A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA"

Átírás

1 A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA Szerkesztette: Dr. Hirsch Anikó

2 Tartalm Bevezető: 4. ldal Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia nymán: 5. ldal Általáns prevenció :6. ldal Prevenció az ktatásban :9. ldal Isklai egészségnevelési-drgmegelőzési prgramja az ezzel összefüggésben lévő feladatkkal a XVIII. kerületben( készítette: Makó Margit ): 11. ldal Az általáns isklában végzendő egészségnevelői munka:14. ldal Drgmegelőzés a tanítási órákn:23. ldal Drgmegelőzés a tanítási órákn kívül:24. ldal Isklákban működtethető egészségvédelmi prgramk:27. ldal 1.3.Ártalmcsökkentés:31. ldal 1.4.Epidemilógia:33. ldal ESPAD vizsgálat eredményei: 35. ldal 2. A drgbetegek ellátásának egészségügyi megközelítése:38. ldal 2.2 A drgbetegek ambuláns ellátásáról:41. ldal A XVIII. kerületi Egészségügyi Szlgálat Mentálhygiénés Közpntjának tevékenysége ( készítette: Dr. Hirsch Anikó ): 42. ldal 3. Kínálatcsökkentés:46. ldal 2

3 A Gyámhivatal gyermek- és fiatalkrúak bűnmegelőzése terén végzett tevékenysége a XVIII. kerületben ( készítette: Kncz Drttya, Ternák Irén ):48. ldal 4. Civil szervezetek és önkrmányzati drgplitika:50. ldal Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzata részvétele a kerületi Drg-ellenes stratégia irányelvei mentén megfgalmazódó feladatk teljesítésében ( készítette: Papp Klára ):52. ldal A Családsegítő Szlgálat feladatai a XVIII. kerület drg-stratégiájában:54. ldal A Gyermekjóléti szlgálat kerületi drg-stratégiában vállalt feladatairól a XVIII. Kerületben ( készítette: Zaláné Csatári Ildikó ):55. ldal Civil szervezetek és Gyermekjóléti Szlgálat drgplitikája:59. ldal A Szent László Plébánia szándéknyilatkzata a XVIII. kerület drgstratégiájáhz való hzzájárulásról:61. ldal Az ÁNTSZ kapcslata a Nemzeti Drgstratégiával:62. ldal 5. A helyi drgstratégia általáns céljai:63. ldal 5.1. Közösség és együttműködés:63. ldal Rövid, közép és hsszú távú stratégia :65. ldal 5.2. Prevenció: 67.ldal Rövid, közép és hsszú távú stratégia: 68. ldal 5.3. Terápia: 71. ldal Rövid, közép és hsszú távú stratégia: 72. ldal 5.4. Kínálatcsökkentés: 73. ldal Rövid, közép és hsszú távú stratégia: 74. ldal Melléklet: 76. ldal 3

4 Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia nymán A drgprbléma lyan kérdés, amely több szakma, intézmény és társadalmi csprt, civil szervezet feladatait érinti.. Ilyenek az egészségügy, az ktatás, a szciális szféra, az ifjúságplitika, a rendőrség, a bűntetésvégrehajtás színterei. Éppen ezen tevékenységek, lehetőségek skszínűsége miatt van arra szükség, hgy a drgügy résztvevői tevékenységeikkel ne kiltsák vagy gyengítsék egymás hatéknyságát, hanem az összehanglt feladatk, munkamegsztás, infrmális kapcslatk révén megskszrzzák azt. Ilyen értelemben, a megfelelő stratégia csakis multidiszciplináris lehet. Ettől lehet több a KEF stratégia, mint az egyes szervezetek, intézmények különálló szakmai prgramja, melyek csak a saját tevékenységük szempntjából terveznek, valósítanak meg és értékelnek. A skszempntúság a stratégiában aznban mást is jelent. Nevezetesen azt, hgy a drgprbléma hatékny kezelésébe beletartzik a prevenció, a gyógyítás, a rehabilitáció, az ártalmcsökkentés, a kínálatcsökkentés és a környezet, a hzzátartzók kdependenciájának beflyáslása is. A prevenció, mely a startégia alapvető részét képezi különös hangsúlyt kap. Növelni kell az emberek biztnságát azzal, hgy a kinálatcsökkentés módszereit támgatjuk, és a bűnöző dílereket elkülönítjük a betegektől. A stratégia fnts része az egészségügyi hálózat tvábbi tervszerű fejlesztése, a gyógyulási lehetőségek biztsítása, alternatív kezelési módk kidlgzása, a rehabilitáció megerősítése. 4

5 1.1 Általáns prevenció Célk a Nemzeti Stratégia figyelembe vételével Általáns célként a Nemzeti Stratégia az egészség prmóciót jelöli meg, összhangban van a WHO egészségdefiníciójával, mely szerint az egészség több, mint a betegség hiánya: a teljes körű testi-lelki-szciális jólét állapta. Speciális célkitűzésként a drgprbléma létrejöttéhez vezető tényezők megelőzését tűzi ki, melynek eszközrendszere az infrmálás-készségfejlesztés-alternatíva biztsítás. Ebben a szemléletben figyelembe kell venni a tágabb összefüggésrendszert, a fgyasztást beflyásló tényezők kmplex hálózatát: nem lehet a tünetet gyógyítani, ha a kiváltó kkat negligáljuk. A drgfgyasztás csak kzat, tünet mind a társadalm, mind az egyén szintjén. Az alapprblémát kell kezelni, nem egyszerűen egy esetleges megnyilvánulási módját. A kábítószer kereslet csökkentés alapvető nemzeti érdek, teljes körű megvalósításában nem nélkülözhetők lyan stratégiák és intézkedések, amelyek a plitika kmpetencia körébe esnek. A kereslet csökkentési stratégiák kiinduló pntja a gazdaságplitika és a szciálplitika. Mindezen célk alapján rövid távn reálisan kitűzhető cél- a Magyarrszági dgfgyasztás paramétereit figyelembe véve -, hgy egy lyan átlagsan fertőzőtt területen, mint a fővárs XVIII. kerülete a drgfgyasztás növekedési üteme mérséklődjön. Az átlagnál jelentősebb mértékben kell csökkenteni az ártalmasabb szerhasználati frmák incidenciáját, de egyben ezen csprtk számára célzttabb elérési és ártalmcsökkentési tevékenységek bevezetése lenne indklt. A fent deklarált célkitűzések megldáshz alapvető fntsságú a prevenció financiális hátterének hsszú távú és stabil biztsítása, mely célszerűen összekapcslható a prevenciós prgramk minőségkntrlljával is. Összefglalva a Nemzeti Stratégia alapján a prevencó és az ártalmcsökkentés, mint elsődleges cél kerüljön be a XVIII. kerület drgstratégiájába. Az alapcélk összhangban vannak a Nemzeti Stratégiával, amennyiben az Egészség prmóció A drg- és egyéb szervisszaélések egységes kezelése A kábítószerkérdés szciál- és gazdaságplitikai hátterének felismerése A társadalm kábítószerabúzussal kapcslats attitűdjének frmálása A prevenciós tevékenység financiális hátterének stabil biztsítása A prevenciós prgramk minőségkntrllja területeknek tulajdnít kiemelt fntsságt Helyzetértékelés Ahhz, hgy a stratégiai tervezésre és a knkrét feladatk megfgalmazására sr kerülhessen, feltétlenül szükség van a jelenlegi helyzet felmérésére és értékelésére. Ezen helyzetértékelés magában fglalja az epidemilógiai adatk lehetőség szerint minél pntsabb, megbízhatóbb feldlgzását, s a prevenciós munka hátterét képező intézményi és társadalmi lehetőségek számszerűsített adttságait, lehetőségeit is. Az epidemilógiai helyzetelemzés jelenleg lyan adatkra támaszkdik/támaszkdhat, amelyek csak biznys szempntból megbízhatóak. Egzakt adatkat e pillanatban a kezelőhelyektől kapunk, ami a már kezelt, súlys állaptban lévő szenvedélybetegekről ad felvilágsítást. Pedig a 5

6 prevenció és a krai intervenció a fiatalk alkalmi és kapuzó drgfgyasztási szkásaira alapzható, és nem a kezelésben vagy rehabilitációban résztvevők arányára. Az ún. elterelésben résztvevőkről ugyan pnts adataink vannak, de az ő számuk sem tükrözi a valódi veszélyeztetettséget, ráadásul gyakrlatilag semmilyen mérési módszer nem képes elkülöníteni a csak fgyasztókat és a terjesztőket. Vagyis a jelenleg elérhető epidemilógiai adatk nem jelzik a tényleges fgyasztást, csak annak legsúlysabb, hsszú távú következményeit, vagyis a kezelési rendszerben vagy a bűnözésben történő lecsapódását. Releváns adat lenne a fgyasztás struktúrája a kipróbáló vagy a rekreációs használat stádiumában. Ebből a szempntból az adatk nem túl megbízhatóak, hiszen többségében önkényesen kitölthető kérdőívekre támaszkdnak. Felmérések készültek isklás krú gyermekek egészségmagatartása tárgyában. Ezek azt igazlták, hgy a szülők alkhlfgyasztása illetve dhányzása a gyermek kipróbáló magatartásával szignifikánsan pzitív kapcslatban van, közelítőleg kétszeresére növeli a kipróbálási illetve fgyasztási magatartás előfrdulását a gyermekek körében a szülő, mint szerepmdell megfigyelése. A prevenció és az egészségnevelési helyzet skat váltztt az utóbbi években. A gyrsan növő igények nymására megszülettek az isklai egészségnevelő prgramk. Ugyanakkr sajns ezek nem váltak rendszeressé, mintegy a tananyag részévé. A közeljövő stratégiai céljaihz elengedhetetlenül hzzátartzik, mintegy annak részben feltételét képezné egy jól átgndlt, a rendszeres drgprevenciós témákat magában fglaló, de alapvetően egészségkultúrát, mentálhygiénét megcélzó pedagógiai prgram. Visznylag kevés és elsősrban kampányszerűen működnek az isklán kívüli prevenciós prgramk. A krtársprgramk, szabadidős tevékenységek, közösségi és rszágs rendezvények, kampányk, szakmai fórumk és knferenciák vannak a prevenció palettáján. Mind munkafrmában, mind mennyiségében fejlesztendő területe ez a drgprevenciónak. Kevés a személyiség- és készségfejlesztést, a pzitív alternatíva bemutatást is felsrakztató megelőzési prgram, s különösen prblematikus ez azért, mert a középisklába nem járó, lemrzslódó, s talán még kifejezettebben veszélyezetetett fiatalk ezáltal kimaradnak a perevencióból. A prevenció napjainkban többnyire infrmációátadásból áll. Habár nehezebb feladat, de a nélkülözhetetlen készségfejlesztés és alternatíva biztsítás nem kellő mértékben van jelen ezen a területen. Mind a prevenciós célkat felvállaló intézmények, mind az ezek munkájáhz háttérként szlgáló intézmények munkája összehanglatlan. Összefglalava tehát jelenleg a főbb fejlesztendő területeket, prblémákat a következők jelentik: Az infrmálás túlsúlya a prevenciós prgramkban. Az alternatívák bemutatása, a személyiség és készségfejlesztés, a reális infrmációk átadása messzemenően hatéknyabb stratégiák a negatív prevenciónál. A krtárssegítés és krtársktatás fejlesztése növeli a prevenció hatéknyságát. Kiemelten kell fglalkzni a primer szcializációban rejlő lehetőségekkel, a személyiségfejlesztéssel, a szciális munkával és az értelmes jövőképet adó munka- és alternatív tevékenységek (köztük szabadidős tevékenységek ) biztsításával. El kell érni a szülők, a családk bevnását a prevencióba. Ez szintén a krai szcializáció szintjén hat. 6

7 A szakemberhiányt pótlni kell, ugyanakkr az érdeklődő, már a területen dlgzó szakemberek számára flyamats tvábbképzéseket kell biztsítani, kiemelten kezelve a szakmai személyiségfejlesztést és a szupervíziót. A finanszírzási biznytalanságt csökkenteni kell. A pályázati rendszert helyi ( önkrmányzati szinten is ) fejleszteni kell, de ez önmagában nem lehet elégséges a drgprbléma skrétű kezelésének biztsítására. A krdinációs hiánysságkn javítani kell, ami részben a megalakult KEF segítségével reményeink szerint lehetséges lesz. Az addikciók teljes körét szakmailag egységesen kell kezelni (értve ez alatt a dhányzást, az alkhlt, a drgkat, de a viselkedéses addikciókat is). Az állami szférában a prevenció területén dlgzó intézmények munkamegsztása, együttműködése, kmpetenciáik kijelölése növelné az eredményességet. Ugyanakkr az állami szerepvállalás mellett széleskörű feladatkat kellene a civil szférával együttműködve megvalósítani. 1.2 Prevenció az ktatásban Célk Általánsan elfgadttá vált, hgy a kábitószerfgyasztás növekedésének visszaszrításában a megelőzésnek kiemelt jelentősége van. A megelőzésnek egyik bevált módszere a közktatás keretein belül megvalósíttt prevenció. A külföldi és hazai tapasztalatk alapján az isklai megelőzésben leghatéknyabbnak eddig a prevenciós munkára felkészített tanárk vezetésével működő prgramk biznyultak. Ennek a prevenciónak a mentálhigiénés szemléletnek és kultúrának megfelelő, átfgó szenvedélybetegség-megelőzésnek kell lennie, és jelentőségének megfelelően érintenie kell, az illegális szerhasználattal kapcslats prblémákn kívül az alkhllal, niktinnal, gyógyszerekkel történő visszaélést is és a viselkedési addikciók témakörét. Ezen szélesebb mentálhygiénés területen fejlszteni kell a pedagógusk pstgraduális képzését, különös tekintettel a személyiségfejlesztő szakami tréningek elérhetőségére. A nemzetközi tapasztalatkat is figyelembe véve biztsan állítható, hgy ma a veszé-lyeztetett krsztályk legteljesebben a közktatás keretein belül érhetők el. A drg-használat kipróbálásának és elkezdésének időszaka leggyakrabban a életévek közötti időszakra esik. Teljesen világs, hgy nem akkr indklt az isklai megelőzési prgramkban a bevezetése, amikr a kábítószer prbléma az iskla tanulóinak körében megjelenik, hanem skkal előbb Megldási javaslatk, alapelvek A tapasztalatk tehát azt mutatják, hgy legeredményesebb mentálhygiénés, ezen belül drgprevenció a közktatás keretein belül valósítható meg. A pedagógusnak egyedülálló lehetősége, hgy saját tanmenetéhez illessze a prgramt, annak szerves részévé tegye. A nevelési helyzetéből és bővülő mentálhygiénés ismeretekből adódó tvábbi lehetőség, hgy a tanár észlelje azkat a finm jeleket, melyek egy-egy közösségen belül, illetve az egyes 7

8 gyermekeknél a deviálás megjelenésére utalhatnak, vagy annak előzményei lehetnek. A prgram srán felkészített pedagógusk kevésbé súlys esetekben maguk próbálkzhatnak a krrekcióval, máfelől tudásuk birtkában meg tudják ítélni, hgy a saját kmpetenciájukat meghaladó esetekben kihez kell frdulni és mikr kell ezt megtennni. 8

9 Isklai egészségnevelési-drgmegelőzési prgramja az ezzel összefüggésben lévő feladatkkal a XVIII. kerületben Mttó: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. (Angl mndás) Az isklai egészségnevelés célja, hgy minden tevékenységével szlgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szciális fejlődését, harmóniáját. Az egészségnevelés tudatsan létrehztt készségfejlesztő lehetőségek összessége, amellyel az egyén viselkedése az előre meghatárztt cél irányába elmzdítható. Az iskla nevelési alapértékei között első helyen áll az élet és az egészség védelme. Az egészség lyan érték, amelynek védelme minden pedagógusnak mindennaps nevelői feladata. Hasnló nevelési alapérték az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés, azaz az egészségnevelés. Az iskla feladata: - Az egészség megvédésére, megőrzésére, visszaszerzésére vnatkzó közérthető módn megfgalmaztt tudmánys ismeretek átadása. - Megtanítani, hgy az egészség alapvető értékünk. - Ennek megóvására magatartási alternatívákat ajánljn. - Megfelelő egészségvédő magatartásra tanítsn gyakrlással, segítséggel és példamutatással. - Mtiválja a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. - Segítse az egészségvédő öntevékenységet, az egészséges életmód kialakítását, a helyes döntések meghzatalát. Miért az iskla az egészségfejlesztés egyik legfntsabb színtere? A gyerekek és fiatalk hsszú éveket töltenek az isklákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakrlni a személyiség-fejlődésükre, mely meghatárzza az életmódjukban később kialakuló szkásaikat, az életideáljukat. Az isklának a gyerekekre gyakrlt hatása többrétegű, kmplex kmmunikáció. Egyrészt létezik egy nyíltan megfgalmaztt ktatási-nevelési terv, másrészt ettől függetlenül vagy ezzel összefüggésben egy úgynevezett rejtett tanterv, mely az isklai minden napk hzadéka, amelyben az iskla tárgyi környezete, az emberi visznyk minősége egyaránt tükröződik. Az iskla - más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik - hatást gyakrl szűkebb és tágabb környezetének kapcslatrendszerére, a környezet viselkedésére. 9

10 Mindezeket figyelembe véve az iskla és az óvda a családi környezet mellett a szcializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel kézségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakrlására. A speciális drg-megelőző nevelési prgram megvalósításában így az iskláknak kitüntetett szerepük van. A családból érkező gyermek már egy sereg magatartási, viselkedési szkást hz magával. Ezek kialakulása a családi élet minden napjaiban gyökerezik. Ez az un. szciális tanulás a családtagk egymás közötti kölcsönhatása srán megy végbe, amelyben közrejátszanak más csprtk is, így a krtársak, rknk, lakóhelyi szervezetek és a tömegtájékztatás is. Annyi bizts, hgy az isklába kerülő fiatalt nem egyedül az iskla és nem egyedül a család céliránys nevelő munkája alakítja. A nevelés mellett létezik más személyiség-alakító, -beflyásló tényező is. Infrmációik tele vannak ellentmndással, el nem fgadtt nrmákkal, hmálys kmmunikációkkal. Ennek következtében a jó szándékú, erkölcsi értékeket felmutató családi, vagy ktatási-nevelési hatásk vezetnek gyakran beilleszkedési zavarkhz. Miután a szcializáció mindig társadalmi közegben zajlik, ezért a szcializáció menetét megzavarhatják a közösség életében bekövetkező zavark (munkanélküliség, hajléktalanság, betegség nymán). Ilyen esetekben előállhatnak beilleszkedési zavark, elakadhat a személyiségfejlődés, az értékrendszerek messze eltávldhatnak a társadalm által valltt értékektől. Így indul el a szabályszegő életmód, a nrmaszegés különféle fajtája az un. deviáns karrier, amikr a deviáns viselkedés már a személy én - aznsságáhz tartzóvá válik. Az iskla a szcializáció flytatására, a zavark krrekciójára vállalkzik. Társadalmunk egyik legégetőbb prblémája az ifjúság megóvása a rá leselkedő különféle veszélyektől, így a testi-lelki veszélyektől. Fnts tudatsítani, hgy az élet, az egészség az ember alapvető értéke. Az egészség az EGÉSZ-ség fgalmát fglalja magába, azaz a teljességet: a testi-lelki-szciális egységet és harmóniát. Tapasztalataink szerint az egészséget csak kevesen tekintik alapvető értéknek. Az isklába járó gyerekek két véglet között mzgnak. Többségük tiszta, keveset betegeskedő, nyílt és barátkzó. Veszélyként jelentkezik, hgy megnőtt a halláskársdtt (walkman), látás prblémával küszködő és a rssz testtartású tanulók száma. Egyre többen kezdenek el már gyerekkrban dhányzni, alkhlt fgyasztani. Növekszik a drgkkal ismerkedők és a szenvedélybetegek száma. A fiatalk elkényelmesedtek, keveset sprtlnak (bár ez összefügg a különféle sprtegyesületek anyagi helyzetével), mzgásigényük csökkent. Aktív pihenésük nem kielégítő. Szabadidejükben a televízió, a videó nézése, számítógépezés, a magnó hallgatása egyre nagybb szerepet tölt be az lvasás, művelődés, sprt és kirándulás kárára. Az általuk megkedvelt filmek, számítógépes játékk hatására feszültekké és agresszívakká válnak. Kevés feladatt kapnak tthn, nem veszik ki részüket a családi munkamegsztásban, személyes sértésnek veszik, ha segíteniük kell tthn. Nem tudják a feszültségeket elviselni, társadalmilag elfgadtt módn ldani (ennek következménye az öngyilksságk vagy a szenvedélybetegségek kialakulása). Összegezve: gyerekeink nem frdítanak kellő hangsúlyt a testi és szellemi képességeik fejlesztésére és nem kapják meg ehhez a kellő segítséget sem tthn, sem a nevelési intézményekben. Az egészségnevelés tudatfrmáló flyamat (felvilágsítás, ismeretterjesztés, ktatás) és magatartásfrmálás (gyakrlás, aktív közreműködés, öntevékenység fejlesztése, szkásk kialakítása). Az egészségre nevelés tehát ösztönzés, megőrzés, megelőzés, javítás és gyógyítás. Méliusz Juhász Péter ( ) püspök a krabeli rvstudmány első magyar nyelvű összefglalóját írta meg. Heltai Gáspár ( ) művében a józan és mértékletes életet hirdette. Kyr Pál brassói rvs írta meg az első -- Magyarrszágn nymtattt -- rvsi könyvet, amelyben egészségi tanácskat ad és élelmiszeri ismereteket nyújt. Apáczai Csere Jáns ( ) a Magyar Encyclpédia művében kiemelten ír az egészségtani 10

11 ismeretekről. Meghatárzása szerint Az egészség az embernek az a belső állaptja, mellyel tagjaiban jól lévén, az ő cselekedeteit jól viszi végben. Az egészségvédelemről a következőket mndja e világi életre szükséges dlgkkal jól és egészségre kell élni. Ezek levegőég, étel, ital, s alvás s vigyázás, mzgás s állás... és elmének indulatai.... Pápai Páriz Ferenc ( ) Pax Crpris című művében (1690) az étkezés, a testedzés, a személyi higiénia és a mérsékletes életmód fntsságáról ír. A testi-szellemi nevelés egységének gndlata már Cmeniusnál a XVII. században megjelent. Az egészséges életmód és a testi nevelés alapzó jellegét tarttta fntsnak. A pszichés nevelés által lehetséges lyan készségeket kialakítani az emberekben, hgy a kárs külső hatáskat képesek legyenek elhárítani, a váltzó életkörülményekhez gyrsan tudjanak alkalmazkdni, képesek legyenek a stressz-hatásk elviselésére. A szciálpszichlógiai és a pszichiátriai ismeretek alapján leszögezhető, hgy a személyiség zavarai, egészségi kársdásai hátterében a kedvezőtlen környezeti hatásk és interpersznális kapcslatk állnak. A testi megbetegedések mögött is pszichikus prblémák vannak. Ezek pszichszmatikus betegségeket kzhatnak. Megelőzésük nagyn fnts. Ezért a mentálhigiénés nevelés a testi neveléssel egyenrangú. Az egészségnevelésnek a szciális ldaln is vannak feladatai. A családi életben, az isklában, a munkahelyen, a szabadidőben létrejövő csprtkban a knfliktusk, a feszültségek felldása napjaink legújabb követelményei. A család- és szciálpedagógusi képzés ennek megldására hivattt. Az egészségnevelés integrálódik minden nevelési területtel. Része minden tantárgynak. Nincsen lyan tanóra, fglalkzás, óraközi szünet, verseny stb., amelyben ne lenne egészségnevelési feladata a pedagógusnak. Minden tevékenység srán tekintettel kell lenni a gyerekek testi, lelki egészségére. Ezért mndjuk, hgy az egészségnevelésnek megalapzó jellege van a nevelési flyamat egészében. Az általáns isklában végzendő egészségnevelői munka Általáns követelmények Általáns feladatk: - A tanulók ptimális fizikai fejlődéséhez szükséges feltételek és tevékenység biztsítása, higiénés kultúra megalapzása az ehhez nélkülözhetetlen ismeretek és eszközök használatának elsajátítatása. - A fiatalk egészséges életmódjának, napi-, életrendjének szervezése; fizikai és pszichikai edzettségük fkzása, testi és szellemi teherbíró-képességük fejlesztése. - Egészségvédelem szkásrendjének kialakítása. - Környezetvédelem ismeretrendszere, szkásai, gyakrlati megldásai. - Szabadidejét töltse el tartalmasan, váltzatsan. - Legyen esztétikai érzéke, ízlése, kulturált külső megjelenése. - Éljen egészséges életet. - Testi fejlettsége feleljen meg életkrának. Sajátítsa el a ritmikus- és mzgáskultúrát. - Lássa be, hgy a testi képességek fejlesztése szükséges, hgy fkzni tudja a fizikai állóképességet és erőnlétet. - Egészségügyi kultúra elsajátítása. - Legyen igényes a tisztaságra, testének, ruházatának tthni és isklai környezetének gndzttságára, higiéniájára, kerülve a felesleges kzmetikumk használatát. - Rendelkezzék az egészséges táplálkzás, kulturált étkezés szkásaival, ismerje a fgyókúra veszélyeit. - Ne dhányzzn, tartózkdjn az alkhl fgyasztásától és a drgtól. - Öltözködése legyen célszerű és ízléses. 11

12 - Ügyeljen egészségének megőrzésére, sprtljn, kiránduljn, eddze szervezetét, erejét, ügyességét, gyrsaságát, kitartását és teherbírását. - Legyen igénye az egészséges életkörnyezetre és tudja, hgy mit tehet a szűkebb vagy tágabb környezetéért. - Ismerje a környezetre kárs anyagkat és ennek hatásait az élő szervezetre, egészségre. - Vegyen aktívan részt a környezet védelmében. A tanítási órán és az isklán kívüli nevelés feladatai: - Rá kell szktatni a gyermekeket, hgy önállóan tartsák meg a munka és pihenés, a szellemi tevékenység, játék, mzgás, testedzés és sprtlás ptimális arányait. - Biztsítsák szervezetük regenerálódását, edzettségüket, teherbíró-képességüket és a szórakzásra is frdítsanak elegendő időt. - Tanulják meg a pihenés célszerű módjait. - Fejlesszék a szórakzásukkal kapcslats etikai és esztétikai igényességüket. - Segítség-, elsősegély-nyújtási és önmentő képességüket fejlesszék. - Ismerjék fel az egyszerű betegségeket és ezek természetes gyógymódjait használják. 12

13 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségnevelés fő feladatainak rendszere EGÉSZSÉGNEVELÉS 1. SZOMATIKUS 2. PSZICHOHIGIÉNÉS 3. SZOCIÁLHIGIÉNÉS HIGIÉNÉS NEVELÉS NEVELÉS NEVELÉS Higiénés nevelés Önismeretre, Kedvező társas miliő Prfilaxisra (betegség önfejlesztésre nevelés működtetése megelőzésre) nevelés Egészséges életvezetésre Kmmunikációs nevelés Kndicinálásra, nevelés Szerepfeszültségek testedzésre, Abúzus deviancia felldása sprtra nevelés (szenvedélybetegség) Társadalmi izláció Baleset-megelőzésre prfilaxisa megelőzése nevelés Érzelmi nevelés Egészségprpaganda Környezeti hatásk feldlgzására nevelés EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD - TESTI-LELKI EGYENSÚLY 2. Pszichhigiénés nevelés 2.1. Önismeretre, önfejlesztésre nevelés: 1-4. sztály: Ismerje meg életkrának megfelelően saját fizikai tulajdnságait, testét. Tudja, hgyan lehet kifejezni érzéseit különböző élethelyzetekben. Ismerje gyenge és erős ldalait, tulajdnságait. Ismerje fel a prblémákat, tudjn alternatív megldáskat, hzzn döntéseket és ismerje fel annak következményeit. Sajátítsn el néhány lazítási gyakrlatt sztály: Tudja megfgalmazni, hgyan érez önmagával kapcslatban. Beilleszkedés és másk elfgadása. Ismerje a kamaszkr pszichikai sajátsságait, saját jellemét és képességeit. Jó tulajdnságait fejlessze tvább, fgalmazza meg, hgy mely értékek fntsak számára. Ismerje fel mikr és mitől szrng, tudja és alkalmazza, hgy mit tehet szrngás ellen. Tudja, hgy prbléma esetén hva és kihez frdulhat Egészséges életvezetésre (az egészséges táplálkzásn kívül) való nevelés: 13

14 Életvezetésre nevelés: 1-4. sztály: Tartsa be napirendjét (alvásigény, mzgás, tanulás helyes aránya). Szabadidejét tudja hasznsan eltölteni. Sprtljn rendszeresen sztály: Ismerje és tartsa be a helyes élet- és napirendet. Szabadidejét töltse el hasznsan, a szabadidős prgramt tudja helyesen megválasztani. A sprtt tudja összeegyeztetni szabadidejével. Ismerje a tanulás fntsságát. Törekedjen a szülő - gyermek megfelelő kapcslatára. Hibás viselkedési prgramk: Ennek kiküszöbölése az önismeretre neveléssel érhető el. Családi életre nevelés: Szexuális életre nevelés (párkapcslatk): 1-4. sztály: Óvdai prgramra alapzva. Nemek szerinti viselkedés-szerepek ismerete, azk szerinti viselkedés. Barátság, szerelem sztály:(egymásra épülve, ismeretek bővítésével, megerősítésével, tudatsításával) A különböző életkrk fizilógiai és pszichlógiai jellemzői. Az anya-gyermek, az apa-gyermek kapcslata, jelentősége a gyermek érzelmi és értelmi fejlődése szempntjából. A családk típusai, a családn belüli szerepek. A családt érintő krízishelyzetek: válás, munkanélküliség, alkhlizálás, drgfüggőség, betegség, halál. Önelfgadás és a másság elfgadása a társas kapcslatban. A barátság, a szeretet és a szerelem jelentősége. A menstruáció élettana, pszichés hatásai és higiéniája. A szexuális erőszak a családban és a családn kívül sztály: Az ember egyedfejlődése: újszülött és csecsemőkr, gyermekkr, felnőtté válás, a váltzás kra, öregedés. Gyermek a családban, serdülő a családban. A megtermékenyítés bilógiai alapjai. A terhesség srán végbemenő váltzásk, a szülés. Munkára nevelés: 1-4. sztály: Szellemi-fizikai munka fntssága, egyenrangúsága. A munka eredményének felismerése, megtartása. Felelősség a feladatk elvégzésében. A tanulás is munka. 14

15 Helyes tanulási módszerek sztály: Mindenkinek legyen munkája a családban. A családi beszélgetések fntssága, a munka megbecsülése. Az önálló ismeretszerzés fntssága. A nem szívesen végzett munka, tevékenység. A pályaválasztási rientáció Abúzus deviancia (szenvedélybetegség) prfilaxisa: 1-4. sztály: Ismerje a drg fgalmát, történetét, hatását szervezetére. Tudja, hgyan jelzik a veszélyes anyagkat. Ismerje meg a méregjelzést. Ismerje az általánsan használt drgk fizikai és viselkedésbeli hatását, veszélyhelyzeteit. Tudja, hgy miért élnek vissza a drgkkal (a visszaélés fgalma). Tudja, hgy az alkhlizmus kezelhető állapt, ismerje az alkhlról meghnsdtt tévhiteket. Ismerje a dhányzás történetét és kárs hatásait. Tudja, hgy kitől fgadhat el gyógyszereket. Ismerje és tudja hgyan mndhat nemet kínálásk esetén (drg, dhány, alkhl, gyógyszer). Önállóan ne használja a házi patika gyógyszereit, mert ebből mérgezés is lehet. Az altatókat, nyugtatókat, fájdalmcsillapítókat, serkentő szereket ne szedjen és ismerje ezek kárs hatásait. Tudja, hgy a kávé is ártalmas a fiatal szervezetre. A mértéktelen számítógép és játékprgramk használata kárs függőséget kz. Az édességek nagymértékű fgyasztása is árt és függőséget kz a szervezetre. A szenvedélybetegségek közé tartzik a kleptmánia (lpási kényszer), vásárlási mánia sztály: Ismerje a drgk használatának történetét, hgyan alakultak ki a szenvedélybetegségek. Ismerje a szenvedélybetegségeket (alkhl, dhányzás, drg, gyógyszerek) és ezek fgalmait. Legyen tudatában szervezetére gyakrlt egészségükre kársító hatásaikkal, használati módkkal, a kársító hatás időtartamával és a szervezetből történő kiürüléssel. Legyen tisztában a felnőttek példamutatásának jelentőségével, ismerje kárs szkásk kialakulását s a negatív reklám hatását. Tudjn a csábításnak ellenállni, nemet mndani. Ismerje a megelőzés lehetőségeit. Ismerje a csprts narkózás és drgbevitel fgalmát. Ismerje a mértéktelen számítógép (játék) használatának kársító hatásait. Tudja és ismerje a veszélyes anyagk, mérgek jelöléseit. Kerülje a házi patika önálló használatát. Elevenítsük fel a kleptmániáról és a vásárlási kényszerről tanultakat sztály. Legyen tisztában a kialakult szenvedély-betegségekkel, mint egyéni és társadalmi prblémával. Ismerje a szenvedélybeteg magatartását, egészséghez való visznyulását. Legyen tisztában a szenvedélybetegség gazdasági vnatkzásaival (mibe kerül a társadalmnak, mibe kerül a függő embernek). 15

16 Tudja, hgy mit jelent a drgfüggőség, elvnás, kábítószerekkel való visszaélés, megelőzés és az illegális kábítószerek használata. Ismerje a drgfgyasztás törvényi büntetési hátterét. Ismerje a drgk hatásait a személyes és családi életre, a terhességre, és a közlekedésben való részvételben. Ismerje a segítés lehetőségeit és frmáit. Tudja, hgy a szenvedélybetegség knfliktus frrása lehet a társadalm és az egyének között. Legyen tisztában a számítógép használatának módjával és időtartamának egészséges mértékével Érzelmi nevelés (önismereti nevelésen kívül): 1-4. sztály: Tudja felismerni a saját és társainak érzelmeit. Ki miért jó, miért szép? Mi a barátság? Általáns viselkedésre vnatkzó illemszabályk ismerete és alkalmazása sztály: Rendszeres múzeum látgatás, -kirándulás fntsságának felismerése. Érzések megfgalmazása, felismerése és fajtái. Mi a jóság? A helyes viselkedést leíró illemszabályk ismerete és alkalmazása. Kik a barátaim? Ismerje érzelmeit, tudja, hgy mi beflyáslja azkat. Alakuljn ki az empátia képessége. Ismerje a félelmek, gátlásk felldásának módjait. Tudja, hgyan kerülheti el vagy előzheti meg a kudarckat. Ismerje fel a családi beszélgetések fntsságát. 16

17 2.5. Környezeti hatásk feldlgzására nevelés: 1-8. sztály: Fnts a családi-, isklai-, baráti környezet jelentősége és pzitív-negatív hatásai. A kárs környezeti hatásk feldlgzását rendszeres beszélgetésekkel lehet vagy kell megldani. A nevelés többi területén érintjük ezeket a témákat (születés körülményei, a szptatás fntssága, nevelési hatásk stb.). 3. Szciálhigiénés nevelés 3.3. Szerepfeszültségek felldása (a családi életre nevelésen kívül) életkrnak megfelelően: 1-8. sztály: A család nevelési légköre, annak hatása a gyerek fejlődésére. A helyesen működő (a társadalmilag elfgadtt) család kritériumai. Szerepzavark kialakulása a családban (válás, diárikus kapcslat kialakulása, egyedüllét stb.). A hiánys szcializáció és az isklai ártalmak következményei. A család feladata a szülői szerep felkészítésére Társadalmi izláció megelőzése sztály: Segítsen társainak, tudjn velük együtt tevékenykedni feladatk megldásában. Vigye el a leckét beteg társának. Vegyen részt közös ünnepi rendezvényeken sztály: Tisztelje az idősebbeket, tanúsítsn udvarias és figyelmes magatartást. Ossza meg gndjait az idősebbekkel, nagyszülőkkel. Fgadja el és segítse, értse meg a rkkantakat, fgyatékskat. Szciális tthnban élőknek műsrk adásában vegyen részt. Ismerje fel a hagymányk fntsságát és tevékenyen vegyen részt az iskla és a környezete hagymányainak kialakításában és áplásában. 17

18 3.5. Egészségprpaganda életkrnak megfelelően: 1-8. sztály: Vegyen részt a témáhz kapcslódó rajzversenyeken, pályázatkn. Készítsen rajzkat, plakátkat. Készítsen riprtt az isklarádió, isklaújság részére. Tartsn fglalkzást kisebbeknek, illetve krtárs csprtknak. Az egészségnevelési prgram tanítása Az egészségnevelésnek, az egészséges életmódra való nevelésnek át kell hatnia egész társadalmunkat, így az ktatás-nevelés egész területét is. Az egészségmegőrzés nemcsak tantárgyat, hanem az óvdáskrtól kezdődően flyamats egységes nevelési-ktatási rendszert jelent. Ennek megvalósításáhz szükséges a pedagógusk tvábbképzése, szemléletük feladathz történő frmálására. Az isklánkban a prgram legtöbb elemét integrálni lehet a már meglévő tantárgyakba. Ehhez a -- sikeres megvalósítás érdekében szükség van az egész intézményre kiterjedő -- személyi és tárgyi feltételek biztsítására. A tanórákn kívüli fglalkzáskn is -- különféle szakkörökben, klubfglalkzáskn, napköziben, erdei isklák szervezésében, tanulmányi kiránduláskn, kulturális intézmények szervezett látgatásai srán stb. -- lehet és kell az egészséges életmódra való neveléssel fglalkzni, ahl az érdeklődök alapsabban megismerkedhetnek egy adtt területtel. Az isklai egészségnevelés történhet tanórákn és azn kívüli fglalkzásk srán: - sztályfőnöki, környezetismereti, bilógiai, egészségtani, kémiai, technika és életviteli illetve testnevelési órák keretében; - alkalmi esemény (sprtnap, egészségnap vagy egészséghét) srán; - önfejlesztő tréningek szervezésében; - kiscsprts megbeszélések alkalmával; - rendszeresen ismétlődő fglalkzáskn vagy versenyeken; - mindennaps sprttevékenység; - testnevelési óra keretében; - sprtkör, szakkör (pl.: plgárvédelmi szakkörön is), klubfglalkzás keretei között; - egyéb lehetőségek (előadás, bemutatás, filmvetítés) alkalmával. Osztályfőnöki órák, sztályfőnöki munka Egy-egy sztály nevelési gndját összegyűjtve az sztályfőnök vállalja magára. A többi pedagógusnak is ezzel párhuzamsan flyamats nevelési mintaadási feladata is van, de az sztályfőnök a gndskdó szülő szerepét is elvállalja. Az sztályfőnöki órák, beszélgetések lehetőséget adnak arra, hgy a nevelő növendékeivel tantárgyi keretein kívül is az ktatás és feleltetés izgalmaitól mentesen bizalmi kapcslatba lépjen. Ezeken az órákn a tanulókkal közösen elemzi, tervezi és alakítja az sztályközösség életét. Itt értékeli az sztályközösség életét, figyelmeztet a különféle tthni és isklai veszélyekre (pl. baleseti veszélyek, drgárusítás az iskla környékén, stb.). 18

19 Az sztályfőnöki órák srán az egészségmegőrzéssel kapcslats témák között nélkülözhetetlen az egészségre kárs szenvedélyek dhányzás, alkhlfgyasztás, kábítószer-élvezet egészségvédelmi kérdéseinek fkztt figyelembe vétele. A drgfgyasztással kapcslats beszélgetésekre akkr is srt kell keríteni, ha a témáhz nem fűződik az sztályban, vagy az isklában aktuális esemény. Ne várjuk meg, míg a kábítószer-árusk megjelennek az iskla környékén, hanem mindent megelőzve tárgyalják meg a helyes viselkedésmódt és a következményeket. Az sztályfőnöki beszélgetés abból indulhat ki, hgy a tanulók mit ismernek a drgkról, azk hatásáról, a visszaélésről. Az eddigi felmérések azt biznyítják, hgy az általáns iskla felső tagzats tanulóinak drgismerete nem csak hiánys, de hibás is. Csak azkkal az ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a tömegtájékztatás nyújt, főleg filmek keretében. Ezek felszínes ismeretek, ezért az sztályfőnöknek meg kell ismerni a tanulói véleményeket és a rendelkezésükre álló infrmációkat. Az eddigi értékelések azt mutatják, hgy a éves tanulók drgismeretére nem lehet tudats drgmegelőző magatartást ráépíteni. Ezek a felismerések mutatják, hgy minden lyan íráss anyagt a gyermekek számára megismerhetővé és hzzáférhetővé kell tenni, melyek a témakörrel kapcslats alapvető infrmációkat (drgleírásk, függőség, drgstatisztikák, törvényi előírásk, a függőségtől való megszabadulás esélye és módja) tartalmazzák. Az sztályfőnöknek törekedni kell arra, hgy bizalmas visznyt tudjn kialakítani tanulóival, egyben ezek tanácsadójaként is segíthessen. Drgmegelőzés a tanítási órákn Minden pedagógus hivatásának szerves része, hgy tantárgya sajáts eszközeivel a tanuló személyiségének frmálását is szlgálja. Ez azt jelenti, hgy minden szaktanár a tantárgya keretében talál lyan kapcslódó pntkat, amelyek alkalmasak arra, hgy a kialakítani szándékztt drgmegelőző magatartást megerősítsék. Még a legelvntabb tantárgyakban is van mód erre, pl. a matematika szöveges feladatai között szerepelhet a kábítószerkereskedelem adatainak, a gyógyszerfrgalmnak statisztikai megjelenítése. A földrajz hasnló módn a drgk származáshelyének elterjedésének kapcslatban, a bilógia az élő szervezetre gyakrlt mérgező hatás következményével, a kémia a drgk kémiai tulajdnságk elemzésével, a testnevelés a versenyélsprtlók illegális dppingszer használatának következményeivel tudja összekapcslni az ismeretszerzés lehetőségét. Fel kell használni a kerületi szinten összeállíttt drg infrmációs anyagt, amelyet minden sztályfőnök és klléga hasznsan frgathat. Az összeállítás tartalmazza az alapfgalmak definíciójától kezdve a drgk különböző kategóriáit, valamint a viselkedésfüggő személyiségi jegyek ismereteit. Ezen külső jelekből jól meg lehet állapítani a kritikus személyeket. Drgmegelőzés a tanítási órákn kívül Az isklai élet a tanórákn kívül is nyújt lehetőséget a drgmegelőző nevelésre. A lehetőségek közül első helyre kívánkznak a különböző szakkörök (a drgprblémák feldlgzására), napközi, tanulószba, különböző versenyek, vetélkedők. A drgktól való tartózkdás növekedését elősegítik azk a bűnmegelőzési prgramkból ismertté vált adatk, amelyekből láthatók, hgy a kábítószerekkel kapcslats bűncselekményekért milyen magas büntetési tételeket lehet kapni (pl. 5-8 évig terjedő szabadságvesztés). Ez maga után vnja, hgy a büntetések után fkzttan nehezedik a nrmál társadalmi életbe való visszailleszkedés. 19

20 Az egészségnevelési prgramunk megvalósításában szrsan együtt kell működni a következő szempntk szerint a szülői házzal: - az iskla és a szülői ház céljai minden esetben aznsak legyenek, - az együttműködés legyen rendszeres, - az együttműködés minden pedagógusra és minden családra terjedjen ki, - a kapcslatt az bjektivitás, a kölcsönös türelem és tapintat kell hgy jellemezze, - tekintettel az egyes családk közötti különbségekre, minden családt egyénileg kell megközelíteni. A családban flyó egészségnevelő munka támgatását csak úgy lehet biztsítani, hgy ha ismerjük az adtt család helyzetét. Nehezebb lakásvisznyknál az ptimális közegészségügyi feltételek megteremtése nagy nehézségekbe ütközik. A zsúfltság knfliktuskat idéz elő és megnövekszik a baleseti veszély is. A család egészségvédő és egészséges magatartásra serkentő hatással van tagjaira, de egészségkársító attitűdökkel is -- pl.: dhányzás, italzás -- rendelkezik. A fiatalk dhányzásának elkezdésében a krtárskapcslatk jelentik a nagybb indító erőt, de az tthni minta is beépül fejlődésükbe. Az alkhl- és drgfgyasztás is mintaadó szerepet tölt be. A gyermek egészségnevelésének legfőbb színtere az iskla. A családkban sk helyütt ideges, ingerült a hangulat, amelyik gyakran társul valamelyik szülő -- dhányzás, alkhlfgyasztás és túlztt gyógyszerszedéssel - negatív példájával. A fiatalk ismereteinek megszerzése elsősrban a családban és az isklában történik. A családban különösen a szexuális élettel, az abúzusk függőségeivel kapcslatban várják a gyermekek az eligazítást. A család egészség támgató mintája sk esetben kedvezőtlen, a szülők egészségtelen magatartása miatt. Közismert, hgy a fiatalk hiánys ismeretekkel rendelkeznek az egészségre-betegségre vnatkzóan. Az egészségre kárs szkásk már tíz éves kr után megnőnek, ezért fnts a helyes magatartásra, annak bilógiai alapjaira felkészíteni a fiatalkat. A felsrltak miatt rendkívüli fnts és szükséges az iskla és a család együttműködése. Egészségnevelési módszerek: A módszer kiválasztását a kitűzött cél, a megtárgyalásra kerülő téma, a résztvevők -- életkri, fglalkzási, nembeli, képzettségbeli, veszélyeztetettség -- sajátsságai szabják meg. A kisgyermekek körében játéks, a serdülőknél inkább vitatkzó, megbeszélő, tanácsadó jellegű módszerek célszerűek. Előadás: Háttér infrmáció. A tanár egy biznys témát ad elő. Ez a közvetítés leggyrsabb útja, de ha túl hsszú, és ha nem igényli a tanulók részvételét, unalmassá válhat. Szükséges a hallgatók aktivitása, véleményük kikérése, érveik meghallgatása. A kis csprtban történő előadás a legjbb. Vita: Tanár-diák, diák-diák eszmecsere, amely fejleszti a gndlkdást. A vita lehetőséget ad a tanulóknak, hgy elmndják elképzeléseiket, érzéseiket, gndlataikat egy témáról. Arra ösztönöz, hgy bátran előadják saját ötleteiket, ugyanakkr társaik eltérő véleményét is képesek legyenek végighallgatni. A vita szélesíti és elmélyíti a megértést. A csprts munkában lehetőség van az elsajátíttt tudás gyakrlati alkalmazására. Ötletrham: A csprtvezető felvet egy prblémát, vagy egy szituációt. Buzdítsa arra a tanulókat, hgy annyi megldást találjanak ki, amennyit csak tudnak. Az elhangzttak mindegyikét meg kell vizsgálni és értékelni. Szerepjátékk: A diákk szabadn eljátszhatnak egy-egy szerepet válaszként a megadtt szituációra. Ez egy-két perces legyen. Mivel a tanulók nem saját magukat adják elő, ez egy biztnságs módja a prblémás élethelyzetek kipróbálásának. A gyermekek kiléphetnek szerepükből és elmesélhetik, hgyan is gndlják a dlgkat. Kijelölhetik hasnmásaikat, szerepet cserélhetnek társaikkal. 20

21 Strukturált feladatk: Minden lyan feladat, amely előre megtervezett, a könnyebb tanulást szlgálja. Gyakran utánz valós élethelyzeteket. A szituációban az önmegismerés a cél. Minél többet tudunk meg magunkról és képességeinkről, annál nagybb magabiztssággal és rugalmassággal tudunk dönteni. Egészségvédelmi vetélkedők, klubk, tanflyamk: Más közművelődési intézményekkel, egészségügyi szlgálat szakembereivel, felkészült pedagóguskkal történik. Filmvetítés, videó, ankét: Vizuális élmény, amely elengedhetetlen a látttak, hallttak megbeszélésére. Kirándulás, túra szervezése: A jól előkészített és megszervezett kirándulás szép és haszns élményeket nyújt. Fórumk rendezése: Itt különböző szakemberek -- genetikus, ideggyógyász, pszichlógus, pedagógus, védőnő, sprtló, író, ügyész, rendőrtiszt -- válaszlják meg a kérdéseket. Bemutatók rendezése: Kultúrált étkezési szkásk terjesztése, főzési-terítési bemutatók. Sprtverseny szervezése: A mzgás, a sprt szeretetére nevelés-játék. Szellemi ttó: Egészségnevelési kérdések. Tematikus bábjáték: Például a negatív figura egészségtelenül él, túl skat iszik, részeges. A bábukat, a történeteket a gyermekek készítik és találják ki. Képzőművészeti pályázat: Rajz, festmény, agyag-gyurma stb. A felsrltakn kívül az egészségnevelés még a következő módszerekkel is történhet: - egészségügyi felmérés és értékelése - gyűjtőmunkák -- népi gyógymódk, egészséges élelmiszerek, fgyasztóvédelmi előíráskról-, dhányzásról-, drgfgyasztásról, alkhlról szóló cikkek -- ismertetése. - riprtkészítés, hangjáték, reklám az isklarádióban - számítógépes prgram készítése, képregény rajzlása az isklaújságban - viccek, rejtvények, plakátk, kitűzök készítése - környezetvédelmi, felvilágsító, ismeretterjesztő prgramk szervezése - tanulók által tarttt előadás, családi rendezvények. 21

22 Az egészségnevelési prgram várható következményei Az egészséges életmódra nevelés kmplex feladat, célkategória. A gyermekek nevelése, szemléletfrmálása fnts teendő, hiszen egyszer ők is szülők lesznek. Ugyanakkr nemcsak az ismeretekre szükséges megtanítani a gyermekeket, hanem a magatartásukat, szkásaikat is át kell alakítani. Az egészségnevelési munka srán jártasságt, készséget kell a tanulókban kialakítani. Fnts, hgy a gyermekek az átadtt ismeretek birtkában tudatsan végezzék azkat a tennivalókat, amelyek az egészségi szkásk alapjául szlgálnak és ezáltal válnak értékőrző tevékenységgé. Az egészségnevelési prgramk eredményessége nagymértékben függ a társadalm lehetőségeitől és azn belül a család viselkedésétől. Ettől a prgramtól várható, hgy a tanulók megértik saját egészségvédelmük jelentőségét, megszerzik azkat a szükséges ismereteket, jártasságt, amelyek egészségi feltételeik javítását, az egyes emberek és közösségek egészségének védelmét cselekvően megteremthetik. A prgramtól még várható, hgy - a gyermekek és rajtuk keresztül a szülők szemlélete, magatartása megváltzik - a mstani gyermekek -- később -- mint szülők, krszerű szemlélettel végzik a jövő család nevelését - közvetett hatásként remélni lehet a hsszabb élettartamt, az rszág laksságának növekedését, az öngyilksságk, szenvedélybetegségek és devianciák számának csökkenését. Isklákban működtethető egészségvédelmi prgramk Általáns gyermekvédelmi feladatk pedagógiai módszerei: - Egészséged testben-lélekben! -DADA prgram - Életvezetési ismeretek és készségek - Srs Alapítvány személyiségfejlesztő, drg- és alkhl megelőző prgramja Kncepciója: a drgk fgyasztása illetve nem fgyasztása döntéshzataln alapul. Ismeretes ugyanis, hgy a döntéshzásban az infrmációk mellett érzelmek, értékek, attitűdök és viselkedési módk is szerepet játszanak. Az infrmáció átadás mellett a hangsúly a döntés kialakítására helyeződik. A prblémamegldó és döntéshzó készség gyakrlás útján fejleszthető. A megfelelő önértékeléssel és pzitív én-képpel rendelkező fiatalk jbban döntenek és ennek következtében elkerülik a drgk fgyasztását. Mentálhigiénés-, egészségnevelési prgram: megvalósul a Srs Alapítvány tematikája szerint, mely fglalkzik az egészségneveléssel, a táplálkzással, a szexualitással, AIDS-szel, valamint a drg és alkhlmegelőzéssel. Önismereti, kmmunikációs-, knfliktuskezelési-, relaxációs gyakrlatk, játékk prgramja: Életvezetési ismeretek, készségek, mely a mentálhigiénés, drg-megelőzésével és személyiség-fejlesztésével fglalkzik. Evvel a megelőző és jellemfejlesztő prgram segítségével új ismeretnyújtásra, szemléletfrmálásra és magatartás kialakítására kerülhet sr. Elsődleges célja, hgy lyan készségek kifejlesztéséhez és gyakrlásáhz adjn segítséget a legveszélyeztetettebb krsztálynak, melynek révén - a serdülők megismerhetik önmagukat és társaikat, megtanulhatják a csprtszerveződés és csprtmunka alapjait, - tájékzódnak környezetükben, ismereteket szerezhetnek a társas kapcslatk lélektani sajátsságairól, - megbiznysdhatnak az egészséges és biztnságs élet értékeiről, 22

23 - jártasságt szerezhetnek a veszélyhelyzetek felismeréséhez, - felfedezhetik önmaguk megvédésének lehetőségét és felelősségét. Mindezekhez el kell sajátítaniuk az alktó és kritikus gndlkdás, döntéshzatal lépéseit, gyakrlniuk kell az alapvető kmmunikációs frmákat. Meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stressz helyzeteket, el kell igazdni kapcslatrendszereikben. Ki kell alakítaniuk magabizts fellépésüket, önbizalmukat, hgy ellen tudjanak állni, nemet mndani a negatív beflyáslásnak. A határztt célk megfgalmazását követően képesek legyenek ezek megvalósítására, törekedjenek az egészséges és bldg életvitelre. Ezt a prgramt alsó és felső tagzatban egyaránt sztályfőnöki, környezetismereti, természetismereti, bilógiai, egészségtani órákn és ezeken kívül is taníthatjuk. Kábítószer ellenes, bűnmegelőzéssel kapcslats célztt prgram: DADA - dhányzás-, alkhl-, drg- és AIDS- megelőző prgram. Fő cél annak megtanítása, hgy a gyerekek ne nyúljanak drgkhz, felismerjék veszélyét és ennek alapján tudjanak dönteni. Más megközelítésben a cél, hgy bűncselekmények áldzatává válásáhz vezető veszélyhelyzetek felismerésén keresztül a gyerekek eljussanak addig a pntig, hgy megtanulják: NE NYÚLJANAK A DROGHOZ!. Ez javítja a gyerekek és a rendőrség bizalmn alapuló kapcslatát. Önkrmányzati drg-prevenciós prgramk és kerületi drg-megelőzési nap. Évről évre pályázati frrásk igénybevételével az önkrmányzat Oktatási-, Művelődési-, Sprt- és Ifjúsági Irdája is szervez drg-prevenciós előadáskat a kerületi intézményekben. A szakszerűség biztsítéka a képzés és a tvábbképzés A nemzeti stratégia sikeréhez szükségesek a speciális szakmai ismeretekkel rendelkező pedagógusk, akik részt vesznek a felsőfkú szakirányú képzésekben. Ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez anyagi feltételek biztsítása önkrmányzati illetve pályázati útn történhet. Gndskdni kell a különböző tvábbképzési prgramkról. Be kell vnni a civil szervezeteket ebbe a munkába. Be kell illeszteni a tematikába a társadalmi bűnmegelőzésben bevált hazai és nemzetközi tapasztalatkat, új ismereteket és módszereket. Makó Margit gyermekvédelmi szakértő és szaktanácsadó szciál- és családpedagógus 23

24 Felhasznált irdalm jegyzéke 1. Makó Margit: Az iskla egészségnevelési prgramja, az egészségfejlesztéssel összefüggő isklai feladatk. Bp Zaláné Csatári Ildikó: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat drgstratégia a Gyermekjóléti Szlgálat tükrében. Bp Oktatási Minisztérium (GYISM): Pályázati felhívás. Bp Biztnságs Magyarrszágért Közalapítvány (BMK): A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája. Bp nv. 4. száma 5. Székely - Szeles: A drgmegelőzés pedagógiája. Bp Dr.OG inf: Ifjúsági és Sprtminisztérium. Bp Oktatási Minisztérium (OM): Segédlet az isklai egészségnevelési, egészségfejlesztési prgram elkészítéséhez. Bp Dr. Nyári Katalin: A bűnmegelőzés színterei Bp Papp Klára: Segíthetünk? Drg-prevenciós ismeretek kerületi önkrmányzati füzete. Bp Dr Rácz József - Dr. Szabó Zslt: Ne legyen több áldzat! Drgmegelőzési kézikönyv szülőknek, pedagógusknak. Bp

25 1.3.Ártalmcsökkentés Célk a Nemzeti Stratégia alapján A Nemzeti Drgstratégia a drgprbléma értelmezésében az. ún. multidiszciplináris mdellt fgadja el, amely a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épít. Az ártalmcsökkentő elemeket tartalmazó drgplitikától várhatjuk a drghasználat kzta egyéni, közösségi és társadalmi kárk visznylag rövid távú és költséghatékny mérséklését. Cél az, hgy az ártalmcsökkentő szemlélet és módszerek alkalmazása a gyakrlatban: a prevencióban, a terápiás kínálatban, a rehabilitációban és a szciális ellátásban egyaránt teret nyerjen. A kínálatcsökkentés mindazn stratégiákat jelenti, melyek a kábítószerhez való hzzáférés csökkentését célzzák meg. Ez érinti a jgi szabályzást, a bűnüldözést, a Rendőrség, a Vám-és Pénzügyőrség, a Határőrség munkáját, valamint a bűntetésvégrehajtás területét. Beleértve a nymzati szervek közötti együttműködés skldalú, reginális és nemzetközi megvalósulását. Helyzetértékelés: Magyarrszágn növekszik a kábítószer használó s ezen belül ugrásszerűen megnőtt az intravénás kábítószer-használók száma. Ezzel természetesen nő az esélye a különböző fertőző betegségek terjedésének, mind pl. a Hepatitis, és a HÍV és egyéb betegségek. Ez különösen azért veszélyes, mert egyre fiatalabb a kábítószer fgyasztók és kipróbálók átlagéletkra. A terápiás kínálat ártalmcsökkentő bővítése a következő elemekre terjed ki: alacsny küszöbű szlgáltatásk: nem absztinencia-rientált prgramk, tanácsadás, knzultáció, jgi segítség, telefns segítség, megkereső tevékenység, utcai munka, pl. a szórakzóhelyeken végzett munkát is jelenti) edukáció, krtárs /srstárs edukáció és támgatás fenntartó methadn-kezelés tűcsere-prgramk A rehabilitációs és szciális prgramk ártalmcsökkentő szemlélete a következőket jelenti: a drghasználók egészségi állaptának és pszichszciális jóllétének javítása a nemi útn / közös tűhasználattal terjedő fertőző betegségek megelőzése a szerek illegitim vlta miatti prblémák mérséklése (jgsegélyszlgálat) a kriminalitás csökkentése 25

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől):

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Kutatás A kutatás címe magyarul: anglul: A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Ez a kérdés szakemberlistáról való kiválasztással / szakember

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK Tábit Sarlta Klinikai szakpszichlógus PMPSZ Gyáli Tagintézmény Intézményvezető EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK ,,Kezdjetek el élni, hgy legyen mit mesélni /Cseh Tamás Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során?

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során? Az egészségügyi felsőktatásban tanuló külföldi diákk az egyetem és a várs életében. Kell-e számlni velük az egyetem és a várs fejlesztése srán? Prf. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Tistyán László PTE ÁOK Magatartástudmányi

Részletesebben

Pályázati programok, eszközök

Pályázati programok, eszközök Pályázati prgramk, eszközök A prjekt srán valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet meg kívánjuk valósítani az alábbiak szerint. 1. Knferenciák Nyitó- és záró knferencia A TÁMOP 5.6.1.C-11/1 prjekt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben