Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére."

Átírás

1 Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa é továbbfeldolgozáa orán zükégeek. A kiadványok általáno felépítée: - Jellemző felhaználái területek - Méret- é tűrétáblázatok - Alkalmazott zabványok köre - Megrendeléi útmutató - Gyártátechnológiai leírá Mérnökirodai zolgáltatáunk keretében további felvilágoítáal, zakmai tanácadáal i állunk tiztelt ügyfeleink rendelkezéére. A ZÁRTSZELVÉNYEK című kiadványunk a következő terméktípuok leíráát tartalmazza: - négyzetzelvények - félkörcövek - egyéb zelvények - téglalapzelvények - oválcövek Szíve figyelmébe ajánljuk a DIRECT-LINE Nemeacél Kft. további katalóguait: 1. ROZSDAMENTES ACÉLOK JELLEMZŐI 9. HEGTOLDATOS FITTINGEK 2. LEMEZEK 10. MENETES FITTINGEK 3. TÖMÖR SZÁLANYAGOK 11. NAGYNYOMÁSÚ FITTINGEK 4. IDOMACÉLOK 12. ÉLELMISZERIPARI FITTINGEK 5. ÜREGES ELŐGYÁRTMÁNYOK 13. ARMATÚRÁK 6. ROZSDAMENTES CSÖVEK 14. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 7. ZÁRTSZELVÉNYEK 15. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 8. HEGESZTŐANYAGOK 16. FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ESZKÖZEI Bízunk abban, hogy kiadványunkkal egítégére lehettünk. Kérjük, hogy további katalóguok iránti igényével telephelyeinken forduljon hozzánk bizalommal. dr. Reith Jáno ügyvezető igazgató DIRECT-LINE KFT.

2

3 ZÁRTSZELVÉNYEK A korrózióálló acélok építőipari é má ipari célú alkalmazáa az európai orzágokban a máodik világháború után kezdett elterjedni. A cőgyártái technológiák fejlődée é elterjedée nagymértékben előegítette a zártzelvények előállítáának lehetőégét i. A korrózióálló acélokból kézült zártzelvényeket zámo előnyö tulajdonága miatt elterjedten alkalmazzák az építőiparban, vegyiparban, élelmizeriparban. Az építézeti célokra felhaznált zártzelvényű termékek a fejlett ipari orzágokban többnyire zabványoítva vannak. A korrózióálló acélokat normál vagy cizolt, eetleg trukturált felülettel állítják elő. Jellemz ő felhaználái területek A korrózióálló acélokból gyártott zártzelvényeket általánoan zerkezeti célokra haználják az alábbi iparágak: Élelmizer é vegyipar tej é húfeldolgozá, örgyártá, borpincegazdaágok, ütőipari üzemek é berendezéek, vegyipari é gyógyzeripari berendezéek, gaztronómiai berendezéek, munkaaztalok, zállítókocik Építőipar épülethomlokzatok, korlátok, tartózerkezetek, ablakok, ajtók, tetőzerkezetek, erkélyek Belőépítézet é bútoripar irodabútorok, korlátok, lépcők, zellőző berendezéek, liftek, kirakatok, aztalok, polcok, raktárrendzerek Kórház é egézégügyi berendezéek műtők, fogázati berendezéek, kórtermek berendezéei, moó é moogató berendezéek, fürdő, WC é fertőtlenítő berendezéek Energiaipar erőművek hőcerélő berendezéei, gőzturbinák Gépgyártá gépek, berendezéek agrezív közegekben dolgozó alkatrézei é tartóelemei, zivattyúk Tengeri bányázat, tengeri zállítá kikötői berendezéek, zállítóberendezéek, zivattyúk tartózerkezetei, hajók DIRECT-LINE KFT.

4 Gyártátechnológia A zártzelvények kiviteli formáikat tekintve két nagyobb coportra ozthatók: 1. Varratnélküli zártzelvények 2. Hozvarrato zártzelvények 1. Varratnélküli zártzelvények Hengerlé A varratnélküli négyzet, téglalap, ovál é má alakú zártzelvényeket a varratnélküli cőelőgyártmányok, cövek minden oldalról történő deformáció hengerlée révén állítják elő. A gyártát az 1., 2., 3. ábra zemlélteti. 1. ábra 2. ábra 3. ábra Extrudálá (ajtolá) Extrudáláal azokat a kiebb kereztmetzetű zártzelvényeket gyártják, amelyek felületi minőégével zemben nincenek különöebb elváráok. Az extrudálá folyamatát a 4., 5., 6., 7. ábra zemlélteti. 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra DIRECT-LINE KFT.

5 Hidegen húzá A hidegen húzá é a hidegpilgerezé a cövek továbbfeldolgozáának módzerei közé tartoznak. Az említett továbbfeldolgozá révén a melegen gyártott varratnélküli, valamint a hegeztett cövek minőége javul. A hidegen húzá többlépcő folyamatát az 8., 9., 10., 11. ábra zemlélteti. 8. ábra 9. ábra 10. ábra 11. ábra 2. Hozvarrato zártzelvények A hozvarrato zártzelvények gyártáának elő fáziát a következő 12. ábra zemlélteti. A kívánt alakú zártzelvényeket hengerléel alakítják. A hengerlé folyamatát az 1.,2.,3. ábra zemlélteti. 12. ábra A hegeztett zártzelvényeknél az alapanyag mindig a kívánt méretű é minőégű lapotermék, ami a gyártái hoz függvényében lehet lemez vagy tekerc. DIRECT-LINE KFT.

6 A korzerű hozvarrato cőgyártá legelterjedtebb módzerei közé tartoznak a nagyfrekvenciá é lézere hegezté, valamint fokozott tömörégi követelmény eetén az AWI hegezté. Ezek a módzerek a gázhegeztő eljáráokkal zemben egyre inkább előtérbe kerültek a cövek, zártzelvények minőége, valamint a varrat paraméterei zempontjából. A jelenleg kerekedelmi forgalomba kerülő hozvarrato zártzelvények túlnyomó réze ezen módzerek valamelyikével kézül. A nagyfrekvenciá é lézere hegezté nyomán keletkező varratok mérete é minőége nagymértékben előegíti a zártzelvények hidegalakítáal történő továbbfeldolgozáát. A négyzet é téglalapzelvények éllekerekítéére a zabványok zéle tűrémezőt határoznak meg. A gyártók mindezek mellett különböző éllekerekítéel gyártják é forgalmazzák négyzet, téglalap é má alakú zelvényeiket, de a gyártái technológia orán a cél minél kiebb éllekerekítéi érték (r k ) elérée. A zártzelvények zerkezeti célokra való alkalmazáán kívül termézeteen különböző közegek zállítáára i felhaználhatók. Az e célra kiválaztott zártzelvényeknél tömörégvizgálat elvégzée zükége. A melegen hengerelt alapanyagokból előállított, vagy utólag hőkezelt (lágyított) zártzelvények felületi megmunkáláa (polírozá, zálcizolá) kerülendő. A zabványo méretekkel gyártott zártzelvényekhez képet a kerekedelmi forgalomban okkal zéleebb a válazték, mint az a 14. táblázat alapján i látható. A rozdamente anyagok Charge-zám zerinti követée érdekében a zártzelvényeket i feliratozzák. A feliratokon általában az alábbiak találhatók: anyagminőég, méret, gyártái idő, Charge-zám é gyártó vállalat. A gyártó vállalat mellett ok eetben a zártzelvény gyártááért felelő zemély azonoítója i zerepel, ugyani ez a minőégbiztoítái rendzer egyik fonto elemének zámít. A feliratozá időnként zavaró i lehet, ezért az eltávolítá műveletét megtakarítandó, a zártzelvények gyártáát feliratozá nélkül i lehet kérni. A zártzelvényeket a leggyakrabban az é jelű (DIN 17007) anyagokból állítják elő. Ezen anyagok özetételét ROZSDAMENTES ANYAGOK JELLEMZŐI című katalóguunk tartalmazza. A nagy alakváltozáokkal járó alakítáok orán célzerű, ha a varrat helyét egy folyamato vonal jelöli. Ezzel nagymértékben meggyoríthatók é biztonágoabbá tehetők a hajlítái munkafolyamatok. A gyártó művek logiztikai rendzere zámára rendkívül fonto kérdé, hogy a cőalapanyag milyen comagolában érkezik. A cőgyártó művek a méretek é a zállítái cím imeretében mindig javaolnak egy zállítái módot, azonban ez nem okvetlenül felel meg mindenkor a megrendelőnek. A legelterjedtebb comagolái módok a 14. ábrán láthatók. DIRECT-LINE KFT.

7 Gyártái méretek A melegen hengerelt é hidegen húzott zártzelvények anyagminőégeit, a kémiai, fizikai, mechanikai anyagjellemzők, hőkezelhetőégi, hegezthetőégi, megmunkálhatóági tulajdonágok leíráát a ROZSDAMENTES ACÉLOK JELLEMZŐI című katalóguunk rézleteebben tárgyalja. A 3-9. tábláza-tokban feltüntetett méretek é tűréek megegyeznek a DIN, AFNOR zabványokban 1 zereplő értékekkel. Műbizonylatok kiállítáa leggyakrabban az NF A zabványok zerint történik. A felületi minőég kiválaztáában a DIN 17440, SEW 400 zabványok irányelvei a mérvadók. Alkalmazott zabványok Özetétel, tulajdonágok, zállítái feltételek: DIN DIN NF A SEW 400 Hozvarrato rozdamente cövek. Általáno követelmények. Műzaki zállítái feltételek. Varratnélküli rozdamente cövek. Általáno követelmények. Műzaki zállítái feltételek. Acélcövek. Hegeztett kör, négyzet, téglalap é ováli kereztmetzetű ferrite é auztenite zerkezeti rozdamente acélcövek. Méretek. Műzaki zállítái feltételek. Rozdamente hengerelt é kovácolt acélok. Méretek é tűréeik: DIN EN DIN EN NF A Melegen hengerelt négyzet, téglalap alakú zártzelvények. Hidegen előállított hozvarrato négyzet é téglalap alakú zártzelvények. Acélcövek. Hegeztett kör, négyzet, téglalap é ováli kereztmetzetű ferrite é auztenite zerkezeti rozdamente acélcövek. Méretek. Felületminőég: DIN DIN DIN ISO 1302 SEW 400 Cövek kivitele. Rozdamente acélok. Szállítái feltételek. Felületi minőég megadáa műzaki rajzon. Rozdamente hengerelt é kovácolt acélok. Vizgálati zabványok: DIN EN DIN EN DIN EN ISO DIN EN SEP 1925 Fémek vizgálata, zakítópróba. Szakítópróba 3 mm-nél kiebb falvatagágú lemezek eetében. Kritályközi korrózióval zembeni ellenállá vizgálata (Strauß-tet). Anyagvizgálat eredményeinek bizonylatoláa, minőégtanúítá. Elektromagnetiku tömörégvizgálat. Minőégbiztoítá: DIN EN ISO 9000, 9004 DIN ISO 9002 DIN 55302, 55303, A minőég-felügyeleti rendzer kialakítáának irányelvei. A minőégbiztoítá rendzere a gyártá orán. Méréi adatfeldolgozá, tatiztikai kiértékelé. 1 Jelen kiadványunkban feltüntetett értékek kizárólag tájékoztató jellegűek, a DIN, ANFOR zabványok értékeit nem helyetteítik. DIRECT-LINE KFT.

8 1. táblázat Zártzelvények kivitele (DIN 17455) Kód Kivitel Felületminőég d0 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele c1 *) vagy c2 *) fémeen tizta hegeztett cő, nem maratott d1 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele c1 *) vagy c2 *) hegeztett cő, maratott d2 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele c1 *) vagy c2 *) fémeen fénye hegeztett cő, hőkezelt, maratott d3 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele c1 *) vagy c2 *) hegeztett cő, revementeen hőkezelt k0 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele h *), m *) vagy n *) hegeztett cő, nem maratott fémeen fénye, a varrat kivételével lényegeen imább, mint a d0 kivitel k1 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele h *), m *) vagy n *) hegeztett cő, maratott k2 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele h *), m *) vagy n *) hegeztett cő, hőkezelt, maratott fémeen fénye, a varrat kivételével k3 2) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele h *), m *) vagy n *) lényegeen imább, mint a d1..d3 kivitel hegeztett cő, revementeen hőkezelt l0 3) lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele h *), m *) vagy n *) hegeztett cő, adott eetben hőkezelt, maratott vagy revementeen hőkezelt, hidegalakított l1 lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele c1 *), c2 *), h *), m *) vagy n *), hegeztett cő, adott eetben hőkezelt, min. 20%-oan hidegalakított, hőkezelt, rekriztallizált alapfém, maratott fémeen fénye, a varrat alig ézrevehető l2 lemezből vagy zalagból, melyek felületi kivitele c1 *), c2 *), h *), m *) vagy n *), hegeztett cő, adott eetben hőkezelt, min. 20%-oan hidegalakított, revementeen hőkezelt, rekriztallizált alapfém közörült 4) o (K220) fémeen fényere közörült, a közörülé minőégében é fajtájában a megrendelékor kell megállapodni 5) p polírozott 4) fémeen fényere polírozott, a polírozá (POL) minőégében é fajtájában a megrendelékor kell megállapodni 5) *) lád a Rozdamente acéltermékek típuai é felületminőégük táblázatot a Rozdamente acélok jellemzői című katalóguunkban 2) vaalt varratú cöveknél a kiviteli jelölé után egy 'g' betűt kell írni 3) a mechanikai tulajdonágok értékében a megrendelékor kell megegyezni 4) alapként általában a k1, k2, k3, l1 vagy l2 kivitelek zolgálnak 5) meg kell adni, hogy kívül é/vagy belül kell közörülni é/vagy polírozni 2. táblázat Kivitelre vonatkozó egyéb előíráok Kivitel *) Felületminő ég *) közörült, cizolt Szemceméretek: mechanikailag polírozott a polírozá módja, foka é terjedelme a megrendelében elektrokémiailag polírozott megadandó truktúrált lád Lemezek című katalóguunkban *) lád rézleteebben a Rozdamente acéltermékek típuai é felületminőégük táblázatot a Rozdamente acélok jellemzői című katalóguunkban DIRECT-LINE KFT.

9 Megrendeléi útmutató DIN zabvány zerint: 5t négyzetzelvény DIN EN x20x2 d1 - gyártái hoz mm ahol 5t megrendelt mennyiég DIN EN zabvány záma, mely a varrato auztenite nemeacél négyzögzelvények geometriai méreteit é tömegeit tartalmazza anyagminőég 20x20 zelvényméret 2 falvatagág d1 kivitelezéi kód (lád 1. táblázat) vagy 50 db négyzetzelvény DIN EN x20x2 d1 - ponto hoz 6000 AFNOR zabvány zerint: 150 m négyzetzelvény: ,6 fémeen tizta, NF A , Z7 CN 18-09, kötött hoz ahol 150 m megrendelt mennyiég zelvényméret 1,6 falvatagág NF A zabvány záma, mely a varrato auztenite é ferrite nemeacél cövek, négyzet, téglalap, ovál alakú zártzelvények geometriai méreteit é tömegeiket tartalmazza Z7 CN anyagminőég Hozvarrato auztenite négyzetzelvények geometriai méretei é tömegeik. (NF A 49647) A 3-5. táblázatokban zereplő zártzelvények tömegei az auztenite acélokra jellemző 7,97 kg/dm 3 fajúlyértékkel vannak meghatározva. 3. táblázat Szelvényméret Falvatagág é tömeg C 1 1,2 1, , ,476 0,564 0, ,601 0,715 0, ,676 0,805 1,06 1, ,776 0,925 1,22 1, ,926 1,11 1,46 1, ,10 1,32 1,74 2, ,25 1,50 1,98 2, ,22 2, ,50 3, ,98 3, ,01 4,98 DIRECT-LINE KFT.

10 Hozvarrato auztenite téglalapzelvények geometriai méretei é tömegeik. (NF A 49647) 4. táblázat Szelvényméret Falvatagág é tömeg C 1 C 1 1,2 1, , ,601 0,715 0, ,676 0,805 1,06 1, ,776 0,925 1,22 1, ,851 1,02 1,34 1, ,776 0,925 1,22 1, ,804 0,959 1,26 1, ,926 1,11 1,46 1, ,10 1,32 1,74 2, ,18 1,41 1,86 2, ,50 1,98 2, ,50 1,98 2, ,22 2, ,50 3, ,00 3, ,51 4,35 Hozvarrato auztenite oválzelvények geometriai méretei é tömegeik. (NF A 49647) 5. táblázat Szelvényméret Falvatagág é tömeg 1 1 1,2 1, , ,476 0,564 0,737 36,3 18,2 0,726 0,726 1,14

11 Hozvarrato ferrite négyzetzelvények geometriai méretei é tömegeik. (NF A 49647) 6. táblázat Szelvényméret C Falvatagág é tömeg 1 1,2 1, , ,462 0,548 0, ,583 0,693 0, ,653 0,778 1,02 1, ,750 0,894 1,18 1, ,895 1,07 1,42 1, ,06 1,27 1,68 2, ,21 1,45 1,92 2, ,16 2, ,42 3, ,88 3, ,87 4,84 Hozvarrato ferrite téglalapzelvények geometriai méretei é tömegeik. (NF A 49647) 7. táblázat Szelvényméret Falvatagág é tömeg C 1 C 1 1,2 1, , ,583 0,693 0, ,653 0,778 1,02 1, ,750 0,894 1,18 1, ,823 0,982 1,30 1, ,750 0,894 1,18 1, ,777 0,926 1,22 1, ,895 1,07 1,42 1, ,06 1,27 1,68 2, ,14 1,36 1,80 2, ,45 1,92 2, ,45 1,92 2, ,16 2, ,42 3, ,90 3, ,39 4,22 Hozvarrato ferrite oválzelvények geometriai méretei é tömegeik. (NF A 49647)

12 8. táblázat Szelvényméret Falvatagág é tömeg 1 1 1,2 1, , ,462 0,548 0,715 36,3 18,2 0,702 0,836 1,10 Hozvarrato zártzelvények tűréei. (NF A 49647) Külméretek: Négyzet, téglalap, oválzelvények külméreteinek megengedett tűréei: a tűrétartomány 0,5%-a, de nem lehet több mint 0,20 mm. Falvatagág: A tűré mértéke a hegeztéi varratnál 10%, de nem lehet több mint 0,10 mm. Négyzet é téglalapzelvények éllekerekítée r k : A zabványo zelvényméreteknél az r k értéke a falvatagág 1,75-3 zoroa lehet.

13 Egyeneégtől való megengedett eltéréek A zártzelvények egyeneégtől való eltéréeinek értékei 6 m zálhozon a következők: - oldalhozúág 30 mm h C/10 - oldalhozúág 30 mm h 3 mm A h méret értéke megfelel 1 o elcavarodának 1 m hozon. 13. ábra Négyzet é téglalapzelvények oldalainak merőlegeégtűrée 90 o 1 o A négyzögzelvények domborúágának é homorúágának értékei oldalméret 0,5% -a (A téglalapzelvények eetében a nagyobb oldalnál mért eltéré a meghatározó.) A gyártái hozméretek tűréei Kötött hoz A kötött hozak tűréei (5000 mm-től 7000 mm-ig): A ponto hozak tűréeit a 9. táblázat tartalmazza. 9. táblázat Hozméret L L L L 7000 L megrendelékor egyeztetve A zártzelvények hozegyégre eő elméleti tömegeinek megengedett eltéréei 1 tonna alatti tételnél = 8 % 1 tonnát meghaladó tételnél = 6 %

14 A kerekedelmi forgalomban lévő zártzelvények alakjai é geometriai méretei Négyzet é téglalap alakú zártzelvények 10. táblázat C 1,2 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 45x45 50x50 60x60 80x80 1,5 2,0 C 1 xc 1,2 20x10 20x15 30x15 35x15 40x15 40x20 50x25 60x30 80x40 - leggyakrabban előforduló méret - egyezteté zükége 1, 5 2,0 A négyzet é téglalapzelvények anyagminőégei: Z7 CN18-09 (1.4301) Z3 CND (1.4404) (egyezteté zükége) Négyzet é téglalap alakú zártzelvények 11. táblázat C 3,0 100x x x x x250 4,0 5,0 C 1 xc 3,0 4,0 5,0 100x50 120x60 150x50 200x x100 - leggyakrabban előforduló méret - egyezteté zükége A négyzet é téglalapzelvények anyagminőégei: Z7 CN18-09 (1.4301) Z3 CND (1.4404) (egyezteté zükége)

15

16 Má alakú profilok* 12. táblázat Lapoovál a b , , , , ,5 41,5 24,5 1, , , , , , , , ,5 71,5 41,2 2, , ,0 80,5 53 2, ,0 13. táblázat Hatzög a 30 2,0 50 2,0 60 2,0 Rajzzerinti tetzőlege profil* * - (Egyezteté alapján)

17 A kerekedelmi forgalomban lévő négyzögzelvények geometriai méretei é méterúlyuk 14. táblázat (Ga = kg/m méterúlyok az auztenite tömegre vonatkoznak) 10 G a 12,0 x 12,0 x 1,0 0,363 15,0 x 15,0 x 1,0 0,462 15,0 x 15,0 x 1,2 0,545 15,0 x 15,0 x 1,5 0,675 16,0 x 16,0 x 1,0 0,492 16,0 x 16,0 x 1,2 0,612 16,0 x 16,0 x 1,5 0,729 18,0 x 18,0 x 1,0 0,557 18,0 x 18,0 x 1,2 0,692 18,0 x 18,0 x 1,5 0,824 19,0 x 19,0 x 1,2 0,699 19,0 x 19,0 x 1,5 0, G a 20,0 x 20,0 x 1,0 0,621 20,0 x 20,0 x 1,2 0,772 20,0 x 20,0 x 1,5 0,920 20,0 x 20,0 x 2,0 1,211 25,0 x 25,0 x 1,0 0,781 25,0 x 25,0 x 1,2 0,971 25,0 x 25,0 x 1,5 1,149 25,0 x 25,0 x 2,0 1,517 25,0 x 25,0 x 2,5 1,876 25,4 x 25,4 x 1,0 0,793 25,4 x 25,4 x 1,2 0,986 25,4 x 25,4 x 1,5 1,177 25,4 x 25,4 x 2,0 1, G a 30,0 x 30,00 x 1,0 0,932 30,0 x 30,00 x 1,2 1,170 30,0 x 30,00 x 1,5 1,398 30,0 x 30,00 x 1,8 1,584 30,0 x 30,00 x 2,0 1,833 30,0 x 30,00 x 2,5 2,271 31,75 x 31,75 x 1,0 0,996 31,75 x 31,75 x 1,2 1,240 31,75 x 31,75 x 1,5 1,482 31,75 x 31,75 x 2,0 1,960 35,0 x 35,00 x 1,0 1,090 35,0 x 35,00 x 1,2 1,369 35,0 x 35,00 x 1,5 1,637 35,0 x 35,00 x 2,0 2,167 38,1 x 38,10 x 1,2 1,434 38,1 x 38,10 x 1,5 1, G a 40,0 x 40,00 x 1,0 1,248 40,0 x 40,00 x 1,2 1,569 40,0 x 40,00 x 1,5 1,876 40,0 x 40,00 x 2,0 2,486 40,0 x 40,00 x 2,5 3,061 45,0 x 45,00 x 1,2 1,683 45,0 x 45,00 x 1,5 2,097 45,0 x 45,00 x 2,0 2, G a 20,0 x 10,0 x 1,0 0,462 20,0 x 10,0 x 1,2 0,572 20,0 x 10,0 x 1,5 0,681 25,0 x 10,0 x 1,0 0,541 25,0 x 10,0 x 1,2 0,672 25,0 x 10,0 x 1,5 0,800 25,0 x 12,0 x 1,0 0,569 25,0 x 12,0 x 1,2 0,678 25,0 x 12,0 x 1,5 0,841 25,0 x 15,0 x 1,0 0,621 25,0 x 15,0 x 1,2 0,772 25,0 x 15,0 x 1,5 0,920 25,0 x 15,0 x 2,0 1, G a 30,0 x 10,0 x 1,0 0,621 30,0 x 10,0 x 1,2 0,772 30,0 x 10,0 x 1,5 0,920 30,0 x 10,0 x 2,0 1,211 30,0 x 15,0 x 1,0 0,701 30,0 x 15,0 x 1,2 0,871 30,0 x 15,0 x 1,5 1,040 30,0 x 15,0 x 2,0 1,370 30,0 x 20,0 x 1,0 0,781 30,0 x 20,0 x 1,2 0,971 30,0 x 20,0 x 1,5 1,149 30,0 x 20,0 x 2,0 1,530 30,0 x 20,0 x 2,5 1,876 35,0 x 15,0 x 1,0 0,781 35,0 x 15,0 x 1,2 0,971 35,0 x 15,0 x 1,5 1,149 35,0 x 15,0 x 2,0 1,530 35,0 x 20,0 x 1,0 0,860 35,0 x 20,0 x 1,2 1,070 35,0 x 20,0 x 1,5 1,279 35,0 x 20,0 x 2,0 1, G a 40,0 x 20,0 x 1,0 0,940 40,0 x 20,0 x 1,2 1,170 40,0 x 20,0 x 1,5 1,398 40,0 x 20,0 x 1,8 1,584 40,0 x 20,0 x 2,0 1,849 40,0 x 20,0 x 2,5 2,271 40,0 x 25,0 x 1,0 1,020 40,0 x 25,0 x 1,2 1,270 40,0 x 25,0 x 1,5 1,518 40,0 x 25,0 x 2,0 2,008 40,0 x 30,0 x 1,0 1,099 40,0 x 30,0 x 1,2 1,369 40,0 x 30,0 x 1,5 1,637 40,0 x 30,0 x 2,0 2, G a 50,0 x 15,0 x 1,5 1,505 50,0 x 20,0 x 1,0 1,099 50,0 x 20,0 x 1,2 1,369 50,0 x 20,0 x 1,5 1,637 50,0 x 20,0 x 2,0 2,167 50,0 x 25,0 x 1,0 1,179 50,0 x 25,0 x 1,2 1,469 50,0 x 25,0 x 1,5 1,757 50,0 x 25,0 x 2,0 2,327 50,0 x 25,0 x 2,5 2,864 50,0 x 30,0 x 1,2 1,569 50,0 x 30,0 x 1,5 1,876 50,0 x 30,0 x 2,0 2,486 50,0 x 30,0 x 2,5 3,061 50,0 x 40,0 x 1,2 1,768 50,0 x 40,0 x 1,5 2,116 50,0 x 40,0 x 2,0 2,805 51,0 x 40,0 x 2,0 2, G a 60,0 x 20,0 x 1,2 1,569 60,0 x 20,0 x 1,5 1,876 60,0 x 20,0 x 2,0 2,486 60,0 x 30,0 x 1,5 2,116 60,0 x 30,0 x 2,0 2,805 60,0 x 30,0 x 2,5 3,456 60,0 x 40,0 x 1,2 1,872 60,0 x 40,0 x 1,5 2,334 60,0 x 40,0 x 2,0 3,124 60,0 x 40,0 x 2,5 3, G a 45,0 x 45,0 x 1,2 1,683 45,0 x 45,0 x 1,5 2,116 45,0 x 45,0 x 2,0 2, G a 50,0 x 50,0 x 1,2 1,872 50,0 x 50,0 x 1,5 2,334 50,0 x 50,0 x 2,0 3,124 50,0 x 50,0 x 2,5 3,851 50,8 x 50,8 x 1,5 2,370 50,8 x 50,8 x 2,0 3,154

18 14.ábra Nemeacél zártzelvények comagoláa Acélpánttal rögzített köteg Acélpánttal rögzített köteg Tengeri zállítára kifejleztett láda falemezekkel biztoítva homlokoldali biztoítáal Rekez Láda Kaloda

19 Árajánlatok Cégünk valamennyi telephelyén munkatáraink kézéggel adnak az árra é a zállítái feltételekre vonatkozóan felvilágoítát. Az eetlege félreértéek elkerülée érdekében javaoljuk az árajánlatkéréeket írában megküldeni, amit rövid időn belül írában válazolunk meg. Árajánlataink a gyoran változó ötvözői felárak é alapanyagárak miatt korlátozott ideig érvényeek. Az általunk forgalmazott nemeacél termékek é félkéztermékek vonatkozáában alkalmazá-technikai zaktanácadáal i állunk ügyfeleink rendelkezéére. Ártruktúra Cégünk a raktári értékeíté keretein belül forgalmazott termékek eetén mennyiégi kategóriáktól függő litaárakat alkalmaz. Törzváárlóinkat külön-böző típuú kedvezményekben rézeítjük. Megrendelé é vizaigazoláa Az érvénye árajánlatunk alapján feladott megrendeléeket változatlan tartalommal rövid határidőn belül, a hiányo pecifikációval megküldött megrendeléeket egyezteté után írában igazoljuk viza. Szóbeli megrendelét i elfogadunk, ebben az eetben azonban a vizaigazoláunk elfogadááról írábeli nyilatkozatot kérünk. Egyedi igények zerinti zállítáoknál előfordulhat, hogy a vizaigazolt tételek egy rézét cak az abban zereplő előleg kifizetée eetén tudjuk teljeíteni. A megrendelé vizaigazoláa a raktári tételeknél egyben zállítái érteítét i jelent, a gyártából beérkező tételekről kézrejelentéi érteítőt küldünk. Ügyfeleink kéréére a megrendeléel lekötött tételeket meghatározott időre félretezük. Szállítái határidők Raktári kézletünk rozdamente termékek zéle válaztékát öleli fel, így ügyfeleink igényeinek túlnyomó többégét azonnal ki tudjuk elégíteni. Nagy mennyiégek illetve egyedi megrendeléek eetén a gyártó partnerekkel meglévő zoro munkakapcolat nyomán kedvező zállítái határidőket tudunk vállalni. Szolgáltatáok Ügyfeleink kényelme, a kizolgálá gyorítáa érdekében vezette be cégünk a kedvező tarifák zerinti házhozzállítát. A kikerekedelmi forgalomban daraboláal, vágáal, a házhozzállítái zolgáltatáunknál alkalmazott önköltégi tarifákhoz haonló díjzabáal állunk rendelkezére. Minőégi tanúítványok A termékek özetételét, gyártái folyamatát, eredetét a nemzetközi (ISO), é nemzeti normák (DIN, AISI, MSZ tb.) előíráainak megfelelő minőégi bizonyítványok dokumentálják. A zokáotól eltérő bizonyítványok iránti igényt a megrendelében kérjük jelezni, ezeket külön téríté ellenében zintén biztoítjuk. Fizetéi feltételek Telephelyeinken az áru kiadáával egyidejűleg megtörténik a zámlák kiállítáa é az ügyfelek rézére való átadáa. Külön megállapodá alapján az áru kiadáakor zállítólevelet állítunk ki, ez eetben a zámlát utólag küldjük meg. A kézpénze fizetéi mód mellett törzváárlóinknak a már kialakult bizalmi kapcolat alapján átutalái határidőt biztoítunk. A nemzetközi é hazai gyakorlatnak megfelelően zámláinkon zerződée feltételként mindenkor feltüntetjük: A zámla kiegyenlítééig a fenti áruk a DIRECT-LINE Kft. tulajdonát képezik. Comagolá Szállítópartnereink az ISO 9000 é má vonatkozó zabványok előíráainak megfelelő comagolátechnikával rendelkeznek, melynek alapján biztoított az áruk érülémente zállítáa é mozgatáa. Az ennek ellenére eetlegeen megérült árukat raktárunkban elkülönítve tároljuk, é a érülé mértékével arányo árkedvezménnyel hozzuk forgalomba. Az áru minőégéért felelőéget vállalunk. Kéréünk, hogy váárlóink illetve azok megbízottjai az áru jellegének megfelelő zállítóezközökkel egíték elő az árukiadá hiba- é érülémente lebonyolítáát. Reklamáció ügyek intézée A zemrevételezéel megállapítható hibákat az áru átvételtől zámított legkéőbb hét napon belül kérjük írában jelezni. Az áru átadáát követően keletkezett hibákért cak abban az eetben tudunk felelőéget vállalni, amennyiben a zóban forgó hiányoág igazolhatóan az árukiadát megelőzően i létezett. A felhaználá orán feltárt hiányoágokat zintén kérjük jelezni. A jogo reklamációk eetében cégünk a lehetőégekhez képet lehető leggyorabban igyekzik a reklamációkat rendezni, aminek formája lehet: áru kicerélée, értékcökkené jóváíráal való elimerée, pótlólago zállítá, tb. Felelőéget mindenkor a hibá termék értékéig vállalunk. DIRECT-LINE KFT.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás VIII/3. Éve integráció, intézmény-fejleztéi celekvéi feladatterve (2009/10-e tanév) Célok 1. Szervezéi feladatok A cél indokláa tevékenyégek(amelyek a célok eléréét biztoítják, minden tevékenyég tartozik,

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Méret- és súlytáblázat

Méret- és súlytáblázat Méret- és súlytáblázat ThyssenKrupp Ferroglobus TK Tisztelt Partnerünk! Ezzel a Méret- és súlytáblázattal segítséget kívánunk nyújtani Önnek a rendelések feladásánál, illetve az áru átvételénél. A táblázatok

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

6. ROZSDAMENTES CSÖVEK

6. ROZSDAMENTES CSÖVEK Tisztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemesacél Kft. egy olyan kiadványsorozatot indít útjára, amelyben megkísérli összefoglalni azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a rozsdamentes anyagok kereskedelme,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult.

Az SZTE által igénybe vett mobil szolgáltatás a 6/M/2008/GMF/Ell.Főo. közbeszerzési eljárás következtében 2008. június 15-től módosult. Felőoktatái Dolgozók Szakzervezete Szegedi Tudományegyetemi Bizottága 6725 Szeged, Tiza Lajo krt. 103. Tel./fax: 62-544-136 e-mail: fdz@mail.u-zeged.hu Tiztelt Egyetemi Dolgozó! Az SZTE által igénybe vett

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING XIV. Műzaki tudományo ülézak, 2013. Kolozvár, 89 100. http://hdl.handle.net/10598/28094 Műzaki tudományo közlemények 1. A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Integrált mikrorendszerek

Integrált mikrorendszerek Mizei Jáno "There i plenty of room at the bottom." (Odalenn rengeteg hely van.) R. P. Feynman Integrált mikrorendzerek 1. Bevezeté Az integrált mikrorendzer olyan, mikroelektronikai technológiákkal létrehozott,

Részletesebben

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor Ügyiratzám : be/sfp-5206/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jánoomorja Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: JSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjo oldala FEDEZZE FEL SOKSZÍNŰ KÍNÁLATUNKAT Sokodaú expandát emezek zinte minden akamazára. Legyen az árnyékoó, virágrá, faurkoat vagy korátetét, keree hozzá a megfeeő expandát emezt!

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. áprili 28-i üléére Napirend címe: Kézítette: Ellenőrizte: Tárgyalja: Véleményezi:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

A mobil hírközlés alapjai

A mobil hírközlés alapjai Dr Pap Lázló Dr Imre Sándor A mobil hírközlé alapjai 7 Híradátechnikai Tanzék Dr Pap Lázló Dr Imre Sándor A mobil hírközlé alapjai Dr Pap Lázló dr Imre Sándor 7 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2004. POROSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2012 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2012. 12. 31. 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTELLIGENS NEMESACÉL MEGOLDÁSOK. Korrózióálló, erősen ötvözött és hőálló acélok

INTELLIGENS NEMESACÉL MEGOLDÁSOK. Korrózióálló, erősen ötvözött és hőálló acélok INTELLIGENS NEMESACÉL MEGOLDÁSOK, erősen ötvözött és hőálló acélok Széles raktárkészlettel állunk rendelkezésére. Amennyiben korrózióálló, magasan korrózióálló vagy hőálló nemesacélt keres, a STAPPERT

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

MINŐSÉG RAKTÁRRÓL. Az elérhető termékek áttekintése. Rudak Csövek Zártszelvények Fittingek Vastagfalú csövek Profilok Speciális vágatok Lemezek

MINŐSÉG RAKTÁRRÓL. Az elérhető termékek áttekintése. Rudak Csövek Zártszelvények Fittingek Vastagfalú csövek Profilok Speciális vágatok Lemezek MINŐSÉG RAKTÁRRÓL Az elérhető termékek áttekintése Rudak Csövek Zártszelvények Fittingek Vastagfalú csövek Profilok Speciális vágatok Lemezek 1. KIADÁS STAPPERT a rozsdamentes nemesacélok márkája STAPPERT

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tisztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemesacél Kft. egy olyan kiadványsorozatot indít útjára, amelyben megkísérli összefoglalni azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a rozsdamentes anyagok kereskedelme,

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. Kolozvár, 4. márciu. HNGRS FOGASKRKK THRBÍRÁSÁNAK NÖVLÉSÉT ÉS HORDKÉPLOKALIZÁCIÓJÁT G- VALÓSÍTÓ ALTRNATÍV LFJTÉSI ÓDSZRK LZÉS INVSTIGATION OF ALTRNATIV CYLINDRICAL

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Szíves figyelmébe ajánljuk a DIRECT-LINE Nemesacél Kft. további katalógusait:

Tisztelt Ügyfelünk! Szíves figyelmébe ajánljuk a DIRECT-LINE Nemesacél Kft. további katalógusait: Tisztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemesacél Kft. egy olyan kiadványsorozatot indít útjára, amelyben megkísérli összefoglalni azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a rozsdamentes anyagok kereskedelme,

Részletesebben

Légcsatornák és idomok

Légcsatornák és idomok A szellőzési rendszerek terveiben szereplő légcsatornák kör vagy négyszög keresztmetszetűek lehetnek. Anyagukat a tervező határozza meg, amely általában horganyzott acél, alumínium vagy rozsdamentes acél

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Kereskedelmi csövek Raktári program

Kereskedelmi csövek Raktári program Kereskedelmi csövek Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Hetedik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözésû lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt rúdacélok

Részletesebben