Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista 2014.09.01."

Átírás

1 Különös közzétételi lista , A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont autista csoport Alsó tagozat Összevont autista csoport Óvodai csoportfoglalkozások Tanórák, rehab. Tanórák,, Tanórák,, Tanórák, rehab. Tanórák,, Felső tagozat Tanórák,, 1. osztály Matematika, testnevelés, életvitel,,, Magyar, környezet,, ének 2. osztály Magyar, környezet, Matematika, testnevelés, életvitel, ének, 3. osztály Magyar, környezet, Színkör, Matematika, testnevelés, életvitel,, 4. osztály Magyar, környezet, ének, Színkör Matematika, életvitel, 1

2 osztályfőnöki, testnevelés,, 5. osztály Magyar, történelem, honismeret, osztályfőnöki, ének, Matek, technika, természet, testnevelés Gyógyped.tan Gyógyped.tan 6. osztály Magyar, történelem, osztályfőnöki, matematika, természetismeret, földrajz, ének, technika, Testnevelés 7. osztály Matematika, magyar, természetismeret, osztályfőnöki, Földrajz, Angol Testnevelés, történelem, ének, 8. osztály Természetismeret, földrajz,, Magyar, történelem, ének, életvitel osztályfőnöki,, Testnevelés,, Angol, matematika, 1 fő Gyógytestnevelés Gyógytestnevelő Tanár 1 fő Logopédia, 2

3 23 fő Rehabilitáció Utazó gyógypedagógus, 2., A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Létszám: 13fő Ebből: Felsőfokú végzettségű Gyógypedagógiai asszisztensi végzettségű Középfokú végzettségű (Iskolatitkár, pedagógiai asszisztens) Egyéb végzettségű (Dajka) 1fő 8fő 2fő 2fő Feladatkörük: Gondozási és higiéniai teendők: - Segít a gyermekek önállóságra nevelésében és az ehhez kapcsolódó tevékenységekben. - Az étkezéseknél tálalás, az ételek szükség szerinti darabolása, valamint az önálló életre való nevelésben segítségnyújtás. - Szükség esetén a testi tisztaság helyreállítása. A tanítás-tanulás folyamata során: - Közreműködés a pedagógus kérése szerint a tanulás folyamatában - A tanórai egyéni segítségnyújtásban való részvétel. Ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok: - Részt vesz az ügyeleti beosztás alapján a gyerekek fogadásában a tanítás megkezdéséig, és a tanítás befejezése után. - Szünetekben segít a tanulók felügyeletében. Egyéb feladatokat is ellát. 3., Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve: Az Országos Kompetenciamérésben intézményünk tanulói nem vesznek részt. 4., Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: Lemorzsolódás: Óvoda: Autista Csoport: 1-8.osztályig: Évismétlés: Óvoda: Autista Csoport: 1-8.osztályig: 4fő 3fő 5., Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 2013/2014-es tanév végi eredmények Tanulók (8.) Átlag 1. tanuló Szülő kérésére évfolyamot ismétel 2. tanuló Szülő kérésére évfolyamot ismétel 3. tanuló 3,00 3

4 4. tanuló 4,25 5. tanuló 4,16 Szakiskolai tanulmányi eredmények jelenleg még nem állnak rendelkezésre 6., Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve (intézményünkre nem jellemző feladat) 7., Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei (intézményünkre nem jellemző feladat) 8., Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Szabadidő Az iskolai sportkör (ISK) lehetővé teszi a különböző sportágak gyakorlásának lehetőségét, valamint biztosítja a gyermekek számára a mindennapi testedzést. Lehetővé teszi az iskolán kívüli sporteseményeken, egyéb versenyeken való részvételt Szakkörök A szakkörök a 9. órában vannak. Csengetéskor felszereléssel mennek a tanulók a szakköri terembe. A délutáni elfoglaltság után nevelői felügyelet nélkül az iskola területén nem tartózkodhatnak tanulók. (Házirend) 8.2. A tanórán kívüli iskolai élet szervezeti formái 2. Szakkörök A gyermekek érdeklődése, a rendelkezésre álló órakeret figyelembevételével szerveződnek. Különböző korosztályból és évfolyamból vesznek rajta részt a tanulók. A szakkörök vezetője ismerteti a tanulókkal a szakkörök programját. A választás az egyes tevékenységformák között egyéni érdeklődés alapján történik. A szakkörök programjai tudatos i lehetőséget biztosítanak az egyes készségek, képességek terén. Ulwila zenekör Művészeti terápia Judo Rejtvényfejtő szakkör Mesekör Angol szakkör Környezetismeret szakkör Társasjátékok Néptánc Nyelvi-helyesírási szakkör 3. Sportkörök A tanórai testnevelést, sportéletet egészítik ki. A mindennapos testnevelés biztosításának lehetőségét szolgálják. Céljuk a fizikai állóképesség, erőnlét, ügyesség e, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. Lehetőség van az egyes sportágak versenyére sportkörön belül felkészíteni a tanulókat. Fiú-leány bontású csoportokat szervezünk sportágak szerint. Sportköreink: labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, kosárlabda. (Pedagógiai Program) ISK-1. TÁNCOS MOZGÁSFORMÁK 4

5 ISK-2. ÚSZÁS ISK-3. KAPKODD A LÁBAD! ISK-4. LABDAJÁTÉKOK ISK-5. ATLÉTIKA ISK-6. SZABADIDŐSPORTOK 9., Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az otthoni (s és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az intézmény egész napos iskolaként működik, ebből adódóan a napi feladatokat tanulóink ben elvégzik. Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képesség), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; a házi feladatok differenciáltak, figyelembe véve tanulóink eltérő képességeit; az írásbeli és szóbeli feladatok lehetőséget kell, hogy adjanak a tananyag megértésére, elmélyítésére, a kérdésfeltevés gyakorlására; az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, csupán javaslatot teszünk a gyakorlásra; az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére a szokásos -egyik óráról a másikra esedékes- feladatokat kaphatják. Javaslatot teszünk a gyakorlásra. Külön értékelésre kerül a gyűjtőmunka és szorgalmi feladat. (Pedagógiai Program) 10., Iskolai tanév helyi rendje tanév rendje Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó értekezlet :00 óra Félévi osztályozó értekezlet Félévi értekezlet :00 óra Év végi osztályozó értekezlet Tanévzáró értekezlet óra Tanévnyitó ünnepély Megemlékezés az aradi vértanukról Benedek Elek napi ünnepség Október 23. Nemzeti ünnep Mikulás ünnep Karácsonyi ünnep Ünnepélyek, megemlékezések óra óra (osztálykeretben) óra óra óra óra Kommunista-, és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (osztálykeretben) Március 15. Nemzeti ünnep Föld Napja óra 5

6 Holokauszt áldozatainak emléknapja Kihívás Napja Nemzeti Összetartozás Napja (osztálykeretben) óra (osztálykeretben) Ballagás Tanévzáró ünnepély óra Tanítás nélküli munkanapok (5 nap) 1. Szakmai Nap IKT eszközök, digitális módszerek alk Félévi értekezlet :00 óra 3. Szakmai Nap Pedagógiai Napok Gyermeknap DÖK Szakmai Nap autizmus specifikus módszerek alkalmazása A szorgalmi idő Az első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) A tanítási napok száma 181 nap. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. A tanulókat január 23-ig kell értesíteni, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek őszi szünet: Őszi szünet: október A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (csütörtök). tavaszi szünet: 2015.április 2-7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Szülői értekezletek: szeptember vége január vége május vége szaktanároknak minden hónap utolsó hétfőjén 6

7 11., Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma Osztály/ csoport Létszám 2014/2015 tanév elején Számított létszám Napközis létszám Autista csoport (alsó tagozat) Autista csoport (felső tagozat) 1.o o o o o o o o Általános óvodai csoport Autista óvodai csoport Összesen:

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6.

Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6. Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6. Különös Közzétételi Lista Tartalomjegyzék 1. A tanév időbeosztása... 2 1.1 A tanév rendje... 2 1.2 Szervezési feladatok...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok Közzétételi lista I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben