZENZOROK. Típus F10-C20/C30/C50 F10-C25/C35/C55. NPN nyitott kollektoros kimenetek (2 db) max. 50 ma terhelhetõség F10 KÜLÖNLEGES SZENZOROK OMRON F10 Kép (minta) azonosító rendszer ipari felhasználásra Kamerával egybeépített megvilágítás Automata beállítási és programozási lehetõség Automata szinkronizáció Több hagyományos

Részletesebben

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Környezetérzékelés Energiatakarékos fagyvédelem-szabályozó Általános adatok Felhasználási terület Normál kültéri területek Környezeti üzemi -20 C +40 C hőmérséklet-tartomány Tápfeszültség

Részletesebben

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok Bekötési diagramok A típus (2 vezetékes - A.C) C típus (3-4 vezetékes) R típus (relés) Csatlakozó típusok 1: H (M12) 3: K (Mod 12) 1 = barna / + 3 = kék / - 4 = fekete / NPN-PNP kimenet / NO 2 = fehér

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

Micropower line-interaktív UPS sorozat

Micropower line-interaktív UPS sorozat line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000

Részletesebben

Hagyományos tuzjelzo központ

Hagyományos tuzjelzo központ Hagyományos tuzjelzo központ FPC-500- FPC-500-4 FPC-500-8 hu Telepítési útmutató FPC-500- FPC-500-4 FPC-500-8 Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 6 A rendszer áttekintése 7. Működési

Részletesebben

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS)

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS) FC72 Tűzjelző központ FS720 család (MPXS) Cerberus PRO Kompakt, előszerelt, mikroprocesszor-vezérelt tűzjelző központ 26 címzett eszközig A tűzjelző központ önálló működésű, hálózatba nem köthető Beépített

Részletesebben

AMAX panel Behatolásjelző rendszerek AMAX panel vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód

AMAX panel Behatolásjelző rendszerek AMAX panel vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h 64 vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód 3 x 256 esemény pontos dátmának és időpontjának tárolása Beépített hangtárcsázó modl Makrófnkciók Közvetlen

Részletesebben

LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók

LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók Konikációs rendszerek LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k www.boschsecrity.h Kiváló minőségű zene- és beszédvisszaadás Időjárásálló, védett külső használatra

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Bezerzéi é eloztái Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 1. Előadá Bevezeté Logiztika fogalmi rendzere Termeléi-zolgáltatái- mûveletek (ember-gép rendzer) Logiztikai folyamat Információáramlá

Részletesebben

Flatpack áramellátó rendszer család. Flatpack MPSU rendszer

Flatpack áramellátó rendszer család. Flatpack MPSU rendszer Flatpack áramellátó rendszer család Az innovatív Flatpack egyenirányító modulok felhasználásával 700 Wattól 60 kw-ig lehet könnyedén kialakítani a felhasználói igényeknek megfelelő gazdaságos rendszert.

Részletesebben

LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók

LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók Kommnikációs rendszerek LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k www.boschsecrity.h Kiváló minőségű zene- és beszédlejátszás Időjárásnak ellenálló, védett külső

Részletesebben

AMAX panel Behatolásjelző rendszerek AMAX panel vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód

AMAX panel Behatolásjelző rendszerek AMAX panel vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h Ez a központ lakóépületek, valamint kis- és közepes vállalkozások védelmére szolgál. 8 zónás és 2 területes, dobozzal és transzformátorral szállítjk. A rendszer

Részletesebben

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ QALCOSONIC HEAT 2 ALKALMAZÁS EGYEDI JELLEMZŐK A QALCOSONIC HEAT2 Ultrahangos hűtési- és fűtési hőmennyiségmérőt elfogyasztott

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

LH1-10M10E tölcsérhangszóró

LH1-10M10E tölcsérhangszóró Kommnikációs rendszerek LH1-1M1E tölcsérhangszóró LH1-1M1E tölcsérhangszóró www.boschsecrity.h Hatékony meghajtó Kiváló beszédérthetőség Előkészítés az opcionális vonal-/hangszórófelügyeleti kártya belső

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK

SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK Alkalmazái terület A SMART típuú tetőventilátr záraz levegő zállítáára kézült, melynek prtartalma nem nagybb, mint 0,3 g/m 3, é mente a mérgező, ava, illetve rbbanávezélye

Részletesebben

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191 SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.

Részletesebben

PSDC05125T. PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Tápegység 5 darab HD kamerához.

PSDC05125T. PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Tápegység 5 darab HD kamerához. v.1.0 PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Tápegység 5 darab HD kamerához. HU Kiadás: 6. 19.10.2017-től Utolsó változtatás: ------------- Tulajdonságok: 5x1A/12V DC DC feszültségű kimenet, 5 HD kamerákhoz kimeneti feszültség

Részletesebben

AMAX panel Behatolásjelző rendszerek AMAX panel vezetékes zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód

AMAX panel Behatolásjelző rendszerek AMAX panel vezetékes zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h Ez a központ lakóépületek, valamint kis- és közepes vállalkozások védelmére szolgál. 32 zónás és 8 területes, dobozzal és transzformátorral szállítjk. A rendszer

Részletesebben

LBC 3483/00 tölcsérhangszóró

LBC 3483/00 tölcsérhangszóró Kommnikációs rendszerek LBC 3483/ tölcsérhangszóró LBC 3483/ tölcsérhangszóró www.boschsecrity.h Hatékony meghajtó Kiváló beszédérthetőség Előkészítés az opcionális vonal-/hangszórófelügyeleti kártya belső

Részletesebben

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A F3SN-A 4-es kategóriájú fényfüggöny, mely megfelel a vonatkozó IEC és EN szabványoknak magasság = Fényfüggöny magasság 189... 1822 mm védett magasság 7 m illetve 10

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

FAP-520 automatikus tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat

FAP-520 automatikus tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat Tűzjelző rendszerek FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat www.boschsecrity.h Modern, rendkívül lapos kivitel Sima,

Részletesebben

LH1-UC30E zenei tölcsérhangszóró

LH1-UC30E zenei tölcsérhangszóró Kommnikációs rendszerek LH1-UC3E zenei tölcsérhangszóró LH1-UC3E zenei tölcsérhangszóró www.boschsecrity.h Kiváló minőségű beszéd- és zenevisszaadás Kéttas rendszer Tetszetős ABS anyagból készült ház Előkészítés

Részletesebben

Tápfeszültség: 24 VAC/VDC ±15%. Frekvencia 50/60 Hz ±3 Hz. KNX, KNX R24 változat: KNX Bus rendszeren keresztül.

Tápfeszültség: 24 VAC/VDC ±15%. Frekvencia 50/60 Hz ±3 Hz. KNX, KNX R24 változat: KNX Bus rendszeren keresztül. TA-Slider 160 Digitálisan konfigurálható, arányos push szelepmozgató 160/200 N Digitálisan konfigurálható szelepmozgatók KNX Bus kommunikációval vagy anélkül. A beállítási lehetőségek széles skálája nagyfokú

Részletesebben

Szabadúszókra vonatkozó melléklet

Szabadúszókra vonatkozó melléklet Szabadúzókra vonatkozó melléklet C&A entitá: C&A Mode Kft. Létrehozá dátuma létrehozta 2018. 04. GDPR capat Felülvizgálat dátuma felülvizgálta Aktuáli verzió 0.5 Titoktartá Külő Következő felülvizgálat

Részletesebben

LBC 3482/00 tölcsérhangszóró

LBC 3482/00 tölcsérhangszóró Kommnikációs rendszerek LBC 3482/ tölcsérhangszóró LBC 3482/ tölcsérhangszóró www.boschsecrity.h Hatékony meghajtó Kiváló beszédérthetőség Előkészítés az opcionális vonal-/hangszórófelügyeleti kártya belső

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Hagyományos tuzjelzo központ

Hagyományos tuzjelzo központ Hagyományos tuzjelzo FPC-500-2 / FPC-500-4 / FPC-500-8 hu Telepítési útmutató Hagyományos tuzjelzo Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 6 2 A rendszer áttekintése 8 2. Működési szintek

Részletesebben

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62 OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3S-C E3S-C Olaj- és vízálló fotokapcsoló fémtokozásban, nagy érzékelési távolsággal Megfelel a következõ szabványoknak: IP67, NEMA 6P, IP67G (olajálló) PNP vagy NPN kimenet

Részletesebben

Tápfeszültség: 230 V AC; %, 50 Hz Maximális fogyasztás: 2,7 VA

Tápfeszültség: 230 V AC; %, 50 Hz Maximális fogyasztás: 2,7 VA KIVITEL ALKALMAZÁS. ILLESZTHETÕSÉG A modul a split klíma berendezések kiegészítő felügyeleti eszköze. Segítségével megoldható az állandó felügyelet nélkül üzemelő berendezések távfelügyelete. A készülék

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul Digitális kapcsolóórák Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul 9 148 Ft Minimális kapcsolási időtartam 15perc; maximális kapcsolási szám: 672; IP40 védettség, tápfeszültség:

Részletesebben

Összefoglaló táblázat Tolókapu mozgató motorok

Összefoglaló táblázat Tolókapu mozgató motorok Összefoglaló táblázat Tolókapu mozgató motorok ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT TOLÓKAPU MOZGATÓ MOTOROK - SL / SLi SZÉRIA KAPUSÚLYOK ALAPJÁN Termékkód Tápellátás / motor teljesítmény Nyitási sebesség maximum kapusúly

Részletesebben

TA-Slider 500. Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos szelepmozgató 500/300 N

TA-Slider 500. Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos szelepmozgató 500/300 N Szelepmozgatók Digitálisan konfigurálható, arányos szelepmozgató 500/300 N II TA / Szelepmozgatók / A beállítási lehetőségek széles skálája nagyfokú rugalmasságot biztosít a paraméterek helyszíni beállításához.

Részletesebben

CLEVER LIGHT RENDSZER/ Dinamikus kijáratmutatók

CLEVER LIGHT RENDSZER/ Dinamikus kijáratmutatók CLEVER LIGHT RENDSZER/ Dinamikus kijáratmutatók Balatonföldvár, 2018. március 22-23. ASM-Security Kft. Rendszerelemek Hagyományos lámpatestek Címzett lámpatestek Címzett központok Dinamikus kijáratjelzők

Részletesebben

PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal

PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal PolyGard DGC05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal LEIRÁS Mérő, jelző és vezérlő sorozat toxikus és robbanásveszélyes gázok és gőzök és freon felügyeletére. A DGC05 digitális gázvezérlő sorozat az RS 485

Részletesebben

ICP-AMAX4-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr

ICP-AMAX4-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr Behatolásjelző riasztórendszerek ICP-AMAX4-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr ICP-AMAX4-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr www.boschsecrity.com 64 zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód Beépített hangtárcsázó

Részletesebben

OMRON INDUKTÍV KÖZELÍTÉSKAPCSOLÓK E2A

OMRON INDUKTÍV KÖZELÍTÉSKAPCSOLÓK E2A OMRON INDUKTÍV KÖZELÍTÉSKAPCSOLÓK E2A E2A Hengeres kivitelû, fémtokozású, induktív közelítéskapcsoló, beépített LED-állapotjelzõvel A hagyományos OMRON típusoknál 1,5... 2-szer nagyobb érzékelési Jól látható

Részletesebben

AVENAR detector 4000. Tűzjelző rendszerek AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.hu

AVENAR detector 4000. Tűzjelző rendszerek AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.hu Tűzjelző rendszerek AVENAR detector 4000 AVENAR detector 4000 www.boschsecrity.h Magas fokú megbízhatóság és precizitás az intelligens jelfeldolgozásnak köszönhetően A legkisebb füstmennyiség lehető legkorábbi

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

ICP-AMAX4-P3-EN Behatolásjelző központ, en/es/pl/sv

ICP-AMAX4-P3-EN Behatolásjelző központ, en/es/pl/sv Behatolásjelző riasztórendszerek ICP-AMAX4-P3-EN Behatolásjelző központ, en/es/pl/sv ICP-AMAX4-P3-EN Behatolásjelző központ, en/es/pl/sv www.boschsecrity.com 64 zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

ICP-AMAX2-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr

ICP-AMAX2-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr Behatolásjelző riasztórendszerek ICP-AMAX2-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr ICP-AMAX2-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr www.boschsecrity.com 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód Beépített

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

L/26 L/0. Ith. Idin. MÉRŐMŰSZEREKKisfeszültségű áramváltók Kisfeszültségű áramváltók AVBS (5/5A-150/5A) AV30..SH (50/5A-200/5A) V0 UL94 V0 UL94

L/26 L/0. Ith. Idin. MÉRŐMŰSZEREKKisfeszültségű áramváltók Kisfeszültségű áramváltók AVBS (5/5A-150/5A) AV30..SH (50/5A-200/5A) V0 UL94 V0 UL94 MÉRŐMŰSZEREKKifezültégű áraváltók Kifezültégű áraváltók Hazálatukkal aalóg ill. digitáli váltakozó áraú áraérők éréhatára bővíthető ki -00 A áratartoáyba, de egítégükkel az áraváltók zekuder kapcaihoz

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c D i I

Részletesebben

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV Adatlap Szelepmozgató motorok három-pont szabályozáshoz AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (záró rugó) Leírás AMV 10 AMV 13 AMV 20,

Részletesebben

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros Kezelési útmutató Előerősítő 8szoros 0530 00 Működési leírás Az előerősítő 8szoros felerősíti 8 forrás audiojelét mint például tuner, CD-Player stb. 5 V AC kimeneti feszültségre. Így ez alkotja az illő

Részletesebben

FAP-520 automatikus tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió

FAP-520 automatikus tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió Tűzjelző rendszerek FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió www.boschsecrity.h Modern, rendkívül lapos kivitel Sima, könnyen

Részletesebben

Hangszóróvonali leválasztórendszer

Hangszóróvonali leválasztórendszer Kommnikációs rendszerek Hangszóróvonali leválasztórendszer Hangszóróvonali leválasztórendszer www.boschsecrity.h A rendszer redndáns hangszóróhrkokat biztosít a hangosító- és vészhangosítási rendszerekhez

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) ,

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) , 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Termék Tartalma... 3 Modul Eleje... 4 Modul Hátulja... 5 Csatlakozók Külső Interfészekhez 1... 6 Csatlakozók Külső Interfészekhez 2... 7 Telepítési Példa... 8 Termék

Részletesebben

FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők

FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők Tűzjelző rendszerek FAP-420/FAH-420 LSN improved atomatiks füstérzékelők FAP-420/FAH-420 LSN improved atomatiks füstérzékelők www.boschsecrity.h Optikai, hő- és égésgáz-érzékelők intelligens kiértékelő

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv KFP-CX3 Telepítési kézikönyv P/N 501-419122-1-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2013 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

ICP-AMAX3-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr

ICP-AMAX3-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr Behatolásjelző riasztórendszerek ICP-AMAX3-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr ICP-AMAX3-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr www.boschsecrity.com 32 zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód Beépített hangtárcsázó

Részletesebben

LBC 310x/1x beépíthető hangszórók

LBC 310x/1x beépíthető hangszórók Kommnikációs rendszerek LBC 31x/1x beépíthető hangszórók LBC 31x/1x beépíthető hangszórók www.boschsecrity.h Kiváló minőségű zene- és beszédvisszaadás Kibővített frekvenciatartomány Széles nyílásszög Egyszerű

Részletesebben

ICP-AMAX3-P2-EN Behatolásjelző központ, fr/de/nl/pt

ICP-AMAX3-P2-EN Behatolásjelző központ, fr/de/nl/pt Behatolásjelző riasztórendszerek ICP-AMAX3-P2-EN Behatolásjelző központ, fr/de/nl/pt ICP-AMAX3-P2-EN Behatolásjelző központ, fr/de/nl/pt www.boschsecrity.com 32 zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód

Részletesebben

Kijelzőközpont BAT 100 LSN. Üzemeltetési útmutató

Kijelzőközpont BAT 100 LSN. Üzemeltetési útmutató Kijelzőközpont BAT 100 LSN hu Üzemeltetési útmutató Kijelzőközpont Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Biztonsági előírások 4 2 A működés ismertetése 4 3 A rendszer áttekintése 6 4 Telepítés 7 5 Csatlakozások

Részletesebben

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT 3 KIMENETES, LABORATÓRIUMI MINŐSÉG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. Bevezetés 2. Információk, és biztonságra vonatkozó tanácsok 3. Általános tanácsok 4. Műszaki paraméterek

Részletesebben

AMAX panel Behatolásjelző riasztórendszerek AMAX panel zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód

AMAX panel Behatolásjelző riasztórendszerek AMAX panel zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód Behatolásjelző riasztórendszerek AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 www.boschsecrity.com 32 zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód Beépített hangtárcsázó modl Makrofnkciók Közvetlen USB-kapcsolat Ez a hibrid

Részletesebben

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R PADLÓFŰTÉSI ZÓNA SZABÁLYZÓK TERMÉK LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK Könnyű és gyors telepítés az új vezetékezéssel Dugaszolható csatlakozók kábelszorítóval Integrált szivattyú relé a szivattyú

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS 2 0 1 3 M Ű V E L E T I E R Ő S Í T Ő K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Műveleti erőítők...3 Műveleti erőítők fogalma, működéi elve, felépítée...3

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben