Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u /26. X-6/216/26. ZO161 Közlekedétudományi Intézet Kht. 19 Budapet, Thán Károly u Járműtechnikai, Környezetvédelmi é Energetikai Tagozat Stratégiai zajtérképezé 27 Fő közlekedéi léteítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Évi 6 millió jármű áthaladáánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak Illetéke környezetvédelmi felügyelőég: Felő-Tiza-vidéki Környezetvédelmi Termézetvédelmi é Vízügyi Felügyelőég Közreműködött: Témafelelő: Ellenőrizte: Jakab Attila (térképezé) Vértealjai Antal (térképezé) Smajda Fruzina (adatelőkézíté) Zigó Márta (adatelőkézíté) Veréb Lázló (ellenőrzé: adatok, zámítáok, mérékiértékelé) Szőke Józef (helyzínbejárá, ellenőrző vizgálatok) Reményi Itvánné (zerkezté) Hajdú Sándor tudományo főmunkatár Dr. Kovác Mikló tagozatvezető Budapet, 27. márciu 1

2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ : ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS II. RÉSZ : MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: A Magyar Köz Állami Közkezelő Fejleztő Műzaki é Információ Kht. Rézéről közzétett 24. évi forgalmi adatok zakazonként (Megjegyzé :A 82/25. (V. 24.) zámú GKM minizteri közleményben közzétett zakazok a 24. évi forgalmi adatokon alapulnak) (lád CD : UT- Fo kozlekedéi leteitmenyek trategiai zajterkepezee Muzaki Dokumentacio 27.pdf) KSH népeégi adatzolgáltatáa (lád CD : NEP- Fo kozlekedéi leteitmenyek trategiai zajterkepezee Muzaki Dokumentacio 27.pdf) III. RÉSZ : ALAPADATOK, ÉRINTETTSÉG ADATOK, A STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEK ÉRTÉKELÉSE Útzám ZAJTERHELÉS TÉRKÉP KONFLIKTUS TÉRKÉP ÉRINTETTSÉG TÉRKÉP Érintett zakazok: Útkategória Megye Érintett települé 4 Előrendű Szabolc- Szatmár- Bereg 41 Előrendű Szabolc- Szatmár- Bereg 36 Máodrendű Szabolc- Szatmár- Bereg Határoló kmzelvények Szakaz hoza (km) Nyíregyháza ,276 Nyíregyháza ,934 Nyíregyháza Özekötő Hajdú-Bihar Nyíregyháza , Özekötő Szabolc- Szatmár- Bereg Nyíregyháza ,437 2

3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS TARTALOM 1. Bevezeté Alapfogalmak, a zaj jellemzők é a zajmutatók áttekintée...2 Hangnyomá-hangnyomázint 2 Szintek özeadáa (özevonáa) 3 A-úlyozózűrő, A-hangnyomázint 4 Egyenértékű hangnyomázint 5 3. A zaj egézégkároító hatáa A környezeti zajterhelé jelenlegi helyzete, miért i kell ezzel a problémával foglalkoznunk? Az Európai Unió környezeti zaj kezelééről zóló irányelve a zabályozá jelentőége, céljai Stratégiai zajtérképek kézítée Magyarorzágon jogzabályi háttér, a feladatok áttekintée A fő közlekedéi léteítményekre vonatkozó tratégiai zajtérképekkel kapcolato legfontoabb - előíráok A tratégiai zajtérképeken feltüntetendő zajforráok, zajforrácoportok általáno jellemzée A zajcökkenté lehetőégei A tratégiai zajtérképek általáno jellemzők

4 1. Bevezeté A környezeti zaj egyre inkább meghatározó zennyezée környezetünknek, é mára Európazerte a máodik legúlyoabb környezeti problémaként emlegetik (lád: Európai Környezetvédelmi Iroda 26. december 12-i konferenciájának nyitó előadáa: Joé Palma, Univerity of Libon, Portugália). Az egyéb zennyezéek miatt kialakult problémákhoz vizonyítva, a környezeti zaj zabályozáa nehézégekbe ütközött, mivel nem volt kellő mértékben imert a zaj emberekre gyakorolt hatáa, valamint a dózi é a hatá közötti özefüggé, ezen túl hiányoztak a jól meghatározható kritériumok i. Miközben azt állították, hogy a zajzennyezé alapvetően a fejlett orzágok egyik "luxu" kérdée, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a fejlődő orzágokban az emberek gyakran jobban ki vannak téve a zajnak, a roz tervezé é az épületek gyenge megépítée miatt. A zaj hatáai itt i ugyanolyan kiterjedtek é hozú távú következményei az egézégre azonoak a fejlett orzágokban tapaztaltakkal. E tekintetben a zajvezélyeztetettég korlátozáára é zabályozáára irányuló gyakorlati intézkedéek nélkülözhetetlenek. E problémának a kezeléére az Európai Unióban dönté zületett, amely un. tratégiai zajtérképek, é erre épülő intézkedéi tervek kézítéét írta elő. A fő közlekedéi léteítményekre vonatkozó tratégiai zajtérképek között kézültek el a jelen anyag rézét képező zajtérképek i. A zajtérképek által hordozott információk megértééhez é hatékony felhaználáához azonban zükég van arra, hogy bizonyo fogalmakat, kérdéeket tiztázzunk, illetve megmagyarázzunk. Ezt a célt zolgálja ez a dokumentáció, amelyet javaolunk mindenképp a térképek áttekintée előtt figyelmeen áttanulmányozni. 2. Alapfogalmak, a zaj jellemzők é a zajmutatók áttekintée Hangnyomá-hangnyomázint Hangnyomá: a hang okozta, a tatiku légnyomához hozzáadódó változó nyomá Pa-ban. Hangnyomázint, L: a hangnyomá négyzetéből é a p = 2 μpa vonatkoztatái hangnyomá négyzetéből zámított hányado 1-e alapú logaritmua: log( p/p ) 2 db-ben kifejezve. A Bel (B) helyett a decibel (db) haználata 1-zel való zorzát jelent. A 2 értékű kitevőt a 1log( p/p ) 2 elé kiemelve: 2log( p/p ). Ez a hangnyomázint zokáo kifejezée. 2

5 Hangnyomá Hangnyomázint Szintek özeadáa (özevonáa) A zintek aritmetikája a logaritmiku jelleg miatt eltér a zokáo özegezé módzerétől. Nagyon zemlélete é gyor az alábbi zámoló ábra haználata. A két özeadandó zint különbége (ΔL) függvényében leolvaható a nagyobbik zinthez hozzáadandó korrekció. Amennyiben a két zint azono, akkor a különbégük nulla, ekkor a legnagyobb értékű korrekció 3 db (magyarázat: 1*log(1 L/1 +1 L/1 )=1log(2*1 L/1 )=L+3 db é a * a zorzá jele). Az ábra mutatja, hogy ha a különbég nagyobb, mint 1 db, akkor a korrekció.5 db érték alatt van, ez tehát azt jelenti, hogy a méréeknél a mérendő zintnél 1 db-lel alaconyabb környezeti zaj a mért eredményre már ninc gyakorlati befolyáal. 3

6 Több zint özevonáa orozatoan történik: előbb özevonunk két adatot, majd az eredővel a következőt, é így tovább mindaddig, amíg minden adat özevonára nem került. A zinteket termézeteen zámítá ján i özevonhatjuk az alábbi özefüggé felhaználáával (fentebb már alkalmaztuk): A-úlyozózűrő, A-hangnyomázint Az A-zűrő azért került bevezetére, hogy a zaj mérőzámát az emberi hallá karakteriztikájához illeze. Az A-úlyozózűrő zármaztatáa: A-hangnyomázint, L A : A zajmérő műzer bekapcolt A-úlyozózűrőjével meghatározott egyzám-adato hangnyomázint, illetve hangteljeítményzint. Haonlóan történik (má paraméterű görbe felhaználáával) az egyéb (B, C, D) úlyozó zűrők zármaztatáa. A lenti ábrán megfigyelhetjük a zűrők hatáát a kekenyávú pektrum (pektrum: a hangnyomázintek frekvencia függvénye adott időpillanatban ) vonalainak özevonáával kapott egyzám-adato jellemzőre. 4

7 Az ábra zemlélteti továbbá a kekenyávú pektrum özevonáát oktávávokká é 1/3 oktáv-, azaz tercávokká. A terc é az oktáv ávok lényegeen durvább felbontáúak a kekenyávú eethez képet. A ma haznált ezközök alkalmaak mindegyik felbontá előállítáára. 5

8 Egyenértékű hangnyomázint A zaj hangnyomázintje az idő függvényében váltakozik. Kezelhető zajjellemzőt kapunk, ha az un. megítéléi időre vonatkoztatjuk a hangnyomázintet. Ezen átlagolá eredménye az un. egyenértékű hangnyomázint (Leq), amikor az időben változó nyomáingadozáokat illetve hangnyomázinteket a megítéléi időre vonatkoztatva integráljuk. Ezt az értéket haználjuk a környezeti zaj vizgálatakor, megítéléekor. Ebben vannak megadva a határértékek é a küzöbértékek i Leq (dba). Egyenértékű A-hangnyomázint, L Aeq : annak a folyamato, állandó A-hangnyomázintnek az effektív értéke adott T idő alatt (megítéléi időtartam), amely azono a vizgált, időben változó zaj effektív értékével, amely a következő képlettel határozható meg: ahol: L AeqT p o p A (t) T 1 (),1L p t L Apeq, T = 1lg 1 dt = T 2 1 p () A t 1lg dt db az egyenértékű A-hangnyomázint a t 1 -től t 2 -ig tartó T megítéléi időtartam alatt, db-ben; a vonatkoztatái hangnyomá, (2 μpa); a hangjel pillanatnyi A-hangnyomáa. T T p 2 Az egyenértékű zint fogalma termézeteen úlyozatlan hangnyomázintekre i értelmezhető 3. A zaj egézégkároító hatáa Elő kérdéünk lehet, hogy tulajdonképp miért foglalkozunk mi ennyire a környezeti zajjal? Termézete, hogy az élet vele járója a zaj, hizen mindnyájan közlekedünk, mindnyájan haználunk zajkibocátáal üzemelő gépi berendezéeket A felelege zajkeltét azonban meg kell züntetni, de legalábbi cökkenteni kell, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a zajkibocátá amennyiben az valóban zükége működé mellékterméke a lehető legalaconyabb zintű legyen A zaj fogalma Mit nevezünk zajnak? Fizikai zempontból ninc különbég a hang é a zaj között. A hangot az érzékeinkkel fogjuk fel é a hanghullámok özetett zerkezetét zajnak, zenének, bezédnek, tb. hívjuk. Ezek a kommunikáció, az emberi kapcolatteremté, a zórakozá, kikapcolódá elengedhetetlen rézei őt az emberi lét nélkülözhetetlen kellékei. Ily módon a zaj meghatározáa talán így a legérthetőbb: nemkívánato hang. 6

9 3.2. A zaj emberre gyakorolt hatáa A zajzennyezé emberre gyakorolt hatáai között a következő főbb coportokat kell megemlítenünk: - a zaj által okozott hallákároodá; - a bezédkommunikáció akadályozáa; - a pihené é alvá zavaráa; - a pzichofiziológiai é a mentáli egézégre é teljeítményre gyakorolt hatáok; - a közöég vielkedéére gyakorolt hatáok; - é az okozott kellemetlenégek; - végül az akaratlago tevékenyégek akadályozáa. A továbbiakban ugyancak áttekintjük a vezélyeztetett coportokat é a vegye zajforráok özetett hatáait i. A hallóképeég cökkenée Általában a halláküzöb növekedéeként definiálják. Világzerte a zaj által okozott hallóképeég-cökkené a legelterjedtebb irreverzibili foglalkozái ártalom, becléek zerint zerte a világban mintegy 12 millió ember zenved munkaképtelenéget okozó hallákároodában. A fejlődő orzágokban nemcak a munkahelyi zaj, hanem a környezeti zaj i növekvő zerepű hallóképeég-cökkenét okozó rizikótényező. Hallákároodát okozhatnak továbbá bizonyo betegégek, egye ipari vegyi anyagok, a fejet ért ütéek, baleetek, ezenkívül a hallóképeég cökkenée lehet öröklete eredetű i. A hallá romláa magával az öregedé folyamatával i özefügg. A hallóképeég-cökkené fő következménye táradalmi zempontból a mindennapi életkörülmények közötti bezéd megértéének képtelenége, ez pedig úlyo zociáli fogyatékoágnak tekintendő. Még a kimértékű hallóképeég-cökkené i károan befolyáolhatja a bezédértét. A zaj károan befolyáolja bezédérthetőégét A bezédre gyakorolt zavaró hatá lényegében egy olyan elfedő folyamat, amelynél az egyidejű, zavaró hatáú zaj érthetetlenné tezi a bezédhangot. A környezeti zaj ugyancak elfedheti a mindennapi életben fonto egyéb akuztiku jeleket, mint például az ajtócengő hangját, telefoncörgét, ébreztőórákat, tűzjelzét é egyéb figyelmeztető jeleket, valamint a zenét. Mindennapi életkörülmények között a bezéd érthetőégét befolyáolja a bezéd hangereje, a hangúlyozá, a kiejté tiztaága, a bezélő é a hallgató távolága, a zavaró zaj hangereje é egyéb jellemzői, a halláéleég, valamint a figyelem mértéke. (Zárt helyiégekben a bezéddel történő kommunikációra hatáal vannak a terem hangvizaverő jellegzeteégei i.) A vezélyeztetett coportok zámára még alaconyabb háttérzaj-zintek zükégeek. A bezéd megértéére való képtelenég az egyén zempontjából zámo zempontból akadályoztatottágot jelent, é a vielkedé megváltozáát eredményezi. Különöen vezélyeztetettek a cökkent hallóképeégűek, az időek, a gyermekek a nyelvtanulá é az olvaá elajátítáa idején, valamint a bezélt nyelvet nem eléggé jól imerő egyének. A környezeti zaj úlyo hatáa az alvá zavaráa Egyrézt az alvá ideje alatt elődlege hatáokat fejthet ki, márézt az éjzakai zajbehatá utáni napon megállapítható máodlago hatáokat okozhat. A zavartalan alvá a jó fiziológiai é mentáli funkció előfeltétele. Az alvá zavaráának elődlege hatáai: elalvái nehézégek, 7

10 felébredéek é az alvá fáziainak vagy az alvá mélyégének változáai, vérnyomáemelkedé, pulzu- é ujjpulzu-amplitúdó-növekedé, vaocontrictio, a légzé megváltozáa, zív arrhythmia é heveebb tetmozgá. A reakció fellépéének valózínűégét feltehetően inkább a zajeemény hangereje é a háttérzajok hangereje közötti különbég, mint az abzol zajzint határozza meg. Az éjzakai felébredé valózínűége az éjzaka orán történt zajeemények zámával arányoan nő. A következő reggel vagy nap(ok) folyamán fellépő utó- vagy máodlago hatáok: rozabb alváminőég, növekvő fáradtágérzet, nyomott hangulat vagy közérzet, valamint a teljeítőképeég cökkenée. A vizgálatok tanúága zerint a kielégítő éjzakai alvához az állandó háttérzaj hangzintje nem haladhatja meg a 3 db(a)-t, a 45 db(a) zintet meghaladó hangerejű egyedi hangeemények pedig kerülendőek. Élettani hatáok A zajo utak közelében élő emberek eetében a zajnak való kitettég a élettani folyamatokat akár átmeneti, akár állandó jelleggel, nagymértékben befolyáolhatja. Hozabb ideig tartó expozíciót követően az átlago népeégen belül az arra érzékeny egyéneknél állandóult hatáok alakulhatnak ki, mint például a nagy hangerő-behatáal özefüggében maga vérnyomá é zívbetegég. Az okozott hatáok nagyágát é időtartamát rézben egyéni tulajdonágok, az élettílu, a vielkedémód é a környezeti feltételek határozzák meg. A hangok reflexválazokat i kiváltanak, különöen, ha imeretlenek é hirtelen lépnek fel. Mentáli betegég Úgy tartják, a környezeti zaj közvetlenül nem okoz mentáli betegéget, bár feltételezéek zerint felgyoríthatja é fokozhatja a láten mentáli rendelleneégek kifejlődéét. Azok a kutatáok, amelyek egye gyógyzerek, mint a nyugtatók é altató tabletták alkalmazáát, a pzichiátriai tüneteket é az elmegyógyintézeti betegfelvételi arányokat vizgálták, arra utalnak, hogy a környezeti zaj káro hatáal lehet a mentáli egézégre. Teljeítmény Dolgozó felnőttek, de főleg gyermekek körében kimutatták, hogy a zaj károan befolyáolhatja a kognitív feladatok orán nyújtott teljeítményt. Bár a zaj által keltett izgalom rövidtávon jobb teljeítményt eredményezhet egyzerű feladatoknál, a kognitív teljeítmény özetettebb feladatoknál jelentően romlik. A kognitív funkciók közül a zaj a legjelentőebben az olvaát, a figyelmet, a problémamegoldó é az emlékező képeéget befolyáolja. A zaj figyelemelterelő ingerként i hathat, az impulzuzerű zajhatáok pedig az ijedtég következtében meneküléi reakciót i kiválthatnak. A zajnak való kitettég a teljeítményt negatívan befolyáoló utóhatáokat i okozhat. A repülőterek környékén lévő ikolákban a repülőgépek zajának krónikuan kitett gyermekek a próbaolvaában, a kirakójátékok özeállítáa orán tanúított kitartában, az olvaott anyag megértéére irányuló teztekben é a motiváció képeégek terén alaconyabb teljeítményt mutattak. A zaj okozhatja a munkahelyi károk é a munka orán elkövetett hibák megzaporodáát, bizonyo baleetek pedig a teljeítménycökkenére figyelmeztethetnek. A zaj hatáa a táradalmi kapcolatokra é a vielkedére; kellemetlenégek. A zaj zámo hatát gyakorolhat a táradalomra é vielkedére, ezen kívül kellemetlenéget i okozhat. Ezek a hatáok gyakran özetettek, árnyaltak é közvetettek, ok határól pedig feltételezik, hogy azok zámo nem vizgált mutató együtte hatáának következményei. A közöégi zajnak a kellemetlenég érzetet keltő hatáát kérdőívekkel, vagy bizonyo, meghatározott tevékenyégekre gyakorolt zavaró hatáának felméréével lehet megállapítani. Mindazonáltal ézre kell venni, hogy az egyforma zintű, különböző eredetű közlekedéi é 8

11 ipari zajok különböző mértékű kellemetlenéget okoznak. Ez azért van így, mert a népeégen belül a kellemetlenégérzetet nemcak a zaj jellemzői beleértve a zajforrát i befolyáolják, hanem az nagymértékben függ ok nem akuztiku, hanem zociáli, pzichológiai, vagy gazdaági termézetű tényezőtől i. A zajvezélyeztetettég é az általáno kellemetlenégérzet közötti kölcönö özefüggé jóval nagyobb a coportok zintjén, mint az egyének zintjén. A 8 db(a) feletti zaj cökkentheti a egítőkézéget, továbbá fokozhatja az agrezív magatartát. Speciáli gond az, hogy a nagy hangerejű, folyamato zajexpozíció növelheti az ikolai tanulókban a tehetetlenégérzet kialakuláával zembeni érzékenyéget. Ninc még egyetérté a kutató körében a környezeti zajforráok együtte előforduláa következtében kialakuló telje kellemetlenégérzet modelljére vonatkozóan. Vegye forráokból zármazó zajok egézégre gyakorolt együtte hatáai. Számo akuztikai környezet egynél több forrából zármazó hangokból áll, azaz léteznek vegye forráok, é néhány hatákombináció általáno. Például a zaj napközben akadályozhatja a bezédet, é zavarhatja az alvát éjzaka. Ezek a megállapítáok termézeteen a zajjal úlyoan zennyezett lakóterületekre vonatkoznak. Ezért fonto az, hogy a telje egézégkároító zajterhelét hozabb időtávon kereztül vizgálják Vezélyeztetett alcoportok. A zajvédelemre vagy a zajt illető zabályozára tett javalatoknál az általáno népeég vezélyeztetett alcoportjait kell előorban figyelembe venni. A zajhatáok típua, a peciáli környezet é a ajáto életmód mind olyan tényezők, melyeket ezekre az alcoportokra kell vonatkoztatni. Példák a vezélyeztetett alcoportokra: a bizonyo betegégekben zenvedő, vagy orvoi problémákkal küzdő (például maga vérnyomá), kórházban fekvő, vagy otthon lábadozó emberek; az özetett kognitív problémákkal küzdő emberek; a vakok é a hallákároultak; a magzatok, a cecemők é a kigyermekek, valamint általában az időek. A bezéd megértéének zempontjából legúlyoabban a cökkent hallóképeégű emberek érintettek. Még a magaabb frekvenciájú bezédhang-tartományban jelentkező enyhe hallóképeég-cökkené i okozhat problémákat a bezéd zajo környezetben történő megértéében. A népeég többége a bezédmegérté akadályozottága zempontjából a vezélyeztetett alcoporthoz tartozik Speciáli érintettégek A projekt tárgyát érintően mindenképp meg kell említeni a zajhatára peciálian érzékeny intézményeket. Ezek e következők: Ikolák é óvodák, bölcődék Ikoláknál a kritiku zajhatáok: a bezéd zavaráa, az információvezté (pl. megérté, olvaá elajátítáa), üzenetközlé zavaráa é kellemetlen érzé keltée. Az oztályteremben zóban közölt üzenetek meghalláa é megértée érdekében a háttér zajzint nem haladhatja meg a 35 db (LAeq) értéket a tanítái idő alatt. Hallákároult gyermekek eetében még alaconyabb hangzint zükége. Külő játzóterek eetében a külő forráokból zármazó zaj hangzintje lehetőleg ne haladja meg az 55 db (LAeq) értéket. Az óvodák é bölcődék eetében ugyanazokat a kritiku hatá é iránymutató értékeket alkalmazhatjuk, mint az ikolák eetében. Kórházak Kórházakban a legtöbb helyen a kritiku (ki)hatáok: az alvá zavaráa, kellemetlenégek, é a kommunikáció hátrányo befolyáoláa, ideértve a figyelmeztető jelekét i. Az éjzaka 9

12 folyamán a hangeemények (LAmax) értéke belő térben jó, ha nem haladja meg a 4 db(a)- t. Mivel a betegek kevébé tűrik a trezt, a legtöbb helyiégben, ahol a betegeket kezelik vagy megfigyelik, az LAeq zint nem haladhatja meg a 35 db értéket. Az intenzív zobákban é a műtőkben figyelmet kell fordítani a hangnyomázintekre. 1. táblázat: A zavaró zajzintek tájékoztató értékei (az Egézégügyi Világzervezet jelentée alapján) Környezet Egézégre gyakorolt hatá(ok) Zavaró zajzint mértéke LAeq [db(a)] Lakóterület külő zajterhelé Lakóhelyek, beltér (!!) Belő hálózobák Ikolai oztálytermek é óvodák, bölcődék, beltér!! Óvodai, bölcődei hálózobák, beltér!! Ikola, játzótér, kültér!! Kórház, kórterem, beltér!! Ipari, kerekedelmi beváárló é közlekedéi területek, bel- é kültér Komoly kellemetlenérzé, nappal é ete Mérékelt kellemetlenérzé, nappal é ete Bezéd érthetőég é mérékelt kellemetlenérzé nappal é ete Alvá zavaráa, éjjel Bezéd érthetőége, információnyeré zavaráa, üzenetközlé Vonatkoztatái idő [óra] tanítá alatt Alvá zavaráa 3 alvá idő, Kellemetlen érzé, (külő forrá) 55 játék közben Alvá zavaráa, éjjel 3 8 Alvá zavaráa, nappal é ete 3 16 Hallákároulá A környezeti zajterhelé jelenlegi helyzete, miért i kell ezzel a problémával foglalkoznunk? 4.1. Kitekinté Európára Sok európai a közlekedé, az ipari é rekreáció tevékenyégek által kiváltott zajt tartja a legfőbb helyi környezetvédelmi problémának, különöen a várookban. Becléek zerint Európa lakoágának mintegy 2%-a kényzerül olyan zajzint elvieléére, amit a kutatók é egézégügyi zakértők elfogadhatatlannak tartanak, ami rontja az emberek közérzetét, úlyoan zavarja álmukat é növeli a zív- é érrendzeri betegégek kockázatát valamint vezélyezteti pzichofiziológiai rendzerük egézégét. A panazok növekvő záma a köz rézéről jól mutatja az állampolgárok növekvő aggodalmát. A zaj volt az egyetlen ügy, amivel kapcolatban 1992 óta egyre nőtt a lakoági panazok záma. Ugyanez a vizgálat azt i kimutatta, hogy a közvélemény hajlandóága jelentően megnőtt arra, hogy lépéeket tegyen a zaj cökkentée érdekében. A problémával foglalkozó zámo új tanulmány- mint pl. az Egézégügyi Világzervezet (WHO), Európai Környezetvédelmi Ügynökég (EEA) é az tanulmánya - jelzi, hogy a zaj kérdée nemzetközi zinten i egyre több figyelmet kap. 1

13 A legutóbbi Európai Unió vizgálat eredményeképp zületett meg a következő beclé az érintettégre vonatkozóan (26. december 12-i Szeminárium Európai Környezetvédelmi Iroda, Brüzel) Ezek zerint az európai lakoágot a következő mértékben terheli környezet zaj: < 55 db 28,9% 55-6 db 26,9% 6-65 db 21,9% 65-7 db 14,7% 7-75 db 6,2% > 75 db - 1,4% További fonto adatok: - az EU lakoágának 22%-át éri nappali időzakban több, mint 65 db (ez az egézégre káronak minőített zajzintnek felel meg!) - az EU lakoágának 8%-át éri a nappali időzakban több, mint 7 db!! Az Európai Közöég több, mint 35 éve foglalkozik a környezeti zaj problémájának kezeléével, de ez eddig lényegileg gépjárművek, légi járművek é berendezéek maximáli zajzintet előíró zabályozáában merült ki főleg az egyége piacra való törekvé jegyében é így a köztudatban ezeket a rendelkezéeket nem kezelték egy átfogó zajcökkentéi program rézeként. A tagállamok kiegézítő zabályok é rendelkezéek okaágát léptették életbe a környezeti zajprobléma cökkentéét célozva, é noha van némi bizonyíték arra, hogy a legkritikuabb fekete foltokban cökkent a zajzint, az újabb adatok azt mutatják, hogy a zajprobléma özeégében úlyobodik é az un. zürke területeken élők záma tovább növekzik. Különöen a közlekedé volumenének folyamato növekedée valamennyi közlekedéi ágban, pároulva a várohatárok kitolódáával, a maga zajártalom oha nem látott mértékű térbeli é időbeni terjedééhez vezetett. Emellett az utóbbi két évtizedekben a zabadidő tevékenyégek é a turizmu új zínhelyekre vitte el a zajt é új zajforráokat teremtett. Ezek a fejlemények a zajártalom leküzdéére irányuló jelenlegi tevékenyég hatáát rézben kioltják. A Közöég é a tagállamok környezetvédelmi politikáján belül 26-ig a zaj kiebb prioritát kapott mint má problémák megoldáa, mint pl. a lég- é vízzennyezé - annak ellenére, hogy a közvéleménykutatáok zerint a zaj az életminőég hanyatláának egyik fő oka. Ezt többek között az magyarázhatja, hogy a döntéhozók nincenek tiztában a problémával é a zaj hatáaival, amik nem látványoak: alattomoak, ám nem vezetnek kataztrófához. Ami a Európai Uniót illeti, a zajnak zentelt kevé figyelem oka rézben az i lehet, hogy a zajártalom erően helyi probléma, amit az Unión belül mindenhol máképp érzékelnek. Ugyanakkor a környezeti zaj zámo forráa nem lokáli eredetű. Sőt, a környezeti zajkérdé lokáli dimenziója ellenére nemzetközi konzenzu alakult ki az elvielhetetlen zajzint tekintetében, aminek a népeég - egézége é életminőégének megóváa érdekében - nem tehető ki Hazai helyzetkép A hazai környezet minőégének i egyre inkább előtérbe kerülő, meghatározó tényezőjévé vált az orzág környezeti zajállapota. Ennek ellenére azonban a többi zennyezéi problémához képet talán még ma em fordítunk úlyának megfelelő figyelmet az ellene való küzdelemre. (Ebben telje volt az egyezé az EUval.)

14 A zaj- é rezgéforráok zámának, az általuk kibocátott zennyezé nagyágának növekedée, a lakoági panazok zámának emelkedée, a táradalom ezen probléma iránti nagyobb érdeklődée miatt a környezeti zaj- é rezgévédelem mára már a környezetvédelem integrált réze lett. Az, hogy a lakoági megítélé egyre kritikuabb ezen a területen, mutatja az állampolgári jogok orzágo biztoához környezetvédelmi kérdében beérkező zajpanazok igen maga zámaránya i! A jövőre vonatkozóan igen fonto célunk kell, hogy legyen a meglévő zaj- é rezgéforráok okozta terhelé cökkentée, újabb zennyezett területek kialakuláának megakadályozáa, illetve a jobb minőégű, cendeebb környezet iránti lakoági igények kielégítée. A kedvezőtlen környezeti zajállapotot dominán módon a következő forrácoportok határozzák meg: a közi közlekedé, a vai forgalom, a légi közlekedé (előorban a repülőterek környezetében kialakuló zajterhelé), az üzemi zaj (beleértve a zabadidő zajforráokat i). A következőkben a teljeég kedvéért rövid áttekintjük az egye főbb zajforrá-coportok okozta terhelét, azok jellemzőit. Közi közlekedé Megjegyzé: Az alábbiakban közölt adatok, megállapítáok termézeteen a motani felméré a tratégiai zajtérképek - eredményeit még nem tükrözhetik, a közölt, becléel előállított adatok a Környezetvédelmi é Vízügyi Miniztérium korábban végzett felméréeinek kiértékeléét vezik figyelembe.) Hazánkban a közi közlekedé zavaráának az aránya a legnagyobb, egéz orzágra vonatkoztatva ez az arány becléek zerint eléri az 5-55 %-ot, a nagyvárookban ennél nagyobb, mintegy 6-65 %-ra tehető. Különöen a főforgalmi utak várookon átvezető zakazai mellett élőket éri nagy zajterhelé. Mintegy 2. főre tehető a jelentő mértékű, közlekedéi eredetű, 75 db feletti zajterhelét elzenvedők záma. A vároainkban korábban végzett zajméréek zerint: = az utak jelentő réze mellett a forgalom nappal 65 db-nél, éjjel 55 db-nél nagyobb zajterhelét okoz, = a forgalmaabb utak környezetében a zajterhelé nappal i, de különöen éjjel gyakran több mint 1 db-lel haladja meg a megengedhető, illetve a kívánato mértéket (ez a megengedett egézégügyi határértékhez tartozó forgalom 1x-eét jelenti!!!). A közlekedé okozta zaj elleni védelem területén azonban eredményekről i be lehet zámolni: Az utóbbi években az korzerűíté é/vagy a területfelhaználá megváltozáakor gyakorlatilag minden eetben kézült zajvédelmi vizgálat, tervezé. A különböző zajvédő műtárgyak léteítée (falak, töltéek, eetleg garázépülettel való zajárnyékolá) az új utak építéénél már zéle körben elterjedt, az új utak környezetében általában már teljeülnek a zajvédelmi követelmények. 12

15 A különböző központi támogatái lehetőégeket i kihaználva, valamint az önkormányzatok anyagi erőforráainak özefogáából meglévő utaknál jelentő zajvédelmi beruházáok valóultak meg. Budaör, Törökbálint, valamint Tatabánya térégében zajvédő falak elhelyezéével évek óta fennálló kritiku helyzet zűnt meg. Az M3 é az M7 autópálya felújítáával együtt ugyancak zajvédő falak építéére kerül(t) or. Vai közlekedé Megjegyzé: Az alábbiakban közölt adatok, megállapítáok termézeteen a motani felméré a tratégiai zajtérképek - eredményeit még nem tükrözhetik, a közölt, becléel előállított adatok a Környezetvédelmi é Vízügyi Miniztérium korábban végzett felméréeinek kiértékeléét vezik figyelembe.) A vai közlekedé a közi zajnál lényegeen kiebb területet érint, de helyi problémákat okoz. A vai zajproblémákat áttekintve megállapítható, hogy a teherforgalom okozza a legtöbb gondot - főként az éjzakai időzakban, különöen a nagyebeégű, ill. a várookon belüli vonalzakazokon. A még előkézíté alatt álló unió zabályozá (európai vai zajcökkentéi tratégia) helyeen a forránál végrehajtandó zajcökkentéi intézkedéeket helyezi az előtérbe. Hazánkban eddig elő orban a pazív zajvédelmi megoldáokra helyeződött a hangúly, így például a Budapet-Hegyehalom vai pálya korzerűítée orán Törökbálint, Tatabánya, Tata, Tata-Tóvárokert, Moonmagyaróvár va melletti lakóépületeinek zajvédelmét ikerült zajvédő falakkal megoldani. Repüléi zaj Megjegyzé: Az alábbiakban közölt adatok, megállapítáok termézeteen a motani felméré a tratégiai zajtérképek - eredményeit még nem tükrözhetik, a közölt, becléel előállított adatok a Környezetvédelmi é Vízügyi Miniztérium korábban végzett felméréeinek kiértékeléét vezik figyelembe.) Az orzágban az egyetlen, menetrend zerinti nemzetközi járatokat indító/fogadó légikikötő a Budapet-Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, ám Debrecen repülőtere i fonto zerepet játzik Magyarorzág légi közlekedéi tratégiájában, mivel bekapcolja Kelet-Magyarorzágot, Ézak-Romániát é Nyugat-Ukrajnát a nemzetközi forgalomba. A Balatoni repülőtér (Sármellék) az egyetlen polgári repülőtér a dunántúli körzetben, turiztikai célokat zolgál. Ezen említett repülőtereken kívül jelentő forgalmat lebonyolító repülőtér nem található. A kiebb repülőterek zajkibocátá vizgálatára vonatkozóan igen kevé adat állt rendelkezére. A légi közlekedétől zármazó zajterhelét előorban befolyáoló tényezők (ezek egyben a zajvédelem lehetőégeit i meghatározzák): a repülőteret haználó légjárművek zajkibocátáa; zajvédelmi célú (előorban forgalomzervezéi) intézkedéek; a zajjal terhelt területek távlati területfejleztéi igényei; a forgalom nagyága. 13

16 A budapeti Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér é a Debreceni Repülőtér környékén monitoring hálózat működik, amely ellenőrzi a repülőteret igénybevevő gépek által okozott zajterhelét. Ipari üzemek Az üzemek környezeti zajkibocátáát a környezetvédelmi felügyelőégek mintegy 3 éve vizgálják, illetve ellenőrzik, így a felügyelőégek hatákörébe tartozó üzemi zajforráokról megfelelő áttekintéünk van. A környezetvédelmi felügyelőégek az elmúlt időzakban több ezer üzem zajkibocátáát ellenőrizték műzere méréel, ebből kb. 3 % nem felelt meg a követelményeknek. (Nagy mértékű - a határértéket 6 db-nél nagyobb mértékben túllépő - zajterhelét kb. 1%-uk okozott.) A problémát előorban a védendő területek közelében, vagy éppen a védendő területen működő üzemek okozzák, az újabb konfliktuhelyzetek kialakuláának megelőzéében a települétervezének igen fonto zerepe van. Elődlege cél, hogy a zajo ipari területek é a védendő területek mindjobban (é tartóan) elkülönüljenek egymától, é közöttük átmeneti zónák alakuljanak ki, illetve maradjanak meg. (Területi funkciók problémája üdülőhelyek várook vigalmi negyedei tb.) 4.3. A környezeti zaj elleni védelem problémakörének rövid áttekintée Általánoágban imételten megállapíthatjuk é ez a megállapítá nem cak Magyarorzágra, hanem az európai orzágok többégére éppúgy igaz volt, hogy a környezeti zajprobléma kezeléére mindez ideig igen kevé hangúlyt fektettünk. Hazánkban az emberi környezet é az emberi egézég megóváa érdekében az azokat vezélyeztető zajok é káro rezgéek elleni védelem alapvető zabályait a zaj- é rezgévédelemről zóló, többzör módoított 12/1983. (V. 12.) MT zámú rendelet zabályozza. A jelenleg i érvénye jogzabály jól zolgálta a zaj- é rezgévédelem ügyét é ezek alapján a környezetvédelmi hatóág jelentő eredményeket ért el ezen a zakterületen. Megállapítható ugyanakkor az i, hogy az eltelt több, mint 15 év orán bekövetkezett politikai, táradalmi é gazdaági változáok miatt a zabályozá ok tekintetben módoítáokra zorul. Ez a jogzabály-alkotái munka az európai unió zabályozá figyelembe vételével már megkezdődött a Környezetvédelmi é Vízügyi Miniztériumban. A zaj é rezgé elleni védelem zakterületen eddig végzett több évtizede tevékenyég, a hatóági munka orán zerzett tapaztalatok alapján elmondható, hogy az eredménye é hatékony beavatkozát a következő főbb hiányok é hiányoágok nehezítik/tezik lehetetlenné: ninc átfogó képünk a környezeti zajállapotról a védett területek vonatkozáában még a leginkább terhelt vároi környezetre vonatkozóan em (a méréek igen költégeek, caki adott időpontra é helyre vonatkoztathatók); ninc megfelelő dokumentálá forma, amely lehetőéget biztoítana a környezeti zajállapot olyan bemutatáára, amely a kapcolódó má zakterületek zámára (építéügy, közlekedétervezé, települétervezé, környezet-egézégügy tb.), továbbá a politikai döntéhozók zámára megfelelő formában mutatná be a ténylege helyzetet; 14

17 a kialakult kritiku helyzetek megoldáa gyakran műzaki korlátokba ütközik, a megfelelő mértékű cökkenté megvalóítáa olyan mérvű anyagi ráfordítát igényelne, amely a hazai gazdaág teherbíró képeégét meghaladja; ninc megfelelő módzer a lakoági érintettég, a konfliktu-helyzetek feltérképezéére, ábrázoláára, bemutatáára; ninc lehetőég jelenleg gyor információzolgáltatára egy-egy beruházá tervezéével özefüggében arra vonatkozóan, hogy a ténylege megvalóítá é kivitelezé után milyen változá lez várható a környezeti zajállapotban; mindezek következménye, hogy a környezeti zajállapotot meghatározó, a preventív környezeti zaj elleni védelem lehetőégét hordozó várotervezé, közlekedétervezé, terület-felhaználá orán a környezeti zaj kérdéét gyakorlatilag nem tudják figyelembe venni é nem i vezik figyelembe. 5. Az Európai Unió környezeti zaj kezelééről zóló irányelve a zabályozá jelentőége, céljai A környezeti zaj elleni küzdelem korántem megfelelő politikáját, annak hiányoágait imerte fel az Európai Unió illetéke bizottága i, amikor novemberében kibocátotta a közöégi zajpolitikáról zóló un. Zöld Könyv -ét, melyben a megtett intézkedéeket é azok eredményeit tekintették át. Megállapítát nyert, hogy az eddig követett zabályozái elv mizerint a környezeti zaj helyi probléma, kezeléét minden tagorzág aját maga intézze ahhoz vezetett, hogy Európa elzajoodott. Az önkritiku helyzetelemzé után felvázolta a dokumentum azokat a zükége lépéeket, melyekkel a felhalmozódott problémák kezelhetők. Réze volt ennek az intézkedéi comagnak egy olyan keretzabályozá megalkotáa i, amely a környezeti zaj kezeléére vonatkozó kötelező előíráokat tartalmazza. Az ezt magába foglaló 22/49/EK irányelvet 22. júniu 25-én fogadták el, kihirdetéére 22. júliu 18- án került or. Az új zabályozá legfőbb eleme é lényege, hogy elő lépében un. tratégiai zajtérképeket kell kézíteniük a tagállamoknak a területükön található, meghatározott kritériumok zerinti = nagyvároi agglomerációkra = fontoabb, nagy forgalmú közutakra = fontoabb, nagy forgalmú vavonalakra = é fontoabb, nagy forgalmú repülőterekre. Ezek a térképek megjelenítik a meglevő terhelé okozta ténylege problémákat, konfliktuhelyzeteket a túllépé mértékét, a túllépéel érintett lakoág é a zajra érzékeny intézmények, ikolák, kórházak (lád a korábbiakban említett egézégkároítára vonatkozó 3.3. pont alattiakat) zámát. Mindennek imeretében a probléma megoldáa érdekében un. intézkedéi tervet kell kidogozni a meglevő kritiku helyzetek lehetége kezeléére, megoldáára. 15

18 Az unió tagállamok irányelvben foglalt kötelezettége, hogy az előíráokat jogrendjükbe beépíték, illetve az i, hogy a megadott kritériumok zerint tratégiai zajtérképeket, intézkedéi terveket adott határidőre a Bizottágnak megküldjék. Az irányelvben a Bizottág rögzítette azokat a célokat i, amelyeket a végrehajtáal el kíván érni. Ezeket azért kell mindenképp megemlíteni, mivel magának a végrehajtának a megfelelő végig vitele caki ezek zem előtt tartáával lehet ikere igazán. Tehát a Bizottág a következő célokat jelölte meg: - zükége, hogy legyen egy európai zintű, a környezeti zajterhelére vonatkozó zajterhelére mértékére vonatkozó megbízható é özehaonlítható adatbázi; - az irányelvnek alapul kell zolgálnia a jelentőebb zajforráok által kibocátott zajra vonatkozó meglévő közöégi intézkedéek fejleztééhez, valamint további rövid, közép- é hozú távú intézkedéek kidolgozáához; - a környezeti zajzintekre vonatkozó adatokat özehaonlítható kritériumoknak megfelelően kell özegyűjteni, egybevetni, - - az információk a zéle közvéleményhez kell, hogy eljuanak. Özeégében megállapíthatjuk, hogy az Európa-zerte é így Magyarorzágon i eddig követett módzerek nem voltak alkalmaak átfogó, eredménye tratégia kialakítáára, ám ettől a zabályozától ez már méltán lez elvárható. 6. Stratégiai zajtérképek kézítée Magyarorzágon jogzabályi háttér, a feladatok áttekintée Az említett 49/22/EK irányelvben előírt feladatok különlege kihívát jelentenek, mivel ilyen jellegű zajtérkép-kézítéi módzert Magyarorzágon eddig nem alkalmaztunk, é érinti többek között a területfejlezté, a várotervezé, a közlekedépolitika, a környezetegézégügy, a vároüzemelteté területeit i. Az új zabályozá magyar jogrendbe történő illeztée a következő jogzabályokkal történt meg: - A környezet védelmének általáno zabályairól zóló évi LIII. törvény módoítáa a 24. évi LXXVI. törvénnyel, - 28/24. (X. 2.) Korm. rendelet a környezeti zaj kezelééről, - 25/24. (XII. 2.) KvVM rendelet a tratégiai zajtérképek, valamint az intézkedéi tervek kézítéének rézlete zabályairól. A jogzabályok megfelelő, a célt mindenképp zem előtt tartó végrehajtáa intenzív együttműködét igényel a tárcák é a különböző érintett zektorok között, jelentő anyagi ráfordítáokat követel meg, komoly zakmai munkát jelent. A 28/24. (X. 2.) Korm. Rendelet zerint a végrehajtá zempontjából két fő feladat jelentkezik: Budapet é agglomerációja zajtérképének elkézítée é a 28/24. (X. 2.) Korm. Rendelet 14. (1) bekezdéében foglaltak alapján a gazdaági é közlekedéi minizter által a 82/25. (V. 24.) zámú minizteri közleményben közzétett fő közlekedéi léteítmények tratégiai zajtérképekének elkézítée, amelyre kijelölte a Közlekedétudományi Intézet Kht-t. 16

19 A végrehajtandó feladatok 27. júliuáig be kell fejezni Budapet é agglomerációja tratégiai zajtérképének elkézítéét; meg kell kezdeni é 27. júliuáig be kell fejezni a jelentő mértékű forgalommal rendelkező vai vonalak (kb. 2 km), közlekedéi vonalak (kb. 4 km), repülőterek (Budapet, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér) környezetének tratégiai zajtérképezéét; ki kell dolgozni a lakoági tájékoztatá é együttműködé rendzerét; elő kell állítani a zajtérképek alapján az EU Bizottág rézére megküldendő adatokat; 7. A fő közlekedéi léteítményekre vonatkozó tratégiai zajtérképekkel kapcolato legfontoabb - előíráok A jogzabályok lényegében egyége európai módzer kötelező alkalmazáát írják elő = a környezeti zaj vonatkozáában a környezet állapotának értékeléére (külön kiemelve a lakoági tájékoztatá zükégeégét!), = é erre épülve környezetvédelmi (zajcökkentéi) program kézítéére Mi i az a tratégiai zajtérkép? A zajtérképezé kifejezé egy meglévő vagy előre jelzett zajhelyzetre vonatkozó adatok bemutatáának módját jelenti, feltüntetve = a tratégiai küzöbértékek túllépéének eeteit (nem határérték, nem hagyományo hatóági eljárá alapját képezi!) = az adott területen a zajhatának kitett emberek zámát, = illetve a zajmutató bizonyo értékeinek kitett lakóhelyek zámát az adott agglomeráción/területen belül. Közöégi zintre emeli a környezeti zaj elleni védelmet ez mindenkitől zemléletváltát kényzerít ki. Ha a zabályozá közöégi, akkor abból egyeneen következik, hogy a keretzabályozában/irányelvben egyértelműen rögzített előíráokat egyégeen kell alkalmazni Európa-zerte. Nem lehet magyar ajátoágú végtelen mértékben a módzer, cupán cak a rendelkezére álló zabadági fokokkal ami egyébként bőven van gazdálkodhatunk. Melyek ezek a keretek, miket rögzít az irányelv (a teljeég igénye nélkül)? = Rögzíti a figyelembe veendő forráokat = Rögzíti az indikátorokat, tb. Ám nem rögzíti: = Pl. a küzöbértékeket. Imételten rögzíteni kell azt i, hogy a megnevezé maga - STRATÉGIAI zajtérkép, olyan meghatározottágot hordoz magában, amelyet figyelmen kívül enki em hagyhat! Az irányelv é a magyar zabályozá i Cak a jelentőebb zajforráokat vezi figyelembe emlékezzünk az irányelv jogzabályban foglalt, korábban említett céljaira! 17

20 Az előállított adatállomány nagyobb területre vonatkozó, térégi problémákat kezel, az adatok rézlete akuztikai tervezére nem alkalmaak kiegézíthetők, de ebben a formában nem alkalmaak! A legfontoabb cél: az intézkedéi terv megalapozáa! 7.2. A rendelet hatálya mely területre vonatkozóan, mely zajforráokat kell figyelembe vennünk A már hivatkozott Kormányrendelet a fő közlekedéi léteítmények tekintetében a következőket határozza meg: A rendelet hatálya kiterjed a 82/25. (V. 24.) zámú GKM minizteri közleményben közzétett lita zerint az érintett fő közlekedéi léteítményekre Mely zajforráok figyelembe vételével kell elkézítenünk a fő közlekedéi forráokra vonatkozó tratégiai zajtérképeket? A tratégiai zajtérképet a kötelezett KTI KHT a 82/25. (V. 24.) zámú GKM minizteri közleményben közzétett lita zerinti a) nagyforgalmú utakra é a b) fő repülőtérre (Budapet Ferihegy Nemzetközi Repülőtér BFNR) vonatkozóan külön-külön kézíti el. 8. A tratégiai zajtérképeken feltüntetendő zajforráok, zajforrácoportok általáno jellemzée 8.1. Közi közlekedé Az eddigi vizgálatok, felméréek tanúága zerint ez az a zajforrá-coport, amely a legjelentőebb terhelét okozza vároi környezetben. A gépjárművek okozta zajterhelé - azaz a közutak é környezetük zajterhelée zempontjából az egye járművek zajkibocátáa alapvetően három rézből tevődik öze. Ezek: a) a hajtá zaja, má néven működéi, vagy motorzaj, b) aerodinamikai zaj, c) a gumiabroncok felületen való gördülééből zármazó zaj. a) A működéi/motorzaj zaj főbb özetevői: - a motorfelületről leugárzott zaj, - a kipufogó berendezé zaja, - a zívóberendezé zaja, - a egédberendezéek zaja, - az erőátvitel zaja. A működéi zajteljeítményt előorban a motor zajteljeítménye határozza meg, ami függ - a ebeégtől é a kapcolt ebeégfokozattól, - a fordulatzámtól, - a jármű terheléétől, 18

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2011 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2011. 12. 31. 2011. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. áprili 28-i üléére Napirend címe: Kézítette: Ellenőrizte: Tárgyalja: Véleményezi:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 16. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 16. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanáca Brüzel, 2017. márciu 16. (OR. en) 7379/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. márciu 15. Címzett: Biz. dok. z.: Tárgy: az Európai Bizottág főtitkára rézéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2012. (IV. 12.) számú közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2012. (IV. 12.) számú közleménye Az EMVA tárfinanzírozáú intézkedéek Irányító Hatóágának 29/2012. (IV. 12.) zámú közleménye a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejleztéi Stratégiák fejezetének végrehajtáához 2011-től

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon Caládi állapottól függõ halandóági táblák Magyarorzágon A házaágok várható tartama, túlélée MÓDSZERTANI TANULMÁNY Központi Statiztikai Hivatal Hungarian Central Statitial Offie Központi Statiztikai Hivatal

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Medgyeegyhá Nagyközégi Önkormányt Képvielő-tetületének 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Medgyeegyhá Önkormányt Képvielőtetülete a helyi önkormánytokról zóló - többzör módoított

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma.

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma. M&A Navigátor ke ná dá lva cégé r t é á rl ö z e o cég v á á H-1026 Budapet, Paaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invecom.hu www.invecom.hu www.globalma.com tőkeb e v o

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Iskolánk is elnyerte a Mentoráló intézmény címet

Iskolánk is elnyerte a Mentoráló intézmény címet Ikolánk i elnyete a Mentoáló intézmény címet Újzázi Vöömaty Mihály Általáno Ikola a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt pojekt keetében a Központ által fenntatott közneveléi intézmények

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté

Részletesebben

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF - Márku Zolt marku.zolt@qo.hu Értelmezéek, munkapont beállítáok Negatív vizacatoláú rendzerek alapvető követelménye hogy: az x zabályozott jellemző a lehető legnagyobb mértékben közelíte meg az x a alapjellel

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

Integrált mikrorendszerek

Integrált mikrorendszerek Mizei Jáno "There i plenty of room at the bottom." (Odalenn rengeteg hely van.) R. P. Feynman Integrált mikrorendzerek 1. Bevezeté Az integrált mikrorendzer olyan, mikroelektronikai technológiákkal létrehozott,

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

Benzodiazepine Megvonás: Kimenetel 50 Betegnél

Benzodiazepine Megvonás: Kimenetel 50 Betegnél Benzodiazepine Megvoná: Kimenetel 50 Betegnél El z r publikálva: Britih Journal of Addiction (1987) 82, 655-671 Profeor C Heather Ahton DM, FRCP School of Neurocience Diviion of Pychiatry The Royal Victoria

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor Ügyiratzám : be/sfp-5206/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jánoomorja Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: JSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa

Részletesebben

A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja Kereskedő. csop. bontá s. osztá lyker et. gyak. csop

A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja Kereskedő. csop. bontá s. osztá lyker et. gyak. csop A Széchenyi Itván Szakképző Ikola Szakmai Programja Kerekedő 8. Az 52 341 05 000 00 00 azonoító zámú, KERESKEDŐ zakképeíté tantárgyi óraterve Érvénye a 2007-2008. tanévtől A zakmai program alapját képező

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben