Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?"

Átírás

1 Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd életű Ökoometra Csoportjáak vezetőjekét Huyad Lac fotosak tartotta, hogy a taításo túl s foglalkozzuk ökoometra problémákkal, és ezekről beszéljük s egymás között. A cél az volt, hogy egymást jobba megsmertessük érdekes alkalmazásokkal, boyololtabb modellekkel, és az egyébkét általuk vszoylag gyakra haszált módszerek mélyebb hátterével. Ez a műhelymuka valóba eldult, bár a hétközapok vhara és az Ökoometra Csoportak és oktatóak a jövője körül bzoytalaság matt em futott fel teljese. De em adtuk fel a terveket. Ez az írás s ezt akarja bzoyíta: egy olya kérdést bocolgat, amelyet Lac többször felvetett, ám redese sosem beszéltük végg. A kérdés a következő. A kétfokozatú legksebb égyzetek módszere több strumetum eseté az edogé magyarázó változókak az egzogé magyarázó változókra (strumetumokra való leárs projekcóját haszálja a becsléshez. Ezáltal a túl sok strumetumból azok egyféle leárs kombácójával hoz létre éppe elegedő számú strumetumot. De vajo m a megfotolás pot e leárs kombácó mögött? Optmáls megoldás-e ez, és ha ge, mlye értelembe, és mlye feltételek mellett? És végül, elképzelhető-e olya sztuácó, amkor va a 2SLS-él jobb megoldás? Tektsük egy függetle azoos eloszású (d mtát és rajta egy kétváltozós leárs modellt, ahol a egyetle magyarázó változó va, amely edogé: y β0 + βx + u ( 0 E u Cov u, x 0 Az elemzés sorá végg feltesszük, hogy a modell korrektül specfkált, vagys a leárs függvéyforma a megfelelő, és x hatása y-ra mde egyes eseté β. x edogetása matt β OLS becslése kozsztes: p lm β _ OLS ( y y( x x β_ OLS 2 ( x x Cov( y, x Cov( β0 + βx + u, x V ( x V ( x Cov( u, x β V ( x β V x + V x

2 Ha találuk megfelelő strumetumot, β kozsztese becsülhető. Megfelelő (érvéyes strumetum korrelálatla a em megfgyelt kompoessel és korrelált az edogé magyarázó változóval: ( Cov z, u 0 Cov z, x 0 Ezeket az strumetum mometumfeltételeek evezzük. Az első mometumfeltétel azt köt k, hogy egy érvéyes strumetum em korrelálhat a em megfgyelhető heterogetással; a másodk azt, hogy a megfgyelhető magyarázó változóval vszot korrelála kell. E két feltétel eredméyekét az strumetum közvetleül em, a megfgyelt magyarázó változó keresztül vszot hat az eredméyváltozóra. Az strumetáls detfkácó, és az arra épülő strumetáls becslőfüggvéy ezt haszálja k: z és y megfgyelt együttmozgása két hatás eredője: z hatása x-re, és x hatása y-ra (z közvetleül em hat y-ra. Ha a megfgyelt z és y együttmozgásból kszűrjük z hatását x-re, megkapjuk x hatását y-ra, vagys β et. Az strumetáls változó (IV becslőfüggvéy: _ IV ( y y( z z ( x x( z z _ IV β β kozsztes becslőfüggvéye β ek: p lm β _ IV + Cov x, z Cov x, z ( β0 + β + Cov( x z β Cov y, z Cov x u, z Cov x, z, β Cov x, z Cov u, z Ha olya szerecsés helyzetbe vagyuk, hogy emcsak egy, haem több érvéyes strumetumuk s va, a bőség zavara vet fel egy újabb problémát. Ha a modell korrektül specfkált, bármelyk felhaszálásával kozsztese becsülhetjük β -et. Kombálásuk azoba hatásosabb becslőfüggvéyhez vezethet: több strumetum több formácót tartalmazhat, mt egy. Ha mdegyk strumetum korrelálatla u-val, úgy bármlye leárs kombácójuk s korrelátla: Cov z, u Cov z2, u... Cov zl, u 0 L L Cov λlzl, u λlcov( zl, u l 0 l A kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS a következő kombácót alkalmazza: x γ + γ z + γ z γ z, * L L ahol a γ paraméterek az OLS becslések abba a leárs regresszóba, melyek eredméyváltozója az x, magyarázó változó pedg a z-k. A 2SLS ekkor 2

3 * * ( y y( x x * * ( x x _2SLS 2 β A kérdés az, hogy va-e olya leárs kombácó, amelyek ksebb (aszmptotkus varacája va, mt a többek, és ha ge, ezt hogya határozhatjuk meg - és hogy vajo a 2SLS lye becslőfüggvéy-e. A Mometumok Általáosított Módszere (GMM keretébe választ kaphatuk ezekre a kérdésekre. A kdulópotot az érvéyes strumetum mometumfeltétele jeletk. Legye x ( x a modell magyarázó változóak (esetükbe a kostas és az egyetle x a vektora; β ( β β 0 a becsüledő paraméterek vektora, és z ( z... zl az strumetumok vektora. x és β 2 -es, z pedg (L+ -es oszlopvektor (L strumetum és a kostas. Később haszáladó referecakét jegyezzük meg, hogy β 2SLS becslőfüggvéye e jelölések alapjá a következő: ( * * ( * β xx xy. 2SLS A továbbakba végg feltesszük, hogy (. E ragja 2 (ez a megfelelője az érvéyes strumetumok másodk mometumfeltételéek, vagys az x-szel való korreláltságak. A kduló mometumfeltételeket ekkor a következő egyeletredszer foglalja össze: ( E z u E z y x β 0. β GMM becslőfüggvéye az aalóga elvé alapul: a várható értéket aak mtabel megfelelőjével, a mtaátlaggal helyettesít: zu z ( y x β Szy Sβ E( zu prob. Szy z y S Mthogy véges mtába ulla valószíűséggel lesz mdegyk mtaátlag potosa ulla még ha a várható értékek md ullák s, a GMM azt a paramétert keres, amely mellett a mometumfeltételből képzett kvadratkus forma a legközelebb va ullához: β arg m S S β A S S β GMM zy zy β ( S ( A S S A Szy 3

4 ahol a másodk egyelőségél az optmum elsőredű feltételét írtuk le (khaszáljuk hogy a kvadratkus forma kovex, sőt valószíűséggel szgorúa kovex, így az elsőredű feltétel elégséges. S zy a mtabel égyzetösszeg (osztva a mtaelemszámmal, amely egy (L+ dmezójú oszlopvektor; S pedg ezzel aalóg mátrx, dmezója (L+ 2. A bármlye olya (L+ (L+ dmezójú valószíűség mátrx lehet, amely valószíűségbe valamlye poztív deft mátrxhoz kovergál: p lm A Ψ poz. def. A GMM becslőfüggvéy kozsztecáját ge egyszerű belát: β S A S S A S S ( S A S ( S A [ Sβ Szu ] ( β S ( A S S A Szu z u GMM zy + + β β+ Ψ Ψ β zu p lm GMM E E E E ( zu Az utolsó sorba azt haszáljuk k, hogy p S E( u β lm zu GMM z 0, hogy eek folytoos függvéye és így alkalmazható a Slutsky-tétel, valamt hogy az A mátrx valószíűség határáak (Ψ létezk az verze. 2 Az A mátrxtól függőe végtele sok GMM becslőfüggvéy létezk, és mdegyk kozsztes. Ez aak az újrafogalmazása, hogy érvéyes strumetumok bármlye leárs kombácójával készíthető kozsztes becslőfüggvéy: a kombácóhoz haszált súlyok mátrxa em más, mt A -/2. A GMM becslőfüggvéy szmptotkusa ormáls: D ( β GMM β N( 0, Λ Λ ΔΩΔ Δ E Ψ E E Ψ 2 2 ( ( ( Ω V zu E zu z E u z z A legksebb aszmptotkus varacát az a GMM becslőfüggvéy adja, amelybe A Ω plm Ω Ω E u zz 2 ( A Slutsky-tétel azt modja k, hogy ha p lmξ μ, akkor bármely f folytoos függvéyre plm f ξ f μ. 2 Elvleg em kell, hogy az verz véges mtába s létezze, csak olyakor általáosított verzt (Moore- Perose kell haszál. A léyeg megértéséhez ettől a fomságtól yugodta eltekthetük, és feltehetjük, hogy A maga s poztív deft. 4

5 Ezt a becslőfüggvéyt Optmáls GMM-ek (OGMM evezk: S S S S β OGMM Ω Ω z y Kcst pogyolá fogalmazva, az optmáls súlymátrx az strumetumok (z és a em megfgyelt heterogetás (u szorzata szórásáak (a covaracamátrx ½ hatváyáak az verze. Az tuícó gyakorlatlag ugyaaz, mt az általáosított legksebb égyzetek módszeréél (GLS: a legjobb leárs kombácó az, ahol az egyes strumetumok aál ksebb súlyt kapak, mél zajosabbak (mél kább szóródak véges mtába a 0 mometumfeltétel körül. A mmáls aszmptotkus varaca bzoyítást tt em vezetjük le; 3 léyegébe ugyaarra a kaptafára megy, mt a mmáls varacájú becslőfüggvéyek bzoyítása általába (Gauss-Markov tétel. Kérdés marad az, hogy potosa m s Ω, amelyről eddg ayt tuduk, hogy kozsztesek kell lee Ω-ra. Egyszerű választ ad erre az aalóga elve: 2 Ω u zz am kétlépcsős OGMM becslés eljárást jelet: első lépcsőbe megfelelőe kell u^ kat becsülük Ω^ hoz, majd másodk lépcsőbe e (Ω-ra kozsztese becsült Ω^ felhaszálásával kapjuk meg az OGMM becslőfüggvéyt. Ez megt a GLS módszerrel aalóg, lletve aak megvalósítható változatával (FGLS. Mde lye becslőfüggvéy kozsztes lesz Ω-ra, ha olya u y x β változók szerepelek bee, ahol β kozsztes becslőfüggvéye β-ak. Tudjuk, hogy a redelkezésre álló z változók bármlye leárs kombácójával kozsztes strumetáls becslőfüggvéy készíthető, vagy másképpe fogalmazva, bármely poztív deft A mátrx kozsztes GMM becslőfüggvéyhez vezet. Így bármelyket haszáljatjuk az első lépcsőbe, de praktkus szempotból az legegyszerűbb, ha az első lépcsőbe AI (az (L+ (L+ dmezójú egységmátrx. A kérdés az, hogy va-e ehhez az optmáls GMM-hez bárm köze a 2SLS-ek. A válasz: ge, bzoyos feltételek mellett. Tegyük fel, hogy u homoszkedasztkus z-re kodícoálva, vagys V(u z V(u, és ezért ( 2 ( 2 2 σ ( E u zz E u E zz E zz. Ebbe az esetbe Ω kozsztes becslőfüggvéye a következő: Ω u S zz σ 2 2 hom zz Elvleg ez s kétlépcsős eljárást tee szükségessé akárcsak az OGMM általáos esetébe, ám egy szerecsés véletle ettől megóv mket: mthogy a rezduáls varaca (lletve aak 3 Formáls bzoyítást lásd például Wooldrdge (2002, 8.3. fejezet. 5

6 recproka a becslőfüggvéyek md a evezőjébe, md a számlálójába szerepel, egyszerűe kesk: 2 2 ( ( ( σ ( σ ( S ( Szz S S Szz Szy β OGMM _ hom S ΩhomS S ΩhomSzy S Szz S S Szz S zy Közbe szép csedese elérkeztük a godolatmeet végéhez. Ez a becslőfüggvéy ugyas em más mt a 2SLS: ( ( y ( ( ( y γ zz γ γ z y ( S S z z ( S S ( S S S Szz zz Szz S S Szz zy ( zz z ( ( ( S ( Szz S S Szz Szy βogmm_hom β 2SLS xx x γ z γ z γ z zz zz zz y z S S S S S S y S S S S S S S S zz zz zz zz zz zz zz zy OLS zz ahol a másodk sorba khaszáltuk, hogy defícó szert γ γ S S. A 2SLS tehát potosa megegeyzk az Optmáls GMM-mel ha a em megfgyelt heterogetás az strumetumokra kodcoálta homoszkedasztkus. Vagys ebbe az esetbe 2SLS az a leárs kombácója az strumetumokak, amelyka legksebb aszpmtotkus varacájú becslést bztosítja. Magyarul: a legjobb. Ameybe a em megfgyelt heterogetás heteroszkedasztkus, akkor vszot em az. De vajo praktkus szempotból léyeges-e az OGMM és a 2SLS között külöbség heteroszkedsztkus esetbe? Ezt a kérdés két dolog s motválja. Egyrészt az OGMM boyoluoltabb eljárást géyel, ezért ha praktkus szempotból em agy az előye, kár vele bajlód. Másrészt ráadásul az OGMM kétlépcsős eljárása emcsak boyolultabb, de véges mtába bzoytalaabb, sőt torz s lehet (lásd pl. Podvsky, 999. A kérdés vzsgálatához egy egyszerű Mote Carlo szmulácót végeztük el. A szmulácó sorá két külöböző adatgeeráló folyamatot (DGP, egy homoszkedasztkust (DGP és egy heteroszkedasztkust (DGP 2 vzsgáltuk. Mdkét folyamatba egy edogé magyarázó változó (x és 2 érvéyes strumetum volt (z és z 2 ; a két strumetum közül z jobba korrelált x-szel (vagys erősebb, z 2 kevésbé (gyegébb. DGP 2 -be az strumetumok égyzete korreláltak a em megfgyelt heterogetás (u égyzetével, így u feltételese heteroszkedasztkus volt (Corr(u 2,z 2 Corr(u 2,z A heteroszkedasztctás mértéke közepese erősek modható. 4 4 γ az az (L+ 2 dmezójú OLS paramétervektor, amelyek első oszlopába x első eleméek a kostasak, másodk oszlopába x másodk eleméek x-ek a z vektoro futtatott regresszós paraméteret becsüljük. Mthogy a kostas em szóródk, aak paramétere md ullák, így γ első oszlopa s ullvektor. 6

7 A Mote Carlo szmulácóba 50 ezerszer geeráltuk mtát az adott DGP alapjá, és ezeke a mtáko egyekét megbecsültük β OLS, IV (IV csak z -gyel, IV 2 (IV csak z 2 - vel, 2SLS és OGMM becsléset. Az 50 ezer smétlés utá megvzsgáltuk a külöböző módoko becsült β ek átlagos relatív eltérését a valóságtól (Rel.Bas vagys relatív torzítás, a szóródását (Std vagys szórás, valamt a torzítás és a szóródás együttes hatásakét adódó teljes eltéréségyzetet (RMSE, root mea squared error. A Mote Carlo szmulácót elvégeztük 00, 000 és elemű mtákra s. Az alább táblázat foglalja össze szmulácók eredméyet. A DGP-k potos leírását a Függelék tartalmazza. Táblázat: A Mote Carlo szmulácók eredméye DGP (homoszkedasztkus DGP2 (heteroszkedasztkus OLS IV(z IV(z2 2SLS OGMM OLS IV(z IV(z2 2SLS OGMM 00 Rel.bas Std RMSE Rel.bas Std RMSE Rel.bas Std RMSE A szmulácók redbe kmutatják az smert eredméyeket: az OLS torz, és bár szórása mde mtaagyság mellett ksebb mt bárm más becslőfüggvéyé, végeredméybe agyo mellélő. Az egyetle strumetumot haszáló strumetáls becslőfüggvéyek ks mtába torzak, ám agy mtába ez eltűk (kozszteca. Az erősebb IV-t (z haszáló becslőfüggvéyek a ksmtás torzítása és a szórása s ksebb, mt a gyegébb strumetumot (z 2 haszálóé. Az strumetumokat kombáló becslőfüggvéyekbe (2SLS, OGMM gyakorlatlag eltűk a ksmtás torzítás, és a szórás s mdg jóval ksebb, mt az egy strumetumot haszáló IV-k eseté. A heteroszkedasztkus DGP esetébe bzoytalaabbak becslések: a torzítások és a szórások s általába agyobbak. Am fő kérdésüket, a 2SLS és az OGMM vszoyát llet, az eredméyek meglehetőse egyértelműek. Homoszkedasztkus DGP mellett a 2SLS ks mtába precízebb (hsze khaszálja a homoszkedasztctás feltevését, am tt helyes, közepes és agy mtába azoba a kettő teljese azoos eredméy produkál. Heteroszkedasztkus DGP eseté a agy mtás hasolóság megmarad, de ks mtába sem jobb az OGMM. Az eredméyek mögött valószíűleg az áll, hogy bár az OGMM gyorsabba kovergál a valós β-hoz (ksebb az aszmptotkus varacája, ez az előy praktkus szempotból eleyésző. Ugyaakkor azoba az OGMM kétlépcsős eljárása plusz bzoytalaságot vsz a becslésbe ks mta eseté, ezért ks mtába scs meg az előye a 2SLS-sel szembe. Az aaltkus és a szmulácós eredméyeket a következőképpe foglalhatjuk össze. A 2SLS elvleg s a legjobb (legsebb aszmptotkus varacát adó módo kombálja az strumetumokat homoszkedasztkus esetbe. Heteroszkedasztkus esetbe elvleg va ála 7

8 jobb becslőfüggvéy, praktkusa azoba eek az elvleg jobb becslések több a hátráya, mta az előye. A 2SLS megállja a helyét heteroszkedasztkus köryezetbe s, ezért haszáljuk csak bátra. Hvatkozások: Podvsky, Ja M. (999: Fte sample propertes of GMM estmators ad tests. I L. Mátyás (szerk: Geeralzed Method of Momets Estmato. Cambrdge Uversty Press. Jeffrey M. Wooldrdge (2002: Ecoometrc aalyss of cross secto ad pael data. MIT Press. Függelék A Mote Carlo szmulácókba haszált adatgeeráló folyamatok (DGP-k potos leírása DGP : z ~ dn(0,0.5 z 2 ~ dn(0,0.5 x 0.5z + 0.2z 2 + v v ~ dn(0,σ v úgy, hogy σ x u ~ N(0, úgy, hogy Corr(u,v0.5 y β x + u β vagys: edogé x, 2 érvéyes strumetum z & z 2, z erősebb: Corr(x,u Corr(u,z Corr(u,z 2 0. Corr(z,x 0.25, Corr(z 2,x 0.0. Homoszkedasztctás: Corr(u 2, z 2 Corr(u 2, z DGP 2 : z ~ dn(0,0.5 z 2 ~ dn(0,0.5 x 0.5z + 0.2z 2 + v v ~ dn(0,σ v úgy, hogy σ x u ~ N(0, úgy, hogy Corr(u,v0.5 y β x + u β vagys: edogé x, 2 érvéyes strumetum z & z 2, z erősebb: Corr(x,u Corr(u,z Corr(u,z 2 0. Corr(z,x 0.25, Corr(z 2,x 0.0. Heteroszkedasztctás: Corr(u 2, z 2 Corr(u 2, z , amt egy autoregreszív kodcoáls heteroszkedasztctás (ARCH modell geerál: 8

9 u ψ v+ e e ε z + z, ε ~ dn 0, σ, hogy σ ε u 9

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. HANKA LÁSZLÓ DR. HABIL. VINCZE ÁRPÁD GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet Koltai Júlia A n e m z e t i i d en t i tá s meghatározása a magyar szlovák és a magyar ukrán határ mentén

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT 60 KOLTAI JÚLIA NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT A nemzeti identitás meghatározása a szlovák és a ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok körében komplex probléma.

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben