Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv."

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint villámv.) Dönté: elzigetelt vagy nem elzigetelt villámvédelem kialakítáára van zükég? Az építmény méretétől, zerkezetétől, rendeltetéétől, az építménybe kerülő elektroniku rendzerektől függ. Téglából kézült épület Elzigetelt villámvédelem Fémzerkezetű építmény Nem elzigetelt villámvédelem Villámvédelem 2 Folyamatábra - tervezéi alapok Villámvédelem 3 1

2 Folyamatábra - tervezéi alapok Külő villámvédelmi rendzer tervezéének kezdete 1. variáció Független villámvédelem nem Az építményben lévő vabeton betonvaaláa illetve az acélzerkezetek, pl. tető- é falzerkezetben villámáramvezetőképe özekötéekkel rendelkeznek-e, é az MSZ EN zabvány zerint catlakoznak-e a földelőrendzerhez? nem imert igen 0,2 Ω Az MSZ EN zabvány 4.3 é 5.3 fejezete zerinti folytonoág-méréel kell megbizonyoodni arról, hogy a felfogórendzer é fő földelőkapoc közötti zakaz villamoan folytononak tekinthető-e. A telje villamo ellenállá 0,2 Ω-nál nem lehet nagyobb. 0,2 Ω 2., 3. variáció Elzigetelt villámvéd. Nem (rézben) elzigetelt 5., 6., 7. variáció villámvéd. termézete levezetők Villámvédelem 4 1. variáció: független villámvédelem Telezkópo független villámvédelmi felfogóozlopok Lehetége megoldá: Telezkópo független villámvédelmi felfogóozlopok cavarovagy beton kehely alappal Előnyök: - ninc villám-rézáram az épületben 1. variáció Villámvédelem 5 Elzigetelt villámvédelem Független villámvédelem 1. variáció Külő villámvédelmi rendzer tervezéének kezdete nem Az építményben lévő vabeton betonvaaláa illetve az acélzerkezetek, pl. tető- é falzerkezetben villámáramvezetőképe özekötéekkel rendelkeznek-e, é az MSZ EN zabvány zerint catlakoznak-e a földelőrendzerhez? 0,2 Ω 2., 3., variáció nem imert Az MSZ EN zabvány 4.3 é 5.3 fejezete zerinti folytonoág-méréel kell megbizonyoodni arról, hogy a felfogórendzer é fő földelőkapoc közötti zakaz villamoan folytononak tekinthető-e. A telje villamo ellenállá 0,2 Ω-nál nem lehet nagyobb. Elzigetelt villámvédelem Villámvédelem 6 2

3 2. variáció: elzigetelt villámvédelem Nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetékek a talajzintig védőzög Nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetékek biztoítják, hogy az egéz építmény védett térbe kerüljön. A zigetelt levezetők egézen a földelőrendzerig futnak. Lehetége megoldá: pl. nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezeték (HVI) Előnyök: - ninc villám-rézáram az épületben - biztonági távolág be van tartva - telepíthető Ex-zónákba i potenciálkiegyenlíté catlakoztatáa A nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetőnek a felfogó védett terében kell futnia. 2. variáció Villámvédelem 7 3. variáció: elzigetelt villámvédelem Üvegzál-erőítéű zigetelt távtartók a talajzintig A felfogórúd, a felfogóháló é a levezetőrendzer olyan módon van kialakítva egézen a földelőrendzerig, hogy az biztonági távolág be van tartva. Lehetége megoldá: pl. üvegzál-erőítéű műanyagból (GFK) kézült termékek, (GFK)/Alu felfogórudak Előnyök: - biztonági távolág be van tartva * 3. variáció * A tetőn való mozgához elegendő tér biztoítáát é az eztétikai zempontokat külön kell megfontolni. Villámvédelem 8 4. variáció: Nem elzigetelt villámvédelem kényzer megoldá (kerülendő) Felfogórudak é felfogóhálók az biztonági távolág be nem tartáával vannak a tetőzinten kialakítva. A villámáram levezetée nem az épületzerkezeten kereztül történik. Pl. napeleme rendzer a tetőn Lehetége megoldá: pl. zerkezethez rögzített felfogórudak, felfogórudak háromlábú állvánnyal, felfogórudak betontalppal Hátrány: - A külő villámvédelmet megközelítő erő- é gyengeáramú vezetékeket é berendezéeket 1+2. villámáram-levezetővel kell védeni. távolág nem betartható 4. variáció Villámvédelem 9 3

4 Nem elzigetelt villámvédelem Független villámvédelem 1. variáció Külő villámvédelmi rendzer tervezéének kezdete Az építményben lévő vabeton betonvaaláa illetve az acélzerkezetek, pl. tető- é falzerkezetben villámáramvezetőképe özekötéekkel rendelkeznek-e, é az MSZ EN zabvány zerint catlakoznak-e a földelőrendzerhez? igen nem imert Az MSZ EN zabvány 4.3 é 5.3 fejezete zerinti folytonoág-méréel kell megbizonyoodni arról, hogy a felfogórendzer é fő földelőkapoc közötti zakaz villamoan folytononak tekinthető-e. A telje villamo ellenállá 0,2 Ω-nál nem lehet nagyobb. 0,2 Ω Nem (rézben) elzigetelt villámvéd. - Termézete levezetők 5., 6., 7. variáció Villámvédelem variáció: Nem (rézben) elzigetelt vv. nem Lehetége további tetőátvezetéek kézítée a tetőhéjalá é az alatta lévő fémzerkezet között? Nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetékek a tetőzinten termézete levezetők A felfogórudakat nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetékek kötik öze a villámvédelmi potenciálkiegyenlítéel (tető zint). A villámáram levezetée az épületzerkezeten kereztül történik. Lehetége megoldá: pl. üvegzál-erőítéű műanyag (GFK)/Alu felfogórudak nagyfez. zigeteléel ellátott levezetőkkel (HVI) Előnyök: - ninc villám-rézáram a védett tetőintallációban - elzigetelt villámvédelem 5. variáció Villámvédelem variáció: Nem (rézben) elzigetelt vv. nem Lehetége további tetőátvezetéek kézítée a tetőhéjalá é az alatta lévő fémzerkezet között? Nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetékek a tetőzinten termézete levezetők A felfogórudakat nagyfezültégű zigeteléel ellátott vezetékek kötik öze a villámvédelmi potenciálkiegyenlítéel (tető zint). A villámáram levezetée az épületzerkezeten kereztül történik. Lehetége megoldá: pl. üvegzál-erőítéű műanyag (GFK)/Alu felfogórudak nagyfez. zigeteléel ellátott levezetőkkel (HVI) Előnyök: - ninc villám-rézáram a védett tetőintallációban - elzigetelt villámvédelem 5. variáció Villámvédelem 12 4

5 6. variáció: Nem (rézben) elzigetelt vv. Lehetége további tetőátvezetéek kézítée a tető- nem héjalá é az alatta lévő fémzerkezet között? Felfogórudak é felfogóhálók az biztonági távolág betartáával vannak a tetőzinten kialakítva. A villámáram levezetée az épületzerkezeten kereztül történik. Lehetége megoldá: pl. üvegzál-erőítéű műanyagból (GFK) kézült termékek, (GFK)/Alu felfogórudak Üvegzál-erőítéű távtartók alkalmazáa a tetőzinten termézete levezetők biztonág távolág betartva * 6. variáció * A tetőn való mozgához elegendő tér biztoítáát é az eztétikai zempontokat külön kell megfontolni. Villámvédelem variáció: Nem elzigetelt vv. igen Lehetége további tetőátvezetéek kézítée a tetőhéjalá é az alatta lévő fémzerkezet között? felfogó Betonkockák alkalmazáa a tetőzinten, minden felfogónál tetőátvezeté a termézete levezetőkként haznált pillérhez Minden egye betervezett felfogórúdnál gondokodni kell tetőátvezeté kialakítááról é a felfogórendzer é a tetőhéjalá alatt lévő fémzerkezet özekötééről. Lehetége megoldá: pl. zerkezethez rögzített felfogórudak, felfogórudak háromlábú állvánnyal, felfogórudak betontalppal Előnyök: - az biztonági távolágot nem zükége betartani 7. variáció Villámvédelem 14 Előzmények: MSZ A levezető rögzítée Vezélye hurok elkerülée 7. Belő villámvédelem 7.1 Vezélye megközelíté Indukált fezültégtől eredő máodlago kiülé Villámvédelem 15 5

6 MSZ Kapacitív töltékiegyenlítéből eredő máodlago kiülé Kapacitív töltékiegyenlítéből eredő máodlago kiülé keletkezéével kell zámolni akkor, ha a villámhárító felfogóját vagy levezetőjét valamely nagyobb fémtárgy 1 m-nél kiebb távolágra olyan módon közelíti meg, hogy a felfogótól, illetve levezetőtől, mint tengelytől zámított 1 m ugarú henger palátjára, a 7. ábra zerint vetített A felülete 1 m 2 -nél nagyobb. Villámvédelem 16 MSZ EN , biztonági távolág ninc betartva Egyzerű intézkedéekkel betartható lenne!!! : biztonági távolág Villámvédelem 17 MSZ EN , biztonági távolág ninc betartva Villámvédelem 18 6

7 L Levezető hoza MSZ EN , biztonági távolág ninc betartva Az attika, termézete felfogóként funkcionál, azaz villámárammal átjárt. Az attikát nem közelítheti meg emmilyen az építmény belejébe lépő villamo vezeték. Reflektor catlakozó vezetéke Villámvédelem 19 biztonági távolág L (m) Indukció hurok Az biztonági távolág lineárian növekzik EPH ,25 0,5 0,75 (m) Villámvédelem 20 Külő villámvédelemi rendzer villamo elzigetelée A villamo elzigetelé megvalóítható egyrézről a felfogó elrendezé vagy levezető márézről az építmény fém intallációi é az építmény belő rendzerei között, az ezen rendzerek közötti olyan d távolág kialakítáával, ami nagyobb az biztonági távolágnál: ki függ a kiválaztott LPS villámvédelmi fokozattól (lád az MSZ EN táblázatot); km függ a villamo zigetelőanyagtól (lád az MSZ EN táblázatot); kc függ a villámáramtól, ami a levezetőben folyik (lád k i az MSZ EN táblázatot é a C = k mellékletet); c l l hoz a felfogó-levezető együtte mentén méterben, k m amit a biztonági távolág zámítáának helyétől kell meghatározni a potenciálkiegyenlíté vagy a földelé legközelebbi pontjáig (lád az E mellékletet, E.6.3). MEGJEGYZÉS: Az l hoz a villamoan folytononak tekinthető fémtetők eetében, amelyek termézete felfogónak tekinthetők figyelmen kívül hagyható. Villámvédelem 21 7

8 k i é k m tényezők értékei Villámvédelmi fokozat, LPS k i I 0,08 II 0,06 III é IV 0,04 Közvetítő anyag a zámítá helyén k m levegő 1 beton, cerép 0,5 Üvegzál-erőítéű távtartó 2 pl. 0,7 1. megjegyzé: Több zigetelőanyag rétegzée eetén a biztonágot növeli a kiebbik k m érték alkalmazáa. 2. megjegyzé: Má zigetelő anyagok alkalmazáa eetén, a beépítéi útmutatót é a k m értékét a gyártó bocátja rendelkezére. Villámvédelem 22 A k c tényező zámítáa A k c tényező, azaz a villámáram elozláa a felfogók/levezetők között függ az LPS fokozattól, a levezetők átlago n zámától, a levezetők helyzetétől, a özekötő gyűrű vezetőktől, é a földelőrendzer típuától. A biztonági távolág attól a fezültégeétől függ, amely a biztonági távolág zempontjából figyelembe vett pont é a földelő vagy a legközelebbi egyenpotenciálra hozó pont közötti legrövidebb áramút mentén eik. Villámvédelem 23 Termézete levezető, MSZ EN : A külő villámvédelmi rendzer villamo elzigetelée Általáno Féme zerkezetű vagy villamoan folytono, özefüggő vabeton zerkezetű építmények eetén a biztonági távolágot nem kell figyelembe venni. E A 4.3. zakaz zerinti vabeton építményekben a betonvaalá felhaználható potenciálkiegyenlítére. Ilyen eetben ajánlato a falakban az E4.3. zakaz zerinti hegeztett vagy cavarozott kiegézítő catlakozóhálózatot kialakítani, amelyekhez az EPHíneket hegeztett vezetőkön kereztül ajánlato catlakoztatni. Megjegyzé: Ebben az eetben a biztonági távolágot nem kell betartani. Villámvédelem 24 8

9 Áramelozlá zimuláció - Betonvaalá alkalmazáa termézete levezetőként Termézete levezető 1. Alkalmazái eet betonvaalá felhaználáa levezetőként Olyan épületeknél, ahol a betonvaalá levezetőként haználható, é a tetőn hálózerű felfogórendzer van kiépítve. A tetőn a hálózerű vezetékelrendezé egye pontjaiban az biztonági távolágot ilyen eetben i ki kell zámítani é a villámvédelem léteítéekor figyelembe kell venni. Ebben az eetben az biztonági távolág zámítához a nulla potenciálzintet az attika magaágában lehet felvenni. 2. alkalmazái eet - acél épületburkolat felhaználáa levezetőként Egymáal folytono féme kapcolatban lévő acél épületburkolat, valamint fémtető épületeknél a nulla potenciálzintet az épület tetőmagaágának zintjén lehet felvenni. Villámvédelem Alkalmazái eet betonvaalá felhaználáa levezetőként 2. alkalmazái eet - acél épületburkolat Villámvédelem 27 9

10 Termézete levezető 3. Alkalmazái eet belő acél- vagy vabeton pillérek alkalmazáa levezetőként a villamo TvMI 7.1: , F1.4.1 zakaza alapján, (megjegyzé: nem konform az MSZ EN é 4 réz követelményeivel) TvMI 7.1: , F1.4.1: A tető magaágáig elhanyagolható az (villámvédelmi) biztonági távolág azoknál az építményeknél, ahol teljeülnek a villámvédelmi zabványnak a levezetők építmény kerülete mentén történő elhelyezéére vonatkozó követelményei, é a) a villámvédelmi zempontból folytononak tekinthető, nagy területű fém tetőhöz acél- vagy vabeton pillér rézeként kialakított levezető catlakozik, é a levezetők (belő pillérek) 20 x 20 m-enél lehetőleg nem nagyobb hálóoztáú hálóban vannak egyenleteen elrendezve, vagy b) a villámvédelmi rendzer rézeként felhaznált, nagy területű vabeton monolit födémhez acél- vagy vabeton pillér rézeként kialakított levezető catlakozik, é a levezetők (belő pillérek) 20 x 20 m- enél lehetőleg nem nagyobb hálóoztáú hálóban vannak egyenleteen elrendezve. Villámvédelem 28 kc értékének zámítáa Egyetlen felfogó é levezető: Cak független felfogó, vagy elzigetelt villámvédelem eetén lehetége. k c = 1 Villámvédelem 29 Külő villámvédelemi rendzer villamo elzigetelée 6.3 A külő villámvédelmi rendzer villamo elzigetelée Egyzerűített megközelíté Tipiku zerkezetek eetén a (4) egyenlet alkalmazáa orán a következő feltételeket kell figyelembe venni: k C függ a (réz-)villámáramtól, amely a levezető rendzeren folyik (lád a 12. táblázatot é a C mellékletet); l a függőlege hoz, méterben, a levezető mentén attól a ponttól zámítva ahol a biztonági távolágot meg kell határozni a potenciálkiegyenlíté következő pontjáig. Villámvédelem 30 10

11 biztonági távolág zámítáa egyzerű eljárá 12. táblázat: Külő villámvédelemi rendzer elzigetelée a k C tényező értékei Levezetők záma k c 1 (cak elzigetelt villámvédelemi rendzer eetén) 1 2 0,66 3 é több 0,44 MEGJEGYZÉS: A12. táblázat értékei minden B é A típuú földelőrendzer eetén érvényeek feltéve, hogy a zomzédo földelők földeléi értékei egymától nem térnek el 1:2 aránytól nagyobb mértékben. Ha a zomzédo földelők földeléi értékei egymától 1:2 aránytól nagyobb mértékben eltérnek, akkor k C = 1 értéket kell figyelembe venni. Villámvédelem 31 biztonági távolág zámítáa Rézlete eljárá 6.3 A külő villámvédelmi rendzer villamo elzigetelée Rézlete megközelíté Hálózerű felfogórendzerrel vagy a homlokzaton egymá alatt elhelyezett potenciálkiegyenlítő gyűrűkkel rendelkező külő villámvédelmi rendzer eetében a felfogó, vagy levezető egye vezetőiben az áramelozlá következtében különböző áramértékek folynak. Ilyen eetekben az biztonági távolág pontoabb zámítáa érdekében az alábbi egyenletet lehet haználni: = k i (k c1 l 1 + k c2 l k cn l n ) / k m Villámvédelem 32 Képletek a kc áramelozlái tényező zámítáára Két levezető é B típuú földelőelrendezé vagy A típuú földelőrendzer eetén, ha a zomzédo földelők földeléi értékei nem térnek el 1:2 aránytól nagyobb mértékben: h + c k c = 2h + c Alapképlet a k c áramelozlái tényező zámítáára: Magyarázat: n a levezetők záma özeen c két levezető között távolág h távolág (vagy magaág) a gyűrű vezetők között 1 3 c k c = + 0,1 + 0,2 2 n h Villámvédelem 33 11

12 távolág zámítáa képlettel c n = 4 h = 6 m c = 14 m levezetők záma a gyűrű vezető magaága, erezcatorna két levezető közötti legnagyobb távolág l h 1 3 c kc = + 0,1 + 0,2 2 n h 8 m kc = + 0,1 + 0,2 = 0, Villámvédelem 34 távolág zámítáa képlettel Levezetők záma: 4 Tényező, vv.-i fokozat III: ki = 0,04 lámpatet vezetékek fűté víz Áramelozlái tényező: kc = 0,49 Az távolág helyén lévő anyag cerép: km = 0,5 Felfogó/levezető hoza: l = 17 m l k c = k i l (m) k m 8 m 14 m 0,49 = 0,04 17 m = 0,67 m 0,5 Villámvédelem 35 Rézlete megközelíté zámítái módzer A megközelítéi helytől az 1. comópontig k c1 = 1 Az 1. comóponttól a következő comópontig két elágazá eetén k c2 = 0,5 három elágazá eetén k c2 = 0,33 négy elágazá eetén k c2 = 0,25 Minden további comópontnál a k c értéke* feleződik. * Megjegyzé: Az értéke nem lehet kiebb mint 1 n n = Levezetők záma: Villámvédelem 36 12

13 Rézlete megközelíté zámítái módzer k c4 = 0,125 l 4 = 10 m k c5 = 0,063 l 5 = 8 m k c3 = 0,25 l 3 = 10 m l=10 m Felfogócúc tetőfelépítmény A felfogócúc cak k c2 = 0,5 k c1 = 1 egy helyen l 2 = 4 m l 1 = 10 m van a felfogóhálóba bekötve k c1 l 1 +k c2 l k cn l n = k i k m Villámvédelmi fokozat: II h épületmagaág é az l hoz a földelőrendzerig: l = 8 m hálóoztá: 10 m x 10 m levezetők záma: n = 24 k c legkiebb lehetége értéke 1 1 k c : = = 0,042 n 24 k c1= 1 l 1 = 10 m 1 10 m + 0,5 4 m + 0,25 10 m + 0, m + 0,063 8 m = 0,06 1 = 0,98 m levegőben Tetőfelépítmény h = 2 m 20 m Villámvédelem 37 Rézlete megközelíté zámítái módzer k c4 = 0,125 l 4 = 10 m k c5 = 0,063 l 5 = 8 m k c2 = 0,5 l 2 = 4 m k c3 = 0,25 l 3 = 10 m l=10 m felfogócúc tetőfelépítmény A felfogócúc cak k c1 = 1 egy helyen l 1 = 8 m van a felfogóhálóba bekötve k c1 l 1 +k c2 l k cn l n = k i k m Villámvédelmi fokozat: II h épületmagaág é az l hoz a földelőrendzerig: l = 8 m hálóoztá: 10 m x 10 m levezetők záma: n = 24 k c legkiebb lehetége értéke 1 1 k c : = = 0,042 n 24 k c1= 1 l 1 = 8 m 20 m 1 8 m + 0,5 4 m + 0,25 10 m + 0, m + 0,063 8 m = 0,06 0,5 = 1,71 m zilárd anyagban Tetőfelépítmény h = 2 m Villámvédelem 38 Rézlete megközelíté zámítái módzer k c4 = 0,063 l 4 = 10 m k c5 = 0,042 l 5 = 8 m k c3 = 0,125 l 3 = 10 m l=10 m felfogócúc tetőfelépítmény A felfogócúc két k c2 = 0,25 k c1 = 0,5 helyen van l 2 = 4 m l 1 = 8 m a felfogóhálóba bekötve k c1 l 1 +k c2 l k cn l n = k i k m Villámvédelmi fokozat: II h épületmagaág é az l hoz a földelőrendzerig: l = 8 m hálóoztá: 10 m x 10 m levezetők záma: n = 24 k c legkiebb lehetége értéke 1 1 k c : = = 0,042 n 24 k c1= 1 l 1 = 2 m k c2= 0,5 Tetőfelépítmény h = 2 m l 2 = 8 m 20 m 1 2 m + 0,5 8 m + 0,25 4 m + 0, m + 0, m + 0,042 8 m = 0,06 1 = 0,55 m levegőben / 5586_D_7 Villámvédelem 39 13

14 Rézlete megközelíté zámítái módzer k c5 = 0,063 l 5 = 10 m k c6 = 0,042 l 6 = 8 m k c3 = 0,25 l 3 = 4 m k c4 = 0,125 l 4 = 10 m l=10 m felfogócúc tetőfelépítmény A felfogócúc két k c2 = 0,5 helyen van l 2 = 8 m a felfogóhálóba bekötve k c1 l 1 +k c2 l k cn l n = k i k m Villámvédelmi fokozat: II h épületmagaág é az l hoz a földelőrendzerig: l = 8 m hálóoztá: 10 m x 10 m levezetők záma: n = 24 k c legkiebb lehetége értéke 1 1 k c : = = 0,042 n m 0,5 8 m + 0,25 4 m + 0, m + 0, m + 0,042 8 m = 0,06 0,5 = 0,87 m zilárd anyagban k c2= 0,5 Tetőfelépítmény h = 2 m l 2 = 8 m Villámvédelem 40 kc tényező zámítáa numeriku módzer 6.3 A külő villámvédelmi rendzer villamo elzigetelée Rézlete megközelíté 2. megjegyzé: A k c tényező zámítáára az egye levezetők mentén numeriku hálózatzámítái módzerek i haználhatók. Villámvédelem 41 Numeriku módzerek alkalmazáa R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 I Minden levezetőt egy ellenállá jelképez. Meghatározott villámáram beinjektáláával é a felállított egyenletrendzer matematikai megoldáával a comóponti potenciálok, ezáltal a comóponti potenciálok közötti különbégek kizámítára kerülnek. R14 R15 R16 R17 0V 0V 0V 0V Comópont Villámvédelem 42 14

15 Numeriku módzerek alkalmazáa Villámvédelem 43 távolág zámítáa Lapotető épület, felépítmény két felfogó védett terében k m =0,5 (levegő) felfogó egy bekötéi ponttal Numeriku módzerrel zámított távolág=98 cm Rézlete megközelítéel zámolt távolág=98 cm A felfogócúc cak egy helyen van a felfogóhálóba bekötve Villámvédelem 44 távolág zámítáa Tetőfelépítmény h = 2 m 20 m Villámvédelem 45 15

16 távolág zámítáa Lapotető épület, felépítmény két felfogó védett terében k m =1 (zilárd anyag), felfogó egy bekötéi ponttal Numeriku módzerrel zámított távolág=173 é 171 cm Rézlete megközelítéel zámolt távolág=171 cm A felfogócúc cak egy helyen van a felfogóhálóba bekötve. Villámvédelem 46 távolág zámítáa Tetőfelépítmény h = 2 m 20 m Villámvédelem 47 távolág zámítáa Lapotető épület, felépítmény két felfogó védett terében k m =0,5 (levegő), felfogó két bekötéi ponttal Numeriku módzerrel zámított távolág=59 cm Rézlete megközelítéel zámolt távolág=55 cm A felfogócúc két helyen van a felfogóhálóba bekötve. Villámvédelem 48 16

17 távolág zámítáa Tetőfelépítmény h = 2 m 20 m Villámvédelem 49 távolág zámítáa Lapotető épület, felépítmény két felfogó védett terében k m =1 (zilárd anyag), felfogó két bekötéi ponttal Numeriku módzerrel zámított távolág=93 cm é 94 cm Rézlete megközelítéel zámolt távolág=87 cm A felfogócúc két helyen van a felfogóhálóba bekötve. Villámvédelem 50 távolág zámítáa Tetőfelépítmény h = 2 m 20 m Villámvédelem 51 17

18 Komplex épület - távolág zámítáa k m =1 (zilárd anyag) Villámvédelem 52 Áramelozlá zimuláció - Például több rézből álló építmény hagyományo levezetővel Templom - távolág zámítáa k m =1 (zilárd anyag) Villámvédelem 54 18

19 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Közönöm a figyelmet! Dr. Kovác Károly Villámvédelem 55 19

s biztonsági távolság számítása

s biztonsági távolság számítása Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 s biztonsági távolság számítása Bevezetés Elszigetelt villámvédelem MSZ EN 62305-3:2011, E függelék, E.5.1.2

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD Trimoterm tűzgátló zenvicpanelek TERMÉKCSALÁD TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ HOMLOKZATI PANELEK Trimoterm FTV EN 149 A Trimoterm FTV tűzgátló panelek zámo külő homlokzati burkolathoz, belő válazfalakhoz, tűzgátló

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

2014.09.30. Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem. Napelemes rendszerek károsodása

2014.09.30. Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem. Napelemes rendszerek károsodása Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Villámvédelem #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem 2014. szeptember 30. Villámvédelem

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Belső villámvédelmi rendszer

Belső villámvédelmi rendszer Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés Belső villámvédelmi rendszer A belső villámvédelemnek kell megakadályoznia

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: A szabvány a elhelyezését illetőleg azt írja, hogy lehetőleg az épület kerülete mentén, a földelőket pedig csak a védendő építményen kívül kell elhelyezni. A természetes lehetnek az összefüggő

Részletesebben

Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem

Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2016 Villámvédelem #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem 2016. október 26. Villámvédelem

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése dr. Lulóy Lázló főikolai docen yomott ozlop vaaláának tervezée oldalzám: 7. 1. Tartalomjegyzék 1. Központoan nyomott ozlop... 1.1. Vaalá tervezée egyzerűített zámítáal... 1..Vaalá tervezée két irányan....

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Főépület 4024 Debrecen, Kossuth u 20. sz. villámvédelem felújítási terve

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Főépület 4024 Debrecen, Kossuth u 20. sz. villámvédelem felújítási terve V-055/2017 VILLÁMVÉDELMI TERV Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Főépület 4024 Debrecen, Kossuth u 20. sz. villámvédelem felújítási terve Debrecen, 2017.július. hó Tervező:. Kiss István elektromos

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: segédeszköz nem használható

Tájékoztató. Használható segédeszköz: segédeszköz nem használható A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet [a 12/2013. (III. 28.) és a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított] szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Szabadúszókra vonatkozó melléklet

Szabadúszókra vonatkozó melléklet Szabadúzókra vonatkozó melléklet C&A entitá: C&A Mode Kft. Létrehozá dátuma létrehozta 2018. 04. GDPR capat Felülvizgálat dátuma felülvizgálta Aktuáli verzió 0.5 Titoktartá Külő Következő felülvizgálat

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 1. oldal 1.1. Négyzögkereztmetzet ellenőrzée hajlítára: normálian vaalt gerenda Feladat Ellenőrizze az ábrán adott vabeton gerendát hajlítára! Az állandó teher

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon Caládi állapottól függõ halandóági táblák Magyarorzágon A házaágok várható tartama, túlélée MÓDSZERTANI TANULMÁNY Központi Statiztikai Hivatal Hungarian Central Statitial Offie Központi Statiztikai Hivatal

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Meglévő vegyipari szabadtéri létesítmény villámvédelme

Gyakran ismételt kérdések Meglévő vegyipari szabadtéri létesítmény villámvédelme Kérdés: Hogyan kell kialakítani egy meglévő vegyipari szabadtéri létesítmény villámvédelmét, melyet 2004-ben építettek, az rb-s technológia Zóna 0, 1, 2 övezetekkel (tartályok pódium alatt, csövek felett,

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag 016.09.09. A m beclée A beclée = Az adatok átlago eltérée a m-től. (tapaztalat zórá) = az elemek átlago eltérée az átlagtól. átlag: az elemekhez képet középen kell elhelyezkedne. x x 0 x n x Q x x x 0

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Hálózati Algoritmusok

Hálózati Algoritmusok Hálózati Algoritmuok 05 GLS: Egy kálázható helymeghatározó zerviz Jinyang Li, John Jannotti, Dougla S. J. De Couto, David R. Karger, Robert Morri: A Scalable Location Service for Geographic Ad Hoc Routing,

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK

SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK Alkalmazái terület A SMART típuú tetőventilátr záraz levegő zállítáára kézült, melynek prtartalma nem nagybb, mint 0,3 g/m 3, é mente a mérgező, ava, illetve rbbanávezélye

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége Közvetlen önköltség összesen ÁFA vetítési alap Áfa 27.00%...

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége Közvetlen önköltség összesen ÁFA vetítési alap Áfa 27.00%... Név : Kelt: 201.. év...hó...nap Cím : Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:201.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Ártánd Közúti Határátkelőhely energetikai korszerűsítése. Napelemes rendszer

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők é beavatkozók DC motorok 2. réz egyetemi docen - 1 - A DC motor dinamiku leíráa Villamo egyenlet: R r L r i r v r v e v r a forgóréz kapocfezültége i r a forgóréz árama R r a forgóréz villamo

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Felfogórendszerek

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Felfogórendszerek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Felfogórendszerek Felfogó háló Felfogórudak Természetes felfogók Külső villámvédelmi rendszer Felfogórendszerek

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés 70- - Felu gyeleti relék 6-8 - 10 A 70- gy- é háromfáziú hálózatok felu gyelete Válaztható felu gyeleti funkciók: fez. cökkené, fez. növekedé, fez. növekedé é -cökkené, fázikieé, fáziorrend, azimmetria

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Medgyeegyhá Nagyközégi Önkormányt Képvielő-tetületének 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Medgyeegyhá Önkormányt Képvielőtetülete a helyi önkormánytokról zóló - többzör módoított

Részletesebben

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK 2. SZERKEZET 89 ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM SZERKEZETI CSTLKOZÓK modern cavarok új megközelítée úgymint catlakozók nagyfokú tatikai teljeítménnyel, kihaználva az axiáli kapacitát. ELLENÁLLÁS CSVROK RÉSZLEGES

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. Kolozvár, 4. márciu. HNGRS FOGASKRKK THRBÍRÁSÁNAK NÖVLÉSÉT ÉS HORDKÉPLOKALIZÁCIÓJÁT G- VALÓSÍTÓ ALTRNATÍV LFJTÉSI ÓDSZRK LZÉS INVSTIGATION OF ALTRNATIV CYLINDRICAL

Részletesebben

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége Közvetlen önköltség összesen ÁFA vetítési alap Áfa 27.00%...

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége Közvetlen önköltség összesen ÁFA vetítési alap Áfa 27.00%... Név : Kelt: 201.. év...hó...nap Cím : Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:201.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Hajdúböszörmény Rendőrkapitányság 4220 Hajdúböszörmény Kossuth utca 2.

Részletesebben

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék 1. Gépelemek minimum rajzjegyzék Rajzi beugró ábrák válaztéka (Kovác Gáborné Mezei Gizella, Rácz Péter, Szalai Péter, Törőcik Dávid elektroniku jegyzetének zámozáa alapján) Kifáradára történő méretezé

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

Villámvédelmi terv tartalmi követelményei

Villámvédelmi terv tartalmi követelményei Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi terv tartalmi követelményei Villámvédelmi terv Tartalmi követelmények előlap tartalomjegyzék tervezői

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben