SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN"

Átírás

1 MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZAKMAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ( TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN FRISSÍTETT VÁLTOZAT) FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÉTKEZTETÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN KÉSZÍTETTE: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ELFOGADTA: A NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET MEGBÍZÁSÁBÓL LÉTREJÖTT ALAPSZOLGÁLTATÁSI MUNKACSOPORT A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet megbízásából létrejött Alapszlgáltatási Munkacsprt a szciális szlgáltatást működtető és fenntartó szerveztek segítése és támgatása céljából módszertani ajánláskat fgalmaz meg. Az ajánlásk célja, hgy iránymutatást adjanak adtt tevékenységek ellátásáhz. A módszertani ajánlásk jgi nrmákban előírtakn túli tartalmi elemei nem kötelező érvényűek, hanem a kívánats és elérendő ptimális szlgáltatási elemeket, tevékenység tartalmakat határzzák meg, melynek alkalmazása, felhasználása javaslt étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szlgáltatást végző szakembereknek, a szlgáltatóknak és fenntartóiknak

2 Jgszabályi háttér évi III. törvény a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról (tvábbiakban: Szt.) 92/B. (1) bekezdés c) pnt, (2) bekezdés, 92/C. (1) bekezdés a) pnt - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (tvábbiakban: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) 5. (1) bekezdés d) pnt - 321/2009. (XII. 29.) Krm. rendelet a szciális szlgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről (tvábbiakban: Szmr.) 5. (5) bekezdés, 7. (4) d) pnt, 8. (1) bekezdés c) pnt, 11. (5) bekezdés, 15. (2) bekezdés, 2. számú melléklet 2.1. pnt I. Általáns szabályk A szciális szlgáltatóknak és intézményeknek rendelkeznie kell Szakmai Prgrammal (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) 5. (1) bekezdés d) pnt). A Szakmai Prgram megléte feltétele a működési engedélyeztetési eljárás megindításának. A működési engedély egyik feltétele pedig az, hgy a működést engedélyező szerv felkérésére az illetékes módszertani intézmény véleményezze és jóváhagyja a Szakmai Prgramt. A Szakmai Prgram egy alapdkumentum, amely a szlgáltatás beindításának szükséges feltétele, azaz egyrészt adminisztrációs kötelezettség a működési engedélyeztetési eljárás srán, másrészt funkcióját tekintve egy leíró jellegű intézményi dkumentáció. A Szakmai Prgramt állami fenntartású szlgáltatás esetében az intézményvezető készíti el és a fenntartó hagyja jóvá. (Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pnt) A fenntartói jóváhagyás a gyakrlatban azt jelenti, hgy az intézményvezető által elkészített szakmai prgramt a fenntartó a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatárztt módn testületi ülés (pl.: képviselő testületi ülés, közgyűlés, társulási tanács ülése, illetékes szakbizttság ülése) elé terjeszti, majd a testület dönt a Szakmai Prgram jóváhagyásáról. A jóváhagyást a Szakmai Prgramn a Záradéklás, pecsét vagy bélyegző, illetve a fenntartó képviselőjének aláírása jelzi. A jóváhagyást emellett a testületi ülésről készült jegyzőkönyv kivnatával is igazlni kell, amely tartalmazza a fenntartó jóváhagyó döntését. Az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai prgram jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jgszabályban előírt feltételeknek. (Szt. 92/B. (2) bekezdés) A nem állami fenntartású szlgáltatás Szakmai Prgramját a fenntartó készíti el. (Szt. 92/C. (1) bekezdés a) pnt) A Szakmai Prgramn szerepelnie kell a készítés és jóváhagyás keltének, valamint a fenntartó képviselője aláírásának nem állami fenntartó esetén is. A Szakmai Prgramt bármely szlgáltatást alapvetően beflyásló belső szervezeti adttság, vagy külső környezeti tényező jelentős váltzása esetén módsítani szükséges. A Szakmai Prgramt legalább éves rendszerességgel ajánltt felülvizsgálni és a megváltztt feltételeknek megfelelően módsítani

3 II. A Szakmai Prgrammal kapcslats elvárásk A Szakmai Prgram infrmációt ad a szlgáltatást nyújtóknak, a szlgáltatást igénybe vevőknek, a működést engedélyező szervnek, egyéb érintetteknek, akiknek vagy jgszabályi felhatalmazás alapján, vagy egyéb kból infrmációt kell kapni a szlgáltatás biztsításának keretfeltételeiről és a szlgáltatás tartalmáról. A Szakmai Prgram készítése srán az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani: - nyilvánsság - közérthetőség - áttekinthetőség - egyediség Nyilvánsság A Szakmai Prgram lyan intézményi dkumentáció, amelyet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, illetve hzzátartzója megtekinthet, ezért az ellátttak tájékztatáshz való jgának biztsítása szempntjából is lényeges, hgy a Szakmai Prgram a megfelelő szakmai tartalmmal álljn rendelkezésre. A Szakmai Prgramnak az érintettek számára hzzáférhetőnek és nyilvánsnak kell lennie. A személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. törvény szabályai szerint a Szakmai Prgramt, mint a közfeladatt ellátó szerv működését meghatárzó dkumentumt a nyilvánsság számára hzzáférhetővé kell tenni. A hzzáférés fizikai és elektrnikus elérhetőséget egyaránt jelent. A fizikai hzzáférés biztsítása azt jelenti, hgy a Szakmai Prgramt a szlgáltatásnyújtás helyén (több szlgáltatásnyújtási hely esetén valamennyi helyen) a szlgáltatást igénybe vevők és a szlgáltatást végzők számára elérhetővé kell tenni. Emiatt célszerű gndskdni arról, hgy a Szakmai Prgramból elegendő példányszámú eredeti példány készüljön. Amennyiben ez nem lehetséges, akkr az eredeti Szakmai Prgram hiteles máslatát kell rendelkezésre bcsátani. A Szakmai Prgramt védőbrításban célszerű hirdetőtáblán kifüggeszteni. Amennyiben a dkumentum mérete ezt nem teszi lehetővé, akkr a hirdetőtáblán kell elhelyezni az infrmációt arról, hgy kitől kérhető el megtekintésre a dkumentum. Az elektrnikus infrmációszabadságról szóló évi XC. törvény szerint pedig elektrnikusan is közzé kell tenni, úgy, hgy a hzzáférés legyen ingyenes és annim módn igénybe vehető. A szciális szlgáltatóknak nemcsak arról kell gndskdniuk, hgy saját hnlapjukn közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső ( részére el kell juttatni az előírt adatkat is. Közérthetőség A Szakmai Prgramnak nyelvezetének a hetergén felhasználó csprt miatt közérthetőnek kell lenni, ugyanakkr törekedni kell arra, hgy a hatálys jgszabályi előírásknak megfelelő legyen a fgalmhasználat. Az idegen szavak, kifejezések használatát javaslt mellőzni, illetve célszerű fgalmmagyarázatt tenni az igénybe vevők számára esetleg nem érthető kifejezések, fgalmak mellé

4 Áttekinthetőség A Szakmai Prgrammal kapcslatban elvárás, hgy a dkumentum legyen áttekinthető, igényesen szerkesztett frmátumú. Célszerű követni a Szakmai Prgram tartalmi követelményeire vnatkzó jgszabályi előíráskat pntnként, ez önmagában megadja a dkumentum fizikai felépítését és tartalmilag sem marad ki belőle a kötelezően előírt elem. Több szciális és/vagy gyermekvédelmi szlgáltatást nyújtó intézmény esetében a Szakmai Prgram alapvetően két struktúra alapján épülhet fel: 1. Differenciáltan: az egyes szlgáltatásk önálló Szakmai Prgramjainak összefűzésével, egy általáns szabálykat és az egyes szakmai-szervezeti egységek közti kapcslódási pntkat tárgyaló szakasszal kiegészítetve. Differenciált Szakmai Prgram 2. Integráltan: a Szakmai Prgram jgszabályban meghatárztt kötelező tartalmi elemeinek felsrlása történik az egyes szlgáltatásk vnatkzásában történő alábntással, speciális infrmációk közlésével. Integrált Szakmai Prgram - 4 -

5 A Szakmai Prgram szerkezetére vnatkzóan nincs jgszabályi kötelem, aznban a működési engedélyeztetési eljárás szabályaiból az következik, hgy minden szlgáltatásra vnatkzóan kell Szakmai Prgrammal rendelkezni. A szlgáltató, fenntartó dönthet arról, hgy minden nyújttt szlgáltatásra külön Szakmai Prgramt készít, vagy az integrált struktúrát követi, aznban az előbbi esetben is be kell mutatni az egyes szlgáltatásk közti összefüggéseket, kapcslódási pntkat. Már működő szlgáltatásk és kevésbé váltzékny szlgáltatási stratégia esetén ajánltt az integrált Szakmai Prgram struktúra követése, mivel az egyes szlgáltatáselemek közti összefüggések jbban áttekinthetők. A Szakmai Prgram dkumentum frmázása srán ajánltt az alábbi szabálykat követni: 1. Legyen a Szakmai Prgramnak tartalmjegyzéke, amelyben a törzsdkumentumn kívül a mellékletek, függelékek is jelölve vannak. 2. Az ldalak számzttak legyenek. 3. A fejezet címek, alcímek számzása egységes és flyamats legyen 4. A felsrlásk, táblázatk, diagramk, ábrák aznsan legyenek frmázva (különösen méret, elhelyezés, szegély, stb.) 5. A táblázatk, diagramk, ábrák számzttak legyenek, amelyre a szövegben történjen hivatkzás 6. A dkumentum minden szakasza azns stílusban íródjn (betűtípus, betűméret, srköz, stb. aznssága) Egyediség A Szakmai Prgramnak a szlgáltatásra vnatkzó általáns szabálykn túl tartalmaznia kell knkrétumkat, amely a bemutattt szlgáltatásra egyedileg, tehát térben és időben krlátzttan érvényes, valamint tükröznie kell a szlgáltatás helyi szlgáltató rendszerbe való beágyazttságát, a helyi visznykat. III. A Szakmai Prgram tartalmi elemei A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemeire vnatkzóan a hatálys 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. -a tartalmaz egy általáns főszabályt. A főszabályt az időszaks férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatlt szakmai prgram kivételével valamennyi szciális szlgáltatásra alkalmazni kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátásk, a demens nappali ellátás esetében a főszabály mellett kiegészítő szabályt is tartalmaz a jgszabály adtt szlgáltatást szabályzó szakasza. Szakmai Prgramnak kötelezően tartalmaznia kell az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 5/A. (1) bekezdése szerinti tartalmi elemeket és e szakasz (2) bekezdés szerinti mellékleteket. A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemei az alábbiak: 1. A szlgáltatás céljának, feladatának bemutatása a. a megvalósítani kívánt prgram knkrét bemutatása, a létrejövő kapacitásk, a nyújttt szlgáltatáselemek, tevékenységek leírása, b. a más intézményekkel történő együttműködés módja - 5 -

6 2. Az ellátandó célcsprt jellemzői 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre, rendszeressége, bentlakáss intézmény esetén a gndzási, rehabilitációs és fejlesztési feladatk jellege, tartalma 4. Az ellátás igénybevételének módja 5. A szlgáltatásról szóló tájékztatás helyi módja 6. Az ellátttak és a személyes gndskdást végző személyek jgainak védelmével kapcslats szabályk (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. (1) bekezdés) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: 1. A használt műszaki rendszer leírása 2. A segítségnyújtás - a segélyhívástól a krízishelyzet megldásáig tartó - flyamatának a leírása (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 29. (1) bekezdés a)-b) pnt) Közösségi ellátásk esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: Az egészségügyi szlgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktlógiai gndzóval való együttműködés módja. (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39/K. ) Demens nappali ellátás esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: 1. Az ellátttak állapt-felmérési módszerének bemutatása 2. Az ellátttak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló prgram 3. A biztnságs tárgyi környezet bemutatása 4. A területileg illetékes szakrvsi (pszichiátriai, neurlógiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módja. (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 84/A. (3) bekezdés da)-dd) pntk) A Szakmai Prgram ajánltt, a fentieket kiegészítő tartalmi elemei az alábbiak lehetnek: 1. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása (a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre, rendszeressége pntn belül) 2. Minőségbiztsítás, minőségirányítási rendszer bemutatása 3. Humán erőfrrás gazdálkdás és fejlesztés bemutatása - 6 -

7 A Szakmai Prgramhz kötelezően csatlandó mellékletek az alábbiak: 1. Megállapdásk tervezete az Szt. 94/C. (1) bekezdése alapján az Szt. 94/C. (2) bekezdése szerinti kivételekkel (Szt. 94/C. (1) bekezdése) 2. Szaksíttt ellátást nyújtó szciális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (2) bekezdés b) pnt) 3. Szervezeti és Működési Szabályzat (új szlgáltatás esetén annak tervezete), kivételt képez ez alól az egyszemélyes szlgáltatás, ahl a Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó önkrmányzat képviselő-testületi hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata is lehet (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdés c) pnt) (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. (2) bekezdés) A Szakmai Prgramhz ajánltt csatlni a fentieken kívül az alábbi mellékleteket: 1. Dkumentációs lista (esetlegesen a használt jgszabálymelléklet szerinti és saját készítésű frmanymtatványk gyűjteménye) 2. Házirend (Szciális szlgáltatásnál nem kötelező, csak szciális intézménynél, de amennyiben a szlgáltató úgy dönt, akkr készíthet. Amennyiben van nyitva álló helyisége, akkr házirendről beszélünk, amennyiben nincs nyitva álló helyisége, akkr ún. szlgáltatási rendről. Nappali intézmény esetében is ajánltt csatlni a házirendet a Szakmai Prgramhz. A nappali intézmény házirendjének kötelező elemeit az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 80. szabályzza

8 IV.1. A Szakmai Prgram tartalmi elemeinek részletes bemutatása A Szakmai Prgram kötelező és ajánltt tartalmi elemeiben az alábbi szempntkat javaslt részletesen tárgyalni, kifejteni. IV.1.1. A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemei 1. a szlgáltatás céljának, feladatának bemutatása a. a megvalósítani kívánt prgram knkrét bemutatása, a létrejövő kapacitásk, a nyújttt szlgáltatáselemek, tevékenységek leírása Kifejtésre javaslt tartalm: - a szlgáltató küldetése - a szlgáltató céljai (általáns, speciális) - a szlgáltatási stratégia bemutatása - a szlgáltató Alapító Okiratban meghatárztt alaptevékenysége és egyéb feladatai (kisegítő tevékenységek, vállalkzási tevékenységek) - szlgáltatási kapacitás: szciális szlgáltatásk esetében - hány településen, - hány fő részére (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén hány készülékkel) biztsítja a szlgáltató az ellátást szciális intézmény esetében - férőhelyek száma A szlgáltatás beindításának, működtetésének jelentősége az ellátási területen: az adtt szlgáltatás hiányában milyen főként társadalmi flyamatk lennének tapasztalhatók, a szlgáltatás működtetése ehhez az állapthz képest miben jelent váltzást, előrelépést. A szlgáltatás működtetése várhatóan milyen váltzáskat kz az ellátási területen élők körében. A szlgáltatatás működtetése milyen hatással van a helyi/területi szciálplitikára. Alapszlgáltatásk esetében a szlgáltatatás működtetése miként beflyáslja a bentlakáss intézményekbe és az egészségügyi intézményekbe való felvételt, tvábbá a várakzók számát beflyáslja-e a szlgáltatás nyújtása. Az intézményi ellátásból kilépők számára az utógndzás, nymnkövetés lehetősége biztsíttt-e az adtt alapszlgáltatás által. A szlgáltató által nyújttt szlgáltatás kapacitása (ellátttak száma) miként visznyul az ellátási területen más szlgáltatók által nyújttt szlgáltatási kapacitáskhz ( piaci részesedés ), minőségében mennyiben tér el a nyújttt szlgáltatás a többi szlgáltatástól ( piaci pzícinálás ). Kizárólag új szlgáltatás(k) beindítása esetén kifejtésre javaslt tartalm: A szlgáltatatás beindítását megelőző intézkedések bemutatása, amely kiterjedhet a következőkre: igény- és szükségletfelmérésre (pl. kérdőíves felmérés), annak eredményére a szlgáltatással kapcslatban, erőfrrás feltárásra, frrásszerzésre, pályázati tevékenységre, infrastruktúra kialakítására, fenntartói döntésekre vnatkzó infrmációkra. A már több éve működő szlgáltatásk esetén az szervezet alapítására, a szlgáltatási stratégia váltztatására, a szlgáltatási struktúra módsulására vnatkzó infrmációkat érdemes megjeleníteni

9 A helyi (települési, kistérségi) szciális szlgáltatástervezési kncepciót és egyéb szciális ágazati, vagy területi tervezési dkumentumk, tvábbá statisztikai adatk (KSH, VÁTI SZÁIR, ESKI, stb.) másdelemzés módszerével felhasználhatók. A másdelemzésnél fnts, hgy az adatk az ellátási területre vnatkzzanak, és kellően frissek legyenek. Kifejtésre javaslt tartalm dimenziói: Célszerű külön tárgyalni azkat az intézkedéseket, amelyeket a szlgáltatás tulajdnsa, s amelyeket a szlgáltató tett a szlgáltatásnyújtás megkezdése előtt. (Pl. testületi döntések, önkrmányzatk közti megállapdásk, ellátási szerződés, stb.) b. a más intézményekkel történő együttműködés módja Kifejtésre javaslt tartalm: Intézményi/szervezeti kapcslatháló bemutatása, kitérve arra, hgy mely szervezetekkel frmalizált (írásbeli megállapdással alátámaszttt) az együttműködés, milyen az egyes szervezetekkel a kapcslat intenzitása. Az ellátási terület vnatkzásában valamilyen kból fgva releváns intézményi körre kell kncentrálni. Az együttműködő partnereket településenként javaslt számba venni. A kapcslathálónál különösen az alábbi érintett körrel való együttműködést javaslt bemutatni: - szciális ágazat: egyéb szciális alapszlgáltatást nyújtó szervezetek, szaksíttt szciális ellátást nyújtó szervezetek, gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezetek - egyéb ktatás: felnőttképzés, szakképzés, felsőktatás (a személyi feltételekkel összefüggésben) - egészségügy: házi rvsk, szakrvsk, tthnáplási szlgálat, járóbeteg szakellátás, kórházak, nappali kórház - önkrmányzatk - többcélú társulás munkaszervezete - munkaügyi szervezet - hatóságk és szakhatóságk: vársi gyámhivatal, krmányhivatal és szakigazgatási szervei, különösen: szciális és gyámhivatal, élelmiszerlánc-biztnsági és állategészségügyi igazgatóság, népegészségügyi szakigazgatási szerv - egyházak - civil szervezetek, amelyek a szciális ágazathz kötődő tevékenységet végeznek - helyi lakóközösségek (Csak azkat a szervezeteket, intézményeket javaslt megjeleníteni (de azt név szerint), amelyekkel valós, kétldalú és kölcsönös kapcslatt tart a szlgáltató. Az írásbeli együttműködési megállapdás tényét jelölni javaslt.) Kifejtésre javaslt tartalm dimenziói: Szervezeti kapcslatrendszer működtetésének bemutatásának a dimenziói az alábbiak lehetnek: - kapcslatépítés, - kapcslattartás, - kapcslatsűrűség, - felelősségi körök

10 2. Az ellátandó célcsprt jellemzői Már működő szlgáltatás esetén az ellátásban lévőkre vnatkzóan, új (induló) szlgáltatás esetén a ptenciális elláttti körre szükséges elkészíteni egy lyan elemzést, amelyből egyértelműen kitűnik, hgy a szlgáltató tulajdnképpen kit lát el, vagy tervez ellátni. Az alábbi felsrlásk maximális tervezés szemléletében gyűjtik össze azkat a mutatókat, amelyeket a Szakmai Prgramban meg lehet jeleníteni. A felsrlásból azn tényezőket szükséges kiemelni, amelyek a szciális szlgáltatás/intézmény szempntjából relevánsak az ellátási területen. Minimálisan az ellátási terület településeinek laksságszámát (ha a nyújttt szlgáltatás ellátási területe megyei, vagy rszágs, akkr értelemszerűen a megye laksságát vagy Magyarrszág laksságát szükséges megjeleníteni), a népesség krcsprts bntását minden esetben szükséges megjeleníteni. Kifejtésre javaslt tartalm új, induló szlgáltatás esetén: - ellátási területen végzett szükségletfelmérés, igényfelmérés eredményeinek és módszertanának bemutatása - ellátásba bevnt települések száma, települések laksságszáma, népsűrűség, közigazgatási struktúra (körjegyzőségek, mikrtérségi társulásk, stb.) Figyelemmel kell lenni az Szmr. szabályaira. 321/2009. (XII. 29.) Krm. rendelet 6. (3) Az alapszlgáltatás ellátási területe - a falugndnki és a tanyagndnki szlgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével - legfeljebb a) a fővársra és két - vele szmszéds - kistérségre, vagy b) négy szmszéds - a fővársn kívüli - kistérségre terjedhet ki, amelyet az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek engedélyezése srán külön-külön kell vizsgálni. E szciális szlgáltatásk esetén ellátási területként csak lyan terület határzható meg, ahl a szciális szlgáltató, intézmény a biztsíttt feltételek alapján az alapszlgáltatást nyújtani tudja. (4) A szciális szlgáltató, intézmény alapszlgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátttak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, tvábbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai közpntknak az alapszlgáltatás ellátási területén, vagy - fővársban nyújttt utcai szciális munka esetén - a fővársban kell lennie. - ellátási területen élő laksság népmzgalmi, demgráfiai és szciális jellemző lakónépesség krcsprts, nemenkénti bntásban, település srsan idősellátás esetén kiemelten: 60 éven felüli laksság száma, aránya halálzásk száma (ezer laksra) természetes szaprdás, fgyás (ezer laksra) születéskr várható átlags élettartam (férfiak, nők) öregedési index: az idős népesség (65-X éves) a gyermeknépesség (0-14 éves) százalékában eltartttsági ráta: a gyermekkrú (0-14 éves) és az idős népesség (65-X éves) a éves népesség százalékában krfa (településenként és teljes ellátási területre) laksság egészségi állaptának jellemző (főbb halálzási kk) szenvedélybetegek betegek száma, pszichiátriai betegek száma, fgyatékssággal élők, ezen belül egyes fgyatékssági csprtba tartzók száma

11 etnikai kisebbséghez tartzók száma, aránya háztartásk jellemzői (egyedülállók, házaspárk, házaspárk gyermekkel, illetve több gyermekkel, egyedülállók gyermekkel) laksság isklai végzettsége fglalkztatttsági mutatók (aktívak száma, inaktívak száma, regisztrált munkanélküliek száma, tartós munkanélküliek száma, aktív kereső nélküli családk száma) nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma (öregségi nyugdíj, járadéksk) idősellátás esetén kiemelten fnts! rendszeres pénzbeli ellátáskban részesülők száma (áplási díj, időskrúak járadéka, aktívkrúak ellátása, lakásfenntartási támgatás, közgyógyellátás, adósságcsökkentési támgatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvdáztatási támgatás stb.) eseti pénzbeli ellátáskban részesülők száma (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, stb.) közüzemi díjhátraléksk száma és egyéb típusú adósságterhekkel küzdők becsült száma Egyéb tényezők, amely az ellátási területen élő laksság életminőségét beflyáslja: - az ellátási területen már működő azns szlgáltatástípusban tevékenykedő szlgáltatók jellemzői - az ellátási területen nyújttt egyéb szciális/gyermekjóléti/gyermekvédelmi szlgáltatásk: szciális szlgáltatók, nappali intézmények, átmeneti és tartós bentlakáss intézmények jellemzői - az ellátási terület gazdasági jellemzői nagybb munkáltatók védett fglalkztatást nyújtók az egyes gazdasági ágazatkban dlgzók száma (mezőgazdaság, ipar, szlgáltató szektr, közszlgáltatásk) vállalkzásk száma közlekedés jellemzői - az ellátási területen nyújttt humán közszlgáltatásk jellemzői: közktatás közművelődés egészségügy Kifejtésre javaslt már működő szlgáltatás esetén: Már működő szlgáltatás esetén a meglévő igénybe vevői kör jellemzőit javaslt bemutatni, dinamikus mutatókkal jellemezni, különösen az alábbi adatkat: igénybe vevők száma (megállapdással rendelkezők száma) várakzók száma (kapacitás hiány miatt el nem láttt igénybe vételt kérelmezők száma) ptenciális igénybe vevői kör nagysága (lehetséges igénybe vevők) igénybe vevők életkr szerinti megszlása igénybe vevők jövedelmi helyzete

12 Az igénybe vevők körének jellemzőinek bemutatása srán a lehetséges szempntk az alábbiak: Falu- és tanyagndnki szlgáltatás ellátási terület teljes lakssága (falugndnki szlgáltatás esetén település(ek), tanyagndnki szlgáltatás esetén településrész(ek) laksainak száma) igénybe vevők közül: rendszeres igénybe vevő (rendszeresség jelölésével: napnta többször, napnta, hetente többször, hetente, havnta többször) alkalmi igénybe vevő egyéni igénybe vevő csprts igénybe vevő csak szállítást kér csak egyéb segítségnyújtást kér szállítást és egyéb segítségnyújtást is kér csprts szállítás esetén a csprtk jellemzése Étkeztetés szciálisan rászrult (Szt. 62. szerint, illetve a helyi önkrmányzati rendelet szerint) igénybe vevők megszlása életkra alapján jgsult, egészségi állapta alapján jgsult, fgyatékssága alapján jgsult, pszichiátriai betegsége alapján jgsult, szenvedélybetegsége alapján jgsult, hajléktalansága alapján jgsult egyéb kból jgsult (k feltüntetése). igénybe vevők közül kiszállítással elvitellel helyben fgyasztással étkezik. igénybe vevők közül diétás étkezést kér igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül Házi segítségnyújtás gndzási szükséglet jellemzői (1,2,3,4 órás, 4 órát meghaladó gndzási szükséglet igazlás szerint és ténylegesen hány óra gndzást igényel) gndzási igény jellemzői (milyen segítségnyújtást vár az igénybe vevő) gndzási intenzitás jellemzői heti hány napn veszi igénybe a szlgáltatást hétvégén igényli-e a szlgáltatást napi hány látgatási alkalmmal látható-el az igénybe vevő (1,2,3, ennél több) egy vagy több gndzó együttes jelenlétét igényeli (pl. mzgatása miatt)

13 Az igénybe vevők körében szenvedélybetegek száma, pszichiátriai betegek száma, fgyatékssággal élők, ezen belül egyes fgyatékssági csprtba tartzók száma krónikus betegséggel küzdők száma igénybe vevők lakhatásának jellemzői (a település mely részén laknak, milyen a gndzási helyszínek elérhetősége, megközlíthetősége, összkmfrts, félkmfrts, kmfrtnélküli lakásban élnek-e, stb.) igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szciálisan nem rászrulók száma szciálisan rászrulók száma, ezen belül: az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlysan fgyatéks vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlysan fgyatéks vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapta indklja a szlgáltatás flyamats biztsítását. igénybe vevők közül házi segítségnyújtásban is részesül igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül Idősek nappali ellátása Igénybe vevők kr szerinti megszlása: 65 éven aluli és felüli igénybe vevők száma Az igénybe vevők körében szenvedélybetegek száma, pszichiátriai betegek száma, fgyatékssággal élők, ezen belül egyes fgyatékssági csprtba tartzók száma krónikus betegséggel küzdők száma demencia kórképpel rendelkezők száma demencia kórképpel és szakvéleménnyel rendelkezők száma. Igénybe vevők önellátási képességének jellemzői Igénybe vevők közül házi segítségnyújtásban is részesül Igénybe vevők közül étkeztetésben is részesül Igénybe vevők közül napnta igénybe veszi a szlgáltatást Igénybe vevők közül szállítást igényel (intézménybe, tthnába vissza) igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül

14 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre, rendszeressége Kifejtésre javaslt tartalm: 1. Falu-, tanyagndnki szlgáltatás szakfeladat kifejtése, az egyes munkafrmák és szlgáltatáselemek bemutatása (csak azkat a feladatkat és munkafrmákat kell részletesen leírni, amely az adtt településen, vagy településrészen releváns) - közvetlen, személyes szlgáltatásk bemutatása alapfeladatk (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39. (1) bekezdés) a közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szciális infrmációk szlgáltatásában; az egészségügyi ellátáshz való hzzájutás biztsítása, így a házirvsi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hzzájutás biztsítása; az óvdáskrú, iskláskrú gyermekek szállítása, az óvdába, isklába szállítás, az egyéb gyermekszállítás kiegészítő feladatk (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39. (2) bekezdés) a lakssági szlgáltatásk, a közösségi, művelődési, sprt- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, az egyéni hivatals ügyek intézésének segítése, lakssági igények tvábbítása, az egyéb lakssági szlgáltatásk, illetve az alapfeladatknál meghatárzttakn kívüli egyéb alapszlgáltatásk biztsításában való közreműködés. - önkrmányzati feladatk megldását segítő, közvetett szlgáltatásk bemutatása (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39. (2) bekezdés) az ételszállítás önkrmányzati intézménybe, az önkrmányzati infrmációk közvetítése a laksság részére, a falugndnki szlgálat működtetésével kapcslats teendők ellátása. Szállítási feladatknál javaslt rögzíteni a szállítás térbeli és időbeli jellemzőit. A leírtakból választ kell kapni arra, hgy ki(ke)t?, hva?, milyen rendszerességgel?, milyen célból? szállít a falu-, tanyagndnki gépjármű. A leírásból ki kell derülnie annak, hgy melyek azk, amelyek rendszeresen elláttt rutin feladatk és melyek azk az alkalmanként elláttt feladatk, amelyek a laksság életminőségét javítják, illetve az önkrmányzati feladatk ellátását támgatják

15 2. Étkeztetés szakfeladat kifejtése, az egyes munkafrmák és szlgáltatáselemek bemutatása Az étkeztetés frmája, a főzőhely(ek) megnevezése (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 20. (1) bekezdés) szciális knyha, népknyha, egyéb főzőhely A szciális knyha esetén az ellátás biztsításának kerete (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 22. (3) bekezdés) önálló knyha, főzőhely, melegítőknyha isklai, óvdai, munkahelyi, szciális intézményi főzőhely vendéglátó-ipari egység vagy egyéb intézmény lgisztikai étkeztető Az étkezés igénybevételének lehetőségeinek bemutatása (településenként, illetve főzőhelyenként: egyértelműen ki kell derülni, hgy adtt településen élő melyik főzőhelyről és milyen feltételek mellett étkezhet) (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (1) bekezdés) elvitellel bemutatásra javaslt, hgy - hnnan, mikr viheti el az ételt az igénybe vevő - milyen és hány éthrdóval kell rendelkeznie lakásra szállítással bemutatásra javaslt, hgy - milyen járművel szállítják ki - milyen a kiszállítás módja, rendje kiszlgálásával egyidejű helyben fgyasztással bemutatásra javaslt, hgy - hl és milyen időtartamban van lehetőség helyben fgyasztásra - az étkezőnek milyen kapacitása van - biztsíttt-e az igénybevevők számának megfelelő kézmsási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely - biztsíttt-e az evőeszköz és étkészlet (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (4) bekezdés) Az étkezés minőségének jellemzői napnta hány étkezés biztsíttt (reggeli, tízórai, ebéd, uzsnna, vacsra) főétkezésként biztsíttt-e a meleg étel (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (2) bekezdés) diétás étkezés biztsíttt-e (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (2) bekezdés) menük száma, jellege (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (3) bekezdés) menük összeállítása

16 Az étkezés rendszerességének bemutatása hétköznap/munkanapn hétvégén/munkaszüneti napn/ünnepnapn biztsíttt-e az étkeztetés (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (5) bekezdés) Az étkezés flyamatsságának jellemzői a főzőhely karbantartása, vagy üzemszünet idején miként biztsíttt az étkeztetés (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 19. (5) bekezdés) 3. Házi segítségnyújtás szakfeladat kifejtése, az egyes munkafrmák és szlgáltatáselemek bemutatása (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 25. (3) bekezdés) - Gndzási feladatk étkezés segítése reggeli, ebéd, vacsra előkészítése szükség esetén etetés msgatás mzgás segítése mbilizálás ágyban/segédeszköz használata kiültetés, sétáltatás öltözködésben segítségnyújtás trnáztatás mzgásterapeuta irányításával ürítési szükségletek kielégítése segítségnyújtás inkntinencia betét használatában segítségnyújtás ágytál, szba wc használatában vizeletgyűjtő zsák ürítése, cseréje segítség klsztóma ellátásában, stb. - Közreműködés személyi higiéné megtartásában msdatás fürdetés brtválás bőráplás hajáplás körömáplás szájáplás öltöztetés, stb. - Közreműködés lakókörnyezeti higiéné megtartásában takarítás (törölgetés, felmsás, prszívózás) ágyazás msás vasalás hóeltakarítás, csúszásmentesítés, stb. - Közreműködés a háztartás vitelében bevásárlás csekkek feladása pénzintézetekkel való kapcslattartás

17 stb. - Segítségnyújtás a környezettel való kapcslattartásban rvs családtagk szciális intézmény, stb. - Áplási feladatk (rvs előírása szerint) gyógyszer feliratás, kiváltás, adaglás inzulin beadása vérnymásmérés, pulzus ellenőrzés hőmérőzés gyógyászati segédeszközökhöz hzzájutás segítése rvshz, vizsgálatkra kísérés kórházi látgatás - Veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása - Más szciális ellátáskhz való hzzájutás megszervezése segítség hivatals ügyek intézésében nymtatványk beszerzése, segítés a kitöltésben támgatásk, segélyek intézése (különösen lakásfenntartási, közlekedési, lakbér támgatás, átmeneti segélyek, közgyógyigazlvány) szciális szlgáltatáskhz való hzzáférés segítése (különösen: étkeztetés, falu-/tanyagndnki szlgáltatás, támgató szlgáltatás, családsegítés) - Szaksíttt ellátásba való bekerülés segítése - Egyéb szlgáltatásk 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat kifejtése, a szlgáltatás bemutatása (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 28. ) - a segélyhívásk fgadása - diszpécserközpnt működtetése - helyszínre érés biztsítása - lakásba való bejutás - helyszínen végzett tevékenység bemutatása fizikai segítségnyújtás mentális segítségnyújtás más ellátás megszervezése, más ellátásba juttatás 5. Idősek nappali ellátása szakfeladat kifejtése, az egyes munkafrmák és szlgáltatáselemek bemutatása (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 77. ) - szabadidős prgramk szervezése - szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáskhz való hzzájutás segítése - hivatals ügyek intézésének segítése - munkavégzés lehetőségének szervezése - életvitelre vnatkzó tanácsadás, életvezetés segítése - speciális önszerveződő csprtk támgatása, működésének, szervezésének segítése - egészségügyi ellátás körébe tartzik

18 felvilágsító előadásk szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytrna lehetőségének biztsítása - mentális gndzás. - szabadidős prgramk szervezése kirándulás kulturális prgramk 6. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemeire vnatkzó főszabály nem írja elő a tárgyi feltételek külön pntban történő megjelenítését. Ennek ellenére javaslt a tárgyi feltételek megjelenítése a dkumentumban, ugyanis alapvetően beflyáslja a feladatellátás minőségét. A pntban választ kell adni arra a kérdésre, hgy a szlgáltatást nyújtó hgyan jut el az igénybe vevő tthnába, milyen mbilitást támgató feltételek állnak rendelkezésre. Kifejtésre javaslt tartalm: - Székhely, telephelyek, nyitva álló helyiségek bemutatása, amennyiben van megjelölve nyitva álló helyiség - Nyitva álló helyiségek megközelíthetőség jellemzői (pl.: közútn, tömegközlekedéssel) - Akadálymentesítési megldásk jellemzői - Közlekedést támgató eszközök (kerékpár, saját tulajdnú járművek, támgató szlgáltatásk pl. falu/tanyagndnki gépjármű, közösségi busz, tömegközlekedési csatlakzásk) - Tárgyi eszközzel való ellátttság (gndzáshz használt tárgyi eszközök, pl.: védőruha, gumikesztyű, fertőtlenítő, RR mérő, stb.) - Falu- és tanyagndnki szlgáltatás esetén a gépjármű bemutatása (típusa, évjárata, hány fő szállítására alkalmas, akadálymentes-e, biztnsági gyermekülés, ülésmagasító, biztnsági mellény, stb. rendelkezésre áll-e) - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a készenléti táska tartalmának leírása - Telekmmunikációs és adminisztrációs munkáhz használt infrastruktúra (telefn, fax, internet-hzzáférés, zárható iratszekrény, irdabútr) - Nappali intézmény esetén az igénybe vevők rendelkezésére álló helyiségek bemutatása: közösségi együttlétre, személyi tisztálkdásra, személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiségek, illetve, ha étkeztetés helyben fgyasztására lehetőség van, akkr az étel melegítésére, tálalására, elfgyasztására alkalmas helyiségek bemutatása. - Nappali intézmény esetén a nyújttt szlgáltatáskat támgató tárgyi eszközök bemutatása: tömegkmmunikációs eszközök: rádió, televízió, dvd-, vide rekrder, cd lejátszó, stb., bútrk, fglalkztatáshz használt tárgyak, újságk, könyvek, társasjátékk, stb. említése felsrlásszerűen. Kifejtésre javaslt tartalm dimenziói: A szlgáltatást igénybe vevők, szlgáltatást nyújtók és a szlgáltatás tulajdnsa szempntjából javaslt a tárgyi feltételeket bemutatni

19 4. Az ellátás igénybevételének módja Kifejtésre javaslt tartalm: - igénybevételi eljárás bemutatása (az igénybe vevő szempntjából, flyamatleírással) kérelem benyújtása (szóban, vagy írásban kérik-e a kérelem előterjesztését, amennyiben írásban, akkr frmanymtatvány készül-e, melyek a csatlandó mellékletek, kérdések, amelyekre választ kell kapjn az igénybe vevő: hva?, kihez?, mikr?, milyen módn? kell benyújtani/előterjeszteni? mit kell csatlni?, valamint ki segít a kitöltésben?) igénybe vétel feltételei, bemeneti kritériumk: házi segítségnyújtás esetén gndzási szükséglet vizsgálat (kérdések, amelyekre választ kell kapjn az igénybe vevő: miért lényeges a gndzási szükséglet vizsgálat?, ki?, hl?, hgyan?, mikr?, milyen módn végzi?) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szciális rászrultság vizsgálat (kérdések, amelyekre választ kell kapjn az igénybe vevő: miért lényeges a gndzási szükséglet vizsgálat?, ki?, hl?, hgyan?, mikr?, milyen módn végzi?) srn kívüli ellátás, ennek indkai házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az egyszerűsített előgndzás flyamata (kérdések, amelyekre választ kell kapjn az igénybe vevő: miért lényeges az előgndzás?, ki?, hl?, hgyan?, mikr?, milyen módn végzi?) értesítések nyilatkzat más alapszlgáltatás igénybevételéről megállapdás megkötésének jelentősége - a szlgáltatásért fizetendő térítési díj (intézményi térítési díj és személyi térítési díj megállapításának módja, váltzásról való értesítés módja, rendszeressége, térítési díj csökkentésének vagy elengedésének (méltánysság) módja, esetei, önkéntes fizetés lehetősége) - a szlgáltató és az igénybe vevő közötti kapcslattartás módja Nyitvatartási és ügyeleti rend Házi segítségnyújtás/ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási (gndzói) körzetek (ha van körzetesítés) Elérhetőségek közlése (személyesen, telefnn /segélyvnal, telefnügyelet is/, faxn, ben, nline) Az igénybe vevő tthnában való megkeresésének szabályai - speciális jgszabályban előírtakn felül nyújttt prémium szlgáltatásk igénybevétele, térítési díja (amennyiben ilyen szlgáltatást nyújtanak) - panaszjg gyakrlásának módja igénybevételi eljárás srán - tájékztatási kötelezettség körébe tartzó egyéb elemek 5. A szlgáltatásról szóló tájékztatás helyi módja Kifejtésre javaslt tartalm: - milyen módn került megismertetésre a ptenciális igénybe vevői körrel - prmóciós eszközök, tájékztató anyagk frmája, tartalma, terjesztésének módja - hirdetési felületek (pl. önkrmányzati közlöny, sajtó, hirdetési újság, helyi TV, képújság, rádió, szórólap, tájékztató kiadvány, internet webldal, közösségi ldalak, stb.) - akadálymentes tájékztatási módk fgyatékssággal élők számára

20 6. Az ellátttak és a személyes gndskdást végző személyek jgainak védelmével kapcslats szabályk Kifejtésre javaslt tartalm: - A szlgáltatást igénybe vevők jgai (adatvédelem, betekintési jg, jgrvslathz való jg, érdekképviselet, stb.), kötelességei (viselkedési szabályk) - A szlgáltatást nyújtók jgai, kötelességei (Szciális Munka Etikai Kódexe, Munka Törvénykönyve, Kjt., közalkalmaztti tanács, szakszervezet) - Az ellátttjgi képviselő intézményének bemutatása - A szlgáltatási alapelvek bemutatása, kiemelten önkéntesség elve (kivéve együttműködésre kötelezetteket) - adatkezelési szabályk - tájékztatási kötelezettségek Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: 1. a használt műszaki rendszer leírása Kifejtésre javaslt tartalm: - Rendszertechnikai leírás jeladó, riasztóberendezés, adó, vevőközpnt/diszpécserközpnt, felügyeleti szftver tulajdnságainak és működésének leírása - Műszaki paraméterek (segélyhívó készülék, segélyhívó adó) (A műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események dkumentálására, az önellenőrzésre, a szciális gndzó helyszínre érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kmmunikációra. Az ellátttnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie) - Segélyhívó készülék jellemzőinek és használatával kapcslats tudnivalóknak a leírása 2. a segítségnyújtás - a segélyhívástól a krízishelyzet megldásáig tartó - flyamatának a leírása Kifejtésre javaslt tartalm: A riasztás esemény bekövetkezésétől a helyszínre érkezésig tartó flyamat részletes és érthető leírása. Demens személyek nappali ellátása esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: 1. az ellátttak állapt-felmérési módszerének bemutatása Kifejtésre javaslt tartalm: - demencia tesztek, képességfelmérő tesztek bemutatása (Pl. Mini-Mentál Teszt) - mikr? ki végzi el a felmérést? - értékelési szempntk bemutatása 2. az ellátttak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló prgram Kifejtésre javaslt tartalm: - egyéni és csprts munkafrmák bemutatása - egészségügyi és mentálhigiénés ellátás elemeinek bemutatása 3. a biztnságs tárgyi környezet bemutatása Kifejtésre javaslt tartalm: - helyiségek elrendezése, berendezése - akadálymentesítése - vezető színek, fények, stb

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ 9090 Pannnhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szcugy@pannnhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom 2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK... 2 I.1. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK... 2 Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás... 2 Étkeztetés...

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Szlgáltatási Rend GRÁTISZ Kmmunikációs és Jelnyelvi Tlmács Közpnt Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Elláttt terület: Heves megye Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4. Nyitvatartási rend: hétfő szerda

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól Kérelem nymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatálys 2012. 09. 08-tól 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok:

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Államplgárság: Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez 2016. február hónaptól

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben