INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek"

Átírás

1 Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls parág célktűzése, hogy a textlpar termékeket a ruházat felhaszálástól eltérő, mél szélesebb pac területeke alkalmazzák Megemlíthetjük tt az építőpar, a mezőgazdaság, az útépítés vagy az autógyártás területét A külöböző parágak szakembere között azoba, ha a kapcsolatot már meg s találták, többyre kommukácós ehézségek adódak, amek egyk oka, az dege szakma tartalm, logka, összefüggéseek, szóhaszálatáak em, vagy em kellő smerete Az egyk szereplő (a textles) kfejleszt valamt, vagy alkalmas olya új termék kfejlesztésére, amek a potos felhaszálás körülméyet, a teljesítedő fukcókat em smer Ugyaakkor a korszerű alapayagokat felhaszáló terméktervező a termékkel szembe megfogalmazott géyek alapjá értelmez a fukcókat, majd a tervezés sorá ezekhez a fukcókhoz szerete ayagot választa Az elvárásokat megfogalmazó tervező (pl az autópar vagy az építőpar tervező) az ayagkutatás és a kostrukcós eredméyeket azoba csak akkor képes felhaszál, ha az eredméyek számára jól értelmezhetőe állak redelkezésére Tudomáyos mukák sorá modelleztük a fet folyamatot, és új felületet (adatbázst) terveztük az formácók hatékoy strukturálására, a tudástraszferre és közzétételére Ezzel fel lehet gyorsíta az ovácót, s esélyt lehet ad a yersayagok skeresebb forgalmazására Az smeretátadás jellemző Eszközök, köryezet, módszerta Fejlesztés ötletek, varácós paraméterek Kostrukcós elvárások megoldás ötletek Megoldásválasztás A korszerű yersayagokat (pl kötött műszak textílákat vagy kompozt kostrukcókat) a kutatások sorá megtervezett, vagy méréssel meghatározott tulajdoságok jellemzk Az egyes tulajdoságok gyakra egymással elletmodó fukcóteljesítés mellett lépek kölcsöhatásba (Pl az alkotóelemek övekvő felületegységre eső sűrűségével a termék szlárdsága és stabltása javul, de a fzológa jellemzők és a yersayagköltségek romlaak) A kutatások sorá az egyes kmeet, elvárt tarmékparamétereket a yersayag jellemző bemeet faktora meté a kutatók kértékelk, azok széles spektrumba állak redelkezésre A varált paraméterek meté többféle, esetleg elletmodásos kmeet elvárások jeletkezek Ameybe a termék csak egyetle realzácójába, mt bemutatható yersayag kerül a továbbfelhaszáló (felhaszálást tervező) kezébe, kcsy az esély, hogy kválasztásra kerül Ameyybe a továbbakba feldolgozadó ayag jellemzőt, mt a bemeet paraméterek változót kapja meg a vevő, a felhaszálhatóság sokkal agyobb eséllyel derül k számára Eek oka, hogy az ayagok kfejlesztő a kompromsszumokat géylő elvárások esetébe a célfüggvéyt, vagys a készülő termék szempotjat em smerk Ugyaakkor az ayagkísérletek sorá szerzett smeretek megfelelő megadásuk eseté alkalmassá tehetők a terméktervezés sorá való felhaszálásra Feltételezzük, hogy az yersayagkutatás (kelmekostrukcó) külö válk az azt felhaszáló kostrukcó létrehozásától Így a kfejlesztett ayagokat épp az smeretek tálalása tesz keledőbbé A tervezés módszerta felvet azt a problémát, hogy az egyes yersayagkísérletek eredméye mlye tartalmakkal és formába archválhatóak, ha a kompoztot felhaszáló tervező számára értéket kíváuk bemutat A terméktervező által meghatározott célfüggvéy (kompromsszum modell) kdolgozása és az adatok eszert optmalzálása meghatározza a termék szempotjából deáls kompozt változatot Kutatásuk célja, hogy a gyakorlatba módosított bemeet változók varálása mellett a kompoztból gyártadó terméket a felhaszálás szempotjából optmálssá tegyük Ehhez a kompromsszum optmumára alkalmazható számítógépes modellt, valamt egy egységes eredméyközzététel módot alakítuk k A felhaszáláscetrkus logka lehetővé tesz egy mőségügyleg s korrekt adattárolás keretet, mely a tudástraszfer jeletős hatékoyságövelését eredméyezhet 1 A két folyamat formácóátadásáak modellje Kísérletterv kdolgozás Mérések, elemzés, jeletőség- értékelés Szelektálás, ayag- kválasztás Módszerta A végterméket tervező az elvárásokat a termék teljes életcklusa alapjá határozza meg Eek alapjá választja k az alapayagokat Ehhez az ayagkutatás eredméyeket haszálja fel Az ayagkutatók a kfej- Terméktervezés, ayagparaméter határozása Jóváhagyás (valdálás) Publkálás, ovácó felajálása Több jellemző a kísérlet faktorok függvéyébe potosság és IGÉNYRENDSZER, SPECIFIKÁCIÓ megfelelőség szt több ayagjellemzőre Működés mechazmus Eredméyek, összefüggések Jog köryezet, műszak kultúra Prototípus, kölcsöhatás értékelés Haszálat tesztelés Megbízhatóság, reklamácós adatok 1 ábra Az ayagkutatás és terméktervezés folyamatok összefüggése 8 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIV ÉVF 011/1

2 lesztett ayag előállítását külöböző beállítások mellett vzsgálják Fejlesztés elképzelésük szert az eredméyeket a beállítások függvéyébe kapott ayagjellemzők formájába publkálák Az eredméyek felhaszálásához szervezett formácógyűjtés szükséges A szervezés voatkozhat az adat gyűjtőjére, de sokkal fotosabb, hogy egy-egy termékcsoport esetébe gyártókét az adatgyűjtés formácótartalma legye összehasolítható A yersayag módosítható bemeet jellemzőek változásaval (foalredszerek sűrűsége, a foalak leárs sűrűsége, a kkészítés valamely folytoos paramétere stb) gyakra egymással elletmodó fukcóteljesítés képesség lép fel A tervezők elvárása, hogy a megfogalmazott (esetekét elletmodó) elvárásokra a legjobb ajálatot kapják az ayagok voatkozásába Ez a bemeet változók deáls sztjéek meghatározásával egy kompromsszum optmum meghatározásával törtéhet E megközelítések akkor haszosak, ha a bemeetek módosíthatóak, és a kmeeteke (lehetőleg a kutatás kísérletekből) smert vagy felmérhető a hatásuk, így a korrelácós elemzés megfelelő formácót yújt Az optmalzálás eredméye egy olya ayagparaméter beállítás, mely a kostrukcó tervezőjéek géyet elégít k Az adott célredszerre az ayagkutató valószíűleg sosem próbálta k az ayagot Az ayagkutatók és a terméktervezők közt adatszolgáltatás főbb eleme: adatgyűjtés az ayagról (megfelelő struktúra és adatmélység adatbázs), a kostrukcó tervezőek géyértelmezése, az adatok alapjá az deáls ayag és aak tulajdoságaak megtalálása Többféle célfüggvéy közül a Harrgto-féle függvéy alkalmas a kmeet jellemzők között kompromsszumra törekedve a kmeeteket befolyásoló bemeet jellemző optmumáak matematka meghatározására A bemeet jellemző optmáls sztjét a célfüggvéyek harmokus közepéek (kompromsszumfüggvéy) mumáak megkeresésével találhatjuk meg: ahol Bemeetek D(x) Kompozt tulajdoságok Kmeetek d(x) d(x) d(x) d(x) 1 3, Krtérumok alapjá törtéő mősítés ábra Kompromsszumos megoldáskeresés elmélet modellje D(x) az optmalzáladó függvéy, amely kompromsszumkét tartalmazza az db vevő elvárás érvéyesülését, 1 d 1 d d 1 0 d(x) az egyes mőség jellemzők géy-kelégítését kfejező függvéy a módosított paraméter függvéyébe Az d(x) kíváatosság függvéy eltérőe alakul attól függőe, hogy a mőség jellemző egyoldal vagy két oldalról A jellemző egy oldalról ( b0 + b 1 y ) e A jellemző két oldalról d e ( y ) * e 3 A modell alkalmazása d * y, y y ( y + y ) y A Harrgto-féle kompromsszum modell haszálatára mutatuk be esettaulmáyt Az adatbázs haszálatát egy üreges (3D-s) kötött kelmeszerkezet esetébe mutatjuk be Az ayagelőállítók (ayagkutatók), jele esetbe a kötőpar üzemek a főbb kmeet termékjellemzők szert, mt pl termékvastagság, a termék yomószlárdsága, légáteresztő-, vagy páraáteresztő-képesség, égyzetmétertömeg, ár, stb kategorzálják a termékeket A kelmét felhaszáló tervező célja egy üreges (3D) kötött kelmeszerkezet esetébe, hogy kokrét elvárásokat elégítse k Ehhez kell a yersayag termékjellemzőt az elvárások szert legjobb értékre tervez és megvalósíta A textles tervező mdg a termékkel szembe megfogalmazott géyek alapjá értelmez a termék fukcót, a tervezés sorá lebotott fukcókhoz aztá a gyártás techológa paraméteret redel Az új módszer szert egy adatbázs készítésével bemutatható a terméket felhaszáló terméktervező részére, hogy a gyártás bemeet jellemző, mt az egyes foalak leárs sűrűsége, a beállított szemsorsűrűség értéke, a két tűágy távolsága hogya befolyásolják a vevő számára fotos kmeet jellemzőket A próba- és kísérlet gyártások eredméyet adatbázsba gyűjtve és a korrelácós kapcsolatokat bemutatva egy új termék tervezéséhez felhaszálható hatékoy formácócsomag áll redelkezésére A 3 ábrá látható üreges kelme sokféle műszak célra felhaszálható Külöféle összetett (kompozt) szerkezetek, matracok, szgetelő, ütésálló, akár golyóálló ayagok s készülhetek kétrétegű üreges (3D három dmezós) textílából A példa szert autópar vevő a két tűágyas raschel-gépe (RD 6 DPLM) 6 létrával, polészter alapayagból készített kelmeszerkezetet autóülés párázatak kívája felhaszál A kokrét vevő, felhaszáló követelméyek számszerűsítve: Beyomódás alakváltozás [%]: a beyomódás alakváltozás legfeljebb 30%-os legye, ha 100 kg tömegű ember 0,4 m átmérőjű területet haszál Elvárás műszaklag: a szerkezet a ráható erők hatására 30%-ál ksebb mértékű alakváltozást (beyomódás mélység) szevedje 7700 N/m terhelésél A termék tartósságával szembe követelméy: az géybevétel cklusszám (legalább cklusál e legye kopott a felület, és e változtassa az alakját; (alulról korlátos jellemző) Ár: a vevő által megszabott felső határ: legfeljebb 4500 Ft/m (felülről korlátos jellemző) m m MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIV ÉVF 011/1 9

3 "A" tulajdoság "A" tulajdoság "A" tulajdoság Varácós paraméter Varácós paraméter Varácós paraméter INNOVÁCIÓ 3D 6 DPLM Az d(x) kíváatosság függvéy eltérőe alakul attól függőe, hogy a mőség jellemző egyoldal vagy két oldal elfogadás határral bír A jellemző egy oldalról d e ( y ) * A jellemző két oldalról * y ( y + y m ) y y y m 5 ábra A kíváatosság függvéyek matematka megfogalmazása Alapayag-előállító Kompromsszum modell Terméktervező Felhaszáló pac 3 ábra A kétrétegű (üreges) kelmeszerkezet, előállítása és egy jellegzetes felhaszálása Fejlesztés Nyersayagtervezés és gyártás Kostrukcó, megvalósítás Igéyek Igéyek Bemeet foalsűrűség Kötés techológa Kmeetek alakváltozás géybevétel cklusszám terület sűrűség 4 ábra A tervezés probléma kompromsszum-modellje Terület sűrűség: 500 g/m, két oldalról korlátos jellemző (± 300 g/m ) A kmeetekre több techológa és ayagparaméter va befolyással Esetükbe az adott felhaszálás célhoz lleszkedőe a foalak leárs sűrűsége és a kelme vastagsága került rögzítésre A kmeet paramétereket, kelmejellemzőket befolyásoló, optmalzáladó téyezőek, a két kelmeréteget összekötő foalak területegységre eső számát, a foalsűrűséget [1/cm ] tektettük, mvel eze jellemzőtől függ a páraréteg alakváltozása, a szerkezet tartóssága, ayagtartalma és ára Céluk a bemeet jellemző az összekapcsoló foalak sűrűségéek a fetekbe említett több szempot szert optmáls értékéek meghatározása A bemeet és az egyes kmeetek között kapcsolat smeretébe keressük a bemeet jellemző azaz a területegységre jutó moofl-szám foalsűrűség [1/cm ] optmáls sztjét Az elvárt kmeet jellemző és a kíváatosság között kapcsolatot Harrgto két olya függvéyel (kíváatosság függvéy vagy d-függvéy) írta le, amelyek alkalmazása attól függ, hogy a vevő az adott termékjellemzővel kapcsolatosa egy, vagy mdkét oldalról korlátot szab A d-függvéy a kmeet szteket és a vevő reakcó/elvárás sztjét redel össze A bemeetek és a kíváatosság között kapcsolat feltárásához szükséges a bemeetek és a kmeetek között kapcsolat jellegét meghatároz Mvel rtká áll redelkezésükre függvéykapcsolat a bemeet és a kmeet paraméterek között, e függvéykapcsolatot mérések alapjá felvett korrelácós függvéyel közelítjük ár ] t/m Tulajdoság függvéyek 6 ábra A kommukácós modell és a beépített célfüggvéy 1,5 0,5 18,5 17,5 ] 18,5 t/m 17,5 4,4 47,4 5,4 59,78 57,4 ] 49,78 [% s z á39,78 lto á v9,78 k la a 19,78 31 A bemeet paraméter optmumáak meghatározása az egyes d-függvéyek együttes fgyelembevételével 9,78 1,5 0,5 7 ábra A bemeet paraméter (foalsűrűség) és a kmeet paraméterek között meghatározott kapcsolatok Az egyes tulajdoságokak a vevő géyek, elvárások, kíváalmakak való megfelelés meté való értékelését (a d-függvéyeket) már lehet úgy összekapcsol, hogy az egyes elvárások között kompromsszumra voatkozó bemet jellemző optmuma legye meghatározva Az így kalakított D-függvéyből kolvasható a tervezés paraméter, jele esetbe a moofl foalak területegységre jutó sűrűségéek optmáls értéke, am fgyelembe vesz az elletmodó vevő géyeket Ezek a 8 ábrá láthatóak grafkusa 10 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIV ÉVF 011/1

4 A d-függvéyekből kalakított D kompromsszum függvéy a tervezés paraméter (foalsűrűség) optmáls értékét szemléltet a 9 ábrá Az eredő D függvéyt az egyekét meghatározott, szám szert 4 darab d-függvéy harmokus közepekét az alább összefüggéssel határoztuk meg: D 4 d1 3( x) 4 Az optmalzálás eredméye az adott paraméter több szempotból legkedvezőbb beállítása, amely a kostrukcó tervezőjéek, és a termék felhaszálójáak géyet egyarát kelégít Korrelácós függvéyek d-függvéyek Kelme terület sűrűsége [g/m] d-függvéy alakváltozás [%] 59,78 49,78 39,78 9,78 19,78 9,78 Alakváltozás [%] d-függvéy t/m] 1,5 0,5 18,5 17,5 Ár [euro] d-függvéy Igéybevétel cklusszám Igéybevétel cklusszám [db] d-függvéy ábra A kmeet termékjellemzők korrelácós- és d-függvéye 4 Összefoglaló A kutatás egy újelvű adat dsszemácó ötletét vet fel, mely lehetővé tesz az alapayaggyártó techológa kísérleteből származó jellemzők és a kostrukcót tovább feldolgozó, azt a végtermékbe bellesztő tervezők közt kommukácót, az elvárások kompromsszumelvű teljesülését Az rodalom által tárgyalt kompromszszumelemzések közül egy esetükre jól haszálható értékelés módszert alkalmaztuk Az egyes módszerek a megfelelő stadardzált kommukácós keretbe jól automatzálhatók MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIV ÉVF 011/1 11

5 Kmeetek R Terület sűrűség 0,9791 Alakváltozás -0,934 Ár 0,9984 Igéybevétel cklusszám 0,9914 D-füg gvé y kíváatosság érték optmum fo alsűrűs é g [1/cm] 9 ábra Az eredő D-függvéy Felhaszált rodalom [1] Harrgto Jr, EC: The desrablty fucto ; Idustral Qualty Cotrol 1 (10) p (1965) [] Derrger, G ad Such, R: Smultaeous Optmzato of Several Respose Varables Joural of Qualty Techology Vol 1 No , p (1980) [3] del Castllo, E ; Motgomery, DC ad McCarvlle, DR: Modfed desrablty fuctos for multple respose optmzato Joural of Qualty Techology Vol 8(3) p (1996) [4] Réthy, Zs;Koczor, Z; Erdély, J: Hadlg cotradctg requremets usg desrablty fuctos Acta Polytechca Hugarca, 004 IV p 5-1 (004) [5] Koczor, Z (alkotószerk): Mőségráyítás redszerek fejlesztése TÜV Rhelad tercert (006) [6] Gödör, V; Patak, M: Desgg Textle Products for the Full Lfe Cycle wth a Specal Focus o Mateace durg Usage, New aspects the Iovato of a Tradtoal Idustry (35 Years of Hgher Educato ad Research The Lght Idustry), p (007) [7] Koczor, Z, Kertész Z, Gödör, V: Kompoztkísérletek eredméyeek felhaszáláscetrkus kezelése, Aache- Dresde Textl Kofereca, 008 Dresde [8] Némethé Erdőd K - Tóth Tímea Kokasé Palcska Líva: Awedug eer auf Kompromss der Kudeerwartuge baserede Prüfugsmethode der Praxs der Produktplaug vo Mascheware, IFKT Kogreszszus, Zágráb, 003 október [9] Kertész Z által készített szoftver: Optmalzálás kompromsszum függvéyel 1 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIV ÉVF 011/1

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. HANKA LÁSZLÓ DR. HABIL. VINCZE ÁRPÁD GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS 2012/5 ISO 9004 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelés és a Szervezeti Érettségi Szint Informatikai biztonsági módszerek kiterjesztése Elektronikai hibakeresési folyamatok megbízhatósága A minőségszemlélet

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben