PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Az iskla szakmai alapdkumentumának száma: 22/2014 Az iskla OM aznsítója:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 5 1. A nevelési-ktatási intézmények pedagógiai prgramjára 5 vnatkzó jgszabályi előírásk 2. Isklánkról 5 II. Az iskla nevelési prgramja 7 1. Pedagógiai alapelveink 7 2. Az isklában flyó nevelő- és ktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A közösség A közösségi nevelés speciális feladatai, eszközei és elvárásai A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szlgáló tevékenységi rendszer és szervezeti frmák A tanítási óra keretén belüli tevékenységek A tanítási óra Osztályfőnöki óra Hit-és vallásktatás A tanítási órán kívüli tevékenységek Napközitthn, tanulószba Sprtkörök Szakkörök A tehetséggndzás Tanulmányi kirándulásk Tanulói érdekérvényesítés diákönkrmányzat Szabadidős tevékenység Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzásk Versenyek, vetélkedők, bemutatók Könyvtárhasználat Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata Az iskla hagymányrendszere A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység Alapvető feladatk A sajáts nevelési igényű tanulók A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szlgáló/a hátránys és a halmzttan 1

3 hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek A tehetség, a képesség kibntakztatását segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenysége A tanulók, a szülők és a pedagógusk együttműködésének frmái A tanulók közösségét érintő kapcslattartási frmák A szülők közösségét érintő együttműködési frmák A szülői közösség A szülői közösséggel való kapcslattartás A szülők szóbeli tájékztatási rendje A szülői értekezletek rendje A szülői értekezletekkel szemben támaszttt elvárásk Az isklai fgadóestek rendje A szülők írásbeli tájékztatási rendje A szülői közösség jgai, kötelességei Isklai egészségnevelési prgram Elméleti alapvetés Az iskla egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Az isklai egészségnevelést szlgáló tevékenységi frmák A tanórákn és egyéb fglalkzáskn megismert és elsajátíttt elméletek alkalmazási területei A teljeskörű isklai egészségnevelés hatéknysága Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv Elméleti alapvetés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának céljai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats kiemelt feladatk Tevékenységi frmák Isklai környezeti nevelési prgram Helyzetkép Alapelvek és célk Tanulásszervezési és tartalmi keretek A pedagógusk helyi intézményi feladatai A pedagógusk alapvető feladatai A tanórai és a tanórán kívüli ktató-nevelő munka, tanulásirányítás A tehetséges tanulók gndzása A hátránys helyzetű, a halmzttan hátránys helyzetű, valamint a 2

4 beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szruló tanulók gndzása, eredményes fejlesztése A tanulók tanórán kívüli fglalkztatása Az isklai diákönkrmányzat működtetésében való aktív részvétel Munkafegyelem, a munkáhz valóviszny A flyamats, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében Tvábbtanulásban, tvábbképzésekben való részvétel, önképzés Az isklai munka feltételeinek javítása Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában Aktív részvétel a tantestület életében Az iskla képviselete A vezetői feladatk ellátása Megfelelő kapcslat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kllégákkal Az sztályfőnöki munka tartalma, az sztályfőnökök feladatai Az sztályfőnök feladatai Az sztályfőnöki munka tervezése Az sztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az sztályról Az sztályfőnöki órák témái Az iskla szereplőinek és partnereinek kapcslattartási frmái Az iskla közösségeinek együttműködése Az iskla vezetősége és a nevelőtestület együttműködése A szakmai munkaközösségek együttműködése A nevelők és tanulók kapcslattartása és együttműködése A tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való részvételi jgai gyakrlásának rendje A nevelők és a szülők kapcslattartása és együttműködése Az iskla vezetésének és közösségeinek külső kapcslatai, együttműködésük isklán kívüli intézményekkel A tanulmányk alatti vizsgák szabályai A tanulmányk alatti vizsgák általáns szabályai A vizsgatárgyak részei és frmái 56 3

5 14. Az isklába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei Az intézmény első évflyamára történő felvétel A 2-8. évflyamra történő átvétel 57 III. Az iskla helyi tanterve A kerettantervre vnatkzó jgszabályi előírásk Az érvényben lévő tantervek szeptember 1-től A tantárgyak óraszámai NAT 3 és NAT 3 Kerettanterv alapján A 2014/2015-ös tanév óraterve Kerettantervi váltzatk A helyi tanterv alapján működő szabályzásk Emelt óraszámú angl nyelvktatás Emelt szintű matematikaktatás Matematika- és történelem-vizsgarendszer A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évflyamra lépés feltételei Egész naps iskla Az egész naps iskla törvényi háttere Az egész naps iskla szerkezete Az egész naps iskla pzitívumai Az egész naps iskla ktatási-nevelési feladatai A nevelési-szabaidős terv elemei Módszerek Az egész naps fglalkzatási tevékenység területei Prjektktatás Az tthni (napközis, tanulószbai) felkészüléshez előírt házi feladatk meghatárzása A mindennaps testnevelés, testmzgás megvalósításának módja A tanulók fizikai állaptának mérése A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szrgalmának ellenőrzése és értékelése Alapelvek A tanulók tudásának értékelése és minősítése A magatartásjegy kialakításának elvei A szrgalmjegy kialakításának elvei A szrgalmjegyben kifejezett értékelés alapelvei A tanulók jutalmazása és elmarasztalása A tanulók jutalmazásának elvei Az isklai jutalmazás frmái A tanulók elmarasztalásának elvei Az isklai büntetések frmái A fegyelmi eljárás leflytatásának szabályai 92 IV. Hatástanulmány 93 V. Záró rendelkezések 93 4

6 I. BEVEZETŐ 1. A nevelési-ktatási intézmények pedagógiai prgramjára vnatkzó jgszabályi előírásk A pedagógiai prgram tartalmazza az iskla nevelési prgramját és az iskla helyi tantervét. Megalktása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 26. -ában fglalt felhatalmazás alapján történik. A pedagógiai prgram létrehzásának jgszabályi alapjai az alábbi törvények, krmányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről - 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvtámgatás, valamint az isklai tankönyvellátás rendjéről - 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módsításáról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatt ellátó egyes önkrmányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi CLXXXIX. törvény Magyarrszág helyi önkrmányzatairól évi CCIX családk védelméről szóló törvény - 110/2012. (VI.04.) krmányrendelet a NAT-ról - 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervekről évi CXCV. törvény államháztartásról - 15/2013. (II. 27.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszlgálatkról - 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettanterv módsításáról - 73/2013. (III. 08.) krmányrendelet a NAT váltzáskról - 121/2013. (IV. 26.) krmányrendelet - 229/2012. (VIII. 28.) végrehajtási rendelet 2. Isklánkról MOTTÓ Félig sem lyan fnts az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hgy tanítjuk. Amit az isklában tanultunk, annak legnagybb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó ktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakrl, megmarad. (Eötvös J.) A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Isklában 1980 óta flyik ktató-nevelő munka 8 évflyamn, kezdetben 12, 1988-tól 16 sztályban. Jól felkészült és hivatása iránt elkötelezett tanári közösségünk gndskdik arról, hgy az itt tanuló gyermekek képességeiknek, érdeklődésüknek és személyiségüknek 5

7 megfelelően fejlődhessenek. Meggyőződésünk, hgy a képességek kibntakzását, a személyiségfejlődést segítheti, ha a tanulók jól érzik magukat az isklában, ezért fntsnak tartjuk a gyermekbarát, szeretetteljes légkör kialakítását és megtartását. Ebben kívánjuk biztsítani tanulóink flyamats fejlesztését, a tehetséggndzást s a lemaradók felzárkóztatását. Saját hagymányainkat áplva és a szülőkkel flyamatsan együtt munkálkdva lyan nyittt isklát szeretnénk, ahl a színes, skldalúan szervezett élet egyszerre adhat helyet a tanulásnak, az önművelésnek, az értékek megismerésének, az önismeret és a kapcslatk alakításának és a játéknak. Elsődleges partnereinknek gndljuk a szülőket, akik gyermekük fejlődése érdekében együttműködnek az isklával, s támgatják törekvéseinket és alapítványunkat. Fntsnak tartjuk azkat a rendezvényeket, amelyek lehetőséget adnak egymás jbb megismerésére (családi nap, jótéknysági vacsra). Nevelő-ktató munkánkat tekintve az alapzó szakaszban elsődleges célként fgalmazzuk meg az lvasás, az írás, a számlás alapkészségeinek bizts kialakítását, hgy ezek birtkában tanulóink használható, krszerű tudásra tehessenek szert, s képesek legyenek bldgulni a különböző élethelyzetekben. Első és másdik évflyamn választható jelleggel, harmadiktól tantervi keretek között tanítjuk az angl és a német nyelvet, angl tekintetében minden évflyamn a differenciált csprtbntás, hetediktől kimenő rendszerben az emelt szintű ktatás lehetőségével. Sk diákunk zárja a flyamatt nyelvvizsgával. A matematikai képességeket intézményünkben eddig is csprtbntásban gndztuk. A es tanévtől aznban lehetőségünk nyílt a tantárgy emelt óraszámban történő ktatására, ötödik évflyamtól egy tanulócsprtban. Matematikából és történelemből a nylcadik év végén tanítványaink vizsga frmájában adnak számt rendszerezett tudásukról. Minden területen fntsnak tartjuk a tehetségek gndzását, amelyet jól mutatnak a széles körű és nagyszámú helyi, reginális és rszágs versenyeken elért eredmények. A képességek fejlesztését szlgálják a 21 éve működő diákújság mellett a művészetek, az infrmatika és a sprt terén nyíló lehetőségek is. A kiemelkedő teljesítményeket és eredményeket hagymányainknak megfelelően ismerjük el. Fnts értéknek tekintjük a szűkebb környezetünkhöz, az iskláhz, a várshz, illetve a hazánkhz való kötődést. Tanítványaink nagy számban és eredményesen vesznek részt Kiskunfélegyháza helyismereti vetélkedőin; a várs és a szmszéd települések isklái pedig rendszeres résztvevői az általunk szervezett történelemversenyeknek. Egészségnevelési prgramunk nagy figyelmet szentel a testedzés lehetőségeinek megteremtésére, csakúgy, mint a tanórákn kívüli frmák keresésére: az erdei isklákban diákjaink a természet közelségében szerezhetnek ismereteket, tapasztalatkat és használható tudást. Művészeti nevelésünk különleges alkalmait jelentik tíz éve működő isklagalériánk váltzats tárlatai, melyek a tapasztalás, a krtárs művészekkel történő személyes találkzás semmivel sem pótlható alkalmait nyújtják gyermekeinknek. Jótéknysági árveréseinken a neves alktókn kívül egyre nagybb számmal vannak jelen munkáikkal tanítványaink is. Prgramjaink és tevékenységi frmáink széles választéka egészet alktva készíti elő tanulóinkat a pályaválasztásra, a tvábbtanulásra. Az iskla címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György u sz. Telefnszáma: 06-76/ Fax: 06-76/

8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Pedagagóiai alapelveink - isklánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Isklában tanító pedagógusk mindennapi nevelő és ktató munkájukban az alább felsrlt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 1. Isklánkban lyan légkört kívánunk teremteni, ahl tanulóink tthn érezhetik magukat. Ennek érdekében: - tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, - a gyerekeket bevnjuk saját isklai életük megszervezésébe, - figyelembe vesszük az egyéni képességeket, mert minden tanulónak képességeinek megfelelő képzést kell biztsítani, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támaszttt követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden gyermek számíthat a pedagógusk jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb prblémáiban, - építünk az tthnról hztt értékekre, - fntsnak tartjuk a flyamats tájékztatást, a visszajelzés működését mind a gyermek, mind a szülő felé, - az iskla életében szeretetteljes, együttműködő és tleráns emberi kapcslatk kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kmmunikáció elfgadtt nrmáinak és helyes frmáinak kialakítására, - építünk az egyenrangúság elvére, átadjuk és gyakrltatjuk a demkrácia alapelveit, de tisztában vagyunk a pedagógus vezető szerepének fntsságával. 2. Isklánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók krszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfntsabb pedagógiai feladat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bíztt gyermekekből. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és ktató munkánk a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra krszerű, a mindennapi életben hasznsítható, tvábbépíthető alapműveltséget nyújt, - isklánk lyan az emberre, a társadalmra, a művészetekre, a természetre, a tudmánykra, a technikára vnatkzó ismereteket közöl, melyek megalapzzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük 7

9 frmálódását és eligazdásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - nevelő és ktató tevékenységünk célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, - meghatárzónak tartjuk az isklában dlgzó minden felnőtt példáját, magatartását, függetlenül attól, hgy célzttan vagy anélkül kerül a gyermekkel kapcslatba, - mivel a gyermeki személyiség fejlődésében meghatártó szerepet tölt be a tapasztalatszerzés, az isklai trevékenységeknek, élethelyzeteknek, lyanknak kell lenniük, amelyek vnzóak az adtt életkrkban, - fntsnak tartjuk, hgy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, az önálló ismeretszerzés képességét, - szeretnénk elérni, hgy tanulóink körében a szrgalmnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rsszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kmmunikáció elfgadtt nrmáinak és helyes frmáinak kialakítására, a media kárs hatásainak kivédésére, - megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagymányaival, hgy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3. Isklánk elsősrban a szülőkkel áplt kapcslatk révén flyamatsan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: - rendszeres kapcslatt tartunk a tanulók szüleivel, a családkkal, - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hgy isklánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint vársunk érdeklődő plgárai, - ápljuk és bővítjük eddigi kapcslatainkat a vársunkban található isklákkal és közművelődési intézményekkel, - fnts feladatnak tartjuk, hgy isklánk eddigi hagymányaihz híven képviseltesse magát a különféle vársi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett vársi szintű események szervezésében és lebnylításában maga is részt vállal. 4. Isklánk minden tanuló számára biztsítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében - biztsítjuk a halmzttan hátránys helyzetű tanulók számára a képességkibntakztató fglalkzáskat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hgy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek, - az eltérő adttságk és képességek figyelembevételével váltzats és vnzó tevékenységeket biztsítunk, minden gyermeket önmagáhz képest juttatunk fejlődési-fejlesztési helyzetbe. Ebből következik, hgy az értékelési frmák alkalmazásakr is szem előtt tartjuk a gyermeki személyiség egyéni sajátsságait (az önmagáhz visznyíttt pzitív elmzdulás szempntját). 8

10 5. Eszményeinkben lyan tanuló képe él, aki a közös családi és isklai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdnságkat: - humánus, - erkölcsös, - fegyelmezett, - művelt, - kötelességtudó, - érdeklődő, nyittt, - kreatív, alktó, - becsüli a szrgalmas tanulást, a munkát, - képes a prblémák érzékelésére és megldására, - gyakrlatias, - képes eligazdni szűkebb és tágabb környezetében, - jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), - van elképzelése a jövőjét illetően, - becsüli a tudást, - öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, - ismeri a tanulás helyes és hatékny módszereit, - képes tudását tvább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, - tudását flyamatsan gyarapítja, bővíti, - képes az értő lvasásra, gndlatait helyesen és szabatsan tudja megfgalmazni szóban és írásban, - a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, - ismeri, tiszteli, óvja, áplja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagymányait, az egyetemes kultúra legnagybb eredményeit, - a társadalmilag elfgadtt nrmák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásfrmákat, - ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskla, társadalm) együttélését biztsító szabálykat, - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kmmunikáció elfgadtt frmáit és módszereit, - viselkedése udvarias, - beszéde kulturált, - társaival együttműködik, - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, - képes szeretetet adni és kapni, - szereti hazáját, - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, - szellemileg és testileg egészséges, edzett, - egészségesen él, - szeret sprtlni, mzgni, - megjelenése és személyes környezete tiszta, áplt, gndztt. Ha ezen tulajdnságk mindegyikét nem is vagyunk képesek kialakítani minden egyes hzzánk járó tanuló személyiségében, mindennapi nevelő és ktató munkánk arra irányul, hgy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős krára minél több itt felsrlt személyiségjeggyel. 9

11 2. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az isklánkban flyó nevelő-ktató munka céljait az általáns emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfgadtatása és átadása határzza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hgy a gyermeki nyitttságra, fgéknyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve tanulóink elsajátítsák a személyiségfejlődés szempntjából kiemelten fnts alábbi értékeket, s ezek képviselete váljn bennük meggyőződéssé és határzza meg viselkedésüket, magatartásukat. 1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatk és növények védelme, szeretete. Fgéknyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fntssága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmzgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkdás, öltözködés, étkezés, a környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre kárs szkásk ismerete és elutasítása; a balesetek megelőzése). 3. Az önismeret, a saját személyiség kibntakztatásának igénye (önbecsülés, önbizalm). Felelősségvállalás a saját srs alakításáért (önállóság, kitartás, szrgalm, kreativitás). Nyitttság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befgadására és létrehzására. 4. Fgéknyság az emberi kapcslatkra, a barátságra és az lyan értékek elfgadására, mint amilyen a hűség, az önzetlenség, a megértés, a tapintat, az őszinteség, az egymás elfgadása, az udvariasság, a figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, a nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6. Kulturált magatartás és kmmunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, másk szkásainak és tulajdnának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldzatvállalás. Törekvés az előítéletmentességre, a knfliktusk kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a flyamats önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 8. A szülőföld és Magyarrszág megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra áplása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagymányainak, jelképeinek tisztelete, áplása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jgainak tisztelete, kultúrájuk, hagymányaik tiszteletben tartása. 10. Az alktmánysság, a törvényesség, az államplgári jgk tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jgk tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demkrácia érvényesítésére. 10

12 Oktató munkánkban elsődlegesnek tartjuk: lyan általáns, alapzó, szilárd ismeretek és hzzájuk kapcslódó működés (mtívumk, szkásk, alkalmazásk) kialakítását, amelyek teljes körűen tartalmazzák a ráépíthetőséget, a differenciált fejlesztés lehetőségeit az általáns műveltség alapjainak biztnságs elsajátításáért. Az értelem kiművelésének kulcsa az infrmációfeldlgzás sikeressége. Ezért kiemelt területként kezeljük: - az élethsszig tartó tanulás képességének kialakítását, - a szövegértés fejlesztését, - a prblémamegldó és a kmmunikációs képességek fejlesztését, - a kulturált nyelvi magatartás frmáink alakítását, - az lvasás megszerettetését, vnzóvá tételét. Ennek érdekében - szövegértési teszttel viszgáljuk a fejlesztés eredményeit, - a tanórákn tudatsan nagybb teret engedünk a szóbeliségnek, - az órán és az órán kívül felhasználjuk azkat a helyzeteket, amelyek alkalmasak a tapasztalatszerzésre, a mintára és a gyakrlásra, - lehetőséget adunk az lvasmányélmények közreadására, megsztására; bővítjük a könyvtárhasználók körét, részt veszünk a meghirdetett versenyeken, - minél több gyermeket érdekeltté teszünk diákújságunk lvasásában és az alktómunkában. A segítő életmódra nevelés, közösségi nevelés terén kiemelt célunknak tartjuk: - hgy tanulóink alakítani tudják kapcslataikat; képesek legyenek egymás elfgadására, a kulturált együttélés szabályainak betartására; a majdani eligazdásra a glbális világban. - az lyan demkratikus és humanista szellemű személyiségfrmálást, amely a másik fél érdekeit tiszteletben tartó, az önérdek és a másk érdekeinek kölcsönös érvényesülését szlgáló, szükség szerint a másikat segítő, vele szlidáris magatartásban nyilvánul meg. Mindezek érdekében szükségesnek tarjuk az emberi, a közösségi-társadalmi együttélés nrmáinak megismertetését, szkásainak kialakítását, megélésük biztsítását (kmmuniká ciós képességfejlesztő fglalkzáskn, sztályfőnöki órákn szituációs gyakrlatkban, az isklai élet tanórán kívüli színterein a megfigyelések tapasztalatainak megbeszélésével). E tekintetben árnyaltan, személyre szabttan és aznnal értékeljük tanítványainkat. Szcimetriai felméréseket végzünk, ennek elemzésével fgalmazzuk meg az időszerű feladatkat. Fntsnak látjuk, hgy javítsuk az isklai rendet és fegyelmet. Ennek érdekében szályfőnökeink flyamatsan értelmezik tanítványaikkal a házirendet, beszélgetnek az isklai rend és fegyelem fntsságáról, szükségességéről s arról, hgy a gyerekek maguk mit vállalhatnak annak érdekében, hgy a fejlődést mindenki érezze (a vállalásk ellenőrzése, értékelése, krrekciója). 11

13 Az isklánkban flyó nevelő és ktató munka feladata, hgy a felsrlt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szlgálják a nevelési prgram különböző fejezeteiben később meghatárzásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcslódó flyamats értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskla pedagógusai által alkalmaztt személyiségfejlesztésre irányuló eljárásk, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csprtra szthatóak: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azk, amelyeknek alkalmazása srán a nevelő közvetlenül, személyes kapcslat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azk, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Isklánk pedagógusai által alkalmaztt közvetlen és közvetett nevelési eljárásk: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek Szkásk - A tanulói kialakítását - Követelés. közösség célzó, beidegző - Gyakrltatás. tevékenységének módszerek. - Segítségadás. megszervezése. - Közös (közelebbi - Ellenőrzés. vagy távlabbi) célk - Ösztönzés. kitűzése, elfgadtatása. - Hagymányk kialakítása - Követelés. - Ellenőrzés - Ösztönzés. Magatartási mdellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatsítás - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalktásk bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csprts minták kiemelése a közösségi életből. - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló (meggyőződés elemz ő kialakítása). munkája. nrmákról. - Vita. - Felvilágsítás a betartandó magatartási 12

14 Specialitásaink 1. Vizsgák matematikából és történelemből 2. Csprtbntás matematikából és angl nyelvből, emelt óraszámú matematikaktatás 3. Természettudmánys gyakrlatk 4. Chipegető diákújság, úságíró szakkör 5. Isklagaléria, jótéknysági árverés Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkr tekintjük nevelő és ktató munkánkat sikeresnek, ha isklánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nylcadik évflyam végén: - minden tantárgyból megfelel az alapfkú nevelés-ktatás kerettanterveiben meghatárztt tvábbhaladási feltételeknek. (Természetesen elsődleges célunk az, hgy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjbb szinten feleljen meg az isklánk helyi tantervében megfgalmaztt követelményeknek.) - rendelkezik lyan bővíthető bizts ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságkkal, amelyek képessé teszik őt arra, hgy a középisklás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, - ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcslatkhz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés-és magatartásfrmákat, - határztt elképzeléssel bír saját közelebbi és távlabbi jövőjét és srsát illetően, és az általa választtt középisklába nyer felvételt. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Isklánk nevelő és ktató munkájának alapvető feladata, hgy a tanulók személyiségét a különféle isklai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A személyiségfejlesztés e szakaszában fntsnak tartjuk lyan miliő biztsítását, amelyben minden gyermeket önmagáhz képest fejlődésifejlesztési helyzetbe juttatunk, és amely révén a gyermekek szilárd alap- és ráépíthető ismeretekkel, alkalmazóképes tudással, a tanulásba vetett hittel, az emberi együttélés szkásaival, tudatával, a kiegyensúlyztt testi-lelki harmónia megélésével alanyi jgn rendelkeznek. Skszínű tevékenységet biztsítunk, hgy az érdeklődések, képességek, tehetségek megmutatkzhassanak, és azk alapján a különböző területek fejleszthetőek legyenek. Személyiségfejlesztésünk arra irányul, hgy tanulóink minél eredményesebbnek érezzék magukat az isklában és az élet más területein. Ennek érdekében feladatunk: - erősíteni a tanulási mtívumkat, a megismerési, a felfedezési vágyat, az egészséges teljesítményvágyat; felismertetni gyerekeinkkel a tanulás értelmét, - fejleszteni azkat a képességeket, amelyektől függ a döntések kivitelezésének eredményessége, 13

15 - feladatunk a szülők alaps tájékztatása az alapvető jgaikról, valamint felelősségeikről és kötelességeikről, esetlegesen minták, tanácsk adásával az erre fgadóképes szülőknek, - bővítjük azknak az ismereteknek a körét, amelyek hzzásegítenek az újszerű, bnylult helyzetek előzetes, gndlati szinten történő megldásáhz, - gyakrltatjuk azkat a készségeket, amelyek feltételei a sikeres prblémamegldásknak, Célunk, hgy fejlődjenek tanulóinkban a tanuláshz, az önálló ismeretszerzéshez, a prblémamegldáshz és a tvábbfejlődéshez szükséges igények; az élethsszig tartó tanulás iránti igény. Ennek érdekében keressük a mtívumk bővítésének lehetőségeit, a tapasztalatk nyújtásában, az ismeretek feldlgzásában, alkalmazásában pedig a mindenkire kiterjedő aktív és cselekedtető frmákat. Alapvető fntsságúnak tartjuk, - hgy a különös képességeket, tehetségeket felismerjük, segítsük és fejlesszük, - hgy a tanulási nehézségekkel küzdők flyamats felzárkóztatásának segítésével minél kevesebb kudarct kelljen tanulóinknak átélniük. Ennek érdekében feladatunknak tartjuk azknak a lehetőségeknek és szervezeti kereteknek a hatákny kihasználást, amelyekben megvalósulhat a fejlesztés, a tehetséggndzás/felzárkóztatás ( differenciált óravezetés, szakkörök, kiscsprts differenciált fglalkzásk, egyéni fejlesztés, napközi, tanulószba, versenyek, közös fejlesztés más intézményekkel, pl. zenei, esztétikai nevelés, sprt). A személyiségfejlesztés érdekében célunk a partnerközpntú működés fejlesztése és eredményesebbé tétele isklánkban. Ennek érdekében flyamatsan ldjuk meg azkat a feladatkat, amelyek partnereink (szülők, gyerekek) igé nyeinek, elégedettségének méréséből és feldlgzásából következnek, illetve a kapcslatk jó működésére irányulnak. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcslats tvábbi feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése. Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatsítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók közösségi (társas kapcslatkra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcslatk fntsságának tudatsítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kmmunikáció elsajátítása. 3. A tanulók érzelmi (emcinális) nevelése. Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 4. A tanulók akarati nevelése. Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibntakztatására vnatkzó igény felébresztése. A kitartás, a szrgalm, a céltudatsság, az 14

16 elkötelezettség kialakítása. 5. A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagymányk, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, áplása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 6. A tanulók államplgári nevelése. Feladata: Az alapvető államplgári jgk és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az isklai és a helyi közéletben való részvételre. 7. A tanulók munkára nevelése. Feladata: Az emberek által végzett munka fntsságának tudatsítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakrltatása. 8. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmzgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fntsságának tudatsítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Cél- és feladatrendszerünk személyiségfejlesztésre irányuló megfgalmazásainak megvalósulását akkr mndjuk jónak, sikeresnek, - ha tanulóink többségében kialakul a megismerési-, felfedezési vágy és a természetes teljesítményvágy, - ha egyre több ismeretet és élményt mndhatnak magukénak, - ha az eredményességet hátránysan beflyásló rssz tanulási szkásain az érintett gyerekek nagybb tésze váltztatni tud, - ha valós helyzetekben kipróbálhatják, hgy a megszerzett képességekkel, jártasságkkal mennyire képesek érvényesíteni elképzeléseiket; másk háttérbe szrítása nélkül sikerre vinni érdekeiket és megldani prblémáikat, - ha valós helyzetekben kipróbálhatják, mennyire bátrak, kezdeményezők, mennyire bíznak önmagukban, erejükben, képeségeikben, akaratukban, - ha kipróbálhatják, mennyire ismerik és milyen reálisan értékelik önmagukat, - ha növekszik az lvasmányélményeiről szabatsan beszámlni tudó gyerekek száma, - ha nő a könyvtárhasználók száma, - ha tudatsulnak bennük az alapvető erkölcsi értékek, - ha kialakul bennük az együttműködési készség, a kulturált kmmunikáció készsége, - ha kialakul bennük a kitartás, a szrgalm, a céltudatsság igénye, - ha tisztelik és áplják nemzeti kultúrájukat, - ha életkruknak megfelelően ismerik államplgári jgaikat és kötelességeiket, - ha rendben tartják környezetüket, - ha kialakul bennük az egészséges életmód iránti igény. 15

17 4. A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A tanulói közösségfejlesztésére irányuló nevelő-ktató munka intézményünkben egyrészt a nevelők és a gyerekek közvetlen személyes kapcslata révén valósul meg, másrészt közvetett módn, a tanulói közösség, a szülők és a család ráhatásán keresztül érvényesül. A közösségfejlesztés az a flyamat, amely az egyén és a társadalm közötti kapcslatt kialakítja, megteremti. A közösségi lét alapja az a csprt vagy sztályközösség, amelynek tevékenységéért az sztályfőnök, a nevelő felel. A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkdniuk kell az életkrral váltzó közösségi magatartáshz. A tanulói közösségek fejlesztése srán ki kell alakítani a közösségekben, hgy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehanglt módn tevékenykedni, illetve képesek legyenek az elvégzett munkát értékelni. A pedagógusknak segíteniük kell a közösségek egyéni arculatának és hagymányainak kialakítását A közösség A közösség lyan egyedek csprtja, amely meghatárzó szerepet tölt be a személyiség fejlődésében, viselkedésének szabályzásában. Tanulóink különböző közösségekben élnek, személyes kapcslataik át- meg átszövik életüket. Ahhz, hgy kapcslataikat alakítani tudják, képesek legyenk beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csprtkba, közösségekbe, ezekben megtalálják a helyüket, szükséges fejleszteni képességeiket, szciális mtívumaikat. Megatárzóan fnts egy pzitív közösségi értékrend kialakítása. Ennek alapja a másik fél érdekeit is figyelembe vevő, kölcsönösen és aránysan érdekérvényesítő, a másikat segítő magatartás, amelynek kialakulásáhz mindenkinek rendelkeznie kell a szciális képességekkel. Véleményünk szerint csak tt lehet közösséget kialakítani, ahl a személyiség frmálásával is törődnek. A kettő kölcsönös hatása segítheti pedagógiai céljaink megvalósítását. A szcializációs flyamat a nevelés-ktatás alsó tagzatán kezdődik, ahl a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi megalapzása történik. Fntsnak tartjuk, hgy már itt megismerjék a gyerekek a helyes magatartásfrmákat, és azkat a megfelelő környezetben gyakrlják is. A tanítók-nevelők kiemelt feladata, hgy erősítsék a krtárs kapcslatkat, valamint praktikus ismeretet adjanak az elemi államplgári és a mindennapi életvitellel összefüggő gyakrlatban. A tanárk már a demkrácia, a társadalm működési mechanizmusait leképező gyakrlati mintákat közvetítik, és azk kialakítását szrgalmazzák. Az életkr váltzásával nemcsak a krtársi kapcslatkat, hanem a nemzedékek és a nemek közötti együttműködést, tiszteletet is alakítjuk. Az isklákban működő, diákkat is magában fglaló szervezetek, az sztályfőnöki és történelem tantárgy prgramjai segítik az államplgári ismeretek gyakrlati értelmezését. A közösségi nevelésben nagy szerepet kap az együttműködés értéke a családban, a társas kapcslatkban, a barátságban, a csprtban. 16

18 Fnts feladat, hgy megteremtődjön az összhang az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés között. Itt is fntsnak tartjuk az iskla tantestületének mintaadását és példamutatását, amellyel tudatsíthatja, hgy az érzelem, az értelem és a cselekvés milyen összefüggésben vannak egymással. A szciális képességek fejlesztése isklánkban arra irányul, hgy gyermekeink alakítani tudják kapcslataikat, képesek legyenek egymás elfgadására. Ennek érdekében feladatunk: - az emberi kapcslatk minőségének fejlesztése, - a közösségi kmmunikációs képesség fejlesztése, - az elfgadás, az együttműködés képességének, az érdekérvényesítő és a segítő képességnek a fejlesztése. A megbízásk adása, számnkérése, a tanulók bevnása az isklai életbe, a sprtcsapatkba, mind hzzájárulnak a közösségi neveléshez. Erre irányuló tevékenységeink a szülőkkel együtt a szülők közösségének szervezésével és véleményeinek, beállítódásainak megismerésével és figyelembe vételével történik. Cél- és feladatrendszerünk közösségfejlesztésre irányuló megfgalmazásainak megvalósulását akkr látjuk jónak, sikeresnek: - ha gyermekeink többsége barátságs, segítőkész, türelmes egymással, - ha egyéniségüket megőrizve ugyan, de alkalmazkdni képesek, és együttműködnek társaikkal, - ha az átlagstól eltérőt, a másságt természetes módn elfgadják és befgadják, - ha többségük a felnőttekkel együttműködő, figyelmes, udvarias, érdeklődő, tisztelettudó és barátságs, - ha nő a közösségben végzett tevékenységért kaptt dicséretek száma, - ha nem nő az isklában a verekedések száma, - ha nem nő az ellenőrzőkben az elmarasztaló bejegyzések száma, - ha nem nő a viselkedésük miatt az igazgatóhz küldött gyerekek száma, - ha a gyerekek körében végzett, a szciális kapcslatkra és közérzetre vnatkzó szcimetriai mérések eredményei megnyugtatóak, - ha a legtöbb tanítványunkban él az igény a világ, a természet, a társadalm s benne az ember megismerésére és elfgadására, - ha minél több a pnts munkát végző, megbízható gyerekünk, aki szűkebb és tágabb közösségének megbecsült tagja, és akit önmagáért lehet szeretni és tisztelni A közösségi nevelés speciális feladatai, eszközei és elvárásai - A tanulók közvetlenül kapcslódjanak be településük, közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe. Vegyenek részt sztálytermük, az iskla és udvara szépítésében, gndzásában. Őrizzék meg az épített és a természeti környezet szépségét, lépjenek fel a szándéks rngálás, környezetszennyezés ellen. A fiatalk lássák és érezzék át lakóhelyük értékeit, szépségeit. A pedagógusk frdítsanak időt és energiát az egyházi és világi épületeink, múzeumaink és gyűjteményeink, köztéri szbraink és természetvédelmi területeink bemutatására. A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatkat a környezeti knfliktusk kezelésében. 17

19 - Közvetlenül segítjük tanulóinkat az értékteremtés közös flyamatának megismerésében. Az intézmény fejlesztése, a település laksságát szórakztató műsrk, ünnepi megemlékezések előadása ezt a tevékenységünket szlgálja. - A hn- és népismeret segítse elő a harmnikus kapcslat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. A nemzetiségi hagymányk, a nyelv áplása erősítse a kisebbségekkel, más népekkel való kapcslat kiépítését. A térség szülöttjeinek életműve és emlékük tisztelete szlgáljn példaként a hazafiság és a szabadság eszméjének megértéséhez, és erősítse a néphez, az rszághz való kötődést, az együvé tartzás érzését. - A nevelő-ktató munkában arra törekszünk, hgy a tanulók nyitttak és megértők legyenek a különböző szkásk, életmódk, kultúrák, vallásk, valamint a másság iránt, és becsüljék meg ezeket. - A kmmunikációs kultúra fejlesztésének középpntjába az önálló ismeretszerzést, a véleményfrmálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejezésének, értelmezésének, megvédésének képességeit állítjuk. Az iskláknak az új infrmációs környezetben eligazdó és azt kritikai módn használó fiatalkat kell nevelnie. Ehhez ki kell használni a közösségi frmákat, az sztályfőnöki és a tanítási órákat. - Pedagógusaink kialakítják a beteg, sérült és fgyatéks embertársak iránti elfgadó és segítőkész magatartást. - Szabályzataink közvetítik a társadalm által elvárt magatartási és illemszabálykat. A közös szórakzás és együttlét hzzájárul a kulturált viselkedés, az ízléses öltözködés és a megjelenés, valamint a társas kapcslatk elsajátításáhz. A kmpetencia alapú ktatást alapvetően jellemző kperatív együttműködésből adódó feladatk: - Az intézmény közösségeinek felkészítése az SNI-s tanulók integrált nevelésére. - A másság elfgadásának támgatása. - A különböző szciális kmpetenciák fejlesztése (empátia, egymásra figyelés,együttműködés, tlerancia, alkalmazkdó készség). 18

20 5. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szlgáló tevékenységi rendszer és szervezeti frmák 5.1. A tanítási óra keretén belüli tevékenységek A tanítási óra A tanulói személyiség fejlesztésének legfntsabb színtere a hsszabb tanítási-tanulási flyamatba illeszkedő tanítási óra. A hagymánys, túlnymórészt frntális tanulási frmák mellett meg kell jelennie az egyéni és csprts cselekvő tanulásnak, a kperatív tanulási frmának is. A kperatív tanulási frma a tanulók kiscsprtban végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és az intellektuális képességek fejlesztésén túl kiemelt szerepet játszik benne a szciális kmpetencia, azaz a tanulók szciális képességeinek és együttműködésének segítése. A tanulók a csprtmunka keretében közösen dlgznak, ez együttes felelősséget jelent a csprt eredményéért, nemcsak a saját, hanem a csprttársak munkájáért is. Az ismeretelsajátítás alktó módn történik Osztályfőnöki óra Az sztályfőnököknek jelentős szerepük van az új sztályközösségek kialakításában. Közös prgramkkal, közösségi játékkkal elősegíthetik, hgy a gyerekek minél előbb megismerjék egymást. Fnts feladat a beilleszkedési prblémák kezelése. Észrevétlenül, de irányítani kell, hgy az sztályban a jó tanuló, emberileg is értékes gyerekek legyenek a népszerűek, a vezető egyéniségek. A negatív hatást kifejtő tanulók tevékenységét határzttan más irányba kell terelni. A közösség fejlesztésére jó lehetőséget biztsít az sztálykirándulás. A családk anyagi lehetőségeit figyelembe véve évente egy napt biztsítunk arra, hgy tanulóink megismerjék az rszág különböző területeinek nevezetességeit, természeti tájait. Színház- és múzeumlátgatáskat szervezünk. A tanítás tanulás flyamatában legfntsabb - a kmpetenciák fejlesztése - a mtiválás - a tanulói aktivitás - a differenciálás - a módszerek és a szemléltetés skszínűsége - az önálló és csprts munkafrma 19

21 Hit- és vallásktatás A hatálys jgszabályk figyelembevételével szervezzük meg a hit- és vallásktatást. Felmenő rendszerben a 2013/2014-es tanévtől bevezetésre került az erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgy első és ötödik évflyamn. A többi évflyamn a hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára önkéntes A tanítási órán kívüli tevékenységek Napközitthn, tanulószba A délutáni szakmai és pedagógiai feladatkat az aktuális jgszabályk alapján szervezzük meg évflyamn napközis csprtk működnek a szülő, a tanuló igénye alapján, melyet a helyes tanulás módszereinek megismerése, elsajátítása érdekében javaslunk. A pedagógus is javaslhatja a napközibe jelentkezést, főleg a tanulási gndkkal küzdő tanulók részére. A ös tanévtől az első évflyam egyik sztályában bevezetjük az egész naps isklai frmát. Amennyiben indklt, 5-8. évflyamn tanulószba igénybevételét javasljuk a tanulóinknak Sprtkörök A Köznevelési törvény 27. (13) bekezdésének megfelelően szervezzük meg az isklai sprtkörök működését Szakkörök Tehetséges tanulók részére, egyéni érdeklődés alapján hirdetjük meg. Javaslhatja a szaktanár, az sztályfőnök. A szakkörök tematikáját évente a tantárgyfelsztás részeként alakítjuk ki. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szlgálja. Jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hbbi alapján is. Indításukról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését lyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskla dlgzója. Az egyes szakkörökre a szaktanárral történt egyeztetés után írásban, a szülő aláírásával lehet jelentkezni A tehetséggndzás A tehetséggndzás pedagógiai prgramunk fnts területe. A tehetséggndzást segítő tevékenységi frmák és a különböző skszínű tartalm együttese ad lehetőséget a tanulók képességeik szerinti fejlesztésre. 20

22 Tevékenységi frmák: - középisklára előkészítő órák - csprtbntás (idegen nyelv, matematika) - szakkörök - versenyekre való felkészítés isklai, majd ehhez kapcslódóan vársi és megyei szervezésű tanulmányi, kulturális és sprtversenyek - pályázatk írása, levelezéses feladatmegldásk - isklai szintű rendezvényeken való szereplések Tanulmányi kirándulásk A tanulmányi és a nevelőmunka segítése céljából a nevelők tanulóink számára tanulmányi kiránduláskat szerveznek. Az sztálykirándulásk témája általában: vársnézés, múzeumlátgatás, színházi előadás megtekintése. A szaktanárk is szervezhetnek a tantervbe beépítve tanulmányi kiránduláskat. Ösztönözzük, hgy pedagógusaink természetjáró kiránduláskat, túrákat is szervezzenek, amelyeken a gyerekek megismerkedhetnek az rszág egy-egy tájegységének flórájával, történelmi, kulturális szépségeivel, a történelmi Magyarrszág értékeivel. Ezek a kirándulásk önkéntesek, a felmerülő költségeket a szülők fedezik Tanulói érdekérvényesítés - diákönkrmányzat Isklánkban működik diákönkrmányzat mint speciális szerveződésű csprt, érdekképviseleti szerv. Tagjai az sztályk választtt képviselő. Munkáját nagykrú személy segíti; feladatait, jgait, kötelességeit, illetve működtetését a Kt a szabályzza. Munkaterve szerint dlgzik. A diákönkrmányzat segíti az iskla munkáját, másrészt igen aktív, döntéshzó testületet is alkt az isklai szabadidő szervezésében. Szerepük azért is kulcsfntsságú, mert ők ismerik a legjbban a diákknak a szabadidős prgramkra vnatkzó szkásait, igényeit Szabadidős tevékenység Az ember természetes igénye, hgy a napi kötelező jellegű munkán és a fizilógiailag szükséges pihenésen, alvásn, étkezésen stb. kívül az érdeklődésének megfelelő, lehetőség szerint szabadn választtt tevékenységet is végezhessen. Ez nem csupán a pillanatnyi közérzet előfeltétele, hanem a harmnikus életé, a személyiség kiteljesedéséé, a testilelki, szellemi egészségé is. A minden szempntból fejlődésben lévő gyerekek és tanulók számára szabadidejük mennyisége és különösen eltöltésének minősége kiemelkedő fntsságú. Isklánk a szabadidős tevékenységet prevenciós eszközként is alkalmazza. Arra törekszünk, hgy az életkrnak megfelelően megkezdjük a tanulók szervezett felkészítését arra, hgy sikeresen alakítsák ki pzitív értékrendjüket 21

23 különös tekintettel a knfliktusk belső és külső megldását célzó stratégia kialakításának képességére, valamint arra, hgy létrejöjjön kellő önismeretük saját erényeiket, gyengeségüket illetően. Úgy véljük, a helyes magatartásminták, a szkásk kialakításának leghatéknyabb eszköze a tapasztalás, a közös cselekvés. Erre kiváló alkalmat biztsítanak a nem hagymánys tanulásszervezési módk: - könyvtári fglalkzásk, - sprtprgramk, sprtkörök, - versenyek, - vetélkedők, - játéks prgramk, - hétvégi isklai prgramk (elsősrban sztálykeretben) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzásk Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését szlgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatásk. Az e fglalkzáskn való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók fejlesztését segítik az évente rendszeresen szervezett különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők. A legtehetségesebb tanulókat az isklán kívüli versenyekre is felkészítjük. A felkészítést a szaktanárk végzik Könyvtárhasználat Minden pedagógus és tanuló számára lehetőséget biztsítunk a könyvtár szlgáltatásainak igénybe vételére /kutatómunka, kölcsönzés, óratartás/. A könyvtár helyiségében egy darab számítógép segíti a pedagógus munkáját Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után, az iskla létesítményeit, illetve eszközeit (sprtlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók pedagógusi felügyelet mellett egyénileg vagy csprtsan használják Az iskla hagymányrendszere Isklánk eddigi hagymányainak áplása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskla jó hírnevének megőrzése, öregbítése az isklaközösség minden tagjának jga és kötelessége. A hagymányk áplásával kapcslats 22

24 teendőket, időpntkat, valamint a felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határzza meg. A hagymányáplás külsőségekben is megnyilvánul. Ennek megfelelően az iskla tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét alj, fehér felső, nyakkendő az iskla emblémájával. Az iskla hagymánys sprtfelszerelése: lányknak pirs dressz, fiúknak pirs nadrág, fehér atléta. Az isklai hagymánynak megfeleő megemlékezéseket, rendezvényeket az iskla éves munkatervében rögzítjük. 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység 6.1. Alapvető feladatk Isklai nevelő és ktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, differenciálása, valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti frmák alkalmazása a tanítási flyamatban. Munkánk srán kiemelten kezeljük - a sajáts nevelési igényű, - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - a kiemelten tehetséges, - a hátránys és a halmzttan hátránys helyzetű - tanulók egyéni fejlesztését. A fejlesztés frmái: - krrepetálással - a tantárgyi lemaradás pótlására - a Kt a alapján az átjárhatóság biztsítására az isklánkba érkező tanulók felzárkóztatására isklánk tantervi kövelményeihez. - Fejlesztő pedagógus szakszerű munkájával a tanulási zavarral, magatartási prblémákkal küzdő tanulók fejlesztésére egyéni vagy kiscsprts frmában. A fejlesztés alapja az 1. sztálysk év eleji szűrése, valamint flyamats szűrés a felsőbb évflyamkn. Az eredményesség érdekében szükséges az sztályfőnökökkel és a szakmai tanácsadó intézményekkel való kapcslattartás. A fejlesztő tevékenység feltételeit külön tanterem, tankönyvek, taneszközök, szemléltető eszközök isklánk biztsítja. 23

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Alapy Gáspár Szakiskla, Szakközépiskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalm Bevezetés 4 Jgszabályi háttér 4 Küldetésnyilatkzat 5 1.1. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola Csngrádi Kistérség Egyesített Alapfkú Oktatási Intézménye Szent László Általáns Iskla Halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő prgram (stratégia) Bevezetés Isklánkban a 2008/2009. tanévtől

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben