Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz"

Átírás

1 Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz iszámítj az jellemző fordlatszámot a < 5, aor tö (jf) foozatú gépet ell tervezi gy foozat szállítómagassága j = /jf A jf foozatszám legye aora, hogy egy foozat jellemző fordlatszáma e legye 5-él ise, természetese a foozatszám egész szám Tehát: 5, jf jf, ami még em egész, tehát jf it, ezzel = /jf és 5 a > 80, aor szóa jöhet ier-járóeré étszer fél térfogatárammal, azaz = / és A várható összhatásfo Aderso (977) empiris épletével ecsülhető so szivattyúmérés adataia feldolgozása alapjá: 0, 9 0, 08 0, 0, 9 lg Itt és egy foozat, illetve fél ier járóeré jellemezője Bár a feti éplet szigorúa csa egy foozatú gépere voatozi, jeletőse eltérés csa ier-járóeré eseté valószíű or gyais a éplet a tárcsasúrlódási veszteséget túlecsüli Töfoozatú szivattyú eseté a volmetris veszteség agyo a éplete figyeleme vett értéél, de ez egy amúgy is érté izoytalasága Az jellemző fordlatszám függvéyée ecsülhető a ψ yomásszám: Ie a erületi seesség És az átmérő def g g Kiszámítj mid a égy felvett fordlatszámo az η hatásfoot és a járóeré átmérőt és eze mérlegellésével választj i a végleges motorfordlatszámot A részhatásfoo értée szoásos ecsléseel, illetve 6 h v wwwtaoyvtarh ős Csaa TÁMOP -08--A-KMR

2 Most már ecsülhető a járóeré üzemi paraméterei, az elméleti szállítómagasság és az elméleti térfogatáram, e és e, hisze e = /η h és e = /η v Megecsülhető a Thoma-féle σ avitációs szám is: értée a már ismert hidraliai hatásfotól függ Mit ismeretes 7, 5, 5 0 h NPS r = σ, ahol az empiris együttható ze tá sor erülhet a járóeré tegelyée méretezésére A szivattyú teljesítméy felvétele: P ev = ρg/η = M t ω, valamit ω=π/60 Ie P d ev M K t meg 6 meg Itt K a csavarásra igéyevett tegely eresztmetszeti téyezője és τ meg a tegelyayagra megegedhető yírófeszültség Jó ecslés, hogy τ meg = N/m zeel az adatoal végül d, amit a retesz miatt 0%-al még meg ell öveli, majd felfelé ereítei szaváyos értére A szaváyos tegelymérete: Ø 8, 0,, 6,, 7,, 0, 50, 60, 70, 80, 00, mm zzel meghatározt a d tegelyátmérőt Az Ø00 tegelyméret már elegedő -,5 MW teljesítméyű szivattyú hajtásához A d agyátmérő a tegelyátmérő mitegy,5 szerese: d =,5 d Követező lépés a elépő eresztmetszet átmérőjée iszámítása A és a d átmérő özötti örgyűrű alaú eresztmetszete eresztül jt a e folyadéáram a járóerée A folyadé seessége ee sorá egy optimim- számítás eredméyeét adódi A járóerée a lapáto özött a folyadé a járóeréhez épest w relatív seességgel áramli, ee égyzetével (w /g vel) aráyos az áramlási veszteség A relatív seesség égyzete a seességi háromszög és a Pythagoras tétel segítségével az aszolút és a erületi seességől számítható perdületmetes elépést feltételezve, eor gyais a elépő seességi háromszög derészögű háromszög 6 K c c w c c d A yomásszám alapjá yilvávaló, hogy a seessége, így a c elépő aszolút seesség is, aráyosa a szállítómagassággal, c g, az ε együttható eve: elépési téyező Igaz továá, hogy a lapát elépő c aszolút seessége özelítőleg azoos a c elépő seességgel wwwtaoyvtarh ős Csaa TÁMOP -08--A-KMR

3 wwwtaoyvtarh ős Csaa TÁMOP -08--A-KMR Az erületi seesség iszámítható, mit az r sgár és az ω szögseesség szorzata: 60 r A elépő eresztmetszet és a elépő g c seesség szorzata viszot a /η v elméleti térfogatáramot adja: g v Ie 60 g r v, egy a g-től is függő, dimezióval író együttható Behelyettesítve midezeet a seességeel felírt Pythagoras tétele g c w Aor várható a miimális áramlási veszteség a lapátcsatoráa, ha az ε-tól függő relatív seesség égyzete miimális, azaz, ha ε szeriti parciális deriváltja = 0 0 g w Az egyeletet ε -re redezve, majd ögyööt vova g, isze öye felismerhető, hogy az másodi zárójele a jellemző fordlatszám égyzete áll, az első zárójele lévő együttható értéét pedig hisze tö özelítést alalmazt méréseől határozhatj meg Tapasztalat szerit = 0,0, ha jó hatásfoú járóeré tervezése az egyedüli cél, = 0,067 jó szívóépességű járóeré tervezéseor, ha midét szempot fotos, aor jó özelítéssel = 0,088 Mitá már ismert a c eömlési seesség, iadódi a lapáto elépéséhez tartozó örgyűrű alaú eresztmetszet, mit A = e /c ől pedig d A

4 ülső első d d Radiális, félaxiális járóeré fő geometriai méretei A feti árá látható geometriai mérete özül már ismert a d tegelyátmérő, a d agyátmérő, a elépő járóeré átmérő és a ilépő özépátmérő A özépátmérőt aa az esete, ha a lapáto ilépő éle em párhzamos a járóeré forgástegelyével úgy defiiálj, hogy a ilépő csoaúp palást örgyűrű alaú vetületét ét egyelő területű gyűrűre ossza:, ie Tapasztalati összefüggés található az irodaloma a / átmérő viszoyra: 0, , ha 0, ha 0 Ie pedig a már ismert ilépő özépátmérőől, illetve a özépátmérő feti defiíciójáól A ilépő él első és ülső járóeré oldali átmérőjét tehát iszámított A ilépő él szélességét otiitásól határozz meg tapasztalati adatoat is felhaszálva A ilépő aszolút seesség meridiá ompoese a eömlési seességhez hasolóa fejezhető i a szállítómagassággal, c g és tapasztalat szerit m m 0, 06 0, 0095 zzel a seességgel a lapáto szűítő hatását és a volmetris m veszteséget figyeleme véve a szüséges ilépő palást eresztmetszet alotójáa hossza:, 05 c m wwwtaoyvtarh ős Csaa TÁMOP -08--A-KMR

5 lleőrizi ell még, hogy ez a szélességet elesi-e egy tapasztalati úto ijelölt itervallma, teljesülie ell, hogy 0, 05 0, , 05 0, 0067 Meg ell még határozi a elépő él első járóeré oldali és ülső oldali átmérőjét, a özépátmérőt, végül pedig a ilépő él szélességét A godolatmeet teljese hasoló az előzőehez, a szüséges éplete a fetie sorredjée: 0, 85 0, 05 0, 0, lg , ie lg 0, de feltétleül c g, ahol 0, 0, 00 m m m És eleget ell tei az alái orlátoa: Ie, c c, c, m c A lapáto z száma gyacsa fotos geometriai jellemzője a járóerée A so lapát öveli a lapátfelületee fellépő súrlódási veszteséget, a túl evés lapát viszot em tereli el ellőéppe erületi iráya a ilépő aszolút seességet, ami az ler triaegyelet szerit em ellő szállítómagasságot eredméyez Va tehát egy optimális lapátszám e szoásos ecslései:, z, egész számra ereítve, avagy 0, 7 z, itt β a relatív áramvoal erülettel ezárt, º-a mért szöge: c m arctg c m A járóeré meridiá metszetée alaja még em rajzolható meg, hisze éháy potot ismerü cspá a meridiá metszet síjáa, de az ezeet összeötő otúrgöréet em A ilépő él meridiá metszeteli épe egyees, A elépő él általáa ívelt, esey eree eseté lehet az is egyees wwwtaoyvtarh 5 ős Csaa TÁMOP -08--A-KMR

6 d A fő átmérő felrajzolása tá egy potot ijelölü a átmérő, oa elmetsszü a átmérőjű voalat a sgárral, ami a elépő él húrjáa a hossza Ugyaígy a sgárral elmetsszü a, átmérőpárt ét végpotól a rögzített húr végpotjai áthaladó és a, illetve d átmérőre rajzolt egyeeseet éritő meridiá otúrpárt rajzol Így apj a piros szaggatott voalaat Nagyo hátradől így a járóeré, ezért alra tolj a szaaszt, és újra rajzol egy meridiá otúrpárt, eze a zöld szaggatott voala ze már megfelelőe tűe lészült a meridiá metszet áramlástailag léyeges része, megezdődhet a részletes szeresztés, majd a meris áramlástai (CF) szoftvereel az elleőrzés, em váli-e le az áramlás a évleges térfogatáramál? wwwtaoyvtarh 6 ős Csaa TÁMOP -08--A-KMR

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

normális eloszlások jelennek meg, mint határeloszlások. Annak érdekében, hogy ezeket

normális eloszlások jelennek meg, mint határeloszlások. Annak érdekében, hogy ezeket A TÖBBVÁLTOZÓS CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A centrális határeloszlás so független valószínűségi változó összegéne az aszimptotius eloszlását írja le. Bizonyos érdése vizsgálatában szüségün van enne az

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Dr. Tarsoly Péter GEODÉZIA II

Dr. Tarsoly Péter GEODÉZIA II Dr. Tarsol Péter GEODÉZIA II Nugat-magarországi Egetem Geoiformatikai Kar Geodézia Taszék 03 Tartalomjegzék. A SOKSZÖGELÉS... 4. A SOKSZÖGVONALAK SZÁMÍTÁSA... 4.. Egszerese csatlakozó és egszerese tájékozott

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

végtelen sok számot?

végtelen sok számot? Hogyan adjunk össze végtelen sok számot? Németh Zoltán, SZTE Bolyai Intézet www.math.u szeged.hu/~nemeth 2006. Akhilleusz, a görög hős és a teknősbéka versenyt futnak. Akhilleusz tízszer olyan gyorsan

Részletesebben