A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében"

Átírás

1 A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének fejlesztése Készítette: CMB Knzrcium

2 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Tartalm Vezetői összefglaló Bevezetés Az önkrmányzati feladat-struktúra váltzása A feladat-struktúráhz kapcslódó szervezet-rendszer bemutatása az önkrmányzatnál A szervezet-irányítási mdellek összetevői Az önkrmányzati szervezet-rendszer egyes elemeinek frmája, jgállása és gazdálkdási státusza Az egyes szervezet-irányítási/felügyeleti mdellekről Az önkrmányzati szervezet-irányítás/kntrll összetevői A szervezet-irányítás/kntrll szervezeti leképezése Adatszlgáltatás, beszámlás Ellenőrzés Krdinációs fórumk Döntés-jóváhagyási gyakrlat A szervezetek felé történő visszacsatlás Az egységes (és közpnti) intézményirányítás lehetséges mdelljei (költségvetési intézmények) Egységes intézményirányítási mdellek Egységes irányítási közpnt Plgármesteri Hivataln belüli és kívüli létrehzásának összehasnlítása Az egységes irányítás az önkrmányzati vállalatk körében Egységes vállalat-irányítási mdellek Támgató feladatk ellátása és a beszerzések végzése egységes intézmény/vállalat-irányítás esetén Mezőberény várs önkrmányzata esetében javaslt szervezet-irányítási mdell A jelenlegi helyzet Javaslat

3 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Vezetői összefglaló Az ÁROP 1.A.5 Szervezetfejlesztés knvergencia régiókban levő önkrmányzatk számára prjekt megvalósításának keretében Mezőberény Várs Önkrmányzata vállalta az önkrmányzati intézmények és társaságk irányítási/kntrll-rendszerének fejlesztését. Jelen jelentés széleskörűen feldlgzza a nemzetközi és hazai tapasztalatkat az önkrmányzati intézmények és vállalatk irányítása/felügyelete/kntrllja területén. Ezen belül kiemelten fglalkzik az alábbi tematikákkal: Az önkrmányzati szervezet-rendszer egyes elemeinek frmájával, jgállásával és gazdálkdási státuszával különös tekintettel az önkrmányzati feladatk költségvetési intézményi vagy gazdasági társasági frmában való ellátásának szempntjaira Az egyes szervezet-irányítási/kntrll megközelítésekkel Az önkrmányzati szervezetek szervezet-irányításának/kntrlljának lyan összetevőivel, mint pl.: az szervezet-irányítás/kntrll szervezeti kérdései; az adatszlgáltatás, a beszámlás; az ellenőrzés; a krdináció; a döntés-jóváhagyási gyakrlat; vagy az szervezetek felé történő visszacsatlás Az önkrmányzati intézmények és vállalatk egységes irányításában rejlő lehetőségekkel, annak szervezeti, működési módzataival és feltételeivel, valamint a támgató feladatk közös ellátása és a beszerzések közös végzése esetén realizálható hasznkkal. A nemzetközi és hazai tapasztalatk ptikáján keresztül a mezőberényi szervezetek irányítására/kntrlljára vnatkzóan az alábbi helyzetértékelő megállapításkat tesszük: Mezőberény Várs Óvdai Intézménye (a tvábbiakban: Óvda), mint önállóan működő költségvetési intézmény, hatékny választás. Véleményünk szerint az Orlai Petrics Sma Kulturális Közpnt (a tvábbiakban: Kulturális Közpnt), illetve a Vársi Humánsegítő és Szciális Szlgálat (a tvábbiakban: Szciális Szlgálat) esetében sem indklt a gazdálkdási önállóság. A Vársi Közszlgáltató Intézmény (a tvábbiakban: Közszlgáltató) esetében az önállóan gazdálkdó és működő státusz célszerűsége kérdéses, megfntlandó lehet vagy a szélesebb szabadság, vagy az erősebb kötöttség irányába való elmzdulás. Szakmai prgramjukn túl a Közszlgáltató, a Kulturális Közpnt, a Szciális Szlgálat és az Óvda is rendelkezik éves munkatervvel is. Ezek a dkumentumk az adtt intézmény éves feladatait igyekeznek ütemezni, de nem tartalmaznak költségeket az egyes tevékenységekhez, így nem teremtenek lehetőséget arra, hgy az egyes tevékenységekre azk költséghatéknyságát kifejező és összehasnlításra alkalmas fajlags költségek, teljesítménymutatók kalkulálhatók legyenek. Így a számnkérhetőség eredményességi (tartalmi) értelemben többé-kevésbé adtt, hatéknysági értelemben nem. A költségvetési intézmények elemi költségvetésének sajátssága, hgy a kiadáskat (és bevételeket) bár feladatnként, de funkcinális felsztásban tartalmazza (személyi-dlgi-felhalmzási) és a szakmai mutatók ettől elkülönülve és más lgikában jelennek meg. Ennélfgva a feladatk vlumenére vnatkzó infrmációt a bemeneti (input) adatkn és az említett néhány, leginkább statisztikai adatgyűjtést szlgáló mutatón kívül nem tartalmaz. Ez nem teszi lehetővé a költséghatéknyság megítélését (fajlags költségek összehasnlíthatóságát akár krábbi évekkel, vagy 3

4 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál más szlgáltatók díjával), valamint megnehezíti a számnkérést annak pénzügyi dimenzióján túl. Hzzá kell tenni ugyanakkr, hgy a Plgármesteri Hivatal tartalmi, költséghatéknysági ldalról jellemzően nem vizsgálja, nem is lenne kapacitása vizsgálni a feladatk tervezését és megvalósulását. A költségvetési intézmények működésének éves szöveges beszámlója sem segít a tevékenységek, illetve azk vlumene és a kapcslódó kiadásk összekötését illetően, lévén hgy e tételek - a költségvetéshez hasnlóan - elkülönülve és más lgikában jelennek meg. A mezőberényi szervezetek esetében mindezek alapján a következő javaslatkat tesszük: A költségvetési intézményi frmában működő intézményekre javaslt egy erőteljesebb feladat-kntrll alkalmazása: javasljuk lyan éves munkatervek kialakítását, amiben az adtt évre vnatkzó teljesítményeket később számnkérhető módn szükséges definiálni és az év srán a megvalósulást - megfelelő alátámasztást megkövetelve - számnkérni. Emellett szintén javaslt a feladatvégzés (költség)hatéknyságára - az általánsan végzett statisztikai adatszlgáltatásn túlmutató - mutatók/benchmarkk kialakítása. A költséghatéknyság megítélését támgató és az összehasnlítást lehetővé tevő döntően pénzügyi adatkat és naturáliákat összekapcsló, fajlags - teljesítménymutatók a munkatervek és az elemi költségvetések, illetve beszámlók összekapcslásával javaslt létrehzni. Az intézmények által lefedett területeket illetően nem gndljuk, hgy Plgármesteri Hivatalnak saját belső szakmai kntrll kmpetenciákat kellene kiépítenie, ezeket javasljuk a tervezés-beszámlás időszakában kívülről beszerezni. Szervezeti frmától függetlenül a kialakítandó mutatókra és a kapcslódó beszámlásra vnatkzóan felidéznénk az elméleti részben említett legfntsabb követelményeket irányítási típusú infrmációk gyűjtése (a statisztikai helyett) beavatkzásra ösztönzés összehasnlítható infrmációk, eltérések a fókuszban. értékelések alkalmazása a beszámlás és tervezés kapcslatának erősítése felhasználó rientáltság, strukturáltság növelése krszerű beszámló-készítési szabályk alkalmazása A mutatókra vnatkzóan flyamats belső és kvázi-flyamats külső adatszlgáltatást lehetővé tevő kntrlling- és kapcslódó vezetői infrmációs (VIR) rendszer kialakítása javaslt a szervezeteken (gazdasági társaságkn és költségvetési intézményeken) belül, illetve a Plgármesteri Hivatal és a szervezet között. A szlgáltattt teljesítmény- és egyéb adatk értékelése révén lehetővé válik a kívánats intézkedések irányainak kijelölése, s ezáltal a javulás/fejlődés egy gyakrlatilag flyamats rendszere építhető ki. 4

5 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál 1 Bevezetés A helyi önkrmányzatk feladatai 2013-ban jelentősen megváltztak. A váltzás több területet érintett: hatályba lépett a évi CLXXXIX. törvény Magyarrszág helyi önkrmányzatairól (Mötv.) nagy része, kivétel a évi önkrmányzati választáskat követően hatálys váltzáskat, életbe lépett a köznevelési törvény, valamint a járáskról szóló törvény tól az önkrmányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírzási rendszer is alapjaiban megváltztt, új finanszírzási struktúra került kialakításra, amely elszakadt az eddig jellemzően nrmatív támgatási rendszertől. 1.1 Az önkrmányzati feladat-struktúra váltzása Az új önkrmányzati törvény következtében az kmányirda, az államigazgatási feladatk, az ktatásügy és a kórházak, szakrendelők üzemeltetése állami fennhatóság alá került. Az államigazgatósági feladatk a jegyzőtől járási hatáskörbe kerültek, ezáltal a Plgármesteri Hivatalk ügyviteli frgalma helyi ügyintézésre krlátzódik. Az ktatási intézmények fenntartása, az óvdai ellátás, a pénzgazdálkdás, vársüzemeltetés, vársfejlesztés, egészségügyi alapellátás (járóbeteg-gndzás járási feladatkör január 1-jétől), szciális ellátásk önkrmányzati hatáskörben lévő feladatk. Tvábbra is önkrmányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, aznban nem csak a vársi fenntartású intézményekben, hanem a krábban megyei és térségi fenntartású intézményekben is. A települési önkrmányzatk a jövőben tehát a valós helyi feladatszervezési döntéseket igénylő közszlgáltatáskat biztsítják a laksság számára. Ezen helyi közügyek ellátását egy az önkrmányzatk jövedelemtermelő képességétől függő, általáns jellegű támgatás szlgálja 2013-tól. A helyi önkrmányzatkat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt azzal, hgy a helyben maradó személyi jövedelemadó feladatátcsprtsítással nem érintett - összege ezen általáns jellegű támgatásba épült be. A megyei önkrmányzatk a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek, a jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többségét az államigazgatási szervek látják el, biztsítva az igazgatási feladatk rszágn belül egyenlő színvnaln történő ellátását. A Mötv. alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztsítható közfeladatk körében ellátandó helyi önkrmányzati feladatk az alábbiak: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gndskdás, kéményseprő-ipari szlgáltatás biztsítása, a helyi közutak és tartzékainak kialakítása és fenntartása, közparkk és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parklásának biztsítása); a közterületek, valamint az önkrmányzat tulajdnában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szlgáltatásk; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztsítása, rvar- és rágcsálóirtás); óvdai ellátás; 5

6 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál kulturális szlgáltatás, különösen a nyilváns könyvtári ellátás biztsítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támgatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támgatása; szciális, gyermekjóléti szlgáltatásk és ellátásk; lakás- és helyiséggazdálkdás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztsítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkdás, vízkárelhárítás; hnvédelem, plgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfglalkztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcslats feladatk; a kistermelők, őstermelők számára jgszabályban meghatárztt termékeik értékesítési lehetőségeinek biztsítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sprt, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztnságának biztsításában; helyi közösségi közlekedés biztsítása; hulladékgazdálkdás; távhőszlgáltatás; víziközmű-szlgáltatás, amennyiben a víziközmű-szlgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkrmányzat ellátásért felelősnek minősül. A feladatk átrendeződésével párhuzamsan a finanszírzási rendszer is átalakul, feladatfinanszírzás kerül bevezetésre. A feladatfinanszírzás srán az állam által meghatárztt működési kiadási szükséglet, valamint az önkrmányzatk működési célú bevételi lehetőségeinek figyelembevételével kerül meghatárzásra az egyes önkrmányzatk költségvetési támgatása. A fent felsrlt - törvény által meghatárztt - kötelező feladatkn felül önként vállalt feladatkat az önkrmányzat saját bevételei terhére láthat el. A jgszabályi váltzás természetesen érintette az önkrmányzatk személyi állmányát is (pl. a járási hivatal megalakulása miatt a létszám jelentősen lecsökkent). Mivel az ellátandó feladatk is váltztak, a személyi állmány létszámát, kmpetenciáját és munkaköri besrlását összhangba kell(ett) hzni az ellátandó feladatkkal. A helyi önkrmányzatk a megváltztt feladat ellátás és finanszírzási rendszer alapján a 2013-as év tervezésekr átalakíttták szervezetüket, és az új szabályzási háttérnek megfelelően alakíttták ki költségvetésüket. 6

7 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál 1.2 A feladat-struktúráhz kapcslódó szervezet-rendszer bemutatása az önkrmányzatnál Mezőberény Várs Önkrmányzata a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvénye alapján az alábbi önként vállalt feladatk ellátásáról is gndskdik a Mötv. által definiált fentebb említett kötelező feladatkn felül: Mezőőri őrszlgálat Rendszeres szciális segély, helyi rendelet alapján Gyermekétkeztetés (rendkívüli gyermekvédelmi támgatás) Autóbusz közlekedés (rendkívüli gyermekvédelmi támgatás) Áplási díj: méltányssági Adósságkezelési lakásfenntartási támgatás Szciális kölcsön Temetési kölcsön Vársi rendezvények támgatása Egyéb külkapcslatk finanszírzása támgatás Önkrmányzati támgatás biztsítása egyéb szervezeteknek Helyi védelem alatt álló épületek megóvása Könyvkiadás Flyóirat kiadás Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Saját tulajdnú ingatlan bérbeadása Oktatás Előadóművészeti tevékenység Kistérségi busz üzemeltetése Üdülő szálláshely szlgáltatás Szabadidős park, fürdő és strand szlgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadás Piac és Vásárcsarnk üzemeltetése Otthni szakáplás Egészségügyi labratóriumi szlgáltatás Fizitherápiás szlgáltatás Időskrúak tartós benntlakáss ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támgató szlgálat Adósságkezelési szlgáltatás 7

8 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Mindezen feladatkat, egy költségvetési intézményekből álló szervezet-rendszeren keresztül végzi, nyújtja az önkrmányzat: Önállóan gazdálkdó és működő Költségvetési intézmény Önállóan működő Gazdasági társaság Plgármesteri Hivatal Mezőberény Várs Óvdai Intézménye Vársi Közszlgáltató Intézmény Orlai Petrics Sma Kulturális Közpnt Vársi Humánsegítő és Szciális Szlgálat A Plgármesteri Hivataln kívüli költségvetési intézmények közül a Közszlgáltató, a Kulturális Közpnt és a Szciális Szlgálat önállóan gazdálkdó, míg az Óvda önállóan működő intézmény. 8

9 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál 2 A szervezet-irányítási mdellek összetevői 2.1 Az önkrmányzati szervezet-rendszer egyes elemeinek frmája, jgállása és gazdálkdási státusza Adtt önkrmányzat szervezet-rendszerének irányítása nagymértékben függ attól, hgy e szervezet-rendszer egyes elemei milyen frmát, jgállás öltenek, milyen a gazdálkdási státuszuk, ezért első lépésben e kérdés összetevőit vesszük górcső alá. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 1. (2) és (3) szerint a közfeladatk ellátása elsősrban költségvetési szervek alapításával és működtetésével történik. Az államháztartásn kívüli szervezetek a közfeladatk ellátásában jgszabályban meghatárztt feltételekkel közreműködhetnek. A közfeladat ellátásának finanszírzása az elláttt feladattal aránys pénzügyi fedezet részben vagy egészben történő biztsításával valósul meg. Ezt egészíti ki az Mötv., ami csak a kötelezően teljesítendő feladatkat írja elő az önkrmányzatknak, a teljesítés mikéntjét nem (a feladatellátás szintjének meghatárzásakr az önkrmányzatk eltérő adttságait (gazdasági teljesítőképesség, laksságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe kell venni). Ezáltal a feladatk ellátását többféle szervezeti frma biztsíthatja. Feladatellátó lehet az önkrmányzatk plgármesteri hivatala, önálló vagy részben önálló önkrmányzati költségvetési szervek, önkrmányzatk által létrehztt önkrmányzati tulajdnban vagy magántulajdnban lévő társulásk, gazdasági társaságk, illetve nnprfit és egyházi szervezetek. Az önkrmányzati szinten rendszerint felmerülő kérdés, hgy adtt közfeladatt költségvetési intézményi vagy gazdasági társasági frmában célszerűbb-e ellátni. A döntés megalapzásáhz mindenekelőtt szükséges feltérképezni e két frma főbb jellemzőit, melyeket az alábbi táblázatban fglalunk össze: Irányítási struktúra, szervezetalakítás: Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Alapítás Már megalapíttt szerv. Kft. esetében frintnyi, Alapítói hatáskörök Első számú vezető és gazdasági vezető kinevezése. Közvetlen utasítási jg, ezen keresztül erős irányítási és felügyeleti hatáskörök. Az Alapító kirat alapján közvetlen feladat átadás. Zrt. esetében frintnyi készpénz vagy apprt szükséges minimálisan az alapításhz. Az Alapító kirat megfelelő rendelkezése alapján bármely hatáskör az alapítóhz vnható, de nincs az ügyvezetés felé közvetlen utasítási jg, csak abban az esetben, ha a társaságt az alapító lyan közfeladat ellátására hzta létre, amelyért maga felelős. 9

10 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Szervezet Szervezeti struktúra kötelező engedélyezése a felügyeletet ellátó költségvetési szervnél (önkrmányzatnál). Alapító, ügyvezetés, felügyelő bizttság kötelező, könyvvizsgáló javaslt, egyéb szervek szabadn létrehzhatóak. Meghatárztt ügyekben a belső szervezeti egységeknek véleményezési jga van. Tulajdnsi beavatkzás lehetősége Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Irányítás Közvetlen alapítói irányítás és felügyelet. Ellenőrzés Kötelező belső ellenőrzési mechanizmusk. A tevékenységből eredően: Állami Számvevőszék, Felügyeletet ellátó szerv belső ellenőrzési szervezete, feladatellátáshz kapcslódó szervezetrendszer. A törvény, az Alapító kirat és az Alapító határzatainak krlátai között az ügyvezetés önállóan jár el, tevékenységéről beszámltatható, felelősségre vnható Felügyelő bizttság választása kötelező, a tagk nem feltétlen az Alapítóhz köthetőek. A tevékenységből eredően: Állami Számvevőszék, feladatellátáshz kapcslódó szervezetrendszer. Felsővezetői feladatellátás, felelősség Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Felelősség Közalkalmazttakra irányadó, krlátztt felelősség. Az ügyvezetés és a tisztségviselők fkztt (több tisztségviselő esetén egyetemleges) és krlátlan felelőssége. A munkavállalók esetében a munkavisznyra irányadó krlátztt felelősség. 10

11 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Összeférhete tlenség Közalkalmaztti összeférhetetlenségi szabályk. Gazdasági társaságk tisztségviselőire vnatkzó szabályk, amennyiben e tisztségviselők egyúttal a közszféra fglalkztatttjai, úgy a fglalkztatás jellege szerinti összeférhetetlenségi szabályk is alkalmazandók. Gazdálkdás és finanszírzás Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Gazdálkdás Pénzfrgalmi szemlélet. Finanszírzá s Külön frrás a felhalmzásra, felújításra nem kiszámítható. Rugalmatlan a vezetői infrmációigény kielégítése. Nagybb adminisztrációs igény. Önkrmányzati költségvetéstől erősen függő finanszírzási keretek. Kiterjedt, bürkratikus adminisztráció. Akár év közben jelentkező frráselvnás. Üzemgazdasági szemlélet. Értékcsökkenés elismerése, a megújítás frrásainak beépítése a gazdálkdásba. Vezetői infrmációigényhez illeszkedő elszámlási rendszer kialakítása. Kisebb adminisztrációs igény. Finanszírzási szerződések alapján önálló gazdálkdás. Hitelfelvétel lehetősége adtt. A tevékenyéggel összefüggő frráskat szerződéses visznyk útján kell biztsítani. Rugalmasabb, a társaság ldaláról tervezhetőbb. 11

12 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Teljesítménymenedzsment Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Munkaügyi visznyk Teljesítmény menedzsmen t Költségvetési szerveket érintő alkalmazásra vnatkzó jgszabályk, amelyek erős kötöttséget jelentenek. A rendelkezésre álló frráskhz kötött jgviszny kialakítása (határztt - határzatlan). Az alkalmazásra vnatkzó erősebb kötöttségek (felvétel, elbcsátás). Kötött illetménytábla, kevés lehetőség az eltérítésre. A munkavállalók jgállásáról szóló jgszabályk kevés mzgásteret biztsítanak a teljesítménymenedzsment alkalmazásáhz. A teljesítmények közötti differenciálás krlátzttan megldható. Munka törvénykönyve szerint fglalkztattt munkavállalók, kevésbé kötött alkalmazási szabályk. Fglalkztatás időtartama nem kötött a frrásk jellege szerint (határztt határzatlan). A javadalmazásra vnatkzó szabályk szabad mzgásteret biztsítanak az egyéni teljesítmény elismerésére, a piaci visznykhz illeszkedő javadalmazásra. Alkalmazás feltételrendszere rugalmasabb. Rugalmas ösztönzési és teljesítménymérési rendszer alakítható ki. A javadalmazási rendszerbe a teljesítménycélk beépíthetők. A teljesítmények közötti differenciálás megldható. Nyilvánsság Szempnt Költségvetési szerv Gazdasági társaság Nyilvánsság Az üvegzseb törvényből eredő nyilvánsság. A felügyeletet és ellenőrzést ellátó szervezetek által biztsíttt betekintés a működésbe. Az állami vagynnal való gazdálkdás tekintetében nyilvánsság. A cégiratk többsége vagy valamennyi cégirat nyilváns. A fentiek mellett megfgalmazható, hgy a merevebb, de jbban számnkérhető költségvetési intézményi frma, alkalmasabb mindazn esetben, amikr klasszikus, nem túl hetergén közfeladatt, jellemzően valamilyen közalkalmaztti fglalkzási ágba tartzók hajtanak végre. Ezzel szemben a gazdasági társaság adekvátabb, amikr az elláttt tevékenység a közfeladat határán van nem feltétlenül kellene a köznek felvállalnia, a feladatt végzik privát szereplők is, a szervezet is végez kifelé szlgáltatást, a fglalkztatttaknak 12

13 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál semmilyen speciális jgállása nincs. A társasági frma választásánál feltétlenül szem előtt kell tartani, hgy költségesebb szervezeti frma főleg az önállóan működő költségvetési intézménynél, ennélfgva a hiányzó frráskat feltétlenül a piacról szükséges megtermelnie. Tehát a közfeladat típusa is nagymértékben meghatárzza a választás irányát. A közfeladat típusa alapján az egyes intézmények eltérő tevékenységi körrel rendelkeznek, amelyet önálló jgszabályi háttér határz meg és szabályz. Közfeladattól függően eltérő ellenőrzési és felügyeleti mechanizmusk léteznek, ugyanakkr a közfeladatcsprtnként (közktatás, közművelődés, szciális ellátás és egészségügy) jellemzően hasnló, ágazati irányelvek rögzítettek. Emiatt érdemes az egyes szakágazati intézményeket egy csprtként kezelni (pl. vársi könyvtár és művelődési közpnt, mint közművelődési intézménycsprt). A tapasztalatk azt mutatják, hgy a vársgazdálkdási feladatkat az önkrmányzatkat jellemzően gazdasági társaság frmában valósítják meg. Amennyiben költségvetési intézményekről van szó, azk gazdálkdási önállósága is nagymértékben beflyáslja az intézmény-irányítás lehetőségeit, eszközeit. A gazdálkdási önállóság a hagymánys, költségvetési szemléletben elterjedt csprtsítást fedi le, azaz azt jelzi, hgy az adtt egység az önkrmányzat és azn belül a plgármesteri hivatal gazdálkdásától mennyire független. E dimenzió az alábbi kategóriákat tartalmazza: Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv: rendelkezhet jgszabály vagy az irányító szerv döntése alapján gazdasági szervezettel; az elemi költségvetésében szereplő valamennyi előirányzat felett rendelkezhet. Az önállóan működő költségvetési szerv: gazdasági szervezettel nem rendelkezik, egyes pénzügyi-gazdasági, illetve üzemeltetési feladatait az irányító szerv által kijelölt, önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv látja el (a pénzügyi gazdasági, üzemeltetési feladatk ellátásának megsztását a két költségvetési szerv közötti megállapdásban határzza meg); az alapfeladatai ellátását szlgáló személyi juttatáskkal és az azkhz kapcslódó járulékk és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatkkal a munkamegsztási megállapdásban fglaltaktól függően rendelkezik. Bár nincs egyértelmű határvnal abban, hgy milyen intézmények srlhatók egyik vagy másik típusba, biznys jellemzők azért felvázlhatók: Önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervnek az a költségvetési szerv srlható be különösen, amelynél: jelentős terjedelmű és összetett közfeladatkat lát el, esetében a közfeladat terjedelme, az ellátttak száma, az ügyfélfrgalm vlumene, az alaptevékenység ellátását támgató szellemi és fizikai tevékenységet végző szervezeti egységek működtetése e besrlást indklja. Önállóan működő költségvetési szervnek pedig az a költségvetési szerv srlható be különösen, amely: 13

14 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagzódik ideértve a jgszabályban szakmai alapfeladat-ellátásként megjelölt ellátó jellegű tevékenységeket is, és szakmai alaptevékenysége nem eszközigényes, vagy a szellemi, fizikai támgató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehzását nem igényli, e funkciók más költségvetési szerv által elláthatók. A gazdálkdási önállóság mértéke és az irányítási szint jellemzően összefügg, illetve együtt mzg. Egy önállóan gazdálkdó intézmény jellemzően nagybb mzgásteret kap, mint egy nem önállóan gazdálkdó egység. 2.2 Az egyes szervezet-irányítási/felügyeleti mdellekről A szervezet-irányítási/felügyeleti mdell/kncepció az adtt egység irányításának, kntrlljának gyakriságát és kiterjedtségét határzza meg Intézményfelügyeleti kncepció Operatív Stratégiai Pénzügyi Vagynkezelői erős irányítás (tervezés, beszámlás), bekapcslódás a napi döntéshzatalba nagy beflyás az intézmény vezetésére, szakmai irányelvek meghatárzása kisebb beflyáslás, vezetés pénzügyi eszközökkel, erőfrrásptimalizálás döntések alacsny szintű felügyelet, elvárás: közfeladat-ellátás éves költségvetés melletti megvalósítása Operatív egység Stratégiai egység Pénzügyi egység Feladat-ellátási egység Átmeneti, válságkezelés típusú beavatkzás, ill. flyamats peratív vezetés (pénzügyi és szakmai kntrll) Stratégiai pályára állítás, a közfeladat-ellátás megszervezésének módjában irányelvek, flyamats pénzügyi kntrll Pénzügyi elvárásk vannak, szakmai függetlenség. Erőfrrásmegsztás (pénzügy, humán, vagyngazdálk.) Tulajdnsi-felügyeleti elvárásk támasztása. A közfeladat éves budget melletti (megfelelő) ellátása az elvárás. A knkrét szervezetek szintjén ez a következőket jelenti: Operatív felügyelet esetén az Önkrmányzat közvetlenül irányítja az intézményt (vállalatk esetében nem létező mdell), amely jellemzően önálló gazdálkdással nem rendelkezik. A Plgármesteri Hivatal valamely vezetője látja el az intézményvezetési feladatkat is. Ez az irányítási szint átmeneti időszakra jellemző, alapítást vagy átszervezést követően. A stratégiai felügyelet a legjellemzőbb szervezet-felügyeleti frma az önkrmányzati szektrban. Ebben az esetben a szervezet vezetése önálló, a napi döntéshzatalba az Önkrmányzat nem kapcslódik be, ugyanakkr száms szakmai kérdésben éves, negyedéves szinten egyeztetés, jóváhagyás történik. Főként intézményekre jellemző, így flyamats pénzügyi kntrll jellemzi, a költségvetés-tervezés és beszámlás rendszeresen és részletesen történik. A pénzügyi felügyelet esetében a szervezet vezetése a szakmai kérdésekben önállóan dönt. Az Önkrmányzat az éves költségvetés meghatárzása mellett az 14

15 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál erőfrrásk megsztásába vnja csak be az irányíttt szervezetet, így a közös pénzügyplitika és humánplitika erre az egységre is vnatkzik. A vagynkezelői felügyeletnél az Önkrmányzat gyakrlatilag szabad kezet ad átadja a feladat-ellátásáhz szükséges frráskat az intézménynek és a közfeladat-ellátás szintjét ellenőrzi éves szinten. A feladat-ellátási egység esetében az Önkrmányzat döntési hatásköre csak a feladatátadásra vagy más frmában történő megvalósítására (feladat kiajánlása). Ide tartznak jellemzően a szakmailag felügyelt, de pénzügyileg az Önkrmányzat hatáskörén kívül eső intézményi frmák (pl. egyházi isklák, civil szervezet által működtetett átmeneti szálló). Az, hgy egy önkrmányzati szervezet-rendszer elemei költségvetési intézményi avagy gazdasági társasági frmában működnek, kmly mértékben meghatárzza a szervezetirányítás módját, eszközeit, szervezeti kereteit. Ennek megfelelően e két frmára vnatkzó szervezet-irányítási jellemzőket külön-külön tárgyaljuk. 2.3 Az önkrmányzati szervezet-irányítás/kntrll összetevői A szervezet-irányítás/kntrll legfntsabb alábbi összetevőit vesszük górcső alá a tvábbiakban: a szervezet-irányítás/kntrll szervezeti leképezése, adatszlgáltatás, beszámlás, ellenőrzés, krdinációs fórumk, döntésjóváhagyás, a szervezetek felé történő visszacsatlás. A bemutattt eszközök, módszerek majd mindegyik mind a költségvetési intézmények, mind a gazdasági táraságk esetében alkalmazható A szervezet-irányítás/kntrll szervezeti leképezése A szervezet-irányítási/kntrll flyamatk lefutásának egyik meghatárzó tényezője a Plgármesteri Hivatal szervezetekkel kapcslatba kerülő szervezeti egységeinek felépítése. A szervezet-irányításhz/kntrllhz kapcslódó hivatali munkamegsztás jellege alapján az alábbi szervezeti megldásk jellemzőek: A funkcinális munkamegsztás esetében a Hivataln, de akár egy sztályn belül is több munkatárs fglalkzik egy-egy szervezettel. A pénzügyi és szakmai sztályk közötti infrmációáramlás biztsíttt, mégis felmerülhet a szervezetek működésének megismeréséül szlgáló adatbekérések párhuzamssága. Így a többkapus kapcslattartás a szervezetek számára nehézséget jelent. Ami a szervezet ldaláról hátrány, a Hivatal esetében előnyként jelentkezik: a szervezetekkel kapcslatban álló sztályk minden esetben hzzájutnak az adatkhz, ez tehát egyfajta túlbiztsítást jelent a Hivatal ldaláról. Ebből következően mind a pénzügyi, mind a szakmai terület könnyebben hzzáfér a szervezetektől érkező adatkhz, elég egy funkcinális ügyintézővel tartani a kapcslatt. A szervezetenkénti munkamegsztás elsősrban az szervezeteknek jelent könnyebbséget. A Hivatal ldaláról elég egy kapcslattartót felkeresniük, aki 15

16 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál amennyiben témafelelősként nem tudja megválaszlni a Hivataln belül választ szerez a felmerült kérdésre. A mátrix típusú munkamegsztás ötvözi az előzőekben bemutattt funkcinális és szervezetenkénti megközelítéseket. Egy munkatárs azn túl, hgy egy szervezet kapcslattartásáért felel, egy (vagy több) funkcinális terület is tartzik hzzá. Ez azt jelenti, hgy egy szervezet csak egy hivatali munkatárssal áll napi szintű, peratív kapcslatban, amely munkatárs (a saját szakterületén kívül) krdinációs szerepet lát el, és a szervezet és a Hivatal ldaláról eredő kérdéseket, feladatkat tvábbítja az illetékes munkatárs felé. A két megldás egyszerre rendelkezik előnyös és hátránys tulajdnságkkal, így a kettő közötti választás nem egyértelmű Adatszlgáltatás, beszámlás Az infrmációs stratégia és eljárásk alkalmazása a különböző szervezetek esetében eltérő lehet attól függően, hgy milyen irányítási elvek mentén működnek. Az adatszlgáltatás és beszámlás a szervezetek lyan adminisztratív kötelezettsége, mely által infrmálják a Hivatalt a szervezet szakmai és gazdálkdási munkájáról. A szervezet-irányítás egyik leghangsúlysabb eleme a vezetői döntéshzatalban kiemelt szerepet játszó, a vezetői igények alapján kialakíttt beszámlási rendszer működtetése. Ez egyszerre tartalmazza a Hivatal egyes sztályai által bekért rendszeres és eseti beszámlókat, illetve a költségvetési intézmények esetében - kitér a Hivatal sztályai által összefgtt, közpnti intézményeknek, felügyeleti szerveknek tvábbíttt statisztikai adatszlgáltatáskra is. Az önkrmányzati beszámlás kettős cél érdekében készül. Az egyik fnts cél a törvényi előírásknak való megfelelés (elsősrban a költségvetési intézmények esetében), a másik pedig a hivatali vezetés lyan infrmációkkal való ellátása, ami lehetővé teszi a megfelelő döntések meghzatalát. Aznban a kettős cél elérése érdekében más-más követelményeknek és feltételeknek kell megfelelnie a beszámlási rendszernek. Az alábbi táblázatban összehasnítjuk a két követelményrendszert. Összehasnlítási szempntk A rendszer célja Adat típusk Az adatk bemutatásának frmája Összehasnlíthatóság Statisztikai típusú adatszlgáltatás (elsősrban a költségvetési intézmények esetében) Célja a felügyeleti szervek adatigényének való megfelelés. Pénzügyi és naturália-adatk felsrlása. Adatk bemutatása flyószöveggel, illetve néhl táblázattal. Az adatk csak a vizsgált időszakra, szervezeti egységre Irányítási típusú beszámlás Cél a döntés előkészítés, a vezetők infrmációval való ellátása, a döntések meghzataláhz. A pénzügyi és naturáliaadatkn kívül pénzügyi-és feladati teljesítménymutatók is megjelennek. Adatk bemutatása vizuális eszközökkel (értelmezett táblázatk, grafiknk). Az adatk mellett megjelennek összehasnlító 16

17 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Összehasnlítási szempntk Elemzések Beavatkzásra ösztönzés A rendszer szaktudás igénye Statisztikai típusú adatszlgáltatás (elsősrban a költségvetési intézmények esetében) vnatkznak. Leíró jellegű adatk, kevés elemzés. Nem ösztönöz beavatkzásra. Nem igényel speciális tudást (mechanikus adatbetöltés). Irányítási típusú beszámlás adatk (előző időszak adatai, hasnló szervezetek összehasnlító adatai, benchmarkk). Értékelő jellegű adatk, elemzések, tendenciák, összefüggések bemutatása. Beavatkzásra ösztönöz, gyakran tartalmaz intézkedési javaslatkat. A gazdasági és szakterületi ismereteken kívül elemzési szaktudást igényel. A szervezeti szereplők (és a Plgármesteri Hivatal, mint pivt-elem ) szerepét és feladatait nagymértékben meghatárzza az is, hgy milyen típusú irányítás/kntrll érvényesül az adtt szervezet visznylatában: Az peratív irányítás/kntrll esetében az infrmációáramlás flyamatában az alapadatk biztsítása a szervezetek feladata, ebből a Plgármesteri Hivataln belül készítik el az elemzéseket, illetve az adatk értékelését. A mdell előnye lehet, hgy a szervezetek napi működése összehanglható a Hivatal részéről, a Hivatal értékelheti, elemezheti a szervezetek működését, hátránya lehet ugyanakkr a döntések, intézkedések lassú megszületése, megvalósulása, a Hivatali munkatársak jelentős leterheltsége. A stratégiai típusú irányítás/kntrll esetében az adatszlgáltatás mellett a szervezetek az adatk elemzését is elkészítik, így a Hivatal keretein belül csak az adatk összesítése és a feladatk krdinálása történik. A mdell előnye a Hivatali terhek csökkenése, a napi feladatk gyrsabb megldásának lehetősége, ugyanakkr a Hivatal részéről a szervezet működése kevésbé megítélhető, az összehanglt működés biztsítása jelentős többlet krdinációs igényeket támaszt. A megfelelő beszámló-rendszer kialakításakr az alábbi négy beszámlási elvet szükséges érvényesíteni: irányítási típusú beszámlás, összehasnlítható infrmációk, felhasználó rientáltság, eltérések a fókuszban. A fenti beszámlási elvek szrsan kapcslódnak egymáshz. Gyakrlatban való alkalmazásukat a közpntilag krdinált beszámlási flyamat, az egységes adatbekérő lapk és beszámlótáblák képesek biztsítani. A hatékny és sikeres beszámlás tvábbi 17

18 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál feltétele, hgy a beszámlási feladathz felelősöket és egyértelmű elváráskat rendeljünk (pl.: a beszámlás határidőnek pnts betartása). Irányítási típusú beszámlás elve A Hivatal általában a jgszabályi előírásknak megfelelően nagy mennyiségű statisztikai adatt szlgáltat, de kevés az lyan irányítási típusú mutató, amely közvetlenül a vársvezetés igényeit elégítené ki. Fnts, hgy a beszámlótáblák lyan infrmációkat tartalmaznak, amelyek elvezethetnek egy hatéknyabb és/vagy lcsóbb működéshez, illetve amelyek rámutatnak azkra a területekre, ahl beavatkzásra van szükség. Összehasnlítható infrmációk elve A beszámló számadatai túlnymórészt értékelten jelennek meg, vagyis összehasnlításban szerepelnek évek között és/vagy hónapk között és/vagy szervezetek között esetleg más önkrmányzatk hasnló értékeivel. Felhasználó rientáltság elve A beszámlók figyelembe veszik a felhasználó igényeit, vagyis felhasználónként eltérnek egymástól. Abban aznban minden beszámló egyfrma, hgy jól átlátható struktúrában értékelésekkel és elemzésekkel kiegészítve jeleníti meg az infrmációkat, lehetőleg valamilyen vizuális támgatás mellett (a táblázats frmát például grafikns ábrázlással kiegészítve) Eltérések a fókuszban elv A beszámlónak nem az a célja, hgy az előállíttt összes adatt bemutassa, hanem hgy azkat a területeket szemléltesse, ahl prblémát észleltek vagy ptenciálisan prbléma keletkezhet. Az eltérésekre való összpntsítás áll a beszámlók fókuszában, azaz a cél a vezetők figyelmét felhívni azkra az infrmációkra, amelyek tendenciája a nem kívánats irányba mutat vagy nem az elvárásknak megfelelően alakul. Ahhz, hgy a statisztikai típusú beszámlás irányából az irányítási típusú beszámlás felé mzdulhassn adtt önkrmányzat, a fenti elveket szükséges aprópénzre váltani a beszámlási rendszer fejlesztése srán, az alábbiakban a jellemző lépéseket összegezzük: Strukturáltság növelése A beszámlók egységes, állandó szerkezetben való megjelenítése növeli az infrmációk érthetőségét, mivel nem kell minden alakalmmal az egész dkumentumt értelmezni csak a megfelelő mezőket. Vizuális eszközök alkalmazásával tvább növelhető a jelentés értelmezhetősége. Javaslt vezetői összefglaló alkalmazása, amelyben a legfntsabb megállapításk kiemelésre kerülnek. Értékelések alkalmazása Az adatk jellemzően nem értékelten jelennek meg, vagyis nincsenek összehasnlításra alkalmas adatk, mint például az előző időszakk adatai, vagy a szervezetek egymás közötti vagy akár önkrmányzatk közötti összehasnlítása. Ezek alkalmazása javaslt. A gyakrlatból rendszerint hiányznak az elemzések, a számk legtöbbször önmagukban szerepelnek, a jelentés lvasója számára nem derül ki, hgy az érték magasnak vagy alacsnynak számít, vagy, hgy megfelel-e az elvárásknak. A szakterületek által készített elemzések növelhetik a jelentések döntéselőkészítésben való jelentőségét. 18

19 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál Krszerű beszámló-készítési szabályk alkalmazása Javaslt a beszámlók esetén grafiknk vagy egyéb vizuális módszerek alkalmazása, amelyek a megértést és az átláthatóságt segítik. Javaslt az adatk közötti differenciálás, mivel nem minden hzzáférhető adat fnts infrmáció a vársvezetés számára. Érdemes megjelölni azkat az adatkat, amelyekkel kapcslatban döntésre vagy beavatkzásra van szükség, illetve azkat, amelyek csak tájékztatás kedvéért szerepelnek a beszámlóban. Az eltérésekre való fókuszálás Fntsnak tartjuk az eltérésekre való fókuszálást. Összehasnlító adatk alkalmazásával lehetőség nyílik az eltérések kimutatására (például a költségvetési előirányzat és teljesítés között vagy szervezetek azns mutatói között). Irányítási típusú infrmációk arányának növelése A pénzügyi és nem pénzügyi infrmációk összekötése lyan teljesítménymutatók alkalmazásával, ahl fajlags módn lehet vizsgálni az egyes ellátandó vagy támgató feladatkhz kapcslódó költségeket (például egy négyzetméterre jutó takarítás költsége). Feladatvégzéshez kapcslódó mutatók bemutatása és összehasnlítása szervezetek vagy akár önkrmányzatk között. Szervezeti szintű teljesítménymutatók alkalmazása a stratégiából és kulcsfeladatkból levezetve - és összehasnlítás szervezetek vagy akár önkrmányzatk között. A szkássan gyűjtött pénzügyi és adtt esetben naturáliákra vnatkzó adatkn (Bevétel, Kiadás, Pénzügyi mutatók, Vagynmérleg, esetleg Ingatlan-fenntartás) túl szükséges a feladatellátás teljesítményéhez (eredményességéhez és hatéknyságáhz) adatk szlgáltatása is a fenntartó/tulajdns felé a megfelelő kntrll/irányítás biztsíthatósága érdekében. A feladatellátáshz kapcslódó mutatók rendszerint azkat az infrmációkat használják fel, melyek az adtt terület szakágazati statisztikáiban is megjelennek, de a megjelenítés módja váltzik. Az infrmációkat összehasnító adatkkal, összefüggésekkel és mérőszámk alkalmazásával mutatják be. Ilyen feladatmutatók lehetnek például óvdaszlgáltatáshz kapcslódóan a következők: Egy óvdapedagógusra jutó gyermekek száma (fő); Egy gyermekre jutó terem m 2 ; A szervezet ellen benyújttt panaszk, és elmarasztalásk száma A fluktuáció mértéke az óvdapedagógusknál; A fluktuáció mértéke a gyermekeknél; Stb. A felsrlás közel sem teljeskörű, a mutató meghatárzása nagyban függ az önkrmányzati igényektől, illetve a vársvezetés elvárásaitól. Első körben érdemes egy szűkebb listával kezdeni és fkzatsan, ahgy az igények jelentkeznek bővíteni a teljesítménymutatók számát. 19

20 Szervezetfejlesztés Mezőberény Várs Önkrmányzatánál A tevékenység célja feltárni az egyes szervezetek közötti és akár önkrmányzatk közötti összevetésben a különbségeket, megtalálni a legjbb gyakrlatkat és kiterjeszteni a többi szervezetre is. E mutatók tvábbá alapjául szlgálhatnak a szervezetvezetők mtivációs rendszerének. A beszámlás és tervezés kapcslatának erősítése Javaslt a beszámlás és a tervezés kapcslatát szrsabbra fűzni. Nem csak a költségvetés-tervezés és -teljesítés esetében szükséges az adatk összevetése, hanem a szakmai mutatók és a teljesítménymutatók esetében is. Ez a megközelítés nem csak a beszámlási rendszer, hanem a tervezési rendszer fejlesztését is előre vetíti. A tervezés-beszámlás összefüggései között kell megemlíteni a célmegállapdáskat. A tervezési flyamat srán a vársvezetés és a szervezetek vezetői megállapdnak az elérendő célkban (lyan témák mentén, ahl váltzásra van szükség), és a célszámk teljesülését a beszámlásn keresztül ellenőrzik. Pénzfrgalmi adatk részletesebb vizsgálata (költségvetési intézmények esetében) A pénzfrgalmi adatk rendelkezésre állnak az intézmények utalványzási rendszereiben havi szinten, ami lehetővé teszi a pénzfrgalmi adatk mélyebb bntásban való riprtját és elemzését, összehasnlítva a pénzfrgalmi tervvel, ami havi bntásban készül (törvényi kötelezettség) Ellenőrzés A szervezet-irányítás/kntrll ellenőrzési funkciója a szakmai ellenőrzésre, és a gazdálkdási típusú ellenőrzésre sztható. Mindkét terület egyben törvényességi ellenőrzést is jelent, hiszen mind a szakmai munka, mind a gazdálkdási tevékenység törvény által szabályztt feladatkat fglal magában (elsősrban a költségvetési intézményre igaz ez). Az ezek mellett flyó belsőellenőrzés(ek) célja a szervezetek által elláttt közfeladatk biznys fkú minőségbiztsítása, így kiterjed a szakszerű és törvényes munkavégzésre, illetve a gazdálkdási fegyelem betartásának vizsgálatára. Szakmai ellenőrzés: a szervezetek helyi szakmai ellenőrzését rendszerint a Plgármesteri Hivatal intézmény-felügyeletet / szervezet-irányítást/kntrllt ellátó szervezeti egysége végzi. Ezzel párhuzamsan, a költségvetési intézmények esetében a külső szakmai és törvényességi ellenőrzését az rszágs hatáskörű szervek sk esetben a megyei/járási krmányhivatalba integrált - dekncentrált egységei gyakrlják. Pénzügyi (költségvetési ellenőrzés): az önállóan gazdálkdó költségvetési intézmények költségvetés-tervezését, majd a keretek felhasználását, így a készpénzgazdálkdást a Plgármesteri Hivatal megfelelő pénzügyi/költségvetési/gazdasági szervezeti egysége ellenőrzi. Az egyes előirányzatk közötti átcsprtsítási kérelmek ezen egységen keresztül haladnak keresztül, így az átcsprtsításk szabálysságának vizsgálatát is az sztály végzi. Az önállóan működő intézmények teljes gazdálkdását a Plgármesteri Hivatal (vagy adtt esetben önálló intézmény-felügyeleti szerv) végzi. Belsőellenőrzés (pénzügyi, gazdasági ellenőrzés): a belsőellenőrzés szabályszerűségi és rendszerellenőrzési, valamint pénzügyi, gazdasági ellenőrzést végez a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, illetve rendszerint a szervezeteknél is. Munkáját a testület által meghatárztt ellenőrzési irányelvek 20

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 9700 Szmbathely, Kssuth u. 1-3. Tel.: (06) 94-520-100; Fax: (06) 94-328-148 E-mail: inf@szmbathely.hu www.szmbathely.hu Rendeletalktás és egyéb szabályzási

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM részére RENDELET VÉLEMÉNYEZÉS Készült: 2013. február 26. Az MNVH Leader szaksztályának a LEADER PROGRAM FRISSÍTÉSE 3.0 címet viselő, 2013. januárjában indíttt prgramjának

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat 2014. szeptember Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben