festményeken és nem utolsó sorban az emberi test különböz arányaiban. A következ képek magukért beszélnek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "festményeken és nem utolsó sorban az emberi test különböz arányaiban. A következ képek magukért beszélnek:"

Átírás

1 Az araymetszés és a Fiboacci számok mideütt Tuzso Zoltá Araymetszésrl beszélük, amikor egy meyiséget, illetve egy adott szakaszt úgy osztuk két részre, hogy a kisebbik rész úgy aráylik a agyobbikhoz, mit a agyobbik rész az egészhez. a b a a Tehát és legye x a b b, így x x 0 ahoa x. Az egyelet pozitív gyöke, (agy Phi, magyarul fi ). Haszálatos még a aráy is, vagyis 0, és a két számra teljesül, hogy. Tehát a b illetve b a ugyaazt fejezik ki, így ezért emlegetik midkét számot arayszámak. Mi a továbbiakba az araymetszés száma alatt az a számot értjük. Az araymetszés külöböz szerkesztésérl a []-be és a [6]-ba b olvashatuk. Az arayszám végtele láctört formájába, illetve végtele gyök formájába is elállítható, ézzük a következket:,,, és végül illetve...,, és végül... A két összefüggés alapjá a következ rekurziós képleteket állapíthatjuk meg: x, és x x, illetve y, és y y, és láttuk, hogy lim x lim y. Az ötágú csillagot, az araymetszés jellegébl adódóa fotos jelképkét haszálták. A Petagramma szó a görög petagrammo szóból származik, amely öt voal szót jeletett. A petagramma sidk óta fotos szimbólum, amelyek mágikus voásokat tulajdoítottak, a Pitagoreusok is ezt haszálták szimbólumkét. A petagrammába számos araymetszési szakasz, és arayháromszögek is megtalálhatók. (lásd késbb). A 6-ik századba Heirich Agrippa filozófus, egy széttárt karú embert rajzolt a körbe, kezei és lábai széttárva, és a feje meg a két keze éppe egy szabályos ötszög csúcsait alkották. Midez a petagrammal és a bee lev araymetszetekkel kapcsolatos. Az araymetszés egy olya matematikai aráy, amely egyarát megtalálható az építészetbe, a festészetbe, a zeébe, de em csak az emberi alkotásokba, haem a természetbe is. Fellelhet a övéyek részeiek bizoyos aráyaiba, állatok testrészeiek aráyaiba, építészeti remekmvek aráyaiba,

2 festméyeke és em utolsó sorba az emberi test külöböz aráyaiba. A következ képek magukért beszélek:

3 Az araymetszés fogalmával szoros kapcsolatba va az úgyevezett araytéglalap. Ez egy olya téglalap, amelyek az oldalaiak az aráya éppe az araymetszés szám, hisze ab a. Eek a téglalapak érdekes tulajdosága az, a b hogy ha levágjuk a maximális oldalú égyzetet, szité araytéglalap adódik. Ezt megismételve, ismét araytéglalap adódik, és így tovább. Potosa ez a szerkesztési eljárás segít hozzá az úgyevezett arayspirál megszerkesztéséhez. A mellékelt ábrá látható, hogy a levágott legagyobb égyzetbe egy egyed körívet húzhatuk. Ezutá a következ levágott égyzetbe húzuk ismét egy egyedkört, és az eljárást a végteleségig folytathatjuk. Az így kapott arayspirált evezik még Fiboacci-spirálak is, oha a kett em éppe ugyaaz. Az arayspirál egy sajátos logaritmikus spirál, amiek a tágulási faktora az arayszámhoz kötdik. Egyedi módo, egy aray spirál a faktorával szélesedik, vagy kerül távolabb kezdpotjától mide egyedkör utá, amit megtesz. A poláris egyelete rac, ahol a egy tetszleges pozitív álladó, és b c,..... a logaritmikus spirál eseté pedig c e ([], [4]). Ugyacsak az araymetszéshez kapcsolódik az úgyevezett arayháromszög. Ez olya egyel szárú háromszög, amelyek a csúcsáál lev szög 6 -os, az alapo fekv szögei pedig 7 -osak. Az arayháromszög elevezése abból adódik, hogy ha meghúzzuk az egyik alapo fekv szögéek a szögfelezjét, akkor ez, az egyik szárat araymetszési aráyba ossza. És még va egy érdekes tulajdoság, ugyais, a meghúzott szögfelez az eredeti háromszögbl egy olya háromszöget vág le, ami az eredetivel hasoló, tehát az is arayháromszög. Éppe ez teszi lehetvé, az el mitájára, egy újabb spirál szerkesztését, ami egybe logaritmikus spirál. Eek a szerkesztési folyamata a mellékelt ábrá látható. Úgy az arayspirál mit a kapott logaritmikus spirál mideütt jele va a természetbe. Megfigyelték az egyes virágok lapiiak az elredezdésébe, a virágok szirmaiak az elredezdésébe, a apraforgó magjaiak az elhelyezkedésébe, a feytobozoko, brokkoli, kaktuszféléke, meg egyéb övéye is, de jele va az Nautilus csigaházo, a légrvéyekbe, a fraktálokba, a galaxis redszerbe, és még sok sok más helye. Ezekbl éháy képes ízelítt mutatuk:

4 Az araymetszés aráya valamit az araytéglalap jele va olya építészeti remekmvekbe mit a Római Patheo, de számos mvészeti alkotásba mit például a Leoardo da Vici MoaLisa-ja, vagy Csotváry Kosztka Tivadar, Baalbek festméye, az arayspirál pedig a mai moder épületek külsejé és belsejébe, például a csigalépcskbe. 4

5 Az araymetszés fogalmához szorosa kapcsolódik az úgyevezett arayszög is. A megszerkesztése érdekébe itt is az araymetszési a b a eljárásából iduluk ki. Az aráypár alapjá: a b ahoa 60 7,0. A 60 szakirodalom zömébe ezt a szöget evezik arayszögek, lásd például a [7]-be. Ez a szög külöös fotossággal bír a övéyek levélállásáak a taulmáyozásába, amivel a phillotaxis foglalkozik (lásd például az []-be és a [4]-be). A szakemberek megfigyelték, hogy az egyes levelek a törzsö úgy helyezkedek el egy spirál meté, hogy az egymás utái levelek 7, -os szöget zárak be egymással. Ez gyakra érvéyes a virágszirmok elhelyezkedésére is. Az arayszöget illete, egyes források szerit másképpe is értelmezek (lásd például a []-ba) úgyevezett arayszöget. Arayszögek evezik azt a szöget, melyek kosziusza az araymetszés háyadosa, vagyis cos 0, Ez is szorosa kapcsolódik az araymetszéshez, és a szerkesztése például így törtéik: tekitsük két kocetrikus kört, amelyek sugaraiak az aráya legye éppe az araymetszési háyados. Legye Ab egy olya húr a agykörbe, r amelyik a kiskört a C potba ériti. Ekkor cos, ahoa azt kapjuk, hogy R co s 0, és ez akkor teljesül, ha 49'4". Látható, hogy az így értelmezett arayszög icse semmilye kapcsolatba az elbbi módo értelmezett arayszöggel, de a yomait eek is fellelhetjük a természetbe és a mvészetbe is. Az így értelmezett arayszöggel számos egyéb, jelképet hordozó relikviá, emléke találkozuk. Arayszöget zárak be az ismert Krisztus-moogram X jeléek szárai a P bet szárával, és arayszöget fedezhetük fel Szet Istvá királyuk REX ST (Rex Stephaus) betjeleket tartalmazó ligatúrás kézjegyé is Az araymetszéssel kapcsolatosa még értelmezek úgyevezett arayrombuszt is. Ez olya rombusz, amelyek az átlóiak az aráya éppe az araymetszés háyadosa. (lásd [0]). A további roko fogalmak közül külöös helyet foglal el az araygúla. Ez olya égyzet alapú egyees gúla, amelybe az apotéma az alap hosszáak a feléek a -szerese, vagyis a b (lásd például a [9]-ba).

6 Legye az alaplap és az oldallap lapszöge, így cos vagyis éppe az arayszög, ami 49'". Nagyo meglep egyezés, hogy az egyiptomi Gízai Nagy piramis eseté a= 9,; b=,, 9; h= 6,4 és így a, ezért a piramis aray gúla b és az oldallap és az alaplap szöge 0' - ' között va, ami agy potossággal közelíti meg az arayszöget. Az araymetszéshez szorosa kapcsolódak a Fiboacci számok is, ezek elválaszthatatlaok egymástól. Leoardo Pisao (70-0) olasz keresked-matematikus, a századforduló egyike volt azokak, akik a tízes alapú, helyi értékes redszerre épül számírási módot Európába meghoosították. Leoardo, ismertebb evé Fiboacci kora matematikai ismereteit Liber Abaci címe ismert mukájába foglalta össze. E híres mukájába található a következ probléma, amit Fiboacci yulaikét is gyakra emlegetek: Tegyük fel, hogy egy mez él egy újszülött yúl pár, egy hím és egy stéy. A yulak egy hóapos korukra leszek ivarérettek, így a második hóap végé már megszülethetek az els kicsiyek. Tegyük fel, hogy a mi yulaik soha em halak meg és hogy a stéyek midig új párt elleek ( hímet és stéyt) mide hóapba, a második hóaptól kezdve. Fiboacci problémája: háy pár yúl lesz egy éve belül?. Az els hóap végé még csak pár va.. A második hóap végé születik új pár, így most már pár va.. A harmadik hóap végé az eredeti stéyek születik a második pár yula, így már pár lesz. 4. A egyedik hóap végé az eredeti stéyek lesz újabb kicsiye, a második hóapba született stéy most elli az els kicsiyeit, így összese már pár yúl va, és így tovább. Az egyes hóapok végé lev yulpárok számát a következ sorozat tagjai adják:,,,,,,,,4,,9, Ez az úgyevezett Fiboacci-sorozat, ami valószíleg a legismertebb matematikai sorozat. (Sok más iformációt is lásd például a []-ba). 6

7 Észrevehet, hogy a sorozat tagjaira feállak a következ összefüggések: =+, =+, =+, =+, = +, ezért érvéyes a következ rekurziós összefüggés: * f 0 =, f = és f + = f + f - mide N eseté Számos más olya probléma va, amelyek ugyacsak a Fiboacci-sorozathoz vezet. Például, a mellékelt ábrá ha az A potból iduluk, és csak a yilak meté haladhatuk, akkor háyféle képe juthatuk el redre a B, C, D, E, F, G, H és I potokba. Belátható, hogy akkor ismét a Fiboacci-számokat kapjuk, ugyais a B potba csak az A-ból juthatuk, a C potba akár az A-ból, akár a B-bl eljuthatuk, a D potba a B potból egy úto, a C-bl pedig két úto juthatuk el, az E potba a D potból egy úto és a C potból két úto, és így tovább A yulak problémájával és az elbbi problémával is roko a következ probléma is: Tegyük fel, hogy egy fa úgy övekszik, hogy mide ág, a létrejöttét követ évbe csak övekszik, ezutá mide évbe egy új ágat hajt. Háy ága lesz a fáak,,, 4,, 6, év múlva, amit éppe most ültettük. Az ültetéskor egy ága va a fáak, és ez az is igaz, hisze ekkor még em hajt új ágat. A második évbe hajt egy új ágat, ekkor két ága lesz. A harmadik évbe az új ág még em, de a régi ág hajt egy új ágat, így három ága lesz. Mide évbe a legalább kétéves ágak hajtaak új ágat, az egyévesek em. Így az -edik évbe a fáak ayival lesz több ága, mit ameyi az (-)-edik évbe volt, aháy ága kétéves, vagyis aháy ága az (-)-ik évbe volt. Belátható, hogy az egyes évekbe az ágak száma megit a Fiboacci-sorozat tagjai. Az ábrá a hatodok eszted végé az ágak végére egy-egy virágot rajzoltuk. Az elbbiekbe láttuk, hogy a Fiboacci-sorozatot eddig csak rekurziós összefüggéssel adtuk meg. Számos próbálkozás született arra, hogy a Fiboacci számokat képlettel adják meg. Ebbl a célból írjuk fel a rekurziós összefüggés karakterisztikus egyeletét, ami em más, mit 0, ahoa megkapjuk az általáos tag képletét: f mide N eseté Az összefüggés matematikai idukcióval is bizoyíthatjuk. Ez a formula összefüggést teremt az arayszám és a Fiboacci-számok között, ugyais ( ) f A Fiboacci-sorozat egy másik fotos tulajdosága a következ: 0946 ;,;,666..;,6;...,6...; vagyis 676 7

8 f lim ahol, éppe az araymetszés száma. Eek f az aráyak a természetbe való elfordulásáról a következkbe beszélük. Érdekes megfigyeli külöböz övéyekél a közös ágo elhelyezked levelek helyzetét. Ezek a levelek általába em potosa egymás felett vaak, tehát em egy egyees meté helyezkedek el, haem kicsit elcsavarodva, egy szabályos csigavoal meté. A botaikusok úgy találták, hogy létezik egy az egyes övéyfajtákra jellemz + tört, melyek a számlálóját úgy kapjuk, hogy megézzük, egy levél és egy potosa felette elhelyezked másik levél közé a csigavoal háy periódusa esik (háyszor csavarodik körül a száro), evezjét pedig úgy, hogy megszámoljuk, a csigavoal vizsgált részét az eze belül elhelyezked levelek háy részre osztják. Ez, a tört a hársfa és a szilfa eseté, az éger és bükk eseté, a tölgy, sárgabarack és csereszyefa eseté, a jegeye, yár és a körtefa eseté, a fz és madula eseté. Szembeötl, f hogy ezek em más mit az aráy tagjai. Egy másik szép példa a Fiboacci-számok f felbukkaására a feytoboz vagy aaász pikkelyeiek, a apraforgó magjaiak elredezdése, amelyhez hasoló termésszerkezet egy egész csomó övéye megfigyelhet (bogácsok, fészkesek, kelfélék, krózsafélék, kaktuszok, kalászok, stb.). Ezeke a terméseke a magok (vagy pikkelyek) külöböz spirálvoalak meté helyezkedek el, és ha megszámoljuk, hogy egyfajta spirálból háy darab va, akkor Fiboacci-számokat kapuk. Ezt szemlélteti az alábbi ábra, melye egy feytoboz felülézetét látjuk, mellette pedig a szerkezetét meghatározó spirálvoalak összességét. A rajzról leolvasható, hogy a legkisebb görbület spirálisból (szaggatott voal) darab va, a következ legkisebb görbületl (folytoos voal), a következl (folytoos voal) és a legagyobb görbületl (potozott voal). Más tobozfajtáko,,, spirált találhatuk, a apraforgó táyérjá pedig,, 4,, 9 darabot. A természet formavilágába még sok helye rábukkahatuk a Fiboacci-számokra, ellebe a példázattal megálluk itt, és visszatérük a matematika területére.

9 A matematikába az ( ab), ( ab),..., ( a b) biomok kiszámolásáál fotos szerepet tölt be az úgyevezett Pascal-háromszög, ezek tagjai adják a kifejtésbe az együtthatókat. Érdekességkét megjegyezhet, hogy a Fiboacci-számok szoros kapcsolatba vaak a Pascal-hárimszög számaival, ugyais ahogya a mellékelt ábrá látható, a Fiboacci-számok megjeleek a Pascalháromszögbe, éspedig átlósa. És végül ézzük a Fiboacci-számokkal kapcsolatos érdekes geometriai paradoxot. A mellékelt ábrá látható módo feldarboltuk egy égyzetet az ott látható alakzatokra, amelyek méretei között szerepelek a,, Fiboacci számok. Ezekbl az alakzatokból rakjuk ki az ábrá látható ABCD téglalapot, amelyek a méretei szité Fiboacci számok. Számítsuk most ki a két alakzat területét. Látható, hogy a égyzet területe 64 egység, míg a téglalapé 6. Vajo hol a hiba? Ha alaposa szemügyre vesszük a problémát, akkor rájöhetük, hogy a téglalap egyik átlója meté éppe egy egységyi rés található, ami szabad szemmel em érzékelhet, tehát a darabok em illeszkedek egymáshoz potosa. Ezt úgy modjuk, hogy az adott égyzetük em darabolható át a téglalapba, mert a területeik em egyformák (bvebbe lásd például a [6]-ba). Érdemes megjegyezük, hogy ha a,, Fiboacci-számok helyett három egymásutái Fiboacci-számot veszük, vagyis az f, f, f számokat, akkor is érvéyes az elbbiekbe megállapított paradoxo. Ugyacsak a Fiboacci-számokkal kapcsolatos egy másik érdekes paradoxo, a Curry paradoxoak a Marti Garder-féle változata. Az ábrá látható módo daraboljuk fel az,, oldalhosszú derékszög háromszöget a látható módo. Figyeljük meg a Fiboacci számokat, a legkisebb háromszög befogói és, a középsé és, és a kirakott legagyobbé pedig és, az L alakú alakzat hosszúsága illetve szélessége és, tehát mid-mid Fiboacci-számok. Ezutá redezzük át az alakzatokat az ábra szerit. Meglepetésükre most egy kis ézetyi üres részt kapuk. Hova tt el egységyi terület? A paradoxo kulcsa ezúttal is ugyaaz mit az elbbiekbe vagyis, az els háromszög em hézagmetese va összerakva. (lásd például a [7]-be). Befejezésül megjegyezzük, hogy a Fiboacci-sorozatról csak ízelítt adtuk, ugyais a téma jellegébl adódóa, gomba módra szaporodak az idevágó cikkek, dolgozatot, weboldalak, publikációk, köyvek hisze ez a témakör kimeríthetelül sok érdekességet és meglepetést tartalmaz úgy a matematikába mit azo kívül. D A M C B 9

10 Szakirodalom [] Alfred S. Posametier, Igmar Lehma: The Fabulous Fiboacci Numbers Prometheus Books, 007 [] Búzás Ferec: Az araymetszés vizuális világa, 00 [] Dr Ro Kott : Fiboacci Numbers ad the Golde Sectio,00 [4] Falus Róbert: Az araymetszés legedája, Magvet Kiadó, Budapest, 9 [] H.S.M. Coxeter: A geometriák alapjai, Mszaki Köyvkiadó, Budapest, 97, 6-79 old [6] Kobilárcsik György: Az araymetszés taításáak egyik lehetsége a szakközépiskolába, A Matematika Taítása /9, 9- old [7] Mario Livio: The Golde Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astoishig Number, Broadway 00 [] Michael Jardie: New Frotiers i Fiboacci Tradig: Chartig Techiques, Strategies&Simple Applicatios, Marketplace Books, 00 [9] Nikolai N Vorobev: Fiboacci Numbers, Probus Publishig Co. 96 [0] R. A. Dulap: The Golde Ratio ad Fiboacci Numbers, World Scietific Publishig Compay, 99 [] Selyem Edit: Araymetszés matematikaórá, MatLap /009, 9-94 old [] Székely J. Gábor: Araymetszés, Természet Világa 7/9, - old [] Steve Vajda: Fiboacci ad Lucas Numbers, ad the Golde Sectio, Dover Publicatios, 007 [4] Tél Tamás: Miért Fiboacci-számok? (A övéyi szimmetriákról), Természet Világa /9, -60 old [] Török Judit: A Fiboacci-orozat, Taköyvkiadó, Budapest, 94 [6] Tuzso Zoltá: Hogya oldjuk meg aritmetikai feladatokat? Ábel Kiadó, old [7] [] [9] [0] [ ] [] [] [4] [] [6] [7] 0

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Arany arány. Készítette: Pécsi Ágnes Felkészítő tanár: Szakács Erzsébet Iskola: Szentendrei Református Gimnázium

Arany arány. Készítette: Pécsi Ágnes Felkészítő tanár: Szakács Erzsébet Iskola: Szentendrei Református Gimnázium Arany arány Készítette: Pécsi Ágnes Felkészítő tanár: Szakács Erzsébet Iskola: Szentendrei Református Gimnázium Témaválasztásom oka, hogy sokszor hallhatunk az aranymetszésről, de nem tudjuk pontosan miről

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Anyagok a föld mélyérôl

Anyagok a föld mélyérôl Ayagok a föld mélyérôl 2. Földgázból műayag Középpotba az acetilé 2.1. Az acetilé (eti) molekulájába a széatomok között háromszoros kovales kötés va Molekula eve Molekula szerkezete 2.3. Az acetilé l-addíciója

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4.

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4. Geometria 9 10. évfolyam Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László 2015. augusztus 4. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás, tördelés...) Dénes Balázs, Grósz Dániel, Hraskó

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata Közgazasági Szemle, LVI. évf., 2009. jauár (1 18. o.) ORMOS MIHÁLY URBÁN ANDRÁS ZOLTÁN TAMÁS Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata A logoptimális portfólióelmélet matematikai bizoyítását, valamit

Részletesebben

Hámori Miklós. Arányok és talányok. Magyar Elektronikus Könyvtár

Hámori Miklós. Arányok és talányok. Magyar Elektronikus Könyvtár Hámori Miklós Arányok és talányok Magyar Elektronikus Könyvtár Tartalomjegyzék Előszó 7 1. Az arány fogalma 9 Az arány fogalmának értelmezése...... 9 Arány és összehasonlítás... 9 Arányosságamatematikában...

Részletesebben