"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS.""

Átírás

1 MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen üdvözöljük a év "Európai Fgyatéks Emberek Évének" nyilvánítását, mint lyan eseményt, amely révén a nyilvánsságban tudatsdnia kell a több mint 50 millió európai fgyatéks embert illető jgknak. Ebben a Nyilatkzatban lefektetjük jövőképünket, amely megszabja az Európai Év cselekvési prgramjának kncepcinális kereteit Európai Uniós, nemzeti, reginális és helyi szinten egyaránt. PREAMBULUM 1. A FOGYATÉKOSÜGY EMBERI JOGI KÉRDÉS. A fgyatéks embereket ugyanazk az emberi jgk illetik meg, mint minden más államplgárt. Az Emberi Jgk Egyetemes Nyilatkzata kimndja: minden ember szabad és egyenlő méltóságában és jgaiban. E cél teljesülése érdekében minden közösség ünnepelje a közösségeken belüli skféleséget, és törekedjen biztsítani, hgy a fgyatéks emberek élvezhessék az emberi jgk teljes körét: a különféle nemzetközi egyezmények, az EU Szerződés, valamint a különböző nemzeti alktmányk által elismert államplgári, plitikai, szciális, gazdasági és kulturális jgkat. 2. A FOGYATÉKOS EMBEREK NEM JÓTÉKONYKODÁST, HANEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET AKARNAK. Hasnlóan a világ sk más régiójáhz, az Európai Unió az utóbbi évtizedek srán hsszú utat tett meg a fgyatéks emberekkel szembeni paternalista filzófiától a számukra a saját életük irányításáhz szükséges jgaik biztsításáig. A régi szemlélet, amely jórészt a szánalmra és a fgyatéks emberek vélt tehetetlenségére alapul, ma már elfgadhatatlan. A hangsúly a fgyatéksk társadalmi "beilleszkedését" segítő rehabilitációról áttevődik a társadalm átalakításának glbális filzófiájára, amely minden személy, beleértve a fgyatékssággal élő embereket is, szükségleteinek befgadására és ellátására irányul. A fgyatéks emberek esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hzzáférést követelnek minden társadalmi erőfrráshz, azaz a befgadó ktatáshz, az új technlógiákhz, az egészségügyi és szciális szlgáltatáskhz, a fgyasztási javakhz, a termékekhez és a szlgáltatáskhz. 3. A TÁRSADALMI KORLÁTOK DISZKRIMINÁCIÓT ÉS SZOCIÁLIS KIREKESZTÉST EREDMÉNYEZNEK. Társadalmaink berendezkedése gyakran azt jelenti, hgy a fgyatéks emberek nem élhetnek teljes mértékben emberi jgaikkal, és szciálisan kirekesztődnek. A rendelkezésre álló statisztikai adatk azt mutatják, hgy a fgyatéks emberek elfgadhatatlanul alacsny színvnalú ktatásban és fglalkztatásban részesülnek. 4. FOGYATÉKOS EMBEREK: A LÁTHATATLAN ÁLLAMPOLGÁROK. A fgyatéks embereket sújtó diszkrimináció néha a velük szembeni előítéletekre alapul, aznban gyakran az kzza, hgy a fgyatékskról skszr megfeledkeznek, és nem vesznek róluk tudmást, ami a fgyatéks emberek társadalmi részvételét gátló környezeti és szemléletbeli krlátk létrejöttét és megerősödését eredményezi.

2 5. A FOGYATÉKOS EMBEREK HETEROGÉN CSOPORTOT ALKOTNAK. Mint a társadalm minden rétege, a fgyatéks emberek is igen skrétű csprtt képeznek, és csak az a szakmaplitika sikeres, amely tiszteletben tartja ezt a skféleséget. Kiváltképp a kmplex függőségi szükségletekkel élők és családjaik igénylik a társadalmak kifejezett cselekvését, mivel a fgyatéks emberek között ők azk, akikről a leginkább megfeledkeznek. Ezen kívül a fgyatéks nőket, valamint az etnikai kisebbségekhez tartzó fgyatékskat gyakran kétszeres, sőt halmztt diszkrimináció sújtja, egyrészt a fgyatéksságuk, másrészt a nemük vagy etnikai hvatartzásuk miatti hátránys megkülönböztetés következtében. A siketek esetében a jelbeszéd elismerése alapvető kérdés. 6. DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉG + POZITÍV CSELEKVÉS = BEFOGADÓ TÁRSADALOM. Az Európai Unió közelmúltban elfgadtt Alapvető Jgk Kartája elismeri, hgy a fgyatéks emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez a diszkriminációmentességhez való jgt ki kell egészíteni a támgatás és a segítség igénybevételéhez való jggal. Ez a szintézisen alapuló szemlélet vlt a vezérelve a 2002 márciusában tarttt, több mint 400 résztvevőt összefgó madridi kngresszusnak. JÖVŐKÉPÜNK 1. JÖVŐKÉPÜNKET LEGJOBBAN AZ ÚJ SZEMLÉLET ÉS AZ ÁLTALA FELVÁLTANDÓ RÉGI SZEMLÉLET KÖZÖTTI KONTRASZT ÍRJA LE: 1. Elmzdulás a fgyatéks embereket jótéknykdás tárgyaiként [kezelő szemlélettől] a fgyatéks embereket mint jgk birtksait [tekintő szemlélet] felé. 2. Elmzdulás a fgyatékssággal élő embereket betegekként kezelő szemlélettől a fgyatéks embereket önálló államplgárknak és fgyasztóknak tekintő szemlélet felé. 3. Elmzdulás attól a gyakrlattól, amely srán a fgyatéks emberek nevében szakemberek hznak döntéseket a fgyatéks emberek önálló döntései és felelősségvállalása felé az őket érintő kérdésekben. 4. Elmzdulás az egyéni kársdáskra összpntsító szemlélettől az akadálymentesítés, a társadalmi nrmák, szakmaplitikák, kultúrák felülvizsgálata, valamint a támgató és hzzáférhető környezet előmzdítása felé. 5. Elmzdulás az emberek eltartttnak és munkaképtelennek minősítésétől a képességek hangsúlyzása és aktív támgató intézkedések meghzása felé. 6. Elmzdulás a keveseket szlgáló gazdasági és szciális flyamatk tervezésétől a skakat befgadó rugalmas világ kialakítása felé. 7. Elmzdulás az ktatásban, a fglalkztatásban és az élet más területein történő szükségtelen szegregációtól a fgyatéks emberek fő áramlatkba történő integrálása felé. 8. Elmzdulás a fgyatéksügyi plitika meghatárztt minisztériumk kmpetenciájába srlásától a fgyatéksügyi plitika általáns krmányzati felelősséggé tétele felé. 1. BEFOGADÓ TÁRSADALMAT MINDENKI SZÁMÁRA. Jövőképünk megvalósítása nemcsak a fgyatéks emberek, hanem a társadalm egésze részére is előnyökkel jár. Az a társadalm, amelyik száms tagját kirekeszti, elszegényedett társadalm. A fgyatéks embereket segítő feltételek javítását célzó intézkedések mindenki számára rugalmas világ kialakítását eredményezik. "Amit ma a

3 fgyatéksügy nevében megteszünk, annak a hlnap világában mindenki számára értelme lesz." Mi, a Madridban ülésező Európai Fgyatéksügyi Kngresszus résztvevői, sztzunk ebben a jövőképben, és felkérünk minden érdekeltet, hgy a évet mint az Európai Fgyatéks Emberek Évét tekintse egy lyan flyamat kezdetének, amely révén ez a jövőkép valósággá válik. 50 millió európai fgyatéks ember várja tőlünk, hgy ennek érdekében e flyamatnak lendületet adjunk. JÖVŐKÉPÜNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PROGRAMJA 1. JOGI INTÉZKEDÉSEK Haladéktalanul átfgó antidiszkriminációs törvényeket kell alktni a meglévő krlátk eltávlítására és az újabb krlátk megelőzésére, amelyekkel a fgyatéksk az ktatás, a fglalkztatás, valamint a javakhz és szlgáltatáskhz való hzzáférés srán találkznak, és amelyek meggátlják a fgyatéks embereket, hgy teljes mértékben kibntakztassák a társadalmi részvételre és az önállóságra való képességüket. Az EK Szerződés 13. cikkelye, a diszkrimináció-mentességről szóló záradék, ezt közösségi szinten lehetővé teszi, ezzel hzzájárul a valóban akadálymentes Európa létrehzásáhz a fgyatéks emberek számára. 2. SZEMLÉLETVÁLTOZÁS Az antidiszkriminációs törvények sikeresnek biznyultak a fgyatéks emberekkel szembeni szemlélet megváltztatásában. A törvény aznban nem elegendő. A társadalm egészének szilárd elkötelezettsége nélkül, beleértve a fgyatéks emberek aktív részvételét saját jgaik biztsításában, a jgszabály üres frmaság marad. Ennél fgva szükséges, hgy a közktatás megerősítse a törvényi intézkedéseket, elősegítse a fgyatéks emberek társadalmi szükségleteinek és jgainak jbb megértését, valamint felvegye a harct a még mindig fennálló előítéletek és stigmatizáció ellen. 3. AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Az egyenlő hzzáférés és részvétel mint cél eléréséhez arra is szükség van, hgy a frrásk megfelelő elsztása révén javuljn a fgyatéks emberek részvételi képessége, és fkzttan érvényesüljön az önálló élethez való jguk. Mindennapi élete srán sk fgyatéks embernek van szüksége támgató szlgáltatáskra. Ezek a szlgáltatásk lyan minőségi szlgáltatásk kell legyenek, amelyek igazdnak a fgyatéks emberek szükségleteihez, ezen kívül integrálódniuk kell a társadalmba, és nem képezhetik a szegregáció frrását. Ez a támgatás összhangban áll a szlidaritás európai szciális mdelljével - egy lyan mdellel, amely elismeri az egymásért, kiváltképp pedig a segítségre szrulókért viselt közös felelősségünket. 4. A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA A fgyatéks emberek, legfőképp a magukat képviselni nem tudó fgyatéks gyerekek és kmplex függőségi szükségletekkel élő emberek családja létfntsságú szerepet játszik ezeknek az embereknek az ktatásában és társadalmi befgadásában. Ezt figyelembe véve, az állami hatóságknak megfelelő családsegítő intézkedéseket kell hzniuk annak érdekében, hgy a családk a lehető legbefgadóbb módn szervezhessék meg a fgyatéks személyek támgatását. 5. KÜLÖN FIGYELEM A FOGYATÉKOS NŐKRE Az Európai Évet lehetőségnek kell tekinteni arra, hgy a fgyatéks nők helyzetét új szemszögből vizsgáljuk. A fgyatéks nők szciális kirekesztettsége nemcsak fgyatéksságukkal, hanem nemükkel is magyarázható. A nőket sújtó halmztt diszkrimináció ellen a fgyatéks nőkkel egyeztetett mindennapi flyamatkba bekapcsló intézkedések és pzitív cselekvési prgramk kmbinációjával kell fellépni. 6. A FOGYATÉKOSSÁG INTEGRÁLÁSA A MINDENNAPI FOLYAMATOKBA A fgyatéks emberek részére hzzáférhetővé kell tenni a mindennapi egészségügyi, ktatási, szakképzési és szciális szlgáltatáskat és minden lyan lehetőséget, amely

4 a nem fgyatéks emberek rendelkezésére áll. A fgyatéksság és a fgyatéks emberek befgadó alapú szemléletének megvalósításáhz több szinten kell megváltztatni a jelenlegi gyakrlatt. Először is biztsítani kell a fgyatéksk számára rendelkezésre álló szlgáltatásk krdinálását a különböző szektrkn belül és azk között egyaránt. A különböző fgyatéks csprtk hzzáférési szükségleteit bármely tevékenység esetében már a tervezés flyamata srán figyelembe kell venni, nem pedig utólag kell rájuk gndlni, amikr a tervezés már lezárult. A fgyatéks emberek és családjaik szükségletei eltérőek, ezért fnts lyan átfgó megldásk tervezése, amelyek figyelembe veszik mind az egész embert, mind életének különböző aspektusait. 7. A TÁRSADALMI BEFOGADÁS KULCSA A FOGLALKOZTATÁS. Külön erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hgy javuljn a fgyatéks emberek hzzáférése a munkahelyekhez, lehetőleg a szabad munkaerőpiacn. Ez az egyik fnts módja a fgyatéks emberek társadalmi kirekesztettsége elleni harcnak, valamint önálló életvitelük és méltóságuk elősegítésének. Ez nem csak a szciális partnerek aktív mbilizációját követeli meg, hanem az állami hatóságkét is, amelyeknek tvább kell erősíteniük a már meglévő intézkedéseket. 8. FOGYATÉKOS EMBEREKET ÉRINTŐ DÖNTÉSEKET FOGYATÉKOS EMBEREK BEVONÁSÁVAL Az Évnek lehetőségként kell szlgálnia arra, hgy a fgyatéks emberek, családjaik, pártfgóik és érdekképviseleti szerveik új és kibővült plitikai és szciális mzgásteret kapjanak annak érdekében, hgy az esélyegyenlőség és befgadás irányába ható párbeszédre, döntéshzatalra és előrelépésre bírják a krmánykat. Minden intézkedést a fgyatéks emberek érintett érdekképviseleti szervezeteivel párbeszédben és együttműködve kell meghzni. Részvételük nem krlátzódhat a tájékzódásra és a döntések támgatására. Ehelyett a krmányknak a döntéshzatal minden szintjén létre kell hzniuk, illetve erősíteniük kell az egyeztetést és párbeszédet szlgáló mechanizmuskat, amelyek lehetővé teszik, hgy a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezeteiken keresztül részt vegyenek minden intézkedés megtervezésében, végrehajtásában, nymn követésében és értékelésében. A krmányk és a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezetei közötti erős szövetség az alapfeltétele a fgyatéks emberek esélyegyenlősége és társadalmi részvétele leghatéknyabb előmzdításának. E flyamat elősegítése érdekében megnövelt frráskkal kell elősegíteni a fgyatéksk érdekvédelmi szervezeteinek kapacitásbővítését, hgy vezetési és kampánylási képességeiket javíthassák. Ez egyben azt is jelenti, hgy a fgyatéksk érdekvédelmi szervezeteinek feladata, hgy irányítási és képviseleti tevékenységük színvnalát flyamatsan javítsák. JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A év mint az Európai Fgyatéks Emberek Éve a fgyatéksügyi prgram előmzdítását kell jelentse, amire minden érdekelt [intézmény] széleskörű partnerségen alapuló aktív támgatására van szükség. Ennél fgva minden érdekelt intézmény részére knkrét intézkedéseket javaslunk. Ezeket az intézkedéseket az Európai Év srán kell meghzni, és azt követően is fenntartani, valamint az idő srán értékelni kell az elért haladást. 1. AZ EU HATÓSÁGAI, AZ EU-TAGÁLLAMOK HATÓSÁGAI, VALAMINT A CSATLAKOZÁSRA VÁRÓ ORSZÁGOK Az állami hatóságknak példamutatással kell élenjárniuk, ennél fgva az első, de nem az egyetlen szereplői ennek a flyamatnak. Feladatuk, hgy

5 1. felmérjék az ktatásban, a fglalkztatásban és a javakhz és szlgáltatáskhz való hzzáférésben jelentkező diszkrimináció elleni közösségi és nemzeti jgszabályi keretek jelenlegi hatályát. 2. kezdeményezzék a kivizsgálását azknak a restrikcióknak és diszkriminatív akadályknak, amelyek krlátzzák a fgyatéks emberek teljes körű társadalmi részvételét, és tegyenek meg minden szükséges intézkedést a helyzet rvslására. 3. felmérjék a szlgáltatásk és ellátásk rendszerét, és ezzel biztsítsák, hgy ezek a szakmaplitikák segítik és arra ösztönzik a fgyatéks embereket, hgy szerves részei legyenek/maradjanak a társadalmnak, amelyben élnek. 4. kivizsgálják a fgyatéks embereket érő erőszakt és atrcitáskat, különös figyelmet frdítva a nagy intézményekben élő fgyatéks emberekre. 5. megerősítsék a megközelíthetőséggel kapcslats jgszabálykat ezzel biztsítva, hgy a fgyatéks emberek ugyanazkkal a jgkkal bírnak a minden köz- és szciális intézményhez való hzzáférést illetően, mint más emberek. 6. egy, a fgyatéks emberek jgairól szóló ENSZ-egyezmény előkészítésében való aktív részvételükkel hzzájáruljanak a fgyatéks emberek jgainak világméretű előmzdításáhz. 7. a fgyatéks emberek társadalmi befgadásának a nemzeti és EU szintű fejlesztési együttműködési plitikák céljai közé srlásával hzzájáruljanak a fejlődő rszágkban élő fgyatéks emberek helyzetének javításáhz. HELYI HATÓSÁGOK Az Európai Évnek igazából elsőként helyi szinten kell érvényesülnie, ahl az államplgárk a valós prblémákkal szembesülnek, és ahl a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezetei munkájuk javát végzik. Minden erőfeszítéssel a helyi szintű prmócióra, frráskra és tevékenységekre kell összpntsítani. A helyi szereplőket fel kell kérni, hgy a fgyatéks emberek szükségleteit integrálják a vársfejlesztési és a közösségi szakmaplitikákba, beleértve az ktatás, a fglalkztatás, a lakásügy, a közlekedés, az egészségügyi és szciális ellátás területeit, és ennek srán vegyék figyelembe a fgyatéks emberek hetergenitását, azn belül többek között az időseket, a nőket és a vendégmunkáskat. A helyi önkrmányzatk a fgyatéks emberek képviselőivel együttműködve dlgzzanak ki fgyatéksügyi akcióterveket, és hzzák létre saját helyi bizttságaikat, amelyek az Év tevékenységeiben élenjárnak. A FOGYATÉKOSOK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEI A fgyatékskat képviselő érdekvédelmi szervezetek egyik fő feladata az Európai Év sikerének biztsítása. Magukat az Európai Év követeinek kell tekinteniük, és minden érintett [intézményt] praktív szemlélettel kell megszólítaniuk, knkrét javaslatkat téve, és törekedve a tartós partnerségek létrehzására, ha ezek még nem léteznek. MUNKÁLTATÓK A munkáltatók tegyenek fkztt erőfeszítéseket arra, hgy a fgyatéks embereket a fglalkztattt munkaerő részeként befgadják, megtartsák és részükre az előmenetelt biztsítsák, valamint termékeiket és szlgáltatásaikat úgy tervezzék meg, hgy azk hzzáférhetők legyenek a fgyatéks emberek számára. A munkáltatók vizsgálják felül belső szabályzataikat, és biztsítsák, hgy azk nem gátlják a fgyatéks emberek esélyegyenlőségét. A

6 munkáltatói szervezetek a meglévő bevált módszerek példáinak összegyűjtésével hzzájárulhatnak ezekhez az erőfeszítésekhez. SZAKSZERVEZETEK A szakszervezetek tegyenek fkztt erőfeszítéseket a fgyatéks emberek fglalkztatásának elősegítésére azáltal, hgy tevékenységük srán megfelelően képviselik a fgyatéks embereket. A szakszervezetek vizsgálják felül belső szabályzataikat, és biztsítsák, hgy azk nem gátlják a fgyatéks emberek esélyegyenlőségét. MÉDIA A média hzzn létre partnerségeket és erősítse azkat a fgyatéks emberek érdekvédelmi szervezeteivel annak érdekében, hgy a fgyatéks emberek kedvezőbb bemutatásban részesüljenek a tömegtájékztatási eszközökben. Az emberi skféleség elismeréseként a médiában több infrmációt kell közölni a fgyatéks emberekről. Amikr fgyatéksügyi kérdésekről esik szó, a média kerülje a leereszkedő és megalázó hangnemet, és ehelyett azkkal a krlátkkal fglalkzzanak, amelyekkel a fgyatéks emberek küszködnek, valamint azzal, hgy e krlátk megszűnésével a fgyatéks emberek miként vehetnek részt pzitívan a társadalmban. AZ ISKOLARENDSZER Az iskláknak vezető szerepet kell vállalniuk a fgyatéks embereket illető jgk széleskörű megértetésében és elfgadtatásában, a félelmek, mítszk és tévképzetek elszlatásában, valamint az egész közösség erőfeszítéseinek segítésében. Ki kell dlgzni és széles körben terjeszteni kell azkat az ktatási eszközöket, amelyek segítik a tanulókat, hgy kifejlesszék magukban és máskban az egyéniség tudatát a fgyatéksságt illetően, és amelyek elősegítik, hgy pzitívabban ismerjék el a különbségeket. Az isklák, főisklák, egyetemek a fgyatéksk érdekképviselőivel együttműködve kezdeményezzenek előadáskat és wrkshpkat újságírók, reklámcégek, építészek, munkáltatók, szciális és egészségügyi gndzók, családgndzók, önkéntesek és a helyi önkrmányzat tagjai részére. KÖZÖS ERŐFESZÍTÉS, AMELYBEN MINDENKI RÉSZT VÁLLALHAT, ÉS AMELYBEN MINDENKINEK RÉSZT KELL VÁLLALNIA A fgyatéks emberek arra törekednek, hgy az élet minden területén jelen legyenek. Ez azt követeli meg, hgy minden szervezet felülvizsgálja gyakrlatát, és biztsítsa, hgy a fgyatéks emberek részt vesznek annak kialakításában, és hgy az a javukat szlgálja. Az ilyen szervezetek közé tartznak például a fgyasztóvédelmi szervezetek, az ifjúsági szervezetek, a vallási szervezetek, a kulturális szervezetek, és más lyan szervezetek, amelyek az államplgárk meghatárztt csprtjait képviselik. Ezen kívül szükség van az lyan helyek, mint a múzeumk, színházak, mzik, parkk, stadink, kngresszusi közpntk, bevásárló közpntk és pstahivatalk döntéshzóinak és vezetőinek bevnására is. Mi, a madridi kngresszus résztvevői, támgatjuk ezt a Nyilatkzatt, és kötelezzük magunkat, hgy széles körben terjeszteni fgjuk annak érdekében, hgy eljussn a legalsóbb szintekig. Ezen kívül arra fgunk ösztönözni minden érdekeltet, hgy támgassa ezt a Nyilatkzatt az Európai Fgyatéks Emberek Éve előtt, közben és után egyaránt. E Nyilatkzat támgatásával a szervezetek kinyilvánítják egyetértésüket a Madridi Nyilatkzat jövőképével, és vállalják, hgy lyan intézkedéseket hznak, amelyek hzzájárulnak a fgyatéks emberek és családjaik tényleges esélyegyenlőségének megteremtéséhez.

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI,

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Observatory Hírlevél. 2009. február. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek. 4. Oktatáspolitikai hírek. 5. Rendezvények. 6.

Observatory Hírlevél. 2009. február. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek. 4. Oktatáspolitikai hírek. 5. Rendezvények. 6. Observatry Hírlevél 2009. február 1. Előtérben Előtérben: A JbArt prjekt hzzájárulása az aktív tanulás elősegítéséhez Az aktív tanuláshz kapcslódó tvábbi prtálk, prjektek és infrmációfrrásk 2. Observatry

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS POLITIKÁKÉRT FELELŐS MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJA

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS POLITIKÁKÉRT FELELŐS MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJA A FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS POLITIKÁKÉRT FELELŐS MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJA A fogyatékkal élők életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben