VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]"

Átírás

1 Szüllő Ádám Seller Rudolf VALÓS IDEJŰ MULILAERÁCIÓ WAMLA PILORENDSZER 3 A ikkbe bemutatott passzív radarredszer a multilateráiós tehika segítségével képes mide olya légi jármű valós idejű detekiójára és yomo követésére amely redelkezik fedélzeti traszpoderrel. A radarredszer a szekuder radarok által haszált válaszjelekből állapítja meg a repülőgép pozíióját aélkül hogy megzavará aak redeltetésszerű működését. A kialakított multilateráiós radarredszer agy területek lefedését élozza meg (WAMLA Wide Area Multilateratio). A multilateráiós mérési elv időmérése alapul az egyes vevőállomások szikroizmusát GPS alapú agy potosságú órákkal sikerül biztosítai. A valós idejű feldolgozás segítségével élőbe lehet követi a repülőgépeket a kialakított weboldalo. A feldolgozó redszer a jövőbeli bővíthetőséget figyelembe véve készült el tervezéséél fotos szempot volt a agyfokú rugalmasság és skálázhatóság. REAL-IME MULILAERAION - WAMLA DEMO he preseted passive radar system is apable of detetig ad trakig every airraft i real time whih has oboard traspoder usig multilateratio tehique. he radar system use the sigalig of the seodary surveillae radar to determies the positio of the airraft without disturbig its ormal operatio. he radar system is desiged to over large areas (WAMLA Wide Area Multilateratio). he multilateratio priiple is based o aurate time measuremet the syhroizatio is provided by a subsystem based o GPS reeivig with suess. Real-time proessig allows live data to be show o webpage. he mai desig osideratios were flexibility ad salability. MULILAERÁCIÓ [4] A multilateráiós tehika haszálata feltételezi a több vevőállomás általi vételt azaz a jelforrást egyszerre legalább (egy későbbiekbe meghatározott) miimális számú vevő érzékeli (multisztatikus vétel. ábra) valamit eze jelforrás és a mérőredszer közötti függetleséget. Ez utóbbi feltétel aak a következméye hogy a multilateráió alapuló pozíió mérési eljárás eseté em ismert a méredő jelforrás jelidítási ideje. Eze ismeretle paraméter következtébe em haszálható a hagyomáyos radarredszerek esté mért OA 4 érték(ek). Az egyes állomások által vett jelek beérkezési idejéek (a redszer egészére voatkoztatott abszolút idő alapjá) preíz mérése lehetővé teszi az egyes állomások közötti DOA 5 értékek meghatározását amely adathalmaz a megfelelő algoritmus segítségével átalakítható a jelforrás téyleges pozíióját jól közelítő eredméyé. BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságta aszék Mikrohullámú ávérzékelés Laboratóriuma; BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságta aszék Mikrohullámú ávérzékelés Laboratóriuma; 3 Lektorálta: 4 OA - ime of Arrival - A jel idítása és vétele között eltelt idő. 5 DOA - ime Differee of Arrival - Az egyes vételi helyeke mért a jelekhez hozzáredelt abszolút idők külöbsége

2 . ábra Multisztatikus vétel A vett jelek beékezési ideje a redszer abszolút idejéhez viszoyította kerül meghatározásra az egyes időkülöbségek számítása az egyik tetszőlegese kiválasztott állomáshoz viszoyította törtéik N t r t r t r t r 0 N t r 0 t r 0 t r... 0 t r A DOA értékek és a keresett pozíió közti kapsolatot egy emlieáris egyeletredszer () adja meg ahol az r helyvektorok az egyes vételi állomások térbeli pozíióját míg t helyvektor a jelforrás pozíióját adják meg. Geometriailag az egyeletredszer az egyes időkülöbségek és hozzá tartozó helyvektor párok által meghatározott forgás-hiperboloidok metszéspotjára vezet. Lieáris egyeletredszerre vezető megoldás [][] A multilateráiós elvből származó emlieáris összefüggések elleére megadható egy lieáris egyeletredszer alapú leírás () mely a hagyomáyos matematikai eszköztár segítségével megoldható. A emlieáris összefüggések ebbe az esetbe az egyeletredszer egyes paramétereibe jeleek meg. 0 xa yb zc D Az () egyelet N darab vevőt feltételezve N- fokú egyeletredszert ad meg (3). 0 () ()

3 z y x C B A C B A C B A C B A D D D D N N N N (3) A (tetszőlegese megválasztott) =0 és = idexű vevő refereiakét szolgál az (3) egyeletredszer paramétereiek (4) (5) (6)(7) valamit eze paraméterek segédparamétereiek (8)(9) megadásába. x x A (4) y y B (5) z z C (6) z y x z y x D (7) R 0 R (8) r t R (9) A multilateráió alapuló pozíió meghatározás a közel síkbeli vevő elredezés következtébe em alkalmas magassági érték meghatározására. Kétdimeziós pozíió meghatározás eseté az egyeletredszer (3) alapjá belátható hogy legalább 4 vevő szükséges a pozíió meghatározásához. ovábbi megfigyelési potokat felhaszálva javul a multilateráió potossága. WAMLA RENDSZER [5] A kiépítésre került WAMLA redszer multilateráiós tehika segítségével polgári légi eszközök pozíióiak meghatározását tűzte ki élul. Az egyes járművek fedélzeté megtalálható SSR 6 traszpoderek által sugárzott jelsomagok vétele által lehetséges az egyes járművek térbeli és időbeli szeparáiója. A traszpoder a hagyomáyos ú. Mode-A és Mode-C válaszokat alkalmazza az SSR redszerbe idetifikáió és magassági adatok megadására. Külső szemlélő számára eze két válasz megkülöböztetése em lehetséges sak az SSR radar kérdező jele ismeretébe lehetséges elkülöítésük. A multilateráiós redszer szempotjából ez em okoz hátráyt hisze supá az egyes vételi állomásoko szükséges az egyes válaszjelek kvázi szimultá vétele és egymástól törtéő elhatárolhatósága valamit egyértelmű detekiója. Az SSR 6 SSR Seodary Surveillae Radar szekuder radar

4 redszer továbbfejlesztésekét jelet meg a traszpoderek Mode-S üzemmódja mely egy jóval fejlettebb struktúrájú egyedi azoosítást lehetővé tevő adatsomagokat haszál fel a repülőgép felderítésére. A Mode-S üzemmód legagyobb előye multilateráiós szempotból az ú. Aquisitio Squitter mely a traszpoder agyjából másodperekéti automatikus jelzését jeleti. A viszoylagosa magas ismétlési gyakoriság haszos a multilateráiós radarredszerbe törtéő alkalmazása sorá. [3] A pilot redszer egyes vételi állomásai az SSR válaszjelek frekveiájára hagolt ateákkal és detektorokkal érzékelik a beérkező jeleket. Digitalizálás utá a lokális feldolgozó egység szeparálja és azoosítja az egyes válaszokat ezekhez egyedi azoosítót valamit a helyi GPSDO segítségével időbélyeget redel. Az ily módo jeletőse redukált adatmeyiséget egy Etheret satoló segítségével az Iterete keresztül (titkosított módo) juttatja el a közpoti feldolgozó egységhez. Eze közpoti egység végzi el a beérkező adatok összevetése alapjá a multilateráiós pozíiószámítást mely eredméyt a redeltetési helyére juttatja (3. ábra).[4] SSR vevő 3. ábra Redszer blokkvázlat A traszpoderek által kibosátott jelek vétele egy speiális erre a élra kifejlesztett mikrohullámú eszközzel törtéik. Az 090 MHz-es jelekből többfokozatú szűrés-lekeverés sorá a logaritmikus erősítő által előáll a jel kvázi burkolója melyet a zajszithez képest adaptíva komparál így előáll egy biáris adatfolyam.

5 GPSDO 7 Az előzőek alapjá ismert hogy a multilateráiós mérés feltételezi az egyes vevőállomások szikroizáióját. Az egyes állomások közötti távolság miatt egy szikroizáiós összeköttetés kiépítése gazdaságilag em kifizetődő. A költségvozat és potosság alapjá a leghatékoyabb megoldás a GPS redszer által sugárzott rádiójelek vételé alapuló megoldás. Ismert hogy a GPS atomóra potosságot követel meg az egyes műholdak fedélzeté ez a helymeghatározás potosságáak biztosítása végett szükséges. E téy lehetővé teszi hogy egy GPS vevő agy potossággal meghatározhassa a világ-időt. Egy GPS vevő a agy potosságot az úgyevezett PPS 8 jelkimeet segítségével biztosítja; ez egy másodperekéti impulzus mely átlagosa agy potosságú a koordiált világidőhöz (UC) képest. SSR feldolgozó Az SSR vevő által szolgáltatott komparált értékeket a vevőbe elhelyezett digitális redszer dolgozza fel. A vevő komparált kimeetéek agysebességű mitavételezése által előáll egy folytoos bites soros adatfolyam. A mitavételezés 00 MHz feletti sebességgel törtéik (a mitavételező órajel szikroba va a GPSDO által biztosított órajellel) ez biztosítja a 0 s alatti időmérési felbotást. Az egyes SSR üzeettípusok a megfelelő szűrők segítségével kerülek detektálásra az adatfolyamból. Egy-egy szűrő végzi a Mode-A és Mode-C valamit a Mode-S üzeetek detektálását. A vett üzeetek azoosítója és a vétel ideje egy bufferbe kerülek ie az Etheret illesztő segítségével jutak el a közpoti feldolgozóba. 4. ábra Vevőállomás (BME E épület) 7 GPS Disiplied Osillator 8 Pulse Per Seod másodperekéti impulzus

6 EHERNE ILLESZŐ A redszer rugalmasságáak övelése érdekébe az egyes állomások Etheret illesztői jeletős változáso estek át. A korábbi gyakorlattal elletétbe em a közpoti feldolgozó satlakozik az egyes vevőkhöz haem azok satlakozak a közpoti feldolgozóhoz. Az új megoldásak köszöhetőe em kell tudi az egyes állomások IP ímeit mely a korábbi megoldás eseté problémákat okozott tekitve hogy a legtöbb iteret szolgáltatás diamikus IP ím kiosztást alkalmaz így az IP ímek időről időre megváltozak. A korábbi megoldás másik hátráya is megszűt azaz mivel általába egy lokális hálózato keresztül valósul meg a kapsolat a feldolgozóból kiiduló kapsolódási kísérletek egedélyezéséhez úgyevezett port-yitást kellett létrehozi a lokális hálózat határrétegé (általába ez egy router). Az új megoldás segítségével szite kofiguráió metese a hálózatra lehet köti a vevőállomásokat. Elmodható hogy ahol va megfelelő sebességű iteret kapsolat ott az eszköz gyorsa telepíthető gyakorlatilag elegedő az UP kábelt a routerhez/swithhez satlakoztati és bekapsoli az állomást. Az Etheretes illesztést jeleleg egy bakkártya méretű mikroszámítógép valósítja meg. Eze eszköz végzi el a lokális hálózathoz való satlakozáshoz szükséges protokollok végrehajtását valamit a közpoti feldolgozóhoz való satlakozást. Ameyibe is kiépült kapsolat az állomás periodikusa próbálkozik satlakozi a közpothoz. Amikor létrejött a kétiráyú kapsolat em sak a mérési adatok feltöltésére va lehetőség haem a közpotból törtéő vezérlésre paraméterállításra vagy akár szoftverfrissítésre is. A mikroszámítógépe agy megbízhatóságú operáiós redszer fut eze felül több védelmi elem is beépítésre került a megbízhatóság övelésére. A mikroszámítógép eze felül felügyeli és moitorozza a vevőállomás többi részegységét méri a tápellátás állapotát valamit a hőmérsékletet is. KÖZPONI FELDOLGOZÓ ÉS WEBSZERVER Ahogy már említve volt a fő tervezési szempotok a agyfokú rugalmasság és a jövőbeli bővíthetőséget figyelembe vevő skálázhatóság. Emiatt a feldolgozó szoftver több - részfeladatok szerit szétosztva - program modulból áll. Szoftver kompoesek: Vevőmodulok Előfeldolgozó modul Fő feldolgozó modul Felügyeleti modul Megjeleítő modul Webszerver Vevőmodul Eze szoftverkompoes végzi el egy állomás bejövő kapsolódási kérelméek feldolgozását valamit a kapsolat felépülése utá az adatok vételét dekódolását. A kiyert adatokat az előfeldolgozó modulak küldi el. a több vevőállomás lekezelése érdekébe a vevőállomások

7 számával megegyező számba párhuzamosa fut több ilye modul. Program szite ezek megegyezek supá paraméterezésükbe térek el egymástól. Emiatt a redszer további vevőállomások általi bővítése köye kivitelezhető. Előfeldolgozó modul A vevőállomások által küldött adatokat összegyűjti a vevőmodulokból és továbbítja - immár összefogva - a fő feldolgozó modul felé. Fő feldolgozó modul A vevőállomások által vett adatokba itezív kereséssel megkeresi a feltételezhetőe egy jelsomaghoz tartozó mérési értékeket majd a vevőállomások által küldött korrekiós téyezővel javítja az időmérés potosságát. Az egyes - feltételezett - jelsomagokra elvégzi a multilateráiós algoritmust mely többszálú végrehajtás segítségével optimálisa haszálja ki a redelkezésre álló erőforrásokat. A kapott eredméyek alapjá a hibás eredméyeket kiszűri az elfogadhatóak vélt eredméyeket továbbítja a megjeleítő modul felé. Kutatási élokból az ADS-B üzeetekből kiyerhető GPS koordiáták és az eze üzeetekre elvégzett multilateráiós pozíióbeslés eredméyét külö fájlba kiírja a fő feldolgozó modul. Ezzel számszerűsítei lehet a multilateráió alapuló módszer potosságát. Felügyeleti modul Folyamatosa moitorozza az egyes szoftverkompoesek állapotát. Megjeleítő modul Eze modul végzi el a fő feldolgozó modul által szolgáltatott pozíióbeslési eredméyek megjeleítését. Jelelegi állapotba a mérési potoko felül a vevőállomások helyei valamit éháy objektum úgy mit Budapest határvoala a Dua Budapeste belüli szakasza valamit a Liszt Fere Nemzetközi Repülőtér futó- és guruló pályáiak körvoala kerül megjeleítésre. Utóbbiak vektorgrafikus módo vaak tárolva és kirajzolva. A térkép skálázása a vevőállomások pozíiói alapjá törtéik az alkalmazott vetület távolságtartó. Az alkalmazott skálázási módszer miatt egy jövőbeli redszerbővítésre a megjeleítő automatikusa fog alkalmazkodi. A kirajzolt eredméyeket másodperekét képfájlba kiírja így az felhaszálható webes megjeleítéshez is. A megjeleítő több utávilágítási idejű eredméyt geerál amelyek közül a weboldalo lehet választai. Webszerver A radarredszer által előállított mérési eredméyek valós-idejű elérését a webszerver teszi lehetővé. A legegyszerűbb esettől eltérőe az alkalmazott megoldás több fizikai számítógépet haszál a felhaszálók felől érkező terhelés megosztására. Külö számítógép felel a változó tartalom - jeleleg a külöféle utávilágítási idejű radarképek - szolgáltatásáért míg egy másik szolgáltatja a többi webes tartalmat (statikus képek html fájlok). A szerver struktúra is a agyfokú rugalmasságot figyelembe véve került kialakításra igéy eseté köye skálázható melyre a várható látogatószám övekedése eseté lehet szükség.

8 EREDMÉNYEK Az 5. ábrá látható a weblap (http://radarlab.mht.bme.hu/~wamlat/) kezdőoldaláak képeryőmetése ( :03). A desig kialakítása sorá törekedtük a letisztult átlátható kialakításra. A megjeleítésél és 5 peres utávilágítási idő választható. A radarkép alatt jelmagyarázat segíti az eligazodást. A weboldal további lapjai többek között rövid leírás érhető el a redszer működéséről. 5. ábra Weblap kezdőoldala A 6. ábrá látható két felszálló és két áthaladó repülőgép pályája. A járatok adatai a méréssel párhuzamosa a weboldal segítségével kerültek megállapításra. A világoskék potok a Mode-A és Mode-C jelek alapjá besült pozíiókat jelölik. Megfigyelhető hogy az így előállt eredméyek között meglehetőse magas a fals beütések száma. A zöld potokkal jelölt Mode-S alapú multilateráió viszot láthatóa jó eredméyt ad.

9 6. ábra Felszálló és átrepülő járatok 7. ábra Mode-S üzeeteke alapuló multilateráió A 7. ábrá sak a Mode-S típusú válaszüzeeteke alapuló multilateráiós pozíióbeslés eredméye látható. A járatok adatai a már említett weboldal segítségével kerültek meghatározásra.

10 8. ábra Azoosítatla légi jármű Az említett weboldalo is lehetséges az egyes járatok yomo követése. Az ott alkalmazott módszer az ADS-B típusú üzeetek dekódolásá alapul. Ez az üzeet típus a Mode-S üzeetek egy változata amely tartalmazza a repülőgépek fedélzeti GPS vevői által számolt pozíiókat is. A 8. ábrá látható egy olya felszálló repülőgép pályája amely az említett weboldalo egyáltalá em látszódott eek oka pedig az hogy em sugárzott ADS-B típusú üzeeteket míg más típusú Mode-S üzeeteket ige. Emiatt a WAMLA redszer sikerese detektálta és kirajzolta a multilateráió alapuló pozíióbeslési eredméyeket. A WAMLA redszer pozíióbeslési potosságáak meghatározása egy hosszú távú mérés segítségével lett elvégezve amely a 9. ábrá látható. A lila potok az ADS-B típusú üzeetekből dekódolt pozíiókat jeletik míg a zöld potok az eze üzeetekből multilateráióval besült pozíiókat jeletik. A pozíiómérési hiba alapja eze mérési pot-párok közötti távolság melyet a haversie formula segítségével kapuk meg. A távolságkülöbségek átlaga 330 méterre míg a mediá érték 8 méterre adódott. A két hibaszámítási módszer aráya 6:-hez. Kétdimeziós ormális eloszlást feltételezve ez az aráy 06:-hez. A hibaértékek eloszlását megvizsgálva éháy outliert találtuk. Eek valószíűsíthető oka a fedélzeti GPS által szolgáltatott adatok késleltetéssel kerülek leküldésre így azok eltérek a téyleges pozíiótól. A mediá értékből kiidulva a redszer potossága agyjából 50m.

11 9. ábra Hosszú távú mérés ÖSSZEFOGLALÁS Az eredméyek alapjá belátható hogy a WAMLA redszer jó korreláiót mutat a függetle forrásból (ADS-B üzeetek) származó adatokkal. A redszer alkalmas lehet a légi iráyítás számára kisegítő adatok szolgáltatásával. Egy jövőbeli redszer alasoy költségű kompoesekből építhető fel mely az egész országot képes lefedi. KÖSZÖNENYILVÁNÍÁS A szerzők köszöetüket yilváítják A Magyar Közlekedési Mérökképzésért Alapítváyak a WAMLA projekt támogatásáért. FELHASZNÁL IRODALOM [] BUCHER RALPH MISRA D. A sythesizable low power VHDL model of the exat solutio of three dimesioal hyperboli positioig system VLSI Desig 00/5() pp [] FANG B.. Simple solutios for hyperboli ad related positio fixes. IEEE ras. Aerosp. Elet. Systems 990/6(5) pp [3] POIER ERIC SG Maual o Multilateratio Surveillae ICAO Motreal 007. [4] SZÜLLŐ ÁDÁM Passzív radarredszer a légi felderítésbe WAMLA. Repüléstudomáyi Közleméyek Szolok 0/ pp [5] SZÜLLŐ ÁDÁM Multilateráió a gyakorlatba - WAMLA pilotredszer. Repüléstudomáyi Közleméyek Szolok 03/ pp

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

(ICAO Doc 9476 1986) Útmutató, irányító (avagy szabályozó) rendszer egy repülőtér munkaterületén, valamennyi ott működő. kezelésére.

(ICAO Doc 9476 1986) Útmutató, irányító (avagy szabályozó) rendszer egy repülőtér munkaterületén, valamennyi ott működő. kezelésére. Mudra István, 2015 9. ea. LirKom II. (ICAO Doc 9476 1986) Útmutató, irányító (avagy szabályozó) rendszer egy repülőtér munkaterületén, valamennyi ott működő Légijármű Gépjármű Személy(zet)ek kezelésére.

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség: defiíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás sorá Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség fogalomköre és az érdesség

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Átfolyó-redszerű gázvízmelegítő teljesítméyéek és hatásfokáak meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Szuyog Istvá 005 Készült az OTKA T-0464 kutatási projekt keretébe A Gázipari oktatási laboratórium

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

3. Sztereó kamera. Kató Zoltán. Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/)

3. Sztereó kamera. Kató Zoltán. Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/) 3. Sztereó kamera Kató Zoltá Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika taszék SZTE (http://www.if.u-szeged.hu/~kato/teachig/) Sztereó kamerák Az emberi látást utáozza 3 Sztereó kamera pár Két, ugaazo 3D látvát

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Koós Tamás Zríyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zme.hu DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Absztrakt A tériformatikai szoftverek egyre szélesebb köre képes

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

EEE Kutatólaboratórium MTA-SZTAKI Magyar Tudományos Akadémia

EEE Kutatólaboratórium MTA-SZTAKI Magyar Tudományos Akadémia DElosztott I S T R I B U T EEsemények D EV E N T S A NElemzé A L Y S I S se R E SKutatólaboratór E A R C H L A B O R A T Oium R Y L I D A R B a s e d S u r v e i l l a n c e Városi LIDAR adathalmaz szegmentációja

Részletesebben

A szűréstechnika új világa

A szűréstechnika új világa HU A szűréstechika új világa Tiszta megoldás az ipari szeyeződésekre erőművek épületgépészet acélipar papíripar Ipari szűrők a DANGO & DIENENTHALTÓL A DANGO & DIENENTHAL Filtertechik GmbH immár kb.70 éve

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS Hartung István BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék TEMATIKA Cloud definíció, típusok, megvalósítási modellek Rövid Azure cloud bemutatás

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai Eötvös Loád Tudomáyegyetem Temészettudomáyi Ka A logaitmus függvéy bevezetése és alkalmazásai Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Lebaov Dóa Mezei Istvá Adjuktus Matematika Bs Alkalmazott Aalízis és Matematikai

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 0/2007 (II. 27.) SzMM redelettel módosított /2006 (II. 7.) OM redelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe törtéő felvétel és törlés eljárási redjéről alapjá. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi

Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi Networkshop 2006 Miskolc Marton József Ernő BME OMIKK Tartalom Bevezetés motivációk egy gépképterítő használatára Követelmények

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban A következő követelmények egyrészt azért fontosak, hogy megfelelően dokumentálják az eseményeket (bizonyítékként felhasználóak legyenek),

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft Automatizált Térfigyelő Rendszer 1 1. Általános ismertető A valósidejű kamera képfeldolgozó informatikai rendszereket fejleszt, budapesti székhellyel. A technológia felhasználási területei: közúti forgalomelemzés

Részletesebben

6 A teljesítményelektronikai kapcsolások modellezése

6 A teljesítményelektronikai kapcsolások modellezése 6 A teljesítméyelektroikai kapcsolások modellezése A teljesítméyelektroikai beredezések vagy már ömagukba egy bizoyos szabályzott redszert alkotak, vagy egy agyobb szabályozott redszer részét képezik.

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész Egyeáramú gépek 008 É É É + Φp + Φp + Φp - - - D D D A kommutáció elve Gyűrűs tekercselésű forgórész Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész 1 Egyeáramú gép forgórésze a) b) A feszültség időbeli változása

Részletesebben

ÁTFOLYÓ-RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS HATÁSFOKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

ÁTFOLYÓ-RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS HATÁSFOKÁNAK MEGHATÁROZÁSA MISKOLCI EGYETEM Gázméröki Taszék Web: www.gas.ui-miskolc.hu Szuyog Istvá PhD hallgató ÁTFOLYÓ-RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS HATÁSFOKÁNAK MEGHATÁROZÁSA GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOKHOZ OTKA

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Balatonőszöd, 2013. június 13.

Balatonőszöd, 2013. június 13. Balatonőszöd, 2013. június 13. Egy tesztrendszer kiépítése Minőséges mérőláncok beépítése Hibák generálása Költséghatékony HW környezet kialakítása A megvalósított rendszer tesztelése Adatbázis kialakítása

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató optipoit 500 telefook Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általáos iformációk............................... 4 A fukciók végrehajtása............................. 7 optipoit 500 etry HiPath

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer Egyelemegoldás iervallumelezéssel

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek Kommunikációs rendszerek programozása ről általában HUB, Bridge, L2 Switch, L3 Switch, Router 10/100/1000 switch-ek, switch-hub Néhány fontosabb működési paraméter Hátlap (backplane) sávszélesség (Gbps)

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 323 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 323 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000733T! (9 HU ( ajstromszám: E 007 33 (3 T MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABAAOM SZÖEGÉNEK FORÍTÁSA ( Magyar ügyszám: E 06 756087 ( A bejeletés apja: 006. 06. 08. (96 Az európai

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE 2 1. BEVEZETÉS Pokorádi László Szoloki Tudomáyos Közleméyek XVII. Szolok, 3 FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE Techikai redszerek matematikai modellvizsgálata sorá figyelembe kell veük,

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében Tea előadás 2012. 02. 07. Penc Braunmüller Péter A GNSSnet.hu hálózati szoftverében (Geo++ GNSMART) elérhető troposzféra modellek vizsgálata

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Külsőtokos redőny-, és zsaluzia rendszerek RONDO. ReDŐNyök Kapuk Zsaluziák Szúnyoghálók

Külsőtokos redőny-, és zsaluzia rendszerek RONDO. ReDŐNyök Kapuk Zsaluziák Szúnyoghálók Külsőtokos redőy-, és zsaluzia redszerek RONDO ReDŐNyök Kapuk Zsaluziák Szúyoghálók RONDO redőyredszer Karakteressé, egyedivé teszi a homlokzatot. 02 03 A ROMA külsőtokos áryékoló redszerei építkezések

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Hanka László. Fejezetek a matematikából

Hanka László. Fejezetek a matematikából Haka László Egyetemi jegyzet Budapest, 03 ÓE - BGK - 304 Szerző: Dr. Haka László adjuktus (OE BGK) Lektor: Hosszú Ferec mestertaár (OE BGK) Fiamak Boldizsárak Előszó Ez az elektroikus egyetemi jegyzet

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N S A F E A R E A ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS Irodák, épületek, parkolók és eyéb létítmények biztonsátechnikai védelmére kifejlztett rendszerünk

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Mag SySteM. Padlótisztítás

Mag SySteM. Padlótisztítás HU Mag SySteM Padlótisztítás Mag System Kocepció Egy tartó midehez! Ilye még em volt: a Mag System esetébe egy tartóhoz az összes moptípus alkalmazható. Így helybe bármikor kiválasztható az optimális felmosási

Részletesebben

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben