Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához"

Átírás

1 Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Továbbtanulási mutatók Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolai tanév helyi rendje Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Debreczeniné Gál Mónika Név Tanított tárgy Képesítése Tanító, fejlesztő tanító fejlesztő pedagógus Végzettség típusa főiskolai Dr. Iszályné Hegedűs Anna Mária Osztálytanító tanító főiskolai Fejes Sándorné Történelem tanár főiskolai Gombkötő Katalin Tanító, fejlesztő tanító, fejlesztő pedagógus főiskolai Gulyás Imre Testnevelés tanító főiskolai Isztinné Szécsényi Tímea Biológia, természetismeret tanár főiskolai Kardosné Korom Éva Osztálytanító tanító főiskolai Kovalcsik Ágnes Magyar nyelv és irodalom tanár főiskolai Kukláné Megyeri Anita Napközi tanító főiskolai Mag Lászlóné Osztálytanító, német tanító főiskolai Pál Gáborné Magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika tanító főiskolai Puskás Magdolna Tanító, angol, rajz tanító főiskolai Rusz Tiborné Osztálytanító tanító főiskolai Bujáki Zoltán Fizika tanár főiskolai Szekeres Csaba Matematika, technika tanár főiskolai Sztankovánszki Anna Kémia tanár főiskolai Takács Lajos Osztálytanító tanító főiskolai Török Adalbert Matematika, Ének tanár főiskolai Vargáné Gábor Beatrix Földrajz, angol tanár főiskolai

2 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Név Feladatköre Végzettség típusa Dusik Gyuláné Takarító általános iskolai Dusik Zoltán Rendszergazda szakközépiskolai Huszkáné Papp Erzsébet Pénztáros szakközépiskolai Kis Józsefné Takarító általános iskolai Lehoczki-Krsjak Jánosné Gazdasági vezető főiskolai Molnár Lajos Karbantartó szakiskolai Mórocz Jánosné Takarító általános iskolai Papp Erzsébet Takarító általános iskolai Sustik Regina Iskolatitkár szakközépiskolai Tóthné Kócs Erzsébet Lotti Pedagógiai asszisztens szakközépiskolai 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Mérés időpontja Évfolyam Tantárgy Országos átlag Községi iskolák átlaga Helyi átlag Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói A 2010/2011-es tanévben: Alsó tagozaton az 1. évfolyamon 2 tanuló munkája előkészítőnek minősült, így a szülő kérésére az 1. évfolyamot megismételhetik, iskolalátogatási bizonyítványt kapnak. A 3. évfolyamon 1 tanuló 1 tantárgyból, 4. évfolyamon 1 tanuló 1 tárgyból, 1 tanuló 2 tárgyból, 1 tanuló 3 tárgyból és 1 tanuló 5 tárgyból javító vizsgát tehet. Felső tagozaton a 6. évfolyamból 1 tanuló 1 tantárgyból bukott, 1 tanuló 2 tárgyból, valamint 7. évfolyamból 1 tanuló 2 tárgyból javítóvizsgát tehet.

3 5. Továbbtanulási mutatók Tanév Végzős tanulók száma (fő) Ebből nem tanult tovább (fő) Ebből továbbtanult (fő) Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában 2006/ / / / / Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Induló szakkörök és tanórán kívüli foglalkozások a 2011/2012-es tanévben Megnevezés Honismereti szakkör Angol szakkör KRESZ szakkör Matematika Beszédművelő Kézműves Tömegsport Szakkör-, foglalkozásvezető Fejes Sándorné Vargáné Gábor Beatrix Szekeres Csaba Török Adalbert dr. Iszályné Hegedűs Anna Mária Kardosné Korom Éva Gulyás Imre, Takács Lajos 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot; az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró (5-8.), a bevezető és kezdő szakaszban egy témazárót, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. A témazáró dolgozatok időpontját három nappal korábban, az osztályfőnöknek be kell jelenteni. 10. Iskolai tanév helyi rendje Dátum Szeptember Esemény 1. 8:00 Tanévnyitó Első tanítási nap - munka és balesetvédelmi oktatás a tanulóknak Tanári és diákügyelet beindítása Napközis tanulók felmérése 7. Szülők tájékoztatása a tankönyvek súlyáról és, hogy mely napon mit vigyen a tanuló 1-4. évf Falunap 12. Hittan beindítása Szülői értekezletek Rajzverseny a falunapról

4 Október 1. Tanítási nap (2012. január 3. kedd helyett) 4. Szakkörök indítása Zenei világnap Megemlékezés Diákönkormányzati értekezlet + Választás 5. Iskolai SZM értekezlet 6. Az aradi vértanuk napjának megünneplése irodalom órákon 15. Tanítási nap (2012. január 4. szerda helyett 21. Ünnepi megemlékezés okt. 23-ról Szóbeli tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről 8. osztályokban Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 23. Ünnepnap 27. Vetélkedők a Takarékossági világnap alkalmából 29. Tanítási nap (2012. január 5. csütörtök helyett) 1. Ünnepnap OH közzéteszi az írásbeli felvételit szervező középiskolások jegyzékét 2-5. ŐSZI SZÜNET 7. Szünet utáni első tanítási nap November Egészségnevelési hónap (1 hetes program) Alsóban vetélkedő Projektnapok HHH és SNI tanulók szüleinek tájékoztatása Felvételi tájékoztató 8. osztályoknak Zrínyi Ilona matematika verseny helyi fordulója 3-8. osztály Varga Tamás matematika verseny 7-8. oszt. 2. SZM értekezlet Mikulásbál 9. Mikulásbál December 12. Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése Projektnap: Téli ünnepek 22. Fenyőünnep Utolsó tanítási nap Dec. 23-től jan. 5-ig Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára Miből vagyok a legjobb? (Alsós vetélkedő) TÉLI SZÜNET 6. Nevelési értekezlet 9. A szünet utáni első tanítási nap 10. Osztályozó értekezlet 13. Az I. félév utolsó napja Január 16. A szülők tájékoztatása a félévi eredményről bizonyítványosztás 20. Kultúra napja Megemlékezés tanítási órákon

5 27-ig Félévi értekezlet Játékos matek 1-2 Általános felvételi eljárás 10:00 Írásbeli felvételi a 8.o. számára Február Magyaros Hónap: Versenyek magyar nyelv, irodalom, informatika és rajz tantárgyakból 2. SZM értekezlet Farsang Szülői értekezletek 10. Farsangi bál a diákok számára A HHH tanulók értékelés Jelentkezés a BM és a HM által fenntartott iskolákba 8. oszt. beiratkozási lapjának elküldése (Középfokú iskola, Felvételi Központ) Farsang Kupa Március 14. A nemzeti ünnepről iskolai szintű megemlékezés Tájékoztató az óvodákban Történelem verseny Április 5-6. Tavaszi szünet 8-9. Húsvét 10. Szünet utáni első tanítási nap 11. A költészet napja 16. Diákközgyűlés 23. Projektnap: Föld napja Rajzverseny Természetismereti verseny (fizika, kémia, földrajz, biológia tantárgyakból) Óvodások beiratkozása az iskolába A középiskolák megküldik az értesítést a jelentkezőknek Nevelési értekezlet Május 5. Alapítványi bál 7. Hulladékgyűjtés Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése A HHH tanulók értékelése 24. SZM értekezlet Gyereknap 28. Pünkösd 30. OH kompetencia mérés olvasás, matematika Tankönyvtámogatáshoz igazolások leadása, pótlása Június 1. Projektnap: Gyermeknap 4. Megemlékezés: Nemzeti Összetartozás Napja 12. Osztályozó értekezlet

6 Projektnap: Nyár 15. Utolsó tanítási nap, Ballagási főpróba 16. Ballagás 21. 8:00 Tanévzáró ünnepség 9:00 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: A tanév értékelése 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2011/2012. tanév Évfolyam/Osztály Létszám 1.a 14 1.b 14 2.o 22 3.o 13 4.o 23 5.o 24 6.o 19 7.o 21 8.o 23

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben