Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I o)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)"

Átírás

1 Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls) mérés skála: az egységekhez redelhető smérvértékek (akár számok akár em) alapá csak azt tuduk megállapíta, hogy az egységek az adott smérv szempotából egyezőek-e vagy sem. Műveleteket em tuduk velük végez. Példa: lakhely típusa smérv smérvértéke: főváros, város, község. A mérés szt évleges, hsze ez alapá csak azt tuduk megállapíta, hogy egy egyed más típusú települése él-e mt egy másk egyé, de em modhatuk, hogy a város több vagy obb mt a község. Szté semm értelme em lee ezeket eloszta egymással vagy kvo őket egymásból, még akkor sem ha az smérvértékeket számmal elölék. b. Sorred (ordáls) skála: em csak az smérvértékek külöbsége hordoz formácót, haem azok sorrede s. Példa: érdemegyek (smérvértékek: 1,, 3, 4, 5). Tuduk, hogy ak ötöst kapott, az emcsak eltér attól, ak égyest kapott, haem obba s telesített. Tehát va értelme sorredbe helyez az egyedeket az érdemegy alapá. Ugyaakkor ylvávalóa sem a kvoásak, sem az osztásak em lee értelme: az egyes és a kettes között más a külöbség, mt a kettes és a hármas között. Az sem lee gaz, hogy ak kettest kapott az kétszer olya ó volt, mt ak egyest, vagy, hogy az egyes a ketteshez úgy aráylk, mt a kettes a égyeshez. c. ülöbség (tervallum) skála: az smérvértékek külöbségeek va értelme (va mértékegység s), ugyaakkor az aráyokat em tuduk értelmez. Eek oka, hogy a külöbség skálá mérhető smérvek esetébe a ulla pot ökéyese va kelölve. Példa: Celsus-féle hőmérséklet skála. 10 C és 0 C között a külöbség ugyaay mt 0 C és 30 C között. Ugyaakkor em modhatuk, hogy a 10 C kétszer melegebb, mt az 5 C, vagy, hogy a 0 C pot ayszor melegebb a 10 C-ál, mt a 10 C az 5 C-ál. elátható, hogy eek az az oka, hogy a Celsus-féle skála ulla pota (lletve a 100 C s) ökéyese került megállapításra: 0 C em elet a hőmérséklet háyát. d. Aráyskála: Az smérvértékek aráya s értelmezhetőek, a ulla pot em ökéyese va megállapítva. Példa: az smérv a hav övedelem. Ha valakek 00 ezer fort a hav övedelme, akkor arra yugodta modhatuk, hogy kétszer ay, mt a 100 ezer fortos övedelem és, hogy ez a két övedelem pot úgy aráylk egymáshoz, mt az 1 mlló fortos övedelem az 500 ezres övedelemhez. A ulla pot em ökéyes, hsze a ulla fort övedelem a övedelem háyát elöl. Az smérvek között kapcsolat szorosságát az smérvek mérés skáláától függőe a következő eszközökkel vzsgálhatuk: 1. Mdkét smérv mőség vagy terület (azaz omáls mérés sztű): asszocácó. Az egyk smérv terület vagy mőség (azaz omáls mérés sztű), a másk smérv (változó) pedg meység (azaz legalább külöbség skálá mért): vegyes kapcsolat 3. Mdkét smérv meység: korrelácó.

2 Asszocácó: Megfgyeltük, hogy egy három szíbe (pros, kék, zöld) gyártott termékből a férfak és a ők mey darabot vásároltak. (Azaz két mőség smérvük va: termék szíe, és a vásárló eme). Vao va-e kapcsolat a vásárló eme, és a választott szí között? pros kék zöld összese férfak ők összese Az általáos elölésekkel: pros kék zöld összese férfak f 11 f 1 f 13 f 1. ők f 1 f f 3 f. összese f.1 f. f.3 A fet kotgecatáblába a sorok és az oszlopok utolsó adata peremgyakorságokak evezzük. A feladat megoldásához készítsük el a fet tábla egy olya verzóát, amelybe feltételeztük az smérvek függetleségét. Ha a két smérv függetlee, akkor a gyakorságok kszámíthatóak a peremgyakorságokból a következő módo: f *. f. f Azaz ha a szí és a vásárló eme függetleek leéek egymástól, akkor az f 11 gyakorság helyé a következő gyakorság szerepele: * f.1 f f11 16, Így elkészíthetük a kotgecatáblát a feltételezett gyakorságokkal: pros kék zöld összese férfak 16,875 14,065 14, ők 13,15 10, , összese A taköyv 16. oldalá látható kh-égyzet teststatsztkát a valós és a feltételezett valószíűségekből a következő módo számolhatuk k: r c * f f * f 1 1, ahol r a sorok, c pedg az oszlopok száma. Jele példába: (10 16,875) (15 14,065) (0 14,065) (0 13,15) (10 10,9375) 16,875 14, , ,15 10,9375 (5 10,9375) 1, ,9375 Az, hogy a fet statsztka ullától eltér, már elz, hogy a két smérv között va kapcsolat. Az asszocácó egyk gyakor mérőszámát, a Cramer-féle asszocácós együtthatót a következő módo számolhatuk k: C m(( r 1),( c 1))

3 Ahol a m((r-1),(c-1)) függvéy azt elet, hogy a sorok lletve az oszlopok számából vouk k egyet, és a ksebb értéket vegyük fgyelembe. Azaz, mvel ebbe a példába két sor és három oszlop volt (az összesítő oszlop és sor em számít!) Azaz: 1, 751 C 0,3917 m(( r 1),( c 1)) 801 A Cramer-féle mutató értéke 0 és 1 között értékeket vehet fel. Értéke 0 a két smérv függetlesége, 1 pedg a két smérv determsztkus kapcsolata eseté. A fet érték egy a közepesél gyegébb kapcsolatra utal a vásárló eme, és a választott szí között. Vegyes kapcsolat: Példa: egy vállalatál megfgyeltük a férfak és a ők keresetet (ezer fort/hó): Férfak: 10, 83, 65, 190, 30, 10, 130, 190 ők: 70, 65, 90, 100, 10, 130 Vao va-e összefüggés a kereset (meység smérv) és a em (mőség smérv) között? Az átlagbért és a szórást kszámoluk az egyes kategórákba, azaz a részsokaságokra (ezt em részletezem, a képletek smertek). Az egyes kategórákra (emekre) kszámolt átlagok a részátlagok. észítsük el a táblát a megoldáshoz: em Létszám Átlagbér (ezer ft/hó) (részátlagok, Y ) Szóráségyzet Szórás (ezer ft/hó) férf ,5 53,46 ő 6 95,83 570,14 3,88 összese 14 Illetve számoluk k az átlagbért és a szórást az egész sokaságra (utóbb a teles szórás), azaz férfakra és őkre együttese: Y 11,7 ezer ft/hó, a teles szórás pedg 48,76 ezer ft/hó A taköyv oldalá található meg a módszer részletes leírása. A léyeg, hogy a teles szóráségyezet (σ ) felotható két szóráségyzet összegére: Ahol σ a külső szórás és azt mutata meg, hogy a részátlagok átlagosa meyre térek el a főátlagtól, míg σ a belső szórás és azt mutata meg, hogy az egyes részsokaságokhoz tartozó megfgyelések (a ők lletve külö a férfak) meyre térek el átlagosa a saát részátlaguktól. Láthatuk, hogy ha a fet szóráségyzetekből (lletve a szórásokból) kettőt smerük, a harmadk már azokból kszámolható. A teles szóráségyzetet smerük, hsze az: 48, , A külső szóráségyzet a következő módo számolható k: M 1 8 (14111, 7) 6 (95,8311, 7) ( Y Y ) 499,6 14 1

4 Vagys a külső szóráségyzet em más, mt az egyes részátlagokak a sokaság egészéek átlagától vett égyzetes eltéréséek az egyes részsokaságokba tartozó egyedek számával súlyozott számta átlaga. A belső szóráségyzet tehát: 377, 499,6 1877, 6 Természetese k lehete számol a belső szóráségyzetet s: M , , ,6, am egybe a számításak próbáa s. A 1 14 megoldásuk helyes. A vegyes kapcsolat szorosságáak leírásához a H mutatót haszáluk fel, am em más, mt az Y smérv (fzetés) szóráségyzetéek az X smérv (em) által magyarázott háyada. 499,6 H 1 0,1 377, Azaz ebbe a példába azt találuk, hogy a em a fzetésekbe megfgyelhető külöbségek 1%-át magyarázza. Ez gyege vegyes kapcsolatra utal. orrelácó: ét meység smérv között kapcsolat szorosságát mérhetük ezzel a mutatóval. Példa: a övedelem és a fogyasztás kapcsolatát elemeztük Egyé Fogyasztás Jövedelem (ezer ft) (ezer ft) összese - - Vzsgáluk meg a két smérv között kapcsolat szorosságát! Az egyk kulcsfotosságú statsztka a kovaraca: Y Y X X dydx 1 1 cov( y, x), ahol dy Y Y, dx X X Ha a kovaraca értéke ulla, akkor a két változó között leárs kapcsolat cs. A kovaraca előele a kapcsolat ráyára utal. Poztív kovaraca eseté magasabb x értékekhez általába magasabb y értékeke társulak, míg egatív kovaraca eseté a kapcsolat ráya s egatív, azaz magasabb x értékekhez általába alacsoyabb y értékeke társulak. A kapcsolat szorosságáról azoba a kovaraca em ad táékoztatást.

5 A két smérv között kapcsolat szorosságáak mérésére a kovaracáál alkalmasabb mutató a korrelácós együttható. 1 cov( y, x) r( y, x) y x dy dx 1 dy dx dy dx A korrelácós együttható -1 és 1 között értékeket vehet fel. Ha r=0, akkor a két változó között cs leárs kapcsolat. A korrelácós együttható előele, megőrzve a kovaraca előelét, a kapcsolat ráyára utal. Azaz poztív korrelácós együttható eseté magasabb x értékek általába magasabb y értékekkel párosulak, míg egatív együttható eseté magasabb x értékekhez általába alacsoy y értékek tartozak. Mél közelebb kerül az együttható értéke a 1-hez vagy -1-hez, aál erősebb a kapcsolat. Specáls eset ha r=1 vagy r=-1. Ekkor azt moduk, hogy x és y között determsztkus kapcsolat va, azaz ha smerük x értékét potosa (bzoytalaság, hba élkül) meg tuduk határoz y értékét s. Azaz y=a+b*x, ha r=1, és y=a-b*x, ha r=-1. Számoluk k a korrelácós együttható értékét! dy Egyé Fogyasztás övedelem (ezer ft) (ezer ft) dy dx dy dx dydx összese dx dydx cov( y, x) 80, azaz va kapcsolat a övedelem és a fogyasztás között, 7 ráya pedg poztív. dy dx (, ) 0, dy dx 1 1 r y x A fet korrelácós együttható erős, poztív kapcsolatra utal a övedelem és a fogyasztás között. Magasabb övedelmekhez magasabb fogyasztás társul. A korrelácós együtthatóból számítható a determácós együttható (r ), amelyek értelmezése a H együtthatóhoz hasoló: megmutata, hogy x változó segítségével az y változó szóráségyzetéek mekkora háyadát magyaráztuk. r 0,934 0,87, azaz a övedelem a fogyasztás szóráségyzetéek 87,%-át magyarázza.

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. HANKA LÁSZLÓ DR. HABIL. VINCZE ÁRPÁD GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

1. A TERMÉSZETES SZÁMOK A TÍZES SZÁMRENDSZER

1. A TERMÉSZETES SZÁMOK A TÍZES SZÁMRENDSZER 1. A TERMÉSZETES SZÁMOK Ebben a fejezetben átismételjük mindazt, amit az alsó tagozatban a természetes számokról és a velük végzett műveletekről tanultunk. Közben kibővítjük ismereteinket, magasabb számkörbe

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban KISOSZ FELNŐTTOKTATÁS 1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban Szerző: Czibula Zoltán 2009. A K Ö N Y V S Z E R Z Ő I J O G V É D E L E M A L A T T Á L L M Á S O L Á S É S E N G E D É L Y N É

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben