StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás"

Átírás

1 StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá

2 StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről Egyéb termékeink Walk-DVR Web-ACS ProLock, proximity kódzár PATROL Őrjárat-ellenőrző Rendzer Az SComplex Rendzer felépítée A beléptető rendzer zolgáltatáai A beléptető rendzer hardver komponenei Kontroller Proximity kártya olvaó PIN-kód terminál Anti-paback vezérlő Munkaidő terminál A beléptető rendzer zoftver komponenei StP SQL adatbázi kezelő, Alkalmazázerver Konfiguráló klien zoftver Napló megjelenítő klien zoftver Vendégkártya kiadó klien zoftver Munkaidő-nyilvántartó klien zoftver Menedzeri klien Éttermi klien Őrjárat-ellenőrző klien Grafiku épület-felügyeleti klien A beléptető rendzer működée A beléptető rendzer működéi módjainak leíráa Online autonóm Anti-paback vezérlő működé Offline működé Ajtó üzemmódok Kártya jogoultágok megadáa Zóna kezelé Különlege funkciók Vagyonvédelmi rendzer oldal özeen: 19

3 StP SComplex Rendzer általáno leírá 8.1. A vagyonvédelmi rendzer zolgáltatáai A vagyonvédelmi rendzer hardver komponenei Zónabővítő Ház + táp vagyonvédelmi bővítőhöz Riaztó kezelő A vagyonvédelmi rendzer zoftver komponenei Riaztá-megjelenítő modul (egyzerű épület felügyelet) Grafiku-megjelenítő modul (térképe épület felügyelet) oldal özeen: 19

4 StP SComplex Rendzer általáno leírá 1. CÉGÜNKRŐL Cégünk 1996 óta proximity kártyá beléptető é azonoító rendzerek zoftver é hardver elemeinek fejleztéével é gyártáával foglalkozik ben tevékenyégi körünk zéleítée érdekében kezdtünk el digitáli videó rögzítő fejleztéével i foglalkozni, ebből fejlődött ki komplex biztonágtechnikai ezközünk, az SComplex. Célunk olyan maga műzaki zínvonalú rendzerek kialakítáa, amelyek világvizonylatban i megállják a helyüket. EU előíráoknak megfelelő biztonágtechnikai ezközöket fejleztünk é gyártunk. A termékeinket válaztó cégek záma az elmúlt években dinamikuan nőtt. E növekedé egyik forráa az alkalmazott műzaki megoldáok maga zínvonala, máik forráa a rugalma, vevőközpontú termékfejlezté. A minőég folyamato maga zinten tartáa é a vevői igények maximáli kielégítée érdekében ISO 9001:2001 minőégirányítái rendzert működtetünk, mely kiterjed a fejlezté é a gyártá területére i. 2. EGYÉB TERMÉKEINK A proximity kártyá é digitáli videórögzítő megoldáok területén a beléptető rendzeren kívül több terméket i kifejleztettünk, amelyek az SComplex rendzer zolgáltatáait kiegézíthetik Walk-DVR A Walk-DVR az SComplex rendzerbe illezthető. A Walk-DVR egy ki méretű, ki fogyaztáú triplex digitáli videórögzítő célhardver. A digitalizált képek tömörítéét é tároláát egy aját fejleztéű, biztonágtechnikai felhaználára kidolgozott jelfeldolgozó célprocezor látja el. Az ezköz felépítéénél fogva alkalma ideiglene é ki fogyaztáú megfigyelőhelyek kialakítáára. Haználható többek között gépjárművekben vagy infratruktúra nélküli helyek megfigyeléére. Az ezközről képeket lekérni, autonóm felhaználánál közvetlen zámítógépe lekéréel, míg online felhaználánál rádió ethernet interfézel, GPRS-el vagy fixen kiépített hálózaton kereztül lehet. Beépített webzerverrel rendelkezik, ezért a megjeleníté történhet webe vagy Window-o felületen. A videó minden egye képe külön kerül tömörítére. A JPEG2000 zabvány zerinti, Wavelet alapú tömörítő algoritmu kiváló képminőéget nyújt. A zélekörűen haznált JPEG algoritmuhoz képet a JPEG2000 harmad akkora méretű képeket állít elő, így ugyanakkora wincheter kapacitá mellett háromzor hozabb rögzítéi időt tez lehetővé. 4. oldal özeen: 19

5 StP SComplex Rendzer általáno leírá 2.2. Web-ACS A Web-ACS egy Stand Alone működéű proximity kártyá beléptető ezköz. Egy vagy két proximity olvaót köthetünk hozzá. A Web-ACS ajtóvezérlő közvetlenül a lokáli hálózatra catlakoztatható, beépített webzerverrel é aját IP címmel rendelkezik. Beállítani é az eeményeket megjeleníteni HTML oldalakon kereztül lehet. A felhaználói felület jelenleg a magyaron kívül angol é német nyelven i haználható ProLock, proximity kódzár A ProLock egy proximity kártyá beléptető elektronika. Egyzerűen, zámítógép nélkül, meterkártyával tanítható. A ProLock felhaználója a kártyájával azonoítja magát az olvaó egyég előtt. A kártya jeleit a ProLock központi egyége fogadja, amely azt dekódolja é ha ez a kód megegyezik a memóriájában tároltak valamelyikével, akkor kinyitja az ajtót. A központi egyég maximálian kártyakód tároláára képe. Az elvezett kártya letiltható PATROL Őrjárat-ellenőrző Rendzer A Patrol Őrjárat-ellenőrző Rendzer feladata a biztonági őrök őrjárati mozgáának ellenőrzée. A Patrol az ellenőrző kézülékből é az azonoítái pontokból áll. Az őrök az ellenőrző kézülékkel végigjárják az előre megadott útvonalat, é mikor egy ellenőrzőponthoz érkeznek, a kézüléket az ellenőrzőponthoz közelítik. A kézülék feljegyzi ezt az időpontot az ellenőrzőpont kódjával együtt, é belő memóriájában eltárolja. Amikor az őrök befejezték az őrjáratot, az ellenőrző kézülékről le lehet tölteni zámítógépre a rajta özegyűlt adatokat. A kézülék é a zámítógép közötti kommunikációt a bölcő nevű ezköz biztoítja, mely a zámítógép oro portjára catlakoztatható. A Patrol Konfiguráló zoftverrel rögzíthetünk törzadatokat, őröket, ellenőrzőpontokat, őrjárati útvonalakat. Adatokat tölthetünk az ellenőrző kézülékre, vagy onnan a zámítógépre. A letöltött adatokat lehet rendezni, zűrni é kinyomtatni. 5. oldal özeen: 19

6 StP SComplex Rendzer általáno leírá 3. AZ SCOMPLEX RENDSZER FELÉPÍTÉSE 6. oldal özeen: 19

7 StP SComplex Rendzer általáno leírá 7. oldal özeen: 19

8 StP SComplex Rendzer általáno leírá 4. A BELÉPTETŐ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI Belépteté Cak az arra jogoultak léphetnek be a védett területekre, zónákba. A jogoultág időben é térben rugalmaan változtatható. Személyköveté A beléptető rendzer megadja a felhaználók ponto tartózkodái helyét, illetve az egye zónákban tartózkodók litáját. Térképe zemélyköveté A beléptető rendzer térképen megmutatja a felhaználók ponto tartózkodái helyét, illetve az egye zónákban tartózkodók litáját. Fényképe megjeleníté Beléptetéi ponton való áthaladákor a Portai terminál klien képe megjeleníteni a kártyához rendelt fényképet. Éttermi rendzer A dolgozók a kártyájukra befizetett özegből váárolhatnak a büfében, étteremben, automatánál. Az étkezéi hozzájárulá i automatikuan elzámolára kerülhet. Vendégkártya kezelé A vendégek normál é állandó vendégkártyával közlekedhetnek. A vendégek kártyáit érvényeíteni, jogoultágait megadni é a vendég adatainak felvenni a portán elhelyezett zámítógépen lehet. Állandó vendégkártya Külő cégek munkatárai zámára adható kártya. A dolgozói kártyával azono módon jogoítható, de elkülönül a zemélytörztől. Vendégkártya gyűjté A vendég távozáakor kártyáját a vendégkártya gyűjtőbe helyezi, kártya olvaá é a kártya leeée után nyílik az ajtó. Ilyenkor a vendégkártya automatikuan vizavonára kerül. Ideiglene kártya A dolgozók otthonfelejtett kártyája helyett adható, örökli az eredeti kártya jogoultágait. Érvényeégi idő adható meg hozzá. 8. oldal özeen: 19

9 StP SComplex Rendzer általáno leírá Eemények archiváláa Az eemények zámítógépen korlátlan ideig tárolhatók, utólag tetzőlege zempont zerint rendezhetők é vizgálhatók. Munkaidő-nyilvántartá A munkaidő nyilvántartó zoftverrel nyomon lehet követni a hiányzáokat, a hozú ebédzüneteket, a túlórákat, általánoan a különböző jogcímen épületen belül vagy kívül eltöltött időket. Kreditpont kezelé A rendzer minden belépékor levon az előre megadott kreditpontokból. Ha a kreditpont nulla, akkor nem engedélyezi a belépét. Véletlen kiválaztá Minden zemélyhez, zemélycoporthoz megadható egy valózínűég, amely zerint meghatározott ajtóknál ellenőrzére kiválaztára kerül. Liftvezérlé Liftvezérlő bővítővel emeletenként külön megadható a belépéi jogoultág. A kártya felmutatá után cak azon emeletválaztó gombjai működnek, amelyekre az adott kártyának jogai vannak. 5. A BELÉPTETŐ RENDSZER HARDVER KOMPONENSEI 5.1. Kontroller A kontroller az StP beléptető rendzer egyik alapezköze. A kontroller a lokáli hálózatra catlakoztatható. A kontroller fogadja a kártyaolvaó jeleit, tárolja mindazt az információt, mely a beléptetéhez zükége, nyitja az ajtót é naplózza az eeményeket. A kontroller a tárolt jogoultág é időadatok alapján aktiválja az elektromo zárat. A kontroller két olvaót tud kezelni. A két olvaót az ajtó két oldalára zerelve a kontroller meg tudja különböztetni a ki- é belépét. IP kontroller (SK03) Egy belépéi pont ki- é be irányú proximity olvaóit tudja kezelni. Vezérelni tud két orompót, forgóvillát. Catlakoztatható hozzá kettő pinkód vagy munkaidő terminál, ajtónyitó gomb. Tárolhat felhaználói adatot, eeményt. A tűzjelzővel özekötve tűzjelzére kinyitja az ajtót. IP kontroller (SK03-08) é buzo olvaó Az SK03-08 kontroller 8 buzo olvaót képe on-line módon kizolgálni. A buzo kártyaolvaó 6 ampere relét, ki é bementeket i tartalmaz. Védett térben, irodai környezetben a relé az ajtó 9. oldal özeen: 19

10 StP SComplex Rendzer általáno leírá nyitáára haználható. Ha a kártyaolvaóba integrált relé nem haználható, akkor az SE02-16 relé bővítő haználható erre a célra. Az SC485 hálózat építééhez CAT5-ö kábel haználható. Két olvaó között távolág 1000 méter lehet. Ha a távolágok ezt megengedik, akkor az olvaók tápellátáát a CAT5-ö kábelen kereztül i meg lehet oldani. A zárak tápellátáához külön érpárat kell kiépíteni. SComplex központ (SC01) Egy belépéi pont ki- é be irányú proximity olvaóit tudja kezelni. Vezérelni tud két orompót, forgóvillát. Catlakoztatható hozzá kettő pinkód vagy munkaidő terminál, ajtónyitó gomb. Tárolhat felhaználói adatot, eeményt. A tűzjelzővel özekötve tűzjelzére kinyitja az ajtót Proximity kártya olvaó A kontrollerhez proximity kártya olvaáára alkalma olvaó köthető. Beléptető rendzerekhez a TEXAS INSTRUMENTS gyártmányú, TIRIS márkanevű, vagy a proximity zabvány MIFARE proximity kártyákat kezelő olvaót ajánljuk. Az olvaó a felhaználónak hang é fényjelzéel jelzi, ha a rendzer elolvata a kártyáját, é ha eetleg őt valamilyen okból nem engedte be. Az olvaó é a kontroller távolága több tíz méter i lehet, ezért a kontroller kényelmeen telepíthető. A mechanikai kivitel zempontjából négyféle olvaó áll rendelkezére: rejtetten zerelhető, falon kívülre zerelhető, gépkoci beléptetére alkalma nagy hatótávolágú, valamint azfaltba építhető olvaó. A rejtetten zerelhető olvaó cempe, vakolat vagy tégla mögé helyezhető. Az olvaó helyét plexi lap jelölheti, melyre tetzőlege ábra vagy felirat vihető fel. A falon kívülre zerelhető olvaó eztétiku kivitelével, dizkrét zínével igénye belő terekben i haználható megoldát nyújt. A nagy hatótávolágú olvaó kültéri é beltéri beléptetére egyaránt alkalma. Az azfaltba építhető olvaó a gépjármű azonoítáát tezi lehetővé PIN-kód terminál A terminál haználatával az áthaladá PIN-kód megadáához köthető. Kivitelét tekintve lehet beltéri, illetve vandálbizto kültéri Anti-paback vezérlő Egy célhardver, amelyen peciáli zoftver fut. Ha a beléptető zóna több ki- é bejárattal rendelkezik, akkor az anti-paback vezérlő hangolja öze a kontrollerek működéét Munkaidő terminál A kontrollerhez kapcolódó egyég, melyen nyomógombok é zövege információ megjelenítéére alkalma LCD kijelző található. A terminálon kilépéi é belépéi jogcímek megadáával a beléptető rendzer munkaidő-nyilvántartára, valamint a munkaidő költéghely zerinti gyűjtéére i haználható. 10. oldal özeen: 19

11 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6. A BELÉPTETŐ RENDSZER SZOFTVER KOMPONENSEI 6.1. StP SQL adatbázi kezelő, Alkalmazázerver Az StP alkalmazázerver egy adatbázi kezelő köré épített, applikációkat kizolgáló zoftver bite RSA titkoítáal védett virtuáli catornán kereztül folyamatoan megkapja a kontrollerektől a naplóadatokat, feldolgozza azokat, é SQL alapú hozzáférét biztoít ezekhez az adatokhoz a klien zoftverek felhaználói zámára. Az StP Rendzer jellemzője az, hogy a klien-zerver modellt haználja. Legegyzerűbb formájában ez azt jelenti, hogy van egy zerverprogram, mely központi zerepet tölt be. Elvégzi a rendzerben lévő feladatok többégét, é a klienek annyit teznek, hogy a zerverhez kapcolódva lekérik az eredményeket, é értékelik azokat, vagy módoítanak bizonyo adatokat. Klien1 Klien2... KlienN Alkalmazázerver Adatbázi A klienprogramok a hálózat különböző gépein találhatóak, é az alkalmazázerver (é ezen kereztül az adatbázi) zolgáltatáait haználják. Egyzerűbb rendzer eetén az öze klien é az alkalmazázerver egy gépen i futhat Konfiguráló klien zoftver A zoftver lehetőéget nyújt a rendzer beállítáainak, é a felhaználók jogoultágainak megváltoztatáára. Megzemélyeíté után a kártyák adatbáziba való felvitelét egyzerűíti a zámítógépbe telepített PC Reader. A beállítáok megváltoztatáa után az új konfiguráció letölthető a kontrollerekbe Napló megjelenítő klien zoftver A zoftver a bekövetkezett eemények utólago litázáát tezi lehetővé. A naplózott eeményeket különböző zempontok zerint lehet coportoítani é megjeleníteni. A litákat utólago feldolgozá céljából ki lehet exportálni Vendégkártya kiadó klien zoftver A zoftver képe a vendégek zámára kiadott kártyákhoz belépéi jogoultágot rendelni. A vendégek adatait elektroniku formában rögzíti. A vendégkártya kiadáát gyorítja, hogy a zoftver megjegyzi a vendégek adatait, így néhány karakter leütéével megtalálható egy korábbi látogatá orán bevitt adat. 11. oldal özeen: 19

12 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6.5. Munkaidő-nyilvántartó klien zoftver A zoftver a munkaidő-nyilvántartái törzadatok é a naplózott eemények alapján elkézíti azokat a nyomtatott é elektroniku litákat, melyek a bérzámfejté alapját képezhetik. Gyor é megbízható azonoítá Proximity kártyával gyoran é kényelmeen azonoíthatók a dolgozók, a bejáratok nagyobb terhelét tudnak elvielni. Keveebb belépő kapu kialakítáára van zükég, ami cökkenti a munkaidő nyilvántartó rendzer kiépítéének költégeit. Rugalma jogcím kezelé A rendzer akár 255 ki é belépéi jogcímet i le tud a kezelni, mellyel a felhaználói igények maradéktalanul kielégíthetők. Balanzidő kijelzé Rugalma munkarendben dolgozók folyamatoan nyomon követhetik a munkaidő egyenlegüket a munkaidő nyilvántartó terminál kijelzőjén. Azonnali adatzolgáltatá A dolgozókra vonatkozó információk tetzőlege időpontban lekérdezhetők. Felülbírálhatóág A dolgozó munkaidejére vonatkozó adatokat (hiányzá, túlóra, tb.) a közvetlen munkahelyi vezetők felül tudják bírálni. Adat export Lehetőég van az adatok exportáláára text fájlba, CSV formátumban. Kapcolódái lehetőég a bérzámfejtő rendzerhez A rendzer képe előállítani olyan adatbázit, mely a bérzámfejté zámára könnyen é közvetlenül feldolgozható. Kapcolódái lehetőég a vállalatirányítái rendzerhez (SAP, Oracle) A vállalatirányítái rendzerből a törzadatokat automatikuan lehet a munkaidő-nyilvántartó rendzerbe importálni Menedzeri klien Egyzerűített munkaidő-nyilvántartó klien. A dolgozó munkaidejére vonatkozó adatokat (hiányzá, túlóra, tb.) a közvetlen munkahelyi vezetők felül tudják bírálni. 12. oldal özeen: 19

13 StP SComplex Rendzer általáno leírá 6.7. Éttermi klien A dolgozók a kártyájukra befizetett özegből váárolhatnak a büfében, étteremben, automatánál. Az étkezéi hozzájárulá i automatikuan elzámolára kerülhet Őrjárat-ellenőrző klien Őrkártyák, őrjárati útvonalak határozhatóak meg a rendzerben. A beléptetéi pontokon leolvatatott őrkártya eeményeiből őrjárati napló nyomtatható Grafiku épület-felügyeleti klien Az eemények zövegeen kiírára kerülnek é a térképe felületen, az alaprajzon i megjelennek. A különböző állapotokhoz különböző zínű é formájú ikonok tartozhatnak. SComplex ezközök haználata eetén a térképe megjeleníté interaktív videó mátrix funkcióval egézül ki. Külön interféz egítégével a tűzjelző központ érzékelő állapotai i megjelenhetnek a grafiku felületen. 7. A BELÉPTETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE 7.1. A beléptető rendzer működéi módjainak leíráa Online autonóm Ebben a működéi módban a kontrollerek autonóm egyégek, az előre programozott időpontokban képeek a beléptetéi pont üzemmódját változtatni. A kontroller aját adatbázia alapján el tudja dönteni, hogy egy adott időpontban, egy adott kártya áthaladhat-e az ajtón vagy em. Imeri az elfogadható kártyák belő kódját é a hozzájuk tartozó időprofilt. Az anti-paback funkció engedélyezéével biztoítható, hogy ne lépheen be az a zemély, aki a rendzer zerint már bent tartózkodik, é ne lépheen ki az a zemély, aki már kinn van. Ebben az üzemmódban a rendzer online információkat zolgáltat a Portai é az Épület-felügyeleti klien zoftver zámára. A dönté az ajtó üzemmód é a kártyához tartozó időprofil alapján történik. Az eeményeket a kontroller tárolja, amennyiben a memória tele van, mindig a legrégebbi adatok íródnak felül. Az IP kontroller tárolhat kártyát, eeményt Anti-paback vezérlő működé Ebben a működéi módban lehet a rendzer lehetőégeit a legzéleebb körben kiaknázni, mivel a kontrollerek anti-paback-el kapcolato döntéeit az anti-paback vezérlőn futó zoftver özehangolja. A özehangolt működé ad lehetőéget komplexebb, a telje rendzer állapotát figyelembe vevő döntéi mechanizmuok definiáláára. A több ki- é bejárattal rendelkező helyiégek belépéi jogoultága függővé tehető a bent lévő emberek zámától, zemélyétől vagy minőítéétől. (pl. nem mehet be dolgozó a pénztárba, ha a pénztáro ninc bent, vagy eetleg ha már egyzerre hárman i bent vannak). 13. oldal özeen: 19

14 StP SComplex Rendzer általáno leírá Ha az anti-paback vezérlővel megzakadt a kapcolat, a kontrollerek automatikuan autonóm működéi módba lépnek mindaddig, amíg az anti-paback vezérlő újra meg nem zólítja őket. Az anti-paback vezérlő a kontrollereket zinkronizáláa után tudja újra az özetett működét biztoítani Offline működé A hálózati kapcolat megzakadáa eetén a kontrollerek offline módon működnek. Ebben a működéi módban a kontrollerek autonóm egyégek, az előre programozott időpontokban képeek a beléptetéi pont üzemmódját változtatni. A kontroller aját adatbázia alapján el tudja dönteni, hogy egy adott időpontban, egy adott kártya áthaladhat-e az ajtón vagy em. Imeri az elfogadható kártyák belő kódját é a hozzájuk tartozó időprofilt. Ebben az üzemmódban az rendzer az online információkat nem zolgáltatja, A dönté kizárólag az ajtó üzemmód é a kártyához tartozó időprofil alapján történik. Az eeményeket a kontroller tárolja, amennyiben a memória tele van, mindig a legrégebbi adatok íródnak felül. Az IP kontroller kártyazámtól függően akár eeményt i tárolhat. Az anti-paback ajtónként működik Ajtó üzemmódok Minden működéi módnál az ajtók különböző üzemmódokban működhetnek é ezen üzemmódokba, egy meghatározott ütemezé zerint, automatikuan válthatnak. Az ajtó üzemmód magaabb prioritáú, mint a kártya jogoultág. Például a zárt üzemmódba helyezett belépéi ponton az időprofil zerint érvénye jogoultággal rendelkező kártyával em lehet áthaladni. Ha az ajtó két (külő é belő) antennával rendelkezik, mindkét irányban definiálhatunk üzemmódot. Ezzel a rendzer lehetővé tezi azt, hogy befelé korlátozott legyen az áthaladá, kifelé vizont zabad, tehát aki már bent van é kártyával rendelkezik, zabadon kimehet. Ez a funkció akkor zükége, amikor valaki munkaidő után bennmarad a munkahelyén (tehát a belépéi jogoultága lejár az időprofil zerint), é haza zeretne menni. Korlátozott Amennyiben az ajtó korlátozott üzemmódban van, az ajtó cak akkor nyílik, ha az adott kártya az adott időpillanatban jogoult áthaladni. Ez az általánoan haznált, normál üzemmód. Szabad Szabad üzemmódban az ajtó minden, a rendzer által imert é elfogadható kártyára nyílik, függetlenül attól, hogy a kártyának az adott ajtóra az adott pillanatban van-e joga. Zárt Az ajtó zárt üzemmódban emmilyen kártyára em nyit ki, még abban az eetben em, ha az jogoult az áthaladára. Kivételt képeznek ez alól azok a kártyák, amelyek upervior jogokkal rendelkeznek. Ez egy időprofil nélküli é általáno, minden ajtóra vonatkozó jog, amely a kártya tulajdonága. 14. oldal özeen: 19

15 StP SComplex Rendzer általáno leírá Nyitott Nyitott üzemmódban az ajtó kártyaolvaától függetlenül folyamatoan nyitva van. Jól haználható ez az üzemmód főbejáratok eetében, ahol az ajtó napközben nyitott üzemmódban van é cak a portazolgálati időn kívül vált korlátozott módba (ilyenkor már cak kártyával lehet bejönni) Kártya jogoultágok megadáa A jogoultág megadáakor a zemélyeket coportokba orolhatjuk. A zemélycoportokon kereztül áttekinthetően lehet a jogoultágokat kiadni é vizavonni. Egy jogoultág definiáláánál két dolgot kell megadni: Mely ajtókra érvénye? (jogoultág térbeli érvényeége) Mikor érvénye? (jogoultág időbeni érvényeége - időprofil) A térbeli érvényeég megadáa azon ajtók vagy ajtócoportok megadáát jelenti, melyeken az adott joggal rendelkező zemély áthaladhat. Az időprofil megadáakor feloroljuk, hogy milyen napokon a hét melyik napján é ünnepnapokon hány órától hány óráig érvénye a jogoultág. Egy időprofil több időintervallumot i tartalmazhat, például: hétfői napokon reggel 6-tól ete 8-ig, keddi é zerdai napokon vizont reggel 10-től ete 10-ig. Időintervallumonként megadható, hogy akkor az ajtón cak kártyával, kártya é pinkóddal, kártya vagy pinkóddal, cak pinkóddal lehet áthaladni. Az embereket célzerű coportokba orolni (zemély coportok), majd az így létrehozott coportokat jogokkal ruházni fel. Így az adott coportba tartozó embereknek a coportból fakadó jogait egyzerre módoíthatjuk. Termézeteen egy zemély több coportba i tartozhat (ezáltal minden olyan coport jogaival rendelkezik, amelyben ő benne van), é egy coportot több jogoultággal i felruházhatunk. Egy jogoultág vizont több időprofillal i rendelkezhet. A megadá módja maga fokú zabadágot biztoít a különböző jogoultág zervezéi gondolatmenetek egyzerű leképezéére a rendzer nyelvére Beléptető zóna kezelé Beléptető zóna definiáláa anti-paback vezérlő működéi módban lehetége. A zóna egy olyan zárt tér, aminek több be- é kijárata lehet, melyeken bejönni vagy távozni cak a rendzer által felügyelt módon lehet. A zónába belépők é kilépők nyilvántartáával megállapítható, hogy egy adott zemély bent van-e az épületben, vagy eetleg hányan vannak bent egy adott helyiégben. A zóna nyilvántartá felhaználható a be é kilépéi döntéek meghozatalakor i. Definiálhatunk létzámkorlátot egy zónára, paraméterezhetjük úgy a működét, hogy amennyiben egy zemély úgy akar bejönni, hogy a nyilvántartá zerint már bent (kint) van, akkor nem engedjük be (ki). Az utóbbi, úgynevezett anti pa-back funkcióval a beléptető rendzer felhaználóit kéztethetjük a kártya haználatára. A zónákhoz kimenetek i tartozhatnak, amelyeken kereztül az adott zóna állapotától (üre, betelt, valaki kiment, bejött, tb.) függően a rendzer bizonyo beavatkozáokat végezhet el, pl. leoltja a villanyt, éleíti a riaztót, tb. 15. oldal özeen: 19

16 StP SComplex Rendzer általáno leírá Különlege funkciók Amennyiben valamilyen eemény bekövetkeztekor a rendzer valamely állapotában változának kell beállnia, különlege funkciókat rendelhetünk az adott eeményekhez, vagyi az eeményt feldolgozó funkciót a rendzer különböző elemeihez kapcolhatjuk. Személyhez. Ha az adott zemély bárhol megjelenik (felmutatja a kártyáját), a funkció aktivizálódik. Jogoultághoz. Ha valaki az adott jogoultággal halad át az ajtón, a funkció aktivizálódik. Így lehet megtenni azt, hogy egy bizonyo zemély valahol különlege zerepet kapjon (pl. a pénztáro a pénztárban), máhol vizont ne. Zónához. A legűrűbben haznált köté, amikor egy zónával kapcolato eeményt dolgoz fel a funkció. A funkció minden eetben aktivizálódik, ha a zónával valami történik, ezen eemények a következők lehetnek: a zóna kiürült; elő ember belépett; valaki belépett; valaki távozott; valaki belépett, pedig már bent volt a nyilvántartá zerint; valaki távozott, pedig bent em volt a nyilvántartá zerint; tb. PIN-kód terminálon begépelhető kódhoz. Amennyiben az olvaó mellé egy PIN-kód terminál i telepítére került, az azon begépelt kódoktól függően i különböző funkciókat érhetünk el. Ilyen funkció a kényzerített pinkód, amely riaztájelzét generál. Általáno célú bemenethez. Ebben az eetben a bemeneten kétféle eemény történhet: jelzé é jelzé megzűnée. A funkció ezeket dolgozhatja fel különbözőképpen. Riaztá bemenethez. A riaztá bemeneteken a digitáli bemenetekkel ellentétben már négyféle eemény történhet: riaztá, ennek megzűnée é kétféle zabotáz (rövidzár é zakadá jelzé a riaztóval kapcolatot jelentő vezetéken). 16. oldal özeen: 19

17 StP SComplex Rendzer általáno leírá 8. VAGYONVÉDELMI RENDSZER A vagyonvédelmi alrendzer egy központból é a központra RS485 vonalon catlakozó vagyonvédelmi bővítőkből, kezelőkből é a Window-o felügyeleti zoftverből áll A vagyonvédelmi rendzer zolgáltatáai A vagyonvédelmi rendzer megkapta a legmagaabb biztonági zintű MABISZ minőítét. Szolgáltatáai két coportra ozthatóak, kezelőzervekről elérhető zolgáltatáok a napi haználatra, valamint a telepítékor beállítható opciók. A vagyonvédelmi alrendzert kezelni kártyával, é/vagy kóddal, valamint zoftverből lehet. Programozáa zoftverből történhet. A rendzer zolgáltatákézlete özetett é okrétű, az alábbiakban megemlítenénk néhány fontoabb elemét. Proximity kártyaolvaó éleíté/kikapcolá Kezelő éleíté/kikapcolá/nyugtázá/némítá/zóna üríté Felügyeleti zoftver éleíté/kikapcolá/nyugtázá/felderíté/némítá/érzékelő kiiktatá/eemények nyomtatáa é litázáa/programozá A beállítható opciók a teljeég igénye nélkül, felorolázerűen: CID átjelzé telefonvonalon GSM átjelzé GPRS adatkapcolat Szoftvere felügyelet LAN-on 4096 jelzővonal Bemenetenként válaztható NC, NO, EOL, DEOL lezáráok 1k, 2.2k, 4,7k, 5.1k, 5.6k, 47k lezáró ellenállá értékekkel 4096 partíció Éleíté kártyával kóddal kapcolóval időprofil alapján automatikuan zoftverből Partíció coportok Szabadon konfigurálható jogoultágok Tetzőlege zámú kód é felhaználó 24 órá, zabotáz, cende, tűz, kéleltetett é követő jelzővonalak 17. oldal özeen: 19

18 StP SComplex Rendzer általáno leírá Eeményjelző kimenetek Speciáli bemenet: beléptető bemenetek (nyitáérzékelő), videó rendzer bemenetek (mozgáérzékeny területek) A vagyonvédelmi rendzer hardver komponenei Zónabővítő Típuát tekintve lehet 8, 16 vagy 32 bemenettel rendelkező. Minden zónabővítő rendelkezik továbbá 2 relé é 4 OC kimenettel. Az egye bemenetek megadható tulajdonágai: Kapcolódó partíció lezárá típua: NC, NO, EOL, DEOL lezáró ellenállá értéke: 1k, 2.2k, 4.7k, 5.1k, 5.6k, 47k Cende, 24 órá é zabotáz bemenetek ajtócengő, tűzjelző, kéleltetett é követő funkciók CID Előre definiált típuok: Mozgáérzékelő, Üvegtöré érzékelő, Nyitáérzékelő, fütérzékelő, támadájelző é zabotáz A kimenetek tulajdonágai: Kapcolódó partíció Impulzuhoz Előre definiált kimenet típuok: Egyeített, cende, cak vagyon, tűz Ház + táp vagyonvédelmi bővítőhöz A vagyonvédelmi alrendzer zónabővítőihez áruított Ház+táp megfelel a MABISZ vonatkozó ajánláainak, mert 1.5 mm vatag lágyacél lemezből kézült, zabotázvédett é kulccal zárható. A beépített tápegyég felügyelhető, képe kijelezni a hálózati fezültég megzűntét é az akkumulátor fezültégének lecökkenéét i. Ezen felül alkalma arra, hogy a zónabővítőn túl az egye érzékelőket i elláa tápfezültéggel. A dobozba akár 12V/20Ah akkumulátor i behelyezhető Riaztó kezelő A vagyonvédelmi alrendzer kezelője RS485 vonalon kommunikál a központi egyéggel ( 3 vezetéke kommunikáció), a 12V-o tápfezültégéről helyileg kell gondokodni. A kezelő doboza zabotázkapcolóval védett. A kezelő 1 é 128 karakter közötti hozúágú kóddal haználható. 18. oldal özeen: 19

19 StP SComplex Rendzer általáno leírá A kezelő 2x16 karaktere kijelzőjén megjeleníti a beállított partíciók állapotát é azok eeményeit. A menübe belépni a kód begépelée után ütött * gombbal lehet. A vagyonvédelmi alrendzer kezelőjének menürendzerében a fel/le nyilakkal mozoghatunk, az egye menükbe belépni * gombbal, kilépni a törlé gombbal lehet. Partíciót éleíteni a BE, kikapcolni a KI gombbal lehet. A riaztái eeményeket némítani a 0 gombbal, nyugtázni a * gombbal lehet. A kezelőn látható feliratok magyarázata: :Partíció név Ahol a pillanatnyi állapot (N: kikapcolt, A: riaztá, a: némított riaztá, S: zabotáz, : némított zabotáz, E: éle), a Partíció név pedig az aktuálian kijelzett partíció neve A vagyonvédelmi rendzer zoftver komponenei Riaztá-megjelenítő modul (egyzerű épület felügyelet) Egyzerű, cak eemény-megjelenítő rendzer eetén a rendzerben fellépő eemények egy litában jelennek meg, ezen eeményeket nyugtázhatjuk, felderíthetjük vagy má módon avatkozhatunk be állapotukba Grafiku-megjelenítő modul (térképe épület felügyelet) Az eemények, illetve a különböző rendzerben zereplő objektumok é érzékelők az alaprajzon i megjelennek, a különböző állapotokhoz különböző zínű é formájú ikonok tartozhatnak. 19. oldal özeen: 19

StP SComplex Rendszer

StP SComplex Rendszer StP SComplex Rendszer Általános leírás s 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Tel.: +36 1 410-0556 Fax: +36 1 414-0913 E-mail: info@stp.hu Net: www.stp.hu www.scomplex.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4

Részletesebben

STP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

STP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. STP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer általános leírás verzió: 3.3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

StP Beléptető Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető Rendszer. Általános leírás StP Beléptető Rendszer Általános leírás s Tartalomjegyzék 1.NÉHÁNY SZÓ CÉGÜNKRŐL ÉS TERMÉKEIRŐL...4 1.1.STP KFT. TERMÉKEI...4 PC-Reader, számítógépes proximity olvasó...4 PC-Disabler, számítógépes adatvédelem...4

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Beléptető-rendszer funkciók verzió: 1.3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913 E-mail:

Részletesebben

Web: www.stp.hu; www.logipix.eu; www.walkdvr.com

Web: www.stp.hu; www.logipix.eu; www.walkdvr.com StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SComplex Rendszer általános leírás verzió: 3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c D i I

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Proximity olvasók és terminálok v.4.0 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

StP Beléptető Rendszer

StP Beléptető Rendszer StP Beléptető Rendszer Általános leírás StP 2/18 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK...2 2. BEVEZETŐ CÉGRŐL, TERMÉKEIRŐL....3 2.1 STP KFT. TERMÉKEI...3 3. BELEPTETŐ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI FELÉPÍTÉSE...4

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó folyamatok biztonsági elemei. Debrecen,

A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó folyamatok biztonsági elemei. Debrecen, A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai zolgáltatáaihoz kapcolódó folyamatok biztonági elemei Debrecen, 0078 A Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ informatikai

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

WORKSTAR 2040. Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál

WORKSTAR 2040. Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál WORKSTAR 2040 Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál Intelligens beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál beépített 125kHz RFID proximity (közelítő) kártyás olvasóval. Opcionálisan az ajtó túloldalára

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék

Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék Door-system beléptető rendszer tartalomjegyzék RENDSZER FELÉPÍTÉSE.... 2 TÁPELLÁTÁS.... 2 VEZÉRLŐK CSATLAKOZTATÁSA.... 2 OLVASÓK VEZÉRLŐHÖZ CSATLAKOZTATÁSA.... 3 ÉRZÉKELŐ, BEAVATKOZÓ CSATLAKOZTATÁSI PONTOK....

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Hardver leírás Klasszikus kontroller v.3.2.2

Hardver leírás Klasszikus kontroller v.3.2.2 StP Beléptető Rendszer Hardver leírás Klasszikus kontroller v.3.2.2 s TARTALOMJEGYZÉK 1. ALKÖZPONTOK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ (INTERNET)... 3 2. RS485... 3 3. OLVASÓ- ÉS KÁRTYATÍPUSOK, OLVASÓ KEZELÉS, EGY

Részletesebben

Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó. és parkoló rendszerek

Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó. és parkoló rendszerek Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó és parkoló rendszerek Beléptetőrendszerek Piaci elvárások - 2012: - Szerver kliens architektúra - TCP/IP és soros (RS-485) kommunikáció - távoli elérés (IP) - SQL alapú

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer A rendszer felépítése A rendszer felépítése moduláris, ebből következően egyszerűen telepíthető és könnyen bővíthető. Készülék szinten a rendszer kártyaolvasó egységekből, adatgyűjtő berendezésekből, tápegységekből

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

Walk-DVR-CF. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Kft. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Walk-DVR-CF. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Kft. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Walk-DVR-CF Copyright 2010 - http://www.stp.hu További információt talál a: http://www.stp.hu oldalakon 1 Elérhetőségek 1158 Budapest,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ efollow Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ Tartalomjegyzék 1.1. BEVEZETÉS...3 1.2. JÁRMŰKÖVETŐ RENDSZER FELADATA...3 2.1. MIT TUD AZ EFOLLOW?...3 2.2. MILYEN JÁRMŰADATOKAT MÉR JELENLEG A RENDSZER?...3

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja Kereskedő. csop. bontá s. osztá lyker et. gyak. csop

A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja Kereskedő. csop. bontá s. osztá lyker et. gyak. csop A Széchenyi Itván Szakképző Ikola Szakmai Programja Kerekedő 8. Az 52 341 05 000 00 00 azonoító zámú, KERESKEDŐ zakképeíté tantárgyi óraterve Érvénye a 2007-2008. tanévtől A zakmai program alapját képező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

Általunk forgalmazott és telepített eszközök:

Általunk forgalmazott és telepített eszközök: Általunk forgalmazott és telepített eszközök: Az általunk forgalmazott és telepített eszközök MABISZ és BM OKF engedéllyel rendelkeznek, valamint megfelelnek a hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek.

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Beléptető-rendszer konfigurálása telepítői leírás Szoftver verzió: 1.6.1 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Satalarm SA816. riasztó központ. Szatori Tamás. Villamosmérnök LDSZ Vagyonvédelmi Kft. Előadó:

Satalarm SA816. riasztó központ. Szatori Tamás. Villamosmérnök LDSZ Vagyonvédelmi Kft. Előadó: Satalarm SA816 riasztó központ Előadó: Szatori Tamás Villamosmérnök LDSZ Vagyonvédelmi Kft. Satalarm SA816P Behatolás jelző panel, mely ideális lakások, házak, irodák védelmére LED és LCD kezelő állapot

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Patrol. Őrjárat-ellenőrző rendszer. Rövid leírás. Tartalomjegyzék.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Patrol. Őrjárat-ellenőrző rendszer. Rövid leírás. Tartalomjegyzék. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Patrol Őrjárat-ellenőrző rendszer Rövid leírás s Tartalomjegyzék Bevezetés 2 A rendszer működése 2 A rendszer főbb elemei és fogalmai 2 Az ellenőrző

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ProLock. Közelítő Kártyás Kódzár. Az egyszerű beléptető elektronika

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ProLock. Közelítő Kártyás Kódzár. Az egyszerű beléptető elektronika StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. ProLock Közelítő Kártyás Kódzár Az egyszerű beléptető elektronika s 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Tel.: +36 1 410-0556 Fax: +36 1 414-0913 E-mail:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING XIV. Műzaki tudományo ülézak, 2013. Kolozvár, 89 100. http://hdl.handle.net/10598/28094 Műzaki tudományo közlemények 1. A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

AccCTRL 1024SA Autonóm Beléptető

AccCTRL 1024SA Autonóm Beléptető AccCTRL 1024SA Autonóm Beléptető Működési, telepítési és programozási leírás 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az AccCTRL 1024SA bemutatása... 3 1. Általános leírás... 3 2. Tulajdonságok... 3 3.

Részletesebben

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér Mérés, Vezérlés mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC - 141 kis és nagytestvér Bevezetés A MultiCon eszközök nagyhatékonyságú kijelzőt, mérés adatgyűjtőt és szabályzókat foglalnak magukban. Mindez a tudás és

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

BF2C Ujjlenyomat & Kártyaolvasó Jelenlét nyilvántartó & beléptető Wiegand 26 kimeneti interfész

BF2C Ujjlenyomat & Kártyaolvasó Jelenlét nyilvántartó & beléptető Wiegand 26 kimeneti interfész BF2C Ujjlenyomat & Kártyaolvasó Jelenlét nyilvántartó & beléptető Wiegand 26 kimeneti interfész A BF2C gazdaságos és egyszerű ujjlenyomat olvasóval kiegészített jelenlét nyilvántartó és páratlan teljesítményű

Részletesebben