"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS.""

Átírás

1 MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen üdvözöljük a év "Európai Fgyatéks Emberek Évének" nyilvánítását, mint lyan eseményt, amely révén a nyilvánsságban tudatsdnia kell a több mint 50 millió európai fgyatéks embert illető jgknak. Ebben a Nyilatkzatban lefektetjük jövőképünket, amely megszabja az Európai Év cselekvési prgramjának kncepcinális kereteit Európai Uniós, nemzeti, reginális és helyi szinten egyaránt. PREAMBULUM 1. A FOGYATÉKOSÜGY EMBERI JOGI KÉRDÉS. A fgyatéks embereket ugyanazk az emberi jgk illetik meg, mint minden más államplgárt. Az Emberi Jgk Egyetemes Nyilatkzata kimndja: minden ember szabad és egyenlő méltóságában és jgaiban. E cél teljesülése érdekében minden közösség ünnepelje a közösségeken belüli skféleséget, és törekedjen biztsítani, hgy a fgyatéks emberek élvezhessék az emberi jgk teljes körét: a különféle nemzetközi egyezmények, az EU Szerződés, valamint a különböző nemzeti alktmányk által elismert államplgári, plitikai, szciális, gazdasági és kulturális jgkat. 2. A FOGYATÉKOS EMBEREK NEM JÓTÉKONYKODÁST, HANEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET AKARNAK. Hasnlóan a világ sk más régiójáhz, az Európai Unió az utóbbi évtizedek srán hsszú utat tett meg a fgyatéks emberekkel szembeni paternalista filzófiától a számukra a saját életük irányításáhz szükséges jgaik biztsításáig. A régi szemlélet, amely jórészt a szánalmra és a fgyatéks emberek vélt tehetetlenségére alapul, ma már elfgadhatatlan. A hangsúly a fgyatéksk társadalmi "beilleszkedését" segítő rehabilitációról áttevődik a társadalm átalakításának glbális filzófiájára, amely minden személy, beleértve a fgyatékssággal élő embereket is, szükségleteinek befgadására és ellátására irányul. A fgyatéks emberek esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hzzáférést követelnek minden társadalmi erőfrráshz, azaz a befgadó ktatáshz, az új technlógiákhz, az egészségügyi és szciális szlgáltatáskhz, a fgyasztási javakhz, a termékekhez és a szlgáltatáskhz. 3. A TÁRSADALMI KORLÁTOK DISZKRIMINÁCIÓT ÉS SZOCIÁLIS KIREKESZTÉST EREDMÉNYEZNEK. Társadalmaink berendezkedése gyakran azt jelenti, hgy a fgyatéks emberek nem élhetnek teljes mértékben emberi jgaikkal, és szciálisan kirekesztődnek. A rendelkezésre álló statisztikai adatk azt mutatják, hgy a fgyatéks emberek elfgadhatatlanul alacsny színvnalú ktatásban és fglalkztatásban részesülnek. 4. FOGYATÉKOS EMBEREK: A LÁTHATATLAN ÁLLAMPOLGÁROK. A fgyatéks embereket sújtó diszkrimináció néha a velük szembeni előítéletekre alapul, aznban gyakran az kzza, hgy a fgyatékskról skszr megfeledkeznek, és nem vesznek róluk tudmást, ami a fgyatéks emberek társadalmi részvételét gátló környezeti és szemléletbeli krlátk létrejöttét és megerősödését eredményezi.

2 5. A FOGYATÉKOS EMBEREK HETEROGÉN CSOPORTOT ALKOTNAK. Mint a társadalm minden rétege, a fgyatéks emberek is igen skrétű csprtt képeznek, és csak az a szakmaplitika sikeres, amely tiszteletben tartja ezt a skféleséget. Kiváltképp a kmplex függőségi szükségletekkel élők és családjaik igénylik a társadalmak kifejezett cselekvését, mivel a fgyatéks emberek között ők azk, akikről a leginkább megfeledkeznek. Ezen kívül a fgyatéks nőket, valamint az etnikai kisebbségekhez tartzó fgyatékskat gyakran kétszeres, sőt halmztt diszkrimináció sújtja, egyrészt a fgyatéksságuk, másrészt a nemük vagy etnikai hvatartzásuk miatti hátránys megkülönböztetés következtében. A siketek esetében a jelbeszéd elismerése alapvető kérdés. 6. DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉG + POZITÍV CSELEKVÉS = BEFOGADÓ TÁRSADALOM. Az Európai Unió közelmúltban elfgadtt Alapvető Jgk Kartája elismeri, hgy a fgyatéks emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez a diszkriminációmentességhez való jgt ki kell egészíteni a támgatás és a segítség igénybevételéhez való jggal. Ez a szintézisen alapuló szemlélet vlt a vezérelve a 2002 márciusában tarttt, több mint 400 résztvevőt összefgó madridi kngresszusnak. JÖVŐKÉPÜNK 1. JÖVŐKÉPÜNKET LEGJOBBAN AZ ÚJ SZEMLÉLET ÉS AZ ÁLTALA FELVÁLTANDÓ RÉGI SZEMLÉLET KÖZÖTTI KONTRASZT ÍRJA LE: 1. Elmzdulás a fgyatéks embereket jótéknykdás tárgyaiként [kezelő szemlélettől] a fgyatéks embereket mint jgk birtksait [tekintő szemlélet] felé. 2. Elmzdulás a fgyatékssággal élő embereket betegekként kezelő szemlélettől a fgyatéks embereket önálló államplgárknak és fgyasztóknak tekintő szemlélet felé. 3. Elmzdulás attól a gyakrlattól, amely srán a fgyatéks emberek nevében szakemberek hznak döntéseket a fgyatéks emberek önálló döntései és felelősségvállalása felé az őket érintő kérdésekben. 4. Elmzdulás az egyéni kársdáskra összpntsító szemlélettől az akadálymentesítés, a társadalmi nrmák, szakmaplitikák, kultúrák felülvizsgálata, valamint a támgató és hzzáférhető környezet előmzdítása felé. 5. Elmzdulás az emberek eltartttnak és munkaképtelennek minősítésétől a képességek hangsúlyzása és aktív támgató intézkedések meghzása felé. 6. Elmzdulás a keveseket szlgáló gazdasági és szciális flyamatk tervezésétől a skakat befgadó rugalmas világ kialakítása felé. 7. Elmzdulás az ktatásban, a fglalkztatásban és az élet más területein történő szükségtelen szegregációtól a fgyatéks emberek fő áramlatkba történő integrálása felé. 8. Elmzdulás a fgyatéksügyi plitika meghatárztt minisztériumk kmpetenciájába srlásától a fgyatéksügyi plitika általáns krmányzati felelősséggé tétele felé. 1. BEFOGADÓ TÁRSADALMAT MINDENKI SZÁMÁRA. Jövőképünk megvalósítása nemcsak a fgyatéks emberek, hanem a társadalm egésze részére is előnyökkel jár. Az a társadalm, amelyik száms tagját kirekeszti, elszegényedett társadalm. A fgyatéks embereket segítő feltételek javítását célzó intézkedések mindenki számára rugalmas világ kialakítását eredményezik. "Amit ma a

3 fgyatéksügy nevében megteszünk, annak a hlnap világában mindenki számára értelme lesz." Mi, a Madridban ülésező Európai Fgyatéksügyi Kngresszus résztvevői, sztzunk ebben a jövőképben, és felkérünk minden érdekeltet, hgy a évet mint az Európai Fgyatéks Emberek Évét tekintse egy lyan flyamat kezdetének, amely révén ez a jövőkép valósággá válik. 50 millió európai fgyatéks ember várja tőlünk, hgy ennek érdekében e flyamatnak lendületet adjunk. JÖVŐKÉPÜNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PROGRAMJA 1. JOGI INTÉZKEDÉSEK Haladéktalanul átfgó antidiszkriminációs törvényeket kell alktni a meglévő krlátk eltávlítására és az újabb krlátk megelőzésére, amelyekkel a fgyatéksk az ktatás, a fglalkztatás, valamint a javakhz és szlgáltatáskhz való hzzáférés srán találkznak, és amelyek meggátlják a fgyatéks embereket, hgy teljes mértékben kibntakztassák a társadalmi részvételre és az önállóságra való képességüket. Az EK Szerződés 13. cikkelye, a diszkrimináció-mentességről szóló záradék, ezt közösségi szinten lehetővé teszi, ezzel hzzájárul a valóban akadálymentes Európa létrehzásáhz a fgyatéks emberek számára. 2. SZEMLÉLETVÁLTOZÁS Az antidiszkriminációs törvények sikeresnek biznyultak a fgyatéks emberekkel szembeni szemlélet megváltztatásában. A törvény aznban nem elegendő. A társadalm egészének szilárd elkötelezettsége nélkül, beleértve a fgyatéks emberek aktív részvételét saját jgaik biztsításában, a jgszabály üres frmaság marad. Ennél fgva szükséges, hgy a közktatás megerősítse a törvényi intézkedéseket, elősegítse a fgyatéks emberek társadalmi szükségleteinek és jgainak jbb megértését, valamint felvegye a harct a még mindig fennálló előítéletek és stigmatizáció ellen. 3. AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Az egyenlő hzzáférés és részvétel mint cél eléréséhez arra is szükség van, hgy a frrásk megfelelő elsztása révén javuljn a fgyatéks emberek részvételi képessége, és fkzttan érvényesüljön az önálló élethez való jguk. Mindennapi élete srán sk fgyatéks embernek van szüksége támgató szlgáltatáskra. Ezek a szlgáltatásk lyan minőségi szlgáltatásk kell legyenek, amelyek igazdnak a fgyatéks emberek szükségleteihez, ezen kívül integrálódniuk kell a társadalmba, és nem képezhetik a szegregáció frrását. Ez a támgatás összhangban áll a szlidaritás európai szciális mdelljével - egy lyan mdellel, amely elismeri az egymásért, kiváltképp pedig a segítségre szrulókért viselt közös felelősségünket. 4. A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA A fgyatéks emberek, legfőképp a magukat képviselni nem tudó fgyatéks gyerekek és kmplex függőségi szükségletekkel élő emberek családja létfntsságú szerepet játszik ezeknek az embereknek az ktatásában és társadalmi befgadásában. Ezt figyelembe véve, az állami hatóságknak megfelelő családsegítő intézkedéseket kell hzniuk annak érdekében, hgy a családk a lehető legbefgadóbb módn szervezhessék meg a fgyatéks személyek támgatását. 5. KÜLÖN FIGYELEM A FOGYATÉKOS NŐKRE Az Európai Évet lehetőségnek kell tekinteni arra, hgy a fgyatéks nők helyzetét új szemszögből vizsgáljuk. A fgyatéks nők szciális kirekesztettsége nemcsak fgyatéksságukkal, hanem nemükkel is magyarázható. A nőket sújtó halmztt diszkrimináció ellen a fgyatéks nőkkel egyeztetett mindennapi flyamatkba bekapcsló intézkedések és pzitív cselekvési prgramk kmbinációjával kell fellépni. 6. A FOGYATÉKOSSÁG INTEGRÁLÁSA A MINDENNAPI FOLYAMATOKBA A fgyatéks emberek részére hzzáférhetővé kell tenni a mindennapi egészségügyi, ktatási, szakképzési és szciális szlgáltatáskat és minden lyan lehetőséget, amely

4 a nem fgyatéks emberek rendelkezésére áll. A fgyatéksság és a fgyatéks emberek befgadó alapú szemléletének megvalósításáhz több szinten kell megváltztatni a jelenlegi gyakrlatt. Először is biztsítani kell a fgyatéksk számára rendelkezésre álló szlgáltatásk krdinálását a különböző szektrkn belül és azk között egyaránt. A különböző fgyatéks csprtk hzzáférési szükségleteit bármely tevékenység esetében már a tervezés flyamata srán figyelembe kell venni, nem pedig utólag kell rájuk gndlni, amikr a tervezés már lezárult. A fgyatéks emberek és családjaik szükségletei eltérőek, ezért fnts lyan átfgó megldásk tervezése, amelyek figyelembe veszik mind az egész embert, mind életének különböző aspektusait. 7. A TÁRSADALMI BEFOGADÁS KULCSA A FOGLALKOZTATÁS. Külön erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hgy javuljn a fgyatéks emberek hzzáférése a munkahelyekhez, lehetőleg a szabad munkaerőpiacn. Ez az egyik fnts módja a fgyatéks emberek társadalmi kirekesztettsége elleni harcnak, valamint önálló életvitelük és méltóságuk elősegítésének. Ez nem csak a szciális partnerek aktív mbilizációját követeli meg, hanem az állami hatóságkét is, amelyeknek tvább kell erősíteniük a már meglévő intézkedéseket. 8. FOGYATÉKOS EMBEREKET ÉRINTŐ DÖNTÉSEKET FOGYATÉKOS EMBEREK BEVONÁSÁVAL Az Évnek lehetőségként kell szlgálnia arra, hgy a fgyatéks emberek, családjaik, pártfgóik és érdekképviseleti szerveik új és kibővült plitikai és szciális mzgásteret kapjanak annak érdekében, hgy az esélyegyenlőség és befgadás irányába ható párbeszédre, döntéshzatalra és előrelépésre bírják a krmánykat. Minden intézkedést a fgyatéks emberek érintett érdekképviseleti szervezeteivel párbeszédben és együttműködve kell meghzni. Részvételük nem krlátzódhat a tájékzódásra és a döntések támgatására. Ehelyett a krmányknak a döntéshzatal minden szintjén létre kell hzniuk, illetve erősíteniük kell az egyeztetést és párbeszédet szlgáló mechanizmuskat, amelyek lehetővé teszik, hgy a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezeteiken keresztül részt vegyenek minden intézkedés megtervezésében, végrehajtásában, nymn követésében és értékelésében. A krmányk és a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezetei közötti erős szövetség az alapfeltétele a fgyatéks emberek esélyegyenlősége és társadalmi részvétele leghatéknyabb előmzdításának. E flyamat elősegítése érdekében megnövelt frráskkal kell elősegíteni a fgyatéksk érdekvédelmi szervezeteinek kapacitásbővítését, hgy vezetési és kampánylási képességeiket javíthassák. Ez egyben azt is jelenti, hgy a fgyatéksk érdekvédelmi szervezeteinek feladata, hgy irányítási és képviseleti tevékenységük színvnalát flyamatsan javítsák. JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A év mint az Európai Fgyatéks Emberek Éve a fgyatéksügyi prgram előmzdítását kell jelentse, amire minden érdekelt [intézmény] széleskörű partnerségen alapuló aktív támgatására van szükség. Ennél fgva minden érdekelt intézmény részére knkrét intézkedéseket javaslunk. Ezeket az intézkedéseket az Európai Év srán kell meghzni, és azt követően is fenntartani, valamint az idő srán értékelni kell az elért haladást. 1. AZ EU HATÓSÁGAI, AZ EU-TAGÁLLAMOK HATÓSÁGAI, VALAMINT A CSATLAKOZÁSRA VÁRÓ ORSZÁGOK Az állami hatóságknak példamutatással kell élenjárniuk, ennél fgva az első, de nem az egyetlen szereplői ennek a flyamatnak. Feladatuk, hgy

5 1. felmérjék az ktatásban, a fglalkztatásban és a javakhz és szlgáltatáskhz való hzzáférésben jelentkező diszkrimináció elleni közösségi és nemzeti jgszabályi keretek jelenlegi hatályát. 2. kezdeményezzék a kivizsgálását azknak a restrikcióknak és diszkriminatív akadályknak, amelyek krlátzzák a fgyatéks emberek teljes körű társadalmi részvételét, és tegyenek meg minden szükséges intézkedést a helyzet rvslására. 3. felmérjék a szlgáltatásk és ellátásk rendszerét, és ezzel biztsítsák, hgy ezek a szakmaplitikák segítik és arra ösztönzik a fgyatéks embereket, hgy szerves részei legyenek/maradjanak a társadalmnak, amelyben élnek. 4. kivizsgálják a fgyatéks embereket érő erőszakt és atrcitáskat, különös figyelmet frdítva a nagy intézményekben élő fgyatéks emberekre. 5. megerősítsék a megközelíthetőséggel kapcslats jgszabálykat ezzel biztsítva, hgy a fgyatéks emberek ugyanazkkal a jgkkal bírnak a minden köz- és szciális intézményhez való hzzáférést illetően, mint más emberek. 6. egy, a fgyatéks emberek jgairól szóló ENSZ-egyezmény előkészítésében való aktív részvételükkel hzzájáruljanak a fgyatéks emberek jgainak világméretű előmzdításáhz. 7. a fgyatéks emberek társadalmi befgadásának a nemzeti és EU szintű fejlesztési együttműködési plitikák céljai közé srlásával hzzájáruljanak a fejlődő rszágkban élő fgyatéks emberek helyzetének javításáhz. HELYI HATÓSÁGOK Az Európai Évnek igazából elsőként helyi szinten kell érvényesülnie, ahl az államplgárk a valós prblémákkal szembesülnek, és ahl a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezetei munkájuk javát végzik. Minden erőfeszítéssel a helyi szintű prmócióra, frráskra és tevékenységekre kell összpntsítani. A helyi szereplőket fel kell kérni, hgy a fgyatéks emberek szükségleteit integrálják a vársfejlesztési és a közösségi szakmaplitikákba, beleértve az ktatás, a fglalkztatás, a lakásügy, a közlekedés, az egészségügyi és szciális ellátás területeit, és ennek srán vegyék figyelembe a fgyatéks emberek hetergenitását, azn belül többek között az időseket, a nőket és a vendégmunkáskat. A helyi önkrmányzatk a fgyatéks emberek képviselőivel együttműködve dlgzzanak ki fgyatéksügyi akcióterveket, és hzzák létre saját helyi bizttságaikat, amelyek az Év tevékenységeiben élenjárnak. A FOGYATÉKOSOK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEI A fgyatékskat képviselő érdekvédelmi szervezetek egyik fő feladata az Európai Év sikerének biztsítása. Magukat az Európai Év követeinek kell tekinteniük, és minden érintett [intézményt] praktív szemlélettel kell megszólítaniuk, knkrét javaslatkat téve, és törekedve a tartós partnerségek létrehzására, ha ezek még nem léteznek. MUNKÁLTATÓK A munkáltatók tegyenek fkztt erőfeszítéseket arra, hgy a fgyatéks embereket a fglalkztattt munkaerő részeként befgadják, megtartsák és részükre az előmenetelt biztsítsák, valamint termékeiket és szlgáltatásaikat úgy tervezzék meg, hgy azk hzzáférhetők legyenek a fgyatéks emberek számára. A munkáltatók vizsgálják felül belső szabályzataikat, és biztsítsák, hgy azk nem gátlják a fgyatéks emberek esélyegyenlőségét. A

6 munkáltatói szervezetek a meglévő bevált módszerek példáinak összegyűjtésével hzzájárulhatnak ezekhez az erőfeszítésekhez. SZAKSZERVEZETEK A szakszervezetek tegyenek fkztt erőfeszítéseket a fgyatéks emberek fglalkztatásának elősegítésére azáltal, hgy tevékenységük srán megfelelően képviselik a fgyatéks embereket. A szakszervezetek vizsgálják felül belső szabályzataikat, és biztsítsák, hgy azk nem gátlják a fgyatéks emberek esélyegyenlőségét. MÉDIA A média hzzn létre partnerségeket és erősítse azkat a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezeteivel annak érdekében, hgy a fgyatéks emberek kedvezőbb bemutatásban részesüljenek a tömegtájékztatási eszközökben. Az emberi skféleség elismeréseként a médiában több infrmációt kell közölni a fgyatéks emberekről. Amikr fgyatéksügyi kérdésekről esik szó, a média kerülje a leereszkedő és megalázó hangnemet, és ehelyett azkkal a krlátkkal fglalkzzanak, amelyekkel a fgyatéks emberek küszködnek, valamint azzal, hgy e krlátk megszűnésével a fgyatéks emberek miként vehetnek részt pzitívan a társadalmban. AZ ISKOLARENDSZER Az iskláknak vezető szerepet kell vállalniuk a fgyatéks embereket illető jgk széleskörű megértetésében és elfgadtatásában, a félelmek, mítszk és tévképzetek elszlatásában, valamint az egész közösség erőfeszítéseinek segítésében. Ki kell dlgzni és széles körben terjeszteni kell azkat az ktatási eszközöket, amelyek segítik a tanulókat, hgy kifejlesszék magukban és máskban az egyéniség tudatát a fgyatéksságt illetően, és amelyek elősegítik, hgy pzitívabban ismerjék el a különbségeket. Az isklák, főisklák, egyetemek a fgyatéksk érdekképviselőivel együttműködve kezdeményezzenek előadáskat és wrkshpkat újságírók, reklámcégek, építészek, munkáltatók, szciális és egészségügyi gndzók, családgndzók, önkéntesek és a helyi önkrmányzat tagjai részére. KÖZÖS ERŐFESZÍTÉS, AMELYBEN MINDENKI RÉSZT VÁLLALHAT, ÉS AMELYBEN MINDENKINEK RÉSZT KELL VÁLLALNIA A fgyatéks emberek arra törekednek, hgy az élet minden területén jelen legyenek. Ez azt követeli meg, hgy minden szervezet felülvizsgálja gyakrlatát, és biztsítsa, hgy a fgyatéks emberek részt vesznek annak kialakításában, és hgy az a javukat szlgálja. Az ilyen szervezetek közé tartznak például a fgyasztóvédelmi szervezetek, az ifjúsági szervezetek, a vallási szervezetek, a kulturális szervezetek, és más lyan szervezetek, amelyek az államplgárk meghatárztt csprtjait képviselik. Ezen kívül szükség van az lyan helyek, mint a múzeumk, színházak, mzik, parkk, stadink, kngresszusi közpntk, bevásárló közpntk és pstahivatalk döntéshzóinak és vezetőinek bevnására is. Mi, a madridi kngresszus résztvevői, támgatjuk ezt a Nyilatkzatt, és kötelezzük magunkat, hgy széles körben terjeszteni fgjuk annak érdekében, hgy eljussn a legalsóbb szintekig. Ezen kívül arra fgunk ösztönözni minden érdekeltet, hgy támgassa ezt a Nyilatkzatt az Európai Fgyatéks Emberek Éve előtt, közben és után egyaránt. E Nyilatkzat támgatásával a szervezetek kinyilvánítják egyetértésüket a Madridi Nyilatkzat jövőképével, és vállalják, hgy lyan intézkedéseket hznak, amelyek hzzájárulnak a fgyatéks emberek és családjaik tényleges esélyegyenlőségének megteremtéséhez.

a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés

a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés MADRIDI NYILATKOZAT a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés Ajánljuk ezt a kiadványt mindazoknak a kedves olvasóknak, akik személyes ügyüknek tekintik egy

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében:

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében: 2.2. - ÁFSZ 1 prtál funkciók bıvítése, elektrnikus krmányzati szlgáltatásk tvábbfejlesztése Az alprjekt bemutatása Az alprjekt célja, indklása, kapcslódás a kiemelt prjekt általáns céljáhz Az alprjekt

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai Debreczy Márta: A szciálplitikai alapismeretek, jóléti ellátásk alapjai Ifjúságsegítő felsőfkú szakképzés Félévi óraszám: 20 Kredit: 4 Zárási frma: K Tananyag: szciálplitikai alapzás; a szciálplitikát

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2013 1. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK Az Eötvös Lránd Tudmányegyetem (a tvábbiakban: ELTE) a képzés és fglalkztatás srán tiszteletben tartja a hallgatói

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21)

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) Megbízó: Egyeztetési munkaváltzat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) (Az adatgyőjtés lezárva: 2010.

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu)

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Prgramfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristf@chell.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) 1. CSALÁD-MUNKACSOPORT Munkacsprt vezetője: dr. Harangzó Judit (harangz@psych.ste.hu) CÉLCSOPORT:

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a laoszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament,

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a laoszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament, P7_TA(2009)0104 Lasz és a Vietnam Az Európai Parlament 2009. nvember 26-i állásfglalása a laszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament, tekintettel az ASEAN 2009. któber 23. és 25. között tarttt

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében. ÁLLÁSHIRDETÉS AZ EURÓPAI HALÁSZATI ELLENŐRZŐ HIVATAL EFCA AZ EURÓPAI UNIÓ 2005-BEN LÉTREHOZOTT ÜGYNÖKSÉGE, AMELYNEK CÉLJA A TAGÁLLAMOK ÁLTAL FOLYTATOTT HALÁSZATI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Asset building és pénzügyi fejlesztı programok

Asset building és pénzügyi fejlesztı programok Asset building és pénzügyi fejlesztı prgramk Háttér Az Autnómia Alapítvány 2012. február 24-ikén mőhelymunkát szervezett az A38 hajón. A rendezvény célja az eddig az alapítvány és más NGO-k által megvalósíttt

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat Vezetıi összefglaló (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás Eszter,

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Országos Civil Adatbázis HOWTO

Országos Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági tanulmány Országs Civil Adatbázis HOWTO Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibr 2004 2005 Országs Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági

Részletesebben

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó Misklc Msnmagyaróvár Egészséges Nagykanizsa Vársk Pécs Sarkad Sprn Székesfehérvár Szentendre Szerencs Szlnk Vác Szigetszentmiklós Magyarrszági Szmbathely Zalaegerszeg Szövetsége Zalakars XX. Szimpóziuma

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Társadalmi problémák feltárása

Társadalmi problémák feltárása SWOT Erősségek civil szerveződések mezőgazdasági tapasztalati tudás együttműködő önkrmányzatk házirvsi ellátás elérhetősége kiépített alapfkú ktatási rendszer középfkú ktatási intézmények elérhetősége

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben