Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb biztsítását. Különös jelentőséget tulajdnít és támgatja azkat a kezdeményezéseket, prgramkat, amelyek a prevenciót tűzik ki célul, átfgó- kmplex elképzelést fgalmaznak meg, amelyek széles szakmai és társadalmi összefgásn alapulnak. Egy vársnak úgy kell tekintenie a fiatalkra, mint a váltzásk hrdzóira és igazi, valódi erőfrráskra. Egy kncepció azért készül, mert a kncepció témáját képező területtel a jövőben fglalkzni akar a kncepció készítője, és kell egy dkumentum, ami megmndja: az adtt területen a következő időszakban milyen célk vannak,ezek elérése érdekében milyen iránykban van tennivaló. A végső cél természetesen nem maga a kncepció, hanem a kncepció alapján végrehajttt tettek eredménye. Ha az önkrmányzati kncepció tárgya az ifjúság, akkr e társadalmi csprtnak a jövőjét próbáljuk meghatárzni. Az ifjúsági kncepció készítése különleges feladat egy önkrmányzat számára. Hivatals és vállalt feladatai kapcsán ugyan száms metszetben van és lehet rálátása az ifjúság prblémáira, igényeire, de nincs és nem is lehet ezekről kellőösszképe. Ennek száms ka van, amelyek közül kiemelendő, hgy az ifjúság többnyire a kncepciót megalktókhz képest egy másik generáció, amelyikráadásul az érdekeit vársi szinten nem tudja közvetlenül képviselni, ettől aztán mindinkább egy sajáts külön világ lesz. Vannak önkrmányzati kncepciók, melyek érintik az ifjúságéletét is, de alapvetően egy másik knkrét területet szabályznak (pl. lakás-, sprt-,kulturális kncepció) Az ifjúsági feladatk jellegzetesen több ágazatt érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl részben kötelező feladatk,amelyeket jgszabályk szabnak meg az önkrmányzatk számára, másrészt önként vállalt önkrmányzati feladatk. A várs ifjúsági kncepciója kidlgzása srán illetve az elfgadtt kncepcióban az Önkrmányzat a jgszabályk és az önkrmányzati kncepciók ismeretéből indul ki és nem ismétli az abban fglaltakat. Az ifjúság ez a év közötti generáció a kncepció szempntjából többféleképpen is taglható lenne. Adódik a legegyszerűbb felsztás: két nagykategória: azk, akik még ktatási intézményekben tanulnak, és azk, akik már az isklapadkból kikerültek, felnőtt életüket megkezdik, családt alapítanak,dlgznak, vagy munkanélküliek. Taglhatók egészségi szciális állapta szerint (egészséges és beteg, tvábbá szciálisan hátránys helyzetű vagy jó szciális körülmények között van) egyedül álló vagy családs. Szüleikkel élnek szülőktől külön de egyedülállóan szülőkkel együtt, és új családjukkal közös háztartásban, vagy külön háztartásban,egy fedél alatt. Az ifjúsági krsztályt a középisklás krtól a felnőtté válásig, vagyis 15-26(29) éves krig határzhatjuk meg. (Másutt: ifjúsági krsztály: éves krig, fiatal felnőtt krsztály: éves krig.) Ezen belül tvábbi differenciálással a zalakarsi adatk a következők: Zalakars várs összlakssága 2140 fő ( állapt szerint)

2 ifjúsági krsztály fiatal felnőtt krsztály éves krig (159 fő) éves krig (114 fő) ebből évesek száma 78 fő évesek száma 270 fő Összesen 348 fő, (192 férfi-156 nő) az összlaksság 16,26 %-a. A kncepcióban beszélni kell a fiatalk szükségleteiről arról, hgy mik azk, amiket ki kell elégíteniük. A fiatalk szükségletei: - elemi szükségletek (család, táplálkzás, lakás, ruházat, egészséges természeti és nrmális társadalmi környezet) - tanulás, szellemi-, testi fejlődés - szakma, hivatás megszerzése - pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés - családalapítás - önálló lakáshz jutás - megélhetés, tisztes jövedelem - társas élet, kapcslatk, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció,regenerálódás - plitikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel,szerepvállalás Az érettségi után a tehetséges fiatalk elkerülnek a vársból és egyetemen, főisklán szereznek diplmát illetve a megfelelő intézményekben szakképesítést. E képesítések megszerzését követően cél, hgy közülük minél többen térjenek vissza. Az eltávzttakból akkr lesznek visszatérők, ha itt munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget találnak, tvábbá minél több lyan szlgáltatást, ami a mindennapkhz szükségesek. A tanulmányaik befejezése után a helyben maradók dlgzni kezdenek, családt alapítanak. Rájuk majdnem ugyanazkat kell elmndanunk, mint az előző kategóriánál: munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget,szlgáltatáskat kell hgy találjanak. A fiatalk életének szervezése rendkívül kényes feladat. Először is: a fent felsrltak között igen kevés lyan van, ahl az önkrmányzatnak közvetlen beavatkzási lehetőségei vannak. Az ifjúság a társadalmn belül önálló szubkultúrával bíró speciális csprtként létezik. A krsztály jellemzője, hgy infrmális csprtkra, baráti társaságkra taglódik. Mindezekből következik, mind a krsztályn belüli, mind a társadalm többi rétegével való kmmunikációban nehézségek vannak. Szükség van tehát a kmmunikációs csatrnák tudats építésére, valamint a krsztály képviselőinek lehetőséget kell adni a helyi újságban való publikálásra, esetleg ifjúsági ldal szerkesztésére. A kncepció alapelvei: Az ifjúság új értékek hrdzója, teremtője, jelentős erőfrrás. Alapvető fntsságú a fiatalság demkratikus közéleti szcializációja, és részvétele a kncepció megvalósításában. Az Önkrmányzat épít: -a hatálys önkrmányzati kncepciókban fglaltakra; -a civil szervezetek illetve krsztályi szervezetek és csprtk

3 együttműködésére; Meghatárzó elv az önrendelkezés alapelve, amelynek értelmében az Önkrmányzat, csak az ifjúsági krsztályk intézményes képviselőinek egyetértésével hz rájuk vnatkzó döntéseket. A éves krsztályk tagjait szervezetten a Karsi Ifjak Köre (23 fő) reprezentálja. A Kncepciót az Önkrmányzat a fenti alapelvek betartásával kétévenként felülvizsgálja, Hsszú távú célk, feladatk: Az önkrmányzat legfntsabb feladata hsszú távn a munkahelyteremtés elősegítése, mely a jól képzett fiatalk megtartására irányul. Kedvező lakásfeltételek kidlgzása, lcsóbb árfekvésű lakásk kialakítása. Középisklai képzés megteremtése Művelődési és szórakzási lehetőségek biztsítása. Egészségügyi helyzet szinten tartása. Sprtlási lehetőségek megtartása,bővítése. Alkhl- és drgprevenció. Középtávú célk, feladatk: Munkahelyteremtés: Egy település megtartó erejének a legfntsabb eleme a munkahelyek létesítése, melynek elősegítése az önkrmányzat egyik legfntsabb feladata. Fnts a már meglévő vállalkzásk megtartása, de az újak beindításáhz is meg kell teremteni a feltételeket. Minden pályázati és egyéb feltételt ki kell használni a munkahelyteremtés érdekében. Az Önkrmányzat feladata, hgy segítse a vállalkzásk létrejöttét, idetelepülését, annak érdekében, hgy minél több fiatal dlgzhassn és családt alapíthassn Lakáshelyzet: Az Önkrmányzat saját lehetőségeit megvizsgálva építési telkek,lakásk építésével,kialakításával bővítse a lakáshz jutást. Első lakáshz jutó fiatalk támgatása.

4 Oktatás: Az önkrmányzat ktatási kncepciója, az ktatás önkrmányzati minőségirányítási prgramja, a várs nevelési-ktatási intézményeinek pedagógiai, valamint minőségirányítási prgramjai megfelelő kncepciót nyújtanak az e területen jelentkező feladatkra. Egészségmegőrzés: Meg kell őrizni az egészségügyi alapellátás jelenlegi színvnalát, nagybb súlyt kell fektetni az egészségmegőrző és megelőző prgramkra, szűrővizsgálatkra. Fel kell mérni a fiatalk alkhl, drg stb. veszélyeztetettségi helyzetét, melynek ismeretében intézkedési tervet kell kidlgzni. Az egészségügyben dlgzók vállaljanak nagybb szerepet az ifjúság egészségmegőrzésében, felvilágsításában. Közművelődés Fnts feladat az ifjúság művelődés iránti igényeinek, flyamatainak feltárása, fejlesztése. A szabadidő haszns eltöltéséhez tvábbra is lehetőségek biztsítása művészeti közösségek fenntartásával, szakmai háttér biztsításával. Az ifjúság érdeklődésének megfelelő klubk, tanflyamk működéséhez, szervezéséhez megfelelő lehetőséget kell biztsítani a Közösségi Házban. Az ismeretterjesztés területén az ifjúság érdeklődésének, prblémafelvetésüknek megfelelő előadáskkal segítse a közművelődési intézmény a tájékztatást. Többféle vetélkedővel, versennyel segítse az egyéni megmérettetést és kibntakztatást. A közművelődés intézménye segítse elő a fiatalk igényeihez, életkri sajátsságukhz, skrétű gndlatiságukhz igazdó prgramk szervezését, melyek a kultúra alapértékeit hrdzzák. Meg kell ismertetni a fiatalkkal a helyi társadalm értékeit, hagymányait és az európai kultúrában elfglalt helyünket. Törekedni kell arra, hgy bevnjuk a fiatalkat az ünnepi lét kultúrájának áplásába, a vársi ünnepi rendezvények prgramjainak megvalósításába.

5 A gyrsan fejlődő infrmatikai társadalmban való eligazdást, az ifjúság tanulását, szakmai fejlődését segítse a Vársi Könyvtár skrétű és értékes könyvállmányával és a flyamatsan bővülő infrmatikai szlgáltatáskkal. Sprt Cél az, hgy az itt felnövekvő nemzedék a kultúrán keresztül is kötődjön vársáhz, a művelődés és szórakzás lehetőségei pedig segítsék felnőtté válását, emberi kiteljesedését. Önkrmányzatunk jelenleg is rendelkezik hatálys sprtkncepcióval, melynek felülvizsgálata 2008-ban megtörtént Az abban fglaltaknak megfelelően kiemelt figyelmet kell frdítani az ifjúság sprtlási lehetőségeinek a biztsítására a meglévő lehetőségek jbb kihasználására. Frrásk felkutatásával javítani és bővíteni szükséges a sprtlás feltételrendszerét. Közösségi színterek kialakítása A fiatalk önszerveződése alapjaiban eltér a civil szerveződésektől. Különösen fnts, hgy közösségi terüket saját maguk uralják, ahl nem kell saját viselkedési szabályaiktól jelentősen eltérni. Erre egy közművelődési intézmény teljes mértékben nem alkalmas, de megfelelő átalakítással, szervezéssel biztsítható az ifjúság számára is megfelelő közösségi tér kialakítása. Ez a tervekben szereplő új Közösségi Ház épületében valósítható meg. Rövid távú célk, feladatk: Közösségfejlesztés: Ahhz, hgy az ifjúsági munka jól működhessen a fiatalk aktív közreműködésével, legfntsabb, hgy lyan képzést kapjanak, mely által képesek lesznek erre a feladatra. Ez nem egyszerű és hsszabb időtartamt vesz igénybe. Az ifjúság által megbíztt vezető legyen jelen és működjön közre az ifjúságt érintő döntések előkészítésében, kapcslódjn be a képviselő-testület munkájába. Az ifjúságplitikai kncepcióban fglalt feladatk krdinálásáhz, szervezéséhez a végrehajtásban való közreműködéshez szükségszerű ifjúsági krdinátr megbízása. Az ifjúsági krdinátr feladata: Szervezi és elősegíti a településen működő frmális és infrmális ifjúsági szervezetek tevékenységét és krdinálja azkat.

6 Elősegíti az Alktmányban, a gyermekeket és az ifjúságt érintő jgszabálykban rögzített jgk és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását. Támgatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését. Kezdeményezi és krdinálja a fenti tevékenységet érintő megyei, reginális, rszágs és nemzetközi szintű kapcslatkat. Összekötő kapcs az Önkrmányzat és az ifjúsági szervezetek között, képviseli mindkettő érdekeit, egyeztet közöttük. Fnts, hgy az ifjúsági referens lyan személy legyen, akit a fiatalk elfgadnak, tekintélye van, megérti és kezelni tudja prblémáikat. A kncepcióban fglalt feladatk megvalósítása csak a fiatalk aktív közreműködésével érhető el. Szükséges, hgy fiataljaink bekapcslódjanak a várs közéletébe annak érdekében, hgy önmaguk helyzetén javítani tudjanak. Fnts, hgy a ma fiatalságát megtanítsuk a feladatk megldására, ehhez aznban a képviselő-testület, a bizttságk, a várs intézményei összehanglt tevékenysége szükséges. Az ifjúság életszférái: 1. Oktatás, képzés 2.Szabadidő, kultúra, sprt 3. Egészség, életmód mentálhigiéné, szciális igények 4. Érdekérvényesítés, érdekképviselet 5. Pályaválasztás, munkavállalás 6.Lakáshz jutás 7.civil szervezetek, nemzetközi kapcslatk 1. Oktatás, képzés Zalakarsn egy általáns iskla található, középisklába döntően (mintegy 80 %) Nagykanizsára járnak a tanulók. A településen krábban vltak elképzelések középiskla,sőt főiskla létesítésére is,jelenleg ezek a tervek lekerültek a napirendről. A Várs Önkrmányzata csatlakztt a hátránys helyzetű felsőktatási hallgatók, illetve a felsőktatási tanulmánykat kezdő fiatalk támgatására létrehztt Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázathz. A Hazavárunk prgram a lakóhelyük és a tanintézmény közötti utazási költségek részbeni megtérítését szlgálja. A felsőfkú végzettséget szerző fiatal felnőttek többsége aznban ritkán tér vissza szülővársába, ezért a helyi önkrmányzatnak külön figyelmet kell frdítania a jövőben a fiatal diplmás réteg megtartására, visszacsalgatására, elsősrban a fglalkztatási és a lakásszerzési támgatáskkal

7 2.Szabadidő, kultúra, sprt A Közösségi Ház szabadidős és kulturális tevékenységekkel támgatja a fiatalk önkifejezését és kreativitását szlgáló kezdeményezéseket, az isklai és isklán kívüli szabadidős tevékenységeket, a hagymányáplás megteremtését biztsító rendezvényeket. Zalakarsn száms lehetőség van a természetben való kikapcslódásra: gyalgsan, kerékpárral vagy akár vízen. A fiatalk szabadidejüket is legszívesebben barátaikkal töltik. Támgatni kell: a jól szervező és jól vezető segítők közreműködésével összejáró, nn frmális, baráti csprtkat, közösségeket. A szabadidő kulturált, haszns eltöltésére kevés közművelődési színtér áll a fiatalk rendelkezésére. A hétvégi szabadidő eltöltését nagyban segítené egy saját ifjúsági közösségi tér kialakítása, melyet az intézmény jelenleg nem tud biztsítani. A felső tagzats krcsprttól kezdődően a szabadidő-eltöltési szkásk egyre összetettebbek és arányait tekintve egyre kevesebb értékkel bírnak. A krsztály szabadidős tevékenységei szrsan összekapcslódnak a fiatalk önállósdási törekvéseivel, a fgyasztói státuszuk kialakulásával. A fiatalk életében fnts szerepet töltenek be az ún. találkzási pntk,amelyekből kevés van településünkön. Ilyen a Bdahegyi útn lévő vendéglátóhelyek,a Kertmzi parkja,a Közösségi Ház udvara. A fiatalk többnyire inkább beszélgetnek, aznban esetenként a zegzugs részek lehetőséget kínálnak a (felnőttek elől elbújva) cigarettázásra vagy alkhlfgyasztásra is.. Az idősebb krsztálykhz hasnlóan körükben is csökkent az érdeklődés a helyi mzi előadásai iránt. A relatíve alacsny látgatttság másik ka,hgy inkább előnyben részesítik az tthni, szűk körű, meghitt baráti társaságban történő filmnézést. A technikai fejlődésnek köszönhetően (számítógépek hálózatba kötésével valamint az Internet segítségével) gyakran társaságban, többen is játszanak, hsszú órákn keresztül. Skat televízióznak, és leginkább a képes magazinkat, képregényeket lvassák. Mindezen tevékenységek mögé szrul a szabadidő eltöltésének tekintetében a sprtlás, a szabad levegőn töltött tevékenységek, a kirándulás vagy az isklán kívül szervezett fglalkzásk. Van aznban egy szabadidő és versenysprt tekintetében is aktív és elkötelezett réteg, melynek tagjai elsősrban a helyi sprtegyesületekben sprtlnak. A Tárt Kapusrendezvényeknek köszönhetően lehetőség van az isklán kívüli sprtrendezvények látgatására is. A játszóterek állaptának megőrzése, fejlesztése is fnts. E krsztály számára is vannak szabadtéri játékk,ez még egyelőre nem léteznek településünkön. Az isklai tanév alatt a fiatalk tanítás után szívesen találkznak és maradnak Nagykanizsán. Az tthni, vagy barátk közötti hét közbeni szabadidős tevékenységek között első helyen áll az internetezés. Gyakri jelenség, hgy az isklai elválás után hamarsan a neten keresztülflytatják tvább a beszélgetést a különböző csevegő-prgramkn és fórumkn. Egyre nagybb teret hódít lányk körében is a számítógépes játékk világa, skszr a tanulmányk rvására, hiszen a fiatal krsztály órákat képes egy-egy játékba belefeledkezve a mnitr előtt tölteni. Másdik helyre a televízió nézés került. Főként a könnyűzenét sugárzó csatrnákat vagy a kereskedelmi adók beszélgetős shwműsrait nézik. A televízió nézést a rádióhallgatás követi. A fiatalk leginkább az érdeklődési körüknek megfelelő magazi-

8 nkat lvassák. Könyvtárba visznylag kevesen járnak. A hét közbeni időszakra tevődik az isklán kívüli, tthni,vagy a szervezett keretek között flyó sprttevékenység is. Nagyn kevés kivételtől eltekintve a legtöbb fiatal a szabadidő eltöltésére a szórakzást, a bulit, diszkót tartja a legjbb megldásnak. A diszkót követően szaprdnak meg a vandál cselekmények száma a vársban (leszakíttt köztéri szemeteskukák, szemetelés, üres üvegek széttörése, virágk letapsása stb.). A helyi szórakzási lehetőségek mellett külön meg kell említeni Nagykanizsa kínálatát ahvá előszeretettel járnak diszkóba,bálba, illetve kncertekre. A fiatal felnőttek is elsősrban a nagykanizsai lehetőségekkel élnek. Természetesen az anyagiak mellett mindez isklázttság, illetve az ilyen irányú mtiváltság függvénye is. Nagyszerű dlg, hgy Zalakars rendelkezik Kertmzival,bár ez csak nyárn működik. Ez a fiatalk számára egy helyben meglévő fnts kulturálódási lehetőség. A filmek kínálatával sincs baj, hiszen az többnyire megfelel a fiatalk igényeinek is. Ifjúsági Klub: Egy lyan közösségi tér, ami az ifjúság számára lett kialakítva. Az első és legfntsabb feladatra, a fiatalk számára saját tér biztsítására a fent már említett klub nem igazán az erre a legalkalmasabb. A helyet prgramkkal is meg kell tölteni,így alkalmas kiscsprts klubfglalkzáskra. Ide beállítható asztali fci vagy más ehhez hasnló népszerű játék. Mindezek szervezéséhez szükség van a Közösségi Házmunkatársainak a jelenlétére úgy, hgy a fiatalk ne érezzék, hgy flyamatsan a felnőttek figyelik őket. Lényeges az eszköztár fejlesztése: játékk beszerzése,asztalfci, stb.) Könyvtár: A Móra Ferenc Általáns Iskla Könyvtára a közművelődés szempntjából jelentős szervezet kötetes gyűjteményével, a megfelelő szakemberekkel, a kr kihívásainak megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezik. Ezt az intézmény is vnzóvá kell tenni a fiatalk számára. (A beiratkztt lvasók száma:239 fő,melyből 14-29(30) év közöttiek 28 fő.) Sprt A fiatalk nagy számban sprtlnak az egyesületekben (36 fő). A szabadidő sprtk szervezését ebből is adódóan tvábbra is támgatni kell. Az úszás mint fnts alapsprtág legjbban a fürdőben gyakrlható. A sprt infrastruktúra fejlesztése ugyancsak napirenden van,rövid távn is fejlesztés szükséges. 3. Egészség, életmód mentálhigiéné, szciális igények Ifjúságvédelem: -Fnts: családk segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez. - A krtárs segítők képzése, aktivizálása. - A prevenciót szlgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek fejlesztése és a helyi szükségletekhez igazdó prevenciós prgramk. Mindenek előtt ide srlandó a minél krábbi életkrtól a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló preventív prgramk megvalósulása, ennek tárgyi és személyi feltételeinek biztsítása. - A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása.

9 - A helyi médiumk által a pzitív minták, értékek, ismeretek közvetítése, alternatív lehetőségek felkínálását, melyet a szabadidős színterek biztsával is lehetővé kell tenni. Nagy jelentőségű, hgy a közvélemény minél több ismerettel rendelkezzen a szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hgy saját szkásai, feszültség levezetési módjai, kialakult szenvedélyeit hgyan ismerheti fel és küzdheti le, és hgyan segíthet ebben másknak. - a kmmunikáció fejlesztése az ifjúsággal, gyermekekkel kapcslatba kerülő, és az életükben felelősséggel résztvevő intézmények közötti kmmunikációt, illetve segíteni kell az idősebb és a fiatalabb krsztály közötti elfgadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől mentes kmmunikáció megvalósulását. - Drgstratégia végiggndlása a vársban az intézmények összefgásával, tevékenységek összehanglása. - drgprevenció Külön is szót ejteni erről a prevencióról. Kábítószer ügyben a legfntsabb a megelőzés. Erre az önkrmányzatnak flyamatsan figyelmet kell frdítania. Ami a tartalmi kérdéseket illeti: a drgprblémával fglalkzni kell megelőző prgramk támgatásával(d.a.d.a). Településünk nem tartzik a bűnügyileg fertőzött települések közé. Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenésével tvább javult a település bűnügyi megítélése. A várs közbiztnsága, a közterületek rendje jónak mndható, a laksság nyugalmát jelentősen zavaró jgsértések elkövetése nem jellemző. Szrsabb együttműködés szervezésének segítésére lenne szükség a rendőrséggel, gyámüggyel, gyermekjóléti szlgálattal a gyermekkri-fiatalkri bűnözés, drgmegelőzés, deviáns magatartás megelőzése céljából. Az említett szervezetekkel való rendszeres esetmegbeszélések, szupervíziók és egyáltalán a flyamats kapcslattartás hatéknyabbá tenné a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Az egészségügy, életmód területén a testi és szellemi egészség a legfőbb érték, erősíteni kell a tudatsabb megjelenítését, amelyhez megfelelő mtivációt és kmmunikációt kell bevezetni és széles körben alkalmazni. A fiatalk egészségi állaptát, életmód-lehetőségeit alapvetően differenciálják a társadalmi egyenlőtlenségek, elsősrban az isklázttsági, a fglalkzási és a jövedelmi visznykn keresztül. Az egészségi állapt alakulása tekintetében kiemelt jelentőségű szerepe van az életmódnak. A legbeflyáslóbb tényezők a dhányzás, alkhl és a rssz táplálkzási szkásk. Az egészségügyi ellátás elsődlegesen az egészségügyi szakemberek feladata. Településünkön egy általáns rvsi,egy fgrvsi körzet van,amely magában fglalja az isklafgászatt is. Egy gyermekrvs vállalkzóként rendel. Vársunkban összevnt közpnti ügyeleti ellátás működik 16 órától reggel 8 óráig. Gyakrlatilag a rendelési idő befejezésétől flyamats sürgősségi ellátást talál a laksság másnap reggelig. A helyi mentőszlgálat nagy segítséget jelent a helyi betegellátásban, a sürgősségi ellátásban, így a beteg skszr perc alatt kórházba kerül. A fiatalk megkérdezése srán megállapítható, hgy elégedettek a vársban számukra biztsíttt egészségügyi ellátással, fntsnak tartják annak megőrzését és tvábbfejlesztését (Különös tekintettel a gyermekrvsi ellátásra).

10 Ami az egészségi helyzet javítása érdekében az önkrmányzat szintjén tehető: - A kövérség mint népbetegség a kevés sprtlás, mzgás és ezzel párhuzamsan a sk egészségtelen étel miatt tapasztalható. Ellene szabadidős sprtrendezvények tvábbi szervezésének biztsításával, - Az allergiás megbetegedések, a dhányzás-, az alkhlfgyasztás- és a drgfgyasztás elleni fellépés érdekében prevenciós prgramkat kell működtetni. Egyelőre nem jelent nagybb prblémát jelent a vársban is a különböző ajzószerek, tabletták és az italféleségek megjelenése a discóban és más helyeken. Több magyarrszági felmérés szerint a 13 és 16 éves krsztály 70 százaléka már próbálkztt a dhányzással.(közvetett hatású intézkedés lehet az egyre jbban terjedő gyakrlat Magyarrszágn: a közterületeken a dhányzás betiltása). Hasnlóképpen lesújtó a helyzet a dhányzást és az alkhlfgyasztást illetően. A megkérdezett középisklásk közül négyből hárm már kipróbálta a cigarettázást, a fiúk közül minden harmadik, a lányk közül minden ötödik napnta dhányzik! Az alkhlfgyasztást illetően még rsszabb a kép. Főként a hétvégi bulik alkalmával, szinte minden év feletti fiatal fgyaszt alkhlt, skszr csupán a társaság nymásának hatására. Sajns a prevenció terén a civilszervezetek, isklák nem elég aktívak, ezért ez a terület jelentős szakmai fejlesztésre szrul. Fnts lenne a szülők megfelelő felkészítése is,hiszen körükben még kevesebb az átfgó ismeret. Úgy véljük, ennek a területnek az erősítése fkztt figyelmet kell frdítani, melyben az önkrmányzat szerepvállalása hangsúlys. A munkanélküliségi ráta visznylag magas,ugyanakkr kezelhető mértékű településünkön. A cigány laksság megfelelő lakás,- és egyéb életkörülményeinek kialakítását segíteni kell. 4. Érdekérvényesítés, érdekképviselet területén - közéleti ifjúsági ügyek krdinálása - Felnőtt segítő biztsítása a következő feltételekkel: A fiatalknak szükségük van lyan felnőttre, akiben megbízhatnak. A felnőttek többsége aznban nem tudja megtalálni a helyes visznyt és hangt a fiatalkkal azn dlgk ügyében, amik a fiatalknak fntsak, amit igazán sajátjuknak éreznek. A fiatalk saját, kötetlennek mndható önszervező szórakzási, bulizási tereiben csak társként szabad megjelennie a felnőttnek. Ebben a körben lehet ellenőrizni őket, de nem azért kell,hgy tt legyenek a felnőttek, mint fegyelmező személyek, hanem egyszerűen csak legyenek beszélgető partnerek: Társak száms dlgban, amit a fiatalk kezdeményeznek és próbálnak megvalósítani. - Az Ifjúsági Fórum megalakítása mint a közélet egyik szereplője lehetne a legfntsabb közvetítő az ifjúságtól mint krsztálytól az önkrmányzat felé. Erre az önkrmányzat nyittt. - A fiatalk véleményére közéleti kérdésekben az önkrmányzat kíváncsi. A krsztály rszágs átlagt is meghaladóan rendelkezik internethasználati lehetőséggel. Erre építve közvetlen fórumaként a Plgármesteri hivatal hnlapján internetes párbeszédet kell elindítani ahl részben az önkrmányzat által megadtt fnts témákban, másrészt a fiatalk által megadtt, általuk fntsnak tarttt témákban lehetne tőlük infrmációt kapni, kérdéseikre válaszlnának az Önkrmányzat illetékesei.

11 Ifjúsági Infrmációs Pnt működtetése,amelynek funkciója: A gyerekek és a fiatalk krsztályi sajátsságainak, szükségleteinek megfelelő infrmáció elérhetőségét biztsító szlgáltatás. Az infrmációs pnt a külön jgszabályban meghatárztt területek vnzásában infrmációgyűjtést és infrmációszlgáltatást végez; biztsítja az rszágs ifjúsági szlgálat által létrehztt és karbantarttt ifjúsági adatbázishz történő hzzáférés lehetőségét. Az infrmációs pnt szlgáltatása megszervezhető az ifjúsági közösségi tér keretében. Tevékenysége ellátása srán együttműködik az ifjúság speciális élethelyzetével kapcslatban tájékztatási és tanácsadási feladatkörrel rendelkező más intézményekkel, szervezetekkel. Támgatja anyagilag és szakmailag a helyi ifjúsági kezdeményezéseket. A fiatalk általában nem igénylik, hgy helyettük ldják meg a prblémákat. Inkább arra van szükségük, hgy gndjaik megldásáhz a megfelelő eszközöket és segítséget megkaphassák, s tudják, hgy hvá, kihez frdulhassanak prblémáikkal. Az önszerveződési lehetőségekkel szeretnének élni. Meg kell határzni, hgy az ifjúsági kérdés integrált képviselete a döntéshzatalban hgyan valósítható meg. 5. Pályaválasztás, munkavállalás A diákmunkára a krsztály tagjai részéről igény mutatkzik. A diákmunkát biztsító munkahelyek flyamats összegyűjtése, a diákk számára a munkavégzés lehetővé tétele segítene a jbb közérzet kialakításában és némi keresethez juthatnának a diákjaink is. - Különösen nehéz a tanulmányaikat befejező és munkát kereső pályakezdő fiatalk helyzete, hiszen számukra a munka világába való bekerülés jelenti a legnagybb prblémát. Bár krszerű ismeretekkel rendelkeznek, rugalmasak, könnyen alkalmazkdnak, de nincs munkatapasztalatuk, ebből következően hátránysabb helyzetbe vannak az álláskért flytattt versenyben. 6. Lakáshz jutás A fiatalk lakáshelyzete az elmúlt tíz évben rmltt, hiszen az ingatlanárak jelentősen emelkedtek. A fiatalk döntő része önerejéből képtelen lakástulajdnhz jutni, legfeljebb családi segítséggel teheti ezt meg. A települések megtartó erejét nagymértékben meghatárzza, hgy az tt élő fiatalk első lakáshz jutását milyen módn segíti. - A éves krsztály lyannyira hetergén, hgy miközben egyes csprtjai még a középiskla padjaiban ülnek és a tanulásra kncentrálnak, addig egyes csprtk számára már a legfntsabb kérdés a lakáshz jutás. Célszerű lenne egy lyan új rendszer létrehzása, melyben a rászruló fiatalk úgy kapnak alacsny lakbérrel önkrmányzati bérlakást, hgy vállalják: az előtakarékskdást igazltan elkezdik és meghatárztt időn- célszerűen öt éven belül saját lakást vásárlnak vagy építenek és az önkrmányzattól kaptt lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre a kiköltözésre nem kerül sr, akkr a lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen rendszer bevezetése elvileg működtethető a meglévő önkrmányzati bérlakásk egy részének felhasználásával, de lehetséges új bérlakásk építésével is. - Az első lakáshz jutók támgatását valamilyen frmában biztsítani kell de

12 szigrúan csak a rászrultság alapján. Ellentételezésképpen a támgattt fiatalk az ingatlant hsszabb ideig ne értékesíthessék és legyenek kötelesek a támgatással megszerzett ingatlanban lakni, tt állandó lakcímet fenntartani. - Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támgatási frma akkr, ha az önkrmányzat a saját tulajdnát képező telket a piaci árnál alacsnyabban értékesíti kizárólag a rászrultság elve alapján lyanknak, akik vállalják, hgy ennek ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat meghatárztt ideig nem értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek. - a fiatalk keveset tudnak a lakáshz jutási lehetőségekről, pedig akár már éves krtól szívesen tájékzódnának ezen a területen is. A fiatalkat a szakmai képzés, a megfelelő munkáhz jutás mellett az önálló lakás megszerzése és a családalapítás fglalkztatja leginkább. 7.civil szervezetek, nemzetközi kapcslatk Szükség van lyan civil szervezetekre,melyeknek a feladatai közé illeszthető néhány, a fiatalkat érintő tevékenység lyank, melyek a generáció tagjait érdeklik, és érdeklődésüket jelenleg nem tudják hl kielégíteni. Ezt az önkrmányzatnak anyagilag is támgatni szükséges. A nemzetközi kapcslatkra vnatkzó adataink leginkább az önkrmányzat cserekapcslatai, az iskla révén vannak, illetve, ha a civil szerveződések együttműködést kérnek, vagy tudmásunkra jut különböző rendezvények szervezésekr a kapcslatfelvétel igénye. A gyermek, de különösen az ifjú krsztály igénye az utazásra, a más kultúrákkal való megismerkedésre, rendkívül nagy. Igaz ez a családi, a turisztikai, illetve az isklai, és munkahelyi jellegű tanulmányi utakra, üdülésekre, kiránduláskra. Ifjúsági mbilitás, nemzetközi kapcslatkban a törekvésünk: A nemzetközi ifjúsági cserék bátrítása, támgatása. A cserék lebnylításáhz szükséges szakmai segítségnyújtás frmáinak támgatása (nemzetközi cserék lebnylítására felkészítő képzések, a tapasztalatk összegzése). Zalakars testvérvársaival kerüljön sr a fiatalk közötti kapcslatk kialakítására. (Jó példa az lesni kezdeményezés) Tvábbi javaslatk az ifjúsági kezdeményezések, szabadidő, kultúra, sprt területén Elkülönített Ifjúsági Alapt kellene létrehzni a várs költségvetésében nevesítve, mely önálló szakmai fejezeteket tartalmaz (kifejtés az adódó feladatk fejezetnél). Ez az alap tartalmazza az összes ifjúsági célú frrást és annak felhasználását leíró fejezeteket. El kell érni, hgy az ifjúság szabadidejének haszns eltöltésére szlgáló intézmények rendszere ne szűküljön, hanem a lehetőségek a jövőben növekedjenek.

13 A fiatalk megváltztt igényeinek flyamats figyelemmel követése, illetve a szlgáltatásknak, a megváltztt igényekhez történő igazítása. Megjelenhetne az ifjúsági média, a sajtótermékek részeként, hangsúlyssá kell tenni a várs ifjúsági rendezvényeinek hirdetését. Lehetőség szerint megfntlandó a hétvégi, éjszakai buszjáratk beindításának megvalósíthatósága, melyekkel a fiatalk a szórakzóhelyekre eljuthatnak, illetve nnan nagybb biztnsággal hazatérhetnek. Meg kellene vizsgálni a már rendelkezésre álló, ifjúsági célkat szlgáló önkrmányzati tulajdnk fejlesztésének és kihasználtságuk növelésének lehetőségeit. újabb közösségi terek,találkzási pntk nyerhetők. (Közösségi Ház udvara, szabadtéri játékeszközök kihelyezésével,görkrcslyapálya építésével) ifjúsági és ifjúsági célú szervezetek működésének támgatása ifjúsági közélet támgatása (újság, helyi rádió, internetes közösség, stb.) A fiatalk látják, hgy a várs fejlődik. Büszkék arra, hgy épül-szépül a várs, aznban mivel ez őket knkrétan nem érinti, ezért egyelőre úgy látják, hgy nem sk perspektíva kínálkzik számukra. Persze - és ez nem lkális kérdés értékrendjük alakulásáhz nagyban hzzájárulnak a kereskedelmi televíziók negatív hatásai, valamint a társadalmi-gazdasági váltzásk kzta generációs szakadék. A diplmás fiatalk egy része szívesen maradna Zalakarsn. Ami emellett szól: nyugdt kisvársi légkör, nagyvársk közelsége,minimális bűnözés, bővülő prgramkínálat, szélesedő támgatási lehetőségek. Ellenérvek:kevés munkalehetőség, nehéz lakáshz jutni, nehéz kialakítani megfelelő egzisztenciát mivel ez kisvárs: úgyis az ismerősnek lesz munkahelye, nem a végzettség, vagy a munkatapasztalat számít típusú vélekedés is gyakri. Unalmas - kevés a szórakzási lehetőség- ez a középisklásk véleménye. V. Összegzés Az ifjúságplitikai kncepciónak arra, kell irányulnia, hgy a várs megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő fiatal krsztály számára, ahl tthnsan érezhetik magukat, vagyis ahl kiszámíthatóak az életvisznyaik, ahl prblémák esetén szakértő segítséget találnak azk megldásáhz, és ahl felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar államplgárként való felnőtt életükre. Alaptétel az, hgy azn feladatkat, igényeket, melyeket az ifjúság önszervező módn meg tud ldani, ne ellássuk, hanem elsősrban a hzzájuk szükséges feltételeket

14 biztsítsuk, valamint hgy a kérdéseket lehetőleg tt kezeljük, ahl felmerülnek, a gyermek- és ifjúsági közösségekben. Fnts, hgy a megfgalmaztt célkat és a hzzájuk kapcslódó feladatkat a megvalósításban részt vevők napi munkájuk srán hasznsítsák, döntéseiket a kncepció megvalósításának szellemisége hassa át. Fnts lenne ifjúsági referens állandó fglalkztatása, aki a kncepcióban megjelölt célk, feladatk krdinátra kell, hgy legyen. Segítenie kell az önkrmányzat, az intézmények, a civil szervezetek és ifjúsági önszerveződések munkáját, összekötő kapcsként kell részt vennie a mindennapi munkában.

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

OCTOPUS BVS Egyesület, Veresegyház

OCTOPUS BVS Egyesület, Veresegyház Cím: Az Octpus BVS Egyesület 2 éves stratégiai terve 2008-2010 Ország: Magyarrszág A kiadás helye: Veresegyház A kiadás éve: 2008 Szakág: Gyermek vízilabda Az Octpus BVS Egyesület 2 éves stratégiai terve

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során?

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során? Az egészségügyi felsőktatásban tanuló külföldi diákk az egyetem és a várs életében. Kell-e számlni velük az egyetem és a várs fejlesztése srán? Prf. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Tistyán László PTE ÁOK Magatartástudmányi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk.

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk. Kedves Otthnkereső Fiatalk, kedves Családk! Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudmányegyetem kllégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kllégiumként üzemelhetünk. Célunk az, hgy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Bjt Község Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben