Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április"

Átírás

1 Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" április 1

2 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala számára a XIV. kerületi felnőtt társadalm közbiztnság- érzetével, bűncselekményekkel, segítő szervezetek ismertségével kapcslatban. A közvélemény-kutatás április 17. és április 23. között készült, amelynek srán 1000 véletlenszerűen kiválaszttt zuglói felnőtt krú személyt kérdezett meg a Strategplis Kft. CATI módszerrel. Az elemzésben közölt adatk legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékpnttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az rszág összes felnőtt laksának megkérdezése eredményezett vlna. 2

3 Általáns vélemények Zugló közbiztnságáról A Strategplis kutatásának tanúsága szerint a zuglói felnőtt laksk több mint harmada elégedett a kerület közbiztnságával (9,3% teljes mértékben, 29,9% inkább elégedett). Szintén a laksság több mint harmada közepesnek tartja a közbiztnságt (37,4%), és a megkérdezettek ötöde elégedetlen e tekintetben (inkább elégedetlen: 12,8%, egyáltalán nem elégedett: 8,1%). Ötös skálán értékeltettük a közbiztnság-érzetet, ahl átlagsan 3,33 értéket adtak a válaszadók, tehát összességében inkább közepesnek tartják a közbiztnságt a kerületben. Csekély különbségeket figyelhetünk meg a demgráfiai dimenziók mentén a témában. A férfiak kis mértékben elégedettebbek, mint a nők. Az isklai végzettség emelkedésével és az anyagi helyzet javulásával kis mértékben fkzódik a közbiztnsággal való elégedettség mértéke. A kiskrú gyermeket nevelők biztnságsabbnak érzik Zuglót. Munkahelyi státusz szerint kimagaslóan a tanulók (3,74) elégedettek leginkább a kerület közbiztnságával, legkevésbé pedig a részmunkaidőben dlgzók (3,17) és a nyugdíjask (3,20). Minél régebb óta él valaki Zuglóban, annál kevésbé érzi biztnságsnak a kerületet. Zugló részei között is érzékelhetünk kisebb különbségeket a kérdés megítélésében. Ráksfalván (3,46) és Alsóráksn (3,4) élők ítélik leginkább biztnságsnak Zuglót, míg a Herminamező laksai (2,91) a legkevésbé. 3

4 Általáns vélemények Zugló közbiztnságáról A közvélemény-kutatás arra is kiterjedt, hgy mennyire elégedettek az emberek a közbiztnsággal kapcslats fejlesztésekkel a kerületben. A zuglóiak negyede elégedett a fejlesztésekkel (10,1 százalék teljes mértékben, 16,2 százalék inkább elégedett), ötöde közepesnek ítélte meg az elmúlt évben megtett lépéseket, míg 9,5 százalék egyáltalán nem, tvábbi 9,4 százalék inkább nem elégedett a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel. Nagy részük, a megkérdezettek több mint harmada (34,6%) nem tudta megítélni a kérdést. A válaszmegtagadók nagy aránya miatt az alábbiakban röviden vázljuk, mely társadalmi csprtk tudták megítélni a kérdést legkevésbé. A 18 év alatti gyermekek szüleinek (44,5%), a nagycsaládsknak (47%), a év közötti krsztálynak (48,7%), valamint a teljes munkaidőben dlgzóknak (47%) és a kevesebb mint 10 éve Zuglóban lakó plgárknak (46,9%) közel fele nem tudta megítélni a kérdést. Az egyedülálló felnőtteknek (nem válaszlók aránya: 25,4%), és a tanulóknak (14,5%) az átlagsnál kifrrttabb véleménye van a kerület közbiztnságának fejlesztésével kapcslatban. Minél régebb óta lakik valaki Zuglóban, annál inkább tudtt válaszlni a kérdésre. A lakóhely szerint, a Törökőrön és Kiszuglóban élők válaszltak legkevésbé a kérdésre, míg a nagyzuglóiaknak van a leginkább kialakult véleménye a közbiztnsággal kapcslats fejlesztésekről (nem válaszlók aránya: 21,1%). A kérdést megítélni tudók közül a férfiak kis mértékben elégedettebbek a fejlesztésekkel, mint a nők. Az anyagi helyzet javulásával egyenes arányban nő a biztnságsság felé tett lépésekkel való elégedettség mértéke. Azk a válaszlók, akiknek nincs 18 év alatti gyermeke szintén pzitívabban látják a közbiztnsággal kapcslats fejlesztéseket, mint akiknek van. A háztartás létszámának emelkedésével csökken az elégedettség a témában. Terület szerint a Törökőrben, Kiszuglóban, Istvánmezőn és a Vársligetben élő válaszadók elégedettebbek az áltagnál. Azk a válaszadók, akik személyesen áldzatául estek valamilyen bűncselekménynek az elmúlt öt évben, az átlagnál jelentősen elégedetlenebbek a közbiztnsággal kapcslats fejlesztésekkel (2,56, átlag: 3,13 az ötös skálán). 4

5 Szervezetek ismertsége A felmérés srán fény derült arra is, hgy a laksk az általunk felsrlt szervezetek közül a Plgárőrséget ismerik kimagaslóan a legnagybb arányban, míg az Áldzatsegítő Szlgálatt a legkevésbé. Közel kétharmada a megkérdezetteknek (61,4%) ismeri a Plgárőrség tevékenységét, tvábbi 30,1 százalék halltt róla, bár a munkáját nem ismeri. Minden harmadik XIV. kerületi felnőtt ismeri a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpnt tevékenységét (37,7%), aznban közel minden harmadik ember (31,4%) még nem is halltt róla. Nemek szerint a Plgárőrségről és a Kerületőrségről nagybb arányban hallttak a férfiak, míg az Áldzatsegítő Szlgálattal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Közpnttal kapcslatban a nők tájékzttabbak. Anyagi helyzet alapján, a Plgárőrséget és a Zuglói Családsegítőt kimagaslóan nagybb arányban ismerik a rssz körülmények között élők. Munkahelyi státusz szerint a Plgárőrséget a teljes munkaidőben dlgzók és a nyugdíjask ismerik a leginkább, míg a tanulók a legkevésbé. Ezzel szemben az Áldzatsegítő Szlgálatt az átlagsnál közel hármszr nagybb arányban ismerik a diákk (28,6%). Az idősebbek általában nagybb arányban hallttak az Áldzatsegítő Szlgálatról és a Kerületőrségről, míg a családsegítő közpntt a évesek fiatalkrú gyermekek szülei - ismerik kimagaslóan a legnagybb arányban. Lakóhely szerint a Plgárőrséget a nagyzuglóiak ismerik a leginkább (70,2%), a törökőriek és a kiszuglóiak a legkevésbé (44,4%). Az Áldzatsegítő Szlgálat átlagn felüli mértékben ismert a Ráksfalván és a Törökőrön, Kiszuglóban élők körében. A Kerületőrséget szintén a nagyzuglóiak (31,6%) és a Herminamező laksai (27,1%) ismerik leginkább. A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntt a Nagyzuglóban, Törökőrön és Kiszuglóban élők ismerik inkább, Herminamező laksai pedig a legkevésbé. 5

6 Bűncselekmények áldzatai A közvélemény-kutatás tanúsága szerint a zuglói felnőtt laksság többsége környezetében nem történt bűncselekmény az elmúlt öt évben (52,7%). Minden ötödik megkérdezett áldzata vlt valamilyen bűncselekménynek (20,2%), minden nylcadik válaszadó közeli hzzátartzójával (12,4%) és minden hetedik ember közvetlen környezetében történt (14,7%) már valamilyen bűncselekmény az elmúlt időszakban. A férfiakat inkább érte ilyen jellegű atrcitás (22,6%), mint a nőket (18,3%). A férfiak nagybb arányban tudnak lyan közeli hzzátartzóról is, aki bűncselekmény áldzatául esett., a nők visznt kétszer akkra arányban hallttak ilyen esetről a közvetlen környezetükben. Az évesek több mint negyedét érte már valamilyen támadás (27,8%), a 30 év alattiak esetében ugyanez az arány csupán 10,8 százalék, a többi krcsprtban pedig százalék. A év közöttiek közeli hzzátartzóinak közel ötödével történt már valamilyen bűncselekmény, közvetlen környezetükben pedig az évesek és a évesek hallttak ilyenről a legnagybb arányban. A tanulók közül senki sem nyilatkztt úgy, hgy ő maga áldzata vlt már valamilyen bűncselekménynek, az aktív keresőknek visznt több mint a negyede, a nyugdíjasknak az ötöde vlt már áldzat. A háztartás létszámának növekedésével kis mértékben nő azk aránya, akik ellen elkövettek az elmúlt öt évben valamilyen bűncselekményt. Szintén nő a családmérettel azk aránya, akiknek a közvetlen hzzátartzóival történt ilyesmi. Minél régebb óta él valaki Zuglóban, annál kisebb arányban érte valamilyen bűntett a kerületben. Alsóráks (22,1%), Istvánmező és a Vársliget laksai körében felülreprezentált kis mértékben az áldzatk aránya (21,6%), míg Herminamezőn élők közt találunk a legkevesebb áldzatt (13,9%). Visznt ez utóbbi csprt ötödének (20,4%) van lyan hzzátartzója, akit ért már valamilyen bűncselekmény a kerületben, ugyanez az arány Ráksfalván csupán 7,9, Istvánmezőn és a Vársligetben 8,8, Alsóráksn 9,8 százalék. Összességében Istvánmező és a Vársliget laksaival, valamint azk közvetlen környezetével történt a legkevesebb bűncselekmény a válaszk arányai szerint (61,6 százalék nem tud ilyen bűntettről, míg átlagsan ez az arány 52,7%). 6

7 Bűncselekmények áldzatai Azkat a felnőtteket, akiket - vagy akik környezetét - ért valamilyen bűncselekmény az elmúlt öt évben arról is megkérdeztük, hgy legutljára milyen jellegű bűntett áldzatai vltak. Az áldzatk hármnegyedét vagyna elleni támadás, negyedét személye elleni támadás érte. A bűncselekmények jellege több demgráfiai váltzóval nem mutattt szignifikáns összefüggést, így a nemmel, az isklai végzettséggel, az anyagi helyzettel, vagy azzal, hgy mióta él Zuglóban. Jelentős különbség figyelhető meg aznban aszerint, hgy van-e 18 év alatti gyermeke a megkérdezettnek vagy sem. Míg a gyerekesek 6,5 százalékát érte személye elleni támadás, addig ez az arány a gyermektelenek, vagy a felnőtt krúak szülei esetében 31,3 százalék. A háztartás létszámának növekedésével egyenes arányban nő azk aránya, akit vagyna elleni támadás ért (4-12 fős háztartáskban 92,1 %, egyfős háztartáskban 64,2%). A részmunkaidőben dlgzók többségét személy elleni támadás ért, ha valamilyen bűncselekmény áldzata vlt (54,5%). Ugyanez az arány a diákk esetében 46,4, a nyugdíjask esetében 29,1 százalék, míg a teljes munkaidőben dlgzóknál csupán 16,1 százalék. Ráksfalva és Herminamező áldzatainak több mint harmadát, Istvánmező, Vársliget és Alsóráks több mint ötödét fizikailag is bántalmazták a bűncselekmények srán. Nagyzuglóban, Törökőr és Kiszuglóban a vagyn elleni bűntettek aránya felülreprezentált. A megkérdezettek, valamint közeli hzzátartzójuk több mint hármnegyedét vagyn elleni támadás ért legutljára, míg a közvetlen környezetükben ez az arány alig több mint kétharmad (65,3%). 7

8 Kihez frdulnak segítségért Azkat a megkérdezetteket, akik áldzatai vltak valamilyen bűncselekménynek, vagy közeli hzzátartzójukat ért valamilyen bűntett, arról is megkérdeztük, hgy kihez frdultak segítségért. Külön kitért a kérdőív arra is, hgy az egyes szervezetektől kaptt szlgáltatáskkal mennyire elégedettek az emberek, aznban a nagyn alacsny esetszám miatt ezt a kérdést csupán a rendőrség esetében tudjuk érdemben megvizsgálni. A rendőrséghez több mint 20 százalékkal nagybb arányban frdultak a nők bűntett esetén, mint a férfiak. Az életkr előrehaladtával 60 éves krig jelentősen nő azk aránya, akik jelentették az adtt bűncselekményt a rendőrségnek, míg a 30 év alattiaknak csupán 48,9 százaléka, az éveseknek a 89,4 százaléka hívta ki a rendőrséget. Jelentősen gyakrabban frdulnak az emberek a rendőrséghez vagyn elleni támadás esetén. Az esetek 74,9 százalékában kihívták ilyenkr a rendőrséget, míg ez az arány a személy elleni támadásk esetén csupán 60 százalék. Azknak a megkérdezetteknek, akik a rendőrséghez frdultak, közel fele elégedett vlt az tt kaptt szlgáltatással (25,1 százalékuk teljes mértékben, 18,5 százalékuk inkább elégedett), aznban közel ötödük egyáltalán nem (18,9%), hatduk (16,3%) inkább nem vlt elégedett. A demgráfiai dimenziók többségével nem mutattt szignifikáns összefüggést a kérdés, aznban a munkahelyi státusz alapján megfigyelhetjük, hgy a legkevésbé a diákk alkttak pzitív véleményt (2,0) a rendőrség munkájáról. Terület szerint a Törökőr és Kiszugló áldzatainak vlt a legjbb tapasztalata a rendőrséggel (4,04), míg a Herminamenző (2,21) és az Istvánmező, valamint a Vársliget laksainak a legkevésbé (2,94). Pzitívabb véleményt alakítttak ki a rendőrségről azk a válaszadók, akikkel a bűncselekmény történt (3,34), mint azk, akiknek közeli hzzátartzójával történt az eset. 8

9 Mennyire elégedett Ön a közbiztnsággal Zuglóban? (%) 8,1 12,8 37,4 29,9 9,3 2, Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Közepes Inkább elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja/nem válaszl 9

10 lakóhely mióta él Zuglóba n munkahelyi státusz gyerek anyagi helyzet isklai végzettség nem Férfi Nő 8 általáns vagy alacsnyabb Szakiskla vagy szakmunkásképző Középisklai érettségi Főisklai vagy egyetemi diplma Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó Van 18 év alatti gyereke Nincs Teljes munkaidőben dlgzik Részmunkaidőben dlgzik Diák Nyugdíjas Egyéb inaktív Több mint 30 éve Több mint 10 éve Kevesebb mint 10 éve Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Mennyire elégedett a közbiztnsággal Zuglóban? (1-5-ig tartó skála átlagai) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,33 3,38 3,29 3,25 3,31 3,31 3,40 3,04 3,43 3,57 3,48 3,31 3,43 3,17 3,74 3,20 3,33 3,01 3,58 3,70 3,40 3,46 2,91 3,39 3,18 3,39 10

11 Mennyire elégedett Ön itt a 14. kerületben a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel, megtett lépésekkel az elmúlt években? (%) 9,5 9,4 20,2 16,2 10,1 34, Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Közepes Inkább elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja/nem válaszl 11

12 lakóhely mióta él Zuglóban munkahelyi státusz kr háztartás létszáma gyerek nem Mennyire elégedett a 14. kerületben a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel, megtett lépésekkel az elmúlt években? (Nem tudja / nem válaszl százaléks aránya) Férfi Nő Van 18 év alatti gyereke Nincs 1 fő 2 fő 3 fő 4-12 fő éves éves éves éves 60+ éves Teljes munkaidőben dlgzik Részmunkaidőben dlgzik Diák Nyugdíjas Egyéb inaktív Több mint 30 éve Több mint 10 éve Kevesebb mint 10 éve Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14,5% 21,1% 25,4% 34,6% 37,9% 32,0% 32,0% 30,0% 28,7% 30,6% 28,9% 28,0% 28,0% 27,6% 36,8% 36,0% 37,1% 35,3% 36,2% 34,3% 38,3% 33,9% 40,4% 44,5% 47,0% 48,7% 47,0% 46,9% 12

13 lakóhely kivel történt kr háztartás létszáma gyerek anyagi helyzet nem Mennyire elégedett a 14. kerületben a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel, megtett lépésekkel az elmúlt években? (1-5-ig tartó skála átlagai) Férfi Nő Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó Van 18 év alatti gyereke Nincs 1 fő 2 fő 3 fő 4-12 fő éves éves éves éves 60+ éves Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal valakivel a közvetlen környezetemből Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2,38 2,56 3,13 3,31 2,99 2,78 3,27 3,30 2,76 3,22 3,39 3,18 3,17 2,81 3,03 3,01 3,17 3,22 3,18 3,00 3,18 3,26 3,29 3,04 3,30 3,69 13

14 Halltt Ön az alábbi szervezetekről: (%) Plgárőrség 61,4 30,1 8,6 Áldzatsegítő Szlgálat 10,9 8,2 80,7,2 Kerületőrség 19,1 21,3 59,5,2 Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpnt 37,7 30,9 31, Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 14

15 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Halltt Ön a? (nemek szerint) 65,9% 57,6% 61,4% Plgárőrségről? 26,2% 33,2% 30,1% 7,9% 9,2% 8,6% 8,1% 8,3% 13,1% 10,9% 8,1% 8,2% Áldzatsegítőről? 83,3% 78,5% 80,7% 20,9% 17,6% 19,1% 23,6% 19,2% 21,3% 55,0% 63,2% 59,5% 33,6% 41,0% 37,7%...Kerületőrségről? 31,8% 30,1% 30,9% 34,5% 28,9% 31,4% Igen, és ismerem is a tevékenységét...zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem 15,2%,4%,2%,5%,2%

16 Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó éves éves éves éves 60+ éves éves éves éves éves 60+ éves Halltt Ön a? (anyagi helyzet és életkr szerint)...plgárőrségről? 70,5% 61,8% 54,3% 61,4% 24,9% 29,1% 34,4% 30,1% 4,7% 9,1% 11,3% 8,6%...Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? 35,6% 31,9% 37,7% 52,8% 23,2% 34,6% 30,9% 26,9% 20,2% 29,8% 44,9% 31,4% 14,9% 2,6% 6,7% 5,8% 10,9% 8,0% 9,8% 9,8% 12,2% 12,5% 10,9% 8,2% 82,6% 87,5% 79,7% 80,3% 74,9% 80,7% 23,1% 13,8% 18,1% 24,1% 18,3% 19,1% 17,4%...Áldzatsegítő Szlgálatról?...Kerületőrségről? 17,9% 26,1% 19,5% 24,8% 21,3% 59,0% 68,8% 55,8% 54,9% 56,9% 59,5% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 1,4%,3%,2% 1,5%,2% 16

17 Halltt Ön a? (munkahelyi státusz szerint)...plgárőrségről? Teljes munkaidőben dlgzik 63,1% 29,4% 7,4% Részmunkaidőben dlgzik 58,1% 37,1% 4,8% Diák 52,9% 25,7% 21,4% Nyugdíjas 62,6% 28,0% 9,4% Egyéb inaktív 60,5% 34,4% 5,1% 61,4% 30,1% 8,6%...Áldzatsegítő Szlgálatról? Teljes munkaidőben dlgzik 8,0% 4,8% 87,3% Részmunkaidőben dlgzik 6,5% 9,7% 80,6% 3,2% Diák 28,6% 71,4% Nyugdíjas 11,9% 12,2% 75,5%,3% Egyéb inaktív 5,7% 12,7% 81,6% 10,9% 8,2% 80,7%,2% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 17

18 Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Halltt Ön a? (lakóhely szerint) Plgárőrségről? 63,3% 58,2% 61,5% 63,7% 70,2% 44,4% 61,4% 44,4% 25,6% 37,6% 28,4% 29,0% 25,4% 30,1% 11,0% 4,2% 10,1% 7,3% 4,4% 11,1% 8,6% 16,7% 15,2% 27,1% 11,4% 31,6% 21,4% 19,1% 17,1%...Kerületőrségről? 24,9% 19,4% 16,8% 16,7% 24,5% 21,3% 57,9% 65,5% 56,1% 71,5% 51,8% 54,1% 59,5%...Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? 38,0% 39,8% 29,6% 35,8% 41,6% 40,4% 37,7% 28,3% 35,5% 31,5% 23,6% 38,1% 33,3% 30,9% 33,7% 24,7% 38,9% 40,7% 20,4% 26,3% 31,4% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem 18,5%,2%

19 Halltt Ön a? (háztartásnagyság szerint)...áldzatsegítő Szlgálatról? 1 fő 14,0% 10,5% 75,5% 2 fő 13,1% 6,5% 80,4% 3 fő 6,8% 5,8% 87,4% 4-12 fő 6,5% 10,7% 81,8%,9% 10,9% 8,2% 80,7%,2%...Kerületőrségről? 1 fő 17,6% 29,1% 53,3% 2 fő 21,3% 21,0% 57,7% 3 fő 20,9% 15,2% 63,9% 4-12 fő 14,4% 21,3% 63,4%,9% 19,1% 21,3% 59,5%,2% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 19

20 Halltt Ön a? (bűncselekmények szerint)...áldzatsegítő Szlgálatról? Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal történt Valakivel a közvetlen környezetemből Nem 14,3% 7,9% 7,3% 12,9% 12,2% 6,1% 10,1% 7,8% 10,9% 8,2% 76,8% 79,8% 81,6% 82,0% 80,7% 1,0%,2%,2% Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal történt Valakivel a közvetlen környezetemből Nem Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal történt Valakivel a közvetlen környezetemből Nem...Kerületőrségről? 14,9% 13,7% 21,8% 21,2% 19,1% 16,3% 21,0% 17,0% 24,4% 21,3% 68,8% 65,3% 61,2% 54,0% 59,5%,4%,2%...Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? 33,2% 26,4% 38,4% 42,1% 37,7% 29,7% 48,0% 37,7% 25,4% 30,9% 37,1% 25,6% 24,0% 32,4% 31,4% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem 20

21 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? (%) Igen, velem történt a bűncselekmény 20,2 Igen, közeli hzzátartzómmal történt 12,4 Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt 14,7 Nem 52,

22 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? aszerint, hgy mennyire elégedett a közbiztnsággal Zuglóban Férfi 22,6% 14,2% 9,7% 53,5% Nő 18,3% 11,0% 18,7% 52,1% életkr szerint éves éves éves éves 60+ éves 10,8% 13,4% 17,5% 22,4% 21,9% 27,8% 18,4% 19,0% 8,3% 6,7% 16,8% 21,1% 20,3% 20,2% 6,1% 12,4% 15,2% 14,7% 58,2% 52,5% 42,3% 42,9% 58,4% 52,7% Igen, velem történt a bűncselekmény Igen, közeli hzzátartzómmal történt Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt Nem 22

23 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? munkahelyi státusz szerint Teljes munkaidőben dlgzik 25,7% 16,4% 10,8% 47,1% Részmunkaidőben dlgzik 24,6% 6,6% 23,0% 45,9% Diák 14,3% 25,7% 60,0% Nyugdíjas 20,1% 7,2% 14,8% 57,9% Egyéb inaktív 15,4% 16,0% 16,0% 52,6% háztartás létszáma szerint 1 fő 18,6% 5,5% 16,1% 59,8% 2 fő 18,1% 13,9% 14,2% 53,8% 3 fő 20,1% 14,8% 17,5% 47,6% 4-12 fő 24,2% 16,7% 12,1% 47,0% 20,2% 12,4% 14,7% 52,7% Igen, velem történt a bűncselekmény Igen, közeli hzzátartzómmal történt Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt Nem 23

24 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? aszerint, hgy mióta él Zuglóban Több mint 30 éve 16,1% 13,6% 15,5% 54,8% Több mint 10 éve 19,4% 16,7% 18,1% 45,8% Kevesebb mint 10 éve 27,7% 2,3% 8,5% 61,5% lakóhely szerint Alsóráks 22,1% 9,8% 13,1% 55,0% Ráksfalva 20,7% 7,9% 15,2% 56,1% Herminamező 13,9% 20,4% 17,6% 48,1% Istvánmező, Vársliget 21,6% 8,8% 8,0% 61,6% Nagyzugló 18,3% 17,4% 23,5% 40,9% Törökőr, Kiszugló 20,2% 19,2% 15,2% 45,5% 20,2% 12,4% 14,7% 52,7% Igen, velem történt a bűncselekmény Igen, közeli hzzátartzómmal történt Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt Nem 24

25 Milyen jellegű bűncselekménynek vált áldzatává legutljára? (%) Személye elleni támadás 24,7 Vagyna elleni támadás 75,0 Nem tudja/nem válaszl,

26 Milyen jellegű bűncselekménynek vált áldzatává legutljára? aszerint, hgy van-e 18 év alatti gyereke Van 6,5% 93,5% Nincs 31,3% 68,1%,6% háztartás létszáma szerint 1 fő 34,6% 64,2% 1,2% 2 fő 30,1% 69,3%,6% 3 fő 28,3% 71,7% 4-12 fő 7,9% 92,1% munkahelyi státusz szerint Teljes munkaidőben dlgzik 16,1% 83,9% Részmunkaidőben dlgzik 54,5% 45,5% Diák 46,4% 53,6% Nyugdíjas 29,1% 69,4% 1,5% Egyéb inaktív 18,7% 81,3% 24,7% 75,0%,3% Személye elleni támadás Nem tudja/nem válaszl Vagyna elleni támadás 26

27 Milyen jellegű bűncselekménynek vált áldzatává legutljára? lakóhely szerint Alsóráks 21,7% 78,3% Ráksfalva Herminamező 38,9% 35,1% 61,1% 64,9% Istvánmező, Vársliget 20,8% 77,1% 2,1% Nagyzugló 17,6% 82,4% Törökőr, Kiszugló 18,2% 81,8% aszerint, hgy az elmúlt 5 évben Ő vagy közvetlen környezetéből valaki áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban Velem történt a bűncselekmény 19,8% 79,7%,5% Közeli hzzátartzómmal történt 21,0% 79,0% Valakivel a közvetlen környezetemből 34,7% 65,3% 24,7% 75,0%,3% Személye elleni támadás Nem tudja/nem válaszl Vagyna elleni támadás 27

28 Frdult Ön vagy közeli hzzátartzója segítségért a Rendőrséghez? nem szerint Férfi 60,1% 39,3%,6% Nő 83,4% 11,7% 4,9% életkr szerint éves 48,9% 51,1% éves 68,5% 26,1% 5,4% éves 71,4% 25,0% 3,6% éves 89,4% 10,6% 60+ éves 78,3% 19,3% 2,4% aszerint, hgy milyen jellegű bűncselekmény áldzata vlt legutljára Személye elleni támadás 60,0% 40,0% Vagyna elleni támadás 74,9% 22,0% 3,1% 71,8% 25,6% 2,5% Igen Nem Nem tudja/nem válaszl 28

29 Mennyire vlt elégedett az tt kaptt szlgáltatással? (%) 18,9 16,3 15,9 18,5 25,1 5, Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Közepes Inkább elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja/nem válaszl 29

30 kivel történt lakóhely munkahelyi státusz Mennyire vlt elégedett a rendőrségen kaptt szlgáltatással? (1-5-ig tartó skála átlagai) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Teljes munkaidőben dlgzik 3,15 3,09 Részmunkaidőben dlgzik 4,06 Diák 2,00 Nyugdíjas Egyéb inaktív Alsóráks Ráksfalva 3,26 3,38 3,35 3,11 Herminamező 2,21 Istvánmező, Vársliget 2,94 Nagyzugló 3,45 Törökőr, Kiszugló 4,04 Velem történt a bűncselekmény 3,34 Közeli hzzátartzómmal 2,78 30

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátri Vársi Könyvtárban Készítette: Bényeiné Tóth Júlia könyvtárs Munkatársaimmal, a Nyírbátri Vársi Könyvtár dlgzóival 2014. decemberében lvasói elégedettségi felmérést

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

CSALÁD- POLITIKA. Tartalomjegyzék EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE. Családpolitika 2. Családi adókedvezmény 2

CSALÁD- POLITIKA. Tartalomjegyzék EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE. Családpolitika 2. Családi adókedvezmény 2 Kormányzati Tükör CSALÁD- ÉS KÖZÖSSÉG- POLITIKA EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE Tartalomjegyzék Családpolitika 2 Családi adókedvezmény 2 A gyermekágyi segély kettőről három évre való

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Előzmény... 2 A kutatás célja és módszertana... 3 Közvélemény-kutatás eredményei... 3 Közvélemény-kutatás ábrái...

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A foglalkoztathatóság fejlesztése

A foglalkoztathatóság fejlesztése Készítette: Hrváth Olga A fglalkztathatóság fejlesztése A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

jogok fontosságáról és ismertségérol Magyarországon

jogok fontosságáról és ismertségérol Magyarországon Közvéleménykutatás az emberi jogok fontosságáról és ismertségérol Magyarországon Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 2 Az Emberi Jogok Világnapja és magyarországi környezete 3 A kutatás célja és módszertana

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az országos kompetenciamérések feldolgozásának tapasztalatai Hajdú-Bihar Megyében

Az országos kompetenciamérések feldolgozásának tapasztalatai Hajdú-Bihar Megyében Az rszágs kmpetenciamérések feldlgzásának tapasztalatai Hajdú-Bihar Megyében 2006-tól 2008-ig terjedő időszak Ungvári Jánsné dr. HBM-i PSZ és PSZSZI, Debrecen Országs kmpetenciamérések jgszabályi háttere

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Szlgáltatási Rend GRÁTISZ Kmmunikációs és Jelnyelvi Tlmács Közpnt Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Elláttt terület: Heves megye Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4. Nyitvatartási rend: hétfő szerda

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra. Kriminalisztika, kriminológia 8 óra

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra. Kriminalisztika, kriminológia 8 óra Jgi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra Kriminalisztika, kriminlógia 8 óra A kriminalisztika fgalma, tárgya, felsztása. A kriminalisztika fgalma: a bűncselekmények nymzásának, felderítésének

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN ÉRDEKELT VÁLLALKOZÁSOK INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSAI ÉS IGÉNYEI Kutatás a magyar mezőgazdasági termelők körében 2010 Betekintő A kutatásról A jelentés bemutatja a Farmit.hu nline

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során?

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során? Az egészségügyi felsőktatásban tanuló külföldi diákk az egyetem és a várs életében. Kell-e számlni velük az egyetem és a várs fejlesztése srán? Prf. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Tistyán László PTE ÁOK Magatartástudmányi

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

Pályázati programok, eszközök

Pályázati programok, eszközök Pályázati prgramk, eszközök A prjekt srán valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet meg kívánjuk valósítani az alábbiak szerint. 1. Knferenciák Nyitó- és záró knferencia A TÁMOP 5.6.1.C-11/1 prjekt

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés Készült az Állampolgári részvétel hete 01 program keretén belül 01. szeptember. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben