Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője március 31-vel jóváhagyta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta."

Átírás

1 Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága által a 295/2008. (XII.10.) KIOS bizttsági határzattal Módsításk: 11/2009 (I. 14.); 120/2009 (VI. 17.); 84/2010. (VI. 14.); 113/2010. (IX.15.); 91/2011. (IX. 13.) sz. KIOS bizttsági határzatkkal. Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módsítását a nevelőtestület március 27-én elfgadta, az intézmény vezetője március 31-vel jóváhagyta.

2 Tartalmjegyzék Első rész... 5 Az iskla adatai... 5 Az isklában elláttt ktatási-nevelési alapfeladatk... 7 Másdik rész... 8 Nevelési prgram... 8 aa) Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 8 Szakközépisklai képzés... 8 Szakisklai képzés Szakképzés Felnőttktatás (nappali és esti munkarend szerint) ab) A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk ac) A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatk Rövid távú céljaink: Középtávú céljaink: Hsszú távú céljaink ad) A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatk ae) a pedagógusk helyi intézményi feladatait, az sztályfőnöki munka tartalmát, az sztályfőnök feladatait, A pedagógusk helyi intézményi feladatai Az sztályfőnöki munka tartalma, az sztályfőnök feladatai af) A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység A gyermek személyiségének sajátsságai A gyermek kedvezőtlen testi, idegrendszeri adttsága A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási flyamatban tartósan és súlysan akadályztt tanulók isklai fejlesztése Az isklai nevelés, ktatás srán kiemelt feladat: A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetséges gyermek, tanuló képességeinek kibntakzását segítő tevékenységek A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátránys, és halmzttan hátránys helyzetű tanuló ag) a tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való részvételi jgai gyakrlásának rendje

3 ah) a szülő, a tanuló, az isklai és kllégiumi pedagógus és az intézmény partnerei kapcslattartásának frmái A tanuló és a pedagógusk kapcslatrendszere Szülők és pedagógusk együttműködése Az iskla és kllégiumk együttműködésének frmái: Az intézmény partnereivel való kapcslattartás rendszere, frmája, módja Az intézmény külső kapcslatai: ai) Tanulmányk alatti vizsgák (sztályzó, különbözeti, javító,pótló) aj) A felvétel és átvétel helyi szabályai ak) Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv HARMADIK RÉSZ AZ ISKOLA HELYI TANTERVE ba) Választtt kerettantervek bb) Tananyag kötelező és válaszható tanórai fglalkzásk tananyaga bc) az ktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztsításának kötelezettségét, bd) a Nemzeti alaptantervben meghatárztt pedagógiai feladatk helyi megvalósításának részletes szabályai be) A mindennaps testnevelés, testmzgás megvalósításának módja bf) A választható tantárgyak, fglalkzásk, tvábbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai bg) Azn választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a középiskla tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskla kötelezően vállalja, tvábbá annak meghatárzását, hgy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát bh) Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei bi) A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakrlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnsztikus, szummatív, fejlesztő frmái, valamint a magatartás és szrgalm minősítésének elvei bj) A csprtbntásk és az egyéb fglalkzásk szervezésének elvei bk) A nemzetiséghez nem tartzó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szlgáló tananyag bl) a tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszerek bm) Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek bn) A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szlgáló intézkedések

4 b) A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szrgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcslódó elvek Magatartás Szrgalm A tanulók jutalmazása bp) a nevelőtestület által szükségesnek tarttt tvábbi elvek bq) középiskla esetében a évflyamn az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű ktatásban alkalmaztt fejlesztési feladatk és követelmények ca) A tanuló magasabb évflyamra lépésének feltételei cb) Előrehztt érettségi vizsga setén az iskla magasabb évflyamán vagy évismétlés esetén e tantárgy tanulásával kapcslats eljárás Negyedik rész A József Attila Kllégiumi Intézményegység Záró rendelkezések b) Mellékletek

5 Első rész Az iskla adatai A köznevelési intézmény 1. Hivatals neve: Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium 1.1. Rövid neve: BÉKSZI Szakképző Iskla 2. Feladatellátási helye(i) 2.1. Székhelye: Békéscsaba, Gyulai út 32/ telephelye(i): Békéscsaba, Puskin tér Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i) Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium Trefrt Ágstn Műszaki Tagisklája ügyvitel címe: Békéscsaba, Puskin tér telephely (ei): Békéscsaba, Gábr köz : Békéscsaba, Kazinczy utca Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium József Attila Kllégiumi Tagintézménye ügyvitel címe: Békéscsaba, Puskin tér Békéscsabai Közpnti szakképző Iskla és Kllégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagisklája ügyvitel címe: Békéscsaba, Gyulai út telephely (ei): Békéscsaba, Pásztr utca Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium Kós Kárly Építő-, Fa- és Szlgáltatóipari Tagisklája ügyvitel címe: Békéscsaba, Kazinczy utca telephely (ei): Békéscsaba, Ipari út Típusa: - többcélú: közös igazgatású köznevelési intézmény Tagja a Kemény Gábr Lgisztikai és Közlekedési Szakközépiskla, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskla intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv 2. (2) bekezdés b) pntja alapján létrehztt Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Közpntnak. A közktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fgadó intézményként a szakképzési évflyamán készíti fel egészben a szakképzési évflyam követelményeire a Kemény Gábr Lgisztikai és Közlekedési Szakközépiskla valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskla, mint küldő intézmények tanulóit. Szakképzési évflyamára - az átvételre vnatkzó rendelkezések szerint - kötelező felvételt biztsít a Kemény Gábr Lgisztikai és Közlekedési Szakközépiskla, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskla tanulói számára a küldő isklában flytattt tanulmányk szakképzésbe történő beszámításával. 4. OM aznsító: Isklatípusnként az évflyamk számát 5

6 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. gimnázium felnőttktatás évflyam Békéscsaba, Gyulai út 32/1. (Közpnti Képzőhely) maximális létszám: 410 fő Békéscsaba, Puskin tér 1. gimnázium felnőttktatás: évflyam szakközépiskla: évflyam szakképző: évflyam szakiskla: szakképzés évflyam, előrehztt szakképzés évflyam, szakképzés évflyam felnőttktatás szakképző 9-11., , , 15. évflyam Békéscsaba, Gábr köz 1. szakközépiskla szakképző évflyam szakiskla szakképzés: évflyam felnőttktatás szakképzés: 13-14, 15. évflyam Békéscsaba, Kazinczy utca 7. szakközépiskla szakképző évflyam szakiskla szakképzés: évflyam felnőttktatás szakképzés: 13-14, 15. évflyam Békéscsaba, Gyulai út 32. szakközépiskla közismereti: 9ny, 9-12., évflyam szakképző: évflyam szakiskla: szakképzés évflyam, előrehztt szakképzés évflyam, szakképzés évflyam felnőttktatás szakképzés: 9-11., , , 15. évflyam Békéscsaba, Pásztr utca 17. szakközépiskla szakképző: évflyam szakiskla szakképzés: évflyam előrehztt szakképzés: évflyam felnőttktatás szakképzés: 9-11., , , 15. évflyam Békéscsaba, Kazinczy utca 8. szakközépiskla közismeret: évflyam, szakképző évflyam szakiskla: szakképzés: évflyam, előrehztt szakképzés: évflyam, szakképzés évflyam felnőttktatás szakképzés: 9-11., , , 15. évflyam Békéscsaba, Ipari út 5. szakiskla: évflyam, szakképzés évflyam, előrehztt szakképzés évflyam, szakképzés évflyam felnőttktatás szakképzés: 9-11., , évflyam 6

7 Az isklában elláttt ktatási-nevelési alapfeladatk Szakisklai ktatás Szakközépisklai ktatás Gimnáziumi ktatás Szakisklai képzés évf. Technikusképzés Előrehztt szakisklai képzés 9-11 évf. Szakisklai szakképzés évflyam sztályra épülve - alapfkú isklai végzettségre épülve évflyam egyéb szlgáltatásk szakmacsprtban (szépészet, fdrász, kzmetikus, ptika, fényképész) elektrnika / elektrtechnika szakmacsprtban (Villamsipar és elektrnika) elektrnika / elektrtechnika szakmacsprtban (hardware technlógia) gépészet szakmacsprtban (épületgépészet) gépészet szakmacsprtban (gépészet) kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsprt közlekedés szakmacsprtban (közlekedésgépészet) ügyvitel szakmacsprt vendéglátás-idegenfrgalm szakmacsprt Szakképzés középisklai végzettségre épülve * Nyelvi előkészítő sztály középisklai végzettségre épülve felnőttktatás levelező Felsőfkú szakképzés középisklai végzettségre épülve Felnőttktatás nappali munkarend szerint (9 12 évflyam) esti munkarend szerint ( 9-12 évflyam) k l l é g i u m i e l l á t á s

8 Másdik rész Nevelési prgram aa) Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményünk tevékenységét az alábbi alapelvek határzzák meg: Szakközépisklai képzés Célk Az általáns műveltség megalapzása, tanulóink eredményesen felkészítése az érettségi vizsgára és a felsőktatásba történő tvábbtanulásra, valamint a szakma tanulására. Napjainkban a kmmunikáció szerepe erősödik, ezért fntsnak tartjuk tanulóink fejlett kmmunikációs kultúrájának kialakítását. Feladatk, eszközök, eljárásk Az eredményes ismeretszerzés érdekében az egyes tantárgyakban differenciált kiscsprts fglalkzáskat alkalmazunk (idegen nyelv, infrmatika, magyar nyelv és irdalm, matematika tantárgy esetében). A kötelező érettségi tárgyakból és a választható érettségi tantárgyak közül amennyiben igény van rá biztsítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést. Tanulmányi versenyekre felkészítés, nevezés, az eredmények díjazása A kmmunikációs képességek fejlesztését különös tekintettel a magyar nyelv, az idegen nyelv, az infrmatika és az sztályfőnöki órák keretén belül valósítjuk meg. A kmmunikációs tréningek megvalósíthatósága érdekében évflyamn a magyar nyelvi órákat csprtbntásban tartjuk. Idegennyelv-ktatás területén az érettségire való felkészítés mellett fntsnak tartjuk, hgy minél több tanuló jussn el a nyelvvizsgáig. Külön hangsúlyt kell fektetni a szakmai nyelv elsajátítására. Számítástechnikában a megfelelő felkészültséget tanúsító tanulók számára lehetőséget teremtünk az OKJ szakképesítő vizsga, vagy ECDL vizsga letételére. A szükség esetén különböző idegennyelvi előképzettségi szinthez igazdóan az idegennyelvktatást évflyamnként sávsan szervezett csprtkban is végezzük. Tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, A tanulók önálló ismeretszerzését a tanórákn belül a tanulók gyűjtő munkájával, prjektfelada- 8

9 az élethssziglan tartó tanulásra. Magyarrszág európai integrációjáhz kapcslódóan tanulóink felkészítése az egységesülő Európában való eligazdásra. A tanulók személyiségének harmnikus fejlesztése Tanulóink felkészítése felelős államplgári szerepvállalásra. Képességek fejlesztése, differenciált, egyénhez igazdó módszerek alkalmazása A szabadidő haszns eltöltésére nevelés tk adásával, kiselőadásk tartásával kívánjuk elérni. Gyakrlati fglalkzáskn kiemelt szerepet szánunk a prjektfeladatknak, a vizsgamunkáknak. Az önálló ismeretszerzés tárgyi feltételeit, a könyvtárat, az internet használatt a tanulók számára hzzáférhetővé tesszük és ezen eszközök használatára a tanórákn felkészítjük tanulóinkat. Történelem, földrajz, vállalkzási ismeretek tantárgy keretén belül hangsúlyzttan fglalkzunk az EU-s ismeretekkel. Bekapcslódunk az Európai Uniós ktatási prgramkba (Cmenius, Lenard da Vinci) Törekszünk arra, hgy EU támgatással minél több tanuló végezzen szakmai gyakrlatt külföldön. Nemzetközi szervezetekhez kapcslódva lehetőséget biztsítunk tanulóinknak nemzetközi knferenciákn való részvételre (Snnenbergi társaság) Tanulóink alapsabb idegen nyelvi ismereteit emelt óraszámú nyelvktatással, fakultációs lehetőséggel, a szakmai nyelv beépítésével segítjük. A tanulók önismeretét, önértékelését mind a szaktárgyi, mind az sztályfőnöki órai munka srán fejlesztjük mérési, értékelési rendszerünk következetes alkalmazásával. Igény szerint önismeretei prgramt szervezünk. Társadalmi ismeretek, vállalkzási ismeretek tantárgy tanítása. Isklai diákönkrmányzat működtetése, diákközgyűlések szervezése, vélemény-felmérő lapk alkalmazása Harmnikus tanár- diák kapcslat kialakítása, a tanórai és a tanórán kívüli tevékenység srán. Demkratikus elvek érvényesítése az iskla működése srán. Csprtbntásban tanítjuk a pályarientációs gyakrlatt, a matematikát, a magyar nyelvtant, az idegen nyelvet és a számítástechnikát, nagybb teret engedve a differenciált képzésnek. Isklai tevékenységünk srán kiemelt figyelmet szentelünk a sajáts nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, fejlesztésére. Tanulóink nem kötelező tanórai fglalkzáskn vehetnek részt: szakmai szakkörök, énekkar, irdalmi színpad, sprtkörök stb. 9

10 Hn és népismeret, hazaszeretetre nevelés A képzés valamennyi területén a gyakrlati tapasztalatszerzés biztsítása Matematikai és természettudmánys kmpetenciák kiemelt fejlesztése. A szabadidő haszns eltöltését segítik az iskla szlgáltatásai: könyvtárhasználat, kndicináló terem használat, sprtlétesítmény használata Az egészséges életmódra nevelést szlgálja a mindennaps testedzés lehetőségének biztsítása, házibajnkságk szervezése, egészségnevelő prgramk, elsősegélynyújtás ktatás, drgprevenciós prgramk. Isklai hagymányk megőrzése, nemzeti ünnepeink élményszerű megünneplése. Magyarrszág kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése, tanulóink benevezése és felkészítése történelmi témájú kulturális és tanulmányi versenyekre. Határn túli magyarság hagymányainak, történelmének megismertetése, kirándulásk, isklai kapcslatk segítségével. Óratervben a gyakrlati jellegű fglalkzásk emelt óraszámban lettek meghatárzva. Jól felszerelt tanműhelyekkel, szaktantermekkel biztsítjuk a gyakrlati tapasztalatkhz kötődő képzés tárgyi feltételeit. Tantárgyi prjektfeladatk, vizsgaprjektek alkalmazása. Szakmai tanulmányutakn, tapasztalatszerzésen való részvétel megszervezése. A tanulók felkészítése, nevezése a szakmai versenyekre A matematika ktatása srán alkalmazunk csprtbntást, hgy elősegítsük a gyakrlást, az ismeretek alkalmazását és a differenciálást. A természettudmánys tantárgyak ktatásáhz kiemelt szerepet frdítunk a szemléltetés feltételeinek megteremtésére és a beszerzett eszközök rendszeres alkalmazására. Szakisklai képzés Célk Általáns műveltség megalapzása, pályarientáció. A tanulási mtiváció felkeltése. Feladatk, eszközök, eljárásk A gyakrlathz kapcslódó prjektmunkákra építő képzés. Kperatív tanítási és tanulási technikák alkalmazása az ktató tevékenység srán. Prjektmódszer alkalmazása. Tanévenként tematikus prjekt hét megszervezése. Az sztályfőnöki és szaktanári munkában a tanulók egyéni tanulási útjának tanácsadói segítése. A szemléltetés széleskörű alkalmazása. Tanulmányi versenyekre felkészítés, nevezés, az 10

11 Készségek fejlesztése, a differenciált egyénhez igazdó módszerek alkalmazása. Kmpetenciaalapú ktatás a tanulók kulcskmpetenciáinak fejlesztése érdekében (anyanyelven flytattt kmmunikáció, matematikai és természettudmánys kmpetenciák, IKT, önálló tanulás, életpálya-építés). A tanulók személyiségfejlesztése Az érzelmi kultúra gazdagítása, az erkölcsi tudat erősítése A lemaradt tanulók felzárkóztatása, hgy a képzésben résztvevők alkalmasak legyenek a szakképzésbe való bekapcslódásra. A tanulók képességeinek eredmények díjazása A tanórai módszertani kultúra megújítása részeként kperatív tanítás, számítógéppel segített kperatív tanítás, prjekt munka és prbléma alapú ktatás meghnsítása. Matematika - lgika, magyar nyelv és irdalm, infrmatika, idegen nyelv (szakmai idegennyelv is) és pályarientációs gyakrlat csprtbntásban való ktatása. Nem kötelező tanórai fglalkzáskn (szakkörök, sprtkörök, énekkar, krrepetálás) a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése. Isklai tevékenységünk srán kiemelt figyelmet szentelünk a sajáts nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, fejlesztésére. Következetes sztályfőnöki és szaktanári nevelőmunka, személyes példamutatás. Osztályfőnöki órákhz kapcslódó személyiségfejlesztő prgram (isklai módszertani feladatgyűjtemény) Isklai önismereti kör működtetése. Resztratív knfliktuskezelési technikák alkalmazása. Az iskla hagymányainak áplása, diákrendezvények élményt adó megrendezése, isklai és állami ünnepek méltóságteljes megünneplése. A tagisklák névadója életútjának megismertetése, példaképül állítása. Etikai témák sztályfőnöki órákn történő feldlgzása. Tanulmányi előmenetelben lemaradók számára krrepetálási lehetőség biztsítása, szükség esetén egyéni fglalkzás biztsítása. A tanulókhz igazdó egyéni és csprts prjekt-feladatk alkalmazása. A tanulók képességeinek feltárása különböző szakmai és nevelési tevékenységek srán a tanulók családi hátterének feltárása az sztályfőnöki munka srán. Együttműködés a szülőkkel a tanuló nevelése és ptimális pályaválasztása érdekében. Pályarientációs elméleti és gyakrlati fglalkzásk, üzemlátgatásk segítségével biztsítjuk a pályarientációt. Felzárkóztató ktatás biztsítása. Pályázati lehetőségek kihasználásával a rászruló tanulók egyedi megsegítése (pl. Útravaló prgram) Differenciált csprt és egyéni feladatk adása, 11

12 feltárása és fejlesztése, pályarientáció biztsítása a tanulók adttságainak figyelembevételével A képzésben résztvevők sikerélményének biztsítása, a tanulási kudarck elkerülése A nevelés ktatás flyamatában a tanulók egészségének fejlesztése Az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet kialakítása A tanulótársakkal, munkatársakkal való együttműködő, egyenrangú szlidáris viszny kialakítása, a csprtmunkában való munkavégzés megalapzása. A szakmai előkészítő ktatás keretén belül a szakterület általáns megismerése, széleskörű tapasztalatszerzés biztsítása ill. a pályaválasztás elősegítése, majd a szakmai alapzó ktatás srán a választtt szakmacsprthz szükséges ismeretek elsajátítása, rendszeres és különböző tanulási, értékelési módk alkalmazása Tanulási hátrányk feltárása és az érintett tanulók szakhatóságkhz irányítása. A sajáts nevelési igényű tanulók számára rehabilitációs fglalkzásk biztsítása A tanulók egyéni képességeihez igazdó ktató- nevelő tevékenység. Testnevelés órákn, tömegsprt fglalkzáskn és a sprtköri szaksztálykban a tanulók mindennaps testedzésre, egészséges életmódra nevelése. Bekapcslódás az isklán kívüli sprtéletbe, valamint házibajnkságk rendezése. Egészséges életmódra nevelő isklai rendezvények, akciók (vársi, futóverseny, vöröskeresztes szakkör, vetélkedők, diáknap drgprevenciós prgram, elsősegélynyújtás, stb.) a pályázati lehetőségek kihasználása az egészségnevelés érdekében. Szaktárgyi és sztályfőnöki tanári munka srán kitérünk az egészséges életmódra. Szenvedélybetegségek és drg-megelőzési prgramt működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Rendőrkapitánysággal és civil szervezetekkel. Az isklai kultúrált környezet megőrzése érdekében kifejtett tevékenység (flyamats karbantartás, takarítás, tanulói környezet-szépítő akciók). Környezetvédelmi ismeretek nyújtása szaktárgyakban, isklai dlgzók személyes példamutatása. Környezetvédelmi, vársszépítési pályázatkn való részvétel (pl. virágs intézmény pályázat) Csprts feladatk biztsítása mind az elméleti, mind a gyakrlati képzés srán Diák-önkrmányzati tevékenység támgatása. Szakmai kirándulásk, üzemlátgatásk szervezése. Életszerű gyakrlati feladatk biztsítása a tanműhelyben, szakmai bemutatók, versenyek szervezése, szak-kiállításkn való részvétel biztsítása. Szakmai történeti gyűjtőmunka és az ehhez kapcslódó kiállításk megrendezése. Krszerű szemléltetési lehetőség alkalmazása Szakmai tanulmányutakn, tapasztalatszerzésen való részvétel megszervezése. A tanulók felkészítése, nevezése a szakmai verse- 12

13 jellemző technlógiák és az alkalmaztt anyagk megismerése. nyekre A kmpetencia-alapú ktatás kiemelt módszerei Kperatív módszerek - Olyan összetett, a már megismert módszerek elemeit is felhasználó, de új, kreatív ötleteket kipróbáló (alkalmazó) tanulási módszer. A kperatív módszer csprts tanulást jelent, ahl - a csprtk 2-6 fősek - pzitív egymásrautaltság van a csprt tagjai között - csprtfeladatt kapnak, a megldáshz a csprt minden tagjának hzzá kell járulnia - az egyénnek felelősséget kell vállalnia a rábíztt feladatért és a csprt teljesítményéért - tanári szerep megváltzik, irányítóból segítővé válik - a tanulók önállósága nő A számítógéppel segített kperatív tanulás - Az isklán kívüli önálló és mással együttműködő tevékenységét biztsítja. Jellemzői: - az idő szabadn megválasztható - együttműködő felek egymástól távl lehetnek Prjektmunka - A prjekt: minden tevékenység, amely egy szervezet számára lyan egyszeri kmplex feladatt jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés) valamint teljesítésének erőfrrásai meghatárzttak és egy definiált cél (eredmény) elérésére irányulnak. A prjektmunka jellemzői: - alktó jellegű megismerés-cselekvési egység - tárgyi és/vagy szellemi prduktum létrehzásának valóságs vagy szimulált flyamata - kmplex tevékenység - pedagógusk és diákk partneri együttműködését teszi lehetővé (funkcinális kperáció, a pedagógus indirekt irányító szerepe) - differenciálást teszi lehetővé (téma, tehetség, attitűd/kperációs készség, /tudás/idő) A prbléma-alapú tanulás - Az ismeretszerzési flyamat új, prblémaközpntú, a tanulók prblémamegldó-képességét fejlesztő módszere. Jellemzői: - a munka kisebb csprtkban flyik - kulcspntk meghatárzása közösen - a tanár facilitátr - cselekedve tanulás - tudásfrrásk felkutatása - saját tanulás ellenőrzése 13

14 Szakképzés Célk Felkészítés a szakmai vizsgára, a munka világába való bekapcslódásra. A gazdasági és munkaerő piaci igényekhez igazdó szakmai és közismereti ismeretek nyújtása. Munkájukra igényes, prblémamegldó képességekkel rendelkező önképzésre hajlams szakemberek képzése A tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén képesek legyenek beilleszkedni a termelési illetve munkakörnyezetbe. Fejlődjön bennük az igényesség munkájuk eredményessége, minősége iránt. Alakuljn ki a munkájukkal kapcslats felelősségérzet. Az egész életen át tartó tanulás flyamatának megalapzása. Az ismeretek önálló megszerzésére irányuló igények felkeltése, összefüggések felismerése A technikai infrmatikai váltzásk követésének és az idegen nyelvismeret Feladatk, eszközök, eljárásk Kiterjedt kapcslatrendszer az adtt szakterületen tevékenykedő cégekkel. A tanulók tanulószerződéseinek megkötéséhez közvetítői és tanácsadói segítség biztsítása. Szükség esetén együttműködési megállapdás a tanulók rész gyakrlati képzésének vállalati biztsítására. Az isklai tanműhelyi feltételek flyamats krszerűsítése. Munkajgi, gazdasági, minőségbiztsítási és vállalkzási ismeretek ktatása Életszerű, gyakrlatias prjekt feladatk alkalmazása. Felkészítés önálló ismeretszerzéshez szükséges infrmációhrdzók használatára. Könyvtári szlgáltatásk és internet-használat biztsítása. Egyes szakmákban vizsgaremek, díszmunka készítése. A gazdasági kamarákkal együttműködve szintvizsgák szervezése. Igényes munkakörnyezet biztsítása az isklai képzés srán. Az üzemi gyakrlat srán részvétel a termelőflyamatkban. Az igényes, minőségi munkavégzést reflektáló értékelési rendszer működtetése. A gyakrlati képzés színvnalának felügyelete, együttműködve a gazdasági és kereskedelmi kamarával. Önálló tanulásra, infrmációgyűjtésre és prblémamegldásra késztető feladatk alkalmazása. Az önálló ismeretszerzés infrmáció hrdzóinak megismertetése, felkészítés használatukra. Az idegen nyelv ktatás kötelező bevezetése, sikeres tanulóink példaképül állítása, az infrmatikai eszközökhöz való állandó hzzáférés biztsítá- 14

15 fntsságának felismerése sa (könyvtár, aula, szakköri lehetőségek). Magyarrszág európai integrációjáhz kapcslódóan tanulóink felkészítése az egységesülő Európában való eligazdásra. A szakképzés kmpetencia alapú, mduláris megszervezése A vállalkzási ismeretek tantárgy keretén belül hangsúlyzttan fglalkzunk az EU-s ismeretekkel. Bekapcslódunk az Európai Uniós ktatási prgramkba (Cmenius, Lenard da Vinci). Szervezzük tanulóink és tanáraink külföldi tapasztalatszerző gyakrlatát. A szakmai prgramk kidlgzásakr a tantárgyi szerkezeten belül mduláris struktúrát alakítunk ki. A tantárgyi mdulk tartalmát, az alkalmazandó módszereket a szakmai és vizsgakövetelményekben és a közpnti prgramkban elvárt kmpetenciák fejlesztéséhez igazítjuk. Felnőttktatás (nappali és esti munkarend szerint) Főbb célk, feladatk A felnőttktatásának legfőbb feladata a belépők hztt tudásáhz igazdó, az egyén élethelyzetének megfelelő, átjárható, differenciált ktatás kialakítása, működtetése. A rendszer sajátssága a hallgatók hetergén előképzettségéből, nagyn különböző mtiváltságából, eltérő szcikulturális helyzetéből, meglévő élettapasztalatából, különböző élethelyzetéből fakad. Ezen tényezők figyelembevételével kívánjuk működtetni a felnőttek gimnáziumának nappali és esti munkarend szerinti ktatását. Biztsítanunk kell: - a nem tanköteles krú tanulók felkészítését az érettségi vizsgára - váljanak képessé szakmaváltásra, pályamódsításra - tvábbtanulási lehetőséget felsőktatatási intézményekben - az ismeretszerzés számukra leghatéknyabb módszereinek megismerését - a munkaerő-piaci esélyek növelését Fnts feladat a tanári munka hatéknyságának növelése, az önálló tanulást segítő módszerek, az tthni felkészülést segítő eljárásk alkalmazása A felnőttek középisklájában flyó képzés jellegzetessége: Úgy mtiváljuk tanulóinkat, hgy magukéinak tekintsék a kitűzött célkat és feladatkat. Ennek érdekében el kell érnünk, hgy egyéni tanulásukat megfelelően szervezzék; önállóan is megértsék a lényeges összefüggéseket, a tvábbhaladáshz szükséges alapismereteket. Az isklai követelményrendszer belső igényükké válását szrgalmazzuk. Tanulás alatt nemcsak az ismeretek, készségek elsajátítását, a képességek kialakítását, hanem a megismerés, gndlkdásmód, szemlélet, ítélőképesség, érzelmi és akarati tulajdnságk fejlődését is értjük. Mindezek a felnőtteknél sajáts módn alakulnak, ezért a legmegfelelőbb, differenciált eljáráskat alkalmazzuk pedagógiai munkánk minden területén. 15

16 Célk Tanulóinkat eredményesen felkészítjük az érettségi vizsgára és a tvábbtanulásra Napjainkban a kmmunikáció szerepe erősödik, ezért fntsnak tartjuk tanulóink fejlett kmmunikációs kultúrájának kialakítását. Tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethssziglan tartó tanulásra. Magyarrszág európai integrációjáhz kapcslódóan tanulóink felkészítése az egységesülő Európában való eligazdásra. A tanulók személyiségének harmnikus fejlesztése Tanulóink felkészítése felelős államplgári szerepvállalásra. Feladatk, eszközök, eljárásk Az eredményes ismeretszerzés érdekében az egyes tantárgyakban differenciált kiscsprts fglalkzáskat alkalmazunk (idegen nyelv, infrmatika, magyar, matematika tantárgy esetében). A kötelező érettségi tárgyakból és a választható érettségi tantárgyak közül amelyikre igény van biztsítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést. A kmmunikációs képességek fejlesztését különös tekintettel a magyar nyelv, az idegen nyelv, az infrmatika és az sztályfőnöki órák keretén belül valósítjuk meg. Számítástechnikában a megfelelő felkészültséget tanúsító tanulók számára lehetőséget teremtünk az OKJ szakképesítő vizsga letételére. Az idegen nyelvktatást szükség esetén különböző idegen nyelvi előképzettségi szinthez igazdó csprtkban végezzük. A tanulók önálló ismeretszerzését a tanórákn belül a tanulók gyűjtő munkájával, prjektfeladatk adásával, kiselőadásk tartásával kívánjuk elérni. Az önálló ismeretszerzés tárgyi feltételeit, a könyvtárat, az internet használatt a tanulók számára hzzáférhetővé tesszük és ezen eszközök használatára a tanórákn felkészítjük tanulóinkat. Történelem, földrajz, vállalkzási ismeretek tantárgy keretén belül hangsúlyzttan fglalkzunk az EU-s ismeretekkel. Bekapcslódunk az Európai Uniós ktatási prgramkba (Cmenius, Lenard da Vinci) Nemzetközi szervezetekhez kapcslódva lehetőséget biztsítunk tanulóinknak nemzetközi knferenciákn való részvételre (Snnenberg Társaság) A tanulók önismeretét, önértékelését mind a szaktárgyi, mind az sztályfőnöki órai munka srán fejlesztjük a mérési, értékelési rendszerünk következetes alkalmazásával. Igény szerint önismereti prgramt, csprtt szervezünk. Társadalmi ismeretek tantárgy tanítása. Isklai diákönkrmányzat működtetése, diákközgyűlések szervezése, Igazlátó lapk alkalmazása 16

17 Képességek fejlesztése, differenciált, egyénhez igazdó módszerek alkalmazása A szabadidő haszns eltöltésére nevelés Hn- és népismeret, hazaszeretetre nevelés Matematikai - lgikai és természettudmánys kmpetenciák kiemelt fejlesztése. Harmnikus tanár- diák kapcslat kialakítása, a tanórai és a tanórán kívüli tevékenység srán. Demkratikus elvek érvényesítése az iskla működése srán. Csprtbntásban tanítjuk a matematikát, a magyar nyelvtant, az idegen nyelvet és a infrmatikát, nagybb teret engedve a differenciált képzésnek. Isklai tevékenységünk srán kiemelt figyelmet szentelünk a sajáts nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, fejlesztésére. Tanulóink nem kötelező tanórai fglalkzáskn vehetnek részt: szakmai szakkörök, énekkar, irdalmi színpad, sprtkörök stb. A szabadidő haszns eltöltését segítik az iskla szlgáltatásai: könyvtárhasználat, kndicináló terem használat, sprtlétesítmény használata Az egészséges életmódra nevelést szlgálja a mindennaps testedzés lehetőségének biztsítása, házibajnkságk szervezése. Isklai hagymányk megőrzése, nemzeti ünnepeink élményszerű megünneplése. Magyarrszág kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése, tanulóink benevezése és felkészítése történelmi témájú kulturális és tanulmányi versenyekre. Határn túli magyarság hagymányainak, történelmének megismertetése kirándulásk, isklai kapcslatk segítségével. A matematika ktatása srán alkalmazunk csprtbntást, hgy elősegítsük a gyakrlást, az ismeretek alkalmazását és a differenciálást. A természettudmánys tantárgyak ktatásáhz kiemelt szerepet frdítunk a szemléltetés feltételeinek megteremtésére és a beszerzett eszközök rendszeres alkalmazására. 17

18 ab) A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Céljaink: - A nevelési prgramban és helyi tantervünkben a követelmények kialakításánál azt tartjuk kiemelt feladatnak, hgy a tanulók adttságaikkal, belső fejlődésükkel, isklai és isklán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel szervezett és spntán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bntakztathassák ki személyiségüket. - Ösztönözzük a tanulók a személyiségének fejlesztését, kibntakzását segítő nevelést-ktatást: célul tűzi ki a hátránys helyzetű vagy fgyatékkal élő emberek iránti szciális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hgy saját élményű tanulásn keresztül ismerjék meg ezeknek a csprtknak a sajáts igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás száms lyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, prblémamegldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakrlása elengedhetetlen a tudats, felelős államplgári léthez. - A serdülők és a fiatalk képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatk meghatárzásával ösztönözzük a személyiségfejlesztő tanítást, amelynek középpntjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibntakztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztsítása áll, figyelembe véve, hgy az ktatás és a nevelés színtere nem csak az iskla, hanem az élet száms egyéb fóruma is. - Intézményünk hangsúlyt fektet a szciális kmpetenciák erősítésére. Kiemelten fglalkzunk a kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia mint a NAT-ban meghatárztt egyik fő kulcskmpetencia fejlesztésével. A pedagógiai prgramunk lyan közös gndlkdást kíván az isklahasználó részéről, amelyben: a tanulók tudásának, képességének, személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpntban figyelembe véve, hgy az nevelés ktatás színtere nemcsak az iskla, hanem a társadalmi élet és tevékenység száms egyéb fóruma is. Ezen célkitűzések alapján nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bíztt fiatalkból. Ennek érdekében feladataink: - a megismerési vágy fejlesztése, - a tapasztalati, értelmező és egyéni tanulás elsajátíttatása. - lyan szemléleteket közölni, melyek megalapzzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük frmálódását és az alapvető államplgári eligazdásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - szciális szkásk kialakulásának, gyarapdásának segítése - a pedagógusk rendszeresen éljenek a segítő együttműködés váltzats frmáival. - a pedagógusk a szülők közösségével végezzék nevelő-ktató munkájukat - az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal - felkészítés a családi életre családtervezésre. - szeretnék elérni, hgy tanulóink körében a szrgalmnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 18

19 - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kmmunikáció elfgadtt nrmáinak és helyes frmáinak kialakítására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagymányaival, hgy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. Az eredményes személyiségfejlesztés színterei: - skldalú isklai élet biztsítása - Isklai Diákbizttság - isklai sprtkör - hagymányőrző rendezvények (diáknap, tanulmányi versenyek, ünnepek, megemlékezések, stb.) - versenyeztetés (tanulmányi, gyakrlati/szakmai, kulturális és sprt területen) - közösségi szlgálat Az önismeret kialakításának területei: - sztályfőnöki óra - csprtmódszerek - együttműködési készséget fejlesztő munkamódszerek alkalmazása - tanórán kívüli és diák-önkrmányzati tevékenység - életvitel, életmód-frmálás - egészséges életmód (táplálkzás, kiegyensúlyztt életvitel, pihenés, szórakzás) iránti igény kialakítása a tanórákn és a tanórán kívüli isklai tevékenység srán. - a mindennapi testedzés lehetőségének biztsítása - kárs szenvedélyek megelőzésére (dhányzás, alkhl, drg) alkalmaztt isklai prgramk - mtívumk, szkásk megismerése, ismertetése - sztályfőnöki órákn alkalmaztt személyiségi tesztek és gyakrlatk segítségével - intézményi szinten önismereti kör működtetésével - ünnepek és azk tartalmának felismerése, elmélyítése az isklai ünnepségek alkalmával - más népek, kultúrák megértése, megismerése nemzetközi együttműködési prgramk srán - a felelős társadalmi magatartás kialakítása az államplgári szerepre történő felkészítés - sztály és isklai szintű diák önkrmányzat működtetése - diák küldött közgyűlésekhez kapcslódóan vélemény felmérő lapk használatával - fórumk rendezése - diák képviselet biztsítása fegyelmi bizttságban, isklaszékben - részvétel vársi és rszágs diákszervezetekben és rendezvényeiken - részvétel közösségi szlgálat ellátásában - részvétel önkéntes munkában. Felnőttktatás Fnts, hgy a fiatalkrú felnőttek nagybb hányada középisklai végzettséggel hagyja el a közktatást, és szakképzetten lépjen a munkaerő piacra. 19

20 A tanulók rendelkezzenek infrmatikai ismeretekkel, ismereteik, képességeik tvábbfejlesztéséhez tegyenek szert tanulási képességre. A kmmunikációs készség, a gyrs prblémafelismerő és döntési képesség, a knfliktusk kezelése és a kritikai gndlkdás, az együttműködési képesség, a megbízhatóság, birtklása elengedhetetlen a magasabb kvalifikáció eléréséhez. Célunk a tanulókban a társadalmilag haszns magatartásfrmák kialakítása, a tanuláshz szükséges mtiváció megteremtése, a munkavégzésre való szcializálás, az alapkészségek és képességek fejlesztése, a tanulók élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban. A célk megvalósítása a nevelés előtérbe helyezését igényli, alapvető fntsságú, hgy a szabálykövető magatartás kialakítása, a képességek fejlesztése, az általáns műveltség ismeretanyagának elsajátíttatása egymással összehangltan történjen ac) A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatk Céljaink: Az egészségtudats életvitelhez szükséges ismeretek átadása, készségek fejlesztése, az egészséges életmód elsajátítása, az egészségkultúra megismerése, a kárs környezeti tényezők kiszűrése, a kárs szenvedélyek hatásának feltárása, megismertetése (dhányzás, alkhl, rssz táplálkzási szkásk, különböző izgatószerek, drgk. A prevenciós munka célja, hgy fiataljainkat felkészítsük arra, hgy a flyamatsan jelen levő drg - csábításknak ellent tudjanak állni, hgy értelmes tevékenységekben realizálódjn önmegvalósítási igényük. Rövid távú céljaink: Növekedjen az isklai szabad idős prgramk és azkn résztvevő tanulók száma. Legyen bővebb az isklai büfé választéka egészséges élelmiszerekből (tejtermékek, saláták, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabnából készült péksütemények). Szciális munkás, isklapszichlógus fglalkztatása. A nemdhányzók védelmében hztt törvény következetes betartásának, ill. betartatásának fkztt ellenőrzése. Középtávú céljaink: Csökkenjen a betegségek miatti hiányzásk száma. Csökkenjen a túlsúlys fiatalk száma. Csökkenjen a tanulóifjúság és az isklai dlgzók körében a (rendszeresen ) dhányzók aránya. Növekedjen a pedagógus tvábbképzések keretében egészségfejlesztési szakirányú tvábbképzésben résztvevő pedagógusk száma. Hsszú távú céljaink Csökkenjen az antiszciális magatartású tanulók száma. Csökkenjen az agresszivitás (trágár beszéd, durvaság, rngálásk). Alakuljn ki tanulónkban az egészséges életmód, ezen belül az egészséges táplálkzás és a rendszeres testmzgás iránti igény. Egészséges ktatási intézménnyé váljunk. Az intézmény falain belül tegyük lehetővé az egészséges életmód gyakrlását (étkezés, mindennaps testedzés, stresszmentes, egészséges környezet). 20

21 Javuljn dlgzóink és tanulóink tisztaság iránti igényessége, legyen természetes a rend. Feladataink: Közétkeztetés: Étkezési lehetőség, menza biztsítása Isklabüfé Isklarvsi ellátás Isklarvs és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. A tanulók isklaegészségügyi vizsgálatait az isklarvs és a védőnők a 26/1997. NM. rendelet alapján végzik. Vezetik az isklai egészségügyi dkumentációt és nyilvántartást, kapcslatt tartanak az sztályfőnökökkel, egészségnevelési órákat tartanak, elvégzik a tisztasági vizsgálatt és a testnevelési besrlást, évente jelentést készítenek az iskla - egészségügyi munkáról. Az iskla tanulói szakrvsnál, tanévenként egy alkalmmal szakmai alkalmassági vizsgálatkn (33/1998. NM. rendelet alapján), fgrvsi szűrésen, tüdőszűrésen, bőrgyógyászati szűrésen, a végzős tanulók esetén kötelező egészségügyi szűrővizsgálatn, védőltásn vesznek részt. A tanulók iskla-egészségügyi ellátása magába fglalja: a pszichmtrs fejlődést (növekedés és testi fejlődés, alultápláltság, testsúly stb.), a mzgásszervek működését (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, mellkas defrmitás stb.), az érzékszervek működését (pl.: látásvizsgálat). A szűrővizsgálatk az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését és krai felismerését szlgálják. Ezek: Alapszűrések (védőnők végzik): Az isklarvs által elláttt iskla-egészségügyi feladatk: A szakmai alkalmassági vizsgálat (33/1998. NM. Rendelet) Tartalmát, módját jgszabályk rögzítik. A testnevelési csprtbesrlás Minden félévben (szeptember január) megtörténik a testnevelési csprtbesrlás, a kiszűrt tanulók gyógytestnevelésre irányítása és az év közbeni váltzásk flyamats nymn követése. A besrlás mindig friss leletek alapján történik. A védőnői fgadóóra (heti 2 óra) - Krónikus betegségek nymn követése, eredmények begyűjtése - Vérnymásmérés - Vizeletvizsgálat - Tanácsadás a tanulóknak - fgamzásgátlás - nemi betegségek megelőzése - a drghasználat veszélyei - egészséges életmód terén. - Szükség esetén szakrendelőbe irányítás 21

22 A fenti feladatk mellett a flyamats ellátás napi szinten biztsítva van. Az isklarvs és a védőnők felkérésre részt vesznek a szülői értekezleten, illetve a tanári értekezleten. A tanév elején beszámló a célkról, tervekről, a tanév végén tájékztatás az elért eredményekről. Kapcslatt tartunk fenn az ifjúságvédelmi felelős tanárral a szciálisan veszélyeztetett tanulók kapcsán. Baleset megelőzés, baleseti ellátás: Minden tanuló a tanév elején balesetvédelmi ktatásban részesül. Az iskla minden dlgzójának alapvető feladatai közé tartzik, hgy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hgy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az isklában történt mindenféle balesetet, sérülést a feladattal megbíztt vezető kivizsgál. Az isklarvs és a védőnő adtt esetben a balesetet szenvedett tanulókat elsősegélyben részesíti. Beteg gyermekek ellátása, fertőző betegek ellátása: A beteg gyermekek és a fertőző betegek ellátását elsősrban a házi gyermekrvs végzi. Amennyiben tanítási időben az isklában jelzi a gyermek a betegségét, úgy elsődleges ellátását az isklarvs végzi. Munkavédelem: Minden tanév elején a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős ismerteti a dlgzóknak, az sztályfőnökök pedig a tanulóknak az intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatát. Ezen kívül minden gyakrlati, technikai jellegű feladat illetve tanórán kívüli prgram előtt felhívják a pedagógusk a tanulók figyelmét a baleseti veszélyfrráskra. Az iskla kijelölt vezetője az egészséges és biztnságs munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében tanévenként kétszer ellenőrzi. Személyi tisztaság: A tanulók személyi tisztaságára vnatkzó megállapításkat elsősrban a testnevelők testnevelés órai, a gyakrlatvezetők gyakrlati napkn és a védőnők szűrővizsgálatkn megfigyelt tapasztalatai adják. Prbléma, hgy a tanulók alsó ruházata, melltartó, zkni, harisnya tisztasága, valamint a hajlatk, körmök tisztasága nem megfelelő. Amilyen nagy gndt frdítanak tanulóink a sminkelés, köröm- és hajfestés kivitelezésére, annyira kevésbé törődnek személyi higiéniájukkal. Tetvesség is előfrdult, melyet általáns, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellenőrzés követett. Egészséges öltözködés: Tanulóink szeretnek csinsan, divatsan öltözködni, ám skan nem veszik figyelembe, hgy egészséges is legyen az a ruhadarab, amit felvesznek. A lányk körében gyakri, hgy gerincet, lúdtalpat kársító cipőkben járnak, gyakri az alulöltözöttség. Sajns divat a haspóló, amely nem takarja a derekat, emiatt gyakri a meghűlés, vesegyulladás, hólyaghurut. Testi nevelés: 22

23 Az intézmény a mindennapi testedzést a kötelező tanórai fglakzásk mellett az isklai diáksprtkör működésének támgatásával biztsítja. Az iskla biztsítja tvábbá, hgy az őszi és a tavaszi időszakban a sprtudvar, téli időszakban a trnaterem igény szerint tanári felügyelettel a tanulók rendelkezésére álljn. A délutáni sprtfglalkzáskn az iskla minden tanulója jgsult részt venni. Az intézmény sprt-szaksztályainak tevékenységét, a versenyeken való részvételt és a hazai sprtversenyek szervezését az Isklai Diáksprtkör végzi. Egészséges életmód: Az isklarvs és a védőnő rendszeresen végzik az egészségtelen életmóddal járó elváltzásk szűrését: Jelentős a mzgásszervi prbléma (lúdtalp, gerincferdülés), nő a túlsúlys és a látásgndkkal küzdők száma. A testnevelési órák tapasztalatai szerint a tanulók nagy része ellustult, nem szeret mzgni, az állóképesség-felmérés eredménye (Cper teszt értéke) 2150 méter. Az órarend összeállításánál figyelembe vesszük, hgy ne legyenek 0. órák. Az óraközi szünetek nagy része 10 perces, ez alatt az idő alatt nincs lehetőség sem fizikailag, sem szellemileg kikapcslódni. A 3. és 5. óra után biztsítva van 1-1 hsszabb szünet az étkezésekre. Lelki egészség: Isklánkban a tanulók lelki egészségnevelésével elsősrban az sztályfőnökök fglalkzik, amely a tanulókkal illetve szülőkkel történő beszélgetésből áll. A testi tüneteket (anrexia, bulémia, depresszió) a szűrővizsgálatkn az isklarvs és a védőnő kiszűrik. Az isklában Tanácsadó szlgálat is dlgzik. A szakemberek feladata a diákk lelki egészségének megőrzése érdekében a gyakrlatban elsajátítható felismerési és - megldó készségek, knfliktuskezelési technikák, stressz-kezelés javítása. Az isklánk nagy hangsúlyt helyez az alkhl- és a drgprblémák megelőzésére, kezelésére is. Gyermek- és ifjúságvédelem: Az sztályfőnökök rendszeresen együttműködnek a szülőkkel, az ifjúságvédelmi felelős pedig a gyámhatóságkkal, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szlgálatkkal. Az egészségfejlesztést segítő kapcslatk színterei Szülők (család) A szülő, a család a legfntsabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékztatás és infrmáció-átadás után aktív részvételükkel tudják támgatni az iskla egészségfejlesztési prgramjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen növelik az isklai munka hatéknyságát. Kapcslattartók: sztályfőnökök, pedagógusk. Szülői munkaközösség Az Isklai Szülői Választmány és a Tagisklai Szülői Munkaközösségek jgsítványkkal felruháztt szervezetek, amelyek hidat jelent az ktatási intézmények és a tanulók szülei között. Kapcslattartó: tagintézmény-vezető. Isklarvs, házirvs, védőnő 23

24 Az iskla-egészségügyi szlgálat a tanulók egészségi állaptáért felelős. Az ktatási intézmény feladata, hgy biztsítsa a rendelőhelységet, a szakembereket, a tanulók névsrát, kíséretüket, a vizsgálat alatti tanári felügyeletet. Kapcslattartó: tagintézmény-vezető. Tanácsadó Szlgálat A mentálhigiénés szakemberek a lelki eredetű prblémák feldlgzásában segít a tantestületnek, a diákknak és a szülőknek. Szakmai ismereteik révén, lyan területeken ad flyamats segítséget, amelyek felismerése, prblémakezelése speciális szakmai felkészültséget követel, és amivel az iskla pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A mentálhigiénés tanácsadásn túl sztályfőnöki órák, munkaközösségi fglalkzásk tartásával, és szupervízióval tudja szakmailag igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka didaktikai építkezését. Kapcslattartók: Intézményi összekötők Gyermekjóléti szlgálatk, nevelési tanácsadók, családsegítők A gyermekvédelmi munkában valamint a knkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget nyújtani a gyermekjóléti szlgálatk és a települési önkrmányzatk más intézményeiben dlgzó segítő fglalkzású szakemberek. Az intézmény részéről a kapcslattartást végzik: sztályfőnökök, tagintézményvezetők, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények, szervezetek Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények jelentik a segítő kapcslatk színterét. Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azn belül is különösen az egészségfejlesztési munkatársak, az Országs Gyermekegészségügyi Intézet szakemberei knkrét segítséget jelentenek az isklai egészségnevelési munkába. Kapcslattartók: tagintézmény-vezetők, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. Rendvédelmi szervek A rendőrkapitányságk ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési prgramk közös kimunkálásában, a tanári tvábbképzéseken jgi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadásk tartásával tudnak segítséget nyújtani az isklának. Kapcslattartó: álatláns tagintézményvezető-helyettesek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. A tevékenységek színterei és módszerei A célk elérése érdekében végzett tevékenységek a következők: - Tanórai tevékenységek: - A tanulók fizikai állaptának mérése - A mindennaps testedzés lehetőségei - Tömegsprt rendezvényeken, illetve sprtgálákn való részvétel biztsítása: - Teljesítménytúrákn, sprttábrkn való részvétel : - Gyógytestnevelés, könnyített testnevelés: - Tanórán kívüli tevékenységek, / Isklai Sprtkör (ISK): - Kllégiumi fglalkzásk, vöröskeresztes szakkör 24

25 - Egészségnap, isklai diáknap (sprtvetélkedők). - Az iskla egészét átfgó előre tervezett prgramk. (pl: vársi tájékzódási futás) - Sprtrendezvények, háziversenyek, kulturális prgramk. - Kirándulásk, túrák - Tájékztató fórumk - Szakmai tanácskzásk, tréningek ad) A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatk A közösségfejlesztés az a flyamat, amely az egyén és a társadalm közötti kapcslatt kialakítja, megteremti. Az iskla közösségfejlesztő tevékenysége szrsan összekapcslódik a NAT közös követelményeivel, azkra alapz. A tanulók közösségében, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása az iskla nevelő-ktató munkájának alapvető feladata. Különböző közösségfejlesztési szinteket határzunk meg: csprt, sztály, évflyam, tagisklai, isklai szint. A különböző szinteken a tevékenységet ly módn szervezzük meg, hgy a tanulók között kölcsönös függési-felelősségi visznyk alakuljanak ki. Intézményünkben a közösségfejlesztő és önfejlesztő tevékenység megszervezésének módszerei alatt két egymással szrs rknságt mutató tevékenységi frmát értünk: az önkrmányzati feladatk megszervezése és a tanulmányi feladatk (elmélet, gyakrlat) megszervezésének módszere. Ez utóbbit tvábbi két főbb részre szthatjuk: a tanórán belüli és azn kívüli tevékenységre. színterek tanórai tevékenység tanórán kívüli tevékenység Diákönkrmányzat csprt tanulói team munka csprts prjektmunka Tanulmányi versenyekre csprts felkészítés és részvétel Érdeklődési kör szerint szervezett szakkörök, sprtkörök és kulturális csprtk 50 órás közösségi szlgálat teljesítése Diákszervezeten belül adódó különböző feladatkra alakult csprtk (diákújság szerkesztők, iskladisc szervezők, stúdiósk és egyéb alkalmi csprtk 25

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Választható dunaújvárosi középiskolák:

Választható dunaújvárosi középiskolák: Választható dunaújvársi középisklák: ADU Vállalkzói Szakközép- és Szakiskla, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskla és Gimnázium Dunaújvársi Tagintézménye cím: 2400 Dunaújvárs Apáczai Csere Jáns út 61. hrsz.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D -380 /2013 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Alapy Gáspár Szakiskla, Szakközépiskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalm Bevezetés 4 Jgszabályi háttér 4 Küldetésnyilatkzat 5 1.1. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben