Szervezet értékelemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezet értékelemzése"

Átírás

1 Fdr Valéria: Szervezet értékelemzése Mi a szervezet? a. Egymással kölcsönösen függ egységek hálózata. b. A fegyelem, a szervezeti egységek, a hierarchia szintjei és a funkcinális csprtk összetett és állandóan fejld váltzata. c. Egy gazdasági vagy társadalmi cél érdekében biznys szabályk szerint együttmköd funkcinális csprtk. Az irányíttt szervezeti váltztatás A vállalatknál, szervezeteknél igen skféle váltzás megy végbe. A szervezetelméletek körében szervezeti váltzásnak neveznek minden lyan átalakulást, amely a szervezetek lényeges jellemziben következik be. Ennek végs célja mindig a szervezet teljesítményének alakítása. A szervezeti váltzásk irányítása és beflyáslása a vezetés közpnti funkciója. A szervezet legfntsabb jellemzi: a mködési flyamatk, a szervezet struktúrája, a szervezeti kultúra, a szervezeti magatartás, a hatalmi-plitikai visznyk. Mködési flyamatk: Azk a flyamatk, amik a szervezeti funkciók közvetlen megvalósítását szlgálják (pl. anyagbeszerzés, kntírzás, minségellenrzés, stb.). Szervezeti struktúra: A munka-, és hatáskörmegsztást, a krdinációt és a szervezeti sémát jelenti. Szervezeti kultúra: A szervezeti lét mindennapjaiban a szervezeti tagk értékrendszerében megjelen, a tagk viselkedését rientáló elem. A szervezet tagjai által elfgadtt értékek rendszere, amellyel meghatárzzák önmagukat és környezetüket. A szervezeti kultúra kitölti mindazkat a hézagkat, amelyeket a szervezeti struktúrát leíró váltzók szabadn hagynak. (pl. szervezeti klíma, attitd, tárgyalási stílus, együttmködés vagy rivalizálás, stb.) Szervezeti magatartás: A szervezetben az egyénekre és csprtkra jellemz magatartási, viselkedési sajátsságk, munkakapcslatk. (pl. vezetési stílus, kapcslatk kezelése a döntéshzatalnál, stb.) Hatalmi-plitikai visznyk: A szervezeten belüli és a szervezeten kívüli hatalmi visznyk az emberek cselekedeteinek legmélyebben rejl mzgatórugói. Egyének és csprtk kmpetencia és pzíció visznyai. (Hatalm: esély arra, hgy valaki az akaratát az ellenszegülés ellenére is képes keresztülvinni.) AZ ÉRTÉKELEMZÉSSEL VÉGZETT SZERVEZETFEJLESZTÉS Az értékelemzéses szervezetfejlesztés célja:

2 Elssrban a szervezeti struktúra, a mködési flyamatk, a tevékenység és magatartásszabályk és a humánkapacitásk kimunkálására irányul, de figyelembe veszi a szervezet tagjainak tapasztalatait, elvárásait, fejleszti a szervezet tagjainak önmagukra irányuló reflexióját, a bels flyamatkra vnatkzó tanulási és váltztatási képességet is. Mikr ajánlható, mikr van szükség értékelemzéssel végrehajttt szervezetfejlesztésre? Ha: a szervezet mködésében kmly zavark találhatók. a feladatk ellátása érzékelheten nagy apparátussal és bürkráciával valósul meg; a szinte rendszeresen zajló kisebb szervezeti átalakításk helyett, átfgó felülvizsgálat és kncepción alapuló javaslat válik szükségessé, a szervezet jelents átalakítását teszi szükségessé egyes tevékenységek kiválása, leépítése, ill. a társaság gyrs bvülése, növekedése, stb. tvábbá az új szervezet kialakítása érdemi kmmunikációt, együttmködést, esetleg knfrntációt kíván meg az egyes szakterületek között; a megszkttság, a megmerevedett struktúrák fellazítására knfrmitást csökkent beavatkzásra van szükség; a váltztatás elfgadását segítheti, a jelents személyek részvétele és aznsulása a javaslatkkal. A knkrét szerzdésekben a szervezet kialakítása, a fbb funkciók, mködési flyamatk ptimalizálása mellett kiegészít célkitzések is megfgalmazást nyernek, ezért általában szervezet és tevékenység-fejlesztésrl van szó. Kiegészít célkitzések pl.: A szükséges létszám meghatárzása. Rezsi költségek csökkentése 10%-kal. Igazgatási létszám csökkentése. Üzletágak (üzemek, stb.) együttmködésének fejlesztése. Irányítási rendszer fejlesztése. Új üzletágak létrehzása. Meglév ágazatk leépítése, stb. Szervezetfejleszt team: Különösen fnts, hgy a team tagjai a szervezetben jelentséggel bíró személyek legyenek. A fbb szervezeti egységek képviselete megvalósuljn (termelési egységek, kisegítkiszlgáló egységek, kereskedelem, közgazdasági egységek). A vállalati szervez, vagy az SZMSZ elkészítéséért felels is team-tag legyen. Vezet is lehet team-tag, de nem szükségszer. + ua. mint általában: team-munkára való alkalmasság. Szervezetfejlesztéshez szükséges infrmációk: A cég szervezeti és mködési szabályzata. A szabályzathz képesti módsításk összefglalása. Részletes szervezeti struktúra, munkakör és létszám adatkkal. Vállalati stratégia és hsszú távú tervek. A szervezettel fglalkzó bármilyen 0-2 éves elemzés, értékelés, ellenri jelentés, stb. A cég éves terve. Tevékenység jellege szerinti árbevétel és költség megszlás, költségnemenként. Közpnti és üzemi (üzletági, irdai, stb.) általáns költségek, benne a bér. Humánplitika íráss anyagai.

3 Interjúk: a szervezeti egységek vezetinek értékelése feladataikról, más egységekkel való együttmködésrl, személyi és tárgyi, technikai feltételekrl, hatáskörökrl, vezetési stílusról, az általa lényegesnek tarttt prblémákról, a váltztatandó területekrl, és iránykról - általában a team által összeállíttt kérdív segítségével. Az interjú lebnylítására több lehetség is adódik, a helyi szkásk alapján a team dönt a felvétel módjáról (kikérdezés, a kérdív szétsztása, majd határidre való bekérése, a teamvezet, vagy vezet írja alá, stb.) Vezeti interjú a felsvezetkkel a szervezeti, irányítási elképzeléseikrl, elvárásaikról. Az infrmációk összegyjtése a team közös feladata. Az interjúk értékelését és a vezeti interjút visznt mindig az értékelemzk végzik: igen fnts infrmációk szerezhetk az interjúk mindegyikének ellvasásából. Egy-két alapsabb elemzés felbukkanhat, felmérhet a megkérdezettek hzzáállása, érdekldése a téma iránt, következtetni lehet a szervezet felkészültségére az adtt területtel kapcslatban, és meg lehet találni azt a néhány embert, akik bár nem team-tagk, de szövetségesek lehetnek, ill. bevnhatók biznys fáziskban, és fel lehet készülni biznys ellenállásra is. A vezetkkel való találkzásnak is száms szerepe van. Egyrészt létfntsságú megismerni a vezet személyiségét, prblémáit, vezetési stílusát, terveit, elképzeléseit, mert ezekhez a munka flyamán igazdni szükséges. Másrészt a bizalm ersítéséhez is szükség van a kmmunikációra. Az infrmációk tehát egyrészt a szervezet frmális jegyeire irányulnak, másrészt a szervezeti egységek teljesítményének felmérésére, harmadrészt a szervezeti légkörre, szervezeti magatartásra, viselkedésre, kultúrára. Igények: a. Az igényeket általában a szervezet f flyamataira határzzuk meg. A flyamatkat a vállalati f tevékenység résztevékenységekre bntásával alakíthatjuk ki. Egy iparvállalatnál tipikusan elfrduló fflyamatk: értékesítés, fejlesztés és mszaki elkészítés, termelés, üzemfenntartás, munkaer- és bérgazdálkdás, készletgazdálkdás, pénz, hitel és jövedelemgazdálkdás. Egy kereskedelmi vállalat flyamat mdellje: vevi rendelések és tel jesítések, marketing, prmt kiszlgálás, készletnyilvántartás, szállítói rendelések és teljesítések, árinfrmációk kezelése, árufrgalm elszámlása, számvitel, éves és középtávú árufrgalm tervezés és elemzés, készletelemzés és készlettervezés, gazdasági elemzés. Egy szftverfejlesztéssel fglalkzó divízió flyamat mdellje: fejlesztés elkészítése: szerzdéskötés, fejleszt team összeállítása, terv-analízis, rendszer-tervezés, fejleszteszköz-beszerzés,

4 fejlesztés végrehajtása: tesztelés és vizsgálatk, Prjektspecifikus Knfigurációs management feladatk végrehajtása, egyeztetés a megrendeli igényekkel, prttípus készítése, fejlesztési dkumentáció véglegesítése, átadás, rendszerfelügyelet. gazdasági elemzés. stb. b. Az igények megfgalmazhatók az egyes szervezeti egységekkel szemben is. Ez aznban a jelenlegi szervezeti séma szerint strukturál, és nem hzza lyan jól szem elé a tevékenységek ellátásának célszer módsításait. A flyamatk áttekintése azért is fnts, mert a szervezeti és a flyamat struktúra ugyanazkra a tevékenységeket tartalmazza, csak a flyamatk vizsgálatánál a hangsúly az egyes tevékenységek végrehajtási módján és azk kapcslatain van, míg a szervezeti struktúránál a figyelem a munkakörökre, a szervezeti egységekre, a hatáskörökre irányul. Ahhz, hgy hatékny szervezeti struktúrát tudjunk kialakítani, eltte szükséges a flyamatkat, azk fejlesztési szükségleteit áttekinteni. Funkció-családfa: Az igények kielégítéséhez szükséges ellátandó feladatk a szervezet funkciói. A funkció-családfa az általáns értékelemzési ismeretek alapján megszerkeszthet. Ami szakmailag megfigyelhet eltéréséket eredményez, az a célkitzés tartalma és a team által prblémásnak érzett területek dminánssá válása. Ez utóbbiak részletesebben kibntásra kerülnek a családfában. Pl. egy találmányhasznsítási, pénzügyi tanácsadó rt. fejlesztésének célkitzése: rezsi költségek csökkentése 10%-kal, közpnti apparátus létszámcsökkentése, üzletágak együttmködésének fejlesztése, ügyviteli flyamat egyszersítése, az irányítási rendszer fejlesztése, az üzletágak megsztttságának, gazdálkdásának, mködési frmájának vizsgálata. Itt egész részletesen kidlgzásra kerültek a vezetés és a közpnti adminisztráció feladatai. (lásd 1. számú melléklet) Ahl munkakörre lebnttt létszám-szükségletet kell kidlgzni, az egész funkciócsaládfát nagyn részletesen kidlgzzuk, hgy a kapacitás mellérendelése alapsabb lehessen. A funkciócsaládfában benne van a mi intuíciónk is, mert az addigi infrmáció alapján érezni kell, hgy milyen részletes, mire hangsúlys családfát kell készíteni. Nekünk kell irányítani, esetenként krrigálni a családfát, ha az a céltól eltér hangsúlykat és fntsságkat kíván megjeleníteni. Funkcióteljesítés-bírálat:

5 Általában értékelési szempntkat fgalmazunk meg, ami alapján véleményt alakítunk ki arról, hgy az adtt funkció csprt milyen szinten kerül ellátásra. Az ún. értékelési szempntk azk a jellemzk, amit figyelembe veszünk az adtt funkció-ellátás minsítésénél. (lásd 2. számú melléklet) Mindazkat az infrmációkat fel kell használni, amiket a team addig összegyjtött, elemzett, értékelt. Igen pntsan kell fgalmazni, mert általában óriási érzékenység tapasztalható a funkció-teljesítés bírálata kapcsán. Az értékelemzt és a teamet is gyakran eluralja a kritikus énje, ezért hangsúlyzni kell, hgy elssrban a váltztatandó elemekre kncentrálunk, s az értékelés egyldalúsága ennek köszönhet. Funkcióköltség-bírálat: Szervezet esetében a feladatellátás legjellemzbb ráfrdítása a munkaer létszáma ill. bére. A létszám ill. a bér szétsztása csak a helyi szakemberek segítségével történhet. Ha elre tudtt, hgy ilyen jelleg funkcióköltség-elemzést kell csinálni, akkr az infrmációs szakaszban célszer rákérdezni a szervezeti egységek vezetitl arra, hgy az egyes feladatcsprtk ellátása milyen mértékben köti le munkaidejüket. (lásd 3. számú melléklet) A feldlgztt infrmációk, valamint a feltárt gyengepntk alapján szükséges a célkitzések felülvizsgálata és pntsítása és annak vezeti egyeztetése. Ebben a fázisban egyébként is érdemes egy vezeti tájékztatót beiktatni, ahl a helyzetértékelést és a célkitzések áttekintését célszer elvégezni. Alktó-szakasz: Feladata a feltárt hiánysságk megszüntetésére, a kijelölt célk elérésére alkalmas ötletek összegyjtése, elképzelések felvázlása. Ebben a szakaszban célszer a teamet a megszktt környezetbl kiemelni, ami abból a szempntból is fnts, hgy minél jbban el tudjanak szakadni a mindennapi feladataiktól, a jelenlegi megldásktól, egyes érintett személyek ráhatásától, s minél kevesebbet fglalkzzanak - ha van ilyen - fejlesztést gátló hatalmi visznykkal, és az esetleges érdeksértésekkel. A szervezetfejlesztésnél is meg lehet hívni szakértket, helyieket és külsket egyaránt. A helyiek közül azkat, akik segítették az addigi munkát, és észreveheten szimpatizálnak a fejlesztéssel és jelents személyeknek számítanak. Külsknél esetleg szóba kerülhet egy-egy terület avattt szakértjének meghívása az adtt téma tárgyalásának idejére, pl. kntrller rendszer mködtetése. Az alktó szakasz végére általában rendelkezésre áll az új szervezeti séma vázlats struktúrája, ami a szervezeti feladatk telepítésének els fázisát jelentik. Általában egy szervezeti váz kncepciót jelent, ahl a fbb területek, funkciócsprtk kerülnek kialakításra, a vezetési szintek száma, a szervezeti hierarchia és az alapvet irányítási visznyk kerülnek megtervezésre. Ekkr mindenképpen szükséges egy vezeti knzultáció, jóváhagyás. Javaslatk kidlgzása: A javaslattételi szakasz munkája a részletes szervezeti felállás kidlgzása, az egyes szervezeti egységek feladatlistájának összeállítása, funkció-ellátási stratégiák kimunkálása, egyes tevékenységek fejlesztésére, a kapcslatrendszerre, az együttmködésre vnatkzó javaslatk részletezése. A javaslat része a hatáskörök telepítése is.

6 (lásd 4. számú melléklet) A javaslatkkal szembeni ellenállás: A vállalatban minden váltzás megzavarja a kialakult egyensúlyt, és zavarkat idéz el az emberi kapcslatk szintjén. A következmények: biznytalanság, felfgásbeli trzulás, régi nrmák, eszmék és kiváltságk megrzéséért flytattt harc. Az érintettek kell indkkat srakztatnak fel a fejlesztési flyamat fékezéséhez. Az ellenálláskat nem lehet megkerülni, és el kell fgadni azkat természetes jelenségként. Az ellenállást ugyanis az a körülmény, hgy nem vesznek róla tudmást, csak tvább növeli. Az ellenállás kai: 1. Az emberekben törekvés van a már elért status-qu megrzésére. A váltás biznytalansággal, és a már megszerzett, bebiztsíttt értékek elvesztésének kckázatával jár. Az emberek tudatsan és tudattalanul is skat tesznek, hgy ezt a kckázatt elkerüljék. 1. Mködik az utsider-effektus, vagyis az az alapállás, hgy "ezt ti találtátk ki, csináljátk meg, semmi közöm hzzá". 1. A váltzással való aznsulás alapveten függ attól, hgy az emberek számára mennyire nyilvánvaló a prbléma. A váltzásk kezdeményezi a vezetk, mivel k felelsek a szervezet teljesítményéért, és számukra nagyn fnts lehet a teljesítményt veszélyeztet helyzet felszámlása. Ez aznban nem feltétlenül mndható el más vezetkrl, ill. a besztttak többségérl. Fnts tehát a helyzet érthet feltárása, a váltzás szükségességének indklása. 1. Mindezek mellett egyéb, a váltzást nehezít magatartási, visznyulási frma is megjelenik (knfrmitás, dgmatizmus, bizalmatlanság), ami a siker ellen hat. Mindezen állításk legfntsabb mndanivalója, hgy a váltzást kezdeményez vezetk és a váltzás által érintett többi szervezeti tag eltér módn visznyul a váltzáskhz. Egyes váltzásk tárgyi-technikai eszközökkel végigvihetk (egy új termelési flyamat beindítása, egy vezet kinevezése, új szervezeti és mködési szabályzat elkészítése, stb.), míg másk a szervezeti tagk tevékenységének, magatartásának váltzását igénylik. A váltzásk végrehajtása érdekében mindig vezeti intézkedések szükségesek. Összefglalva, az értékelemzéssel végrehajttt szervezetfejlesztés legfntsabb ismérvei: Felvállalja a szervezeti struktúra meghatárzását, a szervezeti egységek tevékenység és kapcslatrendszerének kimunkálását, a fbb mködési flyamatk racinalizálását. A team mködtetésével és egyéb módszerekkel bekapcslja az emberi tényezt, hasznsítja a szervezet múltra vnatkzó tapasztalatait, a teambe került jelents személyek révén érvényesülnek a szervezetre jellemz megrzend szkásk, hagymányk. A közös munka srán fejldnek - a szervezeti hatéknyság szempntjából fnts - a viselkedési és együttmködési módk, attitdök. Az értékelemzés srán a résztvevk megértik, elfgadják, és/vagy megtanulják maguk felismerni sikertelenségük, prblémáik kait, azkat értékelik, a megldáskat kidlgzzák és a tvábbiakban alkalmazzák. Összességében javul a saját mködésre, bels flyamatkra vnatkzó tanulási és váltzási képesség. A küls és bels szakértk együttmködése ötvözi azkat az elnyöket, ami abból származik, hgy a külsk új, más szemszögbl, valószínleg tárgyilagsabban látják a szervezeti jelenségeket, valamint függetlenek a szervezet jutalmazási, hatalmi rendszerétl, míg a

7 belsk els kézbl származó infrmációkkal rendelkeznek a szervezet frmális és infrmális mködésérl, a szervezet hatalmi visznyairól, stb. Funkciócsaládfa F1 Céget irányít 1. melléklet F11 Célt kitz F12 Kötdést ersít F111 Stratégiát kialakít F112 Üzletplitikát kidlgz F121 Célt elfgadtat F13 Mködést összehangl F1111 Szervezetet fejleszt F1112 Termékszerkezetet fejleszt F1113 Gazdálkdást fejleszt F1211 Tájékztat F122 Teljesítményt elismer F1212 Irányításba bevn F1213 Tulajdnssá tesz F1221 Elmenetelt lehetvé tesz F1222 Megfizet F123 Fejldést lehetvé tesz F1223 Erkölcsileg elismer F124 Munkahelyi légkört gndz F131 Feltételeket biztsít F132 Munkát elszt F1311 Személyi feltételeket biztsít F1312 Munkafeltételeket biztsít F1313 Infrmációval ellát

8 F1321 Feladatt, felelsöket meghatárz F1322 Hatáskört meghatárz F1323 Dönt F133 Erfrráskkal gazdálkdik F1331 Erfrrást centralizál F1332 Erfrrást elszt F1333 Elvárást meghatárz F1334 Cntrlling feladatt ellát F13341 Adatt gyjt F13342 Értékel F13343 Beavatkzik F1335 Pénzzel gazdálkdik F13351 Likviditást biztsít F13352 Pénzt hasznsít F13353 Kckázati alapt létrehz F13354 Beruház F134 Szlgáltatást nyújt F1341 Jgi, szabadalmjgi F1342 Oktatás, képzés F1343 Marketing, piackutatás F1344 Infrmáció feldlgzás, ügyvitel F1345 Infrmáció nyilvántartás, rendezés F14 Arculatt kialakít F141 Képviseletet biztsít F142 Nevet ismertté tesz F143 Küls kapcslatt tart F2 Alapfeladatt ellát F21 Infrmációt szerez

9 F211 Infrmációt gyjt F2111 Knkurenciát figyel F2112 Sajtót figyel F212 Infrmációt feldlgz F22 Megbízást szerez F221 Terméket, tevékenységet ismertté tesz F222 Partnert felkutat F23 Megrendeli igényt tisztáz F231 Üzleti tárgyalást flytat F232 Megállapdást rögzít F24 Tervezetet készít F241 Kalkulációt készít F2411 Feladatt megismer F2412 Jgi feltételeket tisztáz F2413 Finanszírzási feltételeket tisztáz F2414 Szállítási, adásvételi feltételeket tisztáz F2415 Határidt megállapít F242 Szerzdéses knstrukciót kialakít F243 Tartalmi, alaki feltételeket betart F244 Szerzdéstervezetet elterjeszt F25 Szerzdést köt F26 Szerzdést realizál F261 Szerzdést tvábbít F262 Teljesítést biztsít F2621 Lízingel, vásárl F2622 Alvállalkzói szerzdést köt F2623 Imprtt-exprtt bnylít F2624 Árut elad

10 F263 Követelést beszed F2631 Teljesítést igazltat F2632 Számlát készít F2633 Fizetést ellenriz F264 Szerzdést karbantart 1. melléklet Funkció-bírálat (példák) Funkció Értékelési szempnt Minsítés SZERVEZETET FEJLESZT TERMÉKSZERKEZETET FEJLESZT KONKURENCIÁT FIGYEL INFORMÁCIÓT FELDOLGOZ ÜZLETI TÁRGYALÁST FOLYTAT SZERZDÉST SZIGNALIZÁL ALVÁLLALKOZÓI SZERZDÉST KÖT SZÁMLÁT KÉSZÍT SZERZDÉST NYILVÁNTART JÖVRE IRÁNYULTSÁG, ALKALMAZKODÓ KÉSZSÉG, SZEMÉLYRE ÉPÜLTSÉG PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELÉS, NYERESÉG TERMEL KÉPESSÉG, TÖBBLÁBON ÁLLÁS RENDSZERESSÉG, MEGFIGYELT KÖR, FORRÁS GYORSASÁG, HOZZÁÉRTÉS CÉLTUDATOSSÁG, KORLÁTOK TISZTÁZÁSA, STÍLUS TISZTÁZOTTSÁG, ELÉRHETSÉG EGYIDEJSÉG, ÖSSZEHANGOLTSÁG, HARMONIZÁCIÓ GYORSASÁG, SZAKSZERSÉG RENDSZEREZETTSÉG, BIZTONSÁG, HOZZÁFÉRHETSÉG, GÉPESÍTETTSÉG HIÁNYZÓ MEGFELELEN TELJESÍTETT 2. melléklet Funkció - munkaköri mátrix Magyarázat a táblázathz: 01 - Munkakörök, funkciók 02 - Felsvezetés 03 - Irdavezetés 04 - Üzletkötök 05 - Pénzügyi számvitel 06 - Adminisztráció

11 07 - Jg 08 - Oktatás 09 - Közgazdaság 10 - Gndnkság 11 - FUNKCIÓHORDOZÓK 12 - RANGSOR F11 Célt kitz 0,5 0, F12 Kötdést ersít 0,7 0,8 2 9 F13 Mködést összehangl 2,6 1,4 9,3 13,8 0,9 0,3 4, F14 Arculatt alakít 0,6 0,9 1,9 3 8 F21 Infrmációt szerez 0,6 1,4 4,5 0,7 0,1 0,2 8 4 F 22 Üzletet hz 1,8 6,1 0,1 0,1 8 3 F23 Megr. igényt tisztáz 1,1 5,4 0,1 0,1 7 5 F24 Tervezetet készít 0,7 3,8 0,4 0,1 0,1 5 7 F25 Szerzdést köt 0,7 4,5 0,2 0,1 6 6 F26 Szerzdést realizál 0,5 5,8 5,7 3,7 0,4 0, Összesen (f): melléklet Javaslati lista ismertetése A. - TALÁLMÁNY-HASZNOSÍTÁSI, PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Rt. 1. SZERVEZETI FORMA, DÖNTÉSI RENDSZER 2. GAZDÁLKODÁS CENTRIKUS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDSZER 3. VEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER 4. STRATÉGIAI ÉS ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI GYAKORLAT 5. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, VEZETKÉPZÉS 6. ÖSZTÖNZÉS, 7. OSZTALÉKPOLITIKA MÓDOSÍTÁSA 8. VESZTESÉGES IRODÁK FELSZÁMOLÁSA, ILL. ÚJJÁSZERVEZÉSE, 9. ÚTIELSZÁMOLÁSOK RENDJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA 10. PÉNZÜGYI FOLYAMATOK EGYSZERSÍTÉSE, GÉPESÍTÉSE 11. ÚJ, KOMPLEX VÁLLALKOZÁSOK 12. ARCULAT KIALAKÍTÁSA B. - NAGYKERESKEDELMI ÜZLETÁG KIALAKÍTÁSA

12 1. VEVKÖR, CÉLPIAC MEGHATÁROZÁSA 2. ÁRUVÁLASZTÉK, SZOLGÁLTATÁSOK 3. MSZAKI, TECHNIKAI ELFELTÉTELEK 4. A KERESKEDELMI ÜZLETÁG SZERVEZETI MÓDOSÍTÁSA 5. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTÉS 6. A NAGYKERESKEDELEM ÁT- ILL. ELADÁSI ÁRAI, JÖVEDELMEZSÉGI TERV 7. A NAGYKERESKEDELEM ÉRDEKELTSÉGE 8. REKLÁM, PROPAGANDA 9. SZÁLLÍTÓI KÖR ALAKÍTÁSA, BESZERZÉSI MARKETING 10. GAZDASÁGI HATÁSOK C. - SZOFTVERFEJLESZT DIVÍZIÓ 1. SZERVEZETTERV, DIVÍZIÓ-MKÖDÉSI KONCEPCIÓ 2. DIVIZIÓ IGAZGATÓHELYETTES TEVÉKENYSÉGE 3. TITKÁRSÁGI TEVÉKENYSÉGEK 4. LOGISZTIKA, TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS 5. QUALITY MANAGEMENT TEVÉKENYSÉGE 6. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG 7. MARKETING TEVÉKENYSÉG 8. PROJEKTEK TEVÉKENYSÉGE 9. RENDSZERES, VEZETÉST SEGÍT TEAMEK TEVÉKENYSÉG

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number szolgáltatások, Webes hozzáférés

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number szolgáltatások, Webes hozzáférés OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number szlgáltatásk, Webes hzzáférés Gyrs kezdési segédlet R6.0 Melyek a One Number szlgáltatásk? A One Number szlgáltatásk egyéni hívásátirányítást biztsítanak,

Részletesebben

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft.

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft. A költségmegsztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályzás tükrében Csknyai Zltán, Techem Kft. A fűtési költségmegsztás jgi keretei A 157/2005. (VIII. 15.) Krmányrendelet fntsabb jgi elemei hatályba lépés

Részletesebben

5. fejezet: Funkcióelemzési szakasz, a funkcióteljesítés vizsgálata. Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés

5. fejezet: Funkcióelemzési szakasz, a funkcióteljesítés vizsgálata. Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés Fdr Árpád: A munkás, de csdálats értékelemzés 5. fejezet: Funkcióelemzési szakasz, a funkcióteljesítés vizsgálata Tartalmjegyzék Funkcióteljesítés (minőség) vizsgálata... 3 1. Funkcióteljesítés bírálat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat.

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat. A kis- és középvállalkzásk flyamatsan keresik azkat a lehetőségeket és megldáskat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pzíciójukat. A hagymánys termékközpntú szemlélet helyett ma egyre inkább

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft.

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft. ista Magyarrszág Méréstechnika Szerviz Kft. A fűtési költségmegsztás gyakrlata és törvényi szabályzása 2013. Nvember 14., Visegrád Üdvözlöm Önöket: Hrváth Attila kereskedelmi és marketing igazgató Nemzetközi

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

Rendelet-tervezet. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének /2010. (V...) önkrmányzati r e n d e l e t e a Kerekegyházi Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2007. (VIII.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan MÓDSZERTANI KÖTET a közszlgáltatásk versenyképességi szempntú átvilágítására irányuló kísérleti prjekt megalapzása prjekthez kapcslódóan 2013. 07. 29. Kapcslattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Adatkarbantartó - Felhasználói kézikönyv Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. Prjekt megnevezése:

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN ÉRDEKELT VÁLLALKOZÁSOK INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSAI ÉS IGÉNYEI Kutatás a magyar mezőgazdasági termelők körében 2010 Betekintő A kutatásról A jelentés bemutatja a Farmit.hu nline

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 1 Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 1. A szlgáltatás célja A szlgáltatás célja, hgy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtsn az egyéni kmpetenciáikhz, életpálya-elképzeléseikhez

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái 0BAz írásbeli kmmunikáció jellemzői A közvetlen (élőszóbeli) kmmunikáció - beszélgetés, előadás srán a hallgatóság metakmmunikációs jelzéseiből aznnal meggyőződhetünk róla, hgy megfelelően fejeztük-e ki

Részletesebben

INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRİL ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL

INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRİL ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRİL ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL 1. Cikkely Infrmációk a CAPITAL MARKETS,.c.p., a.s. ügyfelei és ptenciális ügyfelei

Részletesebben