Ha n darab standard normális eloszlású változót négyzetesen összegzünk, akkor kapjuk a χ 2 - eloszlást: N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha n darab standard normális eloszlású változót négyzetesen összegzünk, akkor kapjuk a χ 2 - eloszlást: N"

Átírás

1 Krály Zoltá: Statsztka II. Bevezetés A paraméteres eljárások alkalmazásához, a célváltozóra ézve szgorú feltételek szükségesek (folytoosság, ormaltás, szóráshomogetás), ekkor a hpotézseket egy-egy paraméterre (pl. átlag, szórás) fogalmaztuk meg. Ha a feltételek em teljesülek, lletve a változók már eleve omáls vagy ordáls sztűek, em haszálhatjuk a paraméteres eljárásokat mert agymértékbe torzítaak. Így jöttek létre az ú. emparaméteres eljárások, amből sok fajta alakult k, de em szükségesek a paraméteres próbákál előírt megszorítások. A χ - eloszlás A χ -eloszlást a próbastatsztkákba legtöbbször kategorkus adatok elemzésére haszáljuk, lletve akkor, ha az ordáls, vagy eél fomabb skáláko em haszáljuk fel a változó agyságredjére voatkozó formácót. Ha darab stadard ormáls eloszlású változót égyzetese összegzük, akkor kapjuk a χ - eloszlást: Ha: η η, η,..., η (0,), 3 N Akkor kapjuk a Ch-eloszlást: χ η + η + η η 3 Ha égyzetese összegzük, akkor a Ch-égyzet eloszlást kapjuk: 3 χ η + η + η η Vagys az szabadság fokú χ -eloszlás em más mt darab függetle stadard ormál eloszlás égyzetösszege. A χ - statsztka Nullhpotézse általába az, hogy két vagy több omáls változó eloszlása azoos. H H 0 : F : F H H Ha a omáls változóak K-darab külöböző értéke fordulhat elő, akkor a Ch-égyzet statsztka általáos alakja a következő: tap tapasztalt, mért gyakorság várt lleszkedés eseté elvárt, elmélet gyakorság ( tap várt χ várt : az -edk cellába tapasztalt gyakorság N: elemszám p : az -edk cellába elvárt valószíűség )

2 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) K ( Np Np ) χ ( K ), α A próbastatsztkát természetese α szgfkaca-szthez tartozó krtkus érték mellett értelmezzük (táblázat érték). Ha a kszámított próbastatsztka-érték eél agyobb elvetjük a ullhpotézst. Számítógépes alkalmazásokál általába em a táblázat F krt -értéket kapjuk (mvel a számítógép em tudja, hogy m mlye szgorú szgfkaca szt mellett dötük majd később), haem a p-szgfkaca sztet határozza meg. Ha a p-érték 0,05-él ksebb, akkor elvetjük a H 0 -t, egyébkét megtartjuk. Illeszkedésvzsgálat χ -próbával Illeszkedésvzsgálatál az egyk változó egy elmélet eloszlás, a másk pedg a mért gyakorság adatok. H 0 : a tapasztalat és a hpotetkus eloszlás megegyezk H : a tapasztalat és a hpotetkus eloszlás em egyezk meg Azaz: H : F H 0 : F H H Egy telefoos lelksegély szolgálatál egy egyhetes dőtervallum sorá következő módo alakul a ap telefohívások száma: H:9, K:35, Sze:3, Cs:39, :47, Szo:6, V:5 A gyakorlat szert a lelk segítők száma a hét első égy apjá -, az utolsó három apo - fő.

3 Krály Zoltá: Statsztka II. Kérdés: A gyakorlat összhagba va-e azzal az elvárással, hogy a kollegák mukaterhelését egyeletese osszuk el? Napok: p N*p - N*p ( Hétfő 9 0, 9,4-0,4 0,005 Kedd 35 0, 9,4 5,6,066 3 Szerda 3 0, 9,4,6 0,087 4 Csütörtök 39 0, 9,4 9,6 3,34 5 étek 47 0, 58,8 -,8,368 6 Szombat 6 0, 58,8 3, 0,74 7 Vasárap 5 0, 58,8-7,8,034 Σ 94,0 94 7,868 Np ) Kéz számolás, és ch-égyzet eloszlás táblázat haszálata eseté; a df6, és α0,05 szgfkaca-szthez tartozó krtkus érték:,59, így a kszámolt próbastatsztka értéke (7,87) még belefér az elfogadás tartomáyba. Vagys helyes az a gyakorlat mszert dupláz kell az utolsó három apo a szolgálatot teljesítők létszámát. Az lleszkedésvzsgálat futtatása R-be (lelksegély szolgálat): gyak <- c(9,35,3,39,47,6,5) prob <- c(,,,,,,) chsq.test(gyak,pprob/0) Vagy általáosabba: chsq.test(gyak,pprob,rescale.ptrue) Np Eredméy: Ch-squared test for gve probabltes data: gyak X-squared , df 6, p-value A kéz számolással szkroba, (α0,05 mellett) tt sem utasítjuk el a H 0 -t. Feladat:. Egy pézérme szabályosságát vzsgáljuk: feldobjuk 00-szor és 60 esetbe FEJ lett az eredméy. Szabályos-e a pézérme.. Dobókocka szabályosságát vzsgálva az alább dobások születtek: -es:5, -es:, 3- as:7, 4-es:8, 5-ös:30, 6-os:9. Szabályos-e a dobókockák? Két változó kapcsolata Két változó kapcsolatával eddg csak folytoos esetbe találkoztuk. Itt taultuk a korrelácót és a regresszót mt a leárs kapcsolat erősségéek mérőszámát. Most omáls- és ordáls változók kapcsolatával folytatjuk, amhez be kell vezet a kotgecatábla fogalmát. 3

4 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) M a kotgeca tábla, és mre jó? Megfgyelés egységekről több külöböző kategorkus változó adatat összegyűjtve ábrázoljuk a változók külöböző értékeek együttes előfordulás gyakorságat. Az együttes gyakorságok táblázatos elredezése a kotgecatábla. Az elemzés céljatól függőe több formája lehet, két szempotos esetbe a táblázat sora az egyk, oszlopa a másk változó kategórát jeletk, a cellákba pedg a megfgyelt, együttes gyakorságok kerülek. Előfordul, hogy folytoos változókra s szerkesztük kotgecatáblát, ekkor a változók értéket tervallumokra botjuk és eze tervallumok előfordulás gyakorságat írjuk a megfelelő cellákba (pl. kh-égyzet-próba, lleszkedésvzsgálatál ormaltásvzsgálat eseté). A kotgecatábla elemzése lehetőséget ad a változók között függőség vszoyok feltárására s. Kétszempotos kotgecatáblá általába a kh-égyzet-próba szolgál a változók függetleségéek vzsgálatára. Ha emellett dötük, akkor a cellagyakorságok becsülhetők a margáls gyakorságok szorzatával, osztva a megfgyelések teljes N számával. Ha a függetleség ullhpotézsét elutasítjuk, asszocácós v. függőség mérőszámokkal (assocato measures) jellemezzük a változók között kapcsolat erősségét. Ilye maga a khégyzet-statsztka értéke s. Ha ezt N-el elosztjuk, a ph-égyzet égyzetes kotgecát (cotgecy coeffcet) kapjuk. Ez - a sorok és az oszlopok számától függőe, alkalmas ormalzáló téyezővel - 0 és közé tehető. Az így ormalzált kotgeca égyzetgyöke a Cramér-féle V, ezt éha a kapcsolat ráyát mutató előjellel s ellátják. Az említett mérőszámok szmmetrkusak, a változók sorredjét, vagys a kotgecatábla sorat és oszlopat felcserélve értékük em változk. Aszmmetrkus függőség mérőszám pl. a Goodma-Kruskal-féle lambda, amely azt mér, hogy a sorváltozó meyre határozza meg az oszlopváltozó értékét. KxK típusú táblázatba a változók egybevágóságát vzsgálja a Cohe-κ mutató. Egyszerűsége és gyakor alkalmazása matt külö s említedő a két dchotóm (kétértékű) változóból keletkező x -es (égymezős) kotgecatábla. Kevés megfgyelés eseté a kh-égyzet-próba helyett a Fsher-féle egzakt próbát (Fsher s exact test) érdemes választa, mvel az utóbb sokkal potosabb. A kotgecatábláko a hpotézstesztelés legtöbbször vsszavezethető a halmazelméletből s smert függetleség formulára, vagys a: (A B) (A)*(B) összefüggésre, Ha az A és B eseméyhalmazok egymástól függetleek, akkor a metszethalmaz (együttes előfordulás) várható valószíűsége egyelő az elem halmazok valószíűségeek szorzatával. Kotgecatáblá pedg, így módosul: a cellákét várható valószíűségek egyelők az adott cellához tartozó margáls valószíűségek szorzataval, am csak akkor teljesül, ha a sorokba és az oszlopokba levő változók függetleek egymástól. Ez utóbb következméye, hogy egy-egy változóra voatkozó cellagyakorságok aráya s megmaradak a függetleség, azaz H 0 eseté. 4

5 Krály Zoltá: Statsztka II. Tegyük fel, hogy G-sorból és K-oszlopból áll a kotgecatáblák. Változók: B B B 3. B K Sormargálsok: A O O O 3. O K O + A O O O 3. O K O + A 3 O 3 O 3 O 33. O 3K O A G O G O G O G3. O GK O G+ Oszlopmargálsok: O + O + O +3. O +K N Mvel mde -edk sorba K-darab cellát összegzük, a sormargálsok általáos alakja a következő: K O + O j j Mvel mde j-edk oszlopba G-darab cellát összegzük, az oszlopmargálsok általáos alakja a következő: O G + j O j A teljes elemszám pedg az összes cella elemszámaak összegekét állítható elő: N G K O j j Függetleség vzsgálat Ha a két változó kategorkus - akár omáls, akár ordáls - a függetleség vzsgálat Khégyzet próbára vezet. Ugyaazt az elvet alkalmazzuk, mt az lleszkedés vzsgálatál, csak kcst máshogy. A G-sorból, és K-oszlopból álló kotgecatáblá a Ch-égyzet statsztka a következőképp alakul: G K ( j Npj ) χ ( G )( K ), α j Npj A kéz számolás sorá célszerű a tapasztalt és várt gyakorságokra alapoz, mert kevesebb számolást géyel: O j j az -edk sor j-edk cellájába tapasztalt, megfgyelt, mért (Observed) gyakorság E j az -edk sor j-edk cellájába függetleség eseté várt (Expected) gyakorság Alapösszefüggések a kotgecatáblá: E j N p j p j p+ p+ j p + O + N p + j O + j N 5

6 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) Ebből következk, hogy: E j N p j N O O + + p+ p+ j N N N j Ném egyszerűsítés utá, csak a margálsokkal kfejezve: E j O + N O + j Így a próbastatsztka jóval egyszerűbb alakot ölt: G K j ( O j E j E j ) χ ( G )( K ), α Hpotézsek: H 0 : az oszlpokba levő gyakorságok függetleek a soroktól H : az oszlpokba levő gyakorságok em függetleek a soroktól Ugyaez jelölésekkel felírva: H 0 :, j : O j E j H :, j : O j E j Homogetás vzsgálat Formalag ugyaúgy törték, mt a függetleség vzsgálat, csak más az értelmezése. Mdkét esetbe azt kérdezzük, az egyk változó eloszlása eltérő-e a másk változó külöbözô értékeél. Vagys az a kérdés, hogy a sorváltozó és az oszlopváltozó szert gyakorságok függetleek-e egymástól? élda a homogetásvzsgálatra: Egy kutatás sorá az elsőéves egyetem hallgatók lakáskörülméyet vzsgálták: Neme: Lakáskörülméyek: Kollégum: Albérlet: Család: Egyéb: Σ Fú: Láy: Σ N00 Az elemzés futtatása R-be: Table <- matrx(c(4,57,97,7,58,55,46,66),, 4, byrowtrue) rowames(table) <- c('fu', 'Lay') colames(table) <- c('kol', 'Alberlet', 'Csalad', 'Egyeb') Table Test <- chsq.test(table, correctfalse) Test 6

7 Krály Zoltá: Statsztka II. Az eredméy: Kol Alberlet Csalad Egyeb Fu Lay earso's Ch-squared test data: Table X-squared , df 3, p-value A p0,676-os szgfkaca szt azt jelz, hogy a két em képvselőek lakóhely szert eloszlása homogéek tekthető. élda a függetleségvzsgálatra: Feladat: A gyerek később társadalm státusza összefügghet-e az apa végzettségével? A-változó: Apa végzettség: alsó, közép, 3felső B-változó: Gyerek státusz: alsó, közép, 3felső Adatok: Apa (A): Gyerek (B): B B B 3 Σ A A A Σ N405 Az elemzés futtatása R-be: Table <- matrx(c(30,50,30,60,5,0,55,45,90), 3, 3, byrowtrue) rowames(table) <- c('a', 'A', 'A3') colames(table) <- c('b', 'B', 'B3') Table Test <- chsq.test(table, correctfalse) Test A futtatás eredméye: B B B3 A A A earso's Ch-squared test data: Table X-squared , df 4, p-value 6.7e-0 Az eredméy azt mutatja, hogy a gyerek később társadalm státusza és az apa végzettsége összefügg: p0,000, azoba a változók között kapcsolat ráyáról em kapuk formácót. Ha a függetleség vzsgálat sorá azt kapjuk, hogy a két változó függetle egymástól, akkor a kérdést le s zárhatjuk. Ha azoba em függetleek, akkor a kapcsolat mbelétét, erősségét 7

8 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) kezdhetjük vzsgál. Erre szolgálak a külöböző asszocácós mérőszámok, melyeket az előbb Apa-Gyerek vzsgálat χ -eredméyét felhaszálva foguk bevezet. A χ -statsztkából származó asszocácós mérőszámok omáls skálá A χ statsztka a két dszkrét változó függetleségét tesztel, H 0 -eseté függetleségről (lletve homogetásról) beszélük, lyekor a próbastatsztka értéke ulla, vagy ullához közel. A két változó függése eseté a χ statsztka poztív értéket vesz fel és mél agyobb ez az érték, aál agyobb a függés mértéke s. Mvel a statsztka maxmáls értéke függ az elemszámtól és a szabadság foktól s, a felhaszáló számára értelmezhetőbb, származtatott mérőszámok kerültek kdolgozásra. A traszformácók célja az eredet χ statsztka értékét beszoríta a [0, ] tartomáyba, hogy ezáltal egy korrelácóra emlékeztető mérőszámot kapjuk. A Φ (h) együttható Φ χ N A Φ együttható tulajdosága: - H 0 -eseté ulla az értéke, ez a függetleség jele - x-es kotgca tábla eseté, az együttható maxmáls értéke - az együttható értéke túlléphet az -gyet, ha a táblázat soraak, vagy oszlopaak száma kettőél agyobb. Kotgeca (earso-féle C) együttható χ C χ + N A C együttható tulajdosága: - H 0 -eseté ulla az értéke, ez a függetleség jele - az együttható mdg 0 és között marad, de maxmáls értéke az -gyet sohasem ér el Cramer féle V együttható V χ N( k ) ahol k az oszlopok vagy sorok száma közül a ksebbk. 8

9 Krály Zoltá: Statsztka II. A Cramer-féle V együttható tulajdosága: - H 0 -eseté ulla az értéke, ez a függetleség jele - A V együttható mdg 0 és között marad, maxmáls értéke elérhet az -gyet bármely kotgecatábla eseté. Ha két oszlopuk vagy soruk va, akkor értéke azoos a Φ együtthatóval, mvel a tört evezőjébe ekkor csak az N-értéke szerepel. Az asszocácós mérőszámok kszámítása R-be a vcd-csomagból: Table <- matrx(c(30,50,30,60,5,0,55,45,90), 3, 3, byrowtrue) rowames(table) <- c('a', 'A', 'A3') colames(table) <- c('b', 'B', 'B3') Table Test <- assocstats(table) Test A futtatás eredméye: X^ df (> X^) Lkelhood Rato e-09 earso e-0 h-coeffcet : Cotgecy Coeff.: 0.38 Cramer's V : 0.46 Fsher-féle egzakt-próba (Fsher s exact test of sgfcace) Két dchotóm változó között kapcsolat erősségét mér. A függetleséget tesztel és közvetleül számítja k a szgfkaca sztet. H 0 : A sorok és oszlopok függetlesége (homogetás) H : A függetleség / homogetás sérül Nem érzékey: - az eloszlásra, és - a mtaagyságra sem. Általába *-es kotgecatáblá, és ks elemszámál haszáljuk, mvel eléggé számolásgéyes. A χ -próbát helyettesít, ha: - valamelyk cella gyakorsága <5, lletve - ha a mtaagyság N<0 A Fsher-próba működés elve: Közvetleül számolja a mért gyakorságok alapjá az aráytalaság mértékét, a tapasztaltál extrémebb értékek bekövetkezéséek valószíűségét H 0 gaz volta eseté. A számítás alapja a hpergeometrkus eloszlás. A számítás sorá, rögzített margálsok, és függetleséget feltételező H 0 eseté, a tapasztaltál szélsőségesebb elemek elmélet valószíűséget összegezzük, a hpergeometrkus eloszlás mde tovább tagjára. Vzsgálat: Igaz-e hogy a láyok depresszósabbak mt a fúk? 9

10 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) A mérés sorá az alább eredméyeket kaptuk: Depresszós Nem depresszós Láy 7 Fú 5 6 A Fsher-próba kszámításáak meete: Megkeressük a legksebb cellagyakorságot m (tt: m ). A legksebb cellagyakorságot, és a hozzá tartozó átlót lépésekét -gyel csökketve, a másk átlót pedg -gyel övelve egyre erősebb kereszttáblákat állítuk elő, amíg: m 0. (Ha eredetleg m, akkor 3 lépésből áll a számítás.) A mért gyakorságokat tartalmazó táblából duluk k, majd: - az m hez tartozó dagoáls elemet mdg -gyel csökketjük egésze 0-g, eközbe - a másk átló elemet -gyel öveljük - kszámítjuk mde lépésél a -t - addg smételjük a lépéseket amíg m hez tartozó cella 0 lesz - kszámítjuk a k értéket, vagys az egyes lépésekből származó valószíűségek összegét. Y Y Sormargálsok: X a7 b r a+b X c5 d6 r c+d Oszlopmargálsok: s a+c s b+d Na+b+c+d Az -edk lépésbe a -valószíűség a következőképp alakul: r! r! s! s! N! a! b! c! d! Vagys mde lépésél úgy számítjuk k a -t,hogy a margálsok faktorálsaak szorzatát elosztjuk a teljes elemszám, és a cellákét elemszámok faktorálsaak szorzatával. A számítás k+ lépésből áll:σ k Lássuk a fet adatokkal a számítás meetét: 0 Alaphelyzet: a7 b r 9 c5 d6 r s s 8 N0 9!!! 8! 0! 7!! 5! 6! 0 0,3 Első lépés: 0

11 Krály Zoltá: Statsztka II. a8 b r 9 c4 d7 r s s 8 N0 9!!! 8! 0! 8!! 4! 7! 0,04 Másodk lépés: a9 b0 r 9 c3 d8 r s s 8 N0 9!!! 8! 0! 9! 0! 3! 8! 0,00 Így: Σ ,3 + 0,04 + 0,00 0,57 Azaz: p 0,57 Ez azt jelet, hogy a ullhpotézst megtartjuk, vagys a mta alapjá em modhatjuk azt, hogy a láyok depresszósabbak leéek a fúkhoz képest. A Fsher-próba és χ -próba futtatása R-be: Tabla <- matrx(c(7,,5,6),,, byrowtrue) rowames(tabla) <- c('a', 'b') colames(tabla) <- c('x', 'y') Tabla #fsher.test(tabla, a"less") # egyoldal/alsó szgfkaca szt #fsher.test(tabla, a"two") # kétoldal szgfkaca szt fsher.test(tabla, a"greater")# egyoldal/felső szgfkaca szt chsq.test(tabla, correctfalse) remove(tabla) Elv lehetőség az R-be, hogy k lehet számoltat az alsó egyoldal-, és a kétoldal szgfkaca sztet s, de a gyakorlatba eek cs jeletősége. R-Commaderrel: Statstcs / Cotgecy tables / Eter ad aalyze two-way table Eredméy: Fsher's Exact Test for Cout Data data: Tabla p-value alteratve hypothess: true odds rato s greater tha 95 percet cofdece terval: If sample estmates: odds rato earso's Ch-squared test

12 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) data: Tabla X-squared.549, df, p-value 0.4 Amt látható a χ - statsztka eseté szgfkásabb lett az eredméy, mert a ks, és kegyesúlyozatla elemszám matt torzulás jeletkezk (másodfajú hba). A torzulás mértéke az elemszámok csökkeésével egyre agyobb, lye esetbe valóba csak a Fsher-próba az am jól haszálható. Kappa (Cohe-féle κ) együttható Nomáls változók egybehagzóságára alkalmazható asszocácós mérőszám Két omáls változó (A és B) egyezését vzsgálja. Ha ugyaazt az eseméyredszert kétfajta kódolással (A-kódolás és B-kódolás) képezzük le, megvzsgálható, hogy a két kódolás külöbözk-e, vagy léyegébe ugyaaz. A módszert legtöbbször tesztek valdtásvzsgálatára, lletve kódolók (ítészek, bírálók) ítéleteek egybehagzóságáak vzsgálatára haszáljuk. H 0 : a két kategorzácó (kódolás) egymástól függetle H : a két kategorzácó egybehagzk, a függetleségtől poztív ráyba tér el H H 0 : A : A B B Gyakorlat probléma: - Va egy drága, hagyomáyos teszt (A), és egy új olcsó eljárás (B). A két módszer ugyaazt a jeleséget kívája mér. El kell döte, hogy kváltható-e az új módszerrel a rég? Megoldása: A mérés sorá ugyaazt a jeleséget (eseméysort) mdkét teszttel megmérjük, majd megvzsgáljuk, hogy a kétféle teszt által adott kétféle kódolás ( dagózs ) meyre egyezk meg. Egyezés eseté a kétféle kódból előállított kotgecatáblá, csak a főátlóba leszek gyakorság adatok Feltétel, hogy a kétféle mérésből származó adatok (A és B) ugyaazt a kategóra-redszert adják outputkét (pl. Skzofré, Neurotkus, Egészséges). A-teszt B-teszt S N E S N E Láthatjuk, hogy a kétféle mérés agyjából ugyaazt adja. Nem tökéletes az egybehagzóság, de a főátló ge erős. A próbastatsztka kzárólag a kotgecatábla főátlójába levő tapasztalt- és a függetleség eseté várható gyakorságokra alapoz.

13 Krály Zoltá: Statsztka II. κ o e e ahol: o p és e p p + + vagy gyakorságokkal: Ha : E O + N O + Akkor: κ O N E E A mutató stadard hbája pedg (amt kézzel em érdemes számol): ASE ( κ ) N ( ) ( O + O+ + O + O+ N O + O+ O + + O N( N O O ) + [ )] + + A kappa együttható léyegébe azt mér, hogy a függetleség állapotához képest, meyre erősödk fel a kereszttáblába a főátló, azaz meyre vág egybe a két kódoló kategorzácója. A számítógépes alkalmazásokál egy Z-traszformált próbastatsztkát alkalmazak a szgfkacaszt megállapítására (amely H 0 eseté aszmptotkusa stadard ormál eloszlású): κ Z ASE(κ ) A kappa-mutató értelmezése: 0-0,4-g gyege 0,4-0,6 közepes 0,6-0,8 jó 0,8- kváló A Cohe-kappa kszámítása kézzel a fet adatokkal: Változók: B B B 3 Sormargáls: A A A Oszlopmargáls : N07 Tapasztalt gyakorság a főátlóba: O

14 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) Függetleség eseté várt elmélet gyakorság a főátlóba: E + + 6,77 + 3,07 +, ,9 Így a kappa értéke: 7 70,9 00,8 κ 0,7368 am egyébkét a jó egybehagzóságot jelet 07 70,9 36,8 A Cohe-kappa mutató az R-be a vcd-csomagból érhető el: lbrary(vcd) tabla<-matrx(c(45,5,6,0,70,3,7,5,56),3,3,byrowtrue) s.matrx(tabla) ckappa<-kappa(tabla) ckappa Az eredméy pedg kssé háyos: value ASE Uweghted Weghted Így (a súlyozatla κ-ra ) a kétoldal szgfkaca szt kszámítása: a hagyomáyos módszerrel törték: cohesg*(-porm(0.7368/0.039)) cohesg Vagy egyszerűbbe, a számok begépelése élkül: cohesg*(-porm(ckappa$uweghted[]/ckappa$uweghted[])) cohesg Eek értéke: p0.000 Az eredméy azt mutatja, hogy a két teszt javarészt ugyaazt a jeleséget mér, jól egyezk a kétféle eredméy. Am azt jelet, hogy az új és olcsóbb (B) eljárással elég jól helyettesíthető a rég (A) módszer. Lambda (Goodma-Kruskal-féle λ) Nomáls változók predkcós jellegű kapcsolatáak vzsgálatára alkalmazható asszocácós mérőszám A RE-elv (roportoal Reducto predctve Error) Két változó kapcsolatáak vzsgálatára alkalmazott, egyk legrégebb alapelv az Y-változóba (célváltozó) tapasztalható előrejelzés hba egy másk X-változó (predktor) által csökketése. A statsztka próbák zöme erre az alapelvre vezethető vssza. Léyege, hogy a két változóról akkor godoljuk, hogy összefüggek (pl. okság kapcsolat va közöttük), ha a predktorváltozó értékeek smerete léyegese (szgfkása) csökket a célvéltozó becsléséek hbáját. Az eddg smert paraméteres próbák (pl. L.Reg., ANOVA) összhagba vaak ezzel az elvvel, a Goodam-Kruskal-féle λ pedg tökéletese bele s llk a RE-elv kocepcójába. Ha az X-változóval kapcsolatos a-paraméter szgfkása 4

15 Krály Zoltá: Statsztka II. csökket az Y becslés hbáját, ez általába azt jelet, hogy a két változó összefügg, valamlye értelembe, pl. az egyk változó (predktor) befolyásol egy másk változót (célváltozó). Leárs regresszó példájá: H : Y m + ε 0 H : Y b + a X + ε Nullhpotézs eseté, a legjobb becslés a célváltozó (Y) átlaga. Ezzel szembe, akkor fogadjuk el a H -et ha az a meredekségparaméter bevezetése (és az Y -hez tartozó X értékeek smerete) szgfkása csökket a becslés hbát. Egyszempotos ANOVA példájá: H : Y m + ε H 0 : Y m + a + ε Nullhpotézs eseté, a legjobb becslés a célváltozó (Y) átlaga. Akkor fogadjuk el a H -et ha az a csoport-paraméter bevezetése (X értékeek smerete) szgfkása csökket a becslés hbát. Ha az alapelvet megértettük, akkor köye geeralzálhatjuk egyéb, omáls változókra s: Nomáls változók eseté a változó (B) legvalószíűbb értékéek legjobb előrejelzése, a B- változó módusza, vagys a leggyakorbb értéke. Ha ez a B-változó és egy másk, omáls A- változó függvéye vagy következméye, akkor az A-változó értéke szert B-móduszokból megbízhatóbba lehet következtet a B-értékekre, azaz csökke a B-re voatkozó előrejelzés hba valószíűsége. Kérdés: Ha smert a populácó, egy omáls változó szert kategorzácója (A), akkor lehet-e következtetb ugyaeze populácó másk omáls változójára (B). Másképp: ha smerem a populácó egyk kategorzácóját, akkor eek smerete csökket-e egy másk kategorzácó becsléséek véletle hbáját? A B-változó előrejelzés hbája, ha a B-változó móduszával becslük: [hbab] A B-változó előrejelzés hbája, ha smerjük az A-változó értéke szert B-móduszokat: [ hbab A] Abszolút hbacsökkeés: [ hbab] [ hbab A] Aráyos hbacsökkeés: RE B A [ hbab] [ hbab] [ hbab A] 5

16 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) +m : a legagyobb oszlopmargáls valószíűsége (B-módusz) m : az -edk sor legagyobb eleméek valószíűsége (sorokét B-móduszok) λ B A ( + m ) ( m ) + m m + m + m Ugyaez a gyakorságokkal kfejezve: O +m : a legagyobb oszlopmargáls O m : az -edk sor legagyobb eleme λ B A O N m O O + m + m Azt fejez k, hogy mlye aráyba csökke a B-változó előrejelzés hbája, ha smerem ugyaeze sokaság A-változóbel értékét s. A mutató közvetleül mér az aráyos hbacsökkeés mértékét. Szemléletesebbe: a sorváltozó (A) meyre határozza meg az oszlopváltozó (B) értékét? A számítógépes alkalmazásokál Z-traszformált szgfkacaszt megállapítására: λ B A Z ASE λ ) ( B A próbastatsztkát alkalmazak a A gyakorlatba, a lambda értéke már éháy tzed eseté s erős függést jelez Korább példák kapcsá már megállapítottuk, hogy a gyerek és az apa társadalm státusza összefüggött (legalábbs a χ statsztka ezt mutatta), arról vszot em kaptuk formácót, hogy ez a kapcsolat mlye ráyú. Feladat: Az apa végzettsége befolyásolja-e a gyerek társadalm státuszát, vagy fordítva? A-változó: Apa végzettség: alsó, közép, 3felső B-változó: Gyerek státusz: alsó, közép, 3felső Adatok: Apa (A): Gyerek (B): B B B 3 Σ A A A Σ N405 A gyerekre ézve: λ ( ) B A 0, 6

17 Krály Zoltá: Statsztka II. Az apára ézve: λ ( ) A B 0,046 A kapott eredméyek em modaak ellet a józaészek sem, mvel az apa státusza kább meghatározhatja a gyerek társadalm helyzetét, mt fordítva. Megjegyzés: A Goodma-Kruskal-féle λ-mutató az R-programcsomagba még cs mplemetálva. Asszocácós mérőszámok ordáls változók eseté Moototás együtthatók: - Goodma-Kruskal féle (gamma) - Kedall féle τ τ b τ c (tau és tau b, c) - Somers féle D - Kedall-féle - Spearma-féle ragkorrelácó A fagylat-fogyasztás preferecákat vzsgáljuk a csok és a vaílafagyalt eseté. Kérdés: Meyre szeret Ö a fagylaltot?. utálom. megeszem 3. szeretem Változók: X Y Személyek: (csok) (vaíla) A B 3 C D 3 E A személyek X és Y változójáak eleme között, ha mde elemet összehasolítuk, összese: N( N ) darab elempárt lehet képez Ez 5 személy eseté 0 darab párt/összehasolítást fog jelete. Mooto kapcsolat szempotjából a személyek között megkülöböztetük kokordás () és dszkordás (Q), valamt kapcsolt (T) párokat s. Defícók: : Kokordás (egyráyú) az olya pár, amelyél az egyk személy mdkét változójához tartozó skálá magasabba ragsorol, mt a másk személy. Vagys akkor mooto, ha X >X eseté Y >Y s mdg feáll. AB, BE 7

18 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) Esetükbe: Q: Dszkordás (fordított) az olya pár, amelyél a két személy mdkét változójába elletétese ragsorolt. Tehát: X >X eseté Y <Y s mdg gaz. BD Esetükbe: Q Tx: (csak az X-változóba kapcsolt (azoos) és Y változójába eltérő pár) BC Esetükbe: T x Ty: (csak azy-változóba kapcsolt és X változójába eltérő pár) AC, AD, CD, CE, DE Esetükbe: T y 5 A moototásra voatkozó mérőszámok agy hasolóságot mutatak, ameybe a -Q és +Q aráyát vzsgálják külöböző feltételek mellet. Közös beük az a törekvés, hogy a mutató értékét a [-, ] tartomáyba szorítsák be. Goodma-Kruskal féle Γ: A gamma megmutatja, hogy meyvel agyobb a kokordás párok valószíűsége a dszkordás párok valószíűségéél. Q Γ + Q A gamma értéke az előbb példába: Γ + Q Q + 3 0,333 Khagyja azokat az eseteket, ahol kapcsolt pár (egyelőség) va, ezért csak a mooto változópárokkal foglalkozk. Értéke - és között mozoghat, függetleség eseté ulla az értéke. A Γ0 érték azoba csak a x-es táblázat eseté jelet bztosa függetleséget. Somers féle D: Ez aszmmetrkus mérőszám. A D (X Y) azt kérdez, Y és Y külöbözősége eseté X és X vszoya jelet-e moototást. Ebbe az értelembe X-t tekthetjük függő változóak. Q D (X Y) : D( X Y ) 0, 5 + Q + Tx Ha Y a függő változó, akkor: Q D (Y X) : D( Y X ) 0, 5 + Q + Ty

19 Krály Zoltá: Statsztka II. A szmmetrkus változat a két aszmmetrkus D középértéke a képletbe látható módo. Szmmetrkus D: Q Tx + Ty + Q D( sym ) 6 0,66 Kedall féle τ (Tau) Értéke azt fejez k, hogy meyvel agyobb a a kokordás párok valószíűsége a dszkordás párokéhoz képest, ha az összes lehetséges párt fgyelembe vesszük. τ ( Q) N( N ) ( ) 5 (5 ) 0 0, σ τ ( + 5) 9( ) Kedall féle τ b (Tau b) τ b ( + Q + Q Tx) ( + Q + Ty) ( + + )( + + 5) 4 8 0,77 Am egyébkét a két aszmmetrkus Somers-féle D mérta közepével egyelő, azaz: τ b X D( X Y ) D( Y ) 0,5 0,5 0,77 Értéke csak akkor érhet el a +-et vagy --et, ha a táblázat soraak és oszlopaak száma egyelő. Kedall féle τ c (Tau c): Eek értéke már bármlye táblázat eseté elérhet a +-et vagy --et. m( Q) ( ) 4 τ c 0,6 N ( m ) 5 5 Az m jeletése: a két változó értékkészlete (kereszttáblá: a sorok ll. oszlopok száma) közül a ksebbk (tt: m). Spearma-féle ragkorrelácó Ha két folytoos változó eloszlása külöbözk, lletve sérül a ormaltás követelméy, akkor a két folytoos változó leárs kapcsolatára voatkozó earso-féle (paraméteres) leárs 9

20 Nemparaméteres eljárások/. (asszocácós mérőszámok omáls és ordáls skálá) korrelácós együttható torzított eredméyt adhat. Ugyas a earso-féle r-együttható csak tervallum skálá levő ormáls eloszlású változókra haszálható. r ( x ( x x) x)( y y) ( y y) Számukra sokszor csak a két változó együttváltozása (moototása) a fotos: ha az egyk agyobb akkor a másk agyobb ksebb vagy változatla? Ekkor már em a változók kokrét értéke fotosak, csak az egymáshoz vszoyított helyzetük. Ebből az alapelvből kdulva születtek meg a ragsoroláso alapuló eljárások. A ragsorolásos eljárások léyege (ld. később s), hogy a számítás em a változók kokrét értékevel törték, haem a redezett mtába elfoglalt sorszámmal (X helyett: Rag(X ) ragszám). A ragsorolásos eljárások általába em érzékeyek a ormaltás feltétel sérülésére, és a mták eloszlásáak külöbözőségére sem. Csak azt géylk, hogy a változók legalább ordáls típusúak legyeek, ugyas ez a redezhetőség a ragszám-koverzó szükséges és elégséges feltétele. A Spearma-féle ragkorrelácó alapelve: - mdkét mtát redezzük - a redezett mták elemehez ragszámokat redelük - a ragszámokra számoljuk k a hagyomáyos earso-féle (paraméteres) korrelácót Mdkét mta -elemű X : x...x melyek r-külöböző értéke lehet Y : y...y melyek s-külöböző értéke lehet Mdkét mta elemet ragsoroljuk: X-ragsor:,...r Y-ragsor:,...s Az eredet értékeket a redezett mtabel ragszámokkal helyettesítjük (ragszámkoverzó): x R y S Ezt követőe a kovertált ragszámokra alkalmazzuk a earso-képletet: r s ( R ( R R) R)( S Az asszocácós eljárások közül az R-be egyelőre csak a earso-félr r, Spearma-féle rho, és a Kedall-féle tau b érhető el. Az eljárások a cor.test() függvéyel futtathatóak. A szükséges adatok (fagyprefereca) bevtele a futtatáshoz: fagy<-data.frame(xc(,,,3,),yc(,3,,,)) attach(fagy) ( S S ) S ) 0

21 Krály Zoltá: Statsztka II. A hagyomáyos earso-féle paraméteres korrelácó futtatása R-be: cor.test(x,y,method"pearso") Eredméy: earso's product-momet correlato data: X ad Y t 0.335, df 3, p-value alteratve hypothess: true correlato s ot equal to 0 95 percet cofdece terval: sample estmates: cor A Spearma-féle emparaméteres korrelácó (rho) futtatása R-be: cor.test(x,y,method"spearma") Eredméy: Warg cor.test.default(x, Y, method "spearma") : p-values may be correct due to tes Spearma's rak correlato rho data: X ad Y S 6, p-value alteratve hypothess: true rho s ot equal to 0 sample estmates: rho A Kedall-féle tau b asszocácós együttható kszámítása R-be: cor.test(x,y,method"kedall") Az eredméy, pedg: Warg cor.test.default(x, Y, method "kedall") : Caot compute exact p-value wth tes Kedall's rak correlato tau data: X ad Y z 0.433, p-value alteratve hypothess: true tau s ot equal to 0 sample estmates: tau A Hmsc-csomagba található asszocácós eljárások: Goodma Kruskal gamma (Hmsc-csomagból): GKgamma<-rcorr.ces(X, Y, outxtrue) GKgamma

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

KTK. Dr. Herman Sándor Dr. Rédey Katalin. Statisztika I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Közgazdaságtudományi Kar. Alapítva: 1970

KTK. Dr. Herman Sándor Dr. Rédey Katalin. Statisztika I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Közgazdaságtudományi Kar. Alapítva: 1970 Dr. Herma Sádor Dr. Rédey Katal Statsztka I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KTK Közgazdaságtudomáy Kar Alapítva: 97 Mde jog fetartva. Jele köyvet vagy aak részletet a szerző egedélye élkül bármlye formába vagy

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1 ÓDSZERTAI TAULÁYOK A SOKASÁGI ARÁY EGHATÁROZÁSÁRA IRÁYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS ITÁK ESETÉ LOLBERT TAÁS 1 A ckk ő célja aak vzsgálata, hogy az elleőrzés gyakorlatba széles körbe haszált

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés.

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés. Foglalkoztatáspoltka. Modellek, mérés. Galas Péter Budapest, 20 Galas Péter, 20 Kézrat lezárva: 20. júnus Bevezetés A tananyag célja a foglalkoztatáspoltka közgazdaságtan szempontú elemzésében és értékelésében

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása.

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása. A Secretary problem. Optmáls választás megtalálása. A Szdbád problémáa va egy szté lasszusa tethető talá természetesebb vszot ehezebb változata. Ez a övetező Secretary problem -a evezett érdés: Egy állásra

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

Kombinatorikus optimalizálás jegyzet TARTALOM

Kombinatorikus optimalizálás jegyzet TARTALOM Kmbatrkus ptmalzálás egyzet az elıadás és a kadtt szakrdalm alapá Készítette: Schmdt Péter Alk. Mat., II. évf. 00-0 TARTALOM KOMBINATORIKUS OPTIMALIZÁLÁS... HALMAZOK... Halmaz lefedése... Sperer-redszerek...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudomáyos közleméyei Alapítva: 2011 3 (1) Főszerkesztő: Takácsé György Katali Meghívott szerkesztő: Tóth Zoltá Felelős szerkesztő: Cserák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS 1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS A médiumok szite midegyike előállítható már digitális formába. Ez az ú. digitális közös evező lehetővé teszi az ilye adatok egységes kezelését. Miél összetettebb egy médium,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Kísérletek tervezése és értékelése

Kísérletek tervezése és értékelése STATISZTIKAI ALAPOK I. STATISZTIKAI ALAPOK Adatok ábrázolása Yogi Berra: "You ca observe a lot by watchig." I. STATISZTIKAI ALAPOK Mérési adatok ábrázolása: Pot ábrázolás (Dotplot) Dotplot for Y 9 3 Y

Részletesebben