A Secretary problem. Optimális választás megtalálása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Secretary problem. Optimális választás megtalálása."

Átírás

1 A Secretary problem. Optmáls választás megtalálása. A Szdbád problémáa va egy szté lasszusa tethető talá természetesebb vszot ehezebb változata. Ez a övetező Secretary problem -a evezett érdés: Egy állásra smert számú jelölt jeletez a véletle sorredbe jelee meg a felvétel terjúra és mde lehetséges sorred egyforma valószíű. Legye a legjobb jelölt ragja a másod legjobb jelölt ragja és a - legjobb jelölt ragja... A felvétel terjú sorá az éppe jeletező felvételző jóságát össze tudju hasolíta az addg megjeleteel azaz meg tudju moda az addg megjelete özött relatv ragját. Ezutá eldötjü hogy a jelöltet elfogadju vagy elbocsájtju és ezt a dötést ésőbb em változtathatju meg. Célu az hogy mmalzálju a választott jelölt ragjáa a várható értéét. Kérdés hogy ez a rag optmáls választás eseté végtelehez tart-e ha a jelölte száma tart a végtelehez. Be lehet lát hogy optmáls választás eseté létez véges határérté és aa értée s smert. Ez a ( ) /(j+) j j szám. Ee a téye azoba cs olya egyszerű dolása mt aa hogy Szdbád problémájába a seres választás valószíűsége jó stratéga eseté em tart ullához eseté. A Secretary problem -a csa részleges megoldását írom le. Megadom mde rögzített -re az optmáls stratégát lletve azt a reurzót melye segítségével számítható az optmáls stratéga eseté a választott jelölt ragjáa a várható értée. Ee segítségével megmutatom hogy ee a várható értée az értée mde számra sebb mt 8. Aa bzoyítása hogy létez a fet megadott határérté a reurzó alaposabb vzsgálatát géyl. Ez meglehetőse fárasztó a valószíűségszámításhoz özvetleül em apcsolódó probléma. Ezért ee részletet em tárgyalom csa egy heursztus dolást ado mely felhaszálja az optmáls megoldás megadásához szüséges számsorozat éháy természetes de bzoyításra szoruló tulajdoságát. Az érdelődő a részleteet dolgozó teljes bzoyítást megtalálhatjá Y. S. Chow S. Morgut H. Robbs és M. Samuels Optmal Selecto Based O Relatve Ras ( the Secretary Problem ) című az Israel Joural of Mathematcs (964) 8 90 újsága megjelet cébe. A secretary problem soba hasolít a Szdbád problémához. Az ott taulta agyo haszosa és léyegébe elegedő formácót ada az optmáls stratéga dolgozásához. Legye Z...Z az egymás utá megjeleő jelölte a megjeleés pllaatába smeretle ragja és legye ξ az - jelült (megjeleése utá megsmert) relatv ragja az első jelölt özött. Eor mt azt a Szdbád probléma megoldásába láttu a ξ...ξ valószíűség változó függetlee és P(ξ j) mde j számra. Továbbá tudju számol aa feltételes valószíűségét hogy a -ed jelölt

2 ragja egy adott szám feltéve az első megfgyelés értéét. Ez a P(Z ξ j...ξ j ξ j) j j ( ). () érté. Ezt az azoosságot például a övetezőépp láthatju be: P(ξ j...ξ j ξ j) ( ) ( )!! ame egy lehetséges dolása a övetező: A jelölte összese! sorredbe jelehete meg és mde sorred egyformá valószíű. Az olya ( ) sorrede száma ( ) melyere teljesüle a ξ j...ξ j ξ j feltétele ( )! mert féle módo választhatju meg az első lépésbe megjeleő jelölte halmazát eze belső sorredjét egyértelműe meghatározza a ξ j...ξ j ξ j feltétel és ezutá a maradé jelölt ( )! sorredbe jelehet meg. Másrészt P(Z ξ j...ξ j ξ j) ( )! j j.! Ez az azoosság az előzőhöz hasolóa doolható. ( )( Azt ell ) megérteü hogy eor a lehetséges megjeleés sorrede száma ( )!. Ugyas eor az j j első lépésbe megjeleő jelölte özött ott lee aa a jelölte ae a ragja és ee a relatv ragja az első jelölt özött j ell hogy legye. Ez azt jelet hogy a legjobb jelölt özül j és a( legrosszabb )( ) jelölt özül pedg j résztvevő jele meg az első lépésbe. Ez módo lehetséges. Ezutá j j a Z ξ j...ξ j ξ j feltétel egyértelműe meghatározza az első jelölt belső sorredjét a maradé jelölt pedg ( )! módo jelehet meg. Az () relácó specálsa azt s jelet hogy j j j ( ). ()

3 Ezért j j E(Z ξ...ξ j ξ j) ( ) j ( ) + ( ( + ) ( + ) + ) j j ( ) j + j ( + ) (j + ) + j a () relácó alapjá (az és j paramétere helyett az + + és j + paraméter választással. Feladat: Adju a () azoosságra özvetle ombatorus bzoyítást. Egy lehetőség: Számolju össze háy olya + hosszúságú fej-írás sorozat va melybe az + - tag az + - fej. Számolju ezt össze úgy s hogy előírju a sorozatba szereplő j- fejdobás helyét majd összegezü ee a helye a lehetséges értéere. Egy más lehetséges dolás: (A egatív bomáls eloszlásról taulta alapjá) írju át a () fejezésbe szereplő tagoat mt alalmas (egatív számoat s megegedő) bomáls együtthatóat. ( ) ( ) ( ) ( + ) Például: ( ). Ezutá alalmazzu az ( x) α+β ( x) α ( x) β azoosságot llletve aa övetezméyét e függvéye hatváysoraa együtthatóra alalmas α és β választással. A fet eredméy lletve a Szdbád probléma megoldásába taulta alapjá a Secretary problem evvales a övetező érdéssel: Legyee ξ...ξ függetle valószíűség változó melye eloszlását a P(ξ j). j éplet adja meg. Vezessü be a v (j) v (j) j + öltségfüggvéyt. Keressü meg azt + az optmáls τ megállás szabályt mely mmalzálja a öltségfüggvéy Ev τ (ξ τ ) várható értéét. Azt s megtárgyaltu hogya ell ezt a feladatot megolda. Defálju a c Ev (ξ ) c E ( ( )) + m + ξ c j (3) ( ( )) + m + jc... (4) számsorozatot. Eor az optmáls megállás az lesz hogy a - dőpotba állo meg ha em álltam meg előbb és v (ξ ) + + ξ c. Az - lépésbe mdeépp megállo. A öltség várható értée pedg (az optmáls stratéga eseté) c 0. Eze utá a feladat a (4) reurzív eljárással megadott az megegedett lépésszámtól 3

4 s függő c c () sorozat számolása és a C lm c() 0 határérté meghatározása (feltéve hogy ez a határérté létez). A c sorozat vzsgálatába érdemes bevezet a t + + c 0 és s [t ] meységeet ahol [x] jelöl az x szám egész részét. Ezeel a jelöléseel a (4) reurzós formula émleg egyszerűbb formába írható fel: c ( ) + + ( + + s ) + ( s )c ( ) + s (s + ) + ( s )c + és t s + α 0 < α < jelöléssel t s (s + ) + t ( s ) (5a) ( + ) t t ( + t ) ( + ) α( α) ( + ). (5) A t t traszformácó vseledésée jobb megértése érdeébe vezessü be az aa a fő részét leíró x( + x) T(x) T (x) ( + ) traszformácót. Egyszerű számolás adja hogy T (x) + x ( + ) 0 ha x + ezért T(x) mooto ő x + eseté. Továbbá (5) alapjá A fete alapjá bzoyítható a övetező T(t ) t. (6) Lemma. t + 3. (7) A lemma bzoyítása előtt mutassu meg aa egy érdees övetezméyét. Követezméy: c 0 < 8 azaz a várható yereméy optmáls stratéga eseté bármely számra sebb mt 8. 4

5 A övetezméy bzoyítása. [ A c sorozat defcójából olvasható hogy az mooto ] ő. Ezért választva az számot apju a Lemma felhaszálásával hogy c 0 c + + t ( + ) < ) ( A Lemma bzoyítása: A Lemma állítása érvéyes -re mert t 4. Ezért elég belát hogy ameybe az érvéyes -re aor érvéyes -re s. Ezt úgy bzoyítju hogy felhaszálju a (7)-es formulát a már bzoyított paraméterrel a (6) egyelőtleséget valamt azt hogy a T(x) traszformácó mooto ő t + esetbe. Továbbá mvel a c sorozat mooto ő ezért t + c + + c + +. Ez a becslés túl durva mégs haszos. Ugyas vagy teljesül az + 4 azoosság és az ducós feltevés teljesül -re s (ez csa agyo s dexre lehetséges) vagy > + 4 és eor ezért md a t md a + 3 t számo beleese abba az tervallumba ahol T( ) mooto ő. Ezért ( ) t T(t ) T + 3 {( + )( + 3) } ( + )( + 3) + 4 am azt jelet hogy gaz az ducós feltevés -re s. Az utolsó azoosság azért gaz mert az evvales a ( + 3) + ( 0( + 3) + 0 egyelőtleséggel am yílvá érvéyes azaz eseté. A lm c() 0 határérté meghatározása. A részlete dologzása élül. Vezessü be az () meységeet a övetező módo: A legsebb j poztív egész szám melyre t j. Az meységeet azért érdemes bevezet mert segítségüel vzsgálható az optmáls megállás szabály. Ez a övetező: Az első jelöltet mdeéppe elutasítju. Az j < + - megjelet jelöltet aor fogadju el ha aa ξ relatív ragja sebb vagy egyelő mt. A fet megjegyzésből az s övetez hogy c 0 c c. 5

6 (Emléeztetőül a c j meység aa a várható értée hogy meora a öltségfüggvéyem ha az első j lépésbe em állhato meg és eze feltétel mellett az optmáls stratégát folytatom.) Be lehet lát hogy hogy léteze az α lm α < mde 0... számra és lm α. az α 0 > 0 szgorú egyelőtleség érvéyes. () határértée α 0 α Érdemes ülö hagsúlyoz hogy Ezeívül a t j t () j számo a j dex megváltozásával eveset változa. Potosabba megfogalmazva tetszőleges 0 < α < β < számra lm sup (t () j α j β t () j ) 0. A fet relácó azt sugallja hogy a t t özelítéssel s hbát övetü el. Specálsa ezért c 0 c c ( + )t lm c() 0 lm Ezért a feladat megoldása érdeébe elég a lm () α 0. (8) α meységeet meghatároz. Azért hogy ezeet a határértéeet számolju vezessü be a () v t ha < + azaz t < + meységeet és írju fel mt jeletee a t meységere feálló reurzós formulá a v meységere. Azt apju hogy ahoa v + ( + ) + ( ) ( v ( + ) ) + v + v v + v ha < +. (9) (Hogya lehet rájö hogy a fet defált v meységere lye egyszerű reurzós formula érvéyes?) Alalmazva a (8) relácót szucesszve a < + számora azt apju hogy v j v (j + ) (j + ) ( + ) ( + ) ha j < +. (0) 6

7 Alalmazzu a (0) formulát j + választással. Azt apju hogy egyrészt másrészt Ie ezért v () + lm v () v () + lm v () ( ) () + ( ) + + α lm () α lm ( t () + ( t () + α 0 α ) ) + ( α α ) + ( ) j+ j j + +. és határátmeettel (felhaszálva hogy lm α ) apju hogy lm () α 0 ( ) j+ j. j + Ie és a (8) formuából övetez hogy a eresett várható érté valóba a megadott szám. A fet heursztus érvelés potossá tétele érdeéba éháy becslésre va szüség. Eze özül a legfotosabb az hogy a t j meységere e csa (vszoylag durva) felső becslést adju (ezt tettü meg a Lemmába) haem megfelelő alsó becslést s bzoyítsu. Ez ell például ahhoz hogy tudju: lmf () > 0. A t j meységre adott felső becslés bzoyítása azo alapult hogy az (5) formula segítségével vszoylag egyszerű de jó t T(t ) alaú becslést tudtu ad. Hasoló elve egy alsó becslést s lehet bzoyíta. Be lehet lát hogy és ee alapjá t t ( + t 3( + ) ( + ). ) t ( + ) A bzoyítás részletet elhagyju. Az megtalálható az említett cbe. 7

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

normális eloszlások jelennek meg, mint határeloszlások. Annak érdekében, hogy ezeket

normális eloszlások jelennek meg, mint határeloszlások. Annak érdekében, hogy ezeket A TÖBBVÁLTOZÓS CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A centrális határeloszlás so független valószínűségi változó összegéne az aszimptotius eloszlását írja le. Bizonyos érdése vizsgálatában szüségün van enne az

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása Tuzso Zoltá A turm-módszer és alalmazása zámtala szélsérté probléma megoldása, vag egeltleség bzoítása ago gara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölder-féle egeltleség, derválta

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a Feladatok:. Dobjunk fel egy szabályos dobókockát egymás után egymástól függetlenül végtelen sokszor. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy a harmadik hatos dobás vagy a huszadik vagy valamely későbbi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer Egyelemegoldás iervallumelezéssel

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. HANKA LÁSZLÓ DR. HABIL. VINCZE ÁRPÁD GAMMA-SPEKTRUMOK KIÉRTÉKELÉSÉNEK MATEMATIKAI MÓDSZEREI I. A KLASSZIKUS VAN CITTERT-FÉLE ÉS A GOLD-FÉLE ITERÁCIÓ

Részletesebben