Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása"

Átírás

1 Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer

2 Egyelemegoldás iervallumelezéssel Legye :[ a, b] R olyoos, a 0, b 0, és eressü az 0 egyele egy [ a, b] -beli megoldásá. Bolzao éele: Legye olyoos a véges, zár [a,b] iervallumo. Tegyü el, hogy a és b ülöböző előjelűe, pl. a 0, b 0. Aor -e va legalább egy zérushelye ebbe az iervallumba. Felezzü sziszemaiusa az [ a, b] iervallumo úgy, hogy a é él-iervallumból midig az eijü, melyre a végpooo elve üggvéyérée ülöböző előjelűe. Jelölje az - edi lépésbe yer résziervallum özéppojá. Aor az így deiiál soroza a ei egyele egyi gyöéhez overgál. A overgecia sebessége legalább egy / vóciesű mérai soroza overgeciájáa sebessége.

3 Egyelemegoldás iervallumelezéssel Az iervallumelezés algorimusa szemléleese: ibabecslés. Legye 0 : a b, aor yilvá b a 3

4 Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer 4

5 A Baach-ipo-ierációs módszer Legye Baach-ér, : egy leépezés, és eressü az egyele egy megoldásá ez az üggvéy egy ipojáa evezzü. Baach-éle ipoéel: Legye Baach-ér, : oració -e, azaz alalmas 0 számra y y eljesül mide, y melle. Aor -e egyeleegy ipoja va, és ez előáll az alábbi ierációs soroza limeszeé: 0 esz., : 0,,,... A valós üggvéye speciális esee. a : R R olya, hogy ma ', aor oració, mer a Lagrage-özépérééel mia y ' y ma ' y 5

6 6 Bizoyíás: Ké egymás öveő ag elérése:... 0 Ez elhaszálva megmuaju, hogy az soroza Cauchy-soroza -be: Ezér a soroza overges,. Megmuaju, hogy a limesz ipoja -e. A reurzív deiíció szeri: A bal oldal yilvá -hez ar. A jobb oldal olyoossága mia -hez. Ie =. Végül igazolju, hogy csa egy ipo va. a, y é ülöböző ipo vola, aor 0 y y y y vola, ami leheele.

7 A Baach-ipo-ierációs módszer, példá:. Oldju meg az cos egyelee. Az : cos üggvéy oració, mer ' si. Ezér egyeleegy ipo léezi, és pl. az 0 : 0, : cos soroza ide overgál. A soroza első éháy eleme 4 izedesjegy poossággal: , , , 0.456, , 0.450, 0.450, 0.450, 0.450,.... Legyee BM NN, N g R adoa, és oldju meg az B g egyelee. a B, aor az : B g leépezés oració, mer y B g By g B y Ezér eor egyeleegy ipo léezi, és pl. az 0 : 0, : B g veorsoroza ide overgál. 7

8 Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer 8

9 A Newo-módszer egyválozós üggvéyere Legye : a, b R ado üggvéy. Keressü az 0 egyele egy a, b -beli megoldásá. A Newo-módszer: a a megoldás egy özelíése, aor legye a öveező özelíés az -beli ériő egyees zérushelye. Az ériő egyelee: y ', ie: 0,,,... 0 a, b : ezdei özelíés 9

10 A Newo-módszer egyválozós üggvéyere A módszer szemlélees jeleése : poos megoldás: a észer olyoosa diereciálhaó, -e va gyöe a,b-, és erre 0 eljesül, aor a Newo-módszer vadraiusa overgál mide, az poos megoldáshoz elég özeli 0 ezdei özelíés eseé, azaz alalmas C 0 szám melle: C 0

11 Bizoyíás: A Lagrage-özépérééel haszálju észer is: s Mivel 0, azér a deriválüggvéy egy egész zár öryezeébe is zérusól ülöböző marad. I pedig: mi ma mi ma C

12 A Newo-módszer, példa: Legye A rögzíe poziív szám, és Eor az : A. ' 0 egyele egyele poziív megoldása: A. Kiidulva egy eszőleges 0 0 ezdei özelíésből pl. 0 : A, a Newo módszer: : A A A soroza agyo gyorsa A -hoz ar.

13 A Newo-módszer, példa: Legye A rögzíe poziív szám, és Eor az : A. ' 0 egyele egyele poziív megoldása: A. Kiidulva egy eszőleges 0 0 ezdei özelíésből pl. 0 : A, a Newo módszer: : A A A soroza agyo gyorsa A -hoz ar. Megjegyzés: hasolóa lehe bármely egész ievős gyövoás özelíésére a Newomódszer haszáli. 3

14 A Newo-módszer válozaai Probléma: a derivál számíása. A szelőmódszer: i '. Legyee ehá 0, ezdő özelíése, és : a észer olyoosa diereciálhaó, -e va gyöe a,b-, és erre 0 eljesül, aor a szelőmódszer mide, az poos megoldáshoz elég özeli 0, ezdei özelíése eseé legalább egy mérai soroza sebességével overgál, azaz alalmas C 0, 0 melle: C 4

15 A Newo-módszer válozaai A Seese-módszer: Legye az : R R észer olyoosa diereciálhaó üggvéye poosa egy zérushelye. Tegyü el, hogy 0. Aor mide, özelíésből iidulva, az 0 -hoz elég özel levő valós ezdei : 0,,,... soroza vadraiusa overgál -hoz. 5

16 6 Bizoyíás: A Lagrage-özépérééel haszálju: ' ' ezér ' ' s w s s Mivel 0, azér a deriválüggvéy egy egész zár öryezeébe is zérusól ülöböző marad. I pedig: mi ma mi ma C s

17 Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer 7

18 Diereciálás Baach-ere öz érelmeze leépezésere Legyee,Y Baach-ere. Az F : Y leépezés az poba diereciálhaó, deriválja pedig az A: Y olyoos lieáris leépezés, ha a 0 egy alalmas öryezeéből válaszo h veorora eljesül, hogy F h F Ah o h o h ahol o h olya iejezés, hogy 0 h 0. h A derivál lieáris leépezés még így is jelöljü: F vagy DF. Példa: N F : R R, F : A, ahol AM NN öadjugál mári. Aor: F h A h, h A, A, h Ah, h F A, h O h ezér N F' AR. 8

19 Álaláosío Newo-módszer A Newo-módszer az F 0 egyelere: 0,,,... DF F Máséppe elírva: w 0,,,... ahol a w javíó ag az alábbi lieáris egyele megoldása: DF w F a F észer olyoosa diereciálhaó, F-e va gyöe -be, és DF reguláris azaz iverálhaó, és az iverze is olyoos, aor a Newo-módszer vadraiusa overgál mide, az poos megoldáshoz elég özeli 0 ezdei özelíés eseé, ehá alalmas C 0 melle: C 9

20 0 Álaláosío Newo-módszer, példa Máriiverzió. Legye N N A M egy reguláris mári. Teszőleges N N M reguláris márira jelölje: A F : Aor N N N N F M M :, és az 0 F egyele egyele megoldása: A. Alalmazzu a máriegyelere a Newo-módszer. Az F leépezés deriváljá számíva: A I A I A F a mos elég is ormájú eszőleges máriormába, aor. Felhaszálva a B eseé eálló B B B B I B I egyelősége, melyből B B I B I öveezi: o F A o A o I A I F ahoa W W DF DF

21 Álaláosío Newo-módszer, példa Így a Newo-módszer algorimusa: : DF I A A A. A özelíés hibájára: A A I A A I A. Ugyaaor I A agyo gyorsa ar 0-hoz ha a ezdei özelíés elég jó vol, mer: I A I A I A I A A A I A, ahoa I A I A

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

LINEÁRIS VEKTORTÉR. Kiegészítő anyag. (Bércesné Novák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége

LINEÁRIS VEKTORTÉR. Kiegészítő anyag. (Bércesné Novák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége LINEÁRIS VEKTORTÉR Kiegészítő anyag (Bércesné Noák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége Vektortér V 0 Halmaz T test : + ; + ; Abel csoport V elemeit ektoroknak neezzük. Abel - csoport Abel

Részletesebben

végtelen sok számot?

végtelen sok számot? Hogyan adjunk össze végtelen sok számot? Németh Zoltán, SZTE Bolyai Intézet www.math.u szeged.hu/~nemeth 2006. Akhilleusz, a görög hős és a teknősbéka versenyt futnak. Akhilleusz tízszer olyan gyorsan

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben