Forgó mágneses tér létrehozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forgó mágneses tér létrehozása"

Átírás

1 Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa:

2 U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció kerület menti elozláa: Lüktető mező keletkezik

3 A zimmetriku 3 f-ú tekercelére zimmetriku 3 f-ú áramrendzer Az eredő mező: Forgó mező!

4 Forgó mágnee tér

5 Forgó mágnee tér

6 Megállapítáok: - létrejöttének feltétele: térben eltolt tekercekben, időben eltolt áramok folynak - a forgó mező maximuma 1,5-zeree 1 fázi maximumának - bármely fázit felcerélve a mező ellentéte irányba forog - a lüktető mező felbontható zembeforgó mezőre - a mező fordulatzáma:

7 Tekerceléi tényező Azt mutatja meg, hogy a tekercelé eloztottága következtében milyen mértékben cökken az indukált fezültég. U i = 4, 44f Nξ Φ m

8 Azinkron gépek Szerkezeti felépíté : állóréz (1) állóréz tekerc () forgóréz (3) A forgóréz kialakítáa zerint: tekercelt, vagy cúzógyűrű rövidrezárt, vagy kalická

9 Cúzógyűrű forgórézű motor

10 Kalická forgórézű motor

11 Működéi elv: Álló állapotban az azinkron motor egy légréel rendelkező tranzformátornak felel meg. A háromfáziú váltakozó áramú tekercelében folyó zimmetriku áramrendzer zinkron fordulatzámmal forgó mágnee mezőt hoz létre a légrében. A mágnee mező mozgái indukció révén fezültéget indukál a rövidrezárt forgórézben. Az indukált fezültég által létrehozott áram a Lenz-törvénynek megfelelően akadályozza az őt létrehozó okot, ezért a mágnee mező é a forgóréz áram kölcönhatáaként olyan nyomaték ébred, mely a forgórézt a mágnee mezővel megegyező irányba forgatja.

12 Az indukáló hatá zinkron fordulatzámon zűnne meg, de ekkor nyomaték em keletkezne. A úrlódáok legyőzééhez zükége nyomaték létrehozáához a gép fordulatzáma mindig alatta marad a zinkron fordulatzámnak. A zinkron fordulatzámtól való eltérét a zlippel jellemezzük: n 0 f1 ; p n n 0 n 0 n n 0 (1 )

13 Ha terheljük a motort, fordulatzáma cökken, a forgórézben nagyobb áram folyik, nagyobb nyomaték keletkezik, a gép mechanikai teljeítményt ad le a tengelyén. Az ehhez zükége villamo teljeítményt fel kell vennie a villamo hálózatból, ezért az állóréz árama i megnő olyan mértékben, hogy a motor fluxua nem változik meg jelentően. A fordulatzám-cökkené cak olyan mértékű, hogy a gép zlipje néhány zázaléko lez, azaz a motor jó közelítéel fordulatzámtartó.

14 A forgóréz frekvenciája, indukált fezültége é reaktanciája f = f 1 U X i = U = X i0 0

15 Az azinkron gép áramköri modellje R I f 3 p R I f 3 p R I 3 M ) (1 ; R )3I (1 1 R 3I R 3I ; R 3I ) R R ( 3I l mech l R R k R k l k k k

16 Az azinkron gép teljeítményzalagja 1 l t1 V 1 M mech mech 3I 1 h 1 3UI t1 l 0 1 l R ; (1 1 1 V 1 co ; v1 ; t mech v1 ; t ) ; l 1 j1 h 3I t v 3I R t1 v R mech l v1 3I R M M(1 ) 0

17 Ürejárái (zinkronjárái) állapot I =( 0, , 5)I1n; coφ0 01 0, 0; l 0; R k mech R 1 ; 0 I 0

18 Az azinkron motor terhelée

19 Rövidzárái állapot (lefogott forgóréz) φ = ; R I R I = ;,..., co ; )I... = ( I ) + X + (X ) + R (R U = = I I ; = ; = ; n = z z l n i z i mech z k R

20 Nyomaték zlip jelleggörbe Feltételek: Io= áll é R1=0 + M M = B B B B o f B X R = +X = X X X U = M 1 1 ω 3

21 Az azinkron gép telje nyomatéki jelleggörbéje

22 Az azinkron motorok indítáa Az azinkron motorok indítáuk pillanatában névlege áramuk 3-9-zereét vezik fel. Közvetlen indítá - Cak kalická forgórézű azinkron motoroknál é cak abban az eetben alkalmazható, ha ezt a hálózat terhelhetőége lehetővé tezi. - Kétkalická vagy mélyhornyú forgóréz Cúzógyűrű motorok eetén általában forgórézkörbe iktatott, több fokozatú ellenálláo indítát alkalmazunk

23 Kalická forgórézű azinkron motorok közvetett indítáa A közvetett indítái módok közö jellemzője, hogy a motor állórézére jutó fezültéget valamilyen módon cökkentjük. Az alkalmazott módzerek: Ellenálláo, vagy fojtótekerce indítá Tranzformátoro indítá Cillag-delta indítá Előtét tiriztor-pár

24 Ellenálláo (fojtótekerce) indítá

25 Tranzformátoro (é előtét fojtó) indítá

26 Cillag-delta indítá

27 Azinkronmotorok fordulatzám-változtatáa 60 f1 n (1 ) p Fordulatzám-változtatá az állóréz frekvencia változtatáával - frekvenciaváltó hajtáok Fordulatzám-változtatá a pólupárzám változtatáával - Dahlander-motorok Fordulatzám-változtatá a zlip változtatáával - cúzógyűrű azinkronmotorok eetében forgóréz-körbe iktatott ellenálláok egítégével

28 Közbenő egyenáramú áramkörö frekvenciaváltó

29 Dahlander-motor

30 A zlip változtatáa

31 Azinkronmotorok fékezée Energia-vizatápláláo (generátoro) fékezé: n>n 0 Ellenáramú fékezé - a forgóréz a forgó mágnee mezővel ellentéte irányba forog Dinamiku fékezé

32 Generátoro fékezé

33 Ellenáramú fékezé

34 Dinamiku fékezé A motor állórézét lekapcoljuk a váltakozó áramú hálózatról é egyenárammal gerjeztjük. A légrében létrejövő álló mágnee mező a forgában lévő forgóréz vezetőiben fezültéget indukál, mely a Lenztörvénynek megfelelő irányú áramot hajt. A mágnee mező é a forgóréz áram kölcönhatáaként fékező nyomaték jön létre.

35 Egyfáziú azinkron motor A egédfázi zerepe: az indító kondenzátor egítégével forgó mágnee mezőt léteít, így biztoítja az indítónyomatékot. Tartó terhelére méretezve, üzemi kondenzátorral nem cak indítára haználható.

36 Az indítá folyamata

37 Szinkrongépek Működéük cak egy fordulatzámon, a zinkron fordulatzámon lehetége: f1 n0 60 p Az állóréz kialakítáa haonló, mint az azinkrongépeké: az állóréz hornyaiban háromfáziú váltakozó áramú tekercelé helyezkedik el.

38 Forgóréz kivitele hengere vagy kiálló póluú egyenárammal gerjeztett

39 Gibárt

40 Generátor: a gerjeztett forgóréz-tekerc mágnee mezejét forgatva, fezültéget indukál az állóréztekercelében, terhelhető. Motor: az állóréz-tekerceléére zimmetriku háromfáziú fezültégrendzert kapcolva a légrében létrejön a zinkron fordulatzámmal forgó mágnee mező. A forgórézt valamilyen módzerrel a zinkron fordulatzám közelébe felpörgetve, a tekercelét egyenárammal gerjeztve létrehozza aját mágnee mezejét. A két mágnee mező özekapcolódáát követően a forgóréz zinkron fordulatzámmal forog, a gép motorként terhelhető.

41 A hengere forgórézű zinkrongép áramköri modellje U k = U p + I a X a + I a X +I a R a X 10R a X a 00R a

42 Egyzerűített áramköri modell U k = U p + I a X X = X a +X Fazorábra íknegyedeinek értelmezée > 0 U k > 0 Q < 0 I a I a1 Q > 0 < 0 < 0 Q < 0 I a3 I a4 Q > 0

43 Túlgerjeztett zinkronmotor fazorábrája

44 Alulgerjeztett zinkronmotor fazorábrája IXcoφ = U inδ p

45 Szinkron gépek nyomatéka vezt 0 M = ω o = 3U Icoφ ω kf o = 3U kf U ω o pf X inδ

46 A hálózatra kapcolá végrehajtáa (Szinkronozá) Árammente a hálózatra kapcolá, ha a gép é a hálózat fezültégének : - effektív értéke egyenlő - frekvenciája megegyezik - fáziorrendje azono - fázihelyzete azono

47 Szinkronmotorok indítáa Segédgéppel nem gazdaágo Azinkron felfutáal Indító kalickát igényel, a zinkronmotort azinkron motorként indítjuk. Miután a zinkron fordulatzám közelébe kerül, rákapcoljuk a forgórézre az egyenáramú gerjeztét, melynek hatáára beugrik a zinkronizmuba é motorként terhelhető. Frekvenciafelfutáal A zinkronmotort frekvenciaváltóról indítjuk, gerjeztett forgórézel.

48 Hálózatra kapcolt zinkrongép A gerjezté változtatáa Ürejárá Ig > Ig < Q-t lead Q-t felvez

49 Hálózatra kapcolt zinkrongép A nyomaték változtatáa Ürejárá Mhajtó Mterhelő -t lead -t felvez

50 Szinkron gép vezteégei Forgórézen: - Súrlódái vezteég - Gerjeztéi vezteég Állórézen: - Armatúra tekerc vezteég - Vavezteég - Járuléko vezteég

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

a) az egyszerű, skalár megoldásánál: az I állórészáram amplitúdóját, míg a

a) az egyszerű, skalár megoldásánál: az I állórészáram amplitúdóját, míg a Tevékenység: Jegyezze meg a szinkron gépben a külső vezérlésű áram-amplitúdó szabályozás és az önvezérlésű áramvektor-szabályozás rendszerét és működési elvét, az áramvektor bármely szöghelyzete esetén

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

2.1. A zajos jelátvitel modellje

2.1. A zajos jelátvitel modellje Sajnálatos módon a folyamat és főként a környezet nem csak szép arcát mutatja a számítógép felé, hanem rút vonásai is lépten-nyomon kiütköznek. Ezek a rút vonások a zavarjelek. Figyelemreméltó tény, hogy

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád

NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád Műszaki ismertető A biztosító olyan készülék, amely az erre a célra tervezett és méretezett alkatrészének túláram vagy zárlat esetén a létrejövő

Részletesebben