ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat"

Átírás

1 ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat (1013 Budapest, Krisztina krt. 61/a) által fenntartott Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium (8360 Keszthely, Fő tér 10.) ZAB/090/6-11/2013. számú műkődési engedélyét módosítom. Az intézmény fontosabb adatai: (a változás dőlt és félkövér szedéssei) Az intézmény hivatalos neve: Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium Rövid neve: Farkas Edit Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 10. OM azonosítója: Az intézmény alapítója: Szociális Missziótársulat Kültag Csoport Oktatói Munkaközösség (8360 Keszthely, Deák F. u. 34.) Az intézmény fenntartója: Szociális Missziótársulat Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 61/A. A fenntartó képviselője: Gambár Éva Anna általános főnöknő Az intézmény típusa: Szakiskola, kollégium Az oktatás munkarendje: nappali, esti Alapfeladat: - szakiskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességévei küzdök, megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének súlyos rendellenességévei küzdök) egyéb SNI: enyhe fokban értelmi fogyatékos Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf Telefon: (3692) , Fax: (3692) , Honlap:

2 \ - Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdődő tanulók kollégiumi ellátás normál és SNI tanulók felnőttoktatás Alaptevékenysége során vállalja az évente megjelenő költségvetési törvény előírásainak megfelelően: főállású pedagógusok szakmai továbbképzésének, szakvizsgáztatásának támogatását, tanulók tankönyvtámogatását a törvényi előírásoknak megfelelően, pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtásának igénybevételét, minőségfejlesztési feladatok ellátását, szakmai- és informatikai fejlesztési feladatok ellátását, kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok ellátását, diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátását, bejáró tanulók ellátását, tehetséggondozást, hátrányos helyzetü és halmozottan hátrányos helyzetü tanulók nevelését-oktatását, készség- ifjúságvédelmet, és képességfejlesztést, IPR és képesség-kibontakoztató nevelést-oktatást. Szakfeladat: Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10.évfolyam) Szakképesítés elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása szakképzési évfolyamokon Szakképesítés szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés szakmai gyakorlati felnőttoktatás Szakképesítés gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés nappali rendszerű szakmai qyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kolléqiumi étkeztetése Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára Könyvtári tevékenyséq 6820 Ingatlan működtetése, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, intézményi vagyon működtetése Oktatási kiegészítő tevékenység, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás (qyóqytestnevelés) Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása Osszesen: A felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 320 fő Osszesen az oktatás 250 fő I nappali munkarendje szerint: 70 fő I esti Feladatellátási helyenként alapfeladat, szakfeladat és az oktatás munkarendie szerint: Alapfeladat Szakfeladat Maximális Az oktatás létszám munkarendje Székhely: - szakiskolai - Nappali rendszerű nevelés-oktatás, szakiskolai oktatás ( fő nappali 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf Telefon: (36 92) , Fax: (36 92) , Honlap:

3 - a többi évfolyam) gyermekkel, - Sajátos nevelési igényű tanulóval együtt tanulók nappali rendszerű nevelhető, szakiskolai oktatása (9-10. oktatható évfolyam) sajátos nevelési - Nappali rendszerű igényű tanulók szakiskolai felzárkóztató iskolai oktatás (9-10. évfolyam)- nevelése- Szakképesítés oktatása elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Szakképesítés gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon. - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatása a - kollégiumi szakképzési évfolyamokon. ellátás - Iskolai intézményi étkeztetés. - felnöttoktatás - Tanulók kollégiumi 250 fö étkeztetése. - Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára. nappali - Szakképesítés 40 fő nappali szakmai elméleti felnőttoktatás Könyvtári tevékenység 70 fő esti Ingatlan működtetése, saját vagy bérelt ingatlan 250 fő nappali hasznosítása, intézményi vagyon működtetése Oktatási kiegészítö 250 fö nappali tevékenység, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás (qyóqytestnevelés) Az évfolyamok száma iskolatípusonként Szakiskola: közismereti évfolyam, szakmai évfolyamok: Szakiskola: szakmai évfolvamok: Szakképzés Székhelyen: Szakmacsoport I Agazat I Szakképesítés I Azonosító I Munkarend I Létszám 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf Telefon: (3692) , Fax: (36 92) , Honlap:

4 meqnevezése szám Szociális Ill. Szociális szolgáltatás gondozó és nappali 50 fő Vendéglátás Panziós falusi ideqenforqalom vendéqlátó nappali 50 fő Mezőgazdaság XXXIII. Mezőgazdasági nappali 70 fő gazdaasszony, falusi 3 évfolyam vendéqlátó Szociális Ill. Szociális nappali 80fő szolgáltatás gondozó és 3 évfolyam Szociális Ill. Szociális esti 70 fő szolgáltatás gondozó és 2 évfolyam \ A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önállóan gazdálkodik, a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésének előirányzatai feletti rendelkezés szempontjából a hatályos jogszabályi előírásoknak és szabályzatoknak megfelelően teljes jogkörrel rendelkezik. Gazdálkodásának belső rendjét a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján és belső szakmai szabályzatai szerint köteles folytatni. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény képviseletére jogosult neve: Kiss Katalin Az intézményadószáma: Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: A működés kezdete: június Alapító okirat módosításának dátuma: május 22. Fenntartói határozat száma: 18/2014. Az eljárás során nem merültek fel olyan költségek, illetve költségtérítések, amelyek az ügyfelet, vagy egyéb résztvevőket érintettek volna. Határozatom ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalnak címzett, de hatóságomnál 2 példányban benyújtott fellebbezéssellehet élni. Indokolás A Szociális Missziótársulat (a továbbiakban: Fenntartó) képviseletében Gambár Éva Anna általános főnöknő működési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Zala Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységének bővítése, valamint a tervezett szakmaszerkezeti váltás átvezetése miatt, mely utóbbit a Kormányhivatalnak megküldött ZAB/090/173-2/2014. számon iktatott levelében a Földművelésügyi Minisztériummal történt egyeztetésére hivatkozva visszavonta. A Fenntartó kéreiméhez csatolta az intézmény módosított Alapító Okiratát. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: "a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf Telefon: (36 92) , Fax: (36 92) , Honlap:

5 megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról." A fentiekben hivatkozott törvény 84. (7) bekezdés d) pontja szerint: "a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelésioktatási intézmény átszervezésévei kapcsolatban." A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az intézmény által tervezett alaptevékenység bővítés működési engedélyen történő átvezetésének jogszabályi akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Határozatomat az Nkt a, a 83. (2) bekezdés a) pontja, a 84. (7) d) pontja és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) és 72. (1) bekezdése alapján hoztam meg. Hatóságom illetékességét és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, és az Nkt a, valamint a 84. (7) d) pontja alapozzák meg. A személyes illetékmentességet az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bekezdés f) pontja biztosítja. Zalaegerszeg, július Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf Telefon: (3692) , Fax: (3692) , Honlap:

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. Alapító okirat Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. november 8-án (csütörtökön)

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben