VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]"

Átírás

1 Szüllő Ádám Seller Rudolf VALÓS IDEJŰ MULILAERÁCIÓ WAMLA PILORENDSZER 3 A ikkbe bemutatott passzív radarredszer a multilateráiós tehika segítségével képes mide olya légi jármű valós idejű detekiójára és yomo követésére amely redelkezik fedélzeti traszpoderrel. A radarredszer a szekuder radarok által haszált válaszjelekből állapítja meg a repülőgép pozíióját aélkül hogy megzavará aak redeltetésszerű működését. A kialakított multilateráiós radarredszer agy területek lefedését élozza meg (WAMLA Wide Area Multilateratio). A multilateráiós mérési elv időmérése alapul az egyes vevőállomások szikroizmusát GPS alapú agy potosságú órákkal sikerül biztosítai. A valós idejű feldolgozás segítségével élőbe lehet követi a repülőgépeket a kialakított weboldalo. A feldolgozó redszer a jövőbeli bővíthetőséget figyelembe véve készült el tervezéséél fotos szempot volt a agyfokú rugalmasság és skálázhatóság. REAL-IME MULILAERAION - WAMLA DEMO he preseted passive radar system is apable of detetig ad trakig every airraft i real time whih has oboard traspoder usig multilateratio tehique. he radar system use the sigalig of the seodary surveillae radar to determies the positio of the airraft without disturbig its ormal operatio. he radar system is desiged to over large areas (WAMLA Wide Area Multilateratio). he multilateratio priiple is based o aurate time measuremet the syhroizatio is provided by a subsystem based o GPS reeivig with suess. Real-time proessig allows live data to be show o webpage. he mai desig osideratios were flexibility ad salability. MULILAERÁCIÓ [4] A multilateráiós tehika haszálata feltételezi a több vevőállomás általi vételt azaz a jelforrást egyszerre legalább (egy későbbiekbe meghatározott) miimális számú vevő érzékeli (multisztatikus vétel. ábra) valamit eze jelforrás és a mérőredszer közötti függetleséget. Ez utóbbi feltétel aak a következméye hogy a multilateráió alapuló pozíió mérési eljárás eseté em ismert a méredő jelforrás jelidítási ideje. Eze ismeretle paraméter következtébe em haszálható a hagyomáyos radarredszerek esté mért OA 4 érték(ek). Az egyes állomások által vett jelek beérkezési idejéek (a redszer egészére voatkoztatott abszolút idő alapjá) preíz mérése lehetővé teszi az egyes állomások közötti DOA 5 értékek meghatározását amely adathalmaz a megfelelő algoritmus segítségével átalakítható a jelforrás téyleges pozíióját jól közelítő eredméyé. BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságta aszék Mikrohullámú ávérzékelés Laboratóriuma; BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságta aszék Mikrohullámú ávérzékelés Laboratóriuma; 3 Lektorálta: 4 OA - ime of Arrival - A jel idítása és vétele között eltelt idő. 5 DOA - ime Differee of Arrival - Az egyes vételi helyeke mért a jelekhez hozzáredelt abszolút idők külöbsége

2 . ábra Multisztatikus vétel A vett jelek beékezési ideje a redszer abszolút idejéhez viszoyította kerül meghatározásra az egyes időkülöbségek számítása az egyik tetszőlegese kiválasztott állomáshoz viszoyította törtéik N t r t r t r t r 0 N t r 0 t r 0 t r... 0 t r A DOA értékek és a keresett pozíió közti kapsolatot egy emlieáris egyeletredszer () adja meg ahol az r helyvektorok az egyes vételi állomások térbeli pozíióját míg t helyvektor a jelforrás pozíióját adják meg. Geometriailag az egyeletredszer az egyes időkülöbségek és hozzá tartozó helyvektor párok által meghatározott forgás-hiperboloidok metszéspotjára vezet. Lieáris egyeletredszerre vezető megoldás [][] A multilateráiós elvből származó emlieáris összefüggések elleére megadható egy lieáris egyeletredszer alapú leírás () mely a hagyomáyos matematikai eszköztár segítségével megoldható. A emlieáris összefüggések ebbe az esetbe az egyeletredszer egyes paramétereibe jeleek meg. 0 xa yb zc D Az () egyelet N darab vevőt feltételezve N- fokú egyeletredszert ad meg (3). 0 () ()

3 z y x C B A C B A C B A C B A D D D D N N N N (3) A (tetszőlegese megválasztott) =0 és = idexű vevő refereiakét szolgál az (3) egyeletredszer paramétereiek (4) (5) (6)(7) valamit eze paraméterek segédparamétereiek (8)(9) megadásába. x x A (4) y y B (5) z z C (6) z y x z y x D (7) R 0 R (8) r t R (9) A multilateráió alapuló pozíió meghatározás a közel síkbeli vevő elredezés következtébe em alkalmas magassági érték meghatározására. Kétdimeziós pozíió meghatározás eseté az egyeletredszer (3) alapjá belátható hogy legalább 4 vevő szükséges a pozíió meghatározásához. ovábbi megfigyelési potokat felhaszálva javul a multilateráió potossága. WAMLA RENDSZER [5] A kiépítésre került WAMLA redszer multilateráiós tehika segítségével polgári légi eszközök pozíióiak meghatározását tűzte ki élul. Az egyes járművek fedélzeté megtalálható SSR 6 traszpoderek által sugárzott jelsomagok vétele által lehetséges az egyes járművek térbeli és időbeli szeparáiója. A traszpoder a hagyomáyos ú. Mode-A és Mode-C válaszokat alkalmazza az SSR redszerbe idetifikáió és magassági adatok megadására. Külső szemlélő számára eze két válasz megkülöböztetése em lehetséges sak az SSR radar kérdező jele ismeretébe lehetséges elkülöítésük. A multilateráiós redszer szempotjából ez em okoz hátráyt hisze supá az egyes vételi állomásoko szükséges az egyes válaszjelek kvázi szimultá vétele és egymástól törtéő elhatárolhatósága valamit egyértelmű detekiója. Az SSR 6 SSR Seodary Surveillae Radar szekuder radar

4 redszer továbbfejlesztésekét jelet meg a traszpoderek Mode-S üzemmódja mely egy jóval fejlettebb struktúrájú egyedi azoosítást lehetővé tevő adatsomagokat haszál fel a repülőgép felderítésére. A Mode-S üzemmód legagyobb előye multilateráiós szempotból az ú. Aquisitio Squitter mely a traszpoder agyjából másodperekéti automatikus jelzését jeleti. A viszoylagosa magas ismétlési gyakoriság haszos a multilateráiós radarredszerbe törtéő alkalmazása sorá. [3] A pilot redszer egyes vételi állomásai az SSR válaszjelek frekveiájára hagolt ateákkal és detektorokkal érzékelik a beérkező jeleket. Digitalizálás utá a lokális feldolgozó egység szeparálja és azoosítja az egyes válaszokat ezekhez egyedi azoosítót valamit a helyi GPSDO segítségével időbélyeget redel. Az ily módo jeletőse redukált adatmeyiséget egy Etheret satoló segítségével az Iterete keresztül (titkosított módo) juttatja el a közpoti feldolgozó egységhez. Eze közpoti egység végzi el a beérkező adatok összevetése alapjá a multilateráiós pozíiószámítást mely eredméyt a redeltetési helyére juttatja (3. ábra).[4] SSR vevő 3. ábra Redszer blokkvázlat A traszpoderek által kibosátott jelek vétele egy speiális erre a élra kifejlesztett mikrohullámú eszközzel törtéik. Az 090 MHz-es jelekből többfokozatú szűrés-lekeverés sorá a logaritmikus erősítő által előáll a jel kvázi burkolója melyet a zajszithez képest adaptíva komparál így előáll egy biáris adatfolyam.

5 GPSDO 7 Az előzőek alapjá ismert hogy a multilateráiós mérés feltételezi az egyes vevőállomások szikroizáióját. Az egyes állomások közötti távolság miatt egy szikroizáiós összeköttetés kiépítése gazdaságilag em kifizetődő. A költségvozat és potosság alapjá a leghatékoyabb megoldás a GPS redszer által sugárzott rádiójelek vételé alapuló megoldás. Ismert hogy a GPS atomóra potosságot követel meg az egyes műholdak fedélzeté ez a helymeghatározás potosságáak biztosítása végett szükséges. E téy lehetővé teszi hogy egy GPS vevő agy potossággal meghatározhassa a világ-időt. Egy GPS vevő a agy potosságot az úgyevezett PPS 8 jelkimeet segítségével biztosítja; ez egy másodperekéti impulzus mely átlagosa agy potosságú a koordiált világidőhöz (UC) képest. SSR feldolgozó Az SSR vevő által szolgáltatott komparált értékeket a vevőbe elhelyezett digitális redszer dolgozza fel. A vevő komparált kimeetéek agysebességű mitavételezése által előáll egy folytoos bites soros adatfolyam. A mitavételezés 00 MHz feletti sebességgel törtéik (a mitavételező órajel szikroba va a GPSDO által biztosított órajellel) ez biztosítja a 0 s alatti időmérési felbotást. Az egyes SSR üzeettípusok a megfelelő szűrők segítségével kerülek detektálásra az adatfolyamból. Egy-egy szűrő végzi a Mode-A és Mode-C valamit a Mode-S üzeetek detektálását. A vett üzeetek azoosítója és a vétel ideje egy bufferbe kerülek ie az Etheret illesztő segítségével jutak el a közpoti feldolgozóba. 4. ábra Vevőállomás (BME E épület) 7 GPS Disiplied Osillator 8 Pulse Per Seod másodperekéti impulzus

6 EHERNE ILLESZŐ A redszer rugalmasságáak övelése érdekébe az egyes állomások Etheret illesztői jeletős változáso estek át. A korábbi gyakorlattal elletétbe em a közpoti feldolgozó satlakozik az egyes vevőkhöz haem azok satlakozak a közpoti feldolgozóhoz. Az új megoldásak köszöhetőe em kell tudi az egyes állomások IP ímeit mely a korábbi megoldás eseté problémákat okozott tekitve hogy a legtöbb iteret szolgáltatás diamikus IP ím kiosztást alkalmaz így az IP ímek időről időre megváltozak. A korábbi megoldás másik hátráya is megszűt azaz mivel általába egy lokális hálózato keresztül valósul meg a kapsolat a feldolgozóból kiiduló kapsolódási kísérletek egedélyezéséhez úgyevezett port-yitást kellett létrehozi a lokális hálózat határrétegé (általába ez egy router). Az új megoldás segítségével szite kofiguráió metese a hálózatra lehet köti a vevőállomásokat. Elmodható hogy ahol va megfelelő sebességű iteret kapsolat ott az eszköz gyorsa telepíthető gyakorlatilag elegedő az UP kábelt a routerhez/swithhez satlakoztati és bekapsoli az állomást. Az Etheretes illesztést jeleleg egy bakkártya méretű mikroszámítógép valósítja meg. Eze eszköz végzi el a lokális hálózathoz való satlakozáshoz szükséges protokollok végrehajtását valamit a közpoti feldolgozóhoz való satlakozást. Ameyibe is kiépült kapsolat az állomás periodikusa próbálkozik satlakozi a közpothoz. Amikor létrejött a kétiráyú kapsolat em sak a mérési adatok feltöltésére va lehetőség haem a közpotból törtéő vezérlésre paraméterállításra vagy akár szoftverfrissítésre is. A mikroszámítógépe agy megbízhatóságú operáiós redszer fut eze felül több védelmi elem is beépítésre került a megbízhatóság övelésére. A mikroszámítógép eze felül felügyeli és moitorozza a vevőállomás többi részegységét méri a tápellátás állapotát valamit a hőmérsékletet is. KÖZPONI FELDOLGOZÓ ÉS WEBSZERVER Ahogy már említve volt a fő tervezési szempotok a agyfokú rugalmasság és a jövőbeli bővíthetőséget figyelembe vevő skálázhatóság. Emiatt a feldolgozó szoftver több - részfeladatok szerit szétosztva - program modulból áll. Szoftver kompoesek: Vevőmodulok Előfeldolgozó modul Fő feldolgozó modul Felügyeleti modul Megjeleítő modul Webszerver Vevőmodul Eze szoftverkompoes végzi el egy állomás bejövő kapsolódási kérelméek feldolgozását valamit a kapsolat felépülése utá az adatok vételét dekódolását. A kiyert adatokat az előfeldolgozó modulak küldi el. a több vevőállomás lekezelése érdekébe a vevőállomások

7 számával megegyező számba párhuzamosa fut több ilye modul. Program szite ezek megegyezek supá paraméterezésükbe térek el egymástól. Emiatt a redszer további vevőállomások általi bővítése köye kivitelezhető. Előfeldolgozó modul A vevőállomások által küldött adatokat összegyűjti a vevőmodulokból és továbbítja - immár összefogva - a fő feldolgozó modul felé. Fő feldolgozó modul A vevőállomások által vett adatokba itezív kereséssel megkeresi a feltételezhetőe egy jelsomaghoz tartozó mérési értékeket majd a vevőállomások által küldött korrekiós téyezővel javítja az időmérés potosságát. Az egyes - feltételezett - jelsomagokra elvégzi a multilateráiós algoritmust mely többszálú végrehajtás segítségével optimálisa haszálja ki a redelkezésre álló erőforrásokat. A kapott eredméyek alapjá a hibás eredméyeket kiszűri az elfogadhatóak vélt eredméyeket továbbítja a megjeleítő modul felé. Kutatási élokból az ADS-B üzeetekből kiyerhető GPS koordiáták és az eze üzeetekre elvégzett multilateráiós pozíióbeslés eredméyét külö fájlba kiírja a fő feldolgozó modul. Ezzel számszerűsítei lehet a multilateráió alapuló módszer potosságát. Felügyeleti modul Folyamatosa moitorozza az egyes szoftverkompoesek állapotát. Megjeleítő modul Eze modul végzi el a fő feldolgozó modul által szolgáltatott pozíióbeslési eredméyek megjeleítését. Jelelegi állapotba a mérési potoko felül a vevőállomások helyei valamit éháy objektum úgy mit Budapest határvoala a Dua Budapeste belüli szakasza valamit a Liszt Fere Nemzetközi Repülőtér futó- és guruló pályáiak körvoala kerül megjeleítésre. Utóbbiak vektorgrafikus módo vaak tárolva és kirajzolva. A térkép skálázása a vevőállomások pozíiói alapjá törtéik az alkalmazott vetület távolságtartó. Az alkalmazott skálázási módszer miatt egy jövőbeli redszerbővítésre a megjeleítő automatikusa fog alkalmazkodi. A kirajzolt eredméyeket másodperekét képfájlba kiírja így az felhaszálható webes megjeleítéshez is. A megjeleítő több utávilágítási idejű eredméyt geerál amelyek közül a weboldalo lehet választai. Webszerver A radarredszer által előállított mérési eredméyek valós-idejű elérését a webszerver teszi lehetővé. A legegyszerűbb esettől eltérőe az alkalmazott megoldás több fizikai számítógépet haszál a felhaszálók felől érkező terhelés megosztására. Külö számítógép felel a változó tartalom - jeleleg a külöféle utávilágítási idejű radarképek - szolgáltatásáért míg egy másik szolgáltatja a többi webes tartalmat (statikus képek html fájlok). A szerver struktúra is a agyfokú rugalmasságot figyelembe véve került kialakításra igéy eseté köye skálázható melyre a várható látogatószám övekedése eseté lehet szükség.

8 EREDMÉNYEK Az 5. ábrá látható a weblap (http://radarlab.mht.bme.hu/~wamlat/) kezdőoldaláak képeryőmetése ( :03). A desig kialakítása sorá törekedtük a letisztult átlátható kialakításra. A megjeleítésél és 5 peres utávilágítási idő választható. A radarkép alatt jelmagyarázat segíti az eligazodást. A weboldal további lapjai többek között rövid leírás érhető el a redszer működéséről. 5. ábra Weblap kezdőoldala A 6. ábrá látható két felszálló és két áthaladó repülőgép pályája. A járatok adatai a méréssel párhuzamosa a weboldal segítségével kerültek megállapításra. A világoskék potok a Mode-A és Mode-C jelek alapjá besült pozíiókat jelölik. Megfigyelhető hogy az így előállt eredméyek között meglehetőse magas a fals beütések száma. A zöld potokkal jelölt Mode-S alapú multilateráió viszot láthatóa jó eredméyt ad.

9 6. ábra Felszálló és átrepülő járatok 7. ábra Mode-S üzeeteke alapuló multilateráió A 7. ábrá sak a Mode-S típusú válaszüzeeteke alapuló multilateráiós pozíióbeslés eredméye látható. A járatok adatai a már említett weboldal segítségével kerültek meghatározásra.

10 8. ábra Azoosítatla légi jármű Az említett weboldalo is lehetséges az egyes járatok yomo követése. Az ott alkalmazott módszer az ADS-B típusú üzeetek dekódolásá alapul. Ez az üzeet típus a Mode-S üzeetek egy változata amely tartalmazza a repülőgépek fedélzeti GPS vevői által számolt pozíiókat is. A 8. ábrá látható egy olya felszálló repülőgép pályája amely az említett weboldalo egyáltalá em látszódott eek oka pedig az hogy em sugárzott ADS-B típusú üzeeteket míg más típusú Mode-S üzeeteket ige. Emiatt a WAMLA redszer sikerese detektálta és kirajzolta a multilateráió alapuló pozíióbeslési eredméyeket. A WAMLA redszer pozíióbeslési potosságáak meghatározása egy hosszú távú mérés segítségével lett elvégezve amely a 9. ábrá látható. A lila potok az ADS-B típusú üzeetekből dekódolt pozíiókat jeletik míg a zöld potok az eze üzeetekből multilateráióval besült pozíiókat jeletik. A pozíiómérési hiba alapja eze mérési pot-párok közötti távolság melyet a haversie formula segítségével kapuk meg. A távolságkülöbségek átlaga 330 méterre míg a mediá érték 8 méterre adódott. A két hibaszámítási módszer aráya 6:-hez. Kétdimeziós ormális eloszlást feltételezve ez az aráy 06:-hez. A hibaértékek eloszlását megvizsgálva éháy outliert találtuk. Eek valószíűsíthető oka a fedélzeti GPS által szolgáltatott adatok késleltetéssel kerülek leküldésre így azok eltérek a téyleges pozíiótól. A mediá értékből kiidulva a redszer potossága agyjából 50m.

11 9. ábra Hosszú távú mérés ÖSSZEFOGLALÁS Az eredméyek alapjá belátható hogy a WAMLA redszer jó korreláiót mutat a függetle forrásból (ADS-B üzeetek) származó adatokkal. A redszer alkalmas lehet a légi iráyítás számára kisegítő adatok szolgáltatásával. Egy jövőbeli redszer alasoy költségű kompoesekből építhető fel mely az egész országot képes lefedi. KÖSZÖNENYILVÁNÍÁS A szerzők köszöetüket yilváítják A Magyar Közlekedési Mérökképzésért Alapítváyak a WAMLA projekt támogatásáért. FELHASZNÁL IRODALOM [] BUCHER RALPH MISRA D. A sythesizable low power VHDL model of the exat solutio of three dimesioal hyperboli positioig system VLSI Desig 00/5() pp [] FANG B.. Simple solutios for hyperboli ad related positio fixes. IEEE ras. Aerosp. Elet. Systems 990/6(5) pp [3] POIER ERIC SG Maual o Multilateratio Surveillae ICAO Motreal 007. [4] SZÜLLŐ ÁDÁM Passzív radarredszer a légi felderítésbe WAMLA. Repüléstudomáyi Közleméyek Szolok 0/ pp [5] SZÜLLŐ ÁDÁM Multilateráió a gyakorlatba - WAMLA pilotredszer. Repüléstudomáyi Közleméyek Szolok 03/ pp

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Mag SySteM. Padlótisztítás

Mag SySteM. Padlótisztítás HU Mag SySteM Padlótisztítás Mag System Kocepció Egy tartó midehez! Ilye még em volt: a Mag System esetébe egy tartóhoz az összes moptípus alkalmazható. Így helybe bármikor kiválasztható az optimális felmosási

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek Kommunikációs rendszerek programozása ről általában HUB, Bridge, L2 Switch, L3 Switch, Router 10/100/1000 switch-ek, switch-hub Néhány fontosabb működési paraméter Hátlap (backplane) sávszélesség (Gbps)

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója 2D/3D vétel Megadja, hogy a GPS vétel síkbeli (2D) vagy térbeli (3D). Utóbbi esetben magassági adat is rendelkezésre

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi

Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi Networkshop 2006 Miskolc Marton József Ernő BME OMIKK Tartalom Bevezetés motivációk egy gépképterítő használatára Követelmények

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS 1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS A médiumok szite midegyike előállítható már digitális formába. Ez az ú. digitális közös evező lehetővé teszi az ilye adatok egységes kezelését. Miél összetettebb egy médium,

Részletesebben

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer Egyelemegoldás iervallumelezéssel

Részletesebben

A WGS84 és HD72 alapfelületek közötti transzformáció Molodensky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára

A WGS84 és HD72 alapfelületek közötti transzformáció Molodensky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára A WGS84 és HD7 alapfelületek közötti traszformáció Molodesky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára Timár Gábor Molár Gábor Pásztor Szilárd ELTE Geofizikai Taszék, Ûrkutató Csoport.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

Riverbed Sávszélesség optimalizálás

Riverbed Sávszélesség optimalizálás SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Riverbed Sávszélesség optimalizálás Bakonyi Gábor hálózati mérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A-MAX IP Kamerarendszer Áttekintés:

A-MAX IP Kamerarendszer Áttekintés: Hungary 1191 Budapest, Üllői u. 206 Tel: +36 1 2960707 Fax: +36 2960701 www.trioda.hu, www.a-max.eu IP KAM E RÁK Felbontás A-MAX rendszer Áttekintés: Az IP kamerák 2 Megapixeles CCD-vel készülnek, mely

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

GPS szinkronizált időalap biztosítása elosztott radarrendszer számára

GPS szinkronizált időalap biztosítása elosztott radarrendszer számára GPS szinkronizált időalap biztosítása elosztott radarrendszer számára Szüllő Ádám Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudománi Egetem Budapest, Magarország szullo@mht.bme.hu

Részletesebben

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Adatfeldolgozás, adatértékelés Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Mskolc Egyetem, Hdrogeológa Mérökgeológa Taszék A vzsgált köryezet elemek, lletve a felszí alatt közeg megsmerése céljából számtala külöböző

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila Gépi tanulás a Rapidminer programmal Stubendek Attila Rapidminer letöltése Google: download rapidminer Rendszer kiválasztása (iskolai gépeken Other Systems java) Kicsomagolás lib/rapidminer.jar elindítása

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 127 128 Műszaki és Természettudomáyi Szekció Kiterjedéssel redelkező autoóm robotok gyülekezése Bolla Kálmá 1, Kovács Tamás 2, Fazekas Gábor 2 1 Iformatika Taszék,

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR AZ LTS PROJEKT Az elmúlt években a nagyobb európai távközlési szolgáltatók megkezdték szolgáltatásaik technológiai hátterének új alapokra helyezését. Ennek a munkának a keretében kerül sor a Magyar Telekom

Részletesebben

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2 VPN Virtual Private Network A virtuális magánhálózat az Interneten keresztül kiépített titkosított csatorna. http://computer.howstuffworks.com/vpn.htm Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 Előnyei

Részletesebben

A PEPS CAD/CAM rendszer 7.0 verzió újdonságai

A PEPS CAD/CAM rendszer 7.0 verzió újdonságai A PEPS CAD/CAM redszer 7.0 verzió újdoságai 31 Ez év elejé jelet meg a PEPS CAD/CAM redszer 7.0 verziója. A 7.0 verzió Widows Vista operációs redszer alatt is futtatható. Az eddigi megmukáló modulok számos

Részletesebben

JUMO. Megjelenítõ a mérési adatok vizualizálásához, tárolásához és kiértékeléséhez. Rövid leírás. Sajátságok. Blokkvázlat

JUMO. Megjelenítõ a mérési adatok vizualizálásához, tárolásához és kiértékeléséhez. Rövid leírás. Sajátságok. Blokkvázlat JUMO Meß- ud Regelgeräte GmbH A-1232 Wie, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefo: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefo/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

A Viharvadászok Egyesületének tagi szolgáltatásai

A Viharvadászok Egyesületének tagi szolgáltatásai A Viharvadászok Egyesületének tagi szolgáltatásai Érdekel a viharvadászat? Szeretnéd minél közelebbről és minél eredményesebben megfigyelni a közeledő szupercellákat? Olyan eszközöket szeretnél használni,

Részletesebben

Települési fejlődési pályák a Csereháton

Települési fejlődési pályák a Csereháton Település ejlődés pályák a Csereháto Pézes Jáos 1 Tóth Tamás 2 1. A terület lehatárolása és általáos jellemző A tájöldrajz értelembe vett Cserehát a magyar-szlovák országhatártól délre, a Herád- és a Bódva-

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés

GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés 1/10 Tartalom AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL... 3 AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL FUNKCIÓI... 3 AZ ÜZENETVÁLTÁS FOLYAMATA... 4 AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL FELÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA...

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: Fax: E-mail: (+36-1) 269-1642 (+36-1) 331 8479 info@ex-lh.hu www.ex-lh.hu Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon Pályázati

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP

Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP Pályázó neve: Székhelye, értesítési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseletére jogosult (név, tisztség,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

A Detektortól a Végső Ábrákig

A Detektortól a Végső Ábrákig A Detektortól a Végső Ábrákig Az adatok feldolgozása Ifj. Krasznahorkay Attila A Madártávlat Létrehozzuk az érdekes reakciókat (Barna Dániel előadása) 2 A Madártávlat Létrehozzuk az érdekes Érzékeljük

Részletesebben

Általánosított mintavételi tétel és alkalmazása kváziperiodikus jelek leírására

Általánosított mintavételi tétel és alkalmazása kváziperiodikus jelek leírására Általáosított mitavételi tétel és alkalmazása kváziperiodikus jelek leírására Dr. Földvári Rudolf BME Híradástechikai Elektroika Itézet ÖSSZEFOGLALÁS Az általáosított mitavétel külöböző esteiek bemutatása

Részletesebben

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Major Gábor UPC Növekvő igények FTTH technológiákkal szembeni versenyképesség Videós tartalmak növekedése (CD -> DVD -> BD SD -> HD -> 4K)

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

A DLD használatának feltételei:

A DLD használatának feltételei: A DLD használatának feltételei: DLD Short Range DLD Wide Range Egy WLAN kapcsolattal rendelkező irodai számítógép Egy folyamatos internetkapcsolattal rendelkező irodai számítógép Egy, a számítógéphez csatlakoztatott

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

Component Soft 1994-2013 és tovább

Component Soft 1994-2013 és tovább Component Soft 1994-2013 és tovább IT szakemberek oktatása, tanácsadás Fő témáink: UNIX/Linux rendszerek, virtualizációs, fürtözési, tároló menedzsment és mentési technológiák Adatbázisok és middleware

Részletesebben

A központi forgalomirányítás technológiájának 25 éves fejlődése további lehetőségek. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

A központi forgalomirányítás technológiájának 25 éves fejlődése további lehetőségek. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. A központi forgalomirányítás technológiájának 25 éves fejlődése további lehetőségek A telematikai alkalmazások technológiai fejlődésének kulcs elemei és mérföldkövei Informatika: - számítási és tárolási

Részletesebben

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN)

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN) IP alapú távközlés Virtuális magánhálózatok (VPN) Jellemzők Virtual Private Network VPN Publikus hálózatokon is használható Több telephelyes cégek hálózatai biztonságosan összeköthetők Olcsóbb megoldás,

Részletesebben

Járatszerkesztési feladatok

Járatszerkesztési feladatok Járatszeresztési feladato 1 Járatszeresztési feladato DR. BENKŐJÁNOS Agrártudomáyi Egyetem GödöllőMezőgazdasági Géptai Itézet A járat alatt a logisztiába általába a járműve meghatározott több állomást

Részletesebben

Hotspot környezetek gyakorlata

Hotspot környezetek gyakorlata SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 Hotspot környezetek gyakorlata info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás SCI-Network Rt. Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA A BÁCSALMÁSI AGRÁRIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ VETÕMAGOK, ÚJDONSÁGOKKAL KIBÕVÜLT SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. Új! Új! Ige korai: MAGÓG,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Heterogeneous Networks

Heterogeneous Networks Heterogeneous Networks Kis cellák, WiFi és LTE az okos hozzáférésben Equicomferencia, 2014. május 6.-7. Bordás Csaba Ericsson csaba.bordas@ericsson.com Bevezető helyett Egyre kevesebb réz a hozzáférésben

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban Hoszt kommunikáció Statikus routing Két lehetőség Partnerek azonos hálózatban (A) Partnerek különböző hálózatban (B) Döntéshez AND Címzett IP címe Feladó netmaszk Hálózati cím AND A esetben = B esetben

Részletesebben