StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás"

Átírás

1 StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá

2 StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről Egyéb termékeink Walk-DVR Web-ACS ProLock, proximity kódzár PATROL Őrjárat-ellenőrző Rendzer Az SComplex Rendzer felépítée A beléptető rendzer zolgáltatáai A beléptető rendzer hardver komponenei Kontroller Proximity kártya olvaó PIN-kód terminál Anti-paback vezérlő Munkaidő terminál A beléptető rendzer zoftver komponenei StP SQL adatbázi kezelő, Alkalmazázerver Konfiguráló klien zoftver Napló megjelenítő klien zoftver Vendégkártya kiadó klien zoftver Munkaidő-nyilvántartó klien zoftver Menedzeri klien Éttermi klien Őrjárat-ellenőrző klien Grafiku épület-felügyeleti klien A beléptető rendzer működée A beléptető rendzer működéi módjainak leíráa Online autonóm Anti-paback vezérlő működé Offline működé Ajtó üzemmódok Kártya jogoultágok megadáa Zóna kezelé Különlege funkciók Vagyonvédelmi rendzer oldal özeen: 19

3 StP SComplex Rendzer általáno leírá 8.1. A vagyonvédelmi rendzer zolgáltatáai A vagyonvédelmi rendzer hardver komponenei Zónabővítő Ház + táp vagyonvédelmi bővítőhöz Riaztó kezelő A vagyonvédelmi rendzer zoftver komponenei Riaztá-megjelenítő modul (egyzerű épület felügyelet) Grafiku-megjelenítő modul (térképe épület felügyelet) oldal özeen: 19

4 StP SComplex Rendzer általáno leírá 1. CÉGÜNKRŐL Cégünk 1996 óta proximity kártyá beléptető é azonoító rendzerek zoftver é hardver elemeinek fejleztéével é gyártáával foglalkozik ben tevékenyégi körünk zéleítée érdekében kezdtünk el digitáli videó rögzítő fejleztéével i foglalkozni, ebből fejlődött ki komplex biztonágtechnikai ezközünk, az SComplex. Célunk olyan maga műzaki zínvonalú rendzerek kialakítáa, amelyek világvizonylatban i megállják a helyüket. EU előíráoknak megfelelő biztonágtechnikai ezközöket fejleztünk é gyártunk. A termékeinket válaztó cégek záma az elmúlt években dinamikuan nőtt. E növekedé egyik forráa az alkalmazott műzaki megoldáok maga zínvonala, máik forráa a rugalma, vevőközpontú termékfejlezté. A minőég folyamato maga zinten tartáa é a vevői igények maximáli kielégítée érdekében ISO 9001:2001 minőégirányítái rendzert működtetünk, mely kiterjed a fejlezté é a gyártá területére i. 2. EGYÉB TERMÉKEINK A proximity kártyá é digitáli videórögzítő megoldáok területén a beléptető rendzeren kívül több terméket i kifejleztettünk, amelyek az SComplex rendzer zolgáltatáait kiegézíthetik Walk-DVR A Walk-DVR az SComplex rendzerbe illezthető. A Walk-DVR egy ki méretű, ki fogyaztáú triplex digitáli videórögzítő célhardver. A digitalizált képek tömörítéét é tároláát egy aját fejleztéű, biztonágtechnikai felhaználára kidolgozott jelfeldolgozó célprocezor látja el. Az ezköz felépítéénél fogva alkalma ideiglene é ki fogyaztáú megfigyelőhelyek kialakítáára. Haználható többek között gépjárművekben vagy infratruktúra nélküli helyek megfigyeléére. Az ezközről képeket lekérni, autonóm felhaználánál közvetlen zámítógépe lekéréel, míg online felhaználánál rádió ethernet interfézel, GPRS-el vagy fixen kiépített hálózaton kereztül lehet. Beépített webzerverrel rendelkezik, ezért a megjeleníté történhet webe vagy Window-o felületen. A videó minden egye képe külön kerül tömörítére. A JPEG2000 zabvány zerinti, Wavelet alapú tömörítő algoritmu kiváló képminőéget nyújt. A zélekörűen haznált JPEG algoritmuhoz képet a JPEG2000 harmad akkora méretű képeket állít elő, így ugyanakkora wincheter kapacitá mellett háromzor hozabb rögzítéi időt tez lehetővé. 4. oldal özeen: 19

5 StP SComplex Rendzer általáno leírá 2.2. Web-ACS A Web-ACS egy Stand Alone működéű proximity kártyá beléptető ezköz. Egy vagy két proximity olvaót köthetünk hozzá. A Web-ACS ajtóvezérlő közvetlenül a lokáli hálózatra catlakoztatható, beépített webzerverrel é aját IP címmel rendelkezik. Beállítani é az eeményeket megjeleníteni HTML oldalakon kereztül lehet. A felhaználói felület jelenleg a magyaron kívül angol é német nyelven i haználható ProLock, proximity kódzár A ProLock egy proximity kártyá beléptető elektronika. Egyzerűen, zámítógép nélkül, meterkártyával tanítható. A ProLock felhaználója a kártyájával azonoítja magát az olvaó egyég előtt. A kártya jeleit a ProLock központi egyége fogadja, amely azt dekódolja é ha ez a kód megegyezik a memóriájában tároltak valamelyikével, akkor kinyitja az ajtót. A központi egyég maximálian kártyakód tároláára képe. Az elvezett kártya letiltható PATROL Őrjárat-ellenőrző Rendzer A Patrol Őrjárat-ellenőrző Rendzer feladata a biztonági őrök őrjárati mozgáának ellenőrzée. A Patrol az ellenőrző kézülékből é az azonoítái pontokból áll. Az őrök az ellenőrző kézülékkel végigjárják az előre megadott útvonalat, é mikor egy ellenőrzőponthoz érkeznek, a kézüléket az ellenőrzőponthoz közelítik. A kézülék feljegyzi ezt az időpontot az ellenőrzőpont kódjával együtt, é belő memóriájában eltárolja. Amikor az őrök befejezték az őrjáratot, az ellenőrző kézülékről le lehet tölteni zámítógépre a rajta özegyűlt adatokat. A kézülék é a zámítógép közötti kommunikációt a bölcő nevű ezköz biztoítja, mely a zámítógép oro portjára catlakoztatható. A Patrol Konfiguráló zoftverrel rögzíthetünk törzadatokat, őröket, ellenőrzőpontokat, őrjárati útvonalakat. Adatokat tölthetünk az ellenőrző kézülékre, vagy onnan a zámítógépre. A letöltött adatokat lehet rendezni, zűrni é kinyomtatni. 5. oldal özeen: 19

6 StP SComplex Rendzer általáno leírá 3. AZ SCOMPLEX RENDSZER FELÉPÍTÉSE 6. oldal özeen: 19

7 StP SComplex Rendzer általáno leírá 7. oldal özeen: 19

8 StP SComplex Rendzer általáno leírá 4. A BELÉPTETŐ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI Belépteté Cak az arra jogoultak léphetnek be a védett területekre, zónákba. A jogoultág időben é térben rugalmaan változtatható. Személyköveté A beléptető rendzer megadja a felhaználók ponto tartózkodái helyét, illetve az egye zónákban tartózkodók litáját. Térképe zemélyköveté A beléptető rendzer térképen megmutatja a felhaználók ponto tartózkodái helyét, illetve az egye zónákban tartózkodók litáját. Fényképe megjeleníté Beléptetéi ponton való áthaladákor a Portai terminál klien képe megjeleníteni a kártyához rendelt fényképet. Éttermi rendzer A dolgozók a kártyájukra befizetett özegből váárolhatnak a büfében, étteremben, automatánál. Az étkezéi hozzájárulá i automatikuan elzámolára kerülhet. Vendégkártya kezelé A vendégek normál é állandó vendégkártyával közlekedhetnek. A vendégek kártyáit érvényeíteni, jogoultágait megadni é a vendég adatainak felvenni a portán elhelyezett zámítógépen lehet. Állandó vendégkártya Külő cégek munkatárai zámára adható kártya. A dolgozói kártyával azono módon jogoítható, de elkülönül a zemélytörztől. Vendégkártya gyűjté A vendég távozáakor kártyáját a vendégkártya gyűjtőbe helyezi, kártya olvaá é a kártya leeée után nyílik az ajtó. Ilyenkor a vendégkártya automatikuan vizavonára kerül. Ideiglene kártya A dolgozók otthonfelejtett kártyája helyett adható, örökli az eredeti kártya jogoultágait. Érvényeégi idő adható meg hozzá. 8. oldal özeen: 19

9 StP SComplex Rendzer általáno leírá Eemények archiváláa Az eemények zámítógépen korlátlan ideig tárolhatók, utólag tetzőlege zempont zerint rendezhetők é vizgálhatók. Munkaidő-nyilvántartá A munkaidő nyilvántartó zoftverrel nyomon lehet követni a hiányzáokat, a hozú ebédzüneteket, a túlórákat, általánoan a különböző jogcímen épületen belül vagy kívül eltöltött időket. Kreditpont kezelé A rendzer minden belépékor levon az előre megadott kreditpontokból. Ha a kreditpont nulla, akkor nem engedélyezi a belépét. Véletlen kiválaztá Minden zemélyhez, zemélycoporthoz megadható egy valózínűég, amely zerint meghatározott ajtóknál ellenőrzére kiválaztára kerül. Liftvezérlé Liftvezérlő bővítővel emeletenként külön megadható a belépéi jogoultág. A kártya felmutatá után cak azon emeletválaztó gombjai működnek, amelyekre az adott kártyának jogai vannak. 5. A BELÉPTETŐ RENDSZER HARDVER KOMPONENSEI 5.1. Kontroller A kontroller az StP beléptető rendzer egyik alapezköze. A kontroller a lokáli hálózatra catlakoztatható. A kontroller fogadja a kártyaolvaó jeleit, tárolja mindazt az információt, mely a beléptetéhez zükége, nyitja az ajtót é naplózza az eeményeket. A kontroller a tárolt jogoultág é időadatok alapján aktiválja az elektromo zárat. A kontroller két olvaót tud kezelni. A két olvaót az ajtó két oldalára zerelve a kontroller meg tudja különböztetni a ki- é belépét. IP kontroller (SK03) Egy belépéi pont ki- é be irányú proximity olvaóit tudja kezelni. Vezérelni tud két orompót, forgóvillát. Catlakoztatható hozzá kettő pinkód vagy munkaidő terminál, ajtónyitó gomb. Tárolhat felhaználói adatot, eeményt. A tűzjelzővel özekötve tűzjelzére kinyitja az ajtót. IP kontroller (SK03-08) é buzo olvaó Az SK03-08 kontroller 8 buzo olvaót képe on-line módon kizolgálni. A buzo kártyaolvaó 6 ampere relét, ki é bementeket i tartalmaz. Védett térben, irodai környezetben a relé az ajtó 9. oldal özeen: 19

10 StP SComplex Rendzer általáno leírá nyitáára haználható. Ha a kártyaolvaóba integrált relé nem haználható, akkor az SE02-16 relé bővítő haználható erre a célra. Az SC485 hálózat építééhez CAT5-ö kábel haználható. Két olvaó között távolág 1000 méter lehet. Ha a távolágok ezt megengedik, akkor az olvaók tápellátáát a CAT5-ö kábelen kereztül i meg lehet oldani. A zárak tápellátáához külön érpárat kell kiépíteni. SComplex központ (SC01) Egy belépéi pont ki- é be irányú proximity olvaóit tudja kezelni. Vezérelni tud két orompót, forgóvillát. Catlakoztatható hozzá kettő pinkód vagy munkaidő terminál, ajtónyitó gomb. Tárolhat felhaználói adatot, eeményt. A tűzjelzővel özekötve tűzjelzére kinyitja az ajtót Proximity kártya olvaó A kontrollerhez proximity kártya olvaáára alkalma olvaó köthető. Beléptető rendzerekhez a TEXAS INSTRUMENTS gyártmányú, TIRIS márkanevű, vagy a proximity zabvány MIFARE proximity kártyákat kezelő olvaót ajánljuk. Az olvaó a felhaználónak hang é fényjelzéel jelzi, ha a rendzer elolvata a kártyáját, é ha eetleg őt valamilyen okból nem engedte be. Az olvaó é a kontroller távolága több tíz méter i lehet, ezért a kontroller kényelmeen telepíthető. A mechanikai kivitel zempontjából négyféle olvaó áll rendelkezére: rejtetten zerelhető, falon kívülre zerelhető, gépkoci beléptetére alkalma nagy hatótávolágú, valamint azfaltba építhető olvaó. A rejtetten zerelhető olvaó cempe, vakolat vagy tégla mögé helyezhető. Az olvaó helyét plexi lap jelölheti, melyre tetzőlege ábra vagy felirat vihető fel. A falon kívülre zerelhető olvaó eztétiku kivitelével, dizkrét zínével igénye belő terekben i haználható megoldát nyújt. A nagy hatótávolágú olvaó kültéri é beltéri beléptetére egyaránt alkalma. Az azfaltba építhető olvaó a gépjármű azonoítáát tezi lehetővé PIN-kód terminál A terminál haználatával az áthaladá PIN-kód megadáához köthető. Kivitelét tekintve lehet beltéri, illetve vandálbizto kültéri Anti-paback vezérlő Egy célhardver, amelyen peciáli zoftver fut. Ha a beléptető zóna több ki- é bejárattal rendelkezik, akkor az anti-paback vezérlő hangolja öze a kontrollerek működéét Munkaidő terminál A kontrollerhez kapcolódó egyég, melyen nyomógombok é zövege információ megjelenítéére alkalma LCD kijelző található. A terminálon kilépéi é belépéi jogcímek megadáával a beléptető rendzer munkaidő-nyilvántartára, valamint a munkaidő költéghely zerinti gyűjtéére i haználható. 10. oldal özeen: 19

11 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6. A BELÉPTETŐ RENDSZER SZOFTVER KOMPONENSEI 6.1. StP SQL adatbázi kezelő, Alkalmazázerver Az StP alkalmazázerver egy adatbázi kezelő köré épített, applikációkat kizolgáló zoftver bite RSA titkoítáal védett virtuáli catornán kereztül folyamatoan megkapja a kontrollerektől a naplóadatokat, feldolgozza azokat, é SQL alapú hozzáférét biztoít ezekhez az adatokhoz a klien zoftverek felhaználói zámára. Az StP Rendzer jellemzője az, hogy a klien-zerver modellt haználja. Legegyzerűbb formájában ez azt jelenti, hogy van egy zerverprogram, mely központi zerepet tölt be. Elvégzi a rendzerben lévő feladatok többégét, é a klienek annyit teznek, hogy a zerverhez kapcolódva lekérik az eredményeket, é értékelik azokat, vagy módoítanak bizonyo adatokat. Klien1 Klien2... KlienN Alkalmazázerver Adatbázi A klienprogramok a hálózat különböző gépein találhatóak, é az alkalmazázerver (é ezen kereztül az adatbázi) zolgáltatáait haználják. Egyzerűbb rendzer eetén az öze klien é az alkalmazázerver egy gépen i futhat Konfiguráló klien zoftver A zoftver lehetőéget nyújt a rendzer beállítáainak, é a felhaználók jogoultágainak megváltoztatáára. Megzemélyeíté után a kártyák adatbáziba való felvitelét egyzerűíti a zámítógépbe telepített PC Reader. A beállítáok megváltoztatáa után az új konfiguráció letölthető a kontrollerekbe Napló megjelenítő klien zoftver A zoftver a bekövetkezett eemények utólago litázáát tezi lehetővé. A naplózott eeményeket különböző zempontok zerint lehet coportoítani é megjeleníteni. A litákat utólago feldolgozá céljából ki lehet exportálni Vendégkártya kiadó klien zoftver A zoftver képe a vendégek zámára kiadott kártyákhoz belépéi jogoultágot rendelni. A vendégek adatait elektroniku formában rögzíti. A vendégkártya kiadáát gyorítja, hogy a zoftver megjegyzi a vendégek adatait, így néhány karakter leütéével megtalálható egy korábbi látogatá orán bevitt adat. 11. oldal özeen: 19

12 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6.5. Munkaidő-nyilvántartó klien zoftver A zoftver a munkaidő-nyilvántartái törzadatok é a naplózott eemények alapján elkézíti azokat a nyomtatott é elektroniku litákat, melyek a bérzámfejté alapját képezhetik. Gyor é megbízható azonoítá Proximity kártyával gyoran é kényelmeen azonoíthatók a dolgozók, a bejáratok nagyobb terhelét tudnak elvielni. Keveebb belépő kapu kialakítáára van zükég, ami cökkenti a munkaidő nyilvántartó rendzer kiépítéének költégeit. Rugalma jogcím kezelé A rendzer akár 255 ki é belépéi jogcímet i le tud a kezelni, mellyel a felhaználói igények maradéktalanul kielégíthetők. Balanzidő kijelzé Rugalma munkarendben dolgozók folyamatoan nyomon követhetik a munkaidő egyenlegüket a munkaidő nyilvántartó terminál kijelzőjén. Azonnali adatzolgáltatá A dolgozókra vonatkozó információk tetzőlege időpontban lekérdezhetők. Felülbírálhatóág A dolgozó munkaidejére vonatkozó adatokat (hiányzá, túlóra, tb.) a közvetlen munkahelyi vezetők felül tudják bírálni. Adat export Lehetőég van az adatok exportáláára text fájlba, CSV formátumban. Kapcolódái lehetőég a bérzámfejtő rendzerhez A rendzer képe előállítani olyan adatbázit, mely a bérzámfejté zámára könnyen é közvetlenül feldolgozható. Kapcolódái lehetőég a vállalatirányítái rendzerhez (SAP, Oracle) A vállalatirányítái rendzerből a törzadatokat automatikuan lehet a munkaidő-nyilvántartó rendzerbe importálni Menedzeri klien Egyzerűített munkaidő-nyilvántartó klien. A dolgozó munkaidejére vonatkozó adatokat (hiányzá, túlóra, tb.) a közvetlen munkahelyi vezetők felül tudják bírálni. 12. oldal özeen: 19

13 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6.7. Éttermi klien A dolgozók a kártyájukra befizetett özegből váárolhatnak a büfében, étteremben, automatánál. Az étkezéi hozzájárulá i automatikuan elzámolára kerülhet Őrjárat-ellenőrző klien Őrkártyák, őrjárati útvonalak határozhatóak meg a rendzerben. A beléptetéi pontokon leolvatatott őrkártya eeményeiből őrjárati napló nyomtatható Grafiku épület-felügyeleti klien Az eemények zövegeen kiírára kerülnek é a térképe felületen, az alaprajzon i megjelennek. A különböző állapotokhoz különböző zínű é formájú ikonok tartozhatnak. SComplex ezközök haználata eetén a térképe megjeleníté interaktív videó mátrix funkcióval egézül ki. Külön interféz egítégével a tűzjelző központ érzékelő állapotai i megjelenhetnek a grafiku felületen. 7. A BELÉPTETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE 7.1. A beléptető rendzer működéi módjainak leíráa Online autonóm Ebben a működéi módban a kontrollerek autonóm egyégek, az előre programozott időpontokban képeek a beléptetéi pont üzemmódját változtatni. A kontroller aját adatbázia alapján el tudja dönteni, hogy egy adott időpontban, egy adott kártya áthaladhat-e az ajtón vagy em. Imeri az elfogadható kártyák belő kódját é a hozzájuk tartozó időprofilt. Az anti-paback funkció engedélyezéével biztoítható, hogy ne lépheen be az a zemély, aki a rendzer zerint már bent tartózkodik, é ne lépheen ki az a zemély, aki már kinn van. Ebben az üzemmódban a rendzer online információkat zolgáltat a Portai é az Épület-felügyeleti klien zoftver zámára. A dönté az ajtó üzemmód é a kártyához tartozó időprofil alapján történik. Az eeményeket a kontroller tárolja, amennyiben a memória tele van, mindig a legrégebbi adatok íródnak felül. Az IP kontroller tárolhat kártyát, eeményt Anti-paback vezérlő működé Ebben a működéi módban lehet a rendzer lehetőégeit a legzéleebb körben kiaknázni, mivel a kontrollerek anti-paback-el kapcolato döntéeit az anti-paback vezérlőn futó zoftver özehangolja. A özehangolt működé ad lehetőéget komplexebb, a telje rendzer állapotát figyelembe vevő döntéi mechanizmuok definiáláára. A több ki- é bejárattal rendelkező helyiégek belépéi jogoultága függővé tehető a bent lévő emberek zámától, zemélyétől vagy minőítéétől. (pl. nem mehet be dolgozó a pénztárba, ha a pénztáro ninc bent, vagy eetleg ha már egyzerre hárman i bent vannak). 13. oldal özeen: 19

14 StP SComplex Rendzer általáno leírá Ha az anti-paback vezérlővel megzakadt a kapcolat, a kontrollerek automatikuan autonóm működéi módba lépnek mindaddig, amíg az anti-paback vezérlő újra meg nem zólítja őket. Az anti-paback vezérlő a kontrollereket zinkronizáláa után tudja újra az özetett működét biztoítani Offline működé A hálózati kapcolat megzakadáa eetén a kontrollerek offline módon működnek. Ebben a működéi módban a kontrollerek autonóm egyégek, az előre programozott időpontokban képeek a beléptetéi pont üzemmódját változtatni. A kontroller aját adatbázia alapján el tudja dönteni, hogy egy adott időpontban, egy adott kártya áthaladhat-e az ajtón vagy em. Imeri az elfogadható kártyák belő kódját é a hozzájuk tartozó időprofilt. Ebben az üzemmódban az rendzer az online információkat nem zolgáltatja, A dönté kizárólag az ajtó üzemmód é a kártyához tartozó időprofil alapján történik. Az eeményeket a kontroller tárolja, amennyiben a memória tele van, mindig a legrégebbi adatok íródnak felül. Az IP kontroller kártyazámtól függően akár eeményt i tárolhat. Az anti-paback ajtónként működik Ajtó üzemmódok Minden működéi módnál az ajtók különböző üzemmódokban működhetnek é ezen üzemmódokba, egy meghatározott ütemezé zerint, automatikuan válthatnak. Az ajtó üzemmód magaabb prioritáú, mint a kártya jogoultág. Például a zárt üzemmódba helyezett belépéi ponton az időprofil zerint érvénye jogoultággal rendelkező kártyával em lehet áthaladni. Ha az ajtó két (külő é belő) antennával rendelkezik, mindkét irányban definiálhatunk üzemmódot. Ezzel a rendzer lehetővé tezi azt, hogy befelé korlátozott legyen az áthaladá, kifelé vizont zabad, tehát aki már bent van é kártyával rendelkezik, zabadon kimehet. Ez a funkció akkor zükége, amikor valaki munkaidő után bennmarad a munkahelyén (tehát a belépéi jogoultága lejár az időprofil zerint), é haza zeretne menni. Korlátozott Amennyiben az ajtó korlátozott üzemmódban van, az ajtó cak akkor nyílik, ha az adott kártya az adott időpillanatban jogoult áthaladni. Ez az általánoan haznált, normál üzemmód. Szabad Szabad üzemmódban az ajtó minden, a rendzer által imert é elfogadható kártyára nyílik, függetlenül attól, hogy a kártyának az adott ajtóra az adott pillanatban van-e joga. Zárt Az ajtó zárt üzemmódban emmilyen kártyára em nyit ki, még abban az eetben em, ha az jogoult az áthaladára. Kivételt képeznek ez alól azok a kártyák, amelyek upervior jogokkal rendelkeznek. Ez egy időprofil nélküli é általáno, minden ajtóra vonatkozó jog, amely a kártya tulajdonága. 14. oldal özeen: 19

15 StP SComplex Rendzer általáno leírá Nyitott Nyitott üzemmódban az ajtó kártyaolvaától függetlenül folyamatoan nyitva van. Jól haználható ez az üzemmód főbejáratok eetében, ahol az ajtó napközben nyitott üzemmódban van é cak a portazolgálati időn kívül vált korlátozott módba (ilyenkor már cak kártyával lehet bejönni) Kártya jogoultágok megadáa A jogoultág megadáakor a zemélyeket coportokba orolhatjuk. A zemélycoportokon kereztül áttekinthetően lehet a jogoultágokat kiadni é vizavonni. Egy jogoultág definiáláánál két dolgot kell megadni: Mely ajtókra érvénye? (jogoultág térbeli érvényeége) Mikor érvénye? (jogoultág időbeni érvényeége - időprofil) A térbeli érvényeég megadáa azon ajtók vagy ajtócoportok megadáát jelenti, melyeken az adott joggal rendelkező zemély áthaladhat. Az időprofil megadáakor feloroljuk, hogy milyen napokon a hét melyik napján é ünnepnapokon hány órától hány óráig érvénye a jogoultág. Egy időprofil több időintervallumot i tartalmazhat, például: hétfői napokon reggel 6-tól ete 8-ig, keddi é zerdai napokon vizont reggel 10-től ete 10-ig. Időintervallumonként megadható, hogy akkor az ajtón cak kártyával, kártya é pinkóddal, kártya vagy pinkóddal, cak pinkóddal lehet áthaladni. Az embereket célzerű coportokba orolni (zemély coportok), majd az így létrehozott coportokat jogokkal ruházni fel. Így az adott coportba tartozó embereknek a coportból fakadó jogait egyzerre módoíthatjuk. Termézeteen egy zemély több coportba i tartozhat (ezáltal minden olyan coport jogaival rendelkezik, amelyben ő benne van), é egy coportot több jogoultággal i felruházhatunk. Egy jogoultág vizont több időprofillal i rendelkezhet. A megadá módja maga fokú zabadágot biztoít a különböző jogoultág zervezéi gondolatmenetek egyzerű leképezéére a rendzer nyelvére Beléptető zóna kezelé Beléptető zóna definiáláa anti-paback vezérlő működéi módban lehetége. A zóna egy olyan zárt tér, aminek több be- é kijárata lehet, melyeken bejönni vagy távozni cak a rendzer által felügyelt módon lehet. A zónába belépők é kilépők nyilvántartáával megállapítható, hogy egy adott zemély bent van-e az épületben, vagy eetleg hányan vannak bent egy adott helyiégben. A zóna nyilvántartá felhaználható a be é kilépéi döntéek meghozatalakor i. Definiálhatunk létzámkorlátot egy zónára, paraméterezhetjük úgy a működét, hogy amennyiben egy zemély úgy akar bejönni, hogy a nyilvántartá zerint már bent (kint) van, akkor nem engedjük be (ki). Az utóbbi, úgynevezett anti pa-back funkcióval a beléptető rendzer felhaználóit kéztethetjük a kártya haználatára. A zónákhoz kimenetek i tartozhatnak, amelyeken kereztül az adott zóna állapotától (üre, betelt, valaki kiment, bejött, tb.) függően a rendzer bizonyo beavatkozáokat végezhet el, pl. leoltja a villanyt, éleíti a riaztót, tb. 15. oldal özeen: 19

16 StP SComplex Rendzer általáno leírá Különlege funkciók Amennyiben valamilyen eemény bekövetkeztekor a rendzer valamely állapotában változának kell beállnia, különlege funkciókat rendelhetünk az adott eeményekhez, vagyi az eeményt feldolgozó funkciót a rendzer különböző elemeihez kapcolhatjuk. Személyhez. Ha az adott zemély bárhol megjelenik (felmutatja a kártyáját), a funkció aktivizálódik. Jogoultághoz. Ha valaki az adott jogoultággal halad át az ajtón, a funkció aktivizálódik. Így lehet megtenni azt, hogy egy bizonyo zemély valahol különlege zerepet kapjon (pl. a pénztáro a pénztárban), máhol vizont ne. Zónához. A legűrűbben haznált köté, amikor egy zónával kapcolato eeményt dolgoz fel a funkció. A funkció minden eetben aktivizálódik, ha a zónával valami történik, ezen eemények a következők lehetnek: a zóna kiürült; elő ember belépett; valaki belépett; valaki távozott; valaki belépett, pedig már bent volt a nyilvántartá zerint; valaki távozott, pedig bent em volt a nyilvántartá zerint; tb. PIN-kód terminálon begépelhető kódhoz. Amennyiben az olvaó mellé egy PIN-kód terminál i telepítére került, az azon begépelt kódoktól függően i különböző funkciókat érhetünk el. Ilyen funkció a kényzerített pinkód, amely riaztájelzét generál. Általáno célú bemenethez. Ebben az eetben a bemeneten kétféle eemény történhet: jelzé é jelzé megzűnée. A funkció ezeket dolgozhatja fel különbözőképpen. Riaztá bemenethez. A riaztá bemeneteken a digitáli bemenetekkel ellentétben már négyféle eemény történhet: riaztá, ennek megzűnée é kétféle zabotáz (rövidzár é zakadá jelzé a riaztóval kapcolatot jelentő vezetéken). 16. oldal özeen: 19

17 StP SComplex Rendzer általáno leírá 8. VAGYONVÉDELMI RENDSZER A vagyonvédelmi alrendzer egy központból é a központra RS485 vonalon catlakozó vagyonvédelmi bővítőkből, kezelőkből é a Window-o felügyeleti zoftverből áll A vagyonvédelmi rendzer zolgáltatáai A vagyonvédelmi rendzer megkapta a legmagaabb biztonági zintű MABISZ minőítét. Szolgáltatáai két coportra ozthatóak, kezelőzervekről elérhető zolgáltatáok a napi haználatra, valamint a telepítékor beállítható opciók. A vagyonvédelmi alrendzert kezelni kártyával, é/vagy kóddal, valamint zoftverből lehet. Programozáa zoftverből történhet. A rendzer zolgáltatákézlete özetett é okrétű, az alábbiakban megemlítenénk néhány fontoabb elemét. Proximity kártyaolvaó éleíté/kikapcolá Kezelő éleíté/kikapcolá/nyugtázá/némítá/zóna üríté Felügyeleti zoftver éleíté/kikapcolá/nyugtázá/felderíté/némítá/érzékelő kiiktatá/eemények nyomtatáa é litázáa/programozá A beállítható opciók a teljeég igénye nélkül, felorolázerűen: CID átjelzé telefonvonalon GSM átjelzé GPRS adatkapcolat Szoftvere felügyelet LAN-on 4096 jelzővonal Bemenetenként válaztható NC, NO, EOL, DEOL lezáráok 1k, 2.2k, 4,7k, 5.1k, 5.6k, 47k lezáró ellenállá értékekkel 4096 partíció Éleíté kártyával kóddal kapcolóval időprofil alapján automatikuan zoftverből Partíció coportok Szabadon konfigurálható jogoultágok Tetzőlege zámú kód é felhaználó 24 órá, zabotáz, cende, tűz, kéleltetett é követő jelzővonalak 17. oldal özeen: 19

18 StP SComplex Rendzer általáno leírá Eeményjelző kimenetek Speciáli bemenet: beléptető bemenetek (nyitáérzékelő), videó rendzer bemenetek (mozgáérzékeny területek) A vagyonvédelmi rendzer hardver komponenei Zónabővítő Típuát tekintve lehet 8, 16 vagy 32 bemenettel rendelkező. Minden zónabővítő rendelkezik továbbá 2 relé é 4 OC kimenettel. Az egye bemenetek megadható tulajdonágai: Kapcolódó partíció lezárá típua: NC, NO, EOL, DEOL lezáró ellenállá értéke: 1k, 2.2k, 4.7k, 5.1k, 5.6k, 47k Cende, 24 órá é zabotáz bemenetek ajtócengő, tűzjelző, kéleltetett é követő funkciók CID Előre definiált típuok: Mozgáérzékelő, Üvegtöré érzékelő, Nyitáérzékelő, fütérzékelő, támadájelző é zabotáz A kimenetek tulajdonágai: Kapcolódó partíció Impulzuhoz Előre definiált kimenet típuok: Egyeített, cende, cak vagyon, tűz Ház + táp vagyonvédelmi bővítőhöz A vagyonvédelmi alrendzer zónabővítőihez áruított Ház+táp megfelel a MABISZ vonatkozó ajánláainak, mert 1.5 mm vatag lágyacél lemezből kézült, zabotázvédett é kulccal zárható. A beépített tápegyég felügyelhető, képe kijelezni a hálózati fezültég megzűntét é az akkumulátor fezültégének lecökkenéét i. Ezen felül alkalma arra, hogy a zónabővítőn túl az egye érzékelőket i elláa tápfezültéggel. A dobozba akár 12V/20Ah akkumulátor i behelyezhető Riaztó kezelő A vagyonvédelmi alrendzer kezelője RS485 vonalon kommunikál a központi egyéggel ( 3 vezetéke kommunikáció), a 12V-o tápfezültégéről helyileg kell gondokodni. A kezelő doboza zabotázkapcolóval védett. A kezelő 1 é 128 karakter közötti hozúágú kóddal haználható. 18. oldal özeen: 19

19 StP SComplex Rendzer általáno leírá A kezelő 2x16 karaktere kijelzőjén megjeleníti a beállított partíciók állapotát é azok eeményeit. A menübe belépni a kód begépelée után ütött * gombbal lehet. A vagyonvédelmi alrendzer kezelőjének menürendzerében a fel/le nyilakkal mozoghatunk, az egye menükbe belépni * gombbal, kilépni a törlé gombbal lehet. Partíciót éleíteni a BE, kikapcolni a KI gombbal lehet. A riaztái eeményeket némítani a 0 gombbal, nyugtázni a * gombbal lehet. A kezelőn látható feliratok magyarázata: :Partíció név Ahol a pillanatnyi állapot (N: kikapcolt, A: riaztá, a: némított riaztá, S: zabotáz, : némított zabotáz, E: éle), a Partíció név pedig az aktuálian kijelzett partíció neve A vagyonvédelmi rendzer zoftver komponenei Riaztá-megjelenítő modul (egyzerű épület felügyelet) Egyzerű, cak eemény-megjelenítő rendzer eetén a rendzerben fellépő eemények egy litában jelennek meg, ezen eeményeket nyugtázhatjuk, felderíthetjük vagy má módon avatkozhatunk be állapotukba Grafiku-megjelenítő modul (térképe épület felügyelet) Az eemények, illetve a különböző rendzerben zereplő objektumok é érzékelők az alaprajzon i megjelennek, a különböző állapotokhoz különböző zínű é formájú ikonok tartozhatnak. 19. oldal özeen: 19

StP SComplex Rendszer

StP SComplex Rendszer StP SComplex Rendszer Általános leírás s 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Tel.: +36 1 410-0556 Fax: +36 1 414-0913 E-mail: info@stp.hu Net: www.stp.hu www.scomplex.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4

Részletesebben

StP Beléptető Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető Rendszer. Általános leírás StP Beléptető Rendszer Általános leírás s Tartalomjegyzék 1.NÉHÁNY SZÓ CÉGÜNKRŐL ÉS TERMÉKEIRŐL...4 1.1.STP KFT. TERMÉKEI...4 PC-Reader, számítógépes proximity olvasó...4 PC-Disabler, számítógépes adatvédelem...4

Részletesebben

Web: www.stp.hu; www.logipix.eu; www.walkdvr.com

Web: www.stp.hu; www.logipix.eu; www.walkdvr.com StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SComplex Rendszer általános leírás verzió: 3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Beléptető-rendszer funkciók verzió: 1.3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913 E-mail:

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Proximity olvasók és terminálok v.4.0 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

StP Beléptető Rendszer

StP Beléptető Rendszer StP Beléptető Rendszer Általános leírás StP 2/18 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK...2 2. BEVEZETŐ CÉGRŐL, TERMÉKEIRŐL....3 2.1 STP KFT. TERMÉKEI...3 3. BELEPTETŐ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI FELÉPÍTÉSE...4

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék

Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék RENDSZER FELÉPÍTÉSE.... 2 TÁPELLÁTÁS.... 2 VEZÉRLŐK CSATLAKOZTATÁSA.... 2 OLVASÓK VEZÉRLŐHÖZ CSATLAKOZTATÁSA.... 3 ÉRZÉKELŐ, BEAVATKOZÓ CSATLAKOZTATÁSI PONTOK....

Részletesebben

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer A rendszer felépítése A rendszer felépítése moduláris, ebből következően egyszerűen telepíthető és könnyen bővíthető. Készülék szinten a rendszer kártyaolvasó egységekből, adatgyűjtő berendezésekből, tápegységekből

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING XIV. Műzaki tudományo ülézak, 2013. Kolozvár, 89 100. http://hdl.handle.net/10598/28094 Műzaki tudományo közlemények 1. A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ProLock. Közelítő Kártyás Kódzár. Az egyszerű beléptető elektronika

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ProLock. Közelítő Kártyás Kódzár. Az egyszerű beléptető elektronika StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ProLock Közelítő Kártyás Kódzár Az egyszerű beléptető elektronika s 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Tel.: +36 1 410-0556 Fax: +36 1 414-0913 E-mail:

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető

Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető A szoftverhez a következő hardware konfiguráció szükséges: Windows XP, Windows 2000 (recommended) or Windows NT, 98, 95 Processzor: Pentium II, 500 MHz vagy jobb.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M NOVEC Electronic Degreaer Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M SprayMount Adheive (PL-7874) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

Ajándékozzon egészséget erzsébet utalványt és

Ajándékozzon egészséget erzsébet utalványt és Orvoi műzer, kötzer, gyógyázati édezköz, Karácony 2012 kényelmi é gyógylábbelik Ajándékozzon ézéget karáconyra! erzébet utalványt é EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYáKAt i elfogadunk! KARÁCSONYI VÁSÁR 2012. NOVEBER

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

EXCELLTEL CDX-098E. Felhasználói Kézikönyv. Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár. A termékről. A készülék funkciói

EXCELLTEL CDX-098E. Felhasználói Kézikönyv. Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár. A termékről. A készülék funkciói EXCELLTEL CDX-098E Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár Felhasználói Kézikönyv A termékről A CDX sorozat paraméterei 1. paraméter: támogatott kártyák száma 2. paraméter: támogatott kártyák típusa 1

Részletesebben

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS)

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS) FC72 Tűzjelző központ FS720 család (MPXS) Cerberus PRO Kompakt, előszerelt, mikroprocesszor-vezérelt tűzjelző központ 26 címzett eszközig A tűzjelző központ önálló működésű, hálózatba nem köthető Beépített

Részletesebben

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására WorkNet rendszer Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására A WorkNet termelés-felügyeleti rendszer a gyártási folyamat folyamatos

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. IP kontroller [SK03] Hardver leírás Verzió 3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

IDTECH HARDVER: AZ INTELLIGENS SZEMÉLYAZONOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA

IDTECH HARDVER: AZ INTELLIGENS SZEMÉLYAZONOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA Számunkra a személyazonosítási technológia fejlesztése sokkal több mint egy puszta szakma, igazi szenvedély, olyan hivatás, amely cégünknek világszerte elismertséget hozott az üzlet és az ipar világában.

Részletesebben

(Intelligens Akkumulátor Felügyeleti Rendszer)

(Intelligens Akkumulátor Felügyeleti Rendszer) (Intelligens Akkumulátor Felügyeleti Rendszer) Minden szünetmentes áramellátó rendszer egyik fő alkotóeleme a háttérenergiát biztosító akkumulátortelep illetve telepcsoport. Ezért kiemelt fontosságú feladat

Részletesebben

Behatolás jelző rendszer

Behatolás jelző rendszer Behatolás jelző rendszer SI410 Behatolás jelző központ kommunikátorral (opció) Egyszerű programozhatóság Egyszerű, és megbízható működés Rugalmasság Kiterjesztett kommunikáció Egyszerű telepíthetőség SI410

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

ÁRLISTA WS-PRO TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

ÁRLISTA WS-PRO TÁVKÖZLÉSTECHNIKA ANALÓG ALKÖZPONTOK WS12007 WS 104-F 1/4 analóg alközpont 21 400 Ft 1 fővonal-4 mellékállomás modem port a számítógépnek kaputelefon csatlakozás kapunyitó kimenet FAX szétválasztás CALLER ID funkció minden

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

LON-busz LON-busz kiegészítő

LON-busz LON-busz kiegészítő LON-busz LON-busz kiegészítő a SynoLOG FC330A központi egységhez Synova Az összes kiegészítő teljesen formatervezett és beilleszkedik a már meglévő épület konstrukciójába Bizonyított LON-busz technológia,

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

1. Fejezet Hardver Installálás

1. Fejezet Hardver Installálás 1. Fejezet Hardver Installálás Az egyes kártyák és az opcionálisan használható kiegészítők különbözősége miatti egyes hardverkiépítések eltérhetnek egymástól. Ez a fejezet segít minden egyes Geovision

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R INTEGRÁLT RENDSZER Négy biztonsági rendszerről alkotott tapasztalatunkat és tudásunkat egyesítettük: tűzjelző, riasztórendszer, kamera- és beléptetőrendszer létrehozni egy felületet amely egy létesítmény

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Benzodiazepine Megvonás: Kimenetel 50 Betegnél

Benzodiazepine Megvonás: Kimenetel 50 Betegnél Benzodiazepine Megvoná: Kimenetel 50 Betegnél El z r publikálva: Britih Journal of Addiction (1987) 82, 655-671 Profeor C Heather Ahton DM, FRCP School of Neurocience Diviion of Pychiatry The Royal Victoria

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligent Key Entry Önálló mûködésû (stand alone) RFID zárbetétek Általános tudnivalók Az IK-EC8/EC8K/EC8U nagy precíziós, jó minõségû rozsdamentes

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA

BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA EM kártya olvasók Megnevezés Lista ár 10 990 Ft Érvényes: 2015. április 3-tól BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA TXS-Q3 Multi-funkciós, önálló beléptető: 500 kód működés vagy vezérlőre köthető, olvasási távolság:

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

StP Beléptető Rendszer

StP Beléptető Rendszer StP Beléptető Rendszer Hardver leírás StP 2/29 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK...2 2. ALKÖZPONTOK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ (INTERNET)...3 3. RS485 SOROS VONAL KEZELÉS, ELŐNYEI, SOROS MODUL, SORSZÁMOZÁS,

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA

SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA Kezelési utasítás CA64T v1.4-es modulhoz, 3.00 szoftver verzióval. A szinoptikus panel 3.00-ás szoftver verzióval összeilleszthető a CA-64 es riasztó központtal vagy a STAM-1

Részletesebben

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232 AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232 2 Felhasználás A teszter alkalmas 24V-os indító akkumulátorok indítóképességének vizsgálatára, akkumulátorok 1-20 órás kapacitásának, vagy tartalék tárolóképességének

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

t á r l h á s í H i b a e l s z á H á z h o z Fax 06 1 814 5121

t á r l h á s í H i b a e l s z á H á z h o z Fax 06 1 814 5121 Somfy kioko í omfy.hu Minden további informáióért é egítégért hívja munkatárainkat t o k l a Á r a j á n S z a k K é p z é T e t a n á a d á e k H i b a e Fax 06 1 814 5121 HÍVJA MOST! 061 814 5120 Ne

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma.

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma. M&A Navigátor ke ná dá lva cégé r t é á rl ö z e o cég v á á H-1026 Budapet, Paaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invecom.hu www.invecom.hu www.globalma.com tőkeb e v o

Részletesebben

Beléptetô és munkaidônyilvántartó

Beléptetô és munkaidônyilvántartó Beléptetô és munkaidônyilvántartó szoftver A nexontime szoftver funkciói: a beléptető rendszer által használt kódkártyák kezelése: kártyák kiadása, visszavonása és nyilvántartása, a blokkolási események

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

IXP 200 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. Beléptető rendszer 16 ajtóig. Manual ref. No. IXP307-0-0-hu-00 1. kiadás 2001. augusztus

IXP 200 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. Beléptető rendszer 16 ajtóig. Manual ref. No. IXP307-0-0-hu-00 1. kiadás 2001. augusztus IXP 200 Beléptető rendszer 16 ajtóig TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Manual ref. No. IXP307-0-0-hu-00 1. kiadás 2001. augusztus Megjegyzés Habár minden erőfeszítés arra irányult, hogy a kézikönyv a lehetőségekhez

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben