Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján"

Átírás

1 Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképzettség Magyar nyelv és irodalom 18 Tanárképző főiskola magyar szak, Magyartanár Tanítóképző főiskola Történelem 2 Tanárképző főiskola történelem Történelem tanár Német nemzetiségi nyelv és irodalom Német nemzetiségi népismeret szak 5 Tanítóképző főiskola: Német szakkollégium, Német idegen nyelvoktató Német nemzetiségi nyelvoktató Tanárképző főiskola: Ált. isk. német tanárszak Tantervfejlesztő német szak (kisebbségi nyelv és irodalom) 5 Tanítóképző főiskola: Német szakkollégium, Német idegen nyelvoktató Német nemzetiségi nyelvoktató Tanárképző főiskola: Ált. isk. német tanárszak Tantervfejlesztő német szak (kisebbségi nyelv és irodalom) Angol 5 Tanárképző főiskola Tanítóképző főiskola: Angol szakkollégium Egyetem Matematika 15 Tanítóképző főiskola Tanárképző főiskola Egyetem Informatika 3 Tanárképző főiskola Természetismeretkörnyezetismeret Egyetem 16 Tanítóképző főiskola Tanárképző főiskola Általános iskolai tanító, Német idegen nyelv tanár Általános iskolai tanító, Német idegen nyelv tanár Angol nyelv- és irodalom tanár Általános iskolai tanár Középiskolai tanár Számítástechnika tanár Földrajz tanár Biológia tanár Fizika tanár Fizika 2 Tanárképző főiskola Fizika tanár Biológia 1 Tanárképző főiskola Biológia tanár Kémia 1 Tanárképző főiskola Kémia tanár Földrajz 2 Tanárképző főiskola Földrajz tanár Ének-zene 8 Tanítóképző főiskola szakkollégium Tanárképző főiskola Ének-zenetanár

2 Vizuális kultúra 13 Tanárképző főiskola Tanítóképző főiskola szakkollégium Életvitel és gyakorlat- Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sportnéptánc, nemzetiségi 15 Tanárképző főiskola Tanítóképző Főiskola 10 Tanítóképző főiskola, Tanárképző főiskola néptánc Tánc és dráma 1 A törvényi előírásnak megfelelő akkreditált tanfolyam Hit- és erkölcstan 14 A törvényi előírásnak megfelelő akkreditált tanfolyam Hittudományi főiskola Etika 1 A törvényi előírásnak megfelelő akkreditált tanfolyam Mozgókép- és médiaismeret 1 A törvényi előírásnak megfelelő akkreditált tanfolyam Rajztanár Technika tanár Általános iskolai tanító, Testnevelés tanár 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Feladatkör Létszám Iskolai végzettség Szakképzettség Pedagógiai asszisztens 1 Tanítóképző főiskola Gyógypedagógiai asszisztens Iskolatitkár 1 Szakközépiskolai érettségi Könyvelő, statisztikus 3. Az országos kompetenciamérés eredményei a 2012/2013-as tanévben

3 4. Lemorzsolódási, évismétlési mutatók A 2013/2014-es tanévben évismétlő, lemorzsolódó tanulónk nem volt. 5. A beiskolázás eredménye a 2013/2014-es tanévben Gimnázium: 46 fő (64 %) Szakközépiskola: 23 fő (32 %) Szakiskola: 3 fő (4 %) A kilencedik évfolyam eredményeiről nem érkezett visszajelzés a középiskolák részéről. 6. Szakkörök igénybevételének lehetőségei, mindennapos testedzés lehetőségei A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés a tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok szólítják fel, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon ajánlott. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését a (foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az intézmény tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa, de a szükséges szakképzettséggel rendelkezik. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében egy alkalommal osztályaik számára osztálykirándulást szervezhetnek. Az osztálykirándulásra rendelkezésre álló tanítási nélküli napok számát az intézmény éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett idejét az osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. A kiránduláson való részvétel önkéntes, annak költségeit a szülők fedezik.

4 Az intézmény a tehetséges tanulóinak fejlődésük elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szerveznek. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. Az intézmény az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az intézményben könyvtár működik. Az intézményben, a területileg illetékes, bejegyzett egyházak fakultatív hit-és vallásoktatást szervezhetnek 3-4. és 7-8. évfolyamon. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit-és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. Testedzés: Iskolánkban biztosítjuk a heti 3 testnevelés órát 4. és 8. évfolyamon. Alsó tagozaton a délutánonkénti játékos testmozgással biztosítjuk a mindennapos testnevelés megvalósulását évfolyamon heti 5 testnevelés óra van, melyből 1 néptánc; évfolyamon heti 5 testnevelés óra biztosítja a mindennapos testnevelés megvalósulását az intézményi SZMSZ alapján. Szakköri foglalkozásokat az alábbi területeken indítunk: - Szorobán - Számítástechnika - Matematika - Német nemzetiségi hagyományápoló - Magyar - Angol - Természetismeret - Énekkar - Atlétika - Honismeret - Kézműves - Labdarúgás - Könyvtáros

5 1. Iskolai dolgozatok szabályai, hétvégi házi feladat szabályai A Gyulai Implom József Általános Iskola Helyi Tanterve alapján: Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Egy tanítási napon az osztályközösség csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár köteles egy tanítási órával előbb bejelenteni. Alsó tagozaton hétvégére írásbeli házi feladat nem adható. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön keresztül. 8. Az osztályozó vizsga követelményei A Gyulai Implom József Általános Iskola Helyi Tanterve alapján: A 250 óránál többet mulasztott tanuló és magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 1-3. évfolyamon: magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, környezetismeret 4. évfolyamon: magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv 5. és 6. évfolyamon: magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, történelem, természetismeret, idegen nyelv 7. és 8. évfolyamon: magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 9. A tanév helyi rendje A miniszteri rendelet alapján a tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 181 Az első tanítási nap: Az utolsó tanítási nap: A szorgalmi idő első féléve: szeptember 01. (hétfő) június 15. (hétfő) január 16-ig tart

6 Félévi értesítők kiadása: január 23-ig Felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 5 (1 nap felhasználása a DÖK jogosultsága) Szünetek rendje: Őszi: október 27-től október 31-ig Utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Első tanítási nap: november 03. (hétfő) Téli: december 22-től 2015.január 02-ig Utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Első tanítási nap: január 05. (hétfő) Tavaszi: április 2-től április 7-ig Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Első tanítási nap: április 8. (szerda) Intézményünk 7 órától 17 óráig biztosít felügyeletet a tanulók számára munkanapokon. Iskolai ünnepek, rendezvények augusztus 29. Tanévnyitó ünnepség 2014.szeptember 19. Implom-túra október 04. Szüreti bál október 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról október 22. Megemlékezés az 1956-os eseményekről december 5. Mikulás ünnepség december 19. Fenyőünnep december 17. Karácsonyi énekverseny

7 2015. február Farsang február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak napja március Nyílt nap a leendő első osztályosoknak március 13. Iskolai megemlékezés március Területi szorobán verseny április Megemlékezés a Holocaust áldozatairól április Járási vers- és prózamondó verseny május Családi nap május 27. Országos Kompetenciamérés június 04. A Nemzeti Összetartozás Napja június Határtalanul kirándulás június 10. Értékelő nap június 11. Idegen nyelvi mérés június 12. Bankett 2015.június 20. Ballagás, tanévzáró ünnepély Szülői értekezletek szeptember 08. Első osztályos szeptember osztályok november osztályok november osztályos pályaválasztási szülői értekezlet január osztályok

8 Fogadó órák: május osztályok május Leendő első osztályos november 17. A szülői értekezletek előtt március óráig A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 1. nap: október 18. Intézményi nevelőtestületi értekezlet 2. nap: január 30. Félévi nevelőtestületi értekezlet 3-4. nap: április Intézményi belső továbbképzés 5. nap: május DÖK nap 10. Tanulói létszámok Összesen: 634 Alsó tagozat: 341 Felső tagozat: 293 Osztályonként: 1.a 25 1.b 25 1.c 26 1.d 23 2.a 26 2.b 23 2.c 24 3.a 28 3.b 28 3.c 28 4.a 29 4.b 28 4.c 28 5.a 25 5.b 24 5.c 26 6.a 26

9 6.b 25 6.c 25 7.a 21 7.b 28 7.c 17 8.a 22 8.b 28 8.c 26

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. igazgató 1., pedagógia, technika speckoll. 2. közoktatási vezető 2. igazgatóhelyettes 1. földrajz szakos

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben