ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, máju 20án megtartott kuratóriumi üléének 2014/3a zámú határozatával, a júniu 20i keltezéű alapító okiratot módoítja é foglalja egyége zerkezetbe 1. Az intézmény neve: LIA Alapítványi Óvoda, é Szakközépikola Az intézmény rövidített neve: LIA Óvoda é SZKI 2. Az intézmény zékhelye: 1012 Budapet, Kociuzkó Tádé u Az intézmény ei: a) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (9025 Győr, Türr Itván u. 5.) b) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (4029 Debrecen, Leány u. 2.) c) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (4029 Debrecen, Maróthy György u. 57.) d) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (7400 Kapovár, Somich Pál u. 15.) e) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (8200 Vezprém, Budapet u. 2.) f) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (2100 Gödöllő, Váromajor u. 8.) g) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (5000 Szolnok, Abonyi u. 36.) h) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (9200 Moonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) i) LIA Alapítványi Óvoda, é Szakközépikola (1121 Budapet, Rácz Aladár u. 81.) 4. Az intézmény alapítója: EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapet, Dió árok 60/D 6. Az intézmény fenntartója: EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány 7. Az intézmény fenntartójának címe: 1125 Budapet, Dió árok 60/D 8. Az intézmény alapítáának éve: Az intézmény OM azonoító záma: Az intézmény jogálláa: jogi zemély

2 11. Az intézmény típua: többcélú, közö igazgatáú közoktatái intézmény (óvoda, zakközépikola kizárólag zakképzéi évfolyammal) amely a zakképzéről zóló évi LXXVI. tv. 2. (5) bekezdé c) pontja alapján létrejött térégi integrált zakképző központként látja el az ikolai rendzerű zakképzéi feladatait. 12. Az intézmény felügyelete: a zakmai é törvényeégi felügyeletet a Fenntartó Kuratóriuma, a fenntartói tevékenyég törvényeégi ellenőrzéét a zékhelyen é a budapeti eetében Budapet Főváro Kormányhivatala ei eetében: a), é h) GyőrMoonSopron Megyei Kormányhivatal b)c) HajdúBihar Megyei Kormányhivatal d) Somogy Megyei Kormányhivatal e) Vezprém Megyei Kormányhivatal f) Pet Megyei Kormányhivatal g) JázNagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal látja el. 13. Évfolyamok záma: óvodai coport 2 (50 fő) ikolai coport 1/13; 2/14, 3/ Az intézmény munkarendje: nappali (4.454 fő), eti (4.585 fő), levelező (4.798 fő) 15. Az intézmény tevékenyégei: a) Ellátandó alaptevékenyége: (ikolarendzerű felnőttoktatában) Székhelyen: (1012 Budapet, Kociuzkó Tádé utca. 3.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti, é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté megnevezée Szakképeíté azonoító záma Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Ügyintéző titkár évfolyam (1/13), KIFUTÓ Internete évfolyam (1/13), alkalmazáfejleztő KIFUTÓ Dekoratőr évfolyam (1/13, Dízlettervező évfolyam (3/15) Divat é tílutervező évfolyam (1/13, Eladó évfolyam (1/13,

3 Foglalkozázervező évfolyam (3/15) Gazdaági évfolyam (1/13, informatiku Grafiku évfolyam (1/13, Gyakorló kozmetiku évfolyam (1/13, Idegenvezető évfolyam (1/13, Infokommunikáció hálózatépítő é évfolyam (1/13, üzemeltető Informatikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée rendzergazda Irodai azizten évfolyam (1/13, IT mentor évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Kerekedő évfolyam (1/13, Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, Korrektor évfolyam (3/15) Kozmetiku évfolyam (1/13, KIFUTÓ KIFUTÓ KIFUTÓ Kozmetiku évfolyam (3/15) Lakberendező évfolyam (3/15) Logiztikai évfolyam (1/13, Mentálhigiéné évfolyam (3/15) azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, Nonprofit menedzer évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Pedagógiai é évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée caládegítő munkatár Pénzügyi termékértékeítő(bank, évfolyam (1/13, befekteté, biztoítá) Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Pincér évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Számítógépzerelő, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée

4 karbantartó Szociáli azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Szociáli, gyermek é ifjúágvédelmi évfolyam (3/15) Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Távközléi techniku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Turiztikai zervező, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée értékeítő Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, bér Vám, jövedékié évfolyam (1/13, termékdíj Vendéglátázervezőv évfolyam (1/13, endéglő Vendéglátó eladó évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) költégtérítée költégtérítée b) Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé c) Az intézményben ikolai büfé é gondnoki laká üzemel. Telephelyeken: a) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az ((1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti, é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Gyakorló fodráz évfolyam (1/13, Gyakorló kozmetiku évfolyam (1/13, Idegenvezető évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Informatikai évfolyam (1/13, rendzergazda Irodai azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Kerekedő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée

5 Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Korrektor évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée költégtérítée Kozmetiku évfolyam (3/15) Logiztikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Mentálhigiéné évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Pedagógiai é évfolyam (1/13, caládegítő munkatár Pénzügyi költégtérítée költégtérítée költégtérítée termékértékeítő(bank, befekteté, biztoítá) évfolyam (1/13, Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Szociáli azizten évfolyam (1/13, Szociáli, gyermek é költégtérítée költégtérítée ifjúágvédelmi évfolyam (3/15) Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Turiztikai zervező, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée értékeítő Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, bér Vám, jövedékié évfolyam (1/13, termékdíj Vendéglátázervezőve évfolyam (1/13, ndéglő Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) költégtérítée költégtérítée b) Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé b) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (4029 Debrecen, Leány u. 2., TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti, é levelező oktatá munkarendje zerint

6 Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15) Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, Informatikai rendzergazda évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Irodai azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Kerekedő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Logiztikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Mentálhigiéné évfolyam (3/15) azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, Pedagógiaié évfolyam (1/13, caládegítő munkatár Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szociáli azizten évfolyam (1/13, Szociáli, gyermek é évfolyam (3/15) ifjúágvédelmi Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, Távközléi techniku évfolyam (1/13, Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, bér Vám, jövedékié termékdíj évfolyam (1/13, c) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (4029 Debrecen, Maróthy György u. 57.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15)

7 Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, Idegenvezető évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Infokommunikáció évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée hálózatépítő é üzemeltető Informatikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée rendzergazda IT mentor évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Mentálhigiéné évfolyam (3/15) azizten Pedagógiaié évfolyam (1/13, caládegítő munkatár Pénzügyi költégtérítée költégtérítée költégtérítée termékértékeítő(bank,b évfolyam (1/13, efekteté, biztoítá) Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Számítógépzerelő, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée karbantartó Szociáli azizten évfolyam (1/13, Szociáli, gyermek é évfolyam (3/15) ifjúágvédelmi Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, Távközléi techniku évfolyam (1/13, Turiztikai zervező, értékeítő évfolyam (1/13, Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé költégtérítée költégtérítée d) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (7400 Kapovár, Somich Pál u. 15.) Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15) Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée

8 Gyakorló kozmetiku évfolyam (1/13, Idegenvezető évfolyam (1/13, Infokommunikáció hálózatépítő évfolyam (1/13, é üzemeltető Informatikai évfolyam (1/13, rendzergazda Irodai azizten évfolyam (1/13, IT mentor évfolyam (1/13, Kerekedő évfolyam (1/13, Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, Korrektor évfolyam (3/15) Kozmetiku évfolyam (3/15) Logiztikai évfolyam (1/13, Mentálhigiéné évfolyam (3/15) azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, Nonprofit menedzer évfolyam (1/13, Pedagógiaié caládegítő évfolyam (1/13, munkatár Pénzügyi termékértékeítő(bank,be évfolyam (1/13, fekteté, biztoítá) Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, Számítógépzerelő, évfolyam (1/13, karbantartó Szociáli azizten évfolyam (1/13, Szociáli, gyermek é ifjúágvédelmi évfolyam (3/15) Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, Távközléi techniku évfolyam (1/13, Turiztikai zervező, értékeítő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée költégtérítée

9 Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée bér Vám, jövedékié termékdíj évfolyam (1/13, Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé e) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (8200 Vezprém, Budapet u. 2.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15) Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, Gyakorló kozmetiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Idegenvezető évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Infokommunikáció hálózatépítő évfolyam (1/13, é üzemeltető Informatikai rendzergazda évfolyam (1/13, Irodai azizten évfolyam (1/13, Kerekedő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, Korrektor évfolyam (3/15) Kozmetiku évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES Logiztikai évfolyam (1/13, Mentálhigiéné évfolyam (3/15) azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, Pénzügyi

10 termékértékeítő(bank,be évfolyam (1/13, fekteté, biztoítá) Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, Számítógépzerelő, évfolyam (1/13, karbantartó Szociáli azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Szociáli, gyermek é ifjúágvédelmi évfolyam (3/15) Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, Távközléi techniku évfolyam (1/13, Turiztikai zervező, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée értékeítő Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, bér Vám, jövedékié termékdíj évfolyam (1/13, Vendéglátázervezőven évfolyam (1/13, déglő Vendéglátó eladó évfolyam (1/13, Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé f) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (2100 Gödöllő, Váromajor u. 8.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Dekoratőr évfolyam (1/13, Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, Idegenvezető évfolyam (1/13, Nappali Eti Levelező költégtérítée költégtérítée költégtérítée költégtérítée költégtérítée

11 Infokommunikáció hálózatépítő é évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée üzemeltető Informatikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée rendzergazda Irodai azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée IT mentor évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Kerekedő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, Lakberendező évfolyam (3/15) Korrektor évfolyam (3/15) Logiztikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Műzaki informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Nonprofit menedzer évfolyam (1/13, Pedagógiaié évfolyam (1/13, caládegítő munkatár Pénzügyi költégtérítée költégtérítée költégtérítée termékértékeítő(bank,b évfolyam (1/13, efekteté, biztoítá) Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Szállítmányozái évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Számítógépzerelő, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée karbantartó Szociáli azizten évfolyam (1/13, Turiztikai zervező, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée értékeítő Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, bér Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) g) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (5000 Szolnok, Abonyi u. 36.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13,

12 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15) Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Gyakorló kozmetiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Idegenvezető évfolyam (1/13, Infokommunikáció hálózatépítő évfolyam (1/13, é üzemeltető Informatikai rendzergazda évfolyam (1/13, Irodai azizten évfolyam (1/13, Kerekedő évfolyam (1/13, Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, Kozmetiku évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée Logiztikai évfolyam (1/13, Mentálhigiéné évfolyam (3/15) azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, Pedagógiaié évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée caládegítő munkatár Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, Számítógépzerelő, évfolyam (1/13, karbantartó Szociáli azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Szociáli, gyermek é ifjúágvédelmi évfolyam (3/15) Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, Távközléi techniku évfolyam (1/13, Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, Vállalkozái é évfolyam (1/13,

13 bér Vám, jövedékié évfolyam (1/13, termékdíj Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé h) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola (9200 Moonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) TEÁOR zám zerinti beoroláa: Felő zintű, nem felőfokú oktatá, Szakközépikola érettégire épülő oktatá, kizárólag zakképzéi évfolyammal az (1/13, 2/14 é 3/15 évfolyamokon), a nappali, eti é levelező oktatá munkarendje zerint Szakképeíté OKJ zám Évfolyamok záma é Nappali Eti Levelező Foglalkozázervező évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée Gazdaági informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Idegenvezető évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Informatikai évfolyam (1/13, rendzergazda Irodai azizten évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Kerekedő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Kiadványzerkeztő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Korrektor évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée költégtérítée Logiztikai évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Mentálhigiéné évfolyam (3/15) költégtérítée költégtérítée azizten Műzaki informatiku évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Pedagógiai é évfolyam (1/13, caládegítő munkatár Pénzügyi költégtérítée költégtérítée költégtérítée termékértékeítő(bank, befekteté, biztoítá) évfolyam (1/13, Pénzügyizámviteli évfolyam (1/13, Szállítmányozái évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Szociáli azizten évfolyam (1/13, Szociáli, gyermek é költégtérítée költégtérítée évfolyam (3/15)

14 ifjúágvédelmi Szoftverfejleztő évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée költégtérítée Turiztikai zervező, évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée értékeítő Ügyviteli titkár évfolyam (1/13, költégtérítée költégtérítée Vállalkozái é évfolyam (1/13, bér Vám, jövedékié évfolyam (1/13, termékdíj Vendéglátóüzletvezető évfolyam (1/13) költégtérítée költégtérítée Máhova nem orolható felnőtt é egyéb oktatá ikolarendzeren kívüli zakmai képzé, továbbképzé i) LIA Alapítványi Óvoda é Szakközépikola ( 1121 Budapet, Rácz Aladár u. 81.) TEÁOR zám: ikolai előkézítő oktatá Alapvető zakág: óvodai nevelé Szakfeladat: óvodai nevelé, ikolai életmódra felkézíté óvodai intézményi étkezteté A gyermekek nevelée három (2,5) éve koruktól az ikolába járához zükége fejlettégük elérééig, legkéőbb hét éve korukig. 16. A fenntartó által meghatározott maximáli óvodai létzám 50 fő, maximáli tanulólétzám az igényjogoultágot megalapozó tevékenyégek zerinti bontában: nappali (4.454 fő), eti (4.585 fő) é levelező (4.798 fő) munkarend zerint: Igényjogoultágot megalapozó tevékenyégek Székhely a) b) c) d) e) f) g) h) Óvodai nevelé Ikolai zakképzé (zakmai elmélet é gyakorlat) N = nappali E = eti L = levelező N:1400 E:1400 L:1400 N: 650 E: 650 L: 650 N: 240 E: 80 L: Az intézmény gazdálkodái jogköre: N: 204 E: 55 L: 188 N: 480 E: 480 L: 480 N: 400 E: 400 L: 400 N: 200 E: 200 L: 200 N: 600 E: 1040 L: 1040 N: 280 E: 280 L: 280 i) Özeen N: E: 4585 L: 4798 Rézben önálló gazdálkodát folytathat, gazdálkodáát a fenntartó elkülönítetten végezteti. Az intézmény vezetője a bérgazdálkodá tekintetében önálló. A fenntartó által jóváhagyott intézményi költégveté kiadái é bevételi előirányzatai felett az igazgató telje jogkörrel rendelkezik.

15 18. Az intézmény feladatellátáát zolgáló vagyon: ingatlan: A zékhely Bp. I helyrajzi zámú, 1012 Budapet. Kociuzkó Tádé utca 3. zám alatti ingatlan, a Budapet I. kerület Budavári Önkormányzat (Budapet, Kapiztrán tér 1.) tulajdona, a győri 6528 helyrajzi zámú, 9025 Győr, Türr Itván u. 5. zám alatti ingatlan, a Magyar Állam tulajdona. A moonmagyaróvári tagozat a Flech Károly Nonprofit Kft (9200 Moonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. tulajdona. A debreceni helyrajzi zámú, 4029 Debrecen Leány u. 2. alatti ingatlan a Nagytemplomi Reformátu Egyházközég (4026 Debrecen, Piac u. 46.) tulajdona. A 4028 Debrecen Maróthy György u. 57 zám alatti ingatlan a CTS Kft. (4028 Debrecen Maróthy György u. 57.) tulajdona. A kapovári 923 helyrajzi zámú, 7400 Kapovár, Somich Pál u. 15. zám alatti ingatlan a MÁV Zrt. (1062 Budapet, Andráy út 7375.) tulajdona. A vezprémi 8200 Vezprém, Budapet u. 2. zám alatti ingatlan az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány (1125 Budapet, Dió árok 60/D) tulajdona. A gödöllői 2100 Gödöllő, Váromajor u. 8. zám alatti ingatlan a Profil Kft. (2100 Gödöllő Dóza György u. 24.) tulajdona. A zolnoki 5000 Szolnok, Abonyi u. 36. zám alatti ingatlan a JázNagykunSzolnok Megyei Jogú Váro Polgármeteri Hivatalának (5000 Szolnok, Kouth tér 9.) tulajdona. A budapeti tagintézmény, 8857/1 helyrajzi zámú, 1121 Budapet Rácz Aladár u. 81. zám alatti ingatlan, amely az óvoda épületét képezi, a Budapet XII. kerületi Önkormányzat (1126 Budapet, Bözörményi u ) tulajdona. ingóágok: A neveléi é oktatái intézmények zámára előírt ezköz é felzerelé jegyzék által tartalmazott ezközök é felzereléek, valamint a nagyobb értékű ingóágok leltár zerint, a fenntartó alapítvány tulajdonát képezik. 19. Az intézmény vagyon feletti rendelkezéi joga: A fenntartó haználati díj ellenében az ikola rendelkezéére bocátja a tulajdonában lévő é az általa bérelt ingatlanokat, a hozzátartozó ingóágokkal együtt. Az intézmény vezetője a rábízott vagyontárgyakat nem jogoult elidegeníteni, megterhelni, cak a tulajdonook, vagy a fenntartó hozzájáruláával. 18. Az intézmény vezetőjének kinevezéi rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó kuratóriuma határozatlan időtartamra nevezi ki. Felette a munkáltatói jogkört a kuratórium elnöke gyakorolja. EZEN ALAPÍTÓ OKIRAT SZEPTEMBER 1JÉN LÉP HATÁLYBA. Kelt: Budapet, máju 20. Dr. Koncz Kornélia az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány kuratóriumának tárelnöke