SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN"

Átírás

1 MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZAKMAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ( TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN FRISSÍTETT VÁLTOZAT) FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÉTKEZTETÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN KÉSZÍTETTE: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ELFOGADTA: A NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET MEGBÍZÁSÁBÓL LÉTREJÖTT ALAPSZOLGÁLTATÁSI MUNKACSOPORT A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet megbízásából létrejött Alapszlgáltatási Munkacsprt a szciális szlgáltatást működtető és fenntartó szerveztek segítése és támgatása céljából módszertani ajánláskat fgalmaz meg. Az ajánlásk célja, hgy iránymutatást adjanak adtt tevékenységek ellátásáhz. A módszertani ajánlásk jgi nrmákban előírtakn túli tartalmi elemei nem kötelező érvényűek, hanem a kívánats és elérendő ptimális szlgáltatási elemeket, tevékenység tartalmakat határzzák meg, melynek alkalmazása, felhasználása javaslt étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szlgáltatást végző szakembereknek, a szlgáltatóknak és fenntartóiknak

2 Jgszabályi háttér évi III. törvény a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról (tvábbiakban: Szt.) 92/B. (1) bekezdés c) pnt, (2) bekezdés, 92/C. (1) bekezdés a) pnt - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (tvábbiakban: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) 5. (1) bekezdés d) pnt - 321/2009. (XII. 29.) Krm. rendelet a szciális szlgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről (tvábbiakban: Szmr.) 5. (5) bekezdés, 7. (4) d) pnt, 8. (1) bekezdés c) pnt, 11. (5) bekezdés, 15. (2) bekezdés, 2. számú melléklet 2.1. pnt I. Általáns szabályk A szciális szlgáltatóknak és intézményeknek rendelkeznie kell Szakmai Prgrammal (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) 5. (1) bekezdés d) pnt). A Szakmai Prgram megléte feltétele a működési engedélyeztetési eljárás megindításának. A működési engedély egyik feltétele pedig az, hgy a működést engedélyező szerv felkérésére az illetékes módszertani intézmény véleményezze és jóváhagyja a Szakmai Prgramt. A Szakmai Prgram egy alapdkumentum, amely a szlgáltatás beindításának szükséges feltétele, azaz egyrészt adminisztrációs kötelezettség a működési engedélyeztetési eljárás srán, másrészt funkcióját tekintve egy leíró jellegű intézményi dkumentáció. A Szakmai Prgramt állami fenntartású szlgáltatás esetében az intézményvezető készíti el és a fenntartó hagyja jóvá. (Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pnt) A fenntartói jóváhagyás a gyakrlatban azt jelenti, hgy az intézményvezető által elkészített szakmai prgramt a fenntartó a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatárztt módn testületi ülés (pl.: képviselő testületi ülés, közgyűlés, társulási tanács ülése, illetékes szakbizttság ülése) elé terjeszti, majd a testület dönt a Szakmai Prgram jóváhagyásáról. A jóváhagyást a Szakmai Prgramn a Záradéklás, pecsét vagy bélyegző, illetve a fenntartó képviselőjének aláírása jelzi. A jóváhagyást emellett a testületi ülésről készült jegyzőkönyv kivnatával is igazlni kell, amely tartalmazza a fenntartó jóváhagyó döntését. Az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai prgram jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jgszabályban előírt feltételeknek. (Szt. 92/B. (2) bekezdés) A nem állami fenntartású szlgáltatás Szakmai Prgramját a fenntartó készíti el. (Szt. 92/C. (1) bekezdés a) pnt) A Szakmai Prgramn szerepelnie kell a készítés és jóváhagyás keltének, valamint a fenntartó képviselője aláírásának nem állami fenntartó esetén is. A Szakmai Prgramt bármely szlgáltatást alapvetően beflyásló belső szervezeti adttság, vagy külső környezeti tényező jelentős váltzása esetén módsítani szükséges. A Szakmai Prgramt legalább éves rendszerességgel ajánltt felülvizsgálni és a megváltztt feltételeknek megfelelően módsítani

3 II. A Szakmai Prgrammal kapcslats elvárásk A Szakmai Prgram infrmációt ad a szlgáltatást nyújtóknak, a szlgáltatást igénybe vevőknek, a működést engedélyező szervnek, egyéb érintetteknek, akiknek vagy jgszabályi felhatalmazás alapján, vagy egyéb kból infrmációt kell kapni a szlgáltatás biztsításának keretfeltételeiről és a szlgáltatás tartalmáról. A Szakmai Prgram készítése srán az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani: - nyilvánsság - közérthetőség - áttekinthetőség - egyediség Nyilvánsság A Szakmai Prgram lyan intézményi dkumentáció, amelyet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, illetve hzzátartzója megtekinthet, ezért az ellátttak tájékztatáshz való jgának biztsítása szempntjából is lényeges, hgy a Szakmai Prgram a megfelelő szakmai tartalmmal álljn rendelkezésre. A Szakmai Prgramnak az érintettek számára hzzáférhetőnek és nyilvánsnak kell lennie. A személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. törvény szabályai szerint a Szakmai Prgramt, mint a közfeladatt ellátó szerv működését meghatárzó dkumentumt a nyilvánsság számára hzzáférhetővé kell tenni. A hzzáférés fizikai és elektrnikus elérhetőséget egyaránt jelent. A fizikai hzzáférés biztsítása azt jelenti, hgy a Szakmai Prgramt a szlgáltatásnyújtás helyén (több szlgáltatásnyújtási hely esetén valamennyi helyen) a szlgáltatást igénybe vevők és a szlgáltatást végzők számára elérhetővé kell tenni. Emiatt célszerű gndskdni arról, hgy a Szakmai Prgramból elegendő példányszámú eredeti példány készüljön. Amennyiben ez nem lehetséges, akkr az eredeti Szakmai Prgram hiteles máslatát kell rendelkezésre bcsátani. A Szakmai Prgramt védőbrításban célszerű hirdetőtáblán kifüggeszteni. Amennyiben a dkumentum mérete ezt nem teszi lehetővé, akkr a hirdetőtáblán kell elhelyezni az infrmációt arról, hgy kitől kérhető el megtekintésre a dkumentum. Az elektrnikus infrmációszabadságról szóló évi XC. törvény szerint pedig elektrnikusan is közzé kell tenni, úgy, hgy a hzzáférés legyen ingyenes és annim módn igénybe vehető. A szciális szlgáltatóknak nemcsak arról kell gndskdniuk, hgy saját hnlapjukn közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső (www.kzadattar.hu) részére el kell juttatni az előírt adatkat is. Közérthetőség A Szakmai Prgramnak nyelvezetének a hetergén felhasználó csprt miatt közérthetőnek kell lenni, ugyanakkr törekedni kell arra, hgy a hatálys jgszabályi előírásknak megfelelő legyen a fgalmhasználat. Az idegen szavak, kifejezések használatát javaslt mellőzni, illetve célszerű fgalmmagyarázatt tenni az igénybe vevők számára esetleg nem érthető kifejezések, fgalmak mellé

4 Áttekinthetőség A Szakmai Prgrammal kapcslatban elvárás, hgy a dkumentum legyen áttekinthető, igényesen szerkesztett frmátumú. Célszerű követni a Szakmai Prgram tartalmi követelményeire vnatkzó jgszabályi előíráskat pntnként, ez önmagában megadja a dkumentum fizikai felépítését és tartalmilag sem marad ki belőle a kötelezően előírt elem. Több szciális és/vagy gyermekvédelmi szlgáltatást nyújtó intézmény esetében a Szakmai Prgram alapvetően két struktúra alapján épülhet fel: 1. Differenciáltan: az egyes szlgáltatásk önálló Szakmai Prgramjainak összefűzésével, egy általáns szabálykat és az egyes szakmai-szervezeti egységek közti kapcslódási pntkat tárgyaló szakasszal kiegészítetve. Differenciált Szakmai Prgram 2. Integráltan: a Szakmai Prgram jgszabályban meghatárztt kötelező tartalmi elemeinek felsrlása történik az egyes szlgáltatásk vnatkzásában történő alábntással, speciális infrmációk közlésével. Integrált Szakmai Prgram - 4 -

5 A Szakmai Prgram szerkezetére vnatkzóan nincs jgszabályi kötelem, aznban a működési engedélyeztetési eljárás szabályaiból az következik, hgy minden szlgáltatásra vnatkzóan kell Szakmai Prgrammal rendelkezni. A szlgáltató, fenntartó dönthet arról, hgy minden nyújttt szlgáltatásra külön Szakmai Prgramt készít, vagy az integrált struktúrát követi, aznban az előbbi esetben is be kell mutatni az egyes szlgáltatásk közti összefüggéseket, kapcslódási pntkat. Már működő szlgáltatásk és kevésbé váltzékny szlgáltatási stratégia esetén ajánltt az integrált Szakmai Prgram struktúra követése, mivel az egyes szlgáltatáselemek közti összefüggések jbban áttekinthetők. A Szakmai Prgram dkumentum frmázása srán ajánltt az alábbi szabálykat követni: 1. Legyen a Szakmai Prgramnak tartalmjegyzéke, amelyben a törzsdkumentumn kívül a mellékletek, függelékek is jelölve vannak. 2. Az ldalak számzttak legyenek. 3. A fejezet címek, alcímek számzása egységes és flyamats legyen 4. A felsrlásk, táblázatk, diagramk, ábrák aznsan legyenek frmázva (különösen méret, elhelyezés, szegély, stb.) 5. A táblázatk, diagramk, ábrák számzttak legyenek, amelyre a szövegben történjen hivatkzás 6. A dkumentum minden szakasza azns stílusban íródjn (betűtípus, betűméret, srköz, stb. aznssága) Egyediség A Szakmai Prgramnak a szlgáltatásra vnatkzó általáns szabálykn túl tartalmaznia kell knkrétumkat, amely a bemutattt szlgáltatásra egyedileg, tehát térben és időben krlátzttan érvényes, valamint tükröznie kell a szlgáltatás helyi szlgáltató rendszerbe való beágyazttságát, a helyi visznykat. III. A Szakmai Prgram tartalmi elemei A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemeire vnatkzóan a hatálys 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. -a tartalmaz egy általáns főszabályt. A főszabályt az időszaks férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatlt szakmai prgram kivételével valamennyi szciális szlgáltatásra alkalmazni kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátásk, a demens nappali ellátás esetében a főszabály mellett kiegészítő szabályt is tartalmaz a jgszabály adtt szlgáltatást szabályzó szakasza. Szakmai Prgramnak kötelezően tartalmaznia kell az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 5/A. (1) bekezdése szerinti tartalmi elemeket és e szakasz (2) bekezdés szerinti mellékleteket. A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemei az alábbiak: 1. A szlgáltatás céljának, feladatának bemutatása a. a megvalósítani kívánt prgram knkrét bemutatása, a létrejövő kapacitásk, a nyújttt szlgáltatáselemek, tevékenységek leírása, b. a más intézményekkel történő együttműködés módja - 5 -

6 2. Az ellátandó célcsprt jellemzői 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre, rendszeressége, bentlakáss intézmény esetén a gndzási, rehabilitációs és fejlesztési feladatk jellege, tartalma 4. Az ellátás igénybevételének módja 5. A szlgáltatásról szóló tájékztatás helyi módja 6. Az ellátttak és a személyes gndskdást végző személyek jgainak védelmével kapcslats szabályk (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. (1) bekezdés) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: 1. A használt műszaki rendszer leírása 2. A segítségnyújtás - a segélyhívástól a krízishelyzet megldásáig tartó - flyamatának a leírása (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 29. (1) bekezdés a)-b) pnt) Közösségi ellátásk esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: Az egészségügyi szlgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktlógiai gndzóval való együttműködés módja. (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39/K. ) Demens nappali ellátás esetén kiegészítő szabály alapján kötelező tartalmi elem: 1. Az ellátttak állapt-felmérési módszerének bemutatása 2. Az ellátttak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló prgram 3. A biztnságs tárgyi környezet bemutatása 4. A területileg illetékes szakrvsi (pszichiátriai, neurlógiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módja. (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 84/A. (3) bekezdés da)-dd) pntk) A Szakmai Prgram ajánltt, a fentieket kiegészítő tartalmi elemei az alábbiak lehetnek: 1. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása (a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre, rendszeressége pntn belül) 2. Minőségbiztsítás, minőségirányítási rendszer bemutatása 3. Humán erőfrrás gazdálkdás és fejlesztés bemutatása - 6 -

7 A Szakmai Prgramhz kötelezően csatlandó mellékletek az alábbiak: 1. Megállapdásk tervezete az Szt. 94/C. (1) bekezdése alapján az Szt. 94/C. (2) bekezdése szerinti kivételekkel (Szt. 94/C. (1) bekezdése) 2. Szaksíttt ellátást nyújtó szciális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (2) bekezdés b) pnt) 3. Szervezeti és Működési Szabályzat (új szlgáltatás esetén annak tervezete), kivételt képez ez alól az egyszemélyes szlgáltatás, ahl a Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó önkrmányzat képviselő-testületi hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata is lehet (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdés c) pnt) (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. (2) bekezdés) A Szakmai Prgramhz ajánltt csatlni a fentieken kívül az alábbi mellékleteket: 1. Dkumentációs lista (esetlegesen a használt jgszabálymelléklet szerinti és saját készítésű frmanymtatványk gyűjteménye) 2. Házirend (Szciális szlgáltatásnál nem kötelező, csak szciális intézménynél, de amennyiben a szlgáltató úgy dönt, akkr készíthet. Amennyiben van nyitva álló helyisége, akkr házirendről beszélünk, amennyiben nincs nyitva álló helyisége, akkr ún. szlgáltatási rendről. Nappali intézmény esetében is ajánltt csatlni a házirendet a Szakmai Prgramhz. A nappali intézmény házirendjének kötelező elemeit az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 80. szabályzza

8 IV.1. A Szakmai Prgram tartalmi elemeinek részletes bemutatása A Szakmai Prgram kötelező és ajánltt tartalmi elemeiben az alábbi szempntkat javaslt részletesen tárgyalni, kifejteni. IV.1.1. A Szakmai Prgram kötelező tartalmi elemei 1. a szlgáltatás céljának, feladatának bemutatása a. a megvalósítani kívánt prgram knkrét bemutatása, a létrejövő kapacitásk, a nyújttt szlgáltatáselemek, tevékenységek leírása Kifejtésre javaslt tartalm: - a szlgáltató küldetése - a szlgáltató céljai (általáns, speciális) - a szlgáltatási stratégia bemutatása - a szlgáltató Alapító Okiratban meghatárztt alaptevékenysége és egyéb feladatai (kisegítő tevékenységek, vállalkzási tevékenységek) - szlgáltatási kapacitás: szciális szlgáltatásk esetében - hány településen, - hány fő részére (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén hány készülékkel) biztsítja a szlgáltató az ellátást szciális intézmény esetében - férőhelyek száma A szlgáltatás beindításának, működtetésének jelentősége az ellátási területen: az adtt szlgáltatás hiányában milyen főként társadalmi flyamatk lennének tapasztalhatók, a szlgáltatás működtetése ehhez az állapthz képest miben jelent váltzást, előrelépést. A szlgáltatás működtetése várhatóan milyen váltzáskat kz az ellátási területen élők körében. A szlgáltatatás működtetése milyen hatással van a helyi/területi szciálplitikára. Alapszlgáltatásk esetében a szlgáltatatás működtetése miként beflyáslja a bentlakáss intézményekbe és az egészségügyi intézményekbe való felvételt, tvábbá a várakzók számát beflyáslja-e a szlgáltatás nyújtása. Az intézményi ellátásból kilépők számára az utógndzás, nymnkövetés lehetősége biztsíttt-e az adtt alapszlgáltatás által. A szlgáltató által nyújttt szlgáltatás kapacitása (ellátttak száma) miként visznyul az ellátási területen más szlgáltatók által nyújttt szlgáltatási kapacitáskhz ( piaci részesedés ), minőségében mennyiben tér el a nyújttt szlgáltatás a többi szlgáltatástól ( piaci pzícinálás ). Kizárólag új szlgáltatás(k) beindítása esetén kifejtésre javaslt tartalm: A szlgáltatatás beindítását megelőző intézkedések bemutatása, amely kiterjedhet a következőkre: igény- és szükségletfelmérésre (pl. kérdőíves felmérés), annak eredményére a szlgáltatással kapcslatban, erőfrrás feltárásra, frrásszerzésre, pályázati tevékenységre, infrastruktúra kialakítására, fenntartói döntésekre vnatkzó infrmációkra. A már több éve működő szlgáltatásk esetén az szervezet alapítására, a szlgáltatási stratégia váltztatására, a szlgáltatási struktúra módsulására vnatkzó infrmációkat érdemes megjeleníteni

9 A helyi (települési, kistérségi) szciális szlgáltatástervezési kncepciót és egyéb szciális ágazati, vagy területi tervezési dkumentumk, tvábbá statisztikai adatk (KSH, VÁTI SZÁIR, ESKI, stb.) másdelemzés módszerével felhasználhatók. A másdelemzésnél fnts, hgy az adatk az ellátási területre vnatkzzanak, és kellően frissek legyenek. Kifejtésre javaslt tartalm dimenziói: Célszerű külön tárgyalni azkat az intézkedéseket, amelyeket a szlgáltatás tulajdnsa, s amelyeket a szlgáltató tett a szlgáltatásnyújtás megkezdése előtt. (Pl. testületi döntések, önkrmányzatk közti megállapdásk, ellátási szerződés, stb.) b. a más intézményekkel történő együttműködés módja Kifejtésre javaslt tartalm: Intézményi/szervezeti kapcslatháló bemutatása, kitérve arra, hgy mely szervezetekkel frmalizált (írásbeli megállapdással alátámaszttt) az együttműködés, milyen az egyes szervezetekkel a kapcslat intenzitása. Az ellátási terület vnatkzásában valamilyen kból fgva releváns intézményi körre kell kncentrálni. Az együttműködő partnereket településenként javaslt számba venni. A kapcslathálónál különösen az alábbi érintett körrel való együttműködést javaslt bemutatni: - szciális ágazat: egyéb szciális alapszlgáltatást nyújtó szervezetek, szaksíttt szciális ellátást nyújtó szervezetek, gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezetek - egyéb ktatás: felnőttképzés, szakképzés, felsőktatás (a személyi feltételekkel összefüggésben) - egészségügy: házi rvsk, szakrvsk, tthnáplási szlgálat, járóbeteg szakellátás, kórházak, nappali kórház - önkrmányzatk - többcélú társulás munkaszervezete - munkaügyi szervezet - hatóságk és szakhatóságk: vársi gyámhivatal, krmányhivatal és szakigazgatási szervei, különösen: szciális és gyámhivatal, élelmiszerlánc-biztnsági és állategészségügyi igazgatóság, népegészségügyi szakigazgatási szerv - egyházak - civil szervezetek, amelyek a szciális ágazathz kötődő tevékenységet végeznek - helyi lakóközösségek (Csak azkat a szervezeteket, intézményeket javaslt megjeleníteni (de azt név szerint), amelyekkel valós, kétldalú és kölcsönös kapcslatt tart a szlgáltató. Az írásbeli együttműködési megállapdás tényét jelölni javaslt.) Kifejtésre javaslt tartalm dimenziói: Szervezeti kapcslatrendszer működtetésének bemutatásának a dimenziói az alábbiak lehetnek: - kapcslatépítés, - kapcslattartás, - kapcslatsűrűség, - felelősségi körök

10 2. Az ellátandó célcsprt jellemzői Már működő szlgáltatás esetén az ellátásban lévőkre vnatkzóan, új (induló) szlgáltatás esetén a ptenciális elláttti körre szükséges elkészíteni egy lyan elemzést, amelyből egyértelműen kitűnik, hgy a szlgáltató tulajdnképpen kit lát el, vagy tervez ellátni. Az alábbi felsrlásk maximális tervezés szemléletében gyűjtik össze azkat a mutatókat, amelyeket a Szakmai Prgramban meg lehet jeleníteni. A felsrlásból azn tényezőket szükséges kiemelni, amelyek a szciális szlgáltatás/intézmény szempntjából relevánsak az ellátási területen. Minimálisan az ellátási terület településeinek laksságszámát (ha a nyújttt szlgáltatás ellátási területe megyei, vagy rszágs, akkr értelemszerűen a megye laksságát vagy Magyarrszág laksságát szükséges megjeleníteni), a népesség krcsprts bntását minden esetben szükséges megjeleníteni. Kifejtésre javaslt tartalm új, induló szlgáltatás esetén: - ellátási területen végzett szükségletfelmérés, igényfelmérés eredményeinek és módszertanának bemutatása - ellátásba bevnt települések száma, települések laksságszáma, népsűrűség, közigazgatási struktúra (körjegyzőségek, mikrtérségi társulásk, stb.) Figyelemmel kell lenni az Szmr. szabályaira. 321/2009. (XII. 29.) Krm. rendelet 6. (3) Az alapszlgáltatás ellátási területe - a falugndnki és a tanyagndnki szlgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével - legfeljebb a) a fővársra és két - vele szmszéds - kistérségre, vagy b) négy szmszéds - a fővársn kívüli - kistérségre terjedhet ki, amelyet az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek engedélyezése srán külön-külön kell vizsgálni. E szciális szlgáltatásk esetén ellátási területként csak lyan terület határzható meg, ahl a szciális szlgáltató, intézmény a biztsíttt feltételek alapján az alapszlgáltatást nyújtani tudja. (4) A szciális szlgáltató, intézmény alapszlgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátttak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, tvábbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai közpntknak az alapszlgáltatás ellátási területén, vagy - fővársban nyújttt utcai szciális munka esetén - a fővársban kell lennie. - ellátási területen élő laksság népmzgalmi, demgráfiai és szciális jellemző lakónépesség krcsprts, nemenkénti bntásban, település srsan idősellátás esetén kiemelten: 60 éven felüli laksság száma, aránya halálzásk száma (ezer laksra) természetes szaprdás, fgyás (ezer laksra) születéskr várható átlags élettartam (férfiak, nők) öregedési index: az idős népesség (65-X éves) a gyermeknépesség (0-14 éves) százalékában eltartttsági ráta: a gyermekkrú (0-14 éves) és az idős népesség (65-X éves) a éves népesség százalékában krfa (településenként és teljes ellátási területre) laksság egészségi állaptának jellemző (főbb halálzási kk) szenvedélybetegek betegek száma, pszichiátriai betegek száma, fgyatékssággal élők, ezen belül egyes fgyatékssági csprtba tartzók száma

11 etnikai kisebbséghez tartzók száma, aránya háztartásk jellemzői (egyedülállók, házaspárk, házaspárk gyermekkel, illetve több gyermekkel, egyedülállók gyermekkel) laksság isklai végzettsége fglalkztatttsági mutatók (aktívak száma, inaktívak száma, regisztrált munkanélküliek száma, tartós munkanélküliek száma, aktív kereső nélküli családk száma) nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma (öregségi nyugdíj, járadéksk) idősellátás esetén kiemelten fnts! rendszeres pénzbeli ellátáskban részesülők száma (áplási díj, időskrúak járadéka, aktívkrúak ellátása, lakásfenntartási támgatás, közgyógyellátás, adósságcsökkentési támgatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvdáztatási támgatás stb.) eseti pénzbeli ellátáskban részesülők száma (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, stb.) közüzemi díjhátraléksk száma és egyéb típusú adósságterhekkel küzdők becsült száma Egyéb tényezők, amely az ellátási területen élő laksság életminőségét beflyáslja: - az ellátási területen már működő azns szlgáltatástípusban tevékenykedő szlgáltatók jellemzői - az ellátási területen nyújttt egyéb szciális/gyermekjóléti/gyermekvédelmi szlgáltatásk: szciális szlgáltatók, nappali intézmények, átmeneti és tartós bentlakáss intézmények jellemzői - az ellátási terület gazdasági jellemzői nagybb munkáltatók védett fglalkztatást nyújtók az egyes gazdasági ágazatkban dlgzók száma (mezőgazdaság, ipar, szlgáltató szektr, közszlgáltatásk) vállalkzásk száma közlekedés jellemzői - az ellátási területen nyújttt humán közszlgáltatásk jellemzői: közktatás közművelődés egészségügy Kifejtésre javaslt már működő szlgáltatás esetén: Már működő szlgáltatás esetén a meglévő igénybe vevői kör jellemzőit javaslt bemutatni, dinamikus mutatókkal jellemezni, különösen az alábbi adatkat: igénybe vevők száma (megállapdással rendelkezők száma) várakzók száma (kapacitás hiány miatt el nem láttt igénybe vételt kérelmezők száma) ptenciális igénybe vevői kör nagysága (lehetséges igénybe vevők) igénybe vevők életkr szerinti megszlása igénybe vevők jövedelmi helyzete

12 Az igénybe vevők körének jellemzőinek bemutatása srán a lehetséges szempntk az alábbiak: Falu- és tanyagndnki szlgáltatás ellátási terület teljes lakssága (falugndnki szlgáltatás esetén település(ek), tanyagndnki szlgáltatás esetén településrész(ek) laksainak száma) igénybe vevők közül: rendszeres igénybe vevő (rendszeresség jelölésével: napnta többször, napnta, hetente többször, hetente, havnta többször) alkalmi igénybe vevő egyéni igénybe vevő csprts igénybe vevő csak szállítást kér csak egyéb segítségnyújtást kér szállítást és egyéb segítségnyújtást is kér csprts szállítás esetén a csprtk jellemzése Étkeztetés szciálisan rászrult (Szt. 62. szerint, illetve a helyi önkrmányzati rendelet szerint) igénybe vevők megszlása életkra alapján jgsult, egészségi állapta alapján jgsult, fgyatékssága alapján jgsult, pszichiátriai betegsége alapján jgsult, szenvedélybetegsége alapján jgsult, hajléktalansága alapján jgsult egyéb kból jgsult (k feltüntetése). igénybe vevők közül kiszállítással elvitellel helyben fgyasztással étkezik. igénybe vevők közül diétás étkezést kér igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül Házi segítségnyújtás gndzási szükséglet jellemzői (1,2,3,4 órás, 4 órát meghaladó gndzási szükséglet igazlás szerint és ténylegesen hány óra gndzást igényel) gndzási igény jellemzői (milyen segítségnyújtást vár az igénybe vevő) gndzási intenzitás jellemzői heti hány napn veszi igénybe a szlgáltatást hétvégén igényli-e a szlgáltatást napi hány látgatási alkalmmal látható-el az igénybe vevő (1,2,3, ennél több) egy vagy több gndzó együttes jelenlétét igényeli (pl. mzgatása miatt)

13 Az igénybe vevők körében szenvedélybetegek száma, pszichiátriai betegek száma, fgyatékssággal élők, ezen belül egyes fgyatékssági csprtba tartzók száma krónikus betegséggel küzdők száma igénybe vevők lakhatásának jellemzői (a település mely részén laknak, milyen a gndzási helyszínek elérhetősége, megközlíthetősége, összkmfrts, félkmfrts, kmfrtnélküli lakásban élnek-e, stb.) igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szciálisan nem rászrulók száma szciálisan rászrulók száma, ezen belül: az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlysan fgyatéks vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlysan fgyatéks vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapta indklja a szlgáltatás flyamats biztsítását. igénybe vevők közül házi segítségnyújtásban is részesül igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül Idősek nappali ellátása Igénybe vevők kr szerinti megszlása: 65 éven aluli és felüli igénybe vevők száma Az igénybe vevők körében szenvedélybetegek száma, pszichiátriai betegek száma, fgyatékssággal élők, ezen belül egyes fgyatékssági csprtba tartzók száma krónikus betegséggel küzdők száma demencia kórképpel rendelkezők száma demencia kórképpel és szakvéleménnyel rendelkezők száma. Igénybe vevők önellátási képességének jellemzői Igénybe vevők közül házi segítségnyújtásban is részesül Igénybe vevők közül étkeztetésben is részesül Igénybe vevők közül napnta igénybe veszi a szlgáltatást Igénybe vevők közül szállítást igényel (intézménybe, tthnába vissza) igénybe vevők közül önkéntes fizetés lehetőségével él ingyenes ellátásban részesül

14 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre, rendszeressége Kifejtésre javaslt tartalm: 1. Falu-, tanyagndnki szlgáltatás szakfeladat kifejtése, az egyes munkafrmák és szlgáltatáselemek bemutatása (csak azkat a feladatkat és munkafrmákat kell részletesen leírni, amely az adtt településen, vagy településrészen releváns) - közvetlen, személyes szlgáltatásk bemutatása alapfeladatk (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39. (1) bekezdés) a közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szciális infrmációk szlgáltatásában; az egészségügyi ellátáshz való hzzájutás biztsítása, így a házirvsi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hzzájutás biztsítása; az óvdáskrú, iskláskrú gyermekek szállítása, az óvdába, isklába szállítás, az egyéb gyermekszállítás kiegészítő feladatk (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39. (2) bekezdés) a lakssági szlgáltatásk, a közösségi, művelődési, sprt- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, az egyéni hivatals ügyek intézésének segítése, lakssági igények tvábbítása, az egyéb lakssági szlgáltatásk, illetve az alapfeladatknál meghatárzttakn kívüli egyéb alapszlgáltatásk biztsításában való közreműködés. - önkrmányzati feladatk megldását segítő, közvetett szlgáltatásk bemutatása (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39. (2) bekezdés) az ételszállítás önkrmányzati intézménybe, az önkrmányzati infrmációk közvetítése a laksság részére, a falugndnki szlgálat működtetésével kapcslats teendők ellátása. Szállítási feladatknál javaslt rögzíteni a szállítás térbeli és időbeli jellemzőit. A leírtakból választ kell kapni arra, hgy ki(ke)t?, hva?, milyen rendszerességgel?, milyen célból? szállít a falu-, tanyagndnki gépjármű. A leírásból ki kell derülnie annak, hgy melyek azk, amelyek rendszeresen elláttt rutin feladatk és melyek azk az alkalmanként elláttt feladatk, amelyek a laksság életminőségét javítják, illetve az önkrmányzati feladatk ellátását támgatják

15 2. Étkeztetés szakfeladat kifejtése, az egyes munkafrmák és szlgáltatáselemek bemutatása Az étkeztetés frmája, a főzőhely(ek) megnevezése (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 20. (1) bekezdés) szciális knyha, népknyha, egyéb főzőhely A szciális knyha esetén az ellátás biztsításának kerete (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 22. (3) bekezdés) önálló knyha, főzőhely, melegítőknyha isklai, óvdai, munkahelyi, szciális intézményi főzőhely vendéglátó-ipari egység vagy egyéb intézmény lgisztikai étkeztető Az étkezés igénybevételének lehetőségeinek bemutatása (településenként, illetve főzőhelyenként: egyértelműen ki kell derülni, hgy adtt településen élő melyik főzőhelyről és milyen feltételek mellett étkezhet) (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (1) bekezdés) elvitellel bemutatásra javaslt, hgy - hnnan, mikr viheti el az ételt az igénybe vevő - milyen és hány éthrdóval kell rendelkeznie lakásra szállítással bemutatásra javaslt, hgy - milyen járművel szállítják ki - milyen a kiszállítás módja, rendje kiszlgálásával egyidejű helyben fgyasztással bemutatásra javaslt, hgy - hl és milyen időtartamban van lehetőség helyben fgyasztásra - az étkezőnek milyen kapacitása van - biztsíttt-e az igénybevevők számának megfelelő kézmsási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely - biztsíttt-e az evőeszköz és étkészlet (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (4) bekezdés) Az étkezés minőségének jellemzői napnta hány étkezés biztsíttt (reggeli, tízórai, ebéd, uzsnna, vacsra) főétkezésként biztsíttt-e a meleg étel (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (2) bekezdés) diétás étkezés biztsíttt-e (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (2) bekezdés) menük száma, jellege (1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 21. (3) bekezdés) menük összeállítása

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a 2010. január

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész Tájékztató a Plgármesteri Hivatal tevékenységéről I. Bevezető rész A helyi önkrmányzatkról szóló 1990. évi LXV. törvény (a tvábbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt

Részletesebben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben