Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb biztsítását. Különös jelentőséget tulajdnít és támgatja azkat a kezdeményezéseket, prgramkat, amelyek a prevenciót tűzik ki célul, átfgó- kmplex elképzelést fgalmaznak meg, amelyek széles szakmai és társadalmi összefgásn alapulnak. Egy vársnak úgy kell tekintenie a fiatalkra, mint a váltzásk hrdzóira és igazi, valódi erőfrráskra. Egy kncepció azért készül, mert a kncepció témáját képező területtel a jövőben fglalkzni akar a kncepció készítője, és kell egy dkumentum, ami megmndja: az adtt területen a következő időszakban milyen célk vannak,ezek elérése érdekében milyen iránykban van tennivaló. A végső cél természetesen nem maga a kncepció, hanem a kncepció alapján végrehajttt tettek eredménye. Ha az önkrmányzati kncepció tárgya az ifjúság, akkr e társadalmi csprtnak a jövőjét próbáljuk meghatárzni. Az ifjúsági kncepció készítése különleges feladat egy önkrmányzat számára. Hivatals és vállalt feladatai kapcsán ugyan száms metszetben van és lehet rálátása az ifjúság prblémáira, igényeire, de nincs és nem is lehet ezekről kellőösszképe. Ennek száms ka van, amelyek közül kiemelendő, hgy az ifjúság többnyire a kncepciót megalktókhz képest egy másik generáció, amelyikráadásul az érdekeit vársi szinten nem tudja közvetlenül képviselni, ettől aztán mindinkább egy sajáts külön világ lesz. Vannak önkrmányzati kncepciók, melyek érintik az ifjúságéletét is, de alapvetően egy másik knkrét területet szabályznak (pl. lakás-, sprt-,kulturális kncepció) Az ifjúsági feladatk jellegzetesen több ágazatt érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl részben kötelező feladatk,amelyeket jgszabályk szabnak meg az önkrmányzatk számára, másrészt önként vállalt önkrmányzati feladatk. A várs ifjúsági kncepciója kidlgzása srán illetve az elfgadtt kncepcióban az Önkrmányzat a jgszabályk és az önkrmányzati kncepciók ismeretéből indul ki és nem ismétli az abban fglaltakat. Az ifjúság ez a év közötti generáció a kncepció szempntjából többféleképpen is taglható lenne. Adódik a legegyszerűbb felsztás: két nagykategória: azk, akik még ktatási intézményekben tanulnak, és azk, akik már az isklapadkból kikerültek, felnőtt életüket megkezdik, családt alapítanak,dlgznak, vagy munkanélküliek. Taglhatók egészségi szciális állapta szerint (egészséges és beteg, tvábbá szciálisan hátránys helyzetű vagy jó szciális körülmények között van) egyedül álló vagy családs. Szüleikkel élnek szülőktől külön de egyedülállóan szülőkkel együtt, és új családjukkal közös háztartásban, vagy külön háztartásban,egy fedél alatt. Az ifjúsági krsztályt a középisklás krtól a felnőtté válásig, vagyis 15-26(29) éves krig határzhatjuk meg. (Másutt: ifjúsági krsztály: éves krig, fiatal felnőtt krsztály: éves krig.) Ezen belül tvábbi differenciálással a zalakarsi adatk a következők: Zalakars várs összlakssága 2140 fő ( állapt szerint)

2 ifjúsági krsztály fiatal felnőtt krsztály éves krig (159 fő) éves krig (114 fő) ebből évesek száma 78 fő évesek száma 270 fő Összesen 348 fő, (192 férfi-156 nő) az összlaksság 16,26 %-a. A kncepcióban beszélni kell a fiatalk szükségleteiről arról, hgy mik azk, amiket ki kell elégíteniük. A fiatalk szükségletei: - elemi szükségletek (család, táplálkzás, lakás, ruházat, egészséges természeti és nrmális társadalmi környezet) - tanulás, szellemi-, testi fejlődés - szakma, hivatás megszerzése - pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés - családalapítás - önálló lakáshz jutás - megélhetés, tisztes jövedelem - társas élet, kapcslatk, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció,regenerálódás - plitikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel,szerepvállalás Az érettségi után a tehetséges fiatalk elkerülnek a vársból és egyetemen, főisklán szereznek diplmát illetve a megfelelő intézményekben szakképesítést. E képesítések megszerzését követően cél, hgy közülük minél többen térjenek vissza. Az eltávzttakból akkr lesznek visszatérők, ha itt munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget találnak, tvábbá minél több lyan szlgáltatást, ami a mindennapkhz szükségesek. A tanulmányaik befejezése után a helyben maradók dlgzni kezdenek, családt alapítanak. Rájuk majdnem ugyanazkat kell elmndanunk, mint az előző kategóriánál: munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget,szlgáltatáskat kell hgy találjanak. A fiatalk életének szervezése rendkívül kényes feladat. Először is: a fent felsrltak között igen kevés lyan van, ahl az önkrmányzatnak közvetlen beavatkzási lehetőségei vannak. Az ifjúság a társadalmn belül önálló szubkultúrával bíró speciális csprtként létezik. A krsztály jellemzője, hgy infrmális csprtkra, baráti társaságkra taglódik. Mindezekből következik, mind a krsztályn belüli, mind a társadalm többi rétegével való kmmunikációban nehézségek vannak. Szükség van tehát a kmmunikációs csatrnák tudats építésére, valamint a krsztály képviselőinek lehetőséget kell adni a helyi újságban való publikálásra, esetleg ifjúsági ldal szerkesztésére. A kncepció alapelvei: Az ifjúság új értékek hrdzója, teremtője, jelentős erőfrrás. Alapvető fntsságú a fiatalság demkratikus közéleti szcializációja, és részvétele a kncepció megvalósításában. Az Önkrmányzat épít: -a hatálys önkrmányzati kncepciókban fglaltakra; -a civil szervezetek illetve krsztályi szervezetek és csprtk

3 együttműködésére; Meghatárzó elv az önrendelkezés alapelve, amelynek értelmében az Önkrmányzat, csak az ifjúsági krsztályk intézményes képviselőinek egyetértésével hz rájuk vnatkzó döntéseket. A éves krsztályk tagjait szervezetten a Karsi Ifjak Köre (23 fő) reprezentálja. A Kncepciót az Önkrmányzat a fenti alapelvek betartásával kétévenként felülvizsgálja, Hsszú távú célk, feladatk: Az önkrmányzat legfntsabb feladata hsszú távn a munkahelyteremtés elősegítése, mely a jól képzett fiatalk megtartására irányul. Kedvező lakásfeltételek kidlgzása, lcsóbb árfekvésű lakásk kialakítása. Középisklai képzés megteremtése Művelődési és szórakzási lehetőségek biztsítása. Egészségügyi helyzet szinten tartása. Sprtlási lehetőségek megtartása,bővítése. Alkhl- és drgprevenció. Középtávú célk, feladatk: Munkahelyteremtés: Egy település megtartó erejének a legfntsabb eleme a munkahelyek létesítése, melynek elősegítése az önkrmányzat egyik legfntsabb feladata. Fnts a már meglévő vállalkzásk megtartása, de az újak beindításáhz is meg kell teremteni a feltételeket. Minden pályázati és egyéb feltételt ki kell használni a munkahelyteremtés érdekében. Az Önkrmányzat feladata, hgy segítse a vállalkzásk létrejöttét, idetelepülését, annak érdekében, hgy minél több fiatal dlgzhassn és családt alapíthassn Lakáshelyzet: Az Önkrmányzat saját lehetőségeit megvizsgálva építési telkek,lakásk építésével,kialakításával bővítse a lakáshz jutást. Első lakáshz jutó fiatalk támgatása.

4 Oktatás: Az önkrmányzat ktatási kncepciója, az ktatás önkrmányzati minőségirányítási prgramja, a várs nevelési-ktatási intézményeinek pedagógiai, valamint minőségirányítási prgramjai megfelelő kncepciót nyújtanak az e területen jelentkező feladatkra. Egészségmegőrzés: Meg kell őrizni az egészségügyi alapellátás jelenlegi színvnalát, nagybb súlyt kell fektetni az egészségmegőrző és megelőző prgramkra, szűrővizsgálatkra. Fel kell mérni a fiatalk alkhl, drg stb. veszélyeztetettségi helyzetét, melynek ismeretében intézkedési tervet kell kidlgzni. Az egészségügyben dlgzók vállaljanak nagybb szerepet az ifjúság egészségmegőrzésében, felvilágsításában. Közművelődés Fnts feladat az ifjúság művelődés iránti igényeinek, flyamatainak feltárása, fejlesztése. A szabadidő haszns eltöltéséhez tvábbra is lehetőségek biztsítása művészeti közösségek fenntartásával, szakmai háttér biztsításával. Az ifjúság érdeklődésének megfelelő klubk, tanflyamk működéséhez, szervezéséhez megfelelő lehetőséget kell biztsítani a Közösségi Házban. Az ismeretterjesztés területén az ifjúság érdeklődésének, prblémafelvetésüknek megfelelő előadáskkal segítse a közművelődési intézmény a tájékztatást. Többféle vetélkedővel, versennyel segítse az egyéni megmérettetést és kibntakztatást. A közművelődés intézménye segítse elő a fiatalk igényeihez, életkri sajátsságukhz, skrétű gndlatiságukhz igazdó prgramk szervezését, melyek a kultúra alapértékeit hrdzzák. Meg kell ismertetni a fiatalkkal a helyi társadalm értékeit, hagymányait és az európai kultúrában elfglalt helyünket. Törekedni kell arra, hgy bevnjuk a fiatalkat az ünnepi lét kultúrájának áplásába, a vársi ünnepi rendezvények prgramjainak megvalósításába.

5 A gyrsan fejlődő infrmatikai társadalmban való eligazdást, az ifjúság tanulását, szakmai fejlődését segítse a Vársi Könyvtár skrétű és értékes könyvállmányával és a flyamatsan bővülő infrmatikai szlgáltatáskkal. Sprt Cél az, hgy az itt felnövekvő nemzedék a kultúrán keresztül is kötődjön vársáhz, a művelődés és szórakzás lehetőségei pedig segítsék felnőtté válását, emberi kiteljesedését. Önkrmányzatunk jelenleg is rendelkezik hatálys sprtkncepcióval, melynek felülvizsgálata 2008-ban megtörtént Az abban fglaltaknak megfelelően kiemelt figyelmet kell frdítani az ifjúság sprtlási lehetőségeinek a biztsítására a meglévő lehetőségek jbb kihasználására. Frrásk felkutatásával javítani és bővíteni szükséges a sprtlás feltételrendszerét. Közösségi színterek kialakítása A fiatalk önszerveződése alapjaiban eltér a civil szerveződésektől. Különösen fnts, hgy közösségi terüket saját maguk uralják, ahl nem kell saját viselkedési szabályaiktól jelentősen eltérni. Erre egy közművelődési intézmény teljes mértékben nem alkalmas, de megfelelő átalakítással, szervezéssel biztsítható az ifjúság számára is megfelelő közösségi tér kialakítása. Ez a tervekben szereplő új Közösségi Ház épületében valósítható meg. Rövid távú célk, feladatk: Közösségfejlesztés: Ahhz, hgy az ifjúsági munka jól működhessen a fiatalk aktív közreműködésével, legfntsabb, hgy lyan képzést kapjanak, mely által képesek lesznek erre a feladatra. Ez nem egyszerű és hsszabb időtartamt vesz igénybe. Az ifjúság által megbíztt vezető legyen jelen és működjön közre az ifjúságt érintő döntések előkészítésében, kapcslódjn be a képviselő-testület munkájába. Az ifjúságplitikai kncepcióban fglalt feladatk krdinálásáhz, szervezéséhez a végrehajtásban való közreműködéshez szükségszerű ifjúsági krdinátr megbízása. Az ifjúsági krdinátr feladata: Szervezi és elősegíti a településen működő frmális és infrmális ifjúsági szervezetek tevékenységét és krdinálja azkat.

6 Elősegíti az Alktmányban, a gyermekeket és az ifjúságt érintő jgszabálykban rögzített jgk és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását. Támgatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését. Kezdeményezi és krdinálja a fenti tevékenységet érintő megyei, reginális, rszágs és nemzetközi szintű kapcslatkat. Összekötő kapcs az Önkrmányzat és az ifjúsági szervezetek között, képviseli mindkettő érdekeit, egyeztet közöttük. Fnts, hgy az ifjúsági referens lyan személy legyen, akit a fiatalk elfgadnak, tekintélye van, megérti és kezelni tudja prblémáikat. A kncepcióban fglalt feladatk megvalósítása csak a fiatalk aktív közreműködésével érhető el. Szükséges, hgy fiataljaink bekapcslódjanak a várs közéletébe annak érdekében, hgy önmaguk helyzetén javítani tudjanak. Fnts, hgy a ma fiatalságát megtanítsuk a feladatk megldására, ehhez aznban a képviselő-testület, a bizttságk, a várs intézményei összehanglt tevékenysége szükséges. Az ifjúság életszférái: 1. Oktatás, képzés 2.Szabadidő, kultúra, sprt 3. Egészség, életmód mentálhigiéné, szciális igények 4. Érdekérvényesítés, érdekképviselet 5. Pályaválasztás, munkavállalás 6.Lakáshz jutás 7.civil szervezetek, nemzetközi kapcslatk 1. Oktatás, képzés Zalakarsn egy általáns iskla található, középisklába döntően (mintegy 80 %) Nagykanizsára járnak a tanulók. A településen krábban vltak elképzelések középiskla,sőt főiskla létesítésére is,jelenleg ezek a tervek lekerültek a napirendről. A Várs Önkrmányzata csatlakztt a hátránys helyzetű felsőktatási hallgatók, illetve a felsőktatási tanulmánykat kezdő fiatalk támgatására létrehztt Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázathz. A Hazavárunk prgram a lakóhelyük és a tanintézmény közötti utazási költségek részbeni megtérítését szlgálja. A felsőfkú végzettséget szerző fiatal felnőttek többsége aznban ritkán tér vissza szülővársába, ezért a helyi önkrmányzatnak külön figyelmet kell frdítania a jövőben a fiatal diplmás réteg megtartására, visszacsalgatására, elsősrban a fglalkztatási és a lakásszerzési támgatáskkal

7 2.Szabadidő, kultúra, sprt A Közösségi Ház szabadidős és kulturális tevékenységekkel támgatja a fiatalk önkifejezését és kreativitását szlgáló kezdeményezéseket, az isklai és isklán kívüli szabadidős tevékenységeket, a hagymányáplás megteremtését biztsító rendezvényeket. Zalakarsn száms lehetőség van a természetben való kikapcslódásra: gyalgsan, kerékpárral vagy akár vízen. A fiatalk szabadidejüket is legszívesebben barátaikkal töltik. Támgatni kell: a jól szervező és jól vezető segítők közreműködésével összejáró, nn frmális, baráti csprtkat, közösségeket. A szabadidő kulturált, haszns eltöltésére kevés közművelődési színtér áll a fiatalk rendelkezésére. A hétvégi szabadidő eltöltését nagyban segítené egy saját ifjúsági közösségi tér kialakítása, melyet az intézmény jelenleg nem tud biztsítani. A felső tagzats krcsprttól kezdődően a szabadidő-eltöltési szkásk egyre összetettebbek és arányait tekintve egyre kevesebb értékkel bírnak. A krsztály szabadidős tevékenységei szrsan összekapcslódnak a fiatalk önállósdási törekvéseivel, a fgyasztói státuszuk kialakulásával. A fiatalk életében fnts szerepet töltenek be az ún. találkzási pntk,amelyekből kevés van településünkön. Ilyen a Bdahegyi útn lévő vendéglátóhelyek,a Kertmzi parkja,a Közösségi Ház udvara. A fiatalk többnyire inkább beszélgetnek, aznban esetenként a zegzugs részek lehetőséget kínálnak a (felnőttek elől elbújva) cigarettázásra vagy alkhlfgyasztásra is.. Az idősebb krsztálykhz hasnlóan körükben is csökkent az érdeklődés a helyi mzi előadásai iránt. A relatíve alacsny látgatttság másik ka,hgy inkább előnyben részesítik az tthni, szűk körű, meghitt baráti társaságban történő filmnézést. A technikai fejlődésnek köszönhetően (számítógépek hálózatba kötésével valamint az Internet segítségével) gyakran társaságban, többen is játszanak, hsszú órákn keresztül. Skat televízióznak, és leginkább a képes magazinkat, képregényeket lvassák. Mindezen tevékenységek mögé szrul a szabadidő eltöltésének tekintetében a sprtlás, a szabad levegőn töltött tevékenységek, a kirándulás vagy az isklán kívül szervezett fglalkzásk. Van aznban egy szabadidő és versenysprt tekintetében is aktív és elkötelezett réteg, melynek tagjai elsősrban a helyi sprtegyesületekben sprtlnak. A Tárt Kapusrendezvényeknek köszönhetően lehetőség van az isklán kívüli sprtrendezvények látgatására is. A játszóterek állaptának megőrzése, fejlesztése is fnts. E krsztály számára is vannak szabadtéri játékk,ez még egyelőre nem léteznek településünkön. Az isklai tanév alatt a fiatalk tanítás után szívesen találkznak és maradnak Nagykanizsán. Az tthni, vagy barátk közötti hét közbeni szabadidős tevékenységek között első helyen áll az internetezés. Gyakri jelenség, hgy az isklai elválás után hamarsan a neten keresztülflytatják tvább a beszélgetést a különböző csevegő-prgramkn és fórumkn. Egyre nagybb teret hódít lányk körében is a számítógépes játékk világa, skszr a tanulmányk rvására, hiszen a fiatal krsztály órákat képes egy-egy játékba belefeledkezve a mnitr előtt tölteni. Másdik helyre a televízió nézés került. Főként a könnyűzenét sugárzó csatrnákat vagy a kereskedelmi adók beszélgetős shwműsrait nézik. A televízió nézést a rádióhallgatás követi. A fiatalk leginkább az érdeklődési körüknek megfelelő magazi-

8 nkat lvassák. Könyvtárba visznylag kevesen járnak. A hét közbeni időszakra tevődik az isklán kívüli, tthni,vagy a szervezett keretek között flyó sprttevékenység is. Nagyn kevés kivételtől eltekintve a legtöbb fiatal a szabadidő eltöltésére a szórakzást, a bulit, diszkót tartja a legjbb megldásnak. A diszkót követően szaprdnak meg a vandál cselekmények száma a vársban (leszakíttt köztéri szemeteskukák, szemetelés, üres üvegek széttörése, virágk letapsása stb.). A helyi szórakzási lehetőségek mellett külön meg kell említeni Nagykanizsa kínálatát ahvá előszeretettel járnak diszkóba,bálba, illetve kncertekre. A fiatal felnőttek is elsősrban a nagykanizsai lehetőségekkel élnek. Természetesen az anyagiak mellett mindez isklázttság, illetve az ilyen irányú mtiváltság függvénye is. Nagyszerű dlg, hgy Zalakars rendelkezik Kertmzival,bár ez csak nyárn működik. Ez a fiatalk számára egy helyben meglévő fnts kulturálódási lehetőség. A filmek kínálatával sincs baj, hiszen az többnyire megfelel a fiatalk igényeinek is. Ifjúsági Klub: Egy lyan közösségi tér, ami az ifjúság számára lett kialakítva. Az első és legfntsabb feladatra, a fiatalk számára saját tér biztsítására a fent már említett klub nem igazán az erre a legalkalmasabb. A helyet prgramkkal is meg kell tölteni,így alkalmas kiscsprts klubfglalkzáskra. Ide beállítható asztali fci vagy más ehhez hasnló népszerű játék. Mindezek szervezéséhez szükség van a Közösségi Házmunkatársainak a jelenlétére úgy, hgy a fiatalk ne érezzék, hgy flyamatsan a felnőttek figyelik őket. Lényeges az eszköztár fejlesztése: játékk beszerzése,asztalfci, stb.) Könyvtár: A Móra Ferenc Általáns Iskla Könyvtára a közművelődés szempntjából jelentős szervezet kötetes gyűjteményével, a megfelelő szakemberekkel, a kr kihívásainak megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezik. Ezt az intézmény is vnzóvá kell tenni a fiatalk számára. (A beiratkztt lvasók száma:239 fő,melyből 14-29(30) év közöttiek 28 fő.) Sprt A fiatalk nagy számban sprtlnak az egyesületekben (36 fő). A szabadidő sprtk szervezését ebből is adódóan tvábbra is támgatni kell. Az úszás mint fnts alapsprtág legjbban a fürdőben gyakrlható. A sprt infrastruktúra fejlesztése ugyancsak napirenden van,rövid távn is fejlesztés szükséges. 3. Egészség, életmód mentálhigiéné, szciális igények Ifjúságvédelem: -Fnts: családk segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez. - A krtárs segítők képzése, aktivizálása. - A prevenciót szlgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek fejlesztése és a helyi szükségletekhez igazdó prevenciós prgramk. Mindenek előtt ide srlandó a minél krábbi életkrtól a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló preventív prgramk megvalósulása, ennek tárgyi és személyi feltételeinek biztsítása. - A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása.

9 - A helyi médiumk által a pzitív minták, értékek, ismeretek közvetítése, alternatív lehetőségek felkínálását, melyet a szabadidős színterek biztsával is lehetővé kell tenni. Nagy jelentőségű, hgy a közvélemény minél több ismerettel rendelkezzen a szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hgy saját szkásai, feszültség levezetési módjai, kialakult szenvedélyeit hgyan ismerheti fel és küzdheti le, és hgyan segíthet ebben másknak. - a kmmunikáció fejlesztése az ifjúsággal, gyermekekkel kapcslatba kerülő, és az életükben felelősséggel résztvevő intézmények közötti kmmunikációt, illetve segíteni kell az idősebb és a fiatalabb krsztály közötti elfgadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől mentes kmmunikáció megvalósulását. - Drgstratégia végiggndlása a vársban az intézmények összefgásával, tevékenységek összehanglása. - drgprevenció Külön is szót ejteni erről a prevencióról. Kábítószer ügyben a legfntsabb a megelőzés. Erre az önkrmányzatnak flyamatsan figyelmet kell frdítania. Ami a tartalmi kérdéseket illeti: a drgprblémával fglalkzni kell megelőző prgramk támgatásával(d.a.d.a). Településünk nem tartzik a bűnügyileg fertőzött települések közé. Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenésével tvább javult a település bűnügyi megítélése. A várs közbiztnsága, a közterületek rendje jónak mndható, a laksság nyugalmát jelentősen zavaró jgsértések elkövetése nem jellemző. Szrsabb együttműködés szervezésének segítésére lenne szükség a rendőrséggel, gyámüggyel, gyermekjóléti szlgálattal a gyermekkri-fiatalkri bűnözés, drgmegelőzés, deviáns magatartás megelőzése céljából. Az említett szervezetekkel való rendszeres esetmegbeszélések, szupervíziók és egyáltalán a flyamats kapcslattartás hatéknyabbá tenné a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Az egészségügy, életmód területén a testi és szellemi egészség a legfőbb érték, erősíteni kell a tudatsabb megjelenítését, amelyhez megfelelő mtivációt és kmmunikációt kell bevezetni és széles körben alkalmazni. A fiatalk egészségi állaptát, életmód-lehetőségeit alapvetően differenciálják a társadalmi egyenlőtlenségek, elsősrban az isklázttsági, a fglalkzási és a jövedelmi visznykn keresztül. Az egészségi állapt alakulása tekintetében kiemelt jelentőségű szerepe van az életmódnak. A legbeflyáslóbb tényezők a dhányzás, alkhl és a rssz táplálkzási szkásk. Az egészségügyi ellátás elsődlegesen az egészségügyi szakemberek feladata. Településünkön egy általáns rvsi,egy fgrvsi körzet van,amely magában fglalja az isklafgászatt is. Egy gyermekrvs vállalkzóként rendel. Vársunkban összevnt közpnti ügyeleti ellátás működik 16 órától reggel 8 óráig. Gyakrlatilag a rendelési idő befejezésétől flyamats sürgősségi ellátást talál a laksság másnap reggelig. A helyi mentőszlgálat nagy segítséget jelent a helyi betegellátásban, a sürgősségi ellátásban, így a beteg skszr perc alatt kórházba kerül. A fiatalk megkérdezése srán megállapítható, hgy elégedettek a vársban számukra biztsíttt egészségügyi ellátással, fntsnak tartják annak megőrzését és tvábbfejlesztését (Különös tekintettel a gyermekrvsi ellátásra).

10 Ami az egészségi helyzet javítása érdekében az önkrmányzat szintjén tehető: - A kövérség mint népbetegség a kevés sprtlás, mzgás és ezzel párhuzamsan a sk egészségtelen étel miatt tapasztalható. Ellene szabadidős sprtrendezvények tvábbi szervezésének biztsításával, - Az allergiás megbetegedések, a dhányzás-, az alkhlfgyasztás- és a drgfgyasztás elleni fellépés érdekében prevenciós prgramkat kell működtetni. Egyelőre nem jelent nagybb prblémát jelent a vársban is a különböző ajzószerek, tabletták és az italféleségek megjelenése a discóban és más helyeken. Több magyarrszági felmérés szerint a 13 és 16 éves krsztály 70 százaléka már próbálkztt a dhányzással.(közvetett hatású intézkedés lehet az egyre jbban terjedő gyakrlat Magyarrszágn: a közterületeken a dhányzás betiltása). Hasnlóképpen lesújtó a helyzet a dhányzást és az alkhlfgyasztást illetően. A megkérdezett középisklásk közül négyből hárm már kipróbálta a cigarettázást, a fiúk közül minden harmadik, a lányk közül minden ötödik napnta dhányzik! Az alkhlfgyasztást illetően még rsszabb a kép. Főként a hétvégi bulik alkalmával, szinte minden év feletti fiatal fgyaszt alkhlt, skszr csupán a társaság nymásának hatására. Sajns a prevenció terén a civilszervezetek, isklák nem elég aktívak, ezért ez a terület jelentős szakmai fejlesztésre szrul. Fnts lenne a szülők megfelelő felkészítése is,hiszen körükben még kevesebb az átfgó ismeret. Úgy véljük, ennek a területnek az erősítése fkztt figyelmet kell frdítani, melyben az önkrmányzat szerepvállalása hangsúlys. A munkanélküliségi ráta visznylag magas,ugyanakkr kezelhető mértékű településünkön. A cigány laksság megfelelő lakás,- és egyéb életkörülményeinek kialakítását segíteni kell. 4. Érdekérvényesítés, érdekképviselet területén - közéleti ifjúsági ügyek krdinálása - Felnőtt segítő biztsítása a következő feltételekkel: A fiatalknak szükségük van lyan felnőttre, akiben megbízhatnak. A felnőttek többsége aznban nem tudja megtalálni a helyes visznyt és hangt a fiatalkkal azn dlgk ügyében, amik a fiatalknak fntsak, amit igazán sajátjuknak éreznek. A fiatalk saját, kötetlennek mndható önszervező szórakzási, bulizási tereiben csak társként szabad megjelennie a felnőttnek. Ebben a körben lehet ellenőrizni őket, de nem azért kell,hgy tt legyenek a felnőttek, mint fegyelmező személyek, hanem egyszerűen csak legyenek beszélgető partnerek: Társak száms dlgban, amit a fiatalk kezdeményeznek és próbálnak megvalósítani. - Az Ifjúsági Fórum megalakítása mint a közélet egyik szereplője lehetne a legfntsabb közvetítő az ifjúságtól mint krsztálytól az önkrmányzat felé. Erre az önkrmányzat nyittt. - A fiatalk véleményére közéleti kérdésekben az önkrmányzat kíváncsi. A krsztály rszágs átlagt is meghaladóan rendelkezik internethasználati lehetőséggel. Erre építve közvetlen fórumaként a Plgármesteri hivatal hnlapján internetes párbeszédet kell elindítani ahl részben az önkrmányzat által megadtt fnts témákban, másrészt a fiatalk által megadtt, általuk fntsnak tarttt témákban lehetne tőlük infrmációt kapni, kérdéseikre válaszlnának az Önkrmányzat illetékesei.

11 Ifjúsági Infrmációs Pnt működtetése,amelynek funkciója: A gyerekek és a fiatalk krsztályi sajátsságainak, szükségleteinek megfelelő infrmáció elérhetőségét biztsító szlgáltatás. Az infrmációs pnt a külön jgszabályban meghatárztt területek vnzásában infrmációgyűjtést és infrmációszlgáltatást végez; biztsítja az rszágs ifjúsági szlgálat által létrehztt és karbantarttt ifjúsági adatbázishz történő hzzáférés lehetőségét. Az infrmációs pnt szlgáltatása megszervezhető az ifjúsági közösségi tér keretében. Tevékenysége ellátása srán együttműködik az ifjúság speciális élethelyzetével kapcslatban tájékztatási és tanácsadási feladatkörrel rendelkező más intézményekkel, szervezetekkel. Támgatja anyagilag és szakmailag a helyi ifjúsági kezdeményezéseket. A fiatalk általában nem igénylik, hgy helyettük ldják meg a prblémákat. Inkább arra van szükségük, hgy gndjaik megldásáhz a megfelelő eszközöket és segítséget megkaphassák, s tudják, hgy hvá, kihez frdulhassanak prblémáikkal. Az önszerveződési lehetőségekkel szeretnének élni. Meg kell határzni, hgy az ifjúsági kérdés integrált képviselete a döntéshzatalban hgyan valósítható meg. 5. Pályaválasztás, munkavállalás A diákmunkára a krsztály tagjai részéről igény mutatkzik. A diákmunkát biztsító munkahelyek flyamats összegyűjtése, a diákk számára a munkavégzés lehetővé tétele segítene a jbb közérzet kialakításában és némi keresethez juthatnának a diákjaink is. - Különösen nehéz a tanulmányaikat befejező és munkát kereső pályakezdő fiatalk helyzete, hiszen számukra a munka világába való bekerülés jelenti a legnagybb prblémát. Bár krszerű ismeretekkel rendelkeznek, rugalmasak, könnyen alkalmazkdnak, de nincs munkatapasztalatuk, ebből következően hátránysabb helyzetbe vannak az álláskért flytattt versenyben. 6. Lakáshz jutás A fiatalk lakáshelyzete az elmúlt tíz évben rmltt, hiszen az ingatlanárak jelentősen emelkedtek. A fiatalk döntő része önerejéből képtelen lakástulajdnhz jutni, legfeljebb családi segítséggel teheti ezt meg. A települések megtartó erejét nagymértékben meghatárzza, hgy az tt élő fiatalk első lakáshz jutását milyen módn segíti. - A éves krsztály lyannyira hetergén, hgy miközben egyes csprtjai még a középiskla padjaiban ülnek és a tanulásra kncentrálnak, addig egyes csprtk számára már a legfntsabb kérdés a lakáshz jutás. Célszerű lenne egy lyan új rendszer létrehzása, melyben a rászruló fiatalk úgy kapnak alacsny lakbérrel önkrmányzati bérlakást, hgy vállalják: az előtakarékskdást igazltan elkezdik és meghatárztt időn- célszerűen öt éven belül saját lakást vásárlnak vagy építenek és az önkrmányzattól kaptt lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre a kiköltözésre nem kerül sr, akkr a lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen rendszer bevezetése elvileg működtethető a meglévő önkrmányzati bérlakásk egy részének felhasználásával, de lehetséges új bérlakásk építésével is. - Az első lakáshz jutók támgatását valamilyen frmában biztsítani kell de

12 szigrúan csak a rászrultság alapján. Ellentételezésképpen a támgattt fiatalk az ingatlant hsszabb ideig ne értékesíthessék és legyenek kötelesek a támgatással megszerzett ingatlanban lakni, tt állandó lakcímet fenntartani. - Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támgatási frma akkr, ha az önkrmányzat a saját tulajdnát képező telket a piaci árnál alacsnyabban értékesíti kizárólag a rászrultság elve alapján lyanknak, akik vállalják, hgy ennek ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat meghatárztt ideig nem értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek. - a fiatalk keveset tudnak a lakáshz jutási lehetőségekről, pedig akár már éves krtól szívesen tájékzódnának ezen a területen is. A fiatalkat a szakmai képzés, a megfelelő munkáhz jutás mellett az önálló lakás megszerzése és a családalapítás fglalkztatja leginkább. 7.civil szervezetek, nemzetközi kapcslatk Szükség van lyan civil szervezetekre,melyeknek a feladatai közé illeszthető néhány, a fiatalkat érintő tevékenység lyank, melyek a generáció tagjait érdeklik, és érdeklődésüket jelenleg nem tudják hl kielégíteni. Ezt az önkrmányzatnak anyagilag is támgatni szükséges. A nemzetközi kapcslatkra vnatkzó adataink leginkább az önkrmányzat cserekapcslatai, az iskla révén vannak, illetve, ha a civil szerveződések együttműködést kérnek, vagy tudmásunkra jut különböző rendezvények szervezésekr a kapcslatfelvétel igénye. A gyermek, de különösen az ifjú krsztály igénye az utazásra, a más kultúrákkal való megismerkedésre, rendkívül nagy. Igaz ez a családi, a turisztikai, illetve az isklai, és munkahelyi jellegű tanulmányi utakra, üdülésekre, kiránduláskra. Ifjúsági mbilitás, nemzetközi kapcslatkban a törekvésünk: A nemzetközi ifjúsági cserék bátrítása, támgatása. A cserék lebnylításáhz szükséges szakmai segítségnyújtás frmáinak támgatása (nemzetközi cserék lebnylítására felkészítő képzések, a tapasztalatk összegzése). Zalakars testvérvársaival kerüljön sr a fiatalk közötti kapcslatk kialakítására. (Jó példa az lesni kezdeményezés) Tvábbi javaslatk az ifjúsági kezdeményezések, szabadidő, kultúra, sprt területén Elkülönített Ifjúsági Alapt kellene létrehzni a várs költségvetésében nevesítve, mely önálló szakmai fejezeteket tartalmaz (kifejtés az adódó feladatk fejezetnél). Ez az alap tartalmazza az összes ifjúsági célú frrást és annak felhasználását leíró fejezeteket. El kell érni, hgy az ifjúság szabadidejének haszns eltöltésére szlgáló intézmények rendszere ne szűküljön, hanem a lehetőségek a jövőben növekedjenek.

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben