Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója"

Átírás

1 LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22

2 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum verziókövetése Verzió Dátum Szerző Megjegyzés Ellenőrizte v Simn Csaba Szűcs Gábr Vida Ágnes Első verzió Csngr Eszter Prjekt infrmáció Szállítói prjekt aznsító LOGO-VIR PMVJ prjekt/pályázati aznsító ÁROP A-2/B 2/22

3 Tartalmjegyzék Alapadatk... 2 Tartalmjegyzék Bevezetés Előzmények Rendszerkncepció célja és kerete Releváns dkumentumk, hivatkzásk Feltételezések, kötöttségek Prjektfüggőség Feladatkncepció Intézményi terület Gazdasági társaságk beszámltatása Pályázat nyilvántartási és mnitring terület Technikai kncepció lgikai architektúra Adatfrrás mdul Nyilvántartási, szervezeti mdul Adminisztrációs mdul Publikációs (riprt) mdul /22

4 1. Bevezetés 1.1. Előzmények Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata pályázatt nyert el az Államrefrm Operatív Prgram - A plgármesteri hivatalk szervezetfejlesztése című pályázati felhívásn (ÁROP A-2/B) Szervezetfejlesztési célk megvalósítása, kntrlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzatánál címmel. Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata, mint ajánlatkérő én Ajánlatkérő számára kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kifejlesztése, integrálása a jelenlegi e-önkrmányzati rendszerbe és ehhez kapcslódó rendszerfejlesztési és tanácsadói és ktatási szlgáltatás ellátása tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indíttt. PMJV Önkrmányzata a közbeszerzési ajánlatban benyújttt ajánlatkat megvizsgálta és döntését a Pécs Megyei Jgú Várs Közgyűlésének 587/2009 (12.17) határzata alapján én kihirdette. A közbeszerzési eljárásban hztt döntés szerint a nyertes ajánlattevő a Daten-Kntr Kft. lett. Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata és a Daten-Kntr Kft december 29-én vállalkzási szerződést (02-2/332-65/2009) kötöttek kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer fejlesztésére december 29-én megkezdődött hivatalsan a prjekt a szerződő felek között január 14-én került sr a közös prjektindító értekezletre a két fél között Rendszerkncepció célja és kerete Jelen rendszerkncepció célja a pályázati anyagban nagyvnalúan, tág keretek között kijelölt feladatvázlat pntsítása, releváns irányk beaznsítása. A Rendszerkncepció készítése a prjekt Rendszerterv készítési fázisának első és meghatárzó szakasza. Rendszerkncepció tartalmazza a prjekt tevékenységének és értelemszerűen a kialakítandó LOGO-VIR kmpnens által lefedett, támgattt kntrlling területek definícióját. Rendszerkncepció PMVJ általi elfgadásával a bevezetendő LOGO-VIR rendszer funkcinális és technikai kncepcinális elemei valamint keretei rögzítésre kerülnek. Rendszerkncepció két hetes feladatpntsítási tevékenység eredménye, mely srán a DK interjú srzatkn és vezetői egyeztetéseken gyűjtötte össze és harmnizálta a megrendelői igényeket. Rendszerkncepciónak nem lehet célja a részletes műszaki megvalósítás ismertetése, arra a Rendszerterv biztsít keretet a közel 1 hónaps tervezési szakaszt követően. 4/22

5 Rendszerkncepció fnts szerepe a feladat kereteinek lehetőségekhez képest minél pntsabb meghatárzása. A prjekt számára dedikált erőfrrásk és határidők, mint jelentős determinisztikus tényezők indklják, hgy az összetett önkrmányzati tevékenységek valamint helyenként rendkívül kmplex igények bázisán szigrúan csak jelen keretek között sikeresen megvalósítható feladathalmaz kerüljön definiálásra. Feladatk, támgattt eljárásk határait rögzíteni kell, ahhz a tervezés és megvalósítás srán mindkét félnek következetesen ragaszkdnia kell Releváns dkumentumk, hivatkzásk A prjekt srán (az ajánlati dkumentáción kívül) alkalmaztt fntsabb dkumentumk, melyeket a rendszerkncepció készítése srán figyelembe vett a DK: LOGO VIR emlékeztetők: Emlékeztető_LVM0001_2010_01_14.dc Emlékeztető_LVM0002_2010_01_15_1.dc Emlékeztető_LVM0003_2010_01_15_2.dc Emlékeztető_LVM0004_2010_01_20.dc Emlékeztető_LVM0005_2010_01_22.dc Emlékeztető_LVM0006_2010_01_25_v2.dc Emlékeztető_LVM0007_2010_01_26.dc Emlékeztető_LVM0008_2010_01_27_v2.dc Emlékeztető_LVM0009_2010_01_28.dc Emlékeztető_LVM0010_2010_01_29_1.dc Emlékeztető_LVM0011_2010_01_29_2.dc Szabályzat Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata pályázási rendjéről 1.4. Feltételezések, kötöttségek Daten-Kntr Kft. a pályázati anyagában és ennek megfelelően az aláírt szerződés műszaki mellékletében egy LOGO rendszer keretei között kialakítandó kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kialakítását vállalta 4 önkrmányzati eljárás felülvizsgálata és ezekből 3 eljárás átalakítására tett javaslat mentén. PMJV és a DK knszenzuss megközelítése, hgy az eljáráskhz kapcslódó felülvizsgálati és átalakítási javaslattételi tanácsadói tevékenységek valamint a kntrlling infrmatikai rendszer kialakítása nem független prjekt tevékenységek, hanem egy közös célt szlgálnak -> 3 önkrmányzati eljárás tekintetében a kialakítandó LOGO-VIR rendszerkmpnens biztsítsn infrmatikai támgatást az eljárás egészének vagy biznys kritikus részeinek, ezzel jelentősen átalakítva a jelenlegi flyamatkat. A 4. vizsgált, de LOGO-VIR megldásába nem integrált eljárásra javaslatt fgunk megfgalmazni a 5/22

6 Rendszerterv szintjén, mintegy kijelölve a lehetséges tvábblépés irányát -> tvábbi infrmatikai fejlesztések és/vagy rendszerintegrációk (jelen prjekt keretén túlmutatóan LOGO-VIR-ben, vagy más LOGO rendszerkmpnensekben vagy más infrmatikai megldáskban pl. Frrás SQL, Cgns). A Rendszerkncepcióban és ezzel együtt a későbbi prjektdkumentációkban a jelen prjekt dimenziójában nem túl egzakt eljárás fgalm helyett feladatvagy funkciócsprtt használunk. Ennek megfelelően támgattt flyamatk, területek tekintetében a Rendszerkncepció következő fejezetében 4 feladatcsprtt ismertetünk a kapcslódó LOGO-VIR funkcinalitás kncepcinális, nagyvnalú ismertetésének társaságában Prjektfüggőség Kncepció meghatárzásakr fnts beaznsítani a feladat meghatárzását, tervezést és megvalósítást közvetve vagy közvetlenül érintő adtt esetben függőséget is jelentő PMJV által indukált, jelen prjekt keretein kívül eső prjekteket és/vagy a környezet (szervezeti, működési, infrmatikai, szabályzói, stb.) váltzásával járó tevékenységeket és flyamatkat. Ezek jelenlegi ismereteink szerint az alábbiak (a függőség knkrét mértékét, hatását a Rendszertervben részletezzük, itt csak felsrlásszerűen szerepelnek): Teljes szervezeti és működési átvilágítás, mely érinti a Hivatal, az intézmények és vársi tulajdnlású gazdasági társaságkat (különös tekintettel a Hlding működését). Taninfrm alkalmazás bevezetése (Magiszter helyett) Hldingn belüli közös számviteli és kntrlling kncepció kialakítása Új pályázati szabályzat már elfgadtt rendelet, még bevezetési gyakrlat nélkül 6/22

7 2. Feladatkncepció A LOGO-VIR kialakítása és bevezetése srán igényfelmérés jelenlegi státusza alapján 3 jól elkülöníthető feladatcsprt, terület határzható meg. A Rendszerkncepció jelen állaptában az alábbi 3 terület LOGO-VIR rendszerben történő integrálására teszünk javaslatt. PMJV részéről érkező kérésnek megfelelően aznban a DK kész tvábbi területek előzetes igényfelmérését is elvégezni és a megrendelővel knszenzuss, jelenlegitől részben eltérő 3 feladatcsprtt és szükség esetén új prjektütemezést elfgadni. Kncepcióalktás jelenlegi állaptában javaslataink tehát a következők: Intézmények (elsősrban ktatási) gazdálkdásának elemzése eddig nem (vagy csak részben és jelentős manuális többletmunkával) vizsgált dimenziók mentén Önkrmányzati tulajdnban (közvetlen, vagy közvetett Hlding) lévő gazdasági társaságk beszámltatási rendszere Pályázat nyilvántartási és mnitring megldás Javaslatunk a 4. vizsgált, de a LOGO-VIR-be nem illesztett területre: vagy Helyben közpntsíttt közbeszerzéshez kapcslódó igények összegyűjtése, harmnizációja, teljesítések követése Pályázat által generált vagy saját önkrmányzati beruházásk mnitring rendszere PMVJ részéről a kncepcióalktási szakasz végén jelzett esetleges újabb területek: Hatósági tevékenység hatéknyságának vizsgálata LOGO-ban található iktatási adatk és ügyintézők visznylatában. Szciális intézményekkel és kulturális rendezvényekkel kapcslats intézményfenntartói elemzési igények. Mint krábban is jeleztük, a DK kész vizsgálni az újabb igényeket és az Önkrmányzattal közösen kiválasztani azt a releváns 3 területet, mely tárgya lehet jelen prjekt erőfrrás- és időkeretének. 7/22

8 2.1. Intézményi terület Az Önkrmányzat költségvetésében egyik legnagybb kiadási tétel az intézmények finanszírzására elkülönített összeg. Jgs intézményfenntartói elvárás függetlenül a finanszírzás frrásától (állami nrmatív és/vagy önkrmányzati) hgy az intézmény működését gazdálkdási és hatéknysági szempntból a rendelkezésre álló számviteli kereteken túl, más dimenziók mentén is vizsgálhassa. Kncepcióalktási szakaszban, a Rendszerkncepció összeállításának időpntjáig csak az ktatási intézményekkel kapcslats knkrét kntrlling igények kerültek megfgalmazásra az Önkrmányzat részéről. Ezek az igények az alábbi hangsúlyk mentén lettek nevesítve (első körben nem nyilatkzunk azk relevanciájáról, jelen kncepcióba illesztés lehetőségéről): Elláttti létszámadatk elérhetősége: feladat ellátási hely, intézmény és önkrmányzati szinten Szakfeladatnkénti pntsabb bevétel és kiadás adatk Önkrmányzat, intézmény és feladat ellátási helyen mennyi költség allkálható egy ellátttra Ezen területek alapján (általuk nevesített alapadatk rendelkezésre állása esetén) természetesen száms Humán Fősztály vagy önkrmányzati szintű kntrlling igény kielégíthető illetve támgatható lenne: a bázis alapú tervezésről a feladat finanszírzású költségvetés tervezés irányába történő elmzdulás -> tervezés hatéknyságának növelése egyes intézmények és azkn belüli feladat ellátási helyek összehasnlíthatósága képzett mutatószámk alapján -> intézményfinanszírzás hatéknyságának növelése intézményfenntartói megállapdásk létrejöttének támgatatása a knkrét társfinanszírzási igény kimutathatóságával -> addicinális bevétel (frrás) bevnás lehetősége Igények tehát két meghatárzó adatkör vnatkzásában jelentkeznek: Elláttti adatk jellemzően vetítési alap Bevételi és költség/kiadási adatk jellemzően allkációs bázis Elláttti adatkör Előzetes infrmációnk alapján a Humán fősztály mint az ktatásügyért és az ktatási intézmények működéséért felelős szakterület számára nem áll rendelkezésére elláttti létszámadat egységes struktúrában. Az intézmények különböző célú (szakminisztériumi, pénzügyminisztériumi és iskla 8/22

9 adminisztrációs) beszámlókat készítenek és nyújtanak be (rögzítenek) az elláttti adatk vnatkzásában illetve azkhz kapcslódóan. Ezek célja és frekvenciája eltérő: nrmatív állami támgatás igényléséhez szükséges alapinfrmációk, elláttti adminisztráció, pénzügyi jelentés. Humán fősztály közvetlenül nem jut az intézmények által szlgáltattt adatkhz, részben csak a cél rendszerekből tudnak adatkat lekérni. Ebben a tekintetben kiemelt jelentőségű a KIR adatszlgáltatás, mely az elláttti dimenzió vnatkzásában któber 1-i frdulónappal éves szinten határzza meg az állami nrmatív támgatás mértékét. Előzetes vizsgálatunk alapján elvetettük a KIR adatszlgáltatás bázisú (xml és pdf) adatkinyerést. A frrás ebben az esetben nem egy nyílt, KIR által is támgattt interfész lenne, hanem egy dkumentálatlan, váltzáskövetéssel nem támgattt, éves szinten váltzó input. Erre integrációs lgikát építeni nem szabad, kncepcinálisan elvetendő. Rövidtávn egy a LOGO-VIR felületén kialakíttt rögzítő felület (lásd Adatfrrás mdul ismertetése a következő fejezetben) bevezetése tűnik támgathatónak. Közép és hsszabb távn vizsgálni kell a Taninfrm rendszerből történő esetleges adatkinyerést, vagy esetlegesen a KIR rendszer váltzásait, amennyiben a fenntartói szféra számára biztsítana infrmációs felületet. Ezen esetleges váltzáskat a LOGO támgatási keret terhére lehetne elvégezni. A Rendszertervezési fázis srán természetesen részletesebben is vizsgáljuk a lehetséges integrációs pntkat, de jelen kncepció szintjén elvetjük azkat. Rövidtávn támgattt manuális adatrögzítés értelemszerűen többletmunkát ró az intézményekre, vagy a Humán fősztályra (annak függvényében, hgy ki lesz az adatgazda), de ez szükségesen felvállalandó kmprmisszum, mely szükséges az elvárt eredmények generálásáhz. Egy kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer bevezetése, üzemeltetése és az elvárt eredmények származtatása értelemszerűen generálhat többletmunkát az adatszlgáltatók és a rendszer felhasználói tekintetében. Ez különösen igaz lyan esetekben, mikr elszigetelt, célfeladat támgatására szlgáló infrmatikai rendszerekben található adatkat kell szintetizálni egy kntrlling rendszerben. Önkrmányzat szinten kell mérlegelni, hgy a többletmunkából fakadó eredmények hasznssága indklja-e az extra humán ráfrdításkat. A manuális adatrögzítés teremt lehetőséget tvábbi intézmények (pl. szciális) integrálására az adatszlgáltatásba, természetesen az adtt intézményi körre jellemző adatkörökkel. Értelemszerűen közép vagy hsszútávn infrmatikai szempntból a különböző lehetséges adatszlgáltató frrásrendszerek és LOGO- VIR integrációja és a manuális adatfelviteli munka (mely óhatatlanul hibákat és teljes körűséget) kiváltása az üdvözölendő. Amennyiben az ktatási terület részletesebb vizsgálatára sr kerül a Rendszertervezési szakaszban illetve az Önkrmányzat kérésének megfelelően más intézményi kör bevnása is megtörténik, akkr jelen szinten csak átfgóan 9/22

10 elláttti adatkör tvább pntsítható, illetve elképzelhető tvábbi vetítési alapk beemelése a megldásba. Költség/kiadási adatk Intézmények esetén a gazdálkdást vizsgáló elemzések, mutatószámk meghatárzó bázisa. Önkrmányzati Kntrlling rendszer vnatkzásában az intézményi terület tekintetében kiemelt jelentőségű a Frrás-SQL rendszer. A számviteli rendszerben található költségstruktúrák, biznylatrögzítési alapadatk és főkönyvi struktúrák határzzák meg a kntrlling elemzés szempntjából szlgáló alapadatk felhasználhatóságát, így determinálják a származtatható riprtk, mutatószámk mzgásterét is. Egy költségnem, költség típus vagy szakfeladat szintű költségtétel hiába lehet értékes input egy vezető infrmációs lekérdezésnek, ha az a szint, vagy bntás a Frrás-SQL-ben nem létezik, vagy intézmények részéről csak részben használt. A kncepcinális fázis srán a Frrás-SQL rendszer, mint adatfrrás még nem került felmérésre. Ez egy hsszabb flyamat részeként a tervezési fázisban történik. Fnts aznban kiemelni, hgy a Frrás-SQL-ben lévő struktúrák erősen meghatárzzák a kntrlling rendszer mzgásterét. LOGO-VIR integrálva lesz a Frrás-SQL alkalmazással adatbázis szinten. Intézmények gazdálkdása, könyvelése szempntjából releváns táblákból kinyert adatkra épülnek a költség bázisú riprtk és mutatószámk. Fnts megjegyezni, hgy a LOGO-VIR nem az Önkrmányzatnál (Pénzügyi Fősztály) a Cgns rendszer funkcinalitását akarja kiváltani. Amennyiben jelen prjekt keretében lyan a LOGO-VIR-hez szervesen nem tartzó, de a Cgnsban leképezhető (alapadat rendelkezésre áll, dimenzió definiálható) igényt találunk, akkr azkat a Cgns hatáskörébe utaljuk. Tvábbi elemzés tárgyának tekintjük az IGSZ (mint a részben önálló intézmények támgató szervezete) által használt Frrás-SQL Kntrlling mdult, az előzőekben említett szempntk tekintetében. Riprtk és mutatószámk Mint említettük kntrlling rendszer mzgásteret alapvetően határzzák meg a rendelkezésre álló adatk köre, struktúrája és részletezettsége. Rendszertervezési szakasz tevékenysége lesz a Frrás-SQL adatk feltérképezése illetve a lehetséges vetítési adatk pntsítását követően a knkrét riprtigények és mutatószámk meghatárzása. Ez alapvetően az Önkrmányzat feladata lesz, az infrmatikai szállító a műszaki kereteket biztsítja, illetve a megvalósíthatóságt elemzi és tesz módsító javaslatkat. 10/22

11 2.2. Gazdasági társaságk beszámltatása Az Önkrmányzathz kapcslódó cégcsprt hetergén, az önkrmányzati tulajdn mértékét, beflyás típusát, tulajdnsi- és menedzsmentjgk gyakrlását, tevékenységet, méretet és társaságtípust tekintve. Az Önkrmányzat részéről aznban egyértelmű tulajdnsi érdek, hgy a gazdasági társaságk gazdálkdásáról pnts képet kapjn, cégek beszámltatása frmalizált módn történjen, a flyamat infrmatikai támgatást nyerjen. Ezen beszámltatásnak kívánunk keretet biztsítani LOGO-VIR rendszerkmpnensben. Beszámltatási és arra épülő önkrmányzati tulajdnsi kntrlling lgika kialakításánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: Rendkívül hetergén cég prtflió tevékenység és gazdálkdás típusát tekintve Állami és önkrmányzati támgatásban részesül egy részük Pécs Hlding Vársi Vagynkezelő Zrt. (Hlding) PMJV által tulajdnlt gazdasági társaságk egy körét integráló elismert vállalatcsprt. Jelenleg még átmeneti törzsház-knszern lgikában működik, valódi hlding típusú működés csak részben valósult meg. Jelen prjekt szempntjából releváns, a Hlding tulajdnsi köréhez rendelt társaságk tekintetében értelmezhető egységes és közpntsíttt számvitel valamint erre épülő kntrlling rendszer nem került kialakításra. Cégcsprt számssága és struktúrája váltzhat értékesítés, Hldinghz rendelés Uralmi és szindikátusi szerződések szabályzzák a tulajdnsi jgk mentén a menedzsment jgkat. A tulajdni hányad jelentette beflyástól eltérő eredőjű menedzsment beflyás is lehet (pl. kisebbségi tulajdns rendelkezik a menedzsment jgkkal). Beszámltatás, riprtk és adatpublikáció srán az Önkrmányzatnak figyelembe kell venni a többi tulajdns érdekeit, a menedzsmentelvárásait. Az egyes gazdasági társaságk számvitele, könyvelése szintén hetergén: Eltérő könyvelő szftverek (vagy papír alapú) Gazdasági társaságk által végzett, illetve kiszervezett (könyvelő irdák) Kisebb cégeknél egyszemélyes feladat, nagybbaknál apparátus végzi. 11/22

12 A fenti tényezőket szem előtt tartva kncepcinálisan a következő visznyítási pntk mentén kívánjuk az önkrmányzati igényt támgató funkciócsprtt megvalósítani: A LOGO-VIR-ben ki kell alakítani egy gazdasági társaság master adatbázist. Az itt kialakíttt gazdasági társaság törzs lesz az elsődleges adatkör valamennyi önkrmányzati szintű GT vnatkzású flyamatban, tevékenységben, nyilvántartásban. Ez a gazdasági társaság törzs (katalógus) histrikusan tartalmazza a gazdasági társaságk valamennyi leíró, statisztika és kntrlling funkciót vezérlő adatát. A Hlding nem csak adatszlgáltató tehát beszámlásra kötelezett szereplő hanem LOGO-VIR Publikációs (riprt) mdul felhasználó is lesz. Mint beszámlásra kötelezett gazdasági társaság természetesen beszáml a saját törzsház működés eredményeiről illetve Hlding szintű knszlidált beszámlót is benyújt (jelenleg csak évente). Mivel saját belső kntrlling rendszert (sem igazi kntrlling lgikát, infrmatikai támgatású megldást pedig egyáltalán nem) a Hlding nem működtet, visznt igénye lenne egy ilyen rendszer kialakítására. Belső kntrlling rendszer szabályzási és infrmatikai feltételei még nem adttak, tehát ideiglenesen a LOGO-VIR keretében lehetne támgatni a Hlding szempntjából legkritikusabb kntrlling területeket természetesen az Önkrmányzat (mint Megrendelő) által elvárt keretek között. Ez az állapt (speciális felhasználói státusz, egyedi riprt igények) a Hlding által bevezetett egységes és integrált számviteli (esetleg vállalatirányítási) rendszer bevezetésével és annak bázisán kialakíttt kntrlling megldással kerülne lezárásra. Hlding által bevezetett egységes rendszer természetesen hatással lenne a LOGO-VIR funkcinalitására, hiszen hatéknyabb és autmatizált integrációs lgikák kialakítását tenné lehetővé PMJV és a Hlding; valamint PMJV és a Hlding körébe vnt egyedi gazdasági társaságk vnatkzásában (pl. gyakribb beszámlók, elektrnikus feladásk interfész, akár havi szintű knszlidált hlding beszámló, stb.) Gazdasági társaság vnatkzású beszámlók a LOGO-VIR 3. fejezetben ismertetett Adatfrrás mduljában kerülnek leképezésre. Az eddig nevesített beszámlási kör: Mérleg Eredmény kimutatás Költségadatk szlgáltatásnként, beszerzésenként Likviditási terv Állami és/vagy önkrmányzati támgatás felhasználása Pénzügyi kötelezettségekre (hitelek) vnatkzó infrmációk 12/22

13 Szöveges értékelés Ezek a lehetőséghez képest standardizálható, általáns beszámlói frmk, sablnk. Rendszertervezési fázisban kell véglegesíteni illetve szükség esetén speciális beszámlói frmákat a leképzett adatfrrásk körébe bevnni. Az egy adtt társaság szintjén lesz definiálható, hgy milyen beszámlót és milyen rendszerességgel kell biztsítani. Az adatszlgáltatás módja a LOGO-VIR keretében kialakíttt internetes adatfeltöltő űrlap (sabln) kézi adatbevitellel történő kitöltése, jóváhagyása, elmentése. Jelenlegi állaptt figyelembe véve (krábban említett tényezők) nem támgattt autmatikus beszámlói interfész kialakítása egyik gazdasági társaság vnatkzásában sem. Annak realitása a Hlding és általa lefedett gazdasági társaságk vnatkzásában csak az egységes Hlding szintű számviteli és kntrling rendszer bevezetése után lehet. A LOGO-VIR-ből elérhető gazdasági társaság vnatkzású riprtk és mutatószámk köre jellemzően aznsak a társaság által közölt adatkkal. Ezen adatfrrásk esetén a fő feladat az adatk histrikus tárlása és a különböző hzzáférési szintek (publikációs szabályk) kiszlgálása. Természetesen az adatfrrásk bázisán lehetőség van mutatószámk képzésére és strukturált valamint összetett beszámlók generálására is, ezekre vnatkzó knkrét igényeket a megvalósíthatóság keretén belül a Rendszertervezési szakaszban kívánjuk összegyűjteni Pályázat nyilvántartási és mnitring terület Az Önkrmányzat által ellátandó feladatk és a fejlesztések megvalósításáhz jelentős kiegészítő anyagi frrást biztsítanak a különböző pályázatkn elnyerhető pénzeszközök. Régóta igény, hgy a pályázatkat az egész Önkrmányzat szintjén egységes szabályzási háttérrel, egyetlen közös rendszerben tudják kezelni és követni. A fentieknek megfelelően a Tisztségviselői Kabinet Stratégiai Tervezési Osztálya kidlgztt egy a pályázás rendjéről szóló szabályzatt, amelyet a közgyűlés január 21-én elfgadtt, január 25-én életbe lépett. A szabályzatban megfgalmaztt eljárási rendhez kapcslódóan az Önkrmányzat LOGO rendszerének keretein belül egyszerű nyilvántartáskat alakítttak ki, illetve kidlgzták a pályázatk követéséhez szükséges adatalap sablnkat is. A pályázati prjektek követésével, kntrllingjával kapcslatsan figyelembe kell venni az érintett szervezetek szerepét, a pályázatk jelenleg elvárt és valós életciklusát, illetve az egyéb, részben külső körülmények által indukált hatáskat. A pályázatk életciklusuk srán 4 fősztályt érintenek: 13/22

14 Pályázó fősztály Ez jellemzően a Humán Fősztály, a Vársfejlesztési Fősztály vagy a Tisztségviselői Kabinet valamelyike, amelyik a pályázat előkészítését és menedzselését intézi. Pénzügyi fősztály A pályázati prjekttel kapcslats összes lényeges lépésben érintett: Támgatási szerződéses kötelezettségek kezelése Kivitelezéssel kapcslats kötelezettségek kezelése Prjektek pénzügyi követése Prjektzárás, aktiválás Jgi Fősztály A pályázati prjekt kapcsán megkötött összes szerződés (támgatói, közbeszerzési, kivitelezői) jóváhagyásra kerül. A pályázó fősztály a pályázat jgi előfeltételeit egyezteti vele. Tisztségviselői Kabinet A Stratégiai Tervezési Osztály a pályázatkat nymn követi, krdinációval segíti a pályázó fősztályt a lebnylításban. A pályázat életciklusa jellemzően a következő: 1. Előkészítés A pályázó fősztály figyeli a megpályázható támgatáskat. A pályázó fősztály jelzi és rögzíti pályázati igényét, ehhez a közgyűlés vagy az illetékes bizttság jóváhagyását megszerzi. Kötelezettségvállalásk rögzítése mellett elindul az előkészítés. 2. Pályázat elkészítése, beadása Ez előkészítés eredményének ismeretében a közgyűlés dönt a pályázat beadásáról, a vállalt kötelezettségekről, az esetlegesen szükséges partneri megállapdáskról. Megtörténik a pályázat beadása. 3. Pályázat eredményének kezelése, támgatói szerződés megkötése Mind nyertes, mind nem nyertes esetben közgyűlés elé kell vinni a pályázat eredményét, amely nyertes esetben tartalmazza a megkötendő támgatói szerződés tervezetét is. 14/22

15 A nyertes pályázat esetén is az időközben megváltztt körülmények, illetve a ténylegesen elnyert támgatás mértékének függvényében a közgyűlés vagy megfelelő felhatalmazás birtkában az illetékes bizttság dönt a támgató szerződés aláírásáról plgármesteri felhatalmazással, erről határzat születik. A támgatói szerződést a Jgi és a Pénzügyi Fősztálynak is jóvá kell hagynia akárcsak a többi lépéshez kapcslódó közgyűlési határzat előterjesztését. A támgatói szerződés aláírásra kerül. 4. Kivitelezéshez kapcslódó közbeszerezések előkészítése, leflytatása A közbeszerzések a vnatkzó eljárási rend szerint zajlanak. A közbeszerzési pályázatk kiírásának műszaki tartalmát, az ajánlati dkumentációt, a bíráló bizttság összetételét a közgyűlés hagyja jóvá, erről egy vagy több határzat születik. A közbeszerzéssel kapcslats flyamatkban a Jgi és a Pénzügyi Fősztály is érintett. Sikertelen közbeszerzés esetén újabb, módsíttt kiírásra lehet szükség, esetleg szükséges lehet a támgatói szerződés módsítása is. Sikeres közbeszerzés esetén is szükséges lehet a támgatói szerződés módsítása, amely irányulhat az összeg, a műszaki tartalm megváltztatására, esetleg átcsprtsításra. 5. Kivitelezői szerződések megkötése Sikeres közbeszerzési eljárás után a kivitelezői szerződések a közgyűlés jóváhagyása után kerülnek aláírásra. 6. Kivitelezés, előrehaladás követése A kivitelezés srán a támgatói szerződésben rögzített időközönként vagy a felhasznált összeghatárnként előrehaladási jelentéseket kell készíteni. Az előrehaladási jelentéseket a pályázó fősztály készíti, a jelentések a kivitelezés pénzügyi és műszaki állaptára vnatkzó adatkat tartalmaznak, többnyire a támgatói szerződésben megjelölt ütemeknek megfelelően. Az előrehaladásról az Egységes Mnitring Infrmációs Rendszerben (EMIR) elektrnikus jelentés készül. A kivitelezés srán az előrehaladásnak megfelelően önálló kifizetési kérelmekkel a támgatási szerződésben rögzítettől eltérő ütemben is lehet támgatási összegeket lehívni. 7. Kivitelezés lezárása 15/22

16 A kivitelezés következő lépésekben kerül lezárásra: Használatba vétel Műszaki átadás Birtkba vétel Aktiválás pl. vagynkataszterbe átvezetni Prjektzárási dkumentáció készül. Megtörténik a támgatás utlsó résznek lehívása, a záró kifizetés, amely általában 20%. Támgató levelet küld, melyben lezártnak nyilvánítja a szerződést. 8. Fenntartás A támgatói szerződésben meghatárztt ideig a fenntartási kötelezettsége van a pályázónak, ez az időszak általában 3, 5 vagy 10 év. Évente, i határidővel követési jelentést kell készíteni. Az eseti ellenőrzéseket támgatni kell. 9. Fenntartási időszak lezárása A fenntartási időszak leteltével a pályázati prjekt végleg lezárható. PMJV saját szervezetein kívül gazdasági társaságai is pályáznak az Önkrmányzat bevnásával. A gazdasági társágk jellemzően a Tisztségviselői Kabinet, mint pályázó fősztály alatt pályáznak. Az Önkrmányzat akkr kerül bele a pályázatba, ha önkrmányzati feladat kapcsán csak Önkrmányzat pályázhat, de valamely gazdasági társaságba kiszervezve végzi a feladatt, vagy ha a gazdasági társaság a pályázati finanszírzáshz önkrmányzati frrást igényel. A gazdasági társaságk autnóm gazdálkdást flyatatnak, így értelemszerűen a többi pályázattól eltérően az Önkrmányzat Frrás SQL rendszerében a kacslódó tranzakciók nem kerülnek rögzítésre, az ilyen pályázatk követése emiatt is eltérő. Léteznek lyan nagybb pályázatk, amelyek több pályázatra bmlanak. Ezen részpályázatk tulajdnképpen ütemek, amelyek időben szakaszkra bntják az őket összefgó ernyő pályázatt. Kétfrdulós pályázati lebnylítás flyik lyan esetekben, amelyeknél az előkészítés első, előzetes szakasza után történik meg az első támgatói szerződés megkötése, amelyet a támgató által felügyelt részletes előkészítés, inkubációs szakasz követ, s ennek végén kerülhet sr a másdik, végleges támgató szerződés aláírására. A pályázat srán a kivitelezés finanszírzása két módn történhet: Szállítói finanszírzás 16/22

17 Ez esetben a kivitelezéssel kapcslats teljesítések az önrész arányának megfelelően kerülnek párhuzamsan átutalásra a szállítónak, a támgatói rész egy közös számlán kerül az önrész mellé, ezt kapja meg a szállító, ez esetben a támgatói kifizetés biznytalanságából fakadó kckázatt a szállító viseli. Utófinanszírzás A kivitelezői számlákat az Önkrmányzat kiegyenlíti függetlenül a támgatói rész megérkezésétől. Ez esetben a támgatói kifizetés biznytalanságából fakadó kckázatt az Önkrmányzat viseli. Lehetőség van a pályázati támgatás maximálisan 35% részben előlegként történő lehívására is, az ilyen jellegű igényt megfelelő határidővel (60 napig) a pályázat benyújtásakr jelezni kell. Finanszírzást támgatja tvábbá, hgy támgató felé kifizetési kérelem nyújtható be fizetési ütemek között, ha 4% kifizetés (szállítói kötelezettség) összegyűlik és ezt a szállítói szerződés lehetővé teszi. Az adtt támgatói szerződés rendelkezik arról, hgy az előkészítés vagy a lebnylítás srán milyen mértékű, a pályázattal kapcslats közvetlen költségeket lehet elszámlni a támgatás terhére, ez általában %-ban és/vagy összegben limitált. Ritkább esetben a pályázatknak a támgatási szerződés megkötése utáni teljes életciklusa srán szabálytalansági eljárásk indulhatnak, ha a támgató az ellenőrzések srán ezt indkltnak találja. Ez esetben a pályázat teljes egészének támgatói finanszírzása megáll a szabálytalansági eljárás lezárásáig. A fenti tényezőket szem előtt tartva kncepcinálisan a következő visznyítási pntk mentén kívánjuk a pályázatk nyilvántartásával és követésével kapcslats önkrmányzati igényt támgató funkciócsprtt megvalósítani: Létre kell hzni a pályázatk alapadatainak karbantartására, keresésére, lekérdezésére alkalmas, egységes nyilvántartást, amelyet az egyes érintett szervezetek (fősztályk, intézmények, gazdasási társaságk) felelős szereplői, mint felhasználók megfelelő jgsultsági szintek mellett elérhetnek. A nyilvántartásban kezelt pályázati prjektek között kapcslat legyen definiálható, a több ütemből álló ernyőprjektek kezelését is lehetővé kell tenni. A fnts, kisebb terjedelmű vnatkzó dkumentumkat csatlni kell, ugyanakkr a LOGO rendszerben fellelhető, kapcslható dkumentumkat (határzatk, szerződések) hivatkzhatóvá kell tenni. Az érintett felhasználók számára biztsítani kell az elektrnikus adatszlgáltatás lehetőségét a jelenleg meghatárztt adatlap sablnk tartalmi elemeivel (igénybejelentő, adatlap, pályázati, igény, előrehaladás, pénzügyi adatk, eredmény beszámló) 17/22

18 A pályázatk életciklusának szakaszait státuszkkal kezelni kell, az előrehaladás egyes lépéseit dátumkkal követni kell, ahl értelmezhető, tt megfelelő pénzügyi és műszaki eredményeket kell tudni rögzíteni és lekérdezni. A támgatói szerződésben definiált ütemtervvel párhuzamba állíttt előrehaladási riprtk készítésével biztsítható a pályázatk megfelelő követése, lehetőség nyílik a pénzügyi frrásk ütemes kezelésére, az esetleges prblémák praktív kezelése. 18/22

19 3. Technikai kncepció lgikai architektúra LOGO-VIR Adatfrrás Nyilvántartás Publikáció Adminisztráció LOGO-VIR rendszerkmpnens lgikai architektúrája: Adatfrrás mdul Nyilvántartás (szervezeti) mdul Adminisztrációs mdul Publikáció (riprt) mdul 19/22

20 3.1. Adatfrrás mdul A LOGO-VIR által lefedett és támgattt kntrlling tevékenység inputjául szlgáló adattk, beszámlók, interfészek definíciós, karbantartó mdulja. Főbb elemei (szótárak, összerendelések, lgikák): Adatfrrás típus induláskr 3 típus: pályázati, gazdasági társaság, intézményi Adatfrrás csprt elemi adatfrráskból képzet csprt szükségességét tervezési fázisban kell vizsgálni Adatfrrás elemi egység: knkrét kitöltendő adatlap (pl. pályázati prjekt adatlap), bekért beszámló (pl. mérleg, eredmény kimutatás, létszámadat), könyvelési adatk (Frrás SQL), berögzített alapadatk (pl. elláttti létszám) Adatfrrás (csprt) szervezet (GT, intézmény /elszámlási egység/, szervezeti egység) összerendelés: meghatárzza, hgy az adtt adatfrrást mely szervezetnek kell töltenie (adatgazda), biztsítania, milyen gyakrisággal, milyen határidővel. Szervezethez rendelt adatkörök biztsításának határidejére illetve késedelme esetén az adatgazda szervezethez tartzó felhasználók figyelmeztető -t kapnak. Figyelmezető ek ütemezését szintén ezen a szinten definiáljuk, határidő bázisán +/- delta napkkal. LOGO-VIR az adatfrrás feltöltésekr (kézi rögzítés) az adatfrrás típusától függő módn biznys ellenőrzési lgikákat elvégez, de nem célja a feltöltés adattartalmának teljes körű kntrllja, a feltöltendő űrlap belső adatlgikájának teljes körű leképezése -> az adatfeltöltő, mint adatgazda felelőssége a megfelelő minőségű adat, határidőre történő biztsítása. Adatfrrás feltöltésekr lehetőség van a jóváhagyó szerepkör definiálására, amennyiben az adatszlgáltató szervezeten belül szükséges vagy elvárás egy ilyen szerepkör biztsítása Nyilvántartási, szervezeti mdul A LOGO-VIR funkcinalitásáhz szükséges leíró, katalógus adatk karbantartó, áttekintő felülete. Tervezés srán kell vizsgálni, hgy az adtt adatkör vnatkzásában elkerülendő a párhuzams adatkarbantartást meglévő nyilvántartáskból frissítve álljn rendelkezésre az aktuális állapt. Aznban bizts lesznek adatkörök, ahl a LOGO-VIR-ben párhuzamsan is ki kell alakítani struktúrákat (pl. a Frrás SQL mellett) mivel a releváns adattartalm eltérhet, a karbantartási filzófia különböző, akárcsak a felhasználás jellege. Gazdasági társaságk (hierarchia kezelése) GT-re jellemző alapadatk (infrmációs jelleggel) 20/22

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum Magas-szintű SAP követelmény definíciós dkumentum Tartalm 1. Dkumentum kntrl...4 2. Az SAP reimplementáció célja, összefglalása...5 2.1 A reimplementáció célja, scpe-ja...5 2.2 A reimplementációs prjekt

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

A bevezetendő rendszerek, modulok és alkalmazások részletezése

A bevezetendő rendszerek, modulok és alkalmazások részletezése A GOP-2011-2.2.1 és KMOP-2011-1.2.5 Vállalati flyamatmenedzsment és e-kereskedelem támgatása című Pályázati Felhívás VII. számú 1. A szállítandó szftverekre vnatkzó adatk 1.1. A fejlesztés, illetve a meglévő

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása

A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása Sk éves kereskedelemben és szlgáltatásban eltöltött idő és hasnlóan sk prgramzói fejlesztőmunka alapzta meg rendszereink magas színvnalát. A cég alapítói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben