A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM..."

Átírás

1 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.1. Pedagógiai alapelveink... Hiba! A 1.2. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai értékei... Hiba! A 1.3. A nevelő-oktató munka céljai... Hiba! A 1.4. A nevelő-oktató munka feladatai... Hiba! A 1.5. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai... Hiba! A 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok... Hiba! A 2.1.Általános célok... Hiba! A 3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok... Hiba! A 3.2.Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai... Hiba! A 3.3. Az egészségnevelés iskolai területei... Hiba! A 3.4. Tevékenység formák... Hiba! A 3.5. A megvalósítás szereplői... Hiba! A Az iskola drogstratégiája... Hiba! A 3.7. KAPCSOLAT AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZATTAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása és azzal kapcsolatos iskolai terv... Hiba! A könyvjelző 4.1. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai:... Hiba! A 4.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek iskolai területei:... Hiba! A 4.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:... Hiba! A 4.4. Elsősegély nyújtási ismeretek... Hiba! A 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok... Hiba! A 5.1.Alapelveink... Hiba! A 5.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink... Hiba! A 5.3. A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái... Hiba! A 5.4. A tanítási órán, osztályközösségben megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:... Hiba! A könyvjelző 5.5. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:... Hiba! A 5.6. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:... Hiba! A 5.7. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:... Hiba! A 6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai... Hiba! A B) AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1. PEDAGÓGUS-OSZTÁLYFŐNÖK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2. Az osztályfőnöki munka általános jellemzői... Hiba! A 3. AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3.1. Évente ismétlődő tennivalók... Hiba! A 3.2. Tennivalók a belépő osztályok esetén (9. és 13. évf.))... Hiba! A 3.3. Javaslatok, ötletek... Hiba! A 4.AZ OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 5. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje... Hiba! A 7.1. Sajátos nevelési igényű tanulók... Hiba! A 7.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek... Hiba! A

2 7.4. A hátrányos (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrációját segítő tevékenységek... Hiba! A A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítését szolgáló tevékenységek... Hiba! A A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek... Hiba! A A HÁTRÁNYOS, VESZÉLYEZTETETT TANULÓK PROBLÉMÁINAK KEZELÉSE HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása... Hiba! A 8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje... Hiba! A 8.1.A TANULÓ, MINT EGYÉN JOGGYAKORLÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 8.2. A TANULÓI KÖZÖSSÉG JOGGYAKORLÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel... Hiba! A 9.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák... Hiba! A 9.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák... Hiba! A Iskolaszék, Intézményi tanács:... Hiba! A A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái... Hiba! A 9.3. A pedagógus közösség együttműködése... Hiba! A Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése... Hiba! A A szakmai munkaközösségek együttműködése... Hiba! A Pedagógus Pedagógus együttműködésének területei... Hiba! A 9.4. Az intézmény partnereivel való kapcsolattartás... Hiba! A 10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata, alkalmassági vizsga szabályai, szóbeli felvételi vizsga követelményei és az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei... Hiba! A A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata... Hiba! A AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM Szakmai alkalmassági orvosi vizsga... Hiba! A A szóbeli felvételi vizsga követelményei szakközépiskolában... Hiba! A A szóbeli felvételi vizsga követelményei magyar nyelvből... Hiba! A A szóbeli felvételi vizsga követelményei matematikából... Hiba! A Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei... Hiba! A Általános középfokú oktatás:... Hiba! A Szakmai középfokú oktatás:... Hiba! A Továbbhaladás az iskolai évfolyamokon:... Hiba! A Osztályozó vizsga:... Hiba! A Javítóvizsgák... Hiba! A 6.6. Jelentkezés szakképzési évfolyamra... Hiba! A 11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai... Hiba! A A felvételi vizsga követelményei, a jelentkezések elbírálása:... Hiba! A Az SNI-s és BTM-es tanulókra vonatkozó speciális eljárási szabályok... Hiba! A könyvjelző nem létezik Jelentkezés keresztféléves képzésre... Hiba! A Az átvétel szabályai... Hiba! A 11.5.A szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel szabályai... Hiba! A Beszámítható előzetes tanulmányok... Hiba! A A felnőttoktatásra (esti képzés) történő felvétel, átvétel szabályai... Hiba! A III. HELYI TANTERV... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1. ALAPELV... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2. KULCSKOMPETENCIÁK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 4. A Helyi tanterv elkészítésénél figyelembe vett jogszabályok, dokumentumok és ajánlások:... Hiba! A 5. A Helyi tanterv alapjául szolgáló kerettantervek... Hiba! A 5.1. Szakközépiskola... Hiba! A 5.2. A választott szakközépiskolai kerettanterv megnevezése... Hiba! A 5.3. Felnőttek középiskolája (Szakközépiskola... Hiba! A Az alábbi tantárgyból biztosítja az iskola a középszintű érettségire való felkészítést:... Hiba! A könyvjelző 5.4. Szakiskola... Hiba! A 5.5. A szakiskolai Híd II. program bevezetése... Hiba! A

3 5.6. A szakközépiskola szakképzési évfolyamain indított képzések... Hiba! A 6. A választott kerettanterv által meghatározott kötelező óraszámai feletti kötelező tanórai foglalkozások, kötelezően választandó, vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése és óraszáma. Hiba! A 6.1. A választott kerettanterv óraszámai feletti kötelező tanórai foglalkozások a 4+1 évfolyamos ágazati szakközépiskolai képzésben:... Hiba! A 6.2. Szakközépiskolai óraterv (kötelező és szabadon választható órákkal). Hiba! A 6.3. Szakiskolai óraterv (kötelező és szabadon választható órákkal)... Hiba! A 7. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét.. Hiba! A könyvjelző 7.1. TANKÖNYVEKRE VONATKOZÓAN:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 7.2. TANESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 7.3. A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNÁL A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOKAT VESSZÜK FIGYELEMBE:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 7.4. A TANKÖNYV INGYENES IGÉNYBEVÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 8. A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai... Hiba! A A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM I. FEJEZETÉBEN, NEVELÉSI PROGRAMRÉSZBEN KERÜLT RÉSZLETESEN MEGHATÁROZÁSRA.... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 8.1. CÉLOK, FELADATOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 8.2. A TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK MEGSZERVEZÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 8.3. A TANÍTÁSI IDŐ FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 8.4.TANULÓ KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSAINAK SZÁMA. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 9. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja... Hiba! A 10. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai.. Hiba! A A NEM KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK VÁLASZTÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM PEDAGÓGUS VÁLASZTÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 11. A választható érettségi vizsgatárgyak, a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés, követelmények teljesítése... Hiba! A ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK A 2013/2014 TANÉVBEN BELÉPŐ ÉVFOLYAMOKON... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 12. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 13. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei... Hiba! A Az iskolai értékelés alapelvei:... Hiba! A Az értékelés és iskolai számonkérés formái, rendje, szerepe, rendszeressége, súlya... Hiba! A 13.3.Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya... Hiba! A Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Hiba! A Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezéséhez... Hiba! A 14. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei:... Hiba! A 15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a székhelyen és telephelyen, valamint a tagintézmény közelében élő nemzetiségek kultúrájának megismertetése... Hiba! A 16. A tanulók fizikai állapotának mérésével kapcsolatos módszerek... Hiba! A 17. Az intézmény egészségnevelési és környezeti nevelési alapelvei... Hiba! A AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI ALAPELVEI ÉS A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK [20/2012. (VIII. 31.) EMMI RENDELET 128. (5) BEK. ALAPJÁN]... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 17.2.AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM

4 17.3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK CÉLKITŰZÉSEI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FŐBB TERÜLETEI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FŐ CÉLCSOPORTJAI ÉS SZÍNTEREI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM ISKOLAORVOS, MÉRÉSEK, DIAGNOSZTIKA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM FELVILÁGOSÍTÁS ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI ÉS PROGRAMJA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A KÖRNYEZETNEVELÉS FŐ CÉLJAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A KÖRNYEZETVÉDELEM FŐBB TERÜLETEI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A KÖRNYEZETEI NEVELÉS FŐ CÉLCSOPORTJAI ÉS SZÍNTEREI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM FELVILÁGOSÍTÁS ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 18. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések... Hiba! A ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A HÁTRÁNYOS, VESZÉLYEZTETETT TANULÓK PROBLÉMÁINAK KEZELÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ OKOK MEGELŐZÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ OKOK FELTÁRÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A GYERMEK FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ OKOK MEGSZÜNTETÉSE (SZÉKHELYEN, TELEPHELYEN) HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS ALKALMAZÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 19. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek... Hiba! A 20. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei... Hiba! A 21. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek... Hiba! A 22.1.A TANTÁRGYI, TANÉVI, RÉSZLEGES VAGY TELJES FELMENTÉSEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 22.2.A TANÓRAI FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE MAGÁNTANULÓKÉNT... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 22.4.MÉRÉS ÉRTÉKELÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM Belső mérések... Hiba! A Külső mérések... Hiba! A AZ ISKOLA VALAMENNYI ÉVFOLYAMÁT ÁTFOGÓ HELYI TANTERV.. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 23. A pedagógiai program megvalósulásának feltételei... Hiba! A IV. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ ROGRAMJA... Hiba! A könyvjelző nem létezik. BEVEZETÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.ÁLTALÁNOS ELVEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.1. A NEMZETI ALAPTANTERV ÉS A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ALKALMAZÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁBAN... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.2.IRÁNYELV... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.3. CÉL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.4.FELADAT... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.5. SNI-S TANULÓK HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSA:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.6.INTEGRÁLT NEVELÉS, OKTATÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2.AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK ELVE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2.1.AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2.2. AZ ISKOLAI FEJLESZTÉS PEDAGÓGIAI SZAKASZAI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2.3.AZ INTEGRÁLT KERETEK KÖZÖTT NEVELT ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSE.. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2.4. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK - NEVELÉSI CÉLOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 2.5. AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK PEDAGÓGIAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ HABILITÁCIÓJA, ÉS REHABILITÁCIÓJA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM

5 3.PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARA MIATT A NEVELÉSI, TANULÁSI FOLYAMATBAN TARTÓSAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3.1.PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARA MIATT A NEVELÉSI, TANULÁSI FOLYAMATBAN TARTÓSAN AKADÁLYOZOTT TANULÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3.2.PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVAR MIATT A NEVELÉSI, TANULÁSI FOLYAMATBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK FEJLESZTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3.3. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3.4.A TANULÁSI-, MAGATARTÁSI- ÉS BEILLESZKEDÉSI NEHÉZSÉGGEL (BTM) KÜZDŐ GYERMEKEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3.5.A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ÉRTÉKELÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM V. SZAKMAI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1. SZAKMAI PROGRAMOK FELMENŐ RENDSZERBEN A 2013/2014 TANÉVTŐL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.1. SZAKMAI PROGRAMOK FELMENŐ RENDSZERBEN... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.2. SZAKMAI PROGRAMOK FELMENŐ RENDSZERBEN... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM Szakközépiskola... Hiba! A 1.3. Felnőtt oktatás általános szabályai... Hiba! A Szakképzés... Hiba! A 2. Felnőttképzés... Hiba! A VI. ZÁRADÉK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.SZÁMÚ MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.1 ANYANYELV/KOMMUNIKÁCIÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.2 MAGYAR IRODALOM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.3 TÖRTÉNELEM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.4. MATEMATIKA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.5. ANGOL NYELV... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.6. FIZIKA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.7. KÉMIA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.8 BIOLÓGIA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.9. FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.10 INFORMATIKA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.11 BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.12 TÁRSADALOMISMERET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.13 MŰVÉSZETI ISMERETEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.14 KÖZGAZDASÁGTAN... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1.15 ÉLET ÉS PÁLYATERVEZÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 1. Magyar irodalom... Hiba! A 2. Magyar nyelv... Hiba! A 3. Történelem... Hiba! A 4. Matematika... Hiba! A 5. Földrajz... Hiba! A 6. Informatika... Hiba! A 8. Biológia... Hiba! A 9. Fizika... Hiba! A 10. Kémia... Hiba! A 2.SZÁMÚ MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM FELMENŐ RENDSZERBEN BEVEZETÉSRE KERÜLŐ SZAKMAI PROGRAMOK. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 3. SZ. MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM KIFUTÓ SZAKMAI PROGRAMOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM

6 4.SZÁMÚ MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM KÖTELEZŐ MINIMÁLIS ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM 5. SZÁMÚ MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM TANTÁRGYAK TANTERVEI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi CC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012.

Részletesebben

Katolikus helyi tanterv minta 2012

Katolikus helyi tanterv minta 2012 Katolikus helyi tanterv minta 2012 1 2 Jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 20/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Szegedi Baptista Középiskola

Szegedi Baptista Középiskola Szegedi Baptista Középiskola OM azonosító száma: 200917 Cím: 6724 Szeged, Rigó u. 24/D Telefonszám: 20/478-4819, 62/246-062 E-mail: szeged@baptistaoktatas.hu Honlap: www.mffg.hu; szeged.baptistaoktatas.hu

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) OKM rendelet kötelezi az intézményeket

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8.

Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. Tel.: 74/471-127, Fax: 74/471-324 e-mail: valyi@valyipeter.szekszardiszc.hu www.valyipeter.szekszardiszc.hu Helyi

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. február 19. A mai témák áttekintése 1 A tartalmi szabályozás új elemei 2 Az iskolák feladatai, PI támogatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

Hol tartunk az intézményi dokumentumok átdolgozásában? Karcag március 20. Szymczak Judit igazgató JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok

Hol tartunk az intézményi dokumentumok átdolgozásában? Karcag március 20. Szymczak Judit igazgató JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok Hol tartunk az intézményi dokumentumok átdolgozásában? Karcag 2013. március 20. Szymczak Judit igazgató JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. tv. a köznevelésről 20/2012.

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Szegedi Szakképzési Centrum 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Az intézmény OM azonosítója: 203052 Tel.: 62/425-322 E-mail: info@vasvari.hu Honlap: www.vasvari.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. Tel: 46 / 508-252 www.ker-misk.sulinet.hu Felvételi tájékoztató

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben

[a03t01] Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának nyitóadatai

[a03t01] Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának nyitóadatai Lemorzsolodással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatok 0304400 - Cserháti - szakközépiskola - szakgimnázium (szakgimnázium) - 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/a Cserháti - szakgimnázium (9-0) [a03t0]

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

2018/2019 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2018/2019 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2018/2019 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV 2016 A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói teljesítmény növelését

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: suli@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Tagozatkódok és leírásuk

Tagozatkódok és leírásuk BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC (Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma) Iskola OM azonosítója 203061 Telephely kódja 006 Iskola címe 1011 Budapest,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató Szerkesztés lezárva: 2018.11.13. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetés... 3 2. A KIFIR

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15.

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök) A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Kivonat intézményünk Pedagógia Programjából: 2.8.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

Részletesebben

Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény

Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátásának jelenlegi szabályai, az értékelés és minősítés alóli felmentés és szöveges értékelés kifutó rendszerben történő kivezetésével

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek 1. sz. melléklet Óratervek 1. Gimnázium reál-orientáció Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. idegen nyelv 3* 2,5* 3* 3* 2. idegen nyelv 2,5* 2* 3* 3* Matematika 3 3 3 3 * Informatika 1,5* 1*

Részletesebben

Tagozatkódok és leírásuk

Tagozatkódok és leírásuk BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC (Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma) Iskola OM azonosítója 203061 Telephely kódja 006 Iskola címe 1011 Budapest,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével 2018.09.01 Szombat Részvétel a Szolnok Város Napja Rendezvényen 2018.09.02 Vasárnap Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási napon megjelent tanulók, 2018.09.03 Hétfő valamint a tanulói jogviszonnyal rendelkező

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma Különös Közzétételi Lista 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2017.09.01. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. pontjáénak felhatalmazása alapján a tanulmányok alatti vizsgák ideje, részei,

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Rendkívüli szülői értekezlet E, 10. F osztály

Rendkívüli szülői értekezlet E, 10. F osztály Rendkívüli szülői értekezlet 2018.04.11 10. E, 10. F osztály A 2018. január 1-én hatályba lépett törvényi változások: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2.. és 22/A. A tanuló a szakgimnázium

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019 Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019. OM azonosító: 203058 Feladatellátási hely: Cím: 1134 Budapest, Váci út 21. Tel.:1-3208-233 Web: www.bolyai-szakgimnazium.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben