Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója"

Átírás

1 LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22

2 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum verziókövetése Verzió Dátum Szerző Megjegyzés Ellenőrizte v Simn Csaba Szűcs Gábr Vida Ágnes Első verzió Csngr Eszter Prjekt infrmáció Szállítói prjekt aznsító LOGO-VIR PMVJ prjekt/pályázati aznsító ÁROP A-2/B 2/22

3 Tartalmjegyzék Alapadatk... 2 Tartalmjegyzék Bevezetés Előzmények Rendszerkncepció célja és kerete Releváns dkumentumk, hivatkzásk Feltételezések, kötöttségek Prjektfüggőség Feladatkncepció Intézményi terület Gazdasági társaságk beszámltatása Pályázat nyilvántartási és mnitring terület Technikai kncepció lgikai architektúra Adatfrrás mdul Nyilvántartási, szervezeti mdul Adminisztrációs mdul Publikációs (riprt) mdul /22

4 1. Bevezetés 1.1. Előzmények Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata pályázatt nyert el az Államrefrm Operatív Prgram - A plgármesteri hivatalk szervezetfejlesztése című pályázati felhívásn (ÁROP A-2/B) Szervezetfejlesztési célk megvalósítása, kntrlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzatánál címmel. Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata, mint ajánlatkérő én Ajánlatkérő számára kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kifejlesztése, integrálása a jelenlegi e-önkrmányzati rendszerbe és ehhez kapcslódó rendszerfejlesztési és tanácsadói és ktatási szlgáltatás ellátása tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indíttt. PMJV Önkrmányzata a közbeszerzési ajánlatban benyújttt ajánlatkat megvizsgálta és döntését a Pécs Megyei Jgú Várs Közgyűlésének 587/2009 (12.17) határzata alapján én kihirdette. A közbeszerzési eljárásban hztt döntés szerint a nyertes ajánlattevő a Daten-Kntr Kft. lett. Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata és a Daten-Kntr Kft december 29-én vállalkzási szerződést (02-2/332-65/2009) kötöttek kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer fejlesztésére december 29-én megkezdődött hivatalsan a prjekt a szerződő felek között január 14-én került sr a közös prjektindító értekezletre a két fél között Rendszerkncepció célja és kerete Jelen rendszerkncepció célja a pályázati anyagban nagyvnalúan, tág keretek között kijelölt feladatvázlat pntsítása, releváns irányk beaznsítása. A Rendszerkncepció készítése a prjekt Rendszerterv készítési fázisának első és meghatárzó szakasza. Rendszerkncepció tartalmazza a prjekt tevékenységének és értelemszerűen a kialakítandó LOGO-VIR kmpnens által lefedett, támgattt kntrlling területek definícióját. Rendszerkncepció PMVJ általi elfgadásával a bevezetendő LOGO-VIR rendszer funkcinális és technikai kncepcinális elemei valamint keretei rögzítésre kerülnek. Rendszerkncepció két hetes feladatpntsítási tevékenység eredménye, mely srán a DK interjú srzatkn és vezetői egyeztetéseken gyűjtötte össze és harmnizálta a megrendelői igényeket. Rendszerkncepciónak nem lehet célja a részletes műszaki megvalósítás ismertetése, arra a Rendszerterv biztsít keretet a közel 1 hónaps tervezési szakaszt követően. 4/22

5 Rendszerkncepció fnts szerepe a feladat kereteinek lehetőségekhez képest minél pntsabb meghatárzása. A prjekt számára dedikált erőfrrásk és határidők, mint jelentős determinisztikus tényezők indklják, hgy az összetett önkrmányzati tevékenységek valamint helyenként rendkívül kmplex igények bázisán szigrúan csak jelen keretek között sikeresen megvalósítható feladathalmaz kerüljön definiálásra. Feladatk, támgattt eljárásk határait rögzíteni kell, ahhz a tervezés és megvalósítás srán mindkét félnek következetesen ragaszkdnia kell Releváns dkumentumk, hivatkzásk A prjekt srán (az ajánlati dkumentáción kívül) alkalmaztt fntsabb dkumentumk, melyeket a rendszerkncepció készítése srán figyelembe vett a DK: LOGO VIR emlékeztetők: Emlékeztető_LVM0001_2010_01_14.dc Emlékeztető_LVM0002_2010_01_15_1.dc Emlékeztető_LVM0003_2010_01_15_2.dc Emlékeztető_LVM0004_2010_01_20.dc Emlékeztető_LVM0005_2010_01_22.dc Emlékeztető_LVM0006_2010_01_25_v2.dc Emlékeztető_LVM0007_2010_01_26.dc Emlékeztető_LVM0008_2010_01_27_v2.dc Emlékeztető_LVM0009_2010_01_28.dc Emlékeztető_LVM0010_2010_01_29_1.dc Emlékeztető_LVM0011_2010_01_29_2.dc Szabályzat Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata pályázási rendjéről 1.4. Feltételezések, kötöttségek Daten-Kntr Kft. a pályázati anyagában és ennek megfelelően az aláírt szerződés műszaki mellékletében egy LOGO rendszer keretei között kialakítandó kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kialakítását vállalta 4 önkrmányzati eljárás felülvizsgálata és ezekből 3 eljárás átalakítására tett javaslat mentén. PMJV és a DK knszenzuss megközelítése, hgy az eljáráskhz kapcslódó felülvizsgálati és átalakítási javaslattételi tanácsadói tevékenységek valamint a kntrlling infrmatikai rendszer kialakítása nem független prjekt tevékenységek, hanem egy közös célt szlgálnak -> 3 önkrmányzati eljárás tekintetében a kialakítandó LOGO-VIR rendszerkmpnens biztsítsn infrmatikai támgatást az eljárás egészének vagy biznys kritikus részeinek, ezzel jelentősen átalakítva a jelenlegi flyamatkat. A 4. vizsgált, de LOGO-VIR megldásába nem integrált eljárásra javaslatt fgunk megfgalmazni a 5/22

6 Rendszerterv szintjén, mintegy kijelölve a lehetséges tvábblépés irányát -> tvábbi infrmatikai fejlesztések és/vagy rendszerintegrációk (jelen prjekt keretén túlmutatóan LOGO-VIR-ben, vagy más LOGO rendszerkmpnensekben vagy más infrmatikai megldáskban pl. Frrás SQL, Cgns). A Rendszerkncepcióban és ezzel együtt a későbbi prjektdkumentációkban a jelen prjekt dimenziójában nem túl egzakt eljárás fgalm helyett feladatvagy funkciócsprtt használunk. Ennek megfelelően támgattt flyamatk, területek tekintetében a Rendszerkncepció következő fejezetében 4 feladatcsprtt ismertetünk a kapcslódó LOGO-VIR funkcinalitás kncepcinális, nagyvnalú ismertetésének társaságában Prjektfüggőség Kncepció meghatárzásakr fnts beaznsítani a feladat meghatárzását, tervezést és megvalósítást közvetve vagy közvetlenül érintő adtt esetben függőséget is jelentő PMJV által indukált, jelen prjekt keretein kívül eső prjekteket és/vagy a környezet (szervezeti, működési, infrmatikai, szabályzói, stb.) váltzásával járó tevékenységeket és flyamatkat. Ezek jelenlegi ismereteink szerint az alábbiak (a függőség knkrét mértékét, hatását a Rendszertervben részletezzük, itt csak felsrlásszerűen szerepelnek): Teljes szervezeti és működési átvilágítás, mely érinti a Hivatal, az intézmények és vársi tulajdnlású gazdasági társaságkat (különös tekintettel a Hlding működését). Taninfrm alkalmazás bevezetése (Magiszter helyett) Hldingn belüli közös számviteli és kntrlling kncepció kialakítása Új pályázati szabályzat már elfgadtt rendelet, még bevezetési gyakrlat nélkül 6/22

7 2. Feladatkncepció A LOGO-VIR kialakítása és bevezetése srán igényfelmérés jelenlegi státusza alapján 3 jól elkülöníthető feladatcsprt, terület határzható meg. A Rendszerkncepció jelen állaptában az alábbi 3 terület LOGO-VIR rendszerben történő integrálására teszünk javaslatt. PMJV részéről érkező kérésnek megfelelően aznban a DK kész tvábbi területek előzetes igényfelmérését is elvégezni és a megrendelővel knszenzuss, jelenlegitől részben eltérő 3 feladatcsprtt és szükség esetén új prjektütemezést elfgadni. Kncepcióalktás jelenlegi állaptában javaslataink tehát a következők: Intézmények (elsősrban ktatási) gazdálkdásának elemzése eddig nem (vagy csak részben és jelentős manuális többletmunkával) vizsgált dimenziók mentén Önkrmányzati tulajdnban (közvetlen, vagy közvetett Hlding) lévő gazdasági társaságk beszámltatási rendszere Pályázat nyilvántartási és mnitring megldás Javaslatunk a 4. vizsgált, de a LOGO-VIR-be nem illesztett területre: vagy Helyben közpntsíttt közbeszerzéshez kapcslódó igények összegyűjtése, harmnizációja, teljesítések követése Pályázat által generált vagy saját önkrmányzati beruházásk mnitring rendszere PMVJ részéről a kncepcióalktási szakasz végén jelzett esetleges újabb területek: Hatósági tevékenység hatéknyságának vizsgálata LOGO-ban található iktatási adatk és ügyintézők visznylatában. Szciális intézményekkel és kulturális rendezvényekkel kapcslats intézményfenntartói elemzési igények. Mint krábban is jeleztük, a DK kész vizsgálni az újabb igényeket és az Önkrmányzattal közösen kiválasztani azt a releváns 3 területet, mely tárgya lehet jelen prjekt erőfrrás- és időkeretének. 7/22

8 2.1. Intézményi terület Az Önkrmányzat költségvetésében egyik legnagybb kiadási tétel az intézmények finanszírzására elkülönített összeg. Jgs intézményfenntartói elvárás függetlenül a finanszírzás frrásától (állami nrmatív és/vagy önkrmányzati) hgy az intézmény működését gazdálkdási és hatéknysági szempntból a rendelkezésre álló számviteli kereteken túl, más dimenziók mentén is vizsgálhassa. Kncepcióalktási szakaszban, a Rendszerkncepció összeállításának időpntjáig csak az ktatási intézményekkel kapcslats knkrét kntrlling igények kerültek megfgalmazásra az Önkrmányzat részéről. Ezek az igények az alábbi hangsúlyk mentén lettek nevesítve (első körben nem nyilatkzunk azk relevanciájáról, jelen kncepcióba illesztés lehetőségéről): Elláttti létszámadatk elérhetősége: feladat ellátási hely, intézmény és önkrmányzati szinten Szakfeladatnkénti pntsabb bevétel és kiadás adatk Önkrmányzat, intézmény és feladat ellátási helyen mennyi költség allkálható egy ellátttra Ezen területek alapján (általuk nevesített alapadatk rendelkezésre állása esetén) természetesen száms Humán Fősztály vagy önkrmányzati szintű kntrlling igény kielégíthető illetve támgatható lenne: a bázis alapú tervezésről a feladat finanszírzású költségvetés tervezés irányába történő elmzdulás -> tervezés hatéknyságának növelése egyes intézmények és azkn belüli feladat ellátási helyek összehasnlíthatósága képzett mutatószámk alapján -> intézményfinanszírzás hatéknyságának növelése intézményfenntartói megállapdásk létrejöttének támgatatása a knkrét társfinanszírzási igény kimutathatóságával -> addicinális bevétel (frrás) bevnás lehetősége Igények tehát két meghatárzó adatkör vnatkzásában jelentkeznek: Elláttti adatk jellemzően vetítési alap Bevételi és költség/kiadási adatk jellemzően allkációs bázis Elláttti adatkör Előzetes infrmációnk alapján a Humán fősztály mint az ktatásügyért és az ktatási intézmények működéséért felelős szakterület számára nem áll rendelkezésére elláttti létszámadat egységes struktúrában. Az intézmények különböző célú (szakminisztériumi, pénzügyminisztériumi és iskla 8/22

9 adminisztrációs) beszámlókat készítenek és nyújtanak be (rögzítenek) az elláttti adatk vnatkzásában illetve azkhz kapcslódóan. Ezek célja és frekvenciája eltérő: nrmatív állami támgatás igényléséhez szükséges alapinfrmációk, elláttti adminisztráció, pénzügyi jelentés. Humán fősztály közvetlenül nem jut az intézmények által szlgáltattt adatkhz, részben csak a cél rendszerekből tudnak adatkat lekérni. Ebben a tekintetben kiemelt jelentőségű a KIR adatszlgáltatás, mely az elláttti dimenzió vnatkzásában któber 1-i frdulónappal éves szinten határzza meg az állami nrmatív támgatás mértékét. Előzetes vizsgálatunk alapján elvetettük a KIR adatszlgáltatás bázisú (xml és pdf) adatkinyerést. A frrás ebben az esetben nem egy nyílt, KIR által is támgattt interfész lenne, hanem egy dkumentálatlan, váltzáskövetéssel nem támgattt, éves szinten váltzó input. Erre integrációs lgikát építeni nem szabad, kncepcinálisan elvetendő. Rövidtávn egy a LOGO-VIR felületén kialakíttt rögzítő felület (lásd Adatfrrás mdul ismertetése a következő fejezetben) bevezetése tűnik támgathatónak. Közép és hsszabb távn vizsgálni kell a Taninfrm rendszerből történő esetleges adatkinyerést, vagy esetlegesen a KIR rendszer váltzásait, amennyiben a fenntartói szféra számára biztsítana infrmációs felületet. Ezen esetleges váltzáskat a LOGO támgatási keret terhére lehetne elvégezni. A Rendszertervezési fázis srán természetesen részletesebben is vizsgáljuk a lehetséges integrációs pntkat, de jelen kncepció szintjén elvetjük azkat. Rövidtávn támgattt manuális adatrögzítés értelemszerűen többletmunkát ró az intézményekre, vagy a Humán fősztályra (annak függvényében, hgy ki lesz az adatgazda), de ez szükségesen felvállalandó kmprmisszum, mely szükséges az elvárt eredmények generálásáhz. Egy kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer bevezetése, üzemeltetése és az elvárt eredmények származtatása értelemszerűen generálhat többletmunkát az adatszlgáltatók és a rendszer felhasználói tekintetében. Ez különösen igaz lyan esetekben, mikr elszigetelt, célfeladat támgatására szlgáló infrmatikai rendszerekben található adatkat kell szintetizálni egy kntrlling rendszerben. Önkrmányzat szinten kell mérlegelni, hgy a többletmunkából fakadó eredmények hasznssága indklja-e az extra humán ráfrdításkat. A manuális adatrögzítés teremt lehetőséget tvábbi intézmények (pl. szciális) integrálására az adatszlgáltatásba, természetesen az adtt intézményi körre jellemző adatkörökkel. Értelemszerűen közép vagy hsszútávn infrmatikai szempntból a különböző lehetséges adatszlgáltató frrásrendszerek és LOGO- VIR integrációja és a manuális adatfelviteli munka (mely óhatatlanul hibákat és teljes körűséget) kiváltása az üdvözölendő. Amennyiben az ktatási terület részletesebb vizsgálatára sr kerül a Rendszertervezési szakaszban illetve az Önkrmányzat kérésének megfelelően más intézményi kör bevnása is megtörténik, akkr jelen szinten csak átfgóan 9/22

10 elláttti adatkör tvább pntsítható, illetve elképzelhető tvábbi vetítési alapk beemelése a megldásba. Költség/kiadási adatk Intézmények esetén a gazdálkdást vizsgáló elemzések, mutatószámk meghatárzó bázisa. Önkrmányzati Kntrlling rendszer vnatkzásában az intézményi terület tekintetében kiemelt jelentőségű a Frrás-SQL rendszer. A számviteli rendszerben található költségstruktúrák, biznylatrögzítési alapadatk és főkönyvi struktúrák határzzák meg a kntrlling elemzés szempntjából szlgáló alapadatk felhasználhatóságát, így determinálják a származtatható riprtk, mutatószámk mzgásterét is. Egy költségnem, költség típus vagy szakfeladat szintű költségtétel hiába lehet értékes input egy vezető infrmációs lekérdezésnek, ha az a szint, vagy bntás a Frrás-SQL-ben nem létezik, vagy intézmények részéről csak részben használt. A kncepcinális fázis srán a Frrás-SQL rendszer, mint adatfrrás még nem került felmérésre. Ez egy hsszabb flyamat részeként a tervezési fázisban történik. Fnts aznban kiemelni, hgy a Frrás-SQL-ben lévő struktúrák erősen meghatárzzák a kntrlling rendszer mzgásterét. LOGO-VIR integrálva lesz a Frrás-SQL alkalmazással adatbázis szinten. Intézmények gazdálkdása, könyvelése szempntjából releváns táblákból kinyert adatkra épülnek a költség bázisú riprtk és mutatószámk. Fnts megjegyezni, hgy a LOGO-VIR nem az Önkrmányzatnál (Pénzügyi Fősztály) a Cgns rendszer funkcinalitását akarja kiváltani. Amennyiben jelen prjekt keretében lyan a LOGO-VIR-hez szervesen nem tartzó, de a Cgnsban leképezhető (alapadat rendelkezésre áll, dimenzió definiálható) igényt találunk, akkr azkat a Cgns hatáskörébe utaljuk. Tvábbi elemzés tárgyának tekintjük az IGSZ (mint a részben önálló intézmények támgató szervezete) által használt Frrás-SQL Kntrlling mdult, az előzőekben említett szempntk tekintetében. Riprtk és mutatószámk Mint említettük kntrlling rendszer mzgásteret alapvetően határzzák meg a rendelkezésre álló adatk köre, struktúrája és részletezettsége. Rendszertervezési szakasz tevékenysége lesz a Frrás-SQL adatk feltérképezése illetve a lehetséges vetítési adatk pntsítását követően a knkrét riprtigények és mutatószámk meghatárzása. Ez alapvetően az Önkrmányzat feladata lesz, az infrmatikai szállító a műszaki kereteket biztsítja, illetve a megvalósíthatóságt elemzi és tesz módsító javaslatkat. 10/22

11 2.2. Gazdasági társaságk beszámltatása Az Önkrmányzathz kapcslódó cégcsprt hetergén, az önkrmányzati tulajdn mértékét, beflyás típusát, tulajdnsi- és menedzsmentjgk gyakrlását, tevékenységet, méretet és társaságtípust tekintve. Az Önkrmányzat részéről aznban egyértelmű tulajdnsi érdek, hgy a gazdasági társaságk gazdálkdásáról pnts képet kapjn, cégek beszámltatása frmalizált módn történjen, a flyamat infrmatikai támgatást nyerjen. Ezen beszámltatásnak kívánunk keretet biztsítani LOGO-VIR rendszerkmpnensben. Beszámltatási és arra épülő önkrmányzati tulajdnsi kntrlling lgika kialakításánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: Rendkívül hetergén cég prtflió tevékenység és gazdálkdás típusát tekintve Állami és önkrmányzati támgatásban részesül egy részük Pécs Hlding Vársi Vagynkezelő Zrt. (Hlding) PMJV által tulajdnlt gazdasági társaságk egy körét integráló elismert vállalatcsprt. Jelenleg még átmeneti törzsház-knszern lgikában működik, valódi hlding típusú működés csak részben valósult meg. Jelen prjekt szempntjából releváns, a Hlding tulajdnsi köréhez rendelt társaságk tekintetében értelmezhető egységes és közpntsíttt számvitel valamint erre épülő kntrlling rendszer nem került kialakításra. Cégcsprt számssága és struktúrája váltzhat értékesítés, Hldinghz rendelés Uralmi és szindikátusi szerződések szabályzzák a tulajdnsi jgk mentén a menedzsment jgkat. A tulajdni hányad jelentette beflyástól eltérő eredőjű menedzsment beflyás is lehet (pl. kisebbségi tulajdns rendelkezik a menedzsment jgkkal). Beszámltatás, riprtk és adatpublikáció srán az Önkrmányzatnak figyelembe kell venni a többi tulajdns érdekeit, a menedzsmentelvárásait. Az egyes gazdasági társaságk számvitele, könyvelése szintén hetergén: Eltérő könyvelő szftverek (vagy papír alapú) Gazdasági társaságk által végzett, illetve kiszervezett (könyvelő irdák) Kisebb cégeknél egyszemélyes feladat, nagybbaknál apparátus végzi. 11/22

12 A fenti tényezőket szem előtt tartva kncepcinálisan a következő visznyítási pntk mentén kívánjuk az önkrmányzati igényt támgató funkciócsprtt megvalósítani: A LOGO-VIR-ben ki kell alakítani egy gazdasági társaság master adatbázist. Az itt kialakíttt gazdasági társaság törzs lesz az elsődleges adatkör valamennyi önkrmányzati szintű GT vnatkzású flyamatban, tevékenységben, nyilvántartásban. Ez a gazdasági társaság törzs (katalógus) histrikusan tartalmazza a gazdasági társaságk valamennyi leíró, statisztika és kntrlling funkciót vezérlő adatát. A Hlding nem csak adatszlgáltató tehát beszámlásra kötelezett szereplő hanem LOGO-VIR Publikációs (riprt) mdul felhasználó is lesz. Mint beszámlásra kötelezett gazdasági társaság természetesen beszáml a saját törzsház működés eredményeiről illetve Hlding szintű knszlidált beszámlót is benyújt (jelenleg csak évente). Mivel saját belső kntrlling rendszert (sem igazi kntrlling lgikát, infrmatikai támgatású megldást pedig egyáltalán nem) a Hlding nem működtet, visznt igénye lenne egy ilyen rendszer kialakítására. Belső kntrlling rendszer szabályzási és infrmatikai feltételei még nem adttak, tehát ideiglenesen a LOGO-VIR keretében lehetne támgatni a Hlding szempntjából legkritikusabb kntrlling területeket természetesen az Önkrmányzat (mint Megrendelő) által elvárt keretek között. Ez az állapt (speciális felhasználói státusz, egyedi riprt igények) a Hlding által bevezetett egységes és integrált számviteli (esetleg vállalatirányítási) rendszer bevezetésével és annak bázisán kialakíttt kntrlling megldással kerülne lezárásra. Hlding által bevezetett egységes rendszer természetesen hatással lenne a LOGO-VIR funkcinalitására, hiszen hatéknyabb és autmatizált integrációs lgikák kialakítását tenné lehetővé PMJV és a Hlding; valamint PMJV és a Hlding körébe vnt egyedi gazdasági társaságk vnatkzásában (pl. gyakribb beszámlók, elektrnikus feladásk interfész, akár havi szintű knszlidált hlding beszámló, stb.) Gazdasági társaság vnatkzású beszámlók a LOGO-VIR 3. fejezetben ismertetett Adatfrrás mduljában kerülnek leképezésre. Az eddig nevesített beszámlási kör: Mérleg Eredmény kimutatás Költségadatk szlgáltatásnként, beszerzésenként Likviditási terv Állami és/vagy önkrmányzati támgatás felhasználása Pénzügyi kötelezettségekre (hitelek) vnatkzó infrmációk 12/22

13 Szöveges értékelés Ezek a lehetőséghez képest standardizálható, általáns beszámlói frmk, sablnk. Rendszertervezési fázisban kell véglegesíteni illetve szükség esetén speciális beszámlói frmákat a leképzett adatfrrásk körébe bevnni. Az egy adtt társaság szintjén lesz definiálható, hgy milyen beszámlót és milyen rendszerességgel kell biztsítani. Az adatszlgáltatás módja a LOGO-VIR keretében kialakíttt internetes adatfeltöltő űrlap (sabln) kézi adatbevitellel történő kitöltése, jóváhagyása, elmentése. Jelenlegi állaptt figyelembe véve (krábban említett tényezők) nem támgattt autmatikus beszámlói interfész kialakítása egyik gazdasági társaság vnatkzásában sem. Annak realitása a Hlding és általa lefedett gazdasági társaságk vnatkzásában csak az egységes Hlding szintű számviteli és kntrling rendszer bevezetése után lehet. A LOGO-VIR-ből elérhető gazdasági társaság vnatkzású riprtk és mutatószámk köre jellemzően aznsak a társaság által közölt adatkkal. Ezen adatfrrásk esetén a fő feladat az adatk histrikus tárlása és a különböző hzzáférési szintek (publikációs szabályk) kiszlgálása. Természetesen az adatfrrásk bázisán lehetőség van mutatószámk képzésére és strukturált valamint összetett beszámlók generálására is, ezekre vnatkzó knkrét igényeket a megvalósíthatóság keretén belül a Rendszertervezési szakaszban kívánjuk összegyűjteni Pályázat nyilvántartási és mnitring terület Az Önkrmányzat által ellátandó feladatk és a fejlesztések megvalósításáhz jelentős kiegészítő anyagi frrást biztsítanak a különböző pályázatkn elnyerhető pénzeszközök. Régóta igény, hgy a pályázatkat az egész Önkrmányzat szintjén egységes szabályzási háttérrel, egyetlen közös rendszerben tudják kezelni és követni. A fentieknek megfelelően a Tisztségviselői Kabinet Stratégiai Tervezési Osztálya kidlgztt egy a pályázás rendjéről szóló szabályzatt, amelyet a közgyűlés január 21-én elfgadtt, január 25-én életbe lépett. A szabályzatban megfgalmaztt eljárási rendhez kapcslódóan az Önkrmányzat LOGO rendszerének keretein belül egyszerű nyilvántartáskat alakítttak ki, illetve kidlgzták a pályázatk követéséhez szükséges adatalap sablnkat is. A pályázati prjektek követésével, kntrllingjával kapcslatsan figyelembe kell venni az érintett szervezetek szerepét, a pályázatk jelenleg elvárt és valós életciklusát, illetve az egyéb, részben külső körülmények által indukált hatáskat. A pályázatk életciklusuk srán 4 fősztályt érintenek: 13/22

14 Pályázó fősztály Ez jellemzően a Humán Fősztály, a Vársfejlesztési Fősztály vagy a Tisztségviselői Kabinet valamelyike, amelyik a pályázat előkészítését és menedzselését intézi. Pénzügyi fősztály A pályázati prjekttel kapcslats összes lényeges lépésben érintett: Támgatási szerződéses kötelezettségek kezelése Kivitelezéssel kapcslats kötelezettségek kezelése Prjektek pénzügyi követése Prjektzárás, aktiválás Jgi Fősztály A pályázati prjekt kapcsán megkötött összes szerződés (támgatói, közbeszerzési, kivitelezői) jóváhagyásra kerül. A pályázó fősztály a pályázat jgi előfeltételeit egyezteti vele. Tisztségviselői Kabinet A Stratégiai Tervezési Osztály a pályázatkat nymn követi, krdinációval segíti a pályázó fősztályt a lebnylításban. A pályázat életciklusa jellemzően a következő: 1. Előkészítés A pályázó fősztály figyeli a megpályázható támgatáskat. A pályázó fősztály jelzi és rögzíti pályázati igényét, ehhez a közgyűlés vagy az illetékes bizttság jóváhagyását megszerzi. Kötelezettségvállalásk rögzítése mellett elindul az előkészítés. 2. Pályázat elkészítése, beadása Ez előkészítés eredményének ismeretében a közgyűlés dönt a pályázat beadásáról, a vállalt kötelezettségekről, az esetlegesen szükséges partneri megállapdáskról. Megtörténik a pályázat beadása. 3. Pályázat eredményének kezelése, támgatói szerződés megkötése Mind nyertes, mind nem nyertes esetben közgyűlés elé kell vinni a pályázat eredményét, amely nyertes esetben tartalmazza a megkötendő támgatói szerződés tervezetét is. 14/22

15 A nyertes pályázat esetén is az időközben megváltztt körülmények, illetve a ténylegesen elnyert támgatás mértékének függvényében a közgyűlés vagy megfelelő felhatalmazás birtkában az illetékes bizttság dönt a támgató szerződés aláírásáról plgármesteri felhatalmazással, erről határzat születik. A támgatói szerződést a Jgi és a Pénzügyi Fősztálynak is jóvá kell hagynia akárcsak a többi lépéshez kapcslódó közgyűlési határzat előterjesztését. A támgatói szerződés aláírásra kerül. 4. Kivitelezéshez kapcslódó közbeszerezések előkészítése, leflytatása A közbeszerzések a vnatkzó eljárási rend szerint zajlanak. A közbeszerzési pályázatk kiírásának műszaki tartalmát, az ajánlati dkumentációt, a bíráló bizttság összetételét a közgyűlés hagyja jóvá, erről egy vagy több határzat születik. A közbeszerzéssel kapcslats flyamatkban a Jgi és a Pénzügyi Fősztály is érintett. Sikertelen közbeszerzés esetén újabb, módsíttt kiírásra lehet szükség, esetleg szükséges lehet a támgatói szerződés módsítása is. Sikeres közbeszerzés esetén is szükséges lehet a támgatói szerződés módsítása, amely irányulhat az összeg, a műszaki tartalm megváltztatására, esetleg átcsprtsításra. 5. Kivitelezői szerződések megkötése Sikeres közbeszerzési eljárás után a kivitelezői szerződések a közgyűlés jóváhagyása után kerülnek aláírásra. 6. Kivitelezés, előrehaladás követése A kivitelezés srán a támgatói szerződésben rögzített időközönként vagy a felhasznált összeghatárnként előrehaladási jelentéseket kell készíteni. Az előrehaladási jelentéseket a pályázó fősztály készíti, a jelentések a kivitelezés pénzügyi és műszaki állaptára vnatkzó adatkat tartalmaznak, többnyire a támgatói szerződésben megjelölt ütemeknek megfelelően. Az előrehaladásról az Egységes Mnitring Infrmációs Rendszerben (EMIR) elektrnikus jelentés készül. A kivitelezés srán az előrehaladásnak megfelelően önálló kifizetési kérelmekkel a támgatási szerződésben rögzítettől eltérő ütemben is lehet támgatási összegeket lehívni. 7. Kivitelezés lezárása 15/22

16 A kivitelezés következő lépésekben kerül lezárásra: Használatba vétel Műszaki átadás Birtkba vétel Aktiválás pl. vagynkataszterbe átvezetni Prjektzárási dkumentáció készül. Megtörténik a támgatás utlsó résznek lehívása, a záró kifizetés, amely általában 20%. Támgató levelet küld, melyben lezártnak nyilvánítja a szerződést. 8. Fenntartás A támgatói szerződésben meghatárztt ideig a fenntartási kötelezettsége van a pályázónak, ez az időszak általában 3, 5 vagy 10 év. Évente, i határidővel követési jelentést kell készíteni. Az eseti ellenőrzéseket támgatni kell. 9. Fenntartási időszak lezárása A fenntartási időszak leteltével a pályázati prjekt végleg lezárható. PMJV saját szervezetein kívül gazdasági társaságai is pályáznak az Önkrmányzat bevnásával. A gazdasági társágk jellemzően a Tisztségviselői Kabinet, mint pályázó fősztály alatt pályáznak. Az Önkrmányzat akkr kerül bele a pályázatba, ha önkrmányzati feladat kapcsán csak Önkrmányzat pályázhat, de valamely gazdasági társaságba kiszervezve végzi a feladatt, vagy ha a gazdasági társaság a pályázati finanszírzáshz önkrmányzati frrást igényel. A gazdasági társaságk autnóm gazdálkdást flyatatnak, így értelemszerűen a többi pályázattól eltérően az Önkrmányzat Frrás SQL rendszerében a kacslódó tranzakciók nem kerülnek rögzítésre, az ilyen pályázatk követése emiatt is eltérő. Léteznek lyan nagybb pályázatk, amelyek több pályázatra bmlanak. Ezen részpályázatk tulajdnképpen ütemek, amelyek időben szakaszkra bntják az őket összefgó ernyő pályázatt. Kétfrdulós pályázati lebnylítás flyik lyan esetekben, amelyeknél az előkészítés első, előzetes szakasza után történik meg az első támgatói szerződés megkötése, amelyet a támgató által felügyelt részletes előkészítés, inkubációs szakasz követ, s ennek végén kerülhet sr a másdik, végleges támgató szerződés aláírására. A pályázat srán a kivitelezés finanszírzása két módn történhet: Szállítói finanszírzás 16/22

17 Ez esetben a kivitelezéssel kapcslats teljesítések az önrész arányának megfelelően kerülnek párhuzamsan átutalásra a szállítónak, a támgatói rész egy közös számlán kerül az önrész mellé, ezt kapja meg a szállító, ez esetben a támgatói kifizetés biznytalanságából fakadó kckázatt a szállító viseli. Utófinanszírzás A kivitelezői számlákat az Önkrmányzat kiegyenlíti függetlenül a támgatói rész megérkezésétől. Ez esetben a támgatói kifizetés biznytalanságából fakadó kckázatt az Önkrmányzat viseli. Lehetőség van a pályázati támgatás maximálisan 35% részben előlegként történő lehívására is, az ilyen jellegű igényt megfelelő határidővel (60 napig) a pályázat benyújtásakr jelezni kell. Finanszírzást támgatja tvábbá, hgy támgató felé kifizetési kérelem nyújtható be fizetési ütemek között, ha 4% kifizetés (szállítói kötelezettség) összegyűlik és ezt a szállítói szerződés lehetővé teszi. Az adtt támgatói szerződés rendelkezik arról, hgy az előkészítés vagy a lebnylítás srán milyen mértékű, a pályázattal kapcslats közvetlen költségeket lehet elszámlni a támgatás terhére, ez általában %-ban és/vagy összegben limitált. Ritkább esetben a pályázatknak a támgatási szerződés megkötése utáni teljes életciklusa srán szabálytalansági eljárásk indulhatnak, ha a támgató az ellenőrzések srán ezt indkltnak találja. Ez esetben a pályázat teljes egészének támgatói finanszírzása megáll a szabálytalansági eljárás lezárásáig. A fenti tényezőket szem előtt tartva kncepcinálisan a következő visznyítási pntk mentén kívánjuk a pályázatk nyilvántartásával és követésével kapcslats önkrmányzati igényt támgató funkciócsprtt megvalósítani: Létre kell hzni a pályázatk alapadatainak karbantartására, keresésére, lekérdezésére alkalmas, egységes nyilvántartást, amelyet az egyes érintett szervezetek (fősztályk, intézmények, gazdasási társaságk) felelős szereplői, mint felhasználók megfelelő jgsultsági szintek mellett elérhetnek. A nyilvántartásban kezelt pályázati prjektek között kapcslat legyen definiálható, a több ütemből álló ernyőprjektek kezelését is lehetővé kell tenni. A fnts, kisebb terjedelmű vnatkzó dkumentumkat csatlni kell, ugyanakkr a LOGO rendszerben fellelhető, kapcslható dkumentumkat (határzatk, szerződések) hivatkzhatóvá kell tenni. Az érintett felhasználók számára biztsítani kell az elektrnikus adatszlgáltatás lehetőségét a jelenleg meghatárztt adatlap sablnk tartalmi elemeivel (igénybejelentő, adatlap, pályázati, igény, előrehaladás, pénzügyi adatk, eredmény beszámló) 17/22

18 A pályázatk életciklusának szakaszait státuszkkal kezelni kell, az előrehaladás egyes lépéseit dátumkkal követni kell, ahl értelmezhető, tt megfelelő pénzügyi és műszaki eredményeket kell tudni rögzíteni és lekérdezni. A támgatói szerződésben definiált ütemtervvel párhuzamba állíttt előrehaladási riprtk készítésével biztsítható a pályázatk megfelelő követése, lehetőség nyílik a pénzügyi frrásk ütemes kezelésére, az esetleges prblémák praktív kezelése. 18/22

19 3. Technikai kncepció lgikai architektúra LOGO-VIR Adatfrrás Nyilvántartás Publikáció Adminisztráció LOGO-VIR rendszerkmpnens lgikai architektúrája: Adatfrrás mdul Nyilvántartás (szervezeti) mdul Adminisztrációs mdul Publikáció (riprt) mdul 19/22

20 3.1. Adatfrrás mdul A LOGO-VIR által lefedett és támgattt kntrlling tevékenység inputjául szlgáló adattk, beszámlók, interfészek definíciós, karbantartó mdulja. Főbb elemei (szótárak, összerendelések, lgikák): Adatfrrás típus induláskr 3 típus: pályázati, gazdasági társaság, intézményi Adatfrrás csprt elemi adatfrráskból képzet csprt szükségességét tervezési fázisban kell vizsgálni Adatfrrás elemi egység: knkrét kitöltendő adatlap (pl. pályázati prjekt adatlap), bekért beszámló (pl. mérleg, eredmény kimutatás, létszámadat), könyvelési adatk (Frrás SQL), berögzített alapadatk (pl. elláttti létszám) Adatfrrás (csprt) szervezet (GT, intézmény /elszámlási egység/, szervezeti egység) összerendelés: meghatárzza, hgy az adtt adatfrrást mely szervezetnek kell töltenie (adatgazda), biztsítania, milyen gyakrisággal, milyen határidővel. Szervezethez rendelt adatkörök biztsításának határidejére illetve késedelme esetén az adatgazda szervezethez tartzó felhasználók figyelmeztető -t kapnak. Figyelmezető ek ütemezését szintén ezen a szinten definiáljuk, határidő bázisán +/- delta napkkal. LOGO-VIR az adatfrrás feltöltésekr (kézi rögzítés) az adatfrrás típusától függő módn biznys ellenőrzési lgikákat elvégez, de nem célja a feltöltés adattartalmának teljes körű kntrllja, a feltöltendő űrlap belső adatlgikájának teljes körű leképezése -> az adatfeltöltő, mint adatgazda felelőssége a megfelelő minőségű adat, határidőre történő biztsítása. Adatfrrás feltöltésekr lehetőség van a jóváhagyó szerepkör definiálására, amennyiben az adatszlgáltató szervezeten belül szükséges vagy elvárás egy ilyen szerepkör biztsítása Nyilvántartási, szervezeti mdul A LOGO-VIR funkcinalitásáhz szükséges leíró, katalógus adatk karbantartó, áttekintő felülete. Tervezés srán kell vizsgálni, hgy az adtt adatkör vnatkzásában elkerülendő a párhuzams adatkarbantartást meglévő nyilvántartáskból frissítve álljn rendelkezésre az aktuális állapt. Aznban bizts lesznek adatkörök, ahl a LOGO-VIR-ben párhuzamsan is ki kell alakítani struktúrákat (pl. a Frrás SQL mellett) mivel a releváns adattartalm eltérhet, a karbantartási filzófia különböző, akárcsak a felhasználás jellege. Gazdasági társaságk (hierarchia kezelése) GT-re jellemző alapadatk (infrmációs jelleggel) 20/22

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 9700 Szmbathely, Kssuth u. 1-3. Tel.: (06) 94-520-100; Fax: (06) 94-328-148 E-mail: inf@szmbathely.hu www.szmbathely.hu Rendeletalktás és egyéb szabályzási

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Tisztelt Ajánlatkérő!

Tisztelt Ajánlatkérő! Tata Várs Önkrmányzata 2890 Tata, Kssuth tér 1. Fax. 34-588-665 Tárgy: Önkrmányzati integrált gazdasági infrmatikai rendszer bevezetése és üzemeltetése tárgyú egyszerű eljárási rendben indult nyílt közbeszerzési

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 2014. szeptember 22.... 2 2014. július 17.... 8 2014. június 10.... 10 2014. május 30... 14 2014. május 16... 15 JELZÉSEIKET, KÉRDÉSEIKET AZ fr@nrszh.hu E-MAIL CÍMEN VÁRJUK.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan MÓDSZERTANI KÖTET a közszlgáltatásk versenyképességi szempntú átvilágítására irányuló kísérleti prjekt megalapzása prjekthez kapcslódóan 2013. 07. 29. Kapcslattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM részére RENDELET VÉLEMÉNYEZÉS Készült: 2013. február 26. Az MNVH Leader szaksztályának a LEADER PROGRAM FRISSÍTÉSE 3.0 címet viselő, 2013. januárjában indíttt prgramjának

Részletesebben

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében:

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében: 2.2. - ÁFSZ 1 prtál funkciók bıvítése, elektrnikus krmányzati szlgáltatásk tvábbfejlesztése Az alprjekt bemutatása Az alprjekt célja, indklása, kapcslódás a kiemelt prjekt általáns céljáhz Az alprjekt

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Adatkarbantartó - Felhasználói kézikönyv Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. Prjekt megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még :

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még : Pályázati felhívás A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (tvábbiakban: ajánlatkérő) ajánlatt kér közvilágítás távfelügyeleti rendszer szállítására, installálására

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. melléklet a 92/2011. (II. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Prgram Fenntarthatóbb életmódt és fgyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprjektek c. pályázati knstrukcióhz Kódszám:

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben