BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015."

Átírás

1 BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

2 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Oktatott tantárgyak 1. Főiskola, tanító Magyar, matematika, technika, testnevelés, erkölcstan, informatika. 2. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, néptánc. 3. Főiskola, tanító Magyar, matematika, rajz, környezetismeret, ének, testnevelés, erkölcstan Főiskola, tanító Magyar, matematika, környezetismeret, erkölcstan, 6. Főiskola, tanító, tanár Napközi foglalkozás vezető, rajz, technika. 7. Főiskola, tanító Magyar, matematika, környezetismeret, erkölcstan, rajz, technika, 8. Főiskola, tanító Testnevelés, ének, napközi foglalkozás vezető. 9. Főiskola, tanító Magyar, rajz, technika, erkölcstan. 10. Főiskola, tanító, tanár Napközi foglalkozás vezető, környezetismeret, testnevelés, matematika. 11. Főiskola, tanító Magyar, matematika, erkölcstan, technika, 12. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, 13. Főiskola, tanító Magyar, matematika, erkölcstan, környezetismeret, rajz, ének. 14. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, testnevelés, környezetismeret, technika. 15. Főiskola, tanító, tanár Magyar, matematika, erkölcstan, testnevelés, technika, rajz. 16. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, környezetismeret, ének. 17. Főiskola, tanító Magyar, matematika, erkölcstan, rajz, 18. Főiskola, tanító, tanár Napközi foglalkozás vezető, környezetismeret, ének, technika. 19. Főiskola, tanító Magyar, matematika,

3 technika, 20. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, 21. Főiskola, tanító Magyar, matematika, rajz, technika, 22. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, 23. Főiskola, tanító-konduktor Magyar, matematika, ének, technika. 24. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, 25. Főiskola, tanító Magyar, matematika, technika. 26. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető. 27. Főiskola, tanító Magyar, matematika, technika, testnevelés, játékos testmozgás. 28. Főiskola, tanító Magyar, matematika, ének, testnevelés, játékos testmozgás. 29. Főiskola, tanító Napközi foglalkozás vezető, környezetismeret, technika, rajz. 30. Főiskola, tanító, tanár Ének. 31. Főiskola, tanár Angol, történelem, osztályfőnöki, erkölcstan. 32. Főiskola, tanár Természetismeret, földrajz, erkölcstan, osztályfőnöki, napközi foglalkozás vezető. 33. Főiskola, tanár Természetismeret, testnevelés, erkölcstan, 34. Főiskola, tanár Magyar, ének, erkölcstan, 35. Főiskola, tanár Magyar, erkölcstan, történelem, 36. Egyetem, tanár Természetismeret, biológia, fizika, kémia, erkölcstan, 37. Főiskola, tanár Ének, magyar, etika, 38. Egyetem, tanár Angol, osztályfőnöki, etika. 39. Főiskola, tanár Magyar, informatika, 40. Főiskola, tanár Német, történelem, 41. Főiskola, tanár Matematika, erkölcstan. 42. Főiskola, tanár Rajz, média. 43. Főiskola, tanár Hon- és népismeret. 44. Főiskola, tanár Matematika, technika. 45. Főiskola, tanító Testnevelés.

4 46. Főiskola, tanár Testnevelés. 47. Főiskola, tanár Matematika. 48. Főiskola, tanár Ének 49. Főiskola, tanító Magyar. 50. Főiskola, tanár Matematika. 51. Főiskola, gyógypedagógus Egyéni fejlesztés. 52. Főiskola, gyógypedagógus Egyéni fejlesztés. 53. Főiskola, tanító Könyvtáros. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 1 fő Szakközépiskola Iskolatitkár 1 fő Egyetem Rendszergazda 3. Országos kompetenciamérés eredménye

5 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói A 2014/2015-ös tanévben 1 tanuló ismétel évet.

6 Felvételt nyert 5. Továbbtanulási mutatók Összesen Ebből HH HHH SNI Gimnáziumba Szakközépiskolába Szakiskolába Évismétlésre bukott Osztályozó vizsgát tett Egyéb (vegyes) Összes 8. oszt. tanuló az intézményben Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Megtalálható a Délutáni foglalkozások menüpont alatt. 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A tanulók napi rendszerességgel házi feladatot kapnak a tantárgyak és a tananyag jellegétől függően. A házi feladat célja a tanórákon tanultak otthoni rögzítése, elmélyítése, gyakorlása, emellett a rendszerességre, kötelességtudatra, munkára nevelés, szoktatás. A házi feladatok típusai: szóbeli (elmélet, tartalom, memoriter stb.) írásbeli (másolás, feladatmegoldás, házi dolgozat stb.) munkadarab készítése, a tanórán elkezdett manuális tevékenység befejezése. A házi feladat mennyisége a tanulók életkorának megfelelően változik. A házi feladat elvégzéséhez szükséges idő az átlagos képességű tanulók esetében az első-második osztályban: kb. napi egy óra; a harmadik-negyedik osztályban kb. napi 1,5 óra; az 5-8. osztályban kb. napi 2-2,5 óra. Az egyéni képességek figyelembe vétele differenciált és nem kötelező (szorgalmi) házi feladat adásával biztosítható. A házi feladatok mennyiségi és/vagy minőségi értékelését a szaktanár szövegesen, pontozással és/vagy érdemjegyekkel végzi. A tanulók nem kapnak kötelező házi feladatot az iskolai szünetekre, és az ünnepnapokra. Lehetőség szerint a tanulócsoporttal történő szaktanári egyeztetés alapján - naponta 2 témazáró dolgozatnál többet ne írjon egy tanulócsoport. A témazáró dolgozatok megírásának időpontját a pedagógus legalább 2 nappal a számonkérés előtt közli a tanulókkal.

7 8. Az iskolai tanév helyi rendje Tanévnyitó tantestületi értekezlet: augusztus 29. Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap: szeptember 1. Szülői értekezlet az 1. osztályokban: szeptember 1. Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Az első félév vége: január 16. Az első félév tanulmányi eredményeinek értékelése: január 23. Farsang: február 13. (felső tagozat) (alsó tagozat). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Bárdos-napok: május Országos kompetenciamérés ( évfolyam): május 27. Az utolsó tanítási nap: június 15. Ballagás: június 12. Tanévzáró ünnepély: június 18. Fogadóórák: november március SZMK értekezlet: szeptember május 26. Szülői értekezletek: szeptember január május 4-7. Tanítás nélküli munkanapok: 1. nap: szeptember nap: november nap: február nap: február nap: április 8.

8 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályban tanulók létszáma Osztály Létszám 1. 1.a b c d e a b c d a b c a b c a b c a b c a b a b 25