Kockázatkezelési irányelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkezelési irányelvek"

Átírás

1 Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására törekedve kialakíttta és ezútn nyilvánsságra hzza az FHB Bankcsprt (a tvábbiakban: Bankcsprt) kckázatkezelési elveit és módszereit. A Bankcsprt által alkalmaztt kckázatkezelési elvek a Bankcsprtban egységesek, tartalmazzák az anyabank, a leánybank és a leányvállalatk kckázatkezelési kncepcióit. A Bankcsprt kckázati plitikáját és stratégiáját a Jelzálgbank Igazgatósága megtárgyalta és határzatával jóváhagyta a kckázatkezelés módját meghatárzó alapvető keretszabálykat, valamint a módszertank irányelveit. Az Igazgatóság a bankcsprt prudens működéséért felelős igazgatósági tag beszámlói, valamint a rendszeres kckázati jelentések alapján értékeli a Bankcsprt működését, azn belül a kckázatkezelési tevékenységét és a kckázatk mértékét. Amennyiben a Bankcsprt által vállalat kckázatk mértéke nincs összhangban a kckázati stratégiában fglaltakkal, az Igazgatóság intézkedéseket hz a kckázatk mérséklése céljából. A Bankcsprt alapvető értékének tekinti a prudens kckázatvállalást. A kckázatkezelés elsődleges célja a Bankcsprt pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, és a hzzájárulás a tőkének lyan versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználásáhz, amellyel a részvényesi érték növekszik. A pénzügyi erő védelme azt jelenti, hgy a kckázatk kezelése krlátzza a kedvezőtlen események hatását a Bankcsprt tőkéjére és eredményére. A Bankcsprt értéke függ jó hírnevétől is, ezért kiemelkedő a jó hírnév védelme. A kckázatkezelés céljai elérése érdekében méri és elemzi a Bankcsprt és tagjainak kckázati kitettségeit, az így nyert infrmációkat feldlgzza, kckázatvállalási szabálykat alkt, kckázatkezelési rendszereket működtet és kimutatja a kckázatvállalás által indklt gazdasági tőke mennyiségét. A gazdasági tőke vagy más néven belső tőkeigény a kckázati prfilhz szükséges, a bank által elvégzett belső tőkemegfelelés értékelési flyamat eredményeként adódó tőke összege. A Bankcsprt kckázatkezelési plitikája az alábbi fő pilléreken nyugszik: a kckázatkezelés srán a piaci gyakrlatban elfgadtt legjbb megközelítések, módszerek alkalmazása a kckázatkezelési flyamat a bankcsprt átfgó irányítási rendszerének része, szempntjai beépülnek a stratégiai- és éves tervezésbe üzletágak, termékek, kckázati pzíciók kckázat- és hzam prfiljának feltárása és flyamats mnitringja a kckázatk figyelembe vétele az üzleti döntéseknél a kckázatkezelési szervezet elkülönül az üzleti területtől a kckázatkezelési flyamat minden fázisa egyaránt fnts

2 A kckázatkezelési flyamatt négy lényeges fázisra bntja a Bankcsprt: Kckázatk aznsítása Kckázatk mérése Kckázatk kezelése Ellenőrzés, visszacsatlás Az aznsítás az üzleti flyamatt, ügyleteket és a mindennapi működést érintő lényeges kckázatk lehetőség szerint teljes körű feltárását jelenti. A feltárt kckázatk mérésére különböző mutatószámkat, statisztikákat, elemzéseket és teszteléseket alkalmaz a Bankcsprt. A módszertan kialakítása srán törekszik a kckázatk valódi mértékét legjbban megragadó eszköztár kiválasztására. A módszerek rendszeres felülvizsgálata elengedhetetlen az eredményes kckázatkezelési tevékenységhez. A hatékny kckázatkezelés biztsítja, hgy a kckázatk vállalása az üzleti siker érdekében meghztt tudats vezetői döntés legyen. A flyamat kiterjed az üzleti sikerhez szükséges elfgadható kckázatvállalási mérték meghatárzására, a kitűzött határk betartásáhz szükséges limitrendszer felállítására, valamint az aktív kckázatkezeléshez alkalmazható eszközök, kiválasztására, a kckázatcsökkentő instrumentumk, intézkedések alkalmazására. Minden kckázattípus esetében rendkívül fnts a kckázatk kezelését jelentő intézkedések, ügyletkötések hatéknyságának vizsgálata. Az elemzéshez statisztikákat, illetve megismételt kckázati kitettség méréseket alkalmaz a Jelzálgbank. A visszacsatlásk célja rövidtávn az adtt kckázati ptenciálhz a lehető legmegfelelőbb kezelési mód megtalálása, hsszú távn pedig a szervezeti tanulás révén történő kckázatkezelési eredményesség növelése. Kckázatvállalási alapelvek A Bankcsprt kckázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azkkal a pénzügyi erőfrráskkal, amelyek a lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a kckázatkezelés a számszerűsíthető kckázat típuskra vnatkzóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági tőkeszükségletet, valamint a szabályzói tőkeszükségletet. A Bankcsprt vezető hitelintézete, a Jelzálgbank tőzsdei társaság, így az egész Bankcsprt kckázatvállalási hajlandóságát alapvetően meghatárzza a tulajdnsi érték növelése, ennek megfelelően nem vállalható lyan kckázati kitettség, mely ezt a célt veszélyeztetheti. Likviditási és piaci kckázat tekintetében alapvetően a Bankcsprtt vezető Jelzálgbank feladata a szükséges finanszírzási frrásk biztsítása (az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. a tvábbiakban Kereskedelmi Bank ügyfélfrrásai mellett) és a kckázatk kezelése a Bankcsprt egészében és bankcsprt tagnként. Az eszközök- és frrásk, a mérlegen kívüli tételek lejárati-, kamatkckázati- és devizaárflyam kckázati kitettségét alacsny szinten tartja. Kereskedési céllal a Bankcsprt nem vállal pzíciót, származtattt ügyleteket fedezeti céllal köt. A Bankcsprt üzleti stratégiájának megfelelően alapvetően az alábbi ügyféltípuskkal szemben vállal kckázatt: Magánszemélyek

3 Hitelintézetek Ingatlanfejlesztő-, üzemeltető prjekttársaságk Üzleti tevékenységének középpntjában az ingatlannal fedezett hitelezés áll mindhárm ügyféltípus felé. Az ingatlan fedezet értékelése mellett minden esetben ügyfelei hitelvisszafizető képességét is értékeli az adós- ill. partnerminősítés elvégzésével, valamint lyan negatív infrmációk figyelembe vételével, amelyek az ügyfelek fizetési képességükről és hajlandóságukról rendelkezésre állnak. Az ingatlan fedezeteket hitelbiztsítéki értéken veszi figyelembe, a vállalható kckázat mértékét ehhez méri. Az adóskról rendelkezésre álló infrmációk nagybb és megbízhatóbb köre a fedezethez képest magasabb kitettség vállalásáhz vezethet. Amennyiben fedezetek nyújtása az adtt termék vnatkzásában nem lehetséges, úgy a Bankcsprt a nemteljesítési kckázatát csökkenti azáltal, hgy a rsszabbnak minősített adósk számára nem nyújt hitelt, illetve csak krlátztt mértékben teszi elérhetővé szlgáltatásait, illetve a biztsíték hiányából fakadó magasabb kckázatt az árazásban érvényesíti. A Bankcsprt kckázati szerkezete Makrkckázatk A Bankcsprt jelentős kckázati tényezőként aznsítja a nemzetközi és hazai makrgazdasági helyzet váltzásaiból fakadó kckázatkat, amelyek beflyáslják egyrészt a csprt által kihelyezhető hitelek vlumenét és prtfliójának minőségét, másrészt a Jelzálgbank által a Bankcsprt finanszírzásáhz a belföldi és nemzetközi tőkepiackn rendszeresen kibcsáttt, illetve kibcsátandó jelzálglevelek és más hitelezési intrumentumk iránti keresletet és azk költségét. A döntően lakásfedezet melletti hitelezésre, kckázatvállalásra specializálódtt Bankcsprtra az ingatlanpiaci tendenciákn belül a lakáspiac gyakrl hatást. A lakásárak alakulása beflyáslja a csprt hiteltermékei iránti keresletet, valamint a hitelek megfelelő biztsítékkkal való fedezettségét. Az állami lakásplitika, az állami támgatásk kmplex rendszere csökkenő mértékben, de még fnts tényező a lakáshitelezés piacának fejlődésében, a közreműködő bankknak - így a Jelzálgbanknak és együttműködő partnereinek - a lakáshiteleken elérhető jövedelmezőségének alakulásában. A szabályzási kckázatk általában is lényegesen beflyáslhatják a Bankcsprt működését és eredményességét. Ezen belül a frrásldali állami kamattámgatás jelzálglevélkibcsátáshz való kötése és a jelzálg-hitelintézetek jelzálglevél kibcsátására vnatkzó kizárólags jgsultságt érintő jgszabályk váltzása. A lakssági jövedelem, az infláció alakulása, a devizaárflyam váltzása az ügyfelek fizetőképességére ható tényezők.

4 A piaci versennyel összefüggő kckázati elemek: a lakssági jelzálghitelezésben flyó éleződő piaci verseny, a refinanszírztt partnerbanki kör megtartása, bővíthetősége, kncentrációja, az együttműködés aktivitásának fenntartása. A Jelzálgbank jelzálgleveleinek frrásköltségére, az elérhető befektetők körére és az általuk támaszttt kereslet nagyságára, valamint részvényei piaci értékére meghatárzó beflyással bír a társaságt és a jelzálgleveleket minősítő nemzetközi minősítő intézet, jelenleg a Mdy s minősítése. A minősítésben kiemelten fnts szempnt a Bank stabil működését alátámasztó pénzügyi ereje és tulajdnsi struktúrája. A Bankcsprt a fenti kckázati tényezőket szem előtt tartva alakítja üzleti stratégiáját és üzletplitikáját. A Bankcsprt peratív kckázatkezelésének irányelvei kckázattípuskként Hitelkckázat A Bankcsprt alapvető tevékenysége a hitelnyújtás, amelyet ingatlann alapíttt jelzálgjggal, önálló jelzálgjg vásárlásával vagy állami készfizető kezességgel biztsít. Hitelezési tevékenysége a lakásfedezet melletti hitelezésre kncentrálódik. Hitelkckázat a hitelfelvevő ügyfelekkel szemben keletkező kckázatból, illetve a fedezetek kckázatából, valamint az önálló jelzálgjg vásárlásán alapuló refinanszírztt partnerbankk partnerkckázatából származik. A termékfejlesztés srán sztenderdizált hitelknstrukciók kialakítása révén lehetőség nyílik a hitelkckázatk kezelésének egyszerűsítésére. Az így kialakíttt termékekhez kapcslódó ügyfélprtfliókat az ügyfelek magas száma, az egyedi kölcsönök alacsny összege, azaz a diverzifikáció jellemzi, amely csökkenti a prtflió méretéhez visznyíttt kckázati arányt. A Bankcsprt a hitelnyújtást megelőzően adósminősítést végez az ügyfeleinél. A hitelképesség mérésére statisztikai alapú scring rendszereket alakíttt ki és alkalmaz. A Bankcsprt kintlévőségeinek minősítésekr a belső szabályzatai és a törvényi szabályzás által előírt minősítési sztálykat, valamit értékvesztési és céltartalék-képzési határkat alkalmazza. Az elfgadható fedezetek körére, értékelésük módjára, a fedezeti arányra vnatkzóan szigrú előíráskat alkalmaz. Az ingatlank hitelbiztsítéki értékének megállapítását a Jelzálgbank végzi a refinanszírztt hitelállmány tekintetében is. A partnerbankkkal szembeni kckázatt a Jelzálgbank és a partnerek közti szerződéses kikötések, valamint a törvény által előírt refinanszírztt hitelprtflió engedményezése tartja alacsny szinten. A Jelzálgbank és a Kereskedelmi Bank a pénz- és tőkepiaci tevékenysége srán partnerkckázatt csak az általuk minősített és limittel rendelkező piaci szereplőkkel szemben vállal.

5 Piaci és likviditási kckázat A Jelzálgbank speciális jelzálgbanki tevékenységéből és törvényi szabályzásából eredően a hazai bankrendszeren belül sajáts eszköz-frrás struktúrával rendelkezik, tekintettel arra, hgy a Bankcsprt eszközei és frrásai alapvetően hsszúlejáratúak és frrásainak meghatárzó része a tőkepiacról származik. A kamatlábkckázatt Gap-elemzéssel, VaR értékek számításával és érzékenység vizsgálatk elvégzésével flyamatsan méri a Bankcsprt. A piaci kckázatk kezelését lehetőség szerint természetes fedezéssel igyekszik végezni, emellett swap ügyletek kötésével, jelzálglevél visszavásárláskkal, illetve a kibcsáttt jelzálglevelek eszközökhöz illeszkedő futamidejével és kamatzásával aktívan menedzseli a Bankcsprt eszközei és frrásai összhangját. A Jelzálgbank szaksíttt hitelintézeti jellege lényegesen leszűkíti azt a tevékenységi kört, amely deviza árflyamkckázat keletkezésével járhat, ezenfelül a Bankcsprt üzletplitikai szándéka szerint is alacsny szinten kívánja tartani az eltérő devizanemből eredő kckázatt. A banki tevékenység alapvető eleme a likviditás biztsítása. A Bankcsprt likviditását követeléseinek és kötelezettségeinek lejárati megfeleltetése révén biztsíthatja. Ugyanakkr a mindenkri fizetőképesség fenntartása mellett a banki jövedelmezőség érdekében limitekkel szabályztt mértékű lejárati transzfrmációt alkalmaz. Az ügyfelek szerződés szerinti hitellejáratt megelőzően kezdeményezett előtörlesztését a Bankcsprt flyamatsan elemzi, és hatását figyelembe veszi a piaci és likviditási kckázatk kezelésénél. Működési kckázat Működési kckázatk kezelését elsősrban a belső szabályzatk, eljárásrendek tökéletesítése, a munkaflyamatkban résztvevő alkalmazttak megfelelő képzése, illetve a beépített kntrll-mechanizmusk tvábbfejlesztése jelenti. A működési kckázatkezelés tekintetében rendkívül fnts szerepet szán a vezetőség a visszacsatlásnak, azaz a kckázatk kiküszöbölésére tett intézkedés hatéknyságának ellenőrzésére. Egyéb kckázatk A Bankcsprt felméri és rendszeresen felülvizsgálja egyéb kckázatait, s amennyiben szükséges, kezeli azkat. A megfigyelt kckázatk körébe tartznak így az rszágkckázat, az elszámlási kckázat, a stratégiai kckázat, illetve a reputációs kckázat. Kckázatkezelési szervezet A Jelzálgbank végzi a Bankcsprt kckázatkezelésének irányítását. A Bankcsprtn belül a Kereskedelmi Bank rendelkezik elkülönült kckázatkezelési szervezettel és az FHB Életáradék Zrt-ben is működik kckázatkezelési funkció. A leányvállalatk kckázatkezelése beszámlási kötelezettséggel tartznak a Jelzálgbank kckázatkezelési szervezeti egységének és a kckázatvállalást érintő lényeges váltztatáskat csak egyeztetés után léptethetnek életbe.

6 A Jelzálgbank és a Kereskedelmi Bank kckázatkezelési szervezetei elkülönülnek az üzletviteli szervezeti egységektől, felügyeletüket a vezérigazgatók látják el. Az adós-és partnerminősítési rendszerek fejlesztéséért, a minősítési rendszerek működése eredményességének méréséért, a prtflió kckázati prfiljának rendszeres értékeléséért felelős szervezeti egység, a Hitelkckázat ellenőrzés a Jelzálgbank kckázatkezelésének részeként az egész Bankcsprtra vnatkzóan végzi feladatát. A Jelzálgbank kckázatkezelése a felelős a Bankcsprt összevnt és a csprtba tartzó két hitelintézet egyedi alapn számíttt gazdasági (belső) tőkeigényének meghatárzásáért. Ellenőrzés, visszacsatlás: A Bank a kckázatk minimalizálása érdekében a belső védelmi vnal elemeit működteti, a vnatkzó jgszabályk és felügyeleti ajánlásk figyelembevételével. Ennek keretében a kckázatkezelési szervezet működtetésén túl: A Cmpliance Officer útján biztsítja, a Bankcsprtn belül a jgszabálykban, belső szabályzatkban, egyéb szakmai szkványkban és gyakrlatban, hatósági ajánláskban, irányelvekben és határzatkban lefektetett elvek és előírásk betartását, azk megsértésének, megszegésének megelőzését, megakadályzását. Működteti a belső ellenőrzési rendszert, mely elemei (flyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői infrmációs rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) a bank/bankcsprt minden szervezetére tevékenységére kiterjed, a napi tevékenységbe beépül és nymn követhető, illetve rendszeres visszacsatlást ad a megfelelő vezetési, irányítási szintre. A felelős belső irányítás keretében összehanglja a kntrllfunkciók eleminek tevékenységét, tájékzódik az alapelvek betartásáról, beszámltatja és döntéseiben visszacsatlja az egyes kntrll funkciók megállapításait, tapasztalatait. Az Igazgatóság a fenti kckázatkezelési irányelvek mellett fntsnak tartja a befektetők figyelmét felhívni a Jelzálgbank által nyilvánsan kibcsáttt értékpapírkkibcsátói tájékztatóiban ismertetett kckázati tényezőkre és azk kezelésére. FHB Bankcsprt

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos Nyilvánosságra hozatal 2 2012. december 31. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Jelen dokumentummal a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A MagNet Bank Zrt. összevont alapú nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26 i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján, valamint a HPT. alapján 2013. december

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján 2013.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2013.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások 1 : 1996. évi CXII.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2012.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások: 1996. évi CXII. Törvény

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31. KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS 2014. december 31. AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhelye: 1091 Budapest Üllői út 1. Cégjegyzékszám: 01-10-047740 Adószám: 24330796-4-43 Statisztikai számjel: 24330796-6419-114-01

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben