StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás"

Átírás

1 StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá

2 StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről Egyéb termékeink Walk-DVR Web-ACS ProLock, proximity kódzár PATROL Őrjárat-ellenőrző Rendzer Az SComplex Rendzer felépítée A beléptető rendzer zolgáltatáai A beléptető rendzer hardver komponenei Kontroller Proximity kártya olvaó PIN-kód terminál Anti-paback vezérlő Munkaidő terminál A beléptető rendzer zoftver komponenei StP SQL adatbázi kezelő, Alkalmazázerver Konfiguráló klien zoftver Napló megjelenítő klien zoftver Vendégkártya kiadó klien zoftver Munkaidő-nyilvántartó klien zoftver Menedzeri klien Éttermi klien Őrjárat-ellenőrző klien Grafiku épület-felügyeleti klien A beléptető rendzer működée A beléptető rendzer működéi módjainak leíráa Online autonóm Anti-paback vezérlő működé Offline működé Ajtó üzemmódok Kártya jogoultágok megadáa Zóna kezelé Különlege funkciók Vagyonvédelmi rendzer oldal özeen: 19

3 StP SComplex Rendzer általáno leírá 8.1. A vagyonvédelmi rendzer zolgáltatáai A vagyonvédelmi rendzer hardver komponenei Zónabővítő Ház + táp vagyonvédelmi bővítőhöz Riaztó kezelő A vagyonvédelmi rendzer zoftver komponenei Riaztá-megjelenítő modul (egyzerű épület felügyelet) Grafiku-megjelenítő modul (térképe épület felügyelet) oldal özeen: 19

4 StP SComplex Rendzer általáno leírá 1. CÉGÜNKRŐL Cégünk 1996 óta proximity kártyá beléptető é azonoító rendzerek zoftver é hardver elemeinek fejleztéével é gyártáával foglalkozik ben tevékenyégi körünk zéleítée érdekében kezdtünk el digitáli videó rögzítő fejleztéével i foglalkozni, ebből fejlődött ki komplex biztonágtechnikai ezközünk, az SComplex. Célunk olyan maga műzaki zínvonalú rendzerek kialakítáa, amelyek világvizonylatban i megállják a helyüket. EU előíráoknak megfelelő biztonágtechnikai ezközöket fejleztünk é gyártunk. A termékeinket válaztó cégek záma az elmúlt években dinamikuan nőtt. E növekedé egyik forráa az alkalmazott műzaki megoldáok maga zínvonala, máik forráa a rugalma, vevőközpontú termékfejlezté. A minőég folyamato maga zinten tartáa é a vevői igények maximáli kielégítée érdekében ISO 9001:2001 minőégirányítái rendzert működtetünk, mely kiterjed a fejlezté é a gyártá területére i. 2. EGYÉB TERMÉKEINK A proximity kártyá é digitáli videórögzítő megoldáok területén a beléptető rendzeren kívül több terméket i kifejleztettünk, amelyek az SComplex rendzer zolgáltatáait kiegézíthetik Walk-DVR A Walk-DVR az SComplex rendzerbe illezthető. A Walk-DVR egy ki méretű, ki fogyaztáú triplex digitáli videórögzítő célhardver. A digitalizált képek tömörítéét é tároláát egy aját fejleztéű, biztonágtechnikai felhaználára kidolgozott jelfeldolgozó célprocezor látja el. Az ezköz felépítéénél fogva alkalma ideiglene é ki fogyaztáú megfigyelőhelyek kialakítáára. Haználható többek között gépjárművekben vagy infratruktúra nélküli helyek megfigyeléére. Az ezközről képeket lekérni, autonóm felhaználánál közvetlen zámítógépe lekéréel, míg online felhaználánál rádió ethernet interfézel, GPRS-el vagy fixen kiépített hálózaton kereztül lehet. Beépített webzerverrel rendelkezik, ezért a megjeleníté történhet webe vagy Window-o felületen. A videó minden egye képe külön kerül tömörítére. A JPEG2000 zabvány zerinti, Wavelet alapú tömörítő algoritmu kiváló képminőéget nyújt. A zélekörűen haznált JPEG algoritmuhoz képet a JPEG2000 harmad akkora méretű képeket állít elő, így ugyanakkora wincheter kapacitá mellett háromzor hozabb rögzítéi időt tez lehetővé. 4. oldal özeen: 19

5 StP SComplex Rendzer általáno leírá 2.2. Web-ACS A Web-ACS egy Stand Alone működéű proximity kártyá beléptető ezköz. Egy vagy két proximity olvaót köthetünk hozzá. A Web-ACS ajtóvezérlő közvetlenül a lokáli hálózatra catlakoztatható, beépített webzerverrel é aját IP címmel rendelkezik. Beállítani é az eeményeket megjeleníteni HTML oldalakon kereztül lehet. A felhaználói felület jelenleg a magyaron kívül angol é német nyelven i haználható ProLock, proximity kódzár A ProLock egy proximity kártyá beléptető elektronika. Egyzerűen, zámítógép nélkül, meterkártyával tanítható. A ProLock felhaználója a kártyájával azonoítja magát az olvaó egyég előtt. A kártya jeleit a ProLock központi egyége fogadja, amely azt dekódolja é ha ez a kód megegyezik a memóriájában tároltak valamelyikével, akkor kinyitja az ajtót. A központi egyég maximálian kártyakód tároláára képe. Az elvezett kártya letiltható PATROL Őrjárat-ellenőrző Rendzer A Patrol Őrjárat-ellenőrző Rendzer feladata a biztonági őrök őrjárati mozgáának ellenőrzée. A Patrol az ellenőrző kézülékből é az azonoítái pontokból áll. Az őrök az ellenőrző kézülékkel végigjárják az előre megadott útvonalat, é mikor egy ellenőrzőponthoz érkeznek, a kézüléket az ellenőrzőponthoz közelítik. A kézülék feljegyzi ezt az időpontot az ellenőrzőpont kódjával együtt, é belő memóriájában eltárolja. Amikor az őrök befejezték az őrjáratot, az ellenőrző kézülékről le lehet tölteni zámítógépre a rajta özegyűlt adatokat. A kézülék é a zámítógép közötti kommunikációt a bölcő nevű ezköz biztoítja, mely a zámítógép oro portjára catlakoztatható. A Patrol Konfiguráló zoftverrel rögzíthetünk törzadatokat, őröket, ellenőrzőpontokat, őrjárati útvonalakat. Adatokat tölthetünk az ellenőrző kézülékre, vagy onnan a zámítógépre. A letöltött adatokat lehet rendezni, zűrni é kinyomtatni. 5. oldal özeen: 19

6 StP SComplex Rendzer általáno leírá 3. AZ SCOMPLEX RENDSZER FELÉPÍTÉSE 6. oldal özeen: 19

7 StP SComplex Rendzer általáno leírá 7. oldal özeen: 19

8 StP SComplex Rendzer általáno leírá 4. A BELÉPTETŐ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI Belépteté Cak az arra jogoultak léphetnek be a védett területekre, zónákba. A jogoultág időben é térben rugalmaan változtatható. Személyköveté A beléptető rendzer megadja a felhaználók ponto tartózkodái helyét, illetve az egye zónákban tartózkodók litáját. Térképe zemélyköveté A beléptető rendzer térképen megmutatja a felhaználók ponto tartózkodái helyét, illetve az egye zónákban tartózkodók litáját. Fényképe megjeleníté Beléptetéi ponton való áthaladákor a Portai terminál klien képe megjeleníteni a kártyához rendelt fényképet. Éttermi rendzer A dolgozók a kártyájukra befizetett özegből váárolhatnak a büfében, étteremben, automatánál. Az étkezéi hozzájárulá i automatikuan elzámolára kerülhet. Vendégkártya kezelé A vendégek normál é állandó vendégkártyával közlekedhetnek. A vendégek kártyáit érvényeíteni, jogoultágait megadni é a vendég adatainak felvenni a portán elhelyezett zámítógépen lehet. Állandó vendégkártya Külő cégek munkatárai zámára adható kártya. A dolgozói kártyával azono módon jogoítható, de elkülönül a zemélytörztől. Vendégkártya gyűjté A vendég távozáakor kártyáját a vendégkártya gyűjtőbe helyezi, kártya olvaá é a kártya leeée után nyílik az ajtó. Ilyenkor a vendégkártya automatikuan vizavonára kerül. Ideiglene kártya A dolgozók otthonfelejtett kártyája helyett adható, örökli az eredeti kártya jogoultágait. Érvényeégi idő adható meg hozzá. 8. oldal özeen: 19

9 StP SComplex Rendzer általáno leírá Eemények archiváláa Az eemények zámítógépen korlátlan ideig tárolhatók, utólag tetzőlege zempont zerint rendezhetők é vizgálhatók. Munkaidő-nyilvántartá A munkaidő nyilvántartó zoftverrel nyomon lehet követni a hiányzáokat, a hozú ebédzüneteket, a túlórákat, általánoan a különböző jogcímen épületen belül vagy kívül eltöltött időket. Kreditpont kezelé A rendzer minden belépékor levon az előre megadott kreditpontokból. Ha a kreditpont nulla, akkor nem engedélyezi a belépét. Véletlen kiválaztá Minden zemélyhez, zemélycoporthoz megadható egy valózínűég, amely zerint meghatározott ajtóknál ellenőrzére kiválaztára kerül. Liftvezérlé Liftvezérlő bővítővel emeletenként külön megadható a belépéi jogoultág. A kártya felmutatá után cak azon emeletválaztó gombjai működnek, amelyekre az adott kártyának jogai vannak. 5. A BELÉPTETŐ RENDSZER HARDVER KOMPONENSEI 5.1. Kontroller A kontroller az StP beléptető rendzer egyik alapezköze. A kontroller a lokáli hálózatra catlakoztatható. A kontroller fogadja a kártyaolvaó jeleit, tárolja mindazt az információt, mely a beléptetéhez zükége, nyitja az ajtót é naplózza az eeményeket. A kontroller a tárolt jogoultág é időadatok alapján aktiválja az elektromo zárat. A kontroller két olvaót tud kezelni. A két olvaót az ajtó két oldalára zerelve a kontroller meg tudja különböztetni a ki- é belépét. IP kontroller (SK03) Egy belépéi pont ki- é be irányú proximity olvaóit tudja kezelni. Vezérelni tud két orompót, forgóvillát. Catlakoztatható hozzá kettő pinkód vagy munkaidő terminál, ajtónyitó gomb. Tárolhat felhaználói adatot, eeményt. A tűzjelzővel özekötve tűzjelzére kinyitja az ajtót. IP kontroller (SK03-08) é buzo olvaó Az SK03-08 kontroller 8 buzo olvaót képe on-line módon kizolgálni. A buzo kártyaolvaó 6 ampere relét, ki é bementeket i tartalmaz. Védett térben, irodai környezetben a relé az ajtó 9. oldal özeen: 19

10 StP SComplex Rendzer általáno leírá nyitáára haználható. Ha a kártyaolvaóba integrált relé nem haználható, akkor az SE02-16 relé bővítő haználható erre a célra. Az SC485 hálózat építééhez CAT5-ö kábel haználható. Két olvaó között távolág 1000 méter lehet. Ha a távolágok ezt megengedik, akkor az olvaók tápellátáát a CAT5-ö kábelen kereztül i meg lehet oldani. A zárak tápellátáához külön érpárat kell kiépíteni. SComplex központ (SC01) Egy belépéi pont ki- é be irányú proximity olvaóit tudja kezelni. Vezérelni tud két orompót, forgóvillát. Catlakoztatható hozzá kettő pinkód vagy munkaidő terminál, ajtónyitó gomb. Tárolhat felhaználói adatot, eeményt. A tűzjelzővel özekötve tűzjelzére kinyitja az ajtót Proximity kártya olvaó A kontrollerhez proximity kártya olvaáára alkalma olvaó köthető. Beléptető rendzerekhez a TEXAS INSTRUMENTS gyártmányú, TIRIS márkanevű, vagy a proximity zabvány MIFARE proximity kártyákat kezelő olvaót ajánljuk. Az olvaó a felhaználónak hang é fényjelzéel jelzi, ha a rendzer elolvata a kártyáját, é ha eetleg őt valamilyen okból nem engedte be. Az olvaó é a kontroller távolága több tíz méter i lehet, ezért a kontroller kényelmeen telepíthető. A mechanikai kivitel zempontjából négyféle olvaó áll rendelkezére: rejtetten zerelhető, falon kívülre zerelhető, gépkoci beléptetére alkalma nagy hatótávolágú, valamint azfaltba építhető olvaó. A rejtetten zerelhető olvaó cempe, vakolat vagy tégla mögé helyezhető. Az olvaó helyét plexi lap jelölheti, melyre tetzőlege ábra vagy felirat vihető fel. A falon kívülre zerelhető olvaó eztétiku kivitelével, dizkrét zínével igénye belő terekben i haználható megoldát nyújt. A nagy hatótávolágú olvaó kültéri é beltéri beléptetére egyaránt alkalma. Az azfaltba építhető olvaó a gépjármű azonoítáát tezi lehetővé PIN-kód terminál A terminál haználatával az áthaladá PIN-kód megadáához köthető. Kivitelét tekintve lehet beltéri, illetve vandálbizto kültéri Anti-paback vezérlő Egy célhardver, amelyen peciáli zoftver fut. Ha a beléptető zóna több ki- é bejárattal rendelkezik, akkor az anti-paback vezérlő hangolja öze a kontrollerek működéét Munkaidő terminál A kontrollerhez kapcolódó egyég, melyen nyomógombok é zövege információ megjelenítéére alkalma LCD kijelző található. A terminálon kilépéi é belépéi jogcímek megadáával a beléptető rendzer munkaidő-nyilvántartára, valamint a munkaidő költéghely zerinti gyűjtéére i haználható. 10. oldal özeen: 19

11 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6. A BELÉPTETŐ RENDSZER SZOFTVER KOMPONENSEI 6.1. StP SQL adatbázi kezelő, Alkalmazázerver Az StP alkalmazázerver egy adatbázi kezelő köré épített, applikációkat kizolgáló zoftver bite RSA titkoítáal védett virtuáli catornán kereztül folyamatoan megkapja a kontrollerektől a naplóadatokat, feldolgozza azokat, é SQL alapú hozzáférét biztoít ezekhez az adatokhoz a klien zoftverek felhaználói zámára. Az StP Rendzer jellemzője az, hogy a klien-zerver modellt haználja. Legegyzerűbb formájában ez azt jelenti, hogy van egy zerverprogram, mely központi zerepet tölt be. Elvégzi a rendzerben lévő feladatok többégét, é a klienek annyit teznek, hogy a zerverhez kapcolódva lekérik az eredményeket, é értékelik azokat, vagy módoítanak bizonyo adatokat. Klien1 Klien2... KlienN Alkalmazázerver Adatbázi A klienprogramok a hálózat különböző gépein találhatóak, é az alkalmazázerver (é ezen kereztül az adatbázi) zolgáltatáait haználják. Egyzerűbb rendzer eetén az öze klien é az alkalmazázerver egy gépen i futhat Konfiguráló klien zoftver A zoftver lehetőéget nyújt a rendzer beállítáainak, é a felhaználók jogoultágainak megváltoztatáára. Megzemélyeíté után a kártyák adatbáziba való felvitelét egyzerűíti a zámítógépbe telepített PC Reader. A beállítáok megváltoztatáa után az új konfiguráció letölthető a kontrollerekbe Napló megjelenítő klien zoftver A zoftver a bekövetkezett eemények utólago litázáát tezi lehetővé. A naplózott eeményeket különböző zempontok zerint lehet coportoítani é megjeleníteni. A litákat utólago feldolgozá céljából ki lehet exportálni Vendégkártya kiadó klien zoftver A zoftver képe a vendégek zámára kiadott kártyákhoz belépéi jogoultágot rendelni. A vendégek adatait elektroniku formában rögzíti. A vendégkártya kiadáát gyorítja, hogy a zoftver megjegyzi a vendégek adatait, így néhány karakter leütéével megtalálható egy korábbi látogatá orán bevitt adat. 11. oldal özeen: 19

12 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6.5. Munkaidő-nyilvántartó klien zoftver A zoftver a munkaidő-nyilvántartái törzadatok é a naplózott eemények alapján elkézíti azokat a nyomtatott é elektroniku litákat, melyek a bérzámfejté alapját képezhetik. Gyor é megbízható azonoítá Proximity kártyával gyoran é kényelmeen azonoíthatók a dolgozók, a bejáratok nagyobb terhelét tudnak elvielni. Keveebb belépő kapu kialakítáára van zükég, ami cökkenti a munkaidő nyilvántartó rendzer kiépítéének költégeit. Rugalma jogcím kezelé A rendzer akár 255 ki é belépéi jogcímet i le tud a kezelni, mellyel a felhaználói igények maradéktalanul kielégíthetők. Balanzidő kijelzé Rugalma munkarendben dolgozók folyamatoan nyomon követhetik a munkaidő egyenlegüket a munkaidő nyilvántartó terminál kijelzőjén. Azonnali adatzolgáltatá A dolgozókra vonatkozó információk tetzőlege időpontban lekérdezhetők. Felülbírálhatóág A dolgozó munkaidejére vonatkozó adatokat (hiányzá, túlóra, tb.) a közvetlen munkahelyi vezetők felül tudják bírálni. Adat export Lehetőég van az adatok exportáláára text fájlba, CSV formátumban. Kapcolódái lehetőég a bérzámfejtő rendzerhez A rendzer képe előállítani olyan adatbázit, mely a bérzámfejté zámára könnyen é közvetlenül feldolgozható. Kapcolódái lehetőég a vállalatirányítái rendzerhez (SAP, Oracle) A vállalatirányítái rendzerből a törzadatokat automatikuan lehet a munkaidő-nyilvántartó rendzerbe importálni Menedzeri klien Egyzerűített munkaidő-nyilvántartó klien. A dolgozó munkaidejére vonatkozó adatokat (hiányzá, túlóra, tb.) a közvetlen munkahelyi vezetők felül tudják bírálni. 12. oldal özeen: 19

13 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6.7. Éttermi klien A dolgozók a kártyájukra befizetett özegből váárolhatnak a büfében, étteremben, automatánál. Az étkezéi hozzájárulá i automatikuan elzámolára kerülhet Őrjárat-ellenőrző klien Őrkártyák, őrjárati útvonalak határozhatóak meg a rendzerben. A beléptetéi pontokon leolvatatott őrkártya eeményeiből őrjárati napló nyomtatható Grafiku épület-felügyeleti klien Az eemények zövegeen kiírára kerülnek é a térképe felületen, az alaprajzon i megjelennek. A különböző állapotokhoz különböző zínű é formájú ikonok tartozhatnak. SComplex ezközök haználata eetén a térképe megjeleníté interaktív videó mátrix funkcióval egézül ki. Külön interféz egítégével a tűzjelző központ érzékelő állapotai i megjelenhetnek a grafiku felületen. 7. A BELÉPTETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE 7.1. A beléptető rendzer működéi módjainak leíráa Online autonóm Ebben a működéi módban a kontrollerek autonóm egyégek, az előre programozott időpontokban képeek a beléptetéi pont üzemmódját változtatni. A kontroller aját adatbázia alapján el tudja dönteni, hogy egy adott időpontban, egy adott kártya áthaladhat-e az ajtón vagy em. Imeri az elfogadható kártyák belő kódját é a hozzájuk tartozó időprofilt. Az anti-paback funkció engedélyezéével biztoítható, hogy ne lépheen be az a zemély, aki a rendzer zerint már bent tartózkodik, é ne lépheen ki az a zemély, aki már kinn van. Ebben az üzemmódban a rendzer online információkat zolgáltat a Portai é az Épület-felügyeleti klien zoftver zámára. A dönté az ajtó üzemmód é a kártyához tartozó időprofil alapján történik. Az eeményeket a kontroller tárolja, amennyiben a memória tele van, mindig a legrégebbi adatok íródnak felül. Az IP kontroller tárolhat kártyát, eeményt Anti-paback vezérlő működé Ebben a működéi módban lehet a rendzer lehetőégeit a legzéleebb körben kiaknázni, mivel a kontrollerek anti-paback-el kapcolato döntéeit az anti-paback vezérlőn futó zoftver özehangolja. A özehangolt működé ad lehetőéget komplexebb, a telje rendzer állapotát figyelembe vevő döntéi mechanizmuok definiáláára. A több ki- é bejárattal rendelkező helyiégek belépéi jogoultága függővé tehető a bent lévő emberek zámától, zemélyétől vagy minőítéétől. (pl. nem mehet be dolgozó a pénztárba, ha a pénztáro ninc bent, vagy eetleg ha már egyzerre hárman i bent vannak). 13. oldal özeen: 19

14 StP SComplex Rendzer általáno leírá Ha az anti-paback vezérlővel megzakadt a kapcolat, a kontrollerek automatikuan autonóm működéi módba lépnek mindaddig, amíg az anti-paback vezérlő újra meg nem zólítja őket. Az anti-paback vezérlő a kontrollereket zinkronizáláa után tudja újra az özetett működét biztoítani Offline működé A hálózati kapcolat megzakadáa eetén a kontrollerek offline módon működnek. Ebben a működéi módban a kontrollerek autonóm egyégek, az előre programozott időpontokban képeek a beléptetéi pont üzemmódját változtatni. A kontroller aját adatbázia alapján el tudja dönteni, hogy egy adott időpontban, egy adott kártya áthaladhat-e az ajtón vagy em. Imeri az elfogadható kártyák belő kódját é a hozzájuk tartozó időprofilt. Ebben az üzemmódban az rendzer az online információkat nem zolgáltatja, A dönté kizárólag az ajtó üzemmód é a kártyához tartozó időprofil alapján történik. Az eeményeket a kontroller tárolja, amennyiben a memória tele van, mindig a legrégebbi adatok íródnak felül. Az IP kontroller kártyazámtól függően akár eeményt i tárolhat. Az anti-paback ajtónként működik Ajtó üzemmódok Minden működéi módnál az ajtók különböző üzemmódokban működhetnek é ezen üzemmódokba, egy meghatározott ütemezé zerint, automatikuan válthatnak. Az ajtó üzemmód magaabb prioritáú, mint a kártya jogoultág. Például a zárt üzemmódba helyezett belépéi ponton az időprofil zerint érvénye jogoultággal rendelkező kártyával em lehet áthaladni. Ha az ajtó két (külő é belő) antennával rendelkezik, mindkét irányban definiálhatunk üzemmódot. Ezzel a rendzer lehetővé tezi azt, hogy befelé korlátozott legyen az áthaladá, kifelé vizont zabad, tehát aki már bent van é kártyával rendelkezik, zabadon kimehet. Ez a funkció akkor zükége, amikor valaki munkaidő után bennmarad a munkahelyén (tehát a belépéi jogoultága lejár az időprofil zerint), é haza zeretne menni. Korlátozott Amennyiben az ajtó korlátozott üzemmódban van, az ajtó cak akkor nyílik, ha az adott kártya az adott időpillanatban jogoult áthaladni. Ez az általánoan haznált, normál üzemmód. Szabad Szabad üzemmódban az ajtó minden, a rendzer által imert é elfogadható kártyára nyílik, függetlenül attól, hogy a kártyának az adott ajtóra az adott pillanatban van-e joga. Zárt Az ajtó zárt üzemmódban emmilyen kártyára em nyit ki, még abban az eetben em, ha az jogoult az áthaladára. Kivételt képeznek ez alól azok a kártyák, amelyek upervior jogokkal rendelkeznek. Ez egy időprofil nélküli é általáno, minden ajtóra vonatkozó jog, amely a kártya tulajdonága. 14. oldal özeen: 19

15 StP SComplex Rendzer általáno leírá Nyitott Nyitott üzemmódban az ajtó kártyaolvaától függetlenül folyamatoan nyitva van. Jól haználható ez az üzemmód főbejáratok eetében, ahol az ajtó napközben nyitott üzemmódban van é cak a portazolgálati időn kívül vált korlátozott módba (ilyenkor már cak kártyával lehet bejönni) Kártya jogoultágok megadáa A jogoultág megadáakor a zemélyeket coportokba orolhatjuk. A zemélycoportokon kereztül áttekinthetően lehet a jogoultágokat kiadni é vizavonni. Egy jogoultág definiáláánál két dolgot kell megadni: Mely ajtókra érvénye? (jogoultág térbeli érvényeége) Mikor érvénye? (jogoultág időbeni érvényeége - időprofil) A térbeli érvényeég megadáa azon ajtók vagy ajtócoportok megadáát jelenti, melyeken az adott joggal rendelkező zemély áthaladhat. Az időprofil megadáakor feloroljuk, hogy milyen napokon a hét melyik napján é ünnepnapokon hány órától hány óráig érvénye a jogoultág. Egy időprofil több időintervallumot i tartalmazhat, például: hétfői napokon reggel 6-tól ete 8-ig, keddi é zerdai napokon vizont reggel 10-től ete 10-ig. Időintervallumonként megadható, hogy akkor az ajtón cak kártyával, kártya é pinkóddal, kártya vagy pinkóddal, cak pinkóddal lehet áthaladni. Az embereket célzerű coportokba orolni (zemély coportok), majd az így létrehozott coportokat jogokkal ruházni fel. Így az adott coportba tartozó embereknek a coportból fakadó jogait egyzerre módoíthatjuk. Termézeteen egy zemély több coportba i tartozhat (ezáltal minden olyan coport jogaival rendelkezik, amelyben ő benne van), é egy coportot több jogoultággal i felruházhatunk. Egy jogoultág vizont több időprofillal i rendelkezhet. A megadá módja maga fokú zabadágot biztoít a különböző jogoultág zervezéi gondolatmenetek egyzerű leképezéére a rendzer nyelvére Beléptető zóna kezelé Beléptető zóna definiáláa anti-paback vezérlő működéi módban lehetége. A zóna egy olyan zárt tér, aminek több be- é kijárata lehet, melyeken bejönni vagy távozni cak a rendzer által felügyelt módon lehet. A zónába belépők é kilépők nyilvántartáával megállapítható, hogy egy adott zemély bent van-e az épületben, vagy eetleg hányan vannak bent egy adott helyiégben. A zóna nyilvántartá felhaználható a be é kilépéi döntéek meghozatalakor i. Definiálhatunk létzámkorlátot egy zónára, paraméterezhetjük úgy a működét, hogy amennyiben egy zemély úgy akar bejönni, hogy a nyilvántartá zerint már bent (kint) van, akkor nem engedjük be (ki). Az utóbbi, úgynevezett anti pa-back funkcióval a beléptető rendzer felhaználóit kéztethetjük a kártya haználatára. A zónákhoz kimenetek i tartozhatnak, amelyeken kereztül az adott zóna állapotától (üre, betelt, valaki kiment, bejött, tb.) függően a rendzer bizonyo beavatkozáokat végezhet el, pl. leoltja a villanyt, éleíti a riaztót, tb. 15. oldal özeen: 19

16 StP SComplex Rendzer általáno leírá Különlege funkciók Amennyiben valamilyen eemény bekövetkeztekor a rendzer valamely állapotában változának kell beállnia, különlege funkciókat rendelhetünk az adott eeményekhez, vagyi az eeményt feldolgozó funkciót a rendzer különböző elemeihez kapcolhatjuk. Személyhez. Ha az adott zemély bárhol megjelenik (felmutatja a kártyáját), a funkció aktivizálódik. Jogoultághoz. Ha valaki az adott jogoultággal halad át az ajtón, a funkció aktivizálódik. Így lehet megtenni azt, hogy egy bizonyo zemély valahol különlege zerepet kapjon (pl. a pénztáro a pénztárban), máhol vizont ne. Zónához. A legűrűbben haznált köté, amikor egy zónával kapcolato eeményt dolgoz fel a funkció. A funkció minden eetben aktivizálódik, ha a zónával valami történik, ezen eemények a következők lehetnek: a zóna kiürült; elő ember belépett; valaki belépett; valaki távozott; valaki belépett, pedig már bent volt a nyilvántartá zerint; valaki távozott, pedig bent em volt a nyilvántartá zerint; tb. PIN-kód terminálon begépelhető kódhoz. Amennyiben az olvaó mellé egy PIN-kód terminál i telepítére került, az azon begépelt kódoktól függően i különböző funkciókat érhetünk el. Ilyen funkció a kényzerített pinkód, amely riaztájelzét generál. Általáno célú bemenethez. Ebben az eetben a bemeneten kétféle eemény történhet: jelzé é jelzé megzűnée. A funkció ezeket dolgozhatja fel különbözőképpen. Riaztá bemenethez. A riaztá bemeneteken a digitáli bemenetekkel ellentétben már négyféle eemény történhet: riaztá, ennek megzűnée é kétféle zabotáz (rövidzár é zakadá jelzé a riaztóval kapcolatot jelentő vezetéken). 16. oldal özeen: 19

17 StP SComplex Rendzer általáno leírá 8. VAGYONVÉDELMI RENDSZER A vagyonvédelmi alrendzer egy központból é a központra RS485 vonalon catlakozó vagyonvédelmi bővítőkből, kezelőkből é a Window-o felügyeleti zoftverből áll A vagyonvédelmi rendzer zolgáltatáai A vagyonvédelmi rendzer megkapta a legmagaabb biztonági zintű MABISZ minőítét. Szolgáltatáai két coportra ozthatóak, kezelőzervekről elérhető zolgáltatáok a napi haználatra, valamint a telepítékor beállítható opciók. A vagyonvédelmi alrendzert kezelni kártyával, é/vagy kóddal, valamint zoftverből lehet. Programozáa zoftverből történhet. A rendzer zolgáltatákézlete özetett é okrétű, az alábbiakban megemlítenénk néhány fontoabb elemét. Proximity kártyaolvaó éleíté/kikapcolá Kezelő éleíté/kikapcolá/nyugtázá/némítá/zóna üríté Felügyeleti zoftver éleíté/kikapcolá/nyugtázá/felderíté/némítá/érzékelő kiiktatá/eemények nyomtatáa é litázáa/programozá A beállítható opciók a teljeég igénye nélkül, felorolázerűen: CID átjelzé telefonvonalon GSM átjelzé GPRS adatkapcolat Szoftvere felügyelet LAN-on 4096 jelzővonal Bemenetenként válaztható NC, NO, EOL, DEOL lezáráok 1k, 2.2k, 4,7k, 5.1k, 5.6k, 47k lezáró ellenállá értékekkel 4096 partíció Éleíté kártyával kóddal kapcolóval időprofil alapján automatikuan zoftverből Partíció coportok Szabadon konfigurálható jogoultágok Tetzőlege zámú kód é felhaználó 24 órá, zabotáz, cende, tűz, kéleltetett é követő jelzővonalak 17. oldal özeen: 19

18 StP SComplex Rendzer általáno leírá Eeményjelző kimenetek Speciáli bemenet: beléptető bemenetek (nyitáérzékelő), videó rendzer bemenetek (mozgáérzékeny területek) A vagyonvédelmi rendzer hardver komponenei Zónabővítő Típuát tekintve lehet 8, 16 vagy 32 bemenettel rendelkező. Minden zónabővítő rendelkezik továbbá 2 relé é 4 OC kimenettel. Az egye bemenetek megadható tulajdonágai: Kapcolódó partíció lezárá típua: NC, NO, EOL, DEOL lezáró ellenállá értéke: 1k, 2.2k, 4.7k, 5.1k, 5.6k, 47k Cende, 24 órá é zabotáz bemenetek ajtócengő, tűzjelző, kéleltetett é követő funkciók CID Előre definiált típuok: Mozgáérzékelő, Üvegtöré érzékelő, Nyitáérzékelő, fütérzékelő, támadájelző é zabotáz A kimenetek tulajdonágai: Kapcolódó partíció Impulzuhoz Előre definiált kimenet típuok: Egyeített, cende, cak vagyon, tűz Ház + táp vagyonvédelmi bővítőhöz A vagyonvédelmi alrendzer zónabővítőihez áruított Ház+táp megfelel a MABISZ vonatkozó ajánláainak, mert 1.5 mm vatag lágyacél lemezből kézült, zabotázvédett é kulccal zárható. A beépített tápegyég felügyelhető, képe kijelezni a hálózati fezültég megzűntét é az akkumulátor fezültégének lecökkenéét i. Ezen felül alkalma arra, hogy a zónabővítőn túl az egye érzékelőket i elláa tápfezültéggel. A dobozba akár 12V/20Ah akkumulátor i behelyezhető Riaztó kezelő A vagyonvédelmi alrendzer kezelője RS485 vonalon kommunikál a központi egyéggel ( 3 vezetéke kommunikáció), a 12V-o tápfezültégéről helyileg kell gondokodni. A kezelő doboza zabotázkapcolóval védett. A kezelő 1 é 128 karakter közötti hozúágú kóddal haználható. 18. oldal özeen: 19

19 StP SComplex Rendzer általáno leírá A kezelő 2x16 karaktere kijelzőjén megjeleníti a beállított partíciók állapotát é azok eeményeit. A menübe belépni a kód begépelée után ütött * gombbal lehet. A vagyonvédelmi alrendzer kezelőjének menürendzerében a fel/le nyilakkal mozoghatunk, az egye menükbe belépni * gombbal, kilépni a törlé gombbal lehet. Partíciót éleíteni a BE, kikapcolni a KI gombbal lehet. A riaztái eeményeket némítani a 0 gombbal, nyugtázni a * gombbal lehet. A kezelőn látható feliratok magyarázata: :Partíció név Ahol a pillanatnyi állapot (N: kikapcolt, A: riaztá, a: némított riaztá, S: zabotáz, : némított zabotáz, E: éle), a Partíció név pedig az aktuálian kijelzett partíció neve A vagyonvédelmi rendzer zoftver komponenei Riaztá-megjelenítő modul (egyzerű épület felügyelet) Egyzerű, cak eemény-megjelenítő rendzer eetén a rendzerben fellépő eemények egy litában jelennek meg, ezen eeményeket nyugtázhatjuk, felderíthetjük vagy má módon avatkozhatunk be állapotukba Grafiku-megjelenítő modul (térképe épület felügyelet) Az eemények, illetve a különböző rendzerben zereplő objektumok é érzékelők az alaprajzon i megjelennek, a különböző állapotokhoz különböző zínű é formájú ikonok tartozhatnak. 19. oldal özeen: 19

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 IXP 100-AS SOROZAT Gyártó: EGY AJTÓS BELÉPTETŐ RENDSZER 101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 R (031) 700-1087 (031) 700-1511 (e-mail) impro@impro.net

Részletesebben

Üzembe Helyezői Kézikönyv

Üzembe Helyezői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

Üzembe Helyezői Kézikönyv

Üzembe Helyezői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az alkalmazás letöltése, belépés és regisztráció:... 2 3. A kamerakezelő

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ abax Kétirányú vezeték nélküli rendszer VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ ACU-100 1.04-es Program verzió Felhasználói kézikönyv 1471! 2 FONTOS A vezérlő az elektrosztatikus hatásokra érzékeny elektronikus

Részletesebben

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv GST100 intelligens tűzjelző központ 2.02 kiadás, 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A központ rövid bemutatása... 6 2. fejezet Műszaki specifikáció... 7 2.1 Üzemi feszültség...7 2.2 Akkumulátorok...7

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

MAXSYS. PC4020 v3.3 Üzembe Helyezői Kézikönyv DLS-3 v1.2

MAXSYS. PC4020 v3.3 Üzembe Helyezői Kézikönyv DLS-3 v1.2 PC4020 v3.3 Üzembe Helyezői Kézikönyv DLS-3 v1.2 FIGYELMEZTETÉS: Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia

Részletesebben

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató v. 3.0 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2010 Tartalomjegyzék Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA 1. A PROGRAM FELADATA...3 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...4 3. REGISZTRÁCIÓ...4 4. BEJELENTKEZÉS...7 5.

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

ER-420M Felhasználói kézikönyv

ER-420M Felhasználói kézikönyv ER-420 ER-420M Felhasználói kézikönyv ELECTRONIC CASH REGISTER Verzió: 1.10-051228 AP szám: 650 A gyártó fenntartja jogát a dokumentumban foglalt specifikációk értesítés nélküli megváltoztatására. A készülék

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő MagicProx ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C01-03002-0D TARTALOM 1. TERMÉKISMERTETŐ... 3 1.1. A készülék főbb jellemzői...4 1.2. Az ajtó tartós nyitott / zárt

Részletesebben

SAM4S ER-260 F. Kezelési útmutató PÉNZTÁRGÉPCENTRUM

SAM4S ER-260 F. Kezelési útmutató PÉNZTÁRGÉPCENTRUM PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ALT CASH KFT. 1146. BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 53. TEL.:(36) 1-422-0778, 1-422-0780, 1-220-8550 Fax: (36) 1-422-0779 E-mail: info@penztargepcentrum.hu Honlap: www.penztargepcentrum.hu SAM4S

Részletesebben

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv 1 DATECS Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést

Részletesebben

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Üzembe helyezési leírás a MobileMapper 100, ProMark 100 és Promark 200 készülékhez, a DigiTerra Explorer v6 készülék-specifikus

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv JC-230 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.00-090625- AP szám: 772/2009 A gyártó fenntartja jogát a dokumentumban foglalt specifikációk értesítés nélküli megváltoztatására. FIGYELEM! Az Ön által megvásárolt

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

spek_eu05hun.fm Page -1 Friday, June 4, 2004 10:32 AM 16-Zónás LED Kezelõ Felhasználói kézikönyv

spek_eu05hun.fm Page -1 Friday, June 4, 2004 10:32 AM 16-Zónás LED Kezelõ Felhasználói kézikönyv spek_eu05hun.fm Page -1 Friday, June 4, 2004 10:32 AM LCD és 16-Zónás LED Kezelõ 1689 1641 16-Zónás LED Kezelõ LCD Kezelõ Felhasználói kézikönyv spek_eu05hun.fm Page 0 Friday, June 4, 2004 10:32 AM spek_eu05hun.fm

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

ER-420F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

ER-420F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép. Felhasználói kézikönyv ER-420F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv 2. FIGYELEM! Az Ön által megvásárolt termék újrahasznosítható, ezért életciklusának végén

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben