Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F e n n t a r t ó a RIING KÉPZŐ KÖZPONT ALAPÍÍTVÁNY (1114 Budapest. Vásárhelyi Pál utca 2.) AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁT ELFOGADÓ FENNTARTÓI HATÁROZAT SZÁMA 2/2011 AZ EREDETI ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE: MÁJUS 21. AZ EREDETI ALAPÍTÓ OKIRATOT ELFOGADÓ FENNTARTÓI HATÁROZAT SZÁMA: 4/2010

2 A Ring Képző Központ Alapítvány (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2. (Nyilvántartásba vételi száma: , Pk.: 60494/2007) mint Alapító a Közoktatásról szóló évi LXXIII. és a Szakképzésről szóló évi LXXVI. törvények, valamint ezek végrehajtási rendeletei alapján az alábbi iskola megalapításáról és fenntartásáról rendelkezik: Az intézmény alapító okirata Eredeti okirat: május módosítás: október módosítás: március Az intézmény alapítója és annak székhelye Ring Képző Központ Alapítvány (Nyilvántartásba vételi száma: , Pk.: 60494/2007) 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca Az alapítói jogok gyakorlója Ring Képző Központ Alapítvány kuratóriumának elnöke (Nyilvántartásba vételi száma: , Pk.: 60494/2007) 3. Az intézmény fenntartója, és annak székhelye Ring Képző Központ Alapítvány (Nyilvántartásba vételi száma: , Pk.: 60494/2007) 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca Az intézmény alapításának éve Az intézmény neve, OM azonosítója, székhelye Név: OM azonosító: Székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca /8

3 6. Felügyeleti szervek A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának Főjegyzője Az intézmény szakmai és törvényességi felügyelete: Ring Képző Központ Alapítvány, 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca Az intézmény típusa, az évfolyamok megjelölésével Többcélú intézmény, összetett iskola (szakközépiskola és szakiskola) - csak szakképzési évfolyammal működő közoktatási intézmény. A szakközépiskolai képzések nappali és esti munkarend szerint folynak I/13 és. évfolyamon a tanév rendje szerinti ütemezésben valamint keresztféléves képzési rendben. A szakiskolai képzés esti munkarend szerint folyik I/11 és II/12 évfolyamon a tanév rendje szerinti ütemezésben valamint keresztféléves képzési rendben. 8. Az intézmény tagozatai - nappali rendszerű iskolai oktatás - felnőttoktatási tagozat 9. Az intézmény tevékenysége 9.1. Az intézmény alaptevékenysége - Szakközépiskolai feladatok: TEÁOR Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti - Szakiskolai feladatok: TEÁOR: Szakmai középfokú oktatás esti Ellátandó alaptevékenysége az iskolarendszerű képzés keretében a székhelyen (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) - Szakmai középfokú oktatás (nappali és esti ), kizárólag szakképzési évfolyamokkal (Szakmai középfokú oktatás a fenntartó által meghatározott szakképesítések körében. A képzések a szakmák szintjétől függően: - szakiskolában a 11., - szakközépiskolában a 13. évfolyamtól kezdődnek.) 3/8

4 Az alábbi OKJ szakmák körében: Szakközépiskolai képzés: OKJ SZÁM SZAKKÉPESÍTÉS Mozgóképi animáció készítő Évfolyam száma Alkalmazott fotográfus Képgrafikus Alkalmazott grafikus Általános festő 2 Szakközépiskolába felvehető ető maximális tanulólétszám: 485 fő Szakiskolai képzés: 2 Évfolyamok jelölése Munkarend OKJ SZÁM SZAKKÉPESÍTÉS Számítógép-szerelő, - karbantartó Évfolyam száma 2 Évfolyamok jelölése I/11, II/12 Munkarend Esti Szakiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 35 fő 9.2. Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenység - Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (nem iskolai rendszerű felnőttképzés) - Könyvtári és levéltári tevékenység - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás - Számítógép, - periféria javítása - Oktatást kiegészítő tevékenység - Bérelt ingatlan bérbeadása Az intézmény vállalkozási tevékenységet végezhet az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenységek körében. 4/8

5 9.3. Egyéb feladatai - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - Diáksporttal kapcsolatos feladatok - Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - Bejáró tanulók támogatása - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása - Szakképző iskolai pedagógusok felkészítése az új OKJ-s vizsgáztatásra 10. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 520 fő Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám megoszlása feladatonként Szakképzés nappali Szakképzés esti Összesen szakközépiskola szakiskola Összesen Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszámának megoszlása normatíva jogcímenként a) szakmai elmélet Szakképzés nappali szakközépiskola 210 Szakképzés esti 275 Összesen szakiskola Összesen b) szakmai gyakorlat Szakképzés nappali szakközépiskola 210 Szakképzés esti 275 Összesen szakiskola Összesen /8

6 12. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszámának megoszlása normatíva jogcímenként bontva iskolai szakképzés (szakképzés elméleti képzés) nappali munkarend 210 fő iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) nappali munkarend 210 fő iskolai szakképzés (szakképzés elméleti képzés) esti munkarend 310 fő iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) esti munkarend 310 fő 13. Igényelt normatíva jogcímek - Iskolai szakképzés, ezen belül: szakképzés elméleti képzés és szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon - Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz, ezen belül: hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése - A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, az új OKJ-s szakmai vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Bejáró tanulók ellátásának támogatása - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése - Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 6/8

7 14. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon Ingatlan A közoktatási intézménynek saját ingatlan tulajdona nincs. A székhelynek helyet adó ingatlanokat a bérli fenntartói kezességvállalás mellett, a mindenkori hatályos bérleti szerződések ek szerint. A székhelynek helyet adó ingatlan természetben a 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6. szám alatt található, tulajdonosa a Fehérvári úti Irodaház Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pacsirta u. 1., Cg: , adószám: , statisztikai száma: ), az ingatlan helyrajzi száma Ingó vagyon A közoktatási intézmény által használt ingóságokat a fenntartó ingyenesen biztosítja az iskola számára. A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a felmenő rendszerű képzéshez igazodva folyamatos. 15. A vagyon feletti rendelkezési jog A vagyon feletti rendelkezési jogot a fenntartó gyakorolja. Az iskola a rendelkezésére, használatába átadott vagyont csak a fenntartó egyetértésével idegenítheti el. 16. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok A közoktatási intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül, önállóan gazdálkodó intézmény. Az intézmény szervezetén belül, rendelkezik saját gazdasági szervezeti egységgel, melynek élén a jogszabályokban meghatározott végzettségű gazdasági vezető áll. Az iskola gazdálkodását a gazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a fenntartó által jóváhagyott belső szakmai szabályzatok szerint köteles folytatni. Az intézmény a fenntartó engedélye nélkül bankszámlát nem nyithat, pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el. 7/8

8 17. Az intézmény vállalkozási tevékenysége Az intézmény szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a fenntartó előzetes engedélyével vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. 18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje, munkajogi szabályok Az intézmény igazgatóját a Ring Képző Központ Alapítvány Kuratóriumának elnöke bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 19. Az intézmény képviseletére jogosult Az intézmény teljes körű képviseletére jogosult az igazgató, aki a képviseleti jogot, az ügyek meghatározott körére, eseti, vagy állandó jelleggel, írásban, intézményi dolgozóra átruházhatja. Az alapító okirat megalkotásáról a Ring Képző Központ Alapítvány Kuratóriuma, március 23. napján megtartott ülésén döntött, a fenntartói határozat száma: 2/2011, hatályba lép március 30. napjával. Jelen okirat nem selejtezhető. Budapest, március 30. Papolczi András kuratóriumi elnök Ring Képző Központ Alapítvány 8/8

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben

Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben 1. Az intézmény neve: Mihály Dénes Szakképző Iskola Székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b 2. Telephelyek: Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. PREAMBULUM A Világ Világossága Alapítvány 1990-ben hozta létre első oktatási intézményét, mely szegregált jellegű, elsősorban a látássérültek (vakok és gyengénlátók) alapfokú

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben