BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)"

Átírás

1 BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra)

2 TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság Ismérvek és mérés skálák Statsztka sorok SPSS alapfogalmak Alapvető statsztka elemzés módszerek A statsztka adatok grafkus ábrázolása Oszlopdagram (GRAPH BAR) Voaldagram (GRAPH LINE) Területdagram (GRAPH AREA) Kördagram (GRAPH PIE) Hgh Low dagram (GRAPH HIGH-LOW) Pareto dagram (GRAPH PARETO) Potdagram (GRAPH SCATTER) Hsztogram (GRAPH HISTOGRAM) Leveles- ábra (Aalyze Descrtve Statstcs - Explore) Box-plot (Aalyze Descrtve Statstcs - Explore) Normal Q-Q-plot (Aalyze Descrtve Statstcs - Explore) Középértékek Számított középértékek Helyzet középértékek Változékoyság A szóródás terjedelme Kvatls értékek Középeltérés Abszolút átlageltérés Varaca Szórás Relatív szórás vagy varácós koeffces Átlagos külöbség A mometumok Alakmutatók

3 3.4.. Aszmmetra Lapultság, csúcsosság A szélsőséges adatok kezelése Kocetrácó elemzése Leíró statsztka az SPSS-be Aalyze/Descrptv Statstcs FREQUENCIES Descrptve Explore Súlyozott számítások előkészítése Példák az SPSS alkalmazására Megoszlás vzsgálata Egy meység smérv kategórákra botása Az adatok előkészítése súlyozott számításokhoz A búza termésátlagok alakulása a vzsgált gazdaságokba Az erőgépek eloszlásáak vzsgálata A fajlagos erőgép ellátottság elemzése Az erőgépek átlagéletkoráak elemzése...63 Felhaszált rodalom

4 . Statsztka alapfogalmak A statsztka módszerek helyes alkalmazásáak feltétele a megszerzett formácók helyes értelmezése. Ehhez szükség va a statsztka alapfogalmak potos smeretére. A külöböző statsztka programcsomagok, így az SPSS s lehetővé tesz számukra a jeleségek gyors és sokoldalú vzsgálatát, azoba e feledjük, hogy bármely program csak az általuk megadott formácók alapjá végz el a külöféle számításokat. Ha az formácókat hamsa közöljük az SPSS-el, a kmeet adatak s hamsak leszek. Fetek alapjá tektsük át a legfotosabb statsztka alapfogalmakat, és ezek SPSS értelmezését...sokaság A vzsgálat tárgyát képező tömegjeleségeket a statsztkába sokaságak evezzük. A sokaságot agyszámú egyed alkotja, amelyeket a sokaság egyedeek evezzük. A sokaság egyede között vaak olyaok, amelyek bzoyos tulajdoságok, léyegbel jegyek tektetébe egymással megegyezek, más szempotból vszot eltérhetek egymástól. Az egyedekek a hasolósága lletve megegyezősége adja meg számukra a sokaság egyötetűségét, homogetását, míg a külöböző jegyek alapjá meghatározott eltérő jelleg a sokaság heterogetását. A sokaság egyede lehetek valóságos egységek, amelyeket a felvételezés dőpotjába valóságosa tuduk mér, számlál, és lehetek úgyevezett em valóságos egységek, eseméyek, amelyek egy adott dőtartam alatt bekövetkezett változást, teljesítméyt, törtéést tükrözek. A sokaságokat több szempot alapjá csoportosíthatjuk: Attól függőe, hogy valóságos egységekből vagy eseméyekből épül fel a sokaság, megkülöböztethetük ú. álló sokaságot és mozgó sokaságot. Az álló sokaság vagy állapot sokaság valóságos egységekből áll, a sokaság egységeek egy adott dőpotba feálló állapotát rögzít. Agol kfejezéssel modják ezt stock, állomáy jellegű sokaságak s. A mozgó sokaságot eseméyek alkotják, amelyek egy adott dőtartam alatt következek be. Ezt agol kfejezéssel flow, áramlás jellegű sokaságak s evezzük. A sokaságokat úgy s csoportosíthatjuk, hogy gyakorlatlag számbavehető egységekből, vagy em számba vehető egységekből állak. Eek alapjá külöböztethetük meg véges és végtele sokaságot. Harmadk csoportosítás móduk, amkor a sokaság téylegese meglévő egységekből valóságos sokaság-, vagy valamely eseméy egységeek a lehetséges értékeek összeségéből épül fel a sokaság elmélet sokaság. Teljes sokaságról beszélük akkor, ha a körülhatárolt sokaság mde egységét tartalmazza a sokaság, ha a teljes statsztka sokaság egységeek bzoyos szempotból kválasztott része található meg a sokaságba, akkor mtasokaságról beszélük. Amkor sokaság egysége valamlye alapvető tulajdoság tektetébe azoosak, pl. egy vállalat dolgozó, ezt fősokaságak evezzük. Eze belül külöböző tulajdoságok alapjá változatokat képezhetük, pl. szellem és fzka dolgozók. A fősokaság így képzett részet részsokaságokak evezzük. 4

5 A sokaság egyede, egysége vszoylag jól elkülöíthetők egymástól, és ezekek az egységekek a jellemző határozzák meg azt, hogy mlye típusú lesz valamely sokaság. Az alapfogalmakat és a leíró statsztka számításakat bemutató adatbázsba 57 mezőgazdaság vállalkozás, termeléssel, termőhely adottságokkal és gazdálkodással kapcsolatos adata találhatók meg. Ebből az adatbázsból mutatuk most be egy kvoatot, megézzük, hogy mlye jellegű a sokaság, a későbbekbe az smérvek és mérés sztek alapjá meghatározzuk a változótípusokat, és a mérés sztekek megfelelő leíró statsztka elemzéseket végzük.. Táblázat Mezőgazdaság vállalkozások adata (kvoat) Hízó- Gaz- Saját Bérelt Bérlet Föld- Maxmum értéke- sítés Erőgépek Sertés da- ság ha ha Ft/ha ra száma db Tájegység terület terület díj kategó- hőmérséklet C be t Hajdúság , B-A-Z megye , Szabolcs- Szatmár-Bereg 3 megye , Hajdúság , , ,5 7 Dél-Alföld , ,84 8 B-A-Z megye , Szabolcs- 9 Szatmár-Bereg megye , Az. táblázat alapjá képzett sokaságok egységet a potosa elkülöíthető mezőgazdaság vállalkozások képezk. Nézzük példákat a külöböző sokaságokra: A mezőgazdaság vállalkozások tulajdoába lévő erőgépek é elevezésű sokaság dszkrét, álló, véges sokaságak tekthető. A hízósertés értékesítése a évbe folytoos, mozgó és véges sokaság. A mezőgazdaság vállalkozások által bérelt terület agysága é folytoos, álló, véges sokaságot képez. A sokaság elemeek a száma 57 darab, amelyek a teljes sokaság egy bzoyos szempotból kválasztott részét képezk, ezért az előbb említett valamey sokaság mtasokaság s egybe. A sokaságok csoportosításáál em említettük, de em hagyhatjuk fgyelme kívül, hogy agyo sokszor külöböző mőségű, gyakra eltérő mértékegységű, de valamlye okból együtt vzsgál kívát jeleségek, jószágok, termékek összességéek együttes vzsgálatára va szükség. Ebbe az esetbe az összehasolíthatóságot leggyakrabba az érték meghatározásával érhetjük el, de esetleg más fajta egységeket s haszálhatuk az összevetés megteremtéséhez. Az lye sokaságokat aggregált sokaságokak evezzük, amely folytoos és dszkrét s. Az aggregált sokaság képzéséek módja: A = q p = v = = q az -edk mőségű termék meysége adott mértékegységbe p az -edk mőségű termék egységára v az -edk termék azo egységeek összértéke, melyek az aggregált sokaságba tartozak. 5

6 Természetese az aggregált sokaság képzéséél emcsak az egységárat, haem valamlye más alkalmasa megválasztott egységet s haszálhatuk, így pl. a ormálhektárt, vagy a számosállatot s..2. Ismérvek és mérés skálák A statsztka vzsgálat egzaktságáak előfeltétele a vzsgálat tárgyát képező sokaság potos körülhatárolása. A sokaság egyedeek közös tulajdosága az smérvek. Az egységek jellemzéséhez három alapvető kérdésre kell válaszoluk: MI? HOL? MIKOR? A tartalm, térbel és dőbel közös tulajdoságok megválaszolása utá válk a sokaság egészéek potos körülhatárolása félreérthetetleé. A statsztka smérvek tárgy, térbel és dőbel smérvek lehetek: Tárgy smérvek: A tárgy smérvek a sokaság egyedet jellemző mőség vagy meység tulajdoságok. o Mőség smérvek: a sokaság egységet csak verbálsa, fogalmlag külöítk el egymástól, kvaltatív vagy fokozat külöbségeket jeleteek. Általába de tartozak a csak két változattal redelkező alteratív smérvek s. o Meység smérvek: a sokaság egységet valamlye számlálás vagy mérés alapjá jellemzk. A meység smérveket tovább s csoportosíthatjuk: Folytoos smérvek: olya mérhető smérvek, amelyek bzoyos határoko belül bármlye valós szám értéket felvehetk. Dszkrét smérvek: olya számlálható smérvek, amelyek értéke csak egész szám lehet. Időbel smérvek: a sokaság egységet dőbel alakulásáak alapjá külöít el. Változata lehetek dőpotok és dőtartamok. Térbel smérvek: az egységek térbel elhelyezésére szolgáló redezőelvek. Változatak lehetek terület, közgazgatás stb. egységek. A számítógépes adatfeldolgozás köyítése, és adatak redszerezése érdekébe bármely, em meység smérvváltozat számértékké alakítható, kódolható. Természetese az ly módo yert számértékek értékeléséél fgyelembe kell veük azt, hogy ez mlye módo jellemző a sokaság értékere. A mérés sztek, vagy mérés skálák arról adak felvlágosítást, hogy mlyeek a sokaság egységehez tartozó számértékek tulajdosága. Mérés skálák: Névleges (omáls) mérés szt: a legegyszerűbb és legkevésbé formatív mérés skála, kzárólag az egységekhez redelt számértékekek mértékegysége cs, azok egyező vagy külöböző voltát eged meg jellemző tulajdoságkét elfogad, a kódszámok között külöbségek és aráyok em értelmezhetők. Nomáls mérés sztű smérvek lehetek a terület és mőség smérvek. Sorred (ordáls) mérés szt: a skálaértékek egyezősége vagy külöbözősége mellett az értékek sorredségét s fgyelembe vehetjük. A skálaértékek bármlye mértékegység élkül számot felvehetek, hsz tt em maga a számérték jelet számukra formácót, haem azok sorredje. Az elemzések sorá elsősorba olya műveleteket végezhetük el az lye típusú adatokkal, amelyek az értékek sorredségére épülek. A gyakorlatba azoba gyakra előfordul, hogy átlagolást, külöbségképzést folytatuk az ordáls mérés sztű számértékekkel. Sorred skálá mérhető smérvek lehetek a mőség smérvek. Külöbség (tervallum) mérés szt: valós méréseke alapuló skálaértékekről va szó, tt már a meyvel több, lletve meyvel kevesebb kérdésre s választ kapuk. Az terval- 6

7 lum mérés sztű adatokak már mértékegységük s va. A skála kezdőpotjáak megválasztása azoba ökéyes, így ha ugyaazt a tulajdoságot egy másk ökéyese megválasztott kezdőpot alapjá és más beosztással mérjük, ugyaaak a tulajdoságak a két skála alapjá meghatározott aráya már em egyértelmű, csak a külöbsége. Külöbség skálá mérhetőek a meység smérvek, és az dőbel smérvek. Aráyskála: a legtöbb formácót adja. A skála kezdőpotja egyértelműe meghatározott, a külöbsége kívül az értékek aráya s egyértelműe meghatározható. Aráyskálá mérhetők a meység smérvek. Amkor az SPSS adatbázsukba a változók tulajdoságat megadjuk, rögzíteük kell azok mérés sztjét s a MEASURE tulajdoságba. Az SPSS háromféle mérés sztet külöböztet meg, a omáls (NOMINAL), az ordáls (ORDINAL) és külöbség/aráy (SCALE) skálákat.. ábra Az SPSS mérés skálá Most ézzük példákat az. táblázat alapjá külöböző smérvekre és mérés sztekre: A sokaságuk: Mezőgazdaság vállalkozások é. A sokaság egysége:. számú mezőgazdaság vállalkozás 2. Táblázat Ismérvek és mérés sztek Ismérv Változat Ismérvfajta Mérés szt Tájegység Hajdúság Térbel Nomáls/omal Saját terület ha 0 Meység/folytoos Aráy/scale Földkategóra 4 Mőség Ordáls/ordal Erőgépek száma 8 Meység/dszkrét Aráy/scale Maxmum hőmérséklet 28,9 Meység/folytoos Itervallum/scale 0 C Hízóértékesítés be t 397 Meység/folytoos Aráy/scale A mérés sztek meghatározásáál fgyeljük arra, ha más alkalmazásból mportáljuk az adatbázsukat, a mérés szteket esetleg újra kell defáluk, mert pl. az *.xls kterjesztésű fájlok eseté az SPSS mde, az Excelbe számformátumba bevtt változóak SCALE mérés sztet ad..3.statsztka sorok A statsztka adatok valamlye szempotok szert felsorolását, redezett halmazát statsztka sorokak evezzük. Mde statsztka sor két egymással összefüggő felsorolást tartalmaz, amely általába csoportosítás, összehasolítás útjá jö létre. Az lye statsztka sorokat valód sorokak evezzük. 7

8 A másk eset az, hogy a statsztka sor em csoportosítás vagy összehasolítás útjá jö létre, haem egyszerűe felsorakoztatjuk egymás utá az egyazo jeleségre, gazdaság egységre voatkozó többféle sokaság külöemű adatat (Pl. egy mezőgazdaság vállalkozás adataak felsorolása). Az lye statsztka sorokat em valód, leíró sorokak evezzük. A valód sorok a készítésükhöz felhaszált smérvek alapjá mőség, meység, terület és dősorok lehetek. Mőség sorok A mőség sorok a sokaság olya tárgy smérv szert megoszlását mutatják, amelyek változata csak fogalmlag határolhatók le egymástól. A fősokaság részsokaság szert összetételéről, szerkezéről yújt számukra formácót. Meység sorok A meység sorok a sokaság olya tárgy smérv szert megoszlását mutatják, amelyek változatat számszerűe fejezzük k. Folytoos meység smérvek eseté lletve agyszámú smérvértékkel redelkező dszkrét meyység smérvekél osztályközökre botást haszáluk. Az osztályközös meység sor jellemző: Az egyes osztályok alsó és felső határa Az osztálytervallum hossza () Az egyes osztályok alsó és felső határaak átlaga, az osztályközép (u ) A meység sorok típusa: o Gyakorság sor: megmutatja, hogy mey egy meghatározott smérvérték (osztályköz) előfordulásáak száma (f ) o Értékösszeg sor: megmutatja, hogy mey egy meghatározott smérvértékhez (osztályközhöz) tartozó smérvértékek összege (s ) Terület sorok: valamely statsztka sokaság terület egység szert megoszlását mutatják be. Idősorok Az dősorok a sokaság alakulását az dő függvéyébe, dőbel változásába, mozgásába mutatják be. Az állósokaság dőbel változását mutatják be az állapot dősorok, amelyek smérvváltozata dőpotok. Az állapot dősorok készítése mdg összehasolítás célzatú. A mozgó sokaság dőbel változásat a tartam dősorok mutatják be. A tartam dősor smérvváltozata dőtartamok. Az dőtartamhoz kötött értékekkel a meység smérvékél/aráyskála elvégezhető elemzések többsége végrehajtható. 8

9 2. SPSS alapfogalmak Az SPSS megytásakor a következő ablak jelek meg: 2. ábra A ytóablak több lehetőséget kíál fel részükre: A RUN THE TUTORIAL kjelölése eseté egy oktatóprogram dul el. A TYPE IN DATA az adatbázs ablakot ytja meg, és gépeléssel vhetjük be adatakat. A RUN AN EXISTING QUERY egy lekérdezést yt meg. A CREATE NEW QUERY USING DATABASE WIZZARD segítségével új lekérdezést készíthetük. Az OPEN AN EXISTING DATA SOURCE kválasztásával, egy létező adatbázs ytható meg. Az SPSS adatbázs kterjesztése: *.sav, míg az elkészített OUTPUT fájloké *.spo. Nézzük meg egy SPSS adatbázs felépítését: 3. ábra Az SPSS-be két megjeleítés formát találuk, a DATA VIEW: adat-, és VARIABLE VIEW: változó megjeleítést. A 2. ábrá a DATA VIEW ablakba vagyuk. Adatakat oszlopokét ábrázoljuk. Az egyes oszlopok megevezése VARIABLE: változók, a sorok az esetek, CASES. Úgy s fogalmazhatuk, hogy az egyes sorokba a sokaság egy eleméek jellemzőt soroljuk fel. Tehát a CASES a sokaság egy elemét mutatja, a VARIABLE 9

10 az smérveket jelet. A 4. ábra az SPSS VARIABLE VIEW ablakát mutatja: 4. ábra A VARIABLE VIEW ézet Itt adhatjuk meg a változók (smérvek) paraméteret. NAME: a változó evéek megadásakor fgyeljük rá, hogy a maxmáls karakterszám 6, és em tartalmazhat operátorokat, és írásjeleket. A TYPE oszlopba adjuk meg a változó formátumát, am lehet szám (NUMERIC), szöveg (STRING), és eze kívül dátum, pézügy és egyéb formátumok. A WITH tulajdosággal adjuk meg a változó karakterszámát, ez számokál maxmum 40, szövegél maxmum 255. A DECIMAL segítségével, határozzuk meg a megjeleített tzedesek számát. Mt láttuk, a NAME a karakterszám korláta matt meglehetőse szűkre szabottak az elevezés lehetőségek. Ezt oldja fel a LABEL, ahol 255 karakter hoszszúságba jellemezhetjük az smérvet, és a LABEL jelek meg az eredméytáblázatokba s. A VALUES segítségével a omáls és az ordáls smérvekek címet adhatuk, 5. ábra Értékek címkézése az SPSS-be érték szöveg pl. a kérdőív egyk skálázó kérdésére kapott formácók -5 között értékek, amely skálaértékekhez valamlye címkét redelhetük, vagy például a férfak kódszáma, a őké 2, és a kódszámokhoz elevezéseket redelük. A MISSING tulajdoságál határoz- a feltételeket, zuk meg azokat amelyek alapjá bzoyos smérvértékeket kzáruk az elemzésből. A COLUMN oszlopba határozzuk meg az adatok DATA VIEW ézetbe látható oszlopszélességét. Az ALIGN az smérvértékek cellába való jobbra, balra, vagy középre gazítását szolgálja. A MEASURE tulajdosággal állítjuk be a változó mérés sztjét. Ameybe az SPSS-be közvetleül gépeljük be az adatakat, először célszerű a Varable Vew ablakba megad a változókat (smérveket), és ezutá a Data Vew ézetre váltva beír az egyes smérvekhez tartozó értékeket. Az SPSS lehetővé tesz, hogy más adatbázs kezelő és táblázatkezelő programokba rögzített adatokat s feldolgozhassuk. Mta adatbázsukat Excel táblázatkezelő programba rögzítettük. Az azoos egységekhez tartozó formácókat vagy sorokba, vagy oszlopokba gépelhetjük be az Excelbe. Az SPSS-be törtéő elemzésekél csak sorokét vhetjük be az adatokat. 0

11 Nézzük meg, hogya ytjuk meg az adatbázsukat. A kduló fájl eve: adat.xls. Az adat.xls megytásához katttsuk a FILE/OPEN meüparacsra, mutá több választás lehetőség jelek meg, amelyek közül válasszuk a DATA potot: 6. ábra Az adat.xls megytásához katttsuk a FILE/OPEN meüparacsra, mutá több választás lehetőség jelek meg, amelyek közül válasszuk a DATA potot: A Data kválasztása utá kyíló ablakba kválasztjuk az adatbázs típusát. 7. ábra Alapértelmezésbe természetese mdg az SPSS *.sav formátumát kapjuk, de mt a leyíló lstá s látható lehetőségek meglehetőse agyok. Most a *.xls fájl kterjesztést jelöljük k, és ezutá láthatóvá válak Excel fáljak. Kválasztjuk az adat.xls-t, és a megytás paracsra katttuk.

12 8. ábra A Worksheet ablakba kválasztjuk a mukafüzet megfelelő mukalapját, és megadjuk az adatbázst tartalmazó cellahvatkozást. Ha bejelöljük a READ VARIBLE NAMES FROM THE FIRST ROW OF DATA opcót, az Excel adatbázsuk első sorát az SPSS változóevekek fogja tekte. Az OK blletyű leyomása utá megyílk az SPSS VARIABLE VIEW ablaka, ahol az egyes változók tulajdoságat még módosíthatjuk. Erre azért s szükségük lehet, mert a kovertáláskor mde, az Excelbe számkét bevtt adatuk Scale mérés sztű lesz, függetleül attól, hogy az esetleg csak valamely területek a kódja tehát omáls -, vagy ordáls skálájú. Amkor mete szereték adatakat, az SPSS automatkusa a *.sav adatbázs formátumot ajálja fel, de mást s választhatuk. 3. Alapvető statsztka elemzés módszerek Az alapvető statsztka elemzés módszerek közül elsősorba azokkal foglalkozuk, amelyek az SPSS programcsomagba s szerepelek. Ezért a jegyzetbe em foglalkozuk a vszoyszámokkal és az dexszámítással. 3.. A statsztka adatok grafkus ábrázolása Adatak gyors, szemléletes áttektését tesz lehetővé a grafkus ábrázolás. Az SPSS bőséges kíálatot yújt a felhaszáló számára az adatok grafkus megjeleítésére. A grafkus ábrázolás elvégezhető a GRAPHS meüpoto belül az alkalmas típus kválasztásával, de az elemzések elvégzésekor s felkíál több grafkus ábrázolás lehetőséget. Ebbe a fejezetbe a GRAPHS meüpot lehetőséget tektjük végg, foglalkozuk az oszlopdagram, a voaldagram, a kördagram, területdagram, Hgh-Low dagram, Pareto-dagram, és potdagram készítésével, és mde típusra bemutatuk egy vagy több mtát s. Néháy dagramtípust, a hsztogramot, a boxplot dagramot, a steam ad leaf ábrát a leíró statsztka módszerekél tektük át. A grafkook közül az oszlopdagram készítésével foglakozuk a legtöbbet, tt tektjük át a teljesség géye élkül a dagram készítés meetét, a külöböző lehetőséget. A több dagramál kább csak az eltérésekre fgyelük. 2

13 9. ábra A GRAPS meüpot A GRAPHS-GALLERY meüpoto belül összefoglaló segítséget kaphatuk az SPSS összes feltütetett grafko típusáról, de bármely kválasztott ábrázolás mód eseté a HELP gombra katt-tás utá azoal formácót kaphatuk a teedőkről Oszlopdagram (GRAPH BAR) Kvaltatív változók gyakorság eloszlásáak ábrázolását végezzük el az oszlopdagrammal. A dagram vízsztes tegelyé az osztályok, függőleges tegelyé az abszolút vagy relatív gyakorságokat ábrázoljuk. A dagram elkészítésekor 3 esetből választhatuk: SIMPLE: Adatsort ábrázolhatuk egy szempot szert csoportosítva, többet úgy, hogy a változóko belül csoportképző smérvet em adhatuk meg CLUSTERED: Adatsort ábrázolhatuk egy elsődleges és egy másodlagos szempot szert csoportosítva. STACKED: több adatsort ábrázoluk egymásra halmozva egy oszlopo belül A megjeleíte kívát adatcsoportokat s megadjuk: SUMMARISE FOR GROUP OF CASES: a megadott csoportok szert SUMMARISE OF SEPARATE VARIABLES: a kválasztott változók szert VALUES OF INDIVIDUAL CASES: mde értéket külö megjeleítük 0. ábra Az oszlopdagram alaptípusáak kválasztása A kívát dagramtípust a DEFINE paracsgombra törtéő katttással tudjuk kválaszta. Ezutá, attól függőe, hogy mlye típusú oszlopdagramot kíváuk létrehoz, a változók, csoportosító mezők, formátum és egyéb beállításokra szolgáló ablak jelek meg. Nézzük meg először a SIMPLE- SUMMARISE FOR GROUP OF CASES beállítás utá megjeleő képeryő ablakát, és az ebbe megtalálható fukcókat: A képeryő baloldalá az adatbázsuk változó vaak felsorolva. Legelőször a kategóra tegely (CATEGORY AXIS) változóját kell megad. Ez valamlye omáls mérés sztű változó az esetek többségébe, de bzoyos esetekbe lehet dszkrét meység s- 3

14 mérv s. A BARS REPRESENT boxba határozhatjuk meg, hogy melyk változót ábrázoljuk, lletve azt, hogy a változó értékeek összegét, átlagát, mmáls értékét stb. akarjuk megjeleíte az egyes kategóráko belül. Az N OF CASES, CUM. N OF CASES, % OF CASES, CUM. % OF CASES jelölőgombok bármelyke az egyes kategórák abszolút gyakorságát (N OF CASES, CUM. N OF CASES) és relatív gyakorságát (% OF CASES, CUM. % OF CASES ) számolja egyszerű lletve, halmozott összesítéssel.. ábra ba írhatjuk be, és formázhatjuk a grafko címét. Abba az esetbe, ha az OTHER SUMMARY FUNCTION jelölőgombot választjuk, lehetőségük yílk arra, hogy e a gyakorságot, haem valamelyk változót jeleítsük meg az értéktegelye. A TITLES paracsgombbal megyíló ablak- Csak mutá valamey, a grafko elkészítéséhez szükséges formácót megadtuk, válk számukra elérhetővé az OK paracsgomb, és mutá erre rákatttottuk, kerül a kmeet (OUTPUT) táblára a dagramuk. 2. ábra A Chage Summary paracsgomra katttás utá megjelek a Summary Fucto ablak, ahol lehetőségük yílk arra, hogy befolyásoljuk a kategórákét megjeleő változóértékeket: 4

15 MEAN OF VALUES: MEDIAN OF VALUES: MODE OF VALUES: NUMBER OF CASES: SUM OF VALUES: STANDARD DEVIATION: VARIANCE: MINIMUM VALUE: MAXIMUM VALUE: CUMMULATIV SUM: Átlag Medá Módusz Gyakorság Értékösszeg Stadard szórás Korrgált szóráségyzet Mmáls érték Maxmáls érték Halmozott értékösszeg A következő boxba lehetőségük yílk egy általuk kválasztott érték alatt vagy felett értékere statsztkát kér és ezt megjeleíte. 3. ábra 5

16 Nézzük éháy példát az előzőekbe bemutatott techkákra: A vzsgálatba vot gazdaságok számáak bemutatása tájegységekét Beállítás: SIMPLE- SUMMARISE FOR GROUP OF CASES- N OF CASES 4. ábra A vzsgálatba bevot gazdaságok száma Gazdaságok száma 20 0 tájegységekét 0 B-A-Z megye Dél-Alföld Bhar Egyéb Hajdúság Sz-Sz-B megye Tájegység A vzsgálatba bevot gazdaságok vetésterülete SIMPLE -VALUES OF INDIVIDUAL CASES 5. ábra A búza vetésterületéek alakulása 3000 gazdaságokét Búza vetésterület ha Gazdaság kódja 6

17 Átlagos búza vetésterület a vzsgált gazdaságokba tájegységekét SIMPLE- SUMMARISE FOR GROUP OF CASES-OTHER FUNCTION 6. ábra Átlagos búza vetésterület tájegységekét Átlagos terület ha Bhar Egyéb Dél-Alföld Hajdúság B-A-Z megye Sz-Sz-B megye Tájegység Most ézzük meg, hogya készíthetük oszlopdagramot a GRAPH- BAR CLUSTERED-SUMMARIES FOR GROUPS OF CASES opcóval. A DEFINE paracskora katttás utá az alább képeryőt látjuk: 7. ábra Látható, hogy a SIMPLE módhoz képest egy új lehetőség s megjelet, a DEFINE CLUSTERS BY, de kerül a má- csoport- sodlagos képző változó, ese- tükbe a földka- tegórák. A beállítás lehetőségek tt s hasolóak az előzőekhez. 7

18 Példa: A búza termésátlagáak alakulása tájegységekét és földkategórákét SIMPLE- SUMMARISE FOR GROUP OF CASES-OTHER FUNCTION 8. ábra A búza termésátlagok alakulása t/ha 6,5 6,0 tájegységekét és földkategórákét Kategóra 5,5 2 5,0 4,5 4,0 3, ,0 6 Dél-Alföld Bhar Egyéb Hajdúság B-A-Z megye Sz-Sz-B megye Tájegység Voaldagram (GRAPH LINE) Ha adatak között értelmezhető átmeet az értékpotokat voallal összeköthetjük. Az így kalakított voaldagram a vzsgált jeleség meetéről, dőbel alakulásáról ad formácót. Az SPSS több lehetőséget s felkíál a voaldagramok készítésére: 9. ábra Példa a voaldagramra: Egy adatsor ábrázolására a SIMPLE, több adatsor ábrázolására a MULTIPLE, több adatsor összetartozó eleme között külöbség szemléltetésére a DROP-LINE opcót választhatjuk. A voalgrafko készítéséél az oszlopdagramál már leírtak szert határozzuk meg a kategóra tegelyhez és az értéktegelyhez tartozó változókat, és az SPSS CHART EDITOR segítségével formázhatjuk tovább grafkoukat. 8

19 20. ábra A szarvasmarha állomáy alakulása Magyarországo Value Szarvasmarha 000 db Év Forrás: KSH Területdagram (GRAPH AREA) A területdagram vagy több görbe alatt terület megjeleítését szolgálja. A voaldagramál már leírt esetekbe haszálhatjuk adatsorak szemléltetésére. 2. ábra Két alapvető opcó áll redelkezésükre a grafko elkészítése sorá a SIMPLE és a STACKED. A SIMPLE opcó egy adatsor ábrázolására, a STACKED több adatsor halmozott ábrázolására alkalmas. Az alább példába egy STACKED, halmozott ábrázolást láthatuk. Megjegyzedő, hogy a halmozott terület dagramm két esetbe haszálható: Vagy összetartozó, aggregált adatok együttes ábrázolását tesz lehetővé, esetükbe az aggregátumokat az egyes ágazatok árbevétele jeletk. Vagy egyemű adatsorok ábrázolására haszáljuk, pl. több tejtermelés csoport termeléséek egydejű bemutatása stb. Egy példa a területdagramra: 9

20 22. ábra Az árbevétel alakulása a vzsgált gazdaságba eft Egyéb tevékeység Növéytermesztés Szarvasmarha Sertés Évek Kördagram (GRAPH PIE) A kördagrammal olya adatsorok mutathatók be, amelyek egy sokaság eloszlását mutatják be. Egy kördagramba mdg csak egy adatsor ábrázolható. A csoportosítás módja szert három opcó közül választhatuk: 23. ábra külö megjeleítük SUMMARISE FOR GROUP OF CASES: egy változó értéke belül kategorzáljuk, összesítjük az adatokat, és az összesített adatokat jeleítjük meg kategórákét. SUMMARISE OF SEPARATE VARIABLES: a kválasztott változók összesítjük, és az összesített adatok megoszlását mutatjuk be. VALUES OF INDIVIDUAL CASES: mde értéket Példák a kördagramra: 20

21 24. ábra A hízóértékesítés alakulása a vzsgált gazdaságba (darab/év) ábra Az árbevétel megoszlása az ágazatok között a vzsgált gazdaságba között összesített adatok alapjá Egyéb 3% Sertés 39% Növéytermesztés 50% Szarvasmarha 8% Hgh Low dagram (GRAPH HIGH-LOW) Érték párok, vagy érték hármasok ábrázolására tudjuk felhaszál ezt a grafko típust. Külööse alkalmas például tőzsde árfolyamadatok ábrázolására. Lehetőségük va egy és több változóból 2

22 egydejűleg teljes adatsorok, lletve valamlye szempot szert csoportosított adatok megjeleítésére. 26. ábra Példa a Hgh-Low dagram alkalmazására. 27. ábra Kukorca május határdős árak Ft/toa december hóapba Max. eladás ajálat M. vétel ajálat Elszámolóár 2/08/03 2/03/03 2/02/03 2/8/03 2/6/03 2/2/03 2/0/03 Dátum Pareto dagram (GRAPH PARETO) Forrás:BÁT Bzoyos gazdaság folyamatok gyors elemzésére haszálhatjuk a Pareto-dagramot. Az elv léyege, hogy egy sokaságo belül az egyes elemek relatív súlya eltérő. A Pareto-dagramba a agyság szert csökkeő sorredbe redezett elemek kumulált relatív gyakorságát ábrázoljuk. Segítségével köye kválaszthatók azok a téyezők, amelyek az adott gazdaság folyamatot legkább befolyá- 22

23 solják. Leggyakrabba agyszámú költségelem súlyaak meghatározásába, lletve a logsztka tervezésbe haszálatos. Példa a Pareto-dagram alkalmazására: 28. ábra Az alapayago kívül költségek Pareto dagramja CuSum FT Százalék Költségtétel kódja Potdagram (GRAPH SCATTER) E dagram segítségével két vagy három dmezóba változópárok, vagy változóhármasok halmaza jeleíthető meg. 29. ábra A potdagram segítségével két vagy három változó között összefüggés grafkus ábrázolását végezhetjük el, és formácót kaphatuk az összefüggés jellegéről s. Példákba a vzsgált gazdaságok hektárokét araykoroa értékét, és a hektárokét búzatermés átlagot állítottuk párba. A potfelhő alapjá a két téyező leárs kapcsolatára következtethetük, a magasabb araykoroa értéhez magasabb termésátlagok társulak. Az összefüggés vzsgálatokkal, a változók között kapcsolatok törvéyszerűségeek feltárásával majd a későbbekbe foglalkozuk. Példák a megjeleítésre: 23

24 30. ábra Az arayakoroa érték és a termésátlagok között összefüggés bemutatása Termés (búza) t/ha a vzsgált gazdaságokba AK/ha Az SPSS lehetőséget yújt számukra, hogy adatakat megfelelőképpe csoportosítsuk, mt ez a 27. ábrá s látható. 3. ábra Az araykoroa érték és a termésátlagok között összefüggés bemutatása tájegységekét Termés t/ha Sz-Sz-B megye Hajdúság Egyéb Dél-Alföld 3 Bhar B-A-Z megye AK/ha Cases weghted by V9 A 28. ábrá a 27. ábra formácó találhatók meg, csak mátrx (SCATTERPLOT-MATRIX) elredezésbe. 24

25 32. ábra Az araykoroa érték és a termésátlagok között összefüggés bemutatása tájegységekét Búzaterület ha Sz-Sz-B megye Hajdúság Egyéb Földmőség AK/ha Dél-Alföld Bhar B-A-Z megye Cases weghted by V Hsztogram (GRAPH HISTOGRAM) A kvattatív változók gyakorság eloszlásáak ábrázolására szolgál agyobb adatmeység eseté a hsztogram. A hsztrogram vízsztes tegelyé az értékosztályokat, függőleges tegelyé az egyes osztályokhoz tartozó gyakorságokat ábrázoljuk. Ha az oszlopok tetejét egy görbe voallal összekötjük, a sokaság eloszlásáról kaphatuk képet. A GRAPH meüpoto belül a HISTOGRAM alpot kválasztása utá az alább ablak yílk meg: 33. ábra Legelőször s kválasztjuk az ábrázol kívát - aráy skálá mérhető változót és a segítségével áthelyezzük a VARIABLE mezőbe. A DISPLAY NORMAL CURVE jelölő égyzet bekszelésével eloszlás görbét s kérhetük A TITLES paracsgombra katttva beírhatjuk a dagram címét, lletve lábjegyzetet (FOOTNOTE) s fűzhetük hozzá. Példa a hsztogramra: 25

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1 ÓDSZERTAI TAULÁYOK A SOKASÁGI ARÁY EGHATÁROZÁSÁRA IRÁYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS ITÁK ESETÉ LOLBERT TAÁS 1 A ckk ő célja aak vzsgálata, hogy az elleőrzés gyakorlatba széles körbe haszált

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata Közgazasági Szemle, LVI. évf., 2009. jauár (1 18. o.) ORMOS MIHÁLY URBÁN ANDRÁS ZOLTÁN TAMÁS Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata A logoptimális portfólióelmélet matematikai bizoyítását, valamit

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

A MOMCOLOR színmérők története

A MOMCOLOR színmérők története A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása.

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása. A Secretary problem. Optmáls választás megtalálása. A Szdbád problémáa va egy szté lasszusa tethető talá természetesebb vszot ehezebb változata. Ez a övetező Secretary problem -a evezett érdés: Egy állásra

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben