ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE"

Átírás

1 ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP / május 13.

2 I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a betegség, vagy fgyatéksság hiányát. Az egészséghez való jg tágabb értelmű, mint az egészségügyi ellátáshz való jg. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint fgalmaz: Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szciális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, tvábbá az egészséget támgató társadalmi gyakrlattal és plitikával kiegészülve képes szlgálni. A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszlgáltatásk biztsítása az önkrmányzat feladata. Ennek köréről és mikéntjéről a helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV.törvény 8. - a rendelkezik az alábbiak szerint: A települési önkrmányzat feladata a helyi közszlgáltatásk körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelme, a lakásgazdálkdás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatrnázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztsítása; gndskdás a helyi tűzvédelemről, a közbiztnság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszlgáltatásban, a fglalkztatás megldásában; az óvdáról, az alapfkú nevelésről, ktatásról, az egészségügyi, a szciális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatkról való gndskdás; a közösségi tér biztsítása, közművelődési, tudmánys, művészeti tevékenység, sprt támgatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jgai érvényesítésének a biztsítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Önkrmányzat feladata elsősrban tehát az egészséges életfeltételek biztsítása és az egészséget beflyásló tényezők kedvező alakítása. Az egészségügyhöz kapcslódó jgszabályk jól körülhatárlóan szabályzzák a laksság egészségi állapta érdekében eljáró szervek körét és a teendő intézkedéseket, feladatkat. Az egészségterv célja Encsencs község laksai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állaptának javítása az élet minőségét beflyásló tényezők váltztatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása az encsencsiek testi, lelki és szciális jóllétét kell, hgy szlgálja. A önkrmányzat döntései srán mérlegeli azk egészségügyre gyakrlt hatását, valamint szervező, krdináló, támgató tevékenysége révén a helyi közösségek számára lyan feltételek megteremtésére törekszik, hgy a maguk területén hatéknyan tudjanak fellépni az egészségkársító magatartásk ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az egészségtudats magatartás kialakításában. Encsencs község települési egészségterve a helyi állaptfelmérés adataira, sajátsságaira építve határzza meg a települési színtéren elérendő célkat, és az azk elérése érdekében szükséges helyi tennivalókat. 2

3 Mivel az egészségi állaptt meghatárzó tényezők nagy része az egészségügy kmpetenciáján kívül esik, más ágazatk hatáskörébe tartzik, ennek megfelelően a környezetvédelem, közlekedés, ktatás, szciális és ifjúságvédelem, munkaügy, sprttevékenységek együttműködésével határzhatók meg a stratégiai célk, a fejlesztési szükségletek. Célunk valamennyi érintett, tenni akaró hivatals szerv, hivatáss szakember, civil szervezet és magánszemély bevnása a község egészségtervének végrehajtása érdekében. Az egészségterv a Kmplex telep-prgram keretein belül ill. annak frrásaiból születhetett meg az Európai Unió támgatásával ill. az Európai Szciális Alap társfinanszírzásával.(támop /1, ). A 28 hónaps Kmplex telep-prgram Encsencs község területén lévő, két nagy, elkülönült, főleg a cigányság által laktt szegregátum lakóinak szemléletfrmálására irányul, amely a résztvevő családk szinte minden tagját érintik. A prjekt ezzel a kmplex családi fejlesztéssel éri el leginkább céljait, a szemléletfrmálással a fenntarthatóságt is fkzza. II. A község egészségügyi helyzete Az állaptfelmérés célja az életminőséget, az egészségi állaptt beflyásló tényezők feltérképezése, a feltárt tényekből prblémalista összeállítása a tvábbi stratégiai célk, illetve cselekvési prgramk meghatárzása érdekében. 1. Az egészségi állaptt beflyásló tényezők Az alábbi 1. ábra bemutatja az egyének egészségi állaptát meghatárzó tényezőket, az egyes hatásk nagyságrendjét is érzékeltetve. 1.ábra az egészséget meghatárzó tényezők Az egészségi állaptt beflyásló tényezők %-s megszlását a 2. ábra szemlélteti. 3

4 2. ábra. Az egészségi állaptt meghatárzó főbb tényezők aránya Az egészségi állaptt elsősrban tehát az életmód határzza meg (43%-ban), majd csökkenő mértékben beflyáslják még a genetikai tényezők (27%), a környezeti hatásk (19%) és az egészségügyi ellátás (11%). Az életmód alakítása elsősrban az egyén hzzáállásától függ, de természetesen ezt a hzzáállást jelentősen beflyáslja a kulturális környezet, az isklázttság, a gazdasági lehetőségek és krlátk. Az embert körülvevő környezet is jelentősen beflyáslja a laksság egészségi állaptát és életkilátásait. Ugyanakkr az emberi tevékenység is megváltztatja a környezetet és ez a kölcsönhatás mind az emberi egészségre, mind a környezetre kmly hatással van. 1.1 A település általáns bemutatása Encsencs az rszág 47 leghátránysabb helyzetű kistérségének (nyírbátri) Szablcs- Szatmár-Bereg megye, illetve az Észak alföldi Régió délkelet-nyírségi települése, lakóinak száma 2053 fő, területe 3191 hektár, Nyírbátrtól 15 km-re található. A rendszerváltásig ún. zsákfalu vlt, így ez a visznylags bezártság az átmenő frgalmmal szükségszerűen együtt járó zaj,- pr és levegőszennyezés megkímélte a falut. Vasútja nincs, közvetlen autóbuszjárat köti össze Nyírbátrral és Debrecennel. Gazdaságföldrajzi szempntból fntsnak és hasznsnak tekinthető a rmán és az ukrán határk közelsége. 4

5 1.2 Demgráfiai adatk A laksság számának alakulása: Év Laksságszám Állandó lakónépesség: Év Összesen A népesség kr szerinti megszlása: Év 0-17 éves krsztály % 60 év feletti krsztály % , , , , , ,03 Országs átlag: <20,0 Országs átlag: 17,0< A népesség születési és halálzási mutatói: Év Élve születések száma,fő Halálzásk száma, fő Természetes szaprdás, fgyás, fő Encsencsen a rendszerváltzást követően a laksság száma nem csökkent, sőt kismértékben még nőtt is. A kr szerinti megszlásra jellemző, hgy a gyermek- és fiatalkrúak aránya az rszágs átlagnál magasabb, az időskrúak aránya pedig az rszágs átlagnál alacsnyabb. A demgráfiai tényezőkhöz tartzik a laksság etnikai összetétele, Encsencs laksságának 41%-a cigány származású és ez az arány évről évre flyamatsan nő. A fentiekből következik, hgy a laksság számának kismértékű növekedése, illetve a gyermekek és fiatalkrúak visznylag nagy aránya a cigány laksság gyermekvállalásából adódik. 5

6 1.3. Gazdasági környezet, fglalkztatttság, munkaerőpiaci helyzet A fejezet fő célja, hgy felvázlja az egyének életmódját, egészségi állaptát közvetve beflyásló tényezők helyzetét a községben. E körbe tartzik a fglalkztatttság és jövedelmi helyzet, amelyek egészségre és mentális állaptra gyakrlt hatása vitathatatlan. Ezen összefüggések kán szükséges áttekinteni a községlakók gazdasági helyzetét tükröző fglalkztatási, munkaerő-piaci és jövedelmi helyzetét. Fglalkztatás,munkaerő-piaci helyzet: Munkaképes krúak száma Fglalkztatás, munkaerő-piaci helyzet (2011): Adatk a település fglalkztatási- és jövedelmi visznyairól: Munkanélküliségi ráta 18,93% Aktív keresők száma 275 Közfglalkztatttak száma 8 órás + 6 órás Közgyógyellátási igazlvánnyal támgatttak száma 157 Regisztrált álláskeresők száma 245 Tartós munkanélküliek száma 178 Álláskeresési járadékban részesülők száma 23 Pályakezdő munkanélküliek száma 32 Fglalkztatást helyettesítő támgatásban részesülők száma 122 Lakásfenntartási támgatásban részesülők száma 261 6

7 A községi munkanélküliség alakulása: Év Munkanélküliségi ráta Encsencs Munkanélküliségi ráta rszágs átlag Regisztrált munkanélküliek száma , , ,1 11,1 323 Jövedelmi helyzet: Havi keresetek (bruttó, Ft) Sz.-Sz.-B. megye Országs átlag Encsencs községben a jelenleg bejelentett vállalkzásk száma 21, melynek többsége a szlgáltatási ágazatban (kereskedelem, szállítás, vendéglátás, szerelés ), valamint mezőgazdasági ágazatban (mezőgazdasági termények előállítása, gyümölcs és növénytermesztés, mezőgazdasági és erdészeti szlgáltatásk ) tevékenykedik. A település laksságának egy része mezőgazdasági termeléssel egészíti ki, vagy biztsítja jövedelmét, zöldséget (ubrka, paprika, burgnya), gyümölcsöt (alma, meggy, szilva), valamint szántóföldi növényt termesztenek (dhány, kukrica, naprafrgó). Az érvényesített őstermelői igazlvánnyal rendelkezők száma: 162 fő, ebből iparűzési adót fizető, Ft feletti bevétellel rendelkező őstermelők száma 21. A falugazdász nyilvántartása szerint 2005-ben 508 db, 2008-ban 384 db, 2010-ben 190 db érvényesített őstermelői igazlvánnyal rendelkezett a laksság, ami flyamats csökkenést mutat. A településen a legnagybb fglalkztató az önkrmányzat, mely fő- és részmunkaidős fglalkztatásn túl a közmunka prgramk kihasználásával is igyekszik enyhíteni a munkanélküliséget. Az Önkrmányzat által fglalkztatttak száma 55 fő 1. Plgármesteri Hivatal 9 fő 2. Óvda 16 fő 3. Iskla 26 fő 4. Védőnői Szlgálat 2 fő 7

8 5. Mezőőr 2 fő 6. Gyermekvédelem és családsegítés 1 fő Nyírbátr és Vnzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Napközi Otthna által fglalkztatttak száma: 2fő Egy fglalkztató cég biztsít állandó munkahelyet a helyi laksság számára: - PRO-TEAM KHT. csmaglóüzem, fglalkztatttjainak száma 56 fő Az encsencsiek egy része a 15 km-re lévő Nyírbátrban vállal munkát. A fentiekből látszik, hgy a munkanélküliségi ráta az rszágs átlagnál jóval magasabb, a jövedelmek még a munkával rendelkezők esetében sem érik el az rszágs átlagt. 1.4 Társadalmi helyzet A cigányság számaránya a településen az összlaksság kb. 41%-a, ami flyamatsan növekvő tendenciájú. Körükben jellemző az alacsny isklai végzettség, néhányuknál írástudatlanság, a nagyn rssz szciális és jövedelmi visznyk. Encsencsen a cigányság legnagybb fglalkztatója az önkrmányzat, hiszen fglalkztatásplitikájában nagy segítséget jelent a közmunka. A munkanélküliek jelentős része aluliskláztt, így munkába helyezésük az esetleges képzés mellett is kevés eséllyel biztsítható. Vannak, akik nem is keresik a munkalehetőséget, inkább a segélyből és a gyermekek után járó juttatáskból tartják fenn magukat. Az öregségi nyugdíjask száma igen alacsny, mely visszavezethető arra, hgy nem sk időt töltöttek munkavisznyban, így a nyugdíjhz szükséges éveket kevesen szerezték meg, valamint egészségi állaptukból eredően nagyn kevesen élik meg a nyugdíjas krt. A családi állaptukra jellemző, hgy nagy többségben nem törvényesítik az együttélés frmáját, hiszen legnagybb számban élettársi kapcslatban élnek. A válásk száma is megnövekedett, mivel a többlet szciális ellátásban részesülnek azk, akik a nyilvántartás szerint egyedül nevelik gyerekeiket. A szegénységben jelentős szerepet játszik, hgy a cigány háztartásk és családk a hárm, vagy több gyermekkel népesebbek, mint a nem cigány családk. A településen belül a cigányság visznya a többségi társadalmmal szemben elfgadható. Néhány családra jellemző a magyarsdás, kilépnek a szegregált környezetből és beköltöznek a falu közpntjába, egyre inkább a magyar családkra jellemző életvitel figyelhető meg ezekben az esetekben. Személygépkcsival rendelkeznek, igyekeznek rendes, tiszta ruhában járatni gyermekeiket és ők maguk is próbálnak megfelelő ruházatt viselni. 8

9 1.5 A természeti és épített környezet A település levegője megfelelő. Az ivóvíz minősége az elmúlt években történt talajszerkezet alatti hidrgelógiai mzgásk miatt rmltt, ammóniával terhelt, az ivóvízbázis 190 méterig szennyezett. A minőségi vizet 210 méter mélyről kapja a település. Flyamatban van a krszerű szennyvízelvezető rendszer kiépítése a hzzátartzó szennyvíztisztító teleppel. Hat település (Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírbéltek, Nyírbátr Encsencs és Piricse) társulásával létrejött a Dél-Nyírségi Csatrnamű Vízgazdálkdási Társulat, amely a Környezet Energetikai Operatív Prgram (KEOP) pályázati támgatásával megvalósítja az érintett településeken a szennyvíz elvezetését és tisztítását. A beruházás várhatóan 2013-ra valósul meg. A települési szilárd hulladék-kezelés szervezett, az önkrmányzat közszlgáltatási szerződés keretében láttatja el. A falusias környezet ellenére a kmpsztálás nem elterjedt, a szelektív hulladékgyűjtés nem megldtt. A település határában lévő szemétlerakó évi megszüntetésével növekedett az illegális szemétlerakásk száma. A laksság részére któbertől háztartásnként 1db háztartási hulladéktárló (kuka) használata lehetővé teszi a keletkezett hulladék összegyűjtését. A tárlók ürítése heti rendszerességgel történik. A szemételhelyezés, a hulladékszállítás költsége megnövekedett, ami irreális terheket ró egyrészt a laksságra, másrészt az önkrmányzatra. Az önkrmányzat kiemelten fglalkzik a település bel- és külterületének tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erdők, a mezőgazdasági külterületi utak mellet is megnőtt az illegális szemétlerakásk száma. A külterületek védelmében 2 fő főállású mezőőrt alkalmaz, akik flyamatsan ellenőrzik a területeket. A laksság figyelmét flyamatsan felhívja az ingatlank előtti utcarész rendbetételére, ha szükséges, él a bírságk kiszabásával. Encsencs Község Önkrmányzat Képviselőtestületének 1. és 2./2012. (I. 25.) sz. rendeletében szabályzásra került, hgy a fglalkztatást helyettesítő támgatás igényléséhez az igénylő, az általa életvitelszerűen laktt lakáshz, vagy házhz tartzó udvar, és a hzzá tartzó teljes kert területét köteles megművelni, illetve a művelés srán az udvar és a kert gaz-, gym- és szemétmentes állaptáról köteles gndskdni. A településen szálláslehetőség jelenleg nincs, de turisztikai vnzerőt jelent a belterületen lévő Hrgász-Sas Halastó és a külterületen lévő Erdei Szabadidőpark. 1.6 Szciális helyzet, közszlgáltatás Encsencsen az alábbi közigazgatási és humán közszlgáltatási intézmények működnek: 1. Plgármesteri Hivatal 9

10 2. Közös Fenntartású Általáns Iskla, Óvda és Könyvtár Encsencs - Penészlek Nyírvasvári 3. Gyermekjóléti és Családsegítői Szlgálat 4. Idősek Napközi Otthna 5. Védőnői Szlgálat 6. Házirvs A pénzbeli, illetve természetbeni szciális és gyermekvédelmi ellátásk: rendszeres szciális segély, időskrúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, áplási díj, rendkívüli szciális segély, temetési segély, mzgáskrlátzttak közlekedési támgatása, közcélú fglaltatás, lakásfenntartási támgatás, köztemetés, közgyógyellátás Önként vállalt juttatásk: gyógyszertámgatás természetbeli juttatásk Az Önkrmányzat a személyes gndskdást nyújtó szciális és gyermekjóléti ellátáskat az alábbiak szerint nyújtja: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10

11 1.7 Biztnság, közbiztnság Ismertté vált bűncselekmények Személy elleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények Gazdasági bűncselekmények Személyek javai elleni bűncselekmények A falusiak közérzetét és ezzel összefüggésben társadalmi jólétét nagymértékben beflyáslja, hgy mennyire érzik biztnságban saját és családjuk testi épségét, anyagi javait. A nyugdt, biztnságs környezet kedvező hatással van az egészségi állaptra. Encsencsnek saját rendőrőrse nincs, a Nyírlugsi Rendőrőrs látja el a községet, amely a Nyírbátri rendőrséghez tartzik. 1 fő körzeti megbíztt, egy 26 fővel működő plgárőrség biztsít rendszeresen járőrszlgálatt. Havi 4 alkalmmal a Nyírbátri határőrség ill. az encsencsi plgárőrség együttműködve kb. 4 órás járőrözéssel segíti a bűnmegelőzést ill. felderítést. Saját bűnmegelőzési kncepcióval a község nem rendelkezik. A fenti táblázat tartalmazza az elmúlt évek bűnelkövetési statisztikáit. Ebből is látható, hgy főleg kisebb vagyn elleni ill. személy elleni bűncselekményeket követnek el. Súlysabb bűncselekmények az elmúlt években nem frdultak elő. Sajns a Nyírlugsi Rendőrség adatai szerint az utóbbi 6 évben a bűncselekmények száma, a szakszerű rendőrségi ill. plgárőrségi tevékenység ellenére nagymértékben nőtt, bár az elmúlt 3 évben mérsékelt csökkenést mutat. A növekedés kai között lehet az emberek elszegényedése a gazdasági válság miatt ill. száms jgszabály megváltzása, szigrdása. 1.8 A laksság életmódja, mentálhigiénés helyzete Az életmódbeli tényezők szerepe az egészségi állaptt érintően lyan mértékű (43 %), hgy népegészségügyi jelentőségét kmlyan kell venni. A dhányzás, az alkhl, a drg, a stressz, a helytelen táplálkzás, a mzgáshiánys életmód kárs hatásai nagyban hzzájárulnak a betegségek kialakulásáhz, a krai halálzáshz. A laksság egészségi állaptát legnagybb mértékben meghatárzó tényezőnek, az életmódnak a vizsgálatáról, méréséről községi szinten nem rendelkezünk pnts adatkkal. Sajns nagyn elterjedt a dhányzás és az alkhlfgyasztás, szervezett sprtlási lehetőség 11

12 szinte egyáltalán nincs. Általáns tapasztalat, hgy legnagybb arányban a munkanélküliek dhányznak. A pénztelenségből adódó stressz miatt halmzódnak a mentális betegségek, az ezekre kaptt pszichiátriai gyógyszerekkel skan visszaélnek, nem ritka ezek alkhllal együtt történő fgyasztása, de keményebb drgkkal ill. marihuánával is élnek néhányan. A sikeres ill. sikertelen öngyilksságk visznylag magas száma is indklja, hgy kmlyan fglalkzzunk a kérdéssel. A magyar és ezen belül az encsencsi laksság táplálkzási szkásaira összességében a túlztt energia, szénhidrát, zsír, hzzáadtt só és cukr fgyasztása, valamint elégtelen rstbevitel, zöldség és gyümölcs fgyasztása jellemző. A napi átlags energiabevitel jóval meghaladja az ptimális értéket, amelyhez alkhls italk fgyasztása is hzzájárul. A túlsúly és az elhízás száms betegség kckázati tényezője. Végül, de nem utlsó srban meg kell említeni megfelelő testmzgás hiányát. A magyar laksság szabadidős fizikai aktivitása átlagsan nem haladja meg a napi tíz percet. Legkevesebben az aktív dlgzók közül mzgnak, a szabadidő hiánya miatt. 2. A laksság egészségi állaptának jellemzői A laksság szűken vett egészségi állaptára leginkább a betegségi (mrbiditási) és a halálzási (mrtalitási) statisztikai mutatók alapján lehet következtetni, amelyek a házirvs, a Reginális Egészségbiztsítási Pénztár, az ÁNTSZ és KSH adatai alapján a következőek: 2.1 Mrbiditási mutatók (eset/év) Leggyakribb betegségek Szív- és érrendszeri betegségek A tüdő krónikus betegségei Csnt- és vázizmrendszer megbetegedései Emésztőrendszeri megbetegedések Daganats megbetegedések Különbözet % % % % % 12

13 2.2 Mrtalitási mutatók Halálkk Az elmúlt 3év átlaga Országs átlag (2011) Szív- és érrendszeri 39,00% 80,00% 21,00% 46,00% 54,00% Daganats 39,00% 10,00% 57,00% 35,00% 27,00% Emésztőrendszeri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% Légzőszervi 0,00% 10,00% 7,00% 6,00% 4,00% Baleset, gyilksság, öngyilksság 22,00% 0,00% 15,00% 12,00% 7,00% Jellemző még a laksság egészségügyi állaptára a krai, 65 év alatti halálzás, melynek rszágs átlaga az összhalálzás kb. 30%-a, valamint a csecsemőhalandóság, melynek rszágs átlaga 1000 élveszületésre 4,9. Krai halálzás: Országs átlag (2011) Krai halálzás %, az összes halálzáshz képest 50,00% 10,00% 28,00% 30,00% Csecsemőhalandóság: Országs átlag (2011) Csecsemőhalálzás 0,00 0,00 0,00 4,90 A fentiekből látható, hgy az encsencsiek egészségi állapta az rszágs átlagnak megfelelő, sőt, a csecsemőhalandóság lényegesen alacsnyabb, mint az rszágs átlag. A cardivasculáris halálkk aránya kismértékben alacsnyabb, a daganats ill. légzőrendszeri halálkk aránya kismértékben magasabb az rszágs átlagnál. Az öngyilksságk száma visznt lényegesen magasabb az rszágs átlagnál, a 2010-es magas krai halálzási arány ennek vlt köszönhető. 13

14 3. Az egészségügyi ellátó rendszerének bemutatása A jó egészség elsősrban nem az egészségügyi ellátás minőségén múlik. Az egészségügyi ellátás csupán 11 %-ban beflyáslja az egészségi állaptt. Az egészségügy fő feladata a gyógyítás, de nem elhanyaglható a megelőzésben és a rehabilitációban, az egészségfejlesztésben végzett szerepe sem. Az alábbiakban Encsencs község egészségügyi ellátórendszerének sajátsságait mutatjuk be. 3.1 Az egészségügyi ellátás intézményei, szlgáltatásai Az önkrmányzat által biztsíttt egészségügyi alapellátásk: Házirvsi ellátás Személyi feltételek: a házirvsi ellátás személyi feltételei adttak. Tárgyi feltételek: a jgszabályban előírt minimumfeltételeknek a házirvsi rendelő megfelel, a rendelő akadálymentes. Fgrvsi ellátás: fgrvsi állátás helyben nem biztsíttt. A település lakói a környező településeken praktizáló fgrvsk szlgáltatásait veszik igénybe. Ügyeleti ellátásk: mind az rvsi mind a fgászati ügyeleti ellátás közpnti ügyleti ellátás keretében történik,mely a községtől 15 km-re levő Nyírbátrban található. Iskla-egészségügyi ellátás: az ktatás-nevelés területén működő intézmények isklaegészségügyi ellátását a házirvs ill. az intézmény által megbíztt fgrvs, valamint az önkrmányzat által fglalkztattt védőnő biztsítja. Védőnői szlgálat (anya-, gyermek-, és csecsemővédelem): az önkrmányzat területén kettő főállású védőnő látja el az anya-, a csecsemő-, és a gyermekvédelmi feladatkat, ehhez teljes körűen felszerelt, akadálymentes védőnői rendelő áll a rendelkezésükre. A gyermek-és ifjúságvédelem feladatiban közreműködik 1 fő családsegítő munkatárs. Szakrendelések A községben szakrendelések nem működnek. A 15 km-re lévő Nyírbátrban elérhető szakrendelések listája a következő: Anaethesilógia Belgyógyászat Fizikterápia Fül-rr-gégészet Gyermekgyógyászat Ideggyógyászat Labratórium Nőgyógyászat Onklógia Orthpedia Radilógia Rehabilitáció Rheumatlógia Pszichiátria Szemészet Sebészet Tüdőgyógyászat Urlógia 14

15 Kórházi ellátás: A községben kórház nem működik. A kórházi ellátást a 43 km-re lévő Nyíregyházi Jósa András Kórház biztsítja Az egészségügyi ellátás statisztikai mutatói Az egészségügyi alapellátás fntsabb statisztikai adatai Házirvsi ellátás Lakónépesség Bejelentkezettek (kártyaszám) Rendelésen megjelentek Védőnői szlgálat (anya-, gyermek-, csecsemővédelem) Újnnan nyilvántartásba vett várandós anyák Újszülöttek Gndzásn megjelent terhes: csecsemő: Otthni látgatásk terhes: csecsemő: Házi segítségnyújtás Áplók száma Ellátttak száma A betegek gyógyszerrel való ellátásáról a községben lévő gyógyszertár gndskdik, mely tökéletesen kielégíti a helybeliek igényeit. A gyógyszertárban flyamatsan hzzáférhetők a különböző egészségügyi tájékztató jellegű, a betegséget megelőző, az egészséges életmódt népszerűsítő kiadványk, szórólapk. 4. A helyi segítőhálózat jellemzés Az egészségfejlesztési prgramk megvalósítása hivatáss és civil segítők közreműködésével fg megvalósulni. Ezért fntsnak tartjuk ezen erőfrrásk számbavételét. 4.1 Hivatáss segítők Az egészségügyhöz kapcslódó jgszabályk jól körülhatárlóan szabályzzák azkat az egészségügyi intézményeket, szlgálatkat, amelyeknek kötelezettsége a laksság egészségi 15

16 állapta érdekében különböző szintű egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési, egészség-megőrzési) tevékenység végzése. A népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatkat az Állami Népegészségügyi és Tisztirvsi Szlgálatról szóló évi XI. törvény részletesen szabályzza. Népegészségügyi tevékenysége keretében - vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és - nyilvánsságra hzza a laksság egészségi állaptának alakulását és az azt veszélyeztető, beflyásló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, bilógiai és pszichszciális tényezőinek állaptát, - értékeli és elemzi az egészségkársító hatásk kckázatát, - az egészségkársító hatásk megszüntetése, illetve csökkentése, a kársdás megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi prgramkat kezdeményez, illetve végez, - kezdeményezi, intézkedik és intézkedéseivel elősegíti az egészséges élet- és munkakörülmények, életmód kialakítását. Egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési) tevékenysége keretében összehanglja, szervezi és felügyeli a népbetegségek megelőzését szlgáló feladatk végrehajtását (az alapellátás tanácsadó tevékenységét; a család- és nővédelmi feladatkat ellátó intézményeket; az anya- és csecsemővédelmi feladatkat ellátó intézményeket; a mentálhigiénés szlgálatkat; a lakssági célztt szűrővizsgálatkat). A Szlgálat részt vesz a laksságt érintő és a megelőzést szlgáló prgramk kidlgzásában és végrehajtásában. Az egészségügyi alapellátás egészségfejlesztési feladatait a házirvsi, házi gyermekrvsi és fgrvsi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet az alábbiak szerint határzza meg. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házirvs feladatkörébe tartzik különösen az egészséges laksság részére nyújttt tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állaptának ellenőrzése, rvsi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakrvsi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálata, gyógykezelésre való utalása. A házirvs feladatkörébe tartzik tvábbá az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágsításban való részvétel, az életkrhz kötött szűrővizsgálatk elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célztt szűrővizsgálatkn való közreműködés. Az iskla-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet rögzíti többek között az isklarvsk, az isklafgászk, illetve az ifjúsági védőnők részvételét a nevelési- ktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, az egészséges életmódra nevelésben, a környezeti feltételek és étkeztetés ellenőrzésében. A területi védőnői szlgálatról szóló 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendeletben rögzítettek szerint a védőnői tevékenység célja a családk egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségrmlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A közktatási intézményekben az előírt szűrővizsgálatk elvégzése mellett, feladata még 16

17 az egészséges életmódra nevelés, a kárs szenvedélyek megelőzése érdekében végzett tevékenység, valamint a környezet és étkeztetés higiénés feltételeinek ellenőrzése. Az egészségfejlesztésben közreműködő egészségügyi szervek, intézmények mellett nagyn fnts számba venni azkat az egyéb intézményeket, szervezeteket, amelyek alaptevékenységükkel hzzájárulhatnak, közreműködésükkel segíthetik, a község egészségtervének megvalósítását. A helyi önkrmányzat lehetőségeihez mérten támgatja az egészségügyet, az alábbi pályázatk frrásaiból részesült ill. részesül a helyi egészségügyi ellátó rendszer: Egészségház felújítása (LEKI), , a támgatás összege: Ft Kmplex telep-prgram (TÁMOP /1) a prgram teljes költsége: Ft A kmplex telep-prgram keretében ill. frrásaiból történt meg a jelenlegi települési egészségterv létrehzása. Egészségügyi, szciális és gyermekjóléti intézmények A Nyírbátri Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő- és Gyermekjóléti szlgálat magas szintű szciális szlgáltatásk biztsításával járul hzzá a községi laksság szciális és mentális jóllétéhez. Az általáns iskla és óvda az egészségfejlesztés célcsprtjainak gyűjtőhelyeként, a prgramk megvalósításának színtereként és az egészségfejlesztésben közreműködő szakemberek szempntjából is kiemelt státuszt fglalnak el, a község egészségfejlesztési cselekvési tervének knkretizálása, illetve megvalósítása srán. Számítunk knkrét prgramjavaslataikra, szeretnénk lehetőséget biztsítani arra, hgy megsszák egymással tapasztalataikat, tvábbadják sikeres ötleteiket. A pedagógiai prgramk részeként megvalósítandó egészségnevelési tervek kidlgzásában, tvábbfejlesztésében, illetve a megvalósításában kapcslataink és krdinációs tevékenységünk révén, az igényeik szerint szeretnénk segítséget nyújtani. A szakmai intézmények tvábbképzési prgramk szervezésével, speciális ismeretek nyújtásával, tréningek szervezésével járulhatnak hzzá az egészségfejlesztési prgramk sikeréhez. 4.2 Civil segítők Az egészségügy területén tevékenységet flytató, vagy ahhz kapcslódó civil szervezeteket az alábbiakban ismertetjük. E szervezetek eddig is nagyban hzzájárultak a községlakók prblémáinak megldásáhz, közérzetük javításáhz. Az e területen feladatt vállaló civil szervezetek több jellemző csprtját különböztethetjük meg. Feltétlenül az elsők között kell szólni a Vöröskereszt által végzett tevékenységről. Prgramjaik között egészségfejlesztő előadásk, fórumk, szűrővizsgálatk szerepelnek. Rendszeresen szervezik az önkéntes véradást. Aktív tevékenységet flytatnak az egyházak képviselői. Meg kell említeni még az Idősek Napközi Otthnát, amely szintén nagy szerepet vállal 17

18 különböző szűrések szervezésével. Az önkrmányzat évek óta különböző frmában támgatja az említett civil szervezeteket. Ingyenesen, illetve kedvező fizetési feltételekkel helyiséget biztsít a működésükhöz. Az egészségfejlesztési cselekvési terv megvalósításában számítunk valamennyiük aktív részvételére. 5. A főbb prblémák, kckázati tényezők összefglalása Az egészségterv önmagában nem képes a helyzetelemzés alapján kirajzlódó valamennyi prbléma megldására, és ez nem is feladata. A felvetődött prblémákat az önkrmányzat különböző fejlesztési terveiben fglaltak szerint, egy-egy részterületet érintő, célztt kncepciója keretében lehet és kell kezelni. A cselekvési célk és prgramk meghatárzása srán ezekre a prblémákra, illetve megldási módjukra külön nem térünk ki, csak utalni fgunk rájuk. Az alábbiakban srra vesszük a helyzetelemzés srán felmerült prblémákat, és utalunk azk megldási szintjére. 5.1 A demgráfiai mutatók Az önkrmányzatnak nincs közvetlen eszköze e tényezők alakításában, közvetett eszközként a munkahelyteremtéssel, a fglalkztatható laksság egészségi és képzettségi szintjének növelésével, a létbiztnság megteremtésével javíthatók a jelenlegi mutatók. 5.2 Az egészségi állaptt jellemző kedvezőtlen tendenciák Az önkrmányzat közvetett eszközökkel az egészségügyi alapellátásk, és szlgáltatásk hatékny működtetése révén, az egészségfejlesztésben közreműködők tevékenységének krdinálásával, a nevelési-ktatási intézmények prevenciós tevékenységének támgatásával tud beflyást gyakrlni e tényezőkre. A fentiekhez nagyn fnts az anyagi frrásk megteremtése, amelyek a szűkös állami finanszírzás miatt leginkább pályázatk révén növelhetők. Ezen a téren Encsencs önkrmányzata az elmúlt években jelentős sikereket ért el. 5.3 A környezeti prblémák Az önkrmányzat településfejlesztési kncepciójában rögzítettek teljesítésével kezelhető prblémák. A legfntsabb feladat a csatrnahálózat kiépítése, mely a következő néhány évben meg fg valósulni. Környezetvédelmi prgrammal a község jelenleg nem rendelkezik, ennek létrehzása is segíthet a mstani ill. a későbbiekben felmerülő prblémák kezelésében. 5.4 A gazdasági és szciális hiánysságk A fglalkztatási lehetőségek szűkössége. Az alacsny jövedelmek, és nyugellátásk. Ezek a prblémák főleg munkahelyteremtéssel lennének rvslhatóak, amely jelenleg meghaladja az önkrmányzat lehetőségeit. 18

19 5.5 Közbiztnság A község saját bűnmegelőzési kncepcióval jelenleg nem rendelkezik. Ennek létrehzása ill. megvalósítása segíthetne a prblémák megldásában. 5.6 Életmód A községben az életmód prgramk esetlegesek, a tömegsprt rendezvények nem terjedtek el. A verseny-, diák- és a szabadidős sprtlási lehetőségek tvábbi bővítése, az infrastruktúra fejlesztése, és a rendszeres testmzgás népszerűsítése érdekében szükséges a község sprtkncepciójának elkészítése. 5.7 Egészségügyi ellátórendszer A község egészségfejlesztési cselekvési tervében az egészségkársító magatartásk visszaszrítása, a betegségek megelőzése, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében javaslt prgramk hzzájárulhatnak az egészségfejlesztési tevékenység hatéknyabb működéséhez. Ebben nagy szerepet fg játszani a ig tartó Kmplextelep prgram, mely keretein beül ill. frrásaiból születhetett meg e mstani egészségterv. III. A község egészségfejlesztési prgramja 1. Az egészségfejlesztés célkitűzései Az egészségfejlesztési célk meghatárzásánál az önkrmányzatnak is át kell gndlnia, hgy mit tud tenni, mivel tud hzzájárulni települési szinten mindazkhz a tényezőkhöz, amelyek az élhetőbb élettér, az egészségesebb környezet, a laksság egészségesebb életmódjának megvalósítását célzzák. A község önkrmányzata a hátránys körülmények ellenére nagyn aktív, prgramkban, pályázatkban vesz részt. Az egészségi állaptt meghatárzó főbb tényezők ismeretében, illetve a helyzetelemzés srán a különböző területeken feltárt hiánysságkra figyelemmel kerültek meghatárzásra a fő célkitűzések. A célkitűzések meghatárzása előtt tekintsük át az egészségi állaptt beflyásló tényezőket annak érdekében, hgy az önkrmányzat kmpetenciáján kívül eső tényezők, illetve az e területet érintő beavatkzási krlátk meghatárzhatók legyenek. Az egészségi állaptt meghatárzó tényezők: Kr, nem, genetika Egyéni életmód 19

20 Környezet, öklógia Isklázttság Munkahelyi környezet Biztnság Általáns higiénia Az egészségügyi szlgáltató rendszer fejlettsége Az egészségügyi szlgáltatáskhz való hzzáférés A közegészségügy fejlettsége Élelmiszer-biztnság A felsrlt tényezők településű szintű beflyáslására az önkrmányzat néhány esetben közvetlenül képes, más feltételekre való ráhatása csak közvetett lehet, illetve vannak lyan tényezők, amelyek csak magasabb szintű, társadalmplitikai síkn kezelhetők. Fnts aznban hangsúlyzni, hgy semmi sem javítja úgy az emberek egészségi állaptát, mint a megfelelő életfeltételek, egészséges lakás, biztnságs munka, tiszta környezet, ktatási és kulturális lehetőségek, megfelelő egészségügyi és közegészségügyi szlgáltatásk. Mindezek tükrében lyan célk meghatárzása a célszerű, amelyek az önkrmányzat kmpetenciájába tartznak és reálisan megvalósíthatók. 1.1 Növekedjen a várható élettartam, az egészségesen leélt életévek száma A cél elérésének eszközei: - Az egyének és közösségek képességének fejlesztése ktatás, nevelés, ismeretközvetítés segítségével, hgy az egészségük megőrzéséhez szükséges döntéseket meghzhassák, akarjanak egészségesek lenni. - A szűrővizsgálatk, a krai diagnózis szükségességének népszerűsítése. - A hátránys helyzetű rétegek, veszélyeztetett csprtk támgatása az egészségmegőrzésre figyelemmel, az ellátáskhz való hzzájutásuk támgatásával. 1.2 Javuljanak a laksság életkörülményei, életminősége A cél elérésének eszközei: - A környezeti feltételek fejlesztése (gazdasági, szciális, természeti és épített környezet) - Az egészséges életmód feltételeinek biztsítása (táplálkzás, sprt, kultúrált szórakzás) 1.3 Bővüljenek az egészség megtartásáhz és fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális lehetőségek, legyenek elérhetőka különböző betegséget megelőző, egészséget szlgáló szlgáltatásk A cél elérésének eszközei: - A sprtlási, és különböző szabadidős tevékenységek körének, illetve feltételeinek 20

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai Debreczy Márta: A szciálplitikai alapismeretek, jóléti ellátásk alapjai Ifjúságsegítő felsőfkú szakképzés Félévi óraszám: 20 Kredit: 4 Zárási frma: K Tananyag: szciálplitikai alapzás; a szciálplitikát

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Bjt Község Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére.

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére. Beszámló a Daványa Várs Képviselő-testületének 2008. 03. 27-ei ülésére. A laksság szciális helyzetének értékelése, a Szciális és Egészségügyi Bizttság beszámlója a 2007 ben végzett munkájáról. A képviselő

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Társadalmi problémák feltárása

Társadalmi problémák feltárása SWOT Erősségek civil szerveződések mezőgazdasági tapasztalati tudás együttműködő önkrmányzatk házirvsi ellátás elérhetősége kiépített alapfkú ktatási rendszer középfkú ktatási intézmények elérhetősége

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária Bka/kar Index mérés az Érbeteg - Dr. Keresztury Gábr Farkasné Bangó Mária Bevezetés Köztudtt, hgy hazánkban és a világ többi rszágában is a szív- és érrendszeri betegségek mrtalitási mutatói vezetik a

Részletesebben

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu)

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Prgramfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristf@chell.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) 1. CSALÁD-MUNKACSOPORT Munkacsprt vezetője: dr. Harangzó Judit (harangz@psych.ste.hu) CÉLCSOPORT:

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZAKMAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2011.01.01.-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN FRISSÍTETT VÁLTOZAT) FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÉTKEZTETÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben