A Szociális Műhely ajánlásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szociális Műhely ajánlásai"

Átírás

1 A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói, illetve a szciális munka gyakrlatában dlgzó szakemberek vltak. A Szciális Műhely arra az alapkérdésre kívánt válaszlni és ajánláskat kidlgzni, hgy Mit tehet a szciális ágazat ktatói gárdája, ezen belül a közösségi munkát ktatók, a társadalmi részvétel fkzása érdekében? A Műhely az ktatókat mint szakmai véleményvezéreket szólíttta meg abból a feltételezésből kiindulva, hgy ők a társadalmi részvétel fkzását nem csupán ktatási, hanem szakmaplitikai, szakmaközi, és társadalmplitikai feladatként is értelmezik. Így tehát feltételezhető, hgy álláspntjuk a saját tevékenységi körüknél jóval szélesebb vélemény-mezőt fed le. Ajánlásaink a SZÖVETSÉG A TÁRSDALMI RÉSZVÉTEL FOKOZÁSÁÉRT EGYESÜLET céljainak és szakmaplitikai irányelveinek figyelembe vételével készült el. 1. Individuumra építő társadalm versus közösségi alapú társadalm A szciális ágazat képzéseiben (pl. szciális munka, szciálpedagógia, pedagógia, andragógia, stb.) ktatásában dmináns az egyén individuális megközelítésének igénye és gyakrlata, s csupán elenyésző mértékű szerephez jut a közjóért flytattt, lkális társadalmi csprtkban zajló közösségi cselekvés szrgalmazása. A jelenlegi terepek (és az itt dlgzó tereptanárk) inkább közvetítik az egyéni esetkezelés módszereit és felfgását, valamint az ellátórendszer jellegéből adódó elnymó technikákat, mintsem a közösségi szciális munka srán szükségszerű emancipációs törekvéseket. A Műhely ezért javaslja, hgy a szciális ágazat képzéseiben kapjn nagybb teret az egyéni mellett a köz érdekének hangsúlyzása (a közösség tagjainak rendszeres kmmunikációján, részvételén és az ezek nymán kialakuló szlidaritásn keresztül megnyilvánuló részvételi demkrácia).

2 Tisztázni kell a közösségi munkáhz kapcslódó alapfgalmainkat, pl.: Mit értünk ma közösségi munka alatt? (Pl. beletartzik-e a virtuális közösségekkel végzett munka?) A Műhely álláspntja szerint: igen. Ki a megrendelője a közösségi munkának? A Műhely álláspntja szerint: az európai demkrácia! A magyar társadalmat a megkésett társadalmfejlődés feudális visznyaiból át kellene krmányzni egy demkratikus, a társadalmat cselekvően alakító államplgári magatartásra. Lehet-e Magyarrszágn közösségi munkát végezni helyi önkrmányzati státuszban vagy csak civil szervezeti frmában? A Műhely álláspntja szerint: lehet, de tisztább a civil helyzet. Önálló közösségi munka ktatás kell-e, vagy az egész egyetemi ktatásnak kellene aktív, cselekvő, környezetét alakító államplgárkat nevelnie? A Műhely álláspntja szerint ez utóbbi irányba kellene elmzdítani a felsőktatást. Empwermentre lenne szükség, képessé tenni a diákkat arra, hgy kritikusan, alktóan, szlidárisan vegyenek részt a társadalmban. 2. A közösségi alapú társadalm ktatásának új tartalmai A Műhely javaslja a jelenleg általáns képzési gyakrlat új ktatási tartalmakkal történő kiegészítését. (Például: a tanult tehetetlenségről / a hatalmi manipulációról / a hatalmnélküliségről / lbbizási technikákról / a kizsákmánylásról / a kulturális imperializmusról / az erőszakról / a középsztályi fehér férfi gndlkdásmódjáról / a társadalmi elszigetelődési mechanizmuskról / a hatalmmal felruházásról / a fenyegetett identitással megküzdésről / a behódlásról / stb. Mindez a közösségi munka ktatási sztenderdjeinek újragndlását is jelenti, melynek elindítását a Szciális Műhely kezdeményezi. Ezáltal válhat lehetségessé a Közösségek általi fejlesztés : így képezhetők a helyi súlyk ellenében ellensúlyk; így keletkezhet érték és nrmaképző flyamatk skasága; így váltzhat a közösségi jgszabályi környezet; így fejleszthetőek a helyi emberi erőfrrásk (képessé tétellel); így vnhatóak be a legkülönfélébb anyagi erőfrrásk és segítő szakmai kapacitásk.

3 A Műhely javaslja tvábbá: a felsőktatási intézmények társadalmi kapcslatainak és a közjóért érzett felelősségének újradefiniálását. (Milyen szükségletekre válaszl a képzés, ha egyáltalán válaszl, és hasznsul-e valahgy a képzésben szerzett tudás?); azn szükségletek és hiányk megfgalmazását, amelyekre választ ad a közösségi munka; a BA szintű ktatási tartalmak végiggndlását, tvábbá a felsőfkú szakképzés (FSZ) a közösségi civil szervező ; master képzés (MA) a közösségi civil tanulmányk ; szakirányú tvábbképzési szak a civil tanulmányk egymásra építését; a tananyag knszenzussal történő fejlesztését, melynek a képzőkkel együttműködő generátra lehet a Szövetség a Közösségi Résztvétel Fejlesztéséért; a meggyőzőbb, hitelesebb ktatás érdekében az ktatóknak kötelező saját élményű közösségi munka tapasztalat előírását; a diákknak több közösségi munka terep biztsítását (az eseti munka gyakrlat mellett legyen közösségi munka gyakrlat is); a Közösségi munka adatbázisá -nak létrehzását: prgramk, prjektek, módszerek, jó gyakrlatk, stb. (A közösségi adattár kibővítésével lenne erre például lehetőség.) a szakmai elvárás-rendszerre vnatkzó MAB ajánlásk (= Magyar Akkreditációs Bizttság) megfgalmazását: a vezető ktatók besrlásának megváltztatását, valamennyi (!) magas óraszámú, gyakrlatrientált képzésnél (ahl a gyakrlat aránya eléri a 40 %-t a képzés időtartamán belül) váljn külön (vagy legalábbis nevesüljön) a gyakrlati képzési nrmatíva (úgy, ahgyan az kezdetekben vlt!) mely lehetővé tenné, hgy a gyakrlatkra szánt összeg valóban célhz érjen; ugyanebben a körben legyen mérlegelés tárgya a gyakrlati szakemberek intenzívebb bevnása a képzés flyamatába, és státusuk elismerése; legyen elfgadtt a praxisból érkezők mestertanári minősítése (a vezető ktatók közé), képzésenként max. egy vezetőtanár helyett egy mestertanár legyen beszámítható; a jelenlegi (vársi) terepmunkákat fel kell váltani az aktív érdekérvényesítő szervezetekben teljesíthető aktív hallgatói részvétellel (például a vársi

4 érdekvédelmi knfliktuskban aktív, önszerveződő civil szervezeteknél, amelyek a helyi közösség vagy az érdekérvényesítést gyakrlni nem képes csprtk érdekében működnek, akcióznak (pl. a fővársban: Critical Mass, 4K, Házfglaló csprtk, várs- és környezetvédő csprtk) ugyanakkr lehetőségek kell teremteni más jellegű vidéki prblémák és terepgyakrlatk számára is; fnts lenne a közösségi munkában számlni a virtuális közösségekkel, és az ktatásban átgndlni, hgy a web2-es eszközök hgyan alkalmazhatók a közösségi munka ktatásában; rszágs knferenciát kell szentelni e kérdéskör tvábbgndlásának. 3. A részvétel alapú közösségi döntéshzatal A közösségi döntéshzatali flyamatkban tapasztalható egyéni részvétel magas aránya az egészséges, jól működő közösségek egyik legjbb indikátra. Ahhz, hgy a helyi társadalmban az egyének mind saját mind pedig közösségi életüket kiteljesíthessék, az egyéni és közösségi szintű önirányítás erősítésére, a társadalmi tlerancia és szlidaritás fkzására, a szegénységben és kirekesztettségben élők bevnására, a társadalmhz tartzás elősegítésére van szükség. A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők bevnására a Műhely javaslja a közösségi munka új módszereinek alkalmazását (Pl. Tapasztalati szakértők és srstárssegítők képzését és pzitív képességeiknek a döntéshzók felé demnstrálását), a negatív szteretípiák csökkentése céljából. 4. A Budapesti Nyilatkzat tvábbépítése és disszeminációja A Budapesti Nyilatkzat eminensen bemutatja, hgy a közösségfejlesztés ly módn erősíti meg a civil társadalmat, hgy a közösségi cselekvést és a közösségi perspektívákat helyezi előtérbe a társadalmi-, gazdasági- és környezetvédelmi irányelvek kialakítása srán. A közösségfejlesztés a közösségi csprtkn, szervezeteken és hálózatkn keresztül fejleszti az emberek képességét arra, hgy aktív tagjai legyenek a társadalmnak, valamint felkészíti az intézményeket és az állami-, magán- és nem krmányzati szervezeteket arra, hgy párbeszédet alakítsanak ki a lakssággal, az őket érintő váltzásk közös meghatárzásában és végrehajtásában. A közösségfejlesztés

5 kulcsfntsságú támgatója az aktív és demkratikus társadalmi részvételnek, támgatja a hátránys helyzetű és kiszlgáltattt helyzetben lévő közösségek autnóm véleménynyilvánítását. Olyan értékrend és alapelvek mentén határzza meg önmagát, mint az emberi jgk, a társadalmi bevnás, az egyenlőség és a skszínűség elfgadása. Megfgalmazza, hgy a társadalmi részvétel legyen a helyi döntési flyamatknak is integrált része, nélküle ne szülessen döntés! S ne csak a krpratív rendszerek hzzanak döntéseket! A közösségi döntéshzatali flyamat szereplő-triója: a helyi plgár a témában érintett szakértő és a helyi plitikus. E célk eléréséhez módszerként a képessé tételt és a kötelezést (jgi ldal) javaslja a Szciális Műhely. Szülessen a részvételre vnatkzó jgszabály, amelyet minden ágazatban/szinten érvényesíteni kell!

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Observatory Hírlevél. 2009. február. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek. 4. Oktatáspolitikai hírek. 5. Rendezvények. 6.

Observatory Hírlevél. 2009. február. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek. 4. Oktatáspolitikai hírek. 5. Rendezvények. 6. Observatry Hírlevél 2009. február 1. Előtérben Előtérben: A JbArt prjekt hzzájárulása az aktív tanulás elősegítéséhez Az aktív tanuláshz kapcslódó tvábbi prtálk, prjektek és infrmációfrrásk 2. Observatry

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben