SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI"

Átírás

1 SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

2 2 / 55 Tartalmjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ Bevezetés Rendeletalktási flyamat Szervezeti egységek közötti együttműködés Javaslatk a szervezeti felépítésre Jelenlegi szervezeti felépítés Javaslt szervezeti felépítés Javaslt feladat kntext JAVASLAT AZ UNIÓS PÁLYÁZATI KÖNYVTÁR STRUKTÚRÁRA SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK Módsítási javaslatk Kerekegyházi Önkrmányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2007. (VIII. 15.) rendeletéhez Módsítási javaslatk a Plgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendjéhez JOGI FIGYELMEZTETÉS / 55 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Bevezetés Az ÁROP-1.A.2/A pályázat Kerekegyháza Várs Önkrmányzata számára szervezetfejlesztési és átvilágítási tanácsadási munkák elkészíttetésére biztsít frrást, elsődlegesen a döntési flyamatk, utak és jgkörök újragndlására, a döntési kmpetenciák feltárására, a döntési flyamatk szabályztt mederbe terelésére, a pénzügyi tervezés flyamatára és a partnerség erősítésére helyezve a hangsúlyt. A fenti szervezetfejlesztési célk megvalósítására a hivatal közbeszerzési eljárást indíttt Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál címmel, mely pályázatt az AAM Vezetői Infrmatikai Tanácsadó Zrt. (tvábbiakban: AAM) nyerte el. Az ÁROP pályázat keretében finanszírztt szervezetfejlesztési prjekt célja Kerekegyháza Várs Önkrmányzata szervezeti-működési hatéknyságának javítása annak érdekében, hgy a Hivatal hatéknyabban, eredményrientáltabban, eredményesebben és átláthatóbban működjön az államplgárk, civil szervezetek, vállalkzásk minél szélesebb körű és intenzívebb bevnásával A szervezetfejlesztési prjekt keretében elkészült a A TER2 szftver installálása, adatbázis feltöltése, üzemeltetési dkumentumk átadása, tevékenység elemzés, új munkaköri leírásk, különös tekintettel a FEUVE rendszer működésbe iktatására, a kckázatkezelési-, együttműködési és krdináció felelősségek és kötelezettségek munkaköri leíráskban történő rögzítése munkaköri leíráskba illesztése. Teljesítményértékelési rendszer kiépítése, ezen belül az egyéni és szervezeti szintű teljesítmény-értékelési rendszer kiépítése. Rendeletalktási flyamat ptimalizálása, Az ügyfélszlgálati flyamat ptimalizálása,

3 2 / 55 2 / 55 A szervezeten belüli és intézményekkel történő együttműködés és krdinációs flyamatk ptimalizálása, A stratégiai tervezés, a költségvetés készítés és elfgadás, a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcslása, a stratégiai tervek gndzása, flyamatk fejlesztése kncepcinális javaslat megvalósítási akciótervvel, flyamatábrák. Kckázatkezelési szabályzat javaslat, nyilvántartás és gépesített űrlapk kialakítása Stakehlder elemzés, Civil szervezetek nyilvántartása A fenti fejlesztések több helyen SZMSZ módsítást igényelnek, mely javaslatkat jelen dkumentum tartalmazza. 1.2 Rendeletalktási flyamat A rendeletalktási flyamat fejlesztésének eredményeként több módsítási igény keletkezett, melyek az önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát érintik: Prbléma aznsító Kezelendő prbléma leírása Feladat Felelős Határidő 01 A rendeletalktás kezdeményezésének részletes szabályai hiányznak, az önkrmányzat SZMSZ-ének kiegészítése javaslt azzal, hgy írásban szükséges a rendeletalktást kezdeményezni. Az összesített SZMSZ módsítási javaslatba be kell építeni a prjekt végén Vállalkzó

4 2 / 55 2 / 55 Prbléma aznsító Kezelendő prbléma leírása Feladat Felelős Határidő 03 A helyi rendeletek megalktása srán előzetes hatásvizsgálatt csak néhány esetben és egyszerűsített frmában végzett a Hivatal, többségében a pénzügyi hatásk felmérésére, dkumentálására aznban nem került sr. Hatásvizsgálati lap nincs rendszeresítve a helyi rendeletek előkészítéséhez. A kiterjedtebb rendeletmódsításk vagy új rendeletek esetében egyszerűsített hatásvizsgálati lap elkészítése, mely tartalmazza az adminisztratív terhek előzetes elemzési, mérési lehetőségét és alkalmazható az utólags hatáselemzésre is. A használattal kapcslats ügyrendi módsítás elkészítése Vállalkzó Az egyszerűsített hatásvizsgálati lapt jelen dkumentum 4. számú melléklete tartalmazza. 04 Egyszerűsített vizsgálati lap bevezetését javasljuk, az adminisztratív terhek vizsgálatáhz - ami lehet a hatásvizsgálati lap része is - a kiterjedtebb rendeletmódsításk vagy új rendeletek esetében. lásd 03. pnt Vállalkzó Az önkrmányzat SZMSZ-ében nincs meghatárzva a helyi rendeletek kifüggesztésének időtartama. Az összesített SZMSZ módsítási javaslatba be kell építeni a prjekt végén a 30 naps kifüggeszti határidő szabályázását. Vállalkzó Az önkrmányzat SZMSZ-e nem említi a helyi rendeletek hnlapn történő közzétételét, annak ellenére, hgy jelenleg megtörténik a hnlapn való közzététel. Az összesített SZMSZ módsítási javaslatba be kell építeni a prjekt végén, a hnlapn történő kihirdetési módt. Vállalkzó A fentiekkel kapcslats SZMSZ módsítási javaslatkat a 1.8 számú fejezet tartalmazza.

5 2 / Szervezeti egységek közötti együttműködés 2 / 55 A helyzetfelmérés megállapíttta, hgy a belső szabályzatk nem kellő részletezettséggel szabályzzák a krdinációs tevékenységgel kapcslats felelősségeket valamint a krdinációs eszközök alkalmazását. Srszám Aznsíttt prblémák leírása 27 A belső szabályzatk nem kellő részletezettséggel szabályzzák a krdinációs tevékenységgel kapcslats felelősségeket valamint a krdinációs eszközök alkalmazását. A fentiekkel kapcslats Ügyrend módsítási javaslatkat a 1.9. számú fejezet tartalmazza. 1.4 Javaslatk a szervezeti felépítésre A szervezeti felépítés ptimalizálása terén elsődleges vizsgálati dimenzió vlt a Hivatal által végrehajttt tevékenységek köre. Vizsgáltuk a Hivatal működését, amely srán áttekintettük a strukturális felépítést, aznsítttuk a jgszabályban és belső szabályzatkban meghatárztt feladatkat, megvizsgáltuk az egyes szervezeti egységek közötti feladat elsztást. Megvizsgáltuk az szakmai alap és támgató területek tevékenységeket és flyamatkat. A Helyzetelemzés srán kisebb diszfunkciókat tapasztaltunk a prjektkrdináció területén, melynek ka elsősrban a tudásmegsztás és infrmáció megsztás elégtelen vlta. Ennek megldására javaslatt teszünk egy, a Hivatalban használható Egyszerűsített prjektmódszertan bevezetésére, melyben helyett kaptt egy könyvtárstruktúra javaslat, mely használata esetén biztsítható, hgy a közös meghajtón elhelyezett pályázati anyagkat könnyen minden munkatárs számára megtalálható legyen, amennyiben azzal dlgznia kell, vagy csupán a megszerzett ismereteket kívánja elsajátítani. (lásd 1.7. számú fejezet) Jelenleg Kerekegyháza Várs Önkrmányzatának a többi önkrmányzathz hasnlóan nincs kialakíttt stratégiaalktási flyamata, tvábbá nincs kialakíttt flyamata a stratégiai tervezés és az éves költségvetés összekapcslásának bár a tervezés flyamán ez megvalósul, mint ahgy nincs kialakíttt flyamata az önkrmányzat által jgszabályi kötelmek, vagy egyéb megfntlás alapján - elkészített vagy elkészítendő, különböző szakterületekhez tartzó szakmai kncepciók Gazdasági Prgramhz és egymáshz történő hanglásáhz sem. Az önkrmányzat stratégiai tervének/einek felülvizsgálatának - a megvalósíthatóság, az önkrmányzat erőfrrásainak és a váltzó környezeti feltételek tükrében történő aktualizálás - flyamata sem kialakíttt jelenleg. Szükséges annak biztsítása, hgy a felmerülő prblémákra hsszú távú és ne ad-hc döntések szülessenek. Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a meghztt döntések, végrehajttt fejlesztések egységes stratégiai keretbe illeszkedjenek. A fenti prblémák megldásának elősegítése érdekében javaslatkat tettünk egy jegyzői utasítás keretében kialakítani a stratégiai tervezés flyamatát, a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcslását és az egyes stratégiák felülvizsgálati flyamatát. A stratégiai tervezés megkönnyítése érdekében stratégiai tervezési táblát bcsátttunk a Hivatal rendelkezésére. Jelen dkumentumban az önkrmányzat Szervezeti és Működési szabályzatáhz teszünk javaslatkat a stratégiai dkumentumk szerkezetének egységes szabályzása érdekében, a stratégiai dkumentumk tartalmára és szerkezetére valamint a mutatószámk kialakításának módszertanára vnatkzóan. (lásd 1.8. számú fejezet)

6 2 / 55 A pályázati tevékenység által érintettek (vezető tisztségviselők, szervezeti egységek, prjektmenedzserek, hivatali kapcslattartók) igénye az átlátható, követhető, hatékny pályázati rendszer megteremtésére. A pályázati tevékenységek szervezettségének javítása. 2 / 55 A munkaköri leírásk készítésekr azt tapasztaltuk, hgy a Jegyző közvetlen irányítása alatt dlgzók (Prjektmenedzser, Kistérségi igazgatási referens) nem rendelhetők knkrét szervezeti egységhez, erre vnatkzóan az SZMSZ-ben sem találtunk választ. A pályázatíró és prjektmenedzser, valamint a plgármesteri titkár munkakörök betöltője az Igazgatási és Ügyviteli Irda állmányába tartznak, de a tényleges munkavégzésük javarészt nem tt történik. Tekintettel arra, hgy jelenleg biznys összefüggő feladatcsprtk szét vannak választva, a Hivatal szervezet és működés fejlesztése érdekében szervezeti átalakítást javaslunk. A szervezeti átalakítás egy új, a Vársfejlesztési Irda kialakítását jelenti. Az Irda felállításával erősödik a Hivatal távlati gndlkdás képessége, a stratégiai szemlélet beépül a meghatárzó döntési flyamatkba. Javul a pályázati tevékenységek hivataln belüli átláthatósága és szervezettsége, ami hzzájárul a külső frrásk megszerzéséhez és eredményes felhasználásáhz. A szervezeti váltzás kedvezően hat a Hivatal prjektszerű működésére. A szervezet jelenlegi gyengeségeinek megszüntetése mellett cél az önkrmányzat hsszú távú terveinek megvalósítása érdekében szükséges kmplex szemléletű településfejlesztés megvalósítás szervezeti alapjainak lerakása: A fentiek megvalósítása érdekében a Vársfejlesztési Irda feladatkörébe tartzna Stratégiai tervezés krdinációja Kistérségi társulási feladatk Településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcslats feladatk Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, pályázati prjektmenedzsment

7 2 / 55 Közbeszerzéssel kapcslats feladatk 2 / 55 Versenyeztetési feladatk Szerződéskötések támgatása, szerződés nyilvántartás, perképviselet Beruházásk előkészítése, lebnylítása Kmmunikációval kapcslats feladatk, hivatals hnlap szerkesztése Testvérvársi és külkapcslatk szervezése Civil kapcslatk bnylítása Oktatási-nevelési, közművelődési intézmények fenntartói feladatainak előkészítése, végrehajtása Nemzeti és vársi ünnepek, kulturális, rendezvények előkészítése, lebnylítása Titkársági feladatk Belső ellenőrzési feladatk A szervezeti diagramban megjelöltük a Plgármesteri Hivatal alaptevékenysége körébe tartzó főbb feladatcsprtkat, tvábbá az alapfeladatk ellátását segítő kiszlgáló tevékenységeket. A szervezeti diagramban bemutatjuk az egyes szervezeti egységek által elláttt feladatkat és érzékeltetjük azkat a kiszlgáló tevékenységeket, amelyeket több vagy minden szervezeti egység ellát. A jelenlegi szervezeti felépítést a 1.5. számú ábra, a javaslt szervezeti felépítést a 1.6. számú ábra mutatja. elkészítettük tvábbá a Plgármesteri hivatal szervezeti egységenkénti feladatmegsztását tartalmazó kntext diagramt, amit a 1.7. számú ábra mutat. Az új szervezeti egység kialakítását másdik félévtől javasljuk megtenni és átmeneti időre irdavezető kinevezése helyett a Jegyzőt megbízni az irda vezetésével.

8 1.5 Jelenlegi szervezeti felépítés Kerekegyháza Várs Plgármesteri Hivatala jelenlegi szervezeti felépítése Plgármester Alplgármester Jegyző Aljegyző Igazgatási, Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó- és Költségvetési Irda Műszaki és Vársüzemeltetési Irda Vársi Gyámhivatal Okmányirda Igazgatási és ügyviteli irdavezető Pénzügyi-, Adó- és Költségvetési Irda vezetője Műszaki és Vársrendezési Irda vezetője text Okmányirda vezetője Vársi Gyámhivatal vezetője Plgármesteri titkár Pénzügyi ügyintéző I. Műszaki ügyintéző Okmányirdai ügyintéző I. Gyámhivatali ügyintéző Személyzeti és szabálysértési ügyintéző Pénzügyi ügyintéző II. Műszaki előkészítő Okmányirdai ügyintéző II. Aminisztrátr Számviteli ügyintéző I. Okmányirdai ügyintéző II. Igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető Számviteli ügyintéző II. Okmányirdai ügyintéző III. Igazgatási ügyintéző és hagyatéki leltárzó Pénzügyi ügyintéző III. (gazdálkdási ügyintéző ) Szciális ügyintéző I. Beruházási és közbeszerzési referens Szciális ügyintéző II. Adóügyi ügyintéző I. Pályázatíró és prjektmenedzser Adóügyi ügyintéző II. Ügyiratkezelő adminisztrátr Pénztárs Kistérségi igazgatási ügyintéző

9 1.6 Javaslt szervezeti felépítés Kerekegyháza Várs Plgármesteri Hivatala Javaslt szervezeti felépítése Plgármester Alplgármester Jegyző Aljegyző Vársfejlesztési Irda Igazgatási, Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó- és Költségvetési Irda Műszaki és Vársüzemeltetési Irda Vársi Gyámhivatal és Szciális Irda Okmányirda Vársfejlesztési Irda irdavezető (Átmenetileg a Jegyző látja el) Igazgatási és ügyviteli irdavezető Pénzügyi -, Adó- és Költségvetési Irda vezetője Műszaki és Vársrendezési Irda vezetője Okmányirda vezetője Vársi Gyámhivatal vezetője Pályázatíró és prjektmenedzser Személyzeti és szabálysértési ügyintéző Pénzügyi ügyintéző I. Műszaki ügyintéző Okmányirdai ügyintéző I. Gyámhivatali ügyintéző Beruházási és közbeszerzési referens Aminisztrátr Pénzügyi ügyintéző II. Okmányirdai ügyintéző II. Műszaki előkészítő Igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető Számviteli ügyintéző I. Okmányirdai ügyintéző II. Plgármesteri titkár Igazgatási ügyintéző és hagyatéki leltárzó Számviteli ügyintéző II. Okmányirdai ügyintéző III. Kistérségi igazgatási ügyintéző Szciális ügyintéző I. Pénzügyi ügyintéző III. (gazdálkdási ügyintéző ) Szciális ügyintéző II. Adóügyi ügyintéző I. Ügyiratkezelő adminisztrátr Adóügyi ügyintéző II. Pénztárs

10 1.7 Javaslt feladat kntext 11 / 55 Kerekegyháza Várs Plgármesteri Hivatala tervezett szervezeti felépítés Vársfejlesztési Irda Igazgatási, Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó- és Költségvetési Irda Műszaki és Vársüzemeltetési Irda Vársi Gyámhivatal és Szciális Irda Okmányirda Képviselő -testület és a bizttságk tevékenységével kapcslats feladatk Stratégiai tervezés Stratégiai tervezés krdinációja Kistérségi társulási feladatk Hatósági ügyek PTK-ból eredő feladatk Költségvetési tervezéssel, beszámlással kapcslats feladatk Építéshatósági engedélyezések kötelezések Gyámság, gndnkság, örökbefgadás, gyermekvédelem Okmány ügyintézés Településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcslats feladatk Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, pályázati prjektmenedzsment Közbeszerzéssel kapcslats feladatk Versenyeztetési feladatk Szabálysértési ügyek Szciális ellátásk Munkanélküliség kezelésére irányuló feladatk Vállalkzáskkal kapcslats ellenőrzési és adminisztratív feladatk Vagyngazdálkdással kapcslats feladatk Önkrmányzati pénzügyek, számvitel Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcslats feladatk Kmmunális feladatk Frgalmszabályzási, közlekedéshatósági feladatk Közterület -fglalással kapcslats feladatk Mezőgazdasági és növényvédelmi feladatk Szciális intézmények törvényességi ellenőrzése ; működésének engedélyezése vezetői pályázatának előkészítése Ifjúsági és sprt feladatk Anyakönyv, népességi ügyek Családi események szervezésével kapcslats feladatk HR Szerződéskötések támgatása, szerződés nyilvántartás, perképviselet Közérdekű bejelentések, panaszk intézésének krdinációja Épület gndnkság Helyi környezetvédelmi ügyek Beruházásk előkészítése, lebnylítása Közbiztnság, bűnmegelőzéssel kapcslats feladatk Tűzvédelmi hatósági, hnvédelmi, plgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatk Kmmunikációval kapcslats feladatk, hivatals hnlap szerkesztése Járványügyi és közegészségügyi feladatk Lakásgazdálkdással kapcslats feladatk text Testvérvársi és külkapcslatk szervezése Civil kapcslatk bnylítása Oktatási -nevelési, közművelődési intézmények fenntartói feladatainak előkészítése, végrehajtása Nemzeti és vársi ünnepek, kulturális, rendezvények előkészítése, lebnylítása Titkársági feladatk Belső ellenőrzési feladatk Közérdekű bejelentések, panaszk intézése Jgszabálykban kötelezően előírt adatszlgáltatásk teljesítése, nyilvántartásk vezetése Választással kapcslats feladatk Iktatással, ügyiratkezeléssel, sejtezéssel kapcslats feladatk Flyamatba épített előzetes, utólags és vezetői ellenőrzés Kckázatkezelés, szabálytalanság kezelés Adatvédelem és Adatbiztnság Tűz és munkavédelem

11 12 / JAVASLAT AZ UNIÓS PÁLYÁZATI KÖNYVTÁR STRUKTÚRÁRA Jelen dkumentum Hiba: A hivatkzás frrása nem található. számú melléklete az Egyszerűsített prjektmódszertan Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére. E dkumentumban részleteztük a Hivatal számára a prjektműködés srán végzendő feladatkat és felelősségeket tvábbá a használandó módszertankat, kifejtve benne a prjektadminisztráció keretében használható könyvtárstruktúrát is.

12 2. SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 1.8 Módsítási javaslatk Kerekegyházi Önkrmányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2007. (VIII. 15.) rendeletéhez Az Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzata V. fejezetének kiegészítését javasljuk az alábbiak szerint (az új rendelkezéseket aláhúzással jelöltük): V. fejezet Az önkrmányzati rendeletalktás 38. A Képviselő-testület a törvény által nem szabályztt helyi társadalmi visznyk rendezésére, tvábbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkrmányzati rendeletet alkt. (Ötv. 16. (1) bekezdés) 39. (1) Önkrmányzati rendelet alktását írásban kezdeményezhetik: a.)képviselők, b.)önkrmányzati bizttságk, c.)plgármester, d.)alplgármester, e.)jegyző, f.)település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői, g.)kisebbségi szószóló. A rendeletalktás kezdeményezhető a szabályzni kívánt tárgykör (beleértve a meglévő rendelet módsítását, kiegészítését és hatályn kívül helyezését is) megjelölésével, vagy a rendelet-tervezet benyújtásával a plgármesternél. (2) A rendelet tervezetét a Plgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett munkatársa készíti elő. Az előkészítés srán az új rendeletek, jelentősebb vagy kiterjedtebb módsításk srán a Plgármesteri Hivatalban rendszeresített egyszerűsített hatásvizsgálati lapt alkalmazni kell. A kitöltött hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztésben tájékztatást kell adni az előkészítés srán felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatkról is. (3) A tervezetet a rendelet tárgya szerint illetékes bizttság szükség szerint megtárgyalja. (4) A tervezet elkészítésébe külső szakemberek is bevnhatók. 40. (1) A rendelet-tervezetet a plgármester az előkészítést és véleményezést követően indklással együtt a Képviselő-testület elé terjeszti. Az előterjesztés tartalmazza az Ügyrendi Bizttság, valamint az előterjesztés tárgya szerinti bizttság és a Jegyző véleményét. (2) A rendelet-tervezetet a plgármester és a jegyző írja alá. (3) A Képviselő-testület a szavazás srán először a módsító javaslatkról, majd a rendeleti javaslat egészéről dönt.

13 (4) A rendeleti javaslat tárgyalása és a döntés meghzatala srán egyéb kérdésekben a szabályzat IV. fejezetében fglaltaknak megfelelően kell eljárni, az e fejezetben szabályztt eltérésekkel. 41. Az önkrmányzati rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően flyamats srszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: pl.: A Kerekegyházi Önkrmányzat 8/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önkrmányzati lakásk és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről. 42. (1) Az önkrmányzati rendelet kihirdetéséről és a hatálys önkrmányzati rendeletek naprakészen tartásáról a jegyző gndskdik. (2) Az önkrmányzati rendelet kihirdetése a Plgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövege 30 napig marad kifüggesztve. A kihirdetett rendeletet az önkrmányzat hnlapján publikálni kell. (3) A rendelet alkalmazása szempntjából érintett szervekhez egy példányt ugyancsak meg kell küldeni. (4) Azn önkrmányzati rendeletek végrehajtásáról és hatálysulásáról, amelyeket jgszabály szerint nem tárgyal évenként visszatérő rendszerességgel, a Plgármester kétévenként tájékztatást ad a Képviselő-testületnek. Az Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát egy új, V/A. fejezettel javasljuk kiegészíteni az alábbiak szerint (az új rendelkezéseket aláhúzással jelöltük): V/A.. fejezet Az önkrmányzati stratégiaalktás követelményei 42/A. (1) Az önkrmányzat stratégiai dkumentumait az 5/A számú függelékben meghatárztt frmai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Az egyes stratégiai dkumentumk előkészítés srán gndskdni kell a már elfgadtt stratégiai dkumentumkkal való összhangjáról. (2) A stratégiai dkumentumkban fglalt akciókat az éves költségvetés tervezése srán figyelembe kell venni. A költségvetési kncepció képviselőtestület elé történő benyújtásával egy időben Plgármester a Képviselő-testületet tájékztatja az adtt évet terhelő, stratégiákban fglalt feladatkról. (3) A költségvetési rendelet megalktását követően szükség esetén aktualizálni kell a stratégiai dkumentumkat és testületi döntéssel megerősítetni azt. Az Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az ÁSZ vizsgálat eredményeként elfgadtt intézkedési tervben fglaltak szerint javasljuk a bizttsági jegyzőkönyvek készítésével, kisztásával

14 kapcslatban az 52. (1) bekezdését az alábbiak szerint módsítani (az új rendelkezéseket aláhúzással jelöltük): 52. (1) A bizttsági ülés napirendjére, az ülés flyamatára, az ülésen elhangzttak jegyzőkönyvbe fglalására értelemszerűen a Képviselő-testületre vnatkzó szabálykat kell alkalmazni. A Képviselő-testületi ülést megelőző bizttsági jegyzőkönyvek elkészítésének határideje a bizttsági ülést követő nap. A bizttság elnök által jóváhagytt, elkészült jegyzőkönyvet haladéktalanul ben tvábbítani kell a képviselők részére. Az Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzata IX. fejezetének kiegészítését javasljuk az alábbiak szerint (az új rendelkezéseket aláhúzással jelöltük): IX. Fejezet A Plgármesteri Hivatal 64. (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hz létre Plgármesteri Hivatal elnevezéssel. (2) A hivatal működési helye és levélcíme: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. (3) A Plgármesteri Hivatal költségvetési szerv. A költségvetés határzza meg a Plgármesteri Hivatal működéséhez szükséges előirányzatkat, működési, fenntartási költségeket. 65. (1) A Plgármesteri Hivatal belső tagzódása: Vársfejlesztési Irda Igazgatási és Ügyviteli Irda, Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irda, Műszaki és Várs Üzemeltetési Irda Vársi Gyámhivatal és Szciális Irda Okmányirda Az Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát egy új, 5/A. számú Függelékkel javasljuk kiegészíteni az alábbiak szerint (az új rendelkezéseket aláhúzással jelöltük): 5/A számú Függelék:

15 A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról Stratégia: Olyan eszköz, amellyel az önkrmányzat egy éven túli, hsszabb időtávra kialakítja a lakssághz, a termelő gazdasághz való visznyát ezen keresztül a küldetését, figyelembe véve meglévő és jövőbeni erőfrrásait, adttságait. A stratégia tvább bntható sajáts célkra, irányelvekre (plitikákra) és tervekre, amelyek az összes döntést és tervet irányítják. A stratégia a kncepciónál részletesebb, a kncepciót magába fglaló stratégiai dkumentum, amely a jövőkép megalapzásn túl a jövőkép eléréséhez szükséges célhierarchiát, a tervezett knkrét beavatkzáskat (eszközöket) és mnitring mechanizmuskat mutatja be. Akcióterv: Az akcióterv lyan, a stratégia megvalósítására fókuszáló tervezési dkumentum, amely tartalmazza a stratégiai célk eléréséhez szükséges feladatkat, valamint a feladatk végrehajtására megállapíttt határidőket és felelősöket. A prgram (vagy akcióprgram) az akcióknak egy lgikailag összetartzó csprtja. Tervezés: Irányelvek, célk és azk elérését szlgáló intézkedések meghatárzása, ütemezése. Tervezésre azért van szükség, mert csak úgy lehet a tényadatkat hatéknyan kiértékelni és elemezni, ha azt előbb megtervezzük és a tervezett értékkel összemérjük. Stratégiai tervezés: A hsszú távra kitűzött célkat határzza meg, a célkhz vezető utat térképezi fel, figyelembe véve a környezet váltzásait is, majd akciókat fgalmaz meg a célk eléréséhez. A stratégiai tervezésbe (saját, üzleti szemlélet szerint) összességében beleértendő: helyzetelemzés makrszinten, illetve mikrszinten stratégiaalktás (jövőkép, küldetés megfgalmazása) stratégia célk megfgalmazása ezek lebntása a stratégiai területekre akciók, intézkedések meghatárzása a céleléréshez stratégiai célk és kihatásk, intézkedések számszerűsítése, megtervezése a stratégia, stratégiai terv közzététele és visszamérése Költségvetési tervezés: Az államháztartás és alrendszerei (önkrmányzatk) költségvetésének (éves peratív tervének) kialakítása és az elfgadtt költségvetések végrehajtási szintre történő lebntása, vagyis részletes rövid távú intézkedési tervek összessége. Flyamat: Működési lánclat: egymással összefüggő tevékenységek egységes, időbeli rendezettsége. Mérhetőség: Ha a flyamat eredményét mérjük, akkr már csak az esemény bekövetkezése után tudunk a flyamatba beavatkzni, ha a flyamat lefutását mérjük, akkr még van esélyünk (valós időben), a kedvezőt-len eredmény bekövetkezése előtt beavatkzni a flyamatba, míg az input paraméterek mérésével következtethetünk és elkerülhetünk a későbbiekben valószínűen bekövetkező eseményekre. Stratégiai tervezési flyamat A stratégiai tervezés flyamata: 1. Helyzetértékelés (erősségek, gyengeségek feltárása)

16 A stratégiai tervezéskr először a külső és belső infrmációk elemzésével először értékelni kell az önkrmányzat helyzetét (környezeti pzícióját, erősségeit, gyengeségeit, rendelkezésre álló erőfrrásait) a stratégiaalktás időpntjában. A jelenlegi tényezők feltárására a SWOT analízist segítségével történik, mely az önkrmányzat erősségeit és gyengeségeit, illetve a külső környezet veszélyeit és lehetőségeit térképezi fel. Kialakításába szükség esetén a civil szféra és vállalkzók bevnhatók. 2. Előrelátható események, irányk feltérképezése Prgnózist kell készíteni és az előrelátható eseményeket feltérképezni. Az előző lépésben használt helyzetértékelő módszerek eredményei alapján levnható jövőre vnatkzó következtetések levnása. 2. Jövőképalktás (Igények feltárása) A jövőkép megfgalmazásakr azt a kívánats, ptimális helyzetet, állaptt kell felvázlni, amelyet a tervezés időtávja alatt el kívánunk érni. A flyamat e lépésében javaslt a laksság széleskörű részvétele, mert az aktív és széleskörű részvétel legitimálja a megszületendő terv egyes elemeit. Az ideális jövőkép alatt lyan - kb. 10 év alatt megvalósítható - reális elképzelést célszerű felvázlni, amely következetes munkával meg is valósítható. Javaslt egy fórum (pl: Államplgári Tanács) keretében a plgármesteri hivatal egyik döntés-hzójának irányításával felmérni a jövőre vnatkzó igényeket és a krábbi elemzések és prgnózisk figyelembevételével knkrét jövőképet megfgalmazni. A laksság és a munkatársak bevnása a hsszú és középtávú tervekbe nagybb kötődést adhat és erősítheti a közösségi részvétel iránti igényt. 4. Jövőkép lebntása Stratégiai célkitűzések, taktikai lépésekre A jövőkép lebntása stratégiai priritáskra, stratégiai területekre, célkra, amelyek a megvalósítás (cselekvés) fókuszát képezik. Azt jelenti, hgy az elkövetkező 3 5 évben mit lehet és kell tenni ahhz, hgy a felvázlt jövőkép 10 év múlva megvalósuljn. A stratégiai célkitűzések esetében meg kell határznunk, hgyan valósítjuk meg azkat, milyen eszközöket kell alkalmazni annak érdekében, hgy stratégiai céljainkat elérjük. Ez teszi a megvalósítás szempntjából megragadhatóvá a jövőképet. A célk megfgalmazása nagyn kritikus abból a szempntból, hgy mindenki számára elfgadható, teljesíthető, reális, határidővel elláttt és mérhető legyen a tvábbi nymnkövetés érdekében. 5. Tevékenységek (Akciók) meghatárzása Azt jelenti tulajdnképpen, hgy milyen módn kívánja megvalósítani és finanszírzni az önkrmányzat a 3-5 év alatt megvalósítandó célkat. Ez már skkal tematikusabb és részletesebb kibntása az igényeknek. A célmegvalósítás knkrét feladatainak, lépéseinek, ütemezésének

17 megtervezése a feltételek figyelembevételével. Az akciótervez az 1. sz. melléklet szerinti tervezési tábla segítségével kell megfgalmazni. 6. Feladatk, felelősök meghatárzása Szükséges meghatárzni tvábbá a nymn követhetőség érdekében a feladatk ütemezését és a megvalósítás felelőseit. 7. Indikátrk meghatárzása A stratégiák megvalósulásának ellenőrzésre alkalmas módszer a mutatószámk (indikátrk) használata. A stratégiai célk teljesülését mérőszámk segítségével tesszük mérhetővé. Ezeket kulcs teljesítmény mutatóknak (anglul KPI a széles körben ismert rövidítés) hívjuk. A nymnkövetéséhez meg kell határzni azkat a feltételeket, aminek alapján a teljesítés értékelhető: a mennyiséget és a minőséget, időt, kifejező mérhető mutatókat, a teljesítés időbeli és helyszínbeli követelményeit. A mutatószámk teremtik meg a közvetlen kapcslatt a természetben nyújttt eredmények, végrehajtásk és a költségvetési tervezés között. 8. Mérés, értékelés A flyamatk mérésére (indikátrk segítségével) azért van szükség, hgy kövessük az eredményeket beflyásló tényezők alakulását és ezek váltztatásával javítsuk a flyamatk hatéknyságát. Nem elegendő a célk meghatárzása azk teljesülését mérni is kell. Ez pedig mutatószámk használata nélkül bjektíven nem lehetséges. A célelérés biztsítása és a megvalósítási akciók sikerének mérése. 9. Rendszeres felülvizsgálat Az éves költségvetési terv elkészítését követően szükséges annak felülvizsgálata, hgy a stratégia terv időaránys megvalósítása biztsítható-e vagy szükséges a stratégia időközi helyzethez történő igazítása, A Stratégiai tervezés kialakíttt felsőszintű flyamatát az alábbi ábra mutatja:

18 A stratégiai dkumentum tartalma Stratégia kidlgzása esetén a stratégiai dkumentumnak tartalmaznia kell mind a kncepcinális megalapzást, mind a megvalósítás tervét (Akcióterv). A dkumentumnak önállóan alkalmazhatónak, önmagában megvalósíthatónak kell lennie. A dkumentum javaslt tartalmi elemei: Vezetői összefglaló Bevezetés Előzmények A stratégiai dkumentum céljának ismertetése, a dkumentum pzícinálása A stratégiai dkumentum időhrizntjának meghatárzása A tervezés szervezeti keretei és flyamata A végrehajtás szervezeti keretei és flyamata Fgalmértelmezések Helyzetelemzés Megközelítés A stratégiai terület bemutatása A stratégiai területre ható főbb flyamatk, trendek A területre ható hrizntális témák

19 SWOT Szabályzási és intézményi környezet A területre vnatkzó egyéb stratégiai dkumentumk összhangjának biztsítása Erősségek: A terület fejlődésére tartós és jelentős pzitív hatással járó, nemzetközi vagy egyéb releváns összehasnlításban kedvező tényezők összefglalása. Gyengeségek: a terület fejlődésére tartós és jelentős negatív hatással járó, nemzetközi vagy egyéb releváns összehasnlításban kedvezőtlen tényezők összefglalása. Lehetőségek: Olyan külső trendek, flyamatk vagy jelenségek összefglalása, melyek a stratégiai téma szempntjából előnyt jelenthetnek. Fenyegetések: Olyan külső trendek, flyamatk vagy jelenségek összefglalása, melyek a stratégiai téma szempntjából hátránysak lehetnek, veszélyt jelenthetnek. Jövőkép (célállapt) Stratégia meghatárzása Célkitűzések Eszközök Mutatószámk Akcióterv (1. számú melléklet) Mnitring Nyilvánsság Partnerség mire terjed ki majd a mnitring a szükséges infrmációk gyűjtésével és feldlgzásával kapcslats flyamat leírása, a határidők felelősök aznsítása a mnitring dkumentációja (mnitring jelentések típusai, megjelentetésük gyakrisága, kmmunikációja) A megvalósítás srán a nyilvánsság tájékztatásával kapcslats kötelezettségek felelőseinek meghatárzása A nyilvánsságnak szánt adatk közzétételi frmájának és gyakriságának meghatárzása A megvalósítás előrehaladásáról készült jelentések készítőinek, címzettjeinek, tartalmának, gyakriságának meghatárzása A stratégiakészítésben és megvalósításban, illetve a mnitring srán partnerként részt vevő testületek, szervezetek és személyek meghatárzása, a partnerek szerepének leírása Ex ante értékelés (a tervezett stratégia várható hatásainak elemzése) A stratégiai és peratív teljesítménymutatók kialakításának, alkalmazásának követelményei, a mutatószámk típusait, kidlgzásuk minőségi követelményei.

20 A tervezési és prgramzási munka szerves része a stratégiai dkumentumkban megfgalmaztt célk teljesülésének mérhetővé tétele, az akciótervekben meghatárztt intézkedések végrehajtásának nymn követésére és értékelésére szlgáló mutatószámk kidlgzása. A mutató-számknak a mnitring fázisában is fnts szerepük van (kiemelten az input és utput mutatóknak), az értékelés pedig alapvetően egy átfgó mutatószámrendszerre épül. A stratégiai dkumentumban rögzített célkitűzések teljesítésének vizsgálata a mutatószámk alakulásának elemzése révén valósul meg. Az alábbi mutatószámk közül minimum 2 alkalmazásával kell a teljesítménymutatókat meghatárzni: Input mutató: egy adtt tevékenység, feladat ellátásáhz szükséges erőfrrásk (pl. költségvetési kiadás, munkaerő ráfrdítás) nagyságát veszi számításba, vagyis a tevékenységet az input ldalról közvetlenül méri. Az input mutató előnye, hgy könnyen meghatárzható, hátránya, hgy egyáltalán nem eredmény centrikus. Példa: lakhatási helyzet javítása, támgatás évi keretösszege (10 millió frint). Output mutató: abban az esetben célszerű alkalmazni, ha az eredmény ill. a hatás nem vagy túlztt erőfrrás ráfr-dítás árán határzható csak meg. Példa: sprtkncepció elkészítése, döntéshzó elé terjesztett ja-vaslat 1 db, képzéseken részt vevő munkatársak aránya (30 százalék). Eredménymutató: egy adtt kezdeményezés érintettjeire gyakrlt közvetlen és általában aznnali hatáskról ad infrmációt Példa: megvalósult közterületi beruházásk összértéke (1 milliárd frint) Hatásmutató: egy kezdeményezés közvetett, általában közép- és hsszútávn mérhető, társadalmi, gazdasági és/vagy környezeti következményeinek mérésére szlgál. Példa: munkatársak belső elégedettségi indexe. Kulcsmutatószám: azk a mutatószámk, melyek kiemelt szerepet töltenek be a stratégiai mnitringban, az önkrmányzat hatáskörébe tartzó feladatk eredményeinek/ hatásainak értékelésében. Kulcsmutatószámként javaslt elsődlegesen eredménymutatókat és/ vagy hatásmutatókat aznsítani. A mutatószámrendszer kialakítása srán a tervezési fázisban rögzíteni kell a mutatószámk kiinduló értékét. Emellett meghatárzásra kerül a célérték is, az adtt stratégiai cél alapján számszerűsített elvárásk értéke. A stratégiai mnitring mérföldköveinél (pl. éves/kétévenkénti felülvizsgálat) mért érték a tényérték. A célértékek és tényértékek különbsége jelzi, hgy az adtt stratégiai cél mennyiben teljesült, azaz az önkrmányzat hl tart a stratégiai célkitűzéseik megvalósításában. A mutatószámk kiválasztása srán szem előtt kell tartani a jó indikátrkkal szemben követelményeket úgynevezett SMART kritériumkat - :

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

Rendelet-tervezet. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének /2010. (V...) önkrmányzati r e n d e l e t e a Kerekegyházi Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2007. (VIII.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje A Kerekegyházi Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete, valamint Fülöpháza Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete Magyarrszág

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben