Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április"

Átírás

1 Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" április 1

2 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala számára a XIV. kerületi felnőtt társadalm közbiztnság- érzetével, bűncselekményekkel, segítő szervezetek ismertségével kapcslatban. A közvélemény-kutatás április 17. és április 23. között készült, amelynek srán 1000 véletlenszerűen kiválaszttt zuglói felnőtt krú személyt kérdezett meg a Strategplis Kft. CATI módszerrel. Az elemzésben közölt adatk legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékpnttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az rszág összes felnőtt laksának megkérdezése eredményezett vlna. 2

3 Általáns vélemények Zugló közbiztnságáról A Strategplis kutatásának tanúsága szerint a zuglói felnőtt laksk több mint harmada elégedett a kerület közbiztnságával (9,3% teljes mértékben, 29,9% inkább elégedett). Szintén a laksság több mint harmada közepesnek tartja a közbiztnságt (37,4%), és a megkérdezettek ötöde elégedetlen e tekintetben (inkább elégedetlen: 12,8%, egyáltalán nem elégedett: 8,1%). Ötös skálán értékeltettük a közbiztnság-érzetet, ahl átlagsan 3,33 értéket adtak a válaszadók, tehát összességében inkább közepesnek tartják a közbiztnságt a kerületben. Csekély különbségeket figyelhetünk meg a demgráfiai dimenziók mentén a témában. A férfiak kis mértékben elégedettebbek, mint a nők. Az isklai végzettség emelkedésével és az anyagi helyzet javulásával kis mértékben fkzódik a közbiztnsággal való elégedettség mértéke. A kiskrú gyermeket nevelők biztnságsabbnak érzik Zuglót. Munkahelyi státusz szerint kimagaslóan a tanulók (3,74) elégedettek leginkább a kerület közbiztnságával, legkevésbé pedig a részmunkaidőben dlgzók (3,17) és a nyugdíjask (3,20). Minél régebb óta él valaki Zuglóban, annál kevésbé érzi biztnságsnak a kerületet. Zugló részei között is érzékelhetünk kisebb különbségeket a kérdés megítélésében. Ráksfalván (3,46) és Alsóráksn (3,4) élők ítélik leginkább biztnságsnak Zuglót, míg a Herminamező laksai (2,91) a legkevésbé. 3

4 Általáns vélemények Zugló közbiztnságáról A közvélemény-kutatás arra is kiterjedt, hgy mennyire elégedettek az emberek a közbiztnsággal kapcslats fejlesztésekkel a kerületben. A zuglóiak negyede elégedett a fejlesztésekkel (10,1 százalék teljes mértékben, 16,2 százalék inkább elégedett), ötöde közepesnek ítélte meg az elmúlt évben megtett lépéseket, míg 9,5 százalék egyáltalán nem, tvábbi 9,4 százalék inkább nem elégedett a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel. Nagy részük, a megkérdezettek több mint harmada (34,6%) nem tudta megítélni a kérdést. A válaszmegtagadók nagy aránya miatt az alábbiakban röviden vázljuk, mely társadalmi csprtk tudták megítélni a kérdést legkevésbé. A 18 év alatti gyermekek szüleinek (44,5%), a nagycsaládsknak (47%), a év közötti krsztálynak (48,7%), valamint a teljes munkaidőben dlgzóknak (47%) és a kevesebb mint 10 éve Zuglóban lakó plgárknak (46,9%) közel fele nem tudta megítélni a kérdést. Az egyedülálló felnőtteknek (nem válaszlók aránya: 25,4%), és a tanulóknak (14,5%) az átlagsnál kifrrttabb véleménye van a kerület közbiztnságának fejlesztésével kapcslatban. Minél régebb óta lakik valaki Zuglóban, annál inkább tudtt válaszlni a kérdésre. A lakóhely szerint, a Törökőrön és Kiszuglóban élők válaszltak legkevésbé a kérdésre, míg a nagyzuglóiaknak van a leginkább kialakult véleménye a közbiztnsággal kapcslats fejlesztésekről (nem válaszlók aránya: 21,1%). A kérdést megítélni tudók közül a férfiak kis mértékben elégedettebbek a fejlesztésekkel, mint a nők. Az anyagi helyzet javulásával egyenes arányban nő a biztnságsság felé tett lépésekkel való elégedettség mértéke. Azk a válaszlók, akiknek nincs 18 év alatti gyermeke szintén pzitívabban látják a közbiztnsággal kapcslats fejlesztéseket, mint akiknek van. A háztartás létszámának emelkedésével csökken az elégedettség a témában. Terület szerint a Törökőrben, Kiszuglóban, Istvánmezőn és a Vársligetben élő válaszadók elégedettebbek az áltagnál. Azk a válaszadók, akik személyesen áldzatául estek valamilyen bűncselekménynek az elmúlt öt évben, az átlagnál jelentősen elégedetlenebbek a közbiztnsággal kapcslats fejlesztésekkel (2,56, átlag: 3,13 az ötös skálán). 4

5 Szervezetek ismertsége A felmérés srán fény derült arra is, hgy a laksk az általunk felsrlt szervezetek közül a Plgárőrséget ismerik kimagaslóan a legnagybb arányban, míg az Áldzatsegítő Szlgálatt a legkevésbé. Közel kétharmada a megkérdezetteknek (61,4%) ismeri a Plgárőrség tevékenységét, tvábbi 30,1 százalék halltt róla, bár a munkáját nem ismeri. Minden harmadik XIV. kerületi felnőtt ismeri a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpnt tevékenységét (37,7%), aznban közel minden harmadik ember (31,4%) még nem is halltt róla. Nemek szerint a Plgárőrségről és a Kerületőrségről nagybb arányban hallttak a férfiak, míg az Áldzatsegítő Szlgálattal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Közpnttal kapcslatban a nők tájékzttabbak. Anyagi helyzet alapján, a Plgárőrséget és a Zuglói Családsegítőt kimagaslóan nagybb arányban ismerik a rssz körülmények között élők. Munkahelyi státusz szerint a Plgárőrséget a teljes munkaidőben dlgzók és a nyugdíjask ismerik a leginkább, míg a tanulók a legkevésbé. Ezzel szemben az Áldzatsegítő Szlgálatt az átlagsnál közel hármszr nagybb arányban ismerik a diákk (28,6%). Az idősebbek általában nagybb arányban hallttak az Áldzatsegítő Szlgálatról és a Kerületőrségről, míg a családsegítő közpntt a évesek fiatalkrú gyermekek szülei - ismerik kimagaslóan a legnagybb arányban. Lakóhely szerint a Plgárőrséget a nagyzuglóiak ismerik a leginkább (70,2%), a törökőriek és a kiszuglóiak a legkevésbé (44,4%). Az Áldzatsegítő Szlgálat átlagn felüli mértékben ismert a Ráksfalván és a Törökőrön, Kiszuglóban élők körében. A Kerületőrséget szintén a nagyzuglóiak (31,6%) és a Herminamező laksai (27,1%) ismerik leginkább. A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntt a Nagyzuglóban, Törökőrön és Kiszuglóban élők ismerik inkább, Herminamező laksai pedig a legkevésbé. 5

6 Bűncselekmények áldzatai A közvélemény-kutatás tanúsága szerint a zuglói felnőtt laksság többsége környezetében nem történt bűncselekmény az elmúlt öt évben (52,7%). Minden ötödik megkérdezett áldzata vlt valamilyen bűncselekménynek (20,2%), minden nylcadik válaszadó közeli hzzátartzójával (12,4%) és minden hetedik ember közvetlen környezetében történt (14,7%) már valamilyen bűncselekmény az elmúlt időszakban. A férfiakat inkább érte ilyen jellegű atrcitás (22,6%), mint a nőket (18,3%). A férfiak nagybb arányban tudnak lyan közeli hzzátartzóról is, aki bűncselekmény áldzatául esett., a nők visznt kétszer akkra arányban hallttak ilyen esetről a közvetlen környezetükben. Az évesek több mint negyedét érte már valamilyen támadás (27,8%), a 30 év alattiak esetében ugyanez az arány csupán 10,8 százalék, a többi krcsprtban pedig százalék. A év közöttiek közeli hzzátartzóinak közel ötödével történt már valamilyen bűncselekmény, közvetlen környezetükben pedig az évesek és a évesek hallttak ilyenről a legnagybb arányban. A tanulók közül senki sem nyilatkztt úgy, hgy ő maga áldzata vlt már valamilyen bűncselekménynek, az aktív keresőknek visznt több mint a negyede, a nyugdíjasknak az ötöde vlt már áldzat. A háztartás létszámának növekedésével kis mértékben nő azk aránya, akik ellen elkövettek az elmúlt öt évben valamilyen bűncselekményt. Szintén nő a családmérettel azk aránya, akiknek a közvetlen hzzátartzóival történt ilyesmi. Minél régebb óta él valaki Zuglóban, annál kisebb arányban érte valamilyen bűntett a kerületben. Alsóráks (22,1%), Istvánmező és a Vársliget laksai körében felülreprezentált kis mértékben az áldzatk aránya (21,6%), míg Herminamezőn élők közt találunk a legkevesebb áldzatt (13,9%). Visznt ez utóbbi csprt ötödének (20,4%) van lyan hzzátartzója, akit ért már valamilyen bűncselekmény a kerületben, ugyanez az arány Ráksfalván csupán 7,9, Istvánmezőn és a Vársligetben 8,8, Alsóráksn 9,8 százalék. Összességében Istvánmező és a Vársliget laksaival, valamint azk közvetlen környezetével történt a legkevesebb bűncselekmény a válaszk arányai szerint (61,6 százalék nem tud ilyen bűntettről, míg átlagsan ez az arány 52,7%). 6

7 Bűncselekmények áldzatai Azkat a felnőtteket, akiket - vagy akik környezetét - ért valamilyen bűncselekmény az elmúlt öt évben arról is megkérdeztük, hgy legutljára milyen jellegű bűntett áldzatai vltak. Az áldzatk hármnegyedét vagyna elleni támadás, negyedét személye elleni támadás érte. A bűncselekmények jellege több demgráfiai váltzóval nem mutattt szignifikáns összefüggést, így a nemmel, az isklai végzettséggel, az anyagi helyzettel, vagy azzal, hgy mióta él Zuglóban. Jelentős különbség figyelhető meg aznban aszerint, hgy van-e 18 év alatti gyermeke a megkérdezettnek vagy sem. Míg a gyerekesek 6,5 százalékát érte személye elleni támadás, addig ez az arány a gyermektelenek, vagy a felnőtt krúak szülei esetében 31,3 százalék. A háztartás létszámának növekedésével egyenes arányban nő azk aránya, akit vagyna elleni támadás ért (4-12 fős háztartáskban 92,1 %, egyfős háztartáskban 64,2%). A részmunkaidőben dlgzók többségét személy elleni támadás ért, ha valamilyen bűncselekmény áldzata vlt (54,5%). Ugyanez az arány a diákk esetében 46,4, a nyugdíjask esetében 29,1 százalék, míg a teljes munkaidőben dlgzóknál csupán 16,1 százalék. Ráksfalva és Herminamező áldzatainak több mint harmadát, Istvánmező, Vársliget és Alsóráks több mint ötödét fizikailag is bántalmazták a bűncselekmények srán. Nagyzuglóban, Törökőr és Kiszuglóban a vagyn elleni bűntettek aránya felülreprezentált. A megkérdezettek, valamint közeli hzzátartzójuk több mint hármnegyedét vagyn elleni támadás ért legutljára, míg a közvetlen környezetükben ez az arány alig több mint kétharmad (65,3%). 7

8 Kihez frdulnak segítségért Azkat a megkérdezetteket, akik áldzatai vltak valamilyen bűncselekménynek, vagy közeli hzzátartzójukat ért valamilyen bűntett, arról is megkérdeztük, hgy kihez frdultak segítségért. Külön kitért a kérdőív arra is, hgy az egyes szervezetektől kaptt szlgáltatáskkal mennyire elégedettek az emberek, aznban a nagyn alacsny esetszám miatt ezt a kérdést csupán a rendőrség esetében tudjuk érdemben megvizsgálni. A rendőrséghez több mint 20 százalékkal nagybb arányban frdultak a nők bűntett esetén, mint a férfiak. Az életkr előrehaladtával 60 éves krig jelentősen nő azk aránya, akik jelentették az adtt bűncselekményt a rendőrségnek, míg a 30 év alattiaknak csupán 48,9 százaléka, az éveseknek a 89,4 százaléka hívta ki a rendőrséget. Jelentősen gyakrabban frdulnak az emberek a rendőrséghez vagyn elleni támadás esetén. Az esetek 74,9 százalékában kihívták ilyenkr a rendőrséget, míg ez az arány a személy elleni támadásk esetén csupán 60 százalék. Azknak a megkérdezetteknek, akik a rendőrséghez frdultak, közel fele elégedett vlt az tt kaptt szlgáltatással (25,1 százalékuk teljes mértékben, 18,5 százalékuk inkább elégedett), aznban közel ötödük egyáltalán nem (18,9%), hatduk (16,3%) inkább nem vlt elégedett. A demgráfiai dimenziók többségével nem mutattt szignifikáns összefüggést a kérdés, aznban a munkahelyi státusz alapján megfigyelhetjük, hgy a legkevésbé a diákk alkttak pzitív véleményt (2,0) a rendőrség munkájáról. Terület szerint a Törökőr és Kiszugló áldzatainak vlt a legjbb tapasztalata a rendőrséggel (4,04), míg a Herminamenző (2,21) és az Istvánmező, valamint a Vársliget laksainak a legkevésbé (2,94). Pzitívabb véleményt alakítttak ki a rendőrségről azk a válaszadók, akikkel a bűncselekmény történt (3,34), mint azk, akiknek közeli hzzátartzójával történt az eset. 8

9 Mennyire elégedett Ön a közbiztnsággal Zuglóban? (%) 8,1 12,8 37,4 29,9 9,3 2, Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Közepes Inkább elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja/nem válaszl 9

10 lakóhely mióta él Zuglóba n munkahelyi státusz gyerek anyagi helyzet isklai végzettség nem Férfi Nő 8 általáns vagy alacsnyabb Szakiskla vagy szakmunkásképző Középisklai érettségi Főisklai vagy egyetemi diplma Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó Van 18 év alatti gyereke Nincs Teljes munkaidőben dlgzik Részmunkaidőben dlgzik Diák Nyugdíjas Egyéb inaktív Több mint 30 éve Több mint 10 éve Kevesebb mint 10 éve Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Mennyire elégedett a közbiztnsággal Zuglóban? (1-5-ig tartó skála átlagai) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,33 3,38 3,29 3,25 3,31 3,31 3,40 3,04 3,43 3,57 3,48 3,31 3,43 3,17 3,74 3,20 3,33 3,01 3,58 3,70 3,40 3,46 2,91 3,39 3,18 3,39 10

11 Mennyire elégedett Ön itt a 14. kerületben a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel, megtett lépésekkel az elmúlt években? (%) 9,5 9,4 20,2 16,2 10,1 34, Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Közepes Inkább elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja/nem válaszl 11

12 lakóhely mióta él Zuglóban munkahelyi státusz kr háztartás létszáma gyerek nem Mennyire elégedett a 14. kerületben a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel, megtett lépésekkel az elmúlt években? (Nem tudja / nem válaszl százaléks aránya) Férfi Nő Van 18 év alatti gyereke Nincs 1 fő 2 fő 3 fő 4-12 fő éves éves éves éves 60+ éves Teljes munkaidőben dlgzik Részmunkaidőben dlgzik Diák Nyugdíjas Egyéb inaktív Több mint 30 éve Több mint 10 éve Kevesebb mint 10 éve Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14,5% 21,1% 25,4% 34,6% 37,9% 32,0% 32,0% 30,0% 28,7% 30,6% 28,9% 28,0% 28,0% 27,6% 36,8% 36,0% 37,1% 35,3% 36,2% 34,3% 38,3% 33,9% 40,4% 44,5% 47,0% 48,7% 47,0% 46,9% 12

13 lakóhely kivel történt kr háztartás létszáma gyerek anyagi helyzet nem Mennyire elégedett a 14. kerületben a közbiztnsággal összefüggő fejlesztésekkel, megtett lépésekkel az elmúlt években? (1-5-ig tartó skála átlagai) Férfi Nő Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó Van 18 év alatti gyereke Nincs 1 fő 2 fő 3 fő 4-12 fő éves éves éves éves 60+ éves Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal valakivel a közvetlen környezetemből Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2,38 2,56 3,13 3,31 2,99 2,78 3,27 3,30 2,76 3,22 3,39 3,18 3,17 2,81 3,03 3,01 3,17 3,22 3,18 3,00 3,18 3,26 3,29 3,04 3,30 3,69 13

14 Halltt Ön az alábbi szervezetekről: (%) Plgárőrség 61,4 30,1 8,6 Áldzatsegítő Szlgálat 10,9 8,2 80,7,2 Kerületőrség 19,1 21,3 59,5,2 Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpnt 37,7 30,9 31, Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 14

15 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Halltt Ön a? (nemek szerint) 65,9% 57,6% 61,4% Plgárőrségről? 26,2% 33,2% 30,1% 7,9% 9,2% 8,6% 8,1% 8,3% 13,1% 10,9% 8,1% 8,2% Áldzatsegítőről? 83,3% 78,5% 80,7% 20,9% 17,6% 19,1% 23,6% 19,2% 21,3% 55,0% 63,2% 59,5% 33,6% 41,0% 37,7%...Kerületőrségről? 31,8% 30,1% 30,9% 34,5% 28,9% 31,4% Igen, és ismerem is a tevékenységét...zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem 15,2%,4%,2%,5%,2%

16 Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó Rssz Nem is jó, nem is rssz Jó éves éves éves éves 60+ éves éves éves éves éves 60+ éves Halltt Ön a? (anyagi helyzet és életkr szerint)...plgárőrségről? 70,5% 61,8% 54,3% 61,4% 24,9% 29,1% 34,4% 30,1% 4,7% 9,1% 11,3% 8,6%...Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? 35,6% 31,9% 37,7% 52,8% 23,2% 34,6% 30,9% 26,9% 20,2% 29,8% 44,9% 31,4% 14,9% 2,6% 6,7% 5,8% 10,9% 8,0% 9,8% 9,8% 12,2% 12,5% 10,9% 8,2% 82,6% 87,5% 79,7% 80,3% 74,9% 80,7% 23,1% 13,8% 18,1% 24,1% 18,3% 19,1% 17,4%...Áldzatsegítő Szlgálatról?...Kerületőrségről? 17,9% 26,1% 19,5% 24,8% 21,3% 59,0% 68,8% 55,8% 54,9% 56,9% 59,5% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 1,4%,3%,2% 1,5%,2% 16

17 Halltt Ön a? (munkahelyi státusz szerint)...plgárőrségről? Teljes munkaidőben dlgzik 63,1% 29,4% 7,4% Részmunkaidőben dlgzik 58,1% 37,1% 4,8% Diák 52,9% 25,7% 21,4% Nyugdíjas 62,6% 28,0% 9,4% Egyéb inaktív 60,5% 34,4% 5,1% 61,4% 30,1% 8,6%...Áldzatsegítő Szlgálatról? Teljes munkaidőben dlgzik 8,0% 4,8% 87,3% Részmunkaidőben dlgzik 6,5% 9,7% 80,6% 3,2% Diák 28,6% 71,4% Nyugdíjas 11,9% 12,2% 75,5%,3% Egyéb inaktív 5,7% 12,7% 81,6% 10,9% 8,2% 80,7%,2% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 17

18 Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Alsóráks Ráksfalva Herminamező Istvánmező, Vársliget Nagyzugló Törökőr, Kiszugló Halltt Ön a? (lakóhely szerint) Plgárőrségről? 63,3% 58,2% 61,5% 63,7% 70,2% 44,4% 61,4% 44,4% 25,6% 37,6% 28,4% 29,0% 25,4% 30,1% 11,0% 4,2% 10,1% 7,3% 4,4% 11,1% 8,6% 16,7% 15,2% 27,1% 11,4% 31,6% 21,4% 19,1% 17,1%...Kerületőrségről? 24,9% 19,4% 16,8% 16,7% 24,5% 21,3% 57,9% 65,5% 56,1% 71,5% 51,8% 54,1% 59,5%...Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? 38,0% 39,8% 29,6% 35,8% 41,6% 40,4% 37,7% 28,3% 35,5% 31,5% 23,6% 38,1% 33,3% 30,9% 33,7% 24,7% 38,9% 40,7% 20,4% 26,3% 31,4% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem 18,5%,2%

19 Halltt Ön a? (háztartásnagyság szerint)...áldzatsegítő Szlgálatról? 1 fő 14,0% 10,5% 75,5% 2 fő 13,1% 6,5% 80,4% 3 fő 6,8% 5,8% 87,4% 4-12 fő 6,5% 10,7% 81,8%,9% 10,9% 8,2% 80,7%,2%...Kerületőrségről? 1 fő 17,6% 29,1% 53,3% 2 fő 21,3% 21,0% 57,7% 3 fő 20,9% 15,2% 63,9% 4-12 fő 14,4% 21,3% 63,4%,9% 19,1% 21,3% 59,5%,2% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem Nem tudja/nem válaszl 19

20 Halltt Ön a? (bűncselekmények szerint)...áldzatsegítő Szlgálatról? Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal történt Valakivel a közvetlen környezetemből Nem 14,3% 7,9% 7,3% 12,9% 12,2% 6,1% 10,1% 7,8% 10,9% 8,2% 76,8% 79,8% 81,6% 82,0% 80,7% 1,0%,2%,2% Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal történt Valakivel a közvetlen környezetemből Nem Velem történt a bűncselekmény Közeli hzzátartzómmal történt Valakivel a közvetlen környezetemből Nem...Kerületőrségről? 14,9% 13,7% 21,8% 21,2% 19,1% 16,3% 21,0% 17,0% 24,4% 21,3% 68,8% 65,3% 61,2% 54,0% 59,5%,4%,2%...Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Közpntról? 33,2% 26,4% 38,4% 42,1% 37,7% 29,7% 48,0% 37,7% 25,4% 30,9% 37,1% 25,6% 24,0% 32,4% 31,4% Igen, és ismerem is a tevékenységét Igen, de nem ismerem a tevékenységét Nem 20

21 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? (%) Igen, velem történt a bűncselekmény 20,2 Igen, közeli hzzátartzómmal történt 12,4 Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt 14,7 Nem 52,

22 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? aszerint, hgy mennyire elégedett a közbiztnsággal Zuglóban Férfi 22,6% 14,2% 9,7% 53,5% Nő 18,3% 11,0% 18,7% 52,1% életkr szerint éves éves éves éves 60+ éves 10,8% 13,4% 17,5% 22,4% 21,9% 27,8% 18,4% 19,0% 8,3% 6,7% 16,8% 21,1% 20,3% 20,2% 6,1% 12,4% 15,2% 14,7% 58,2% 52,5% 42,3% 42,9% 58,4% 52,7% Igen, velem történt a bűncselekmény Igen, közeli hzzátartzómmal történt Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt Nem 22

23 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? munkahelyi státusz szerint Teljes munkaidőben dlgzik 25,7% 16,4% 10,8% 47,1% Részmunkaidőben dlgzik 24,6% 6,6% 23,0% 45,9% Diák 14,3% 25,7% 60,0% Nyugdíjas 20,1% 7,2% 14,8% 57,9% Egyéb inaktív 15,4% 16,0% 16,0% 52,6% háztartás létszáma szerint 1 fő 18,6% 5,5% 16,1% 59,8% 2 fő 18,1% 13,9% 14,2% 53,8% 3 fő 20,1% 14,8% 17,5% 47,6% 4-12 fő 24,2% 16,7% 12,1% 47,0% 20,2% 12,4% 14,7% 52,7% Igen, velem történt a bűncselekmény Igen, közeli hzzátartzómmal történt Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt Nem 23

24 Az elmúlt 5 évben Ön, közeli hzzátartzója vagy valaki közvetlen környezetéből áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban? aszerint, hgy mióta él Zuglóban Több mint 30 éve 16,1% 13,6% 15,5% 54,8% Több mint 10 éve 19,4% 16,7% 18,1% 45,8% Kevesebb mint 10 éve 27,7% 2,3% 8,5% 61,5% lakóhely szerint Alsóráks 22,1% 9,8% 13,1% 55,0% Ráksfalva 20,7% 7,9% 15,2% 56,1% Herminamező 13,9% 20,4% 17,6% 48,1% Istvánmező, Vársliget 21,6% 8,8% 8,0% 61,6% Nagyzugló 18,3% 17,4% 23,5% 40,9% Törökőr, Kiszugló 20,2% 19,2% 15,2% 45,5% 20,2% 12,4% 14,7% 52,7% Igen, velem történt a bűncselekmény Igen, közeli hzzátartzómmal történt Igen, valakivel a közvetlen környezetemből történt Nem 24

25 Milyen jellegű bűncselekménynek vált áldzatává legutljára? (%) Személye elleni támadás 24,7 Vagyna elleni támadás 75,0 Nem tudja/nem válaszl,

26 Milyen jellegű bűncselekménynek vált áldzatává legutljára? aszerint, hgy van-e 18 év alatti gyereke Van 6,5% 93,5% Nincs 31,3% 68,1%,6% háztartás létszáma szerint 1 fő 34,6% 64,2% 1,2% 2 fő 30,1% 69,3%,6% 3 fő 28,3% 71,7% 4-12 fő 7,9% 92,1% munkahelyi státusz szerint Teljes munkaidőben dlgzik 16,1% 83,9% Részmunkaidőben dlgzik 54,5% 45,5% Diák 46,4% 53,6% Nyugdíjas 29,1% 69,4% 1,5% Egyéb inaktív 18,7% 81,3% 24,7% 75,0%,3% Személye elleni támadás Nem tudja/nem válaszl Vagyna elleni támadás 26

27 Milyen jellegű bűncselekménynek vált áldzatává legutljára? lakóhely szerint Alsóráks 21,7% 78,3% Ráksfalva Herminamező 38,9% 35,1% 61,1% 64,9% Istvánmező, Vársliget 20,8% 77,1% 2,1% Nagyzugló 17,6% 82,4% Törökőr, Kiszugló 18,2% 81,8% aszerint, hgy az elmúlt 5 évben Ő vagy közvetlen környezetéből valaki áldzatává vált-e valamilyen bűncselekménynek Zuglóban Velem történt a bűncselekmény 19,8% 79,7%,5% Közeli hzzátartzómmal történt 21,0% 79,0% Valakivel a közvetlen környezetemből 34,7% 65,3% 24,7% 75,0%,3% Személye elleni támadás Nem tudja/nem válaszl Vagyna elleni támadás 27

28 Frdult Ön vagy közeli hzzátartzója segítségért a Rendőrséghez? nem szerint Férfi 60,1% 39,3%,6% Nő 83,4% 11,7% 4,9% életkr szerint éves 48,9% 51,1% éves 68,5% 26,1% 5,4% éves 71,4% 25,0% 3,6% éves 89,4% 10,6% 60+ éves 78,3% 19,3% 2,4% aszerint, hgy milyen jellegű bűncselekmény áldzata vlt legutljára Személye elleni támadás 60,0% 40,0% Vagyna elleni támadás 74,9% 22,0% 3,1% 71,8% 25,6% 2,5% Igen Nem Nem tudja/nem válaszl 28

29 Mennyire vlt elégedett az tt kaptt szlgáltatással? (%) 18,9 16,3 15,9 18,5 25,1 5, Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Közepes Inkább elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja/nem válaszl 29

30 kivel történt lakóhely munkahelyi státusz Mennyire vlt elégedett a rendőrségen kaptt szlgáltatással? (1-5-ig tartó skála átlagai) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Teljes munkaidőben dlgzik 3,15 3,09 Részmunkaidőben dlgzik 4,06 Diák 2,00 Nyugdíjas Egyéb inaktív Alsóráks Ráksfalva 3,26 3,38 3,35 3,11 Herminamező 2,21 Istvánmező, Vársliget 2,94 Nagyzugló 3,45 Törökőr, Kiszugló 4,04 Velem történt a bűncselekmény 3,34 Közeli hzzátartzómmal 2,78 30

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Albert Fruzsina Dávid

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

jogok fontosságáról és ismertségérol Magyarországon

jogok fontosságáról és ismertségérol Magyarországon Közvéleménykutatás az emberi jogok fontosságáról és ismertségérol Magyarországon Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 2 Az Emberi Jogok Világnapja és magyarországi környezete 3 A kutatás célja és módszertana

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey.

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey. Az 50 éven felüli munkavállalók közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

százfokú százalékos megoszlás

százfokú százalékos megoszlás Lakossági kutatás a piacfelügyeletről és a fogyasztói problémákról a konvergencia régiókban 2009. november Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22)

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati,

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Készítette a Veszprémi BEST Bizottság a HU-12-E163-2013-R2 azonosítószámú pályázat keretében. A projektet az Európai Bizottság támogatásával

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008 Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 28 Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért fontos az, milyenek a társas kapcsolataink. Talán mindenkinek

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben