Helyi tanterv melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv melléklete"

Átírás

1 Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak és óraszámaik Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Környezetismeret ,5 Informatika Technika Rajz Ének Összesen ,5 Kötelezően választható tanórai foglalkozás Korrepetálás Összesen ,5 Választható tantárgy Testnevelés Vizuális nevelés Ön- és emberismeret Idegen nyelv Drámajátékok Népi játékok Informatika 1 1 1

2 1.2. Az 5-8. évfolyamon tanított tantárgyak és óraszámaik Általános tantervű ok Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Karacs / Szegedi 4 / 4 4 / 5 4 / 5 4 / 4 Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv (Angol/Német) Matematika Fizika Karacs/ Szegedi - - Kémia 1,5 1,5 Földrajz Karacs/ Szegedi 1 1 Biológia Karacs/ Szegedi 1 1 Informatika Technika és életvitel 1 1 0,5 1 Rajz és vizuális kultúra 1, Ének-zene Egyházi ének Karacs/ Szegedi 0 / Osztályfőnöki Tánc és dráma 0,5 0,5 - - Hon-és népismeret 0,5 0,5 Egészségtan 0,5 Mozgóképkultúra és médiaismeret 0,5 Összesen Karacs / Szegedi 24,5 / 25,5 24,5 / 24,5 25,5 / 28 26,5 / 28 Választható tantárgy Multimédia - - Összesen Karacs / Szegedi 26,5 / 27,5 26,5 / 26,5 28,5 / 30 29,5 / Emelt óraszámú angolos/ németes, illetve kompetencia alapú oktatásban részesülő ok Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Szövegértés, szövegalkotás Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv (Angol/Német) Emelt angol/német Csak azokban az okban, ahol magyar nyelv és irodalom tantárgyból kompetencia alapú oktatás történik. 2 Csak az emelt szintű angolos/németes okban.

3 Társalgás angol/német nyelven Matematika Fizika - - 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1 1 1,5 1,5 Biológia 1 1 1,5 1,5 Informatika Technika és életvitel 1 1 0,5 1 Rajz és vizuális kultúra 1, Ének-zene Egyházi ének Osztályfőnöki Tánc és dráma 0,5 0,5 - - Hon-és népismeret 0,5 0,5 Egészségtan 0,5 Mozgóképkultúra és médiaismeret 0,5 Összesen Emelt nyelv / kompetencia alapú 26,5 / 25,5 24,5 25,5 26,5 Választható tantárgy Multimédia - - Összesen Emelt nyelv / kompetencia alapú 26,5 28,5 29,5 28,5 / 27,5 3 Csak az emelt szintű angolos/németes okban.

4 1.3. A gimnáziumban tanított tantárgyak és óraszámaik Hatos gimnázium nyelvi előkészítő ként Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem ,5 3 3 I. Idegen nyelv (Angol/Német) II. Idegen nyelv Matematika Fizika 2 1, Kémia 2 1, Földrajz Biológia 2 1, Informatika Technika és életvitel 0, Rajz és vizuális kultúra Ének-zene Osztályfőnöki Tánc és dráma 5 1 Emberismeret és etika 6 0,5 0,5 Bevezetés a filozófiába 1 Társadalomismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 Mozgóképkultúra és 0,5 1 médiaismeret 7 Művészetek ének-zene Összesen 27, ,5 30, Kötelezően választott tantárgy Latin Egyházi ének Összesen 30, ,5 32, Szabadon választott tantárgy Történelem órába beépítve 10., 11., 12. és 13. évfolyamon a Társadalomismeret + 0,5 óra, 13. évfolyamon a Bevezetés a filozófiába + 1 óra modul, együtt értékeljük. 5 Önálló tárgy, önállóan értékeljük. 6 Integrált a Hittan tantárgyba, együtt értékeljük évfolyamon önálló tantárgy, külön értékeljük. 8 Önálló tantárgy, önállóan értékeljük

5 Érettségire felkészítő óra Összesen 30, ,5 32,5 32, Emelt óraszámú tantárggyal rendelkező négy évfolyamos ok Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem 2 1,5 3 3 I. Idegen nyelv (Angol/Német) II. Idegen nyelv Matematika 3, Fizika Kémia Földrajz Biológia Informatika 1,5 1 1,5 1,5 Technika és életvitel Rajz és vizuális kultúra Ének-zene 0, Osztályfőnöki Tánc és dráma 1 Emberismeret és etika 0,5 0,5 Bevezetés a filozófiába 1 Társadalomismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 Mozgóképkultúra és 1 - médiaismeret Művészetek ének-zene 1 1 Összesen ,5 29,5 Egyházi ének 0,5 - - Összesen 31, ,5 31,5 Szabadon választott tantárgy Magyar Természettudományok Csak a magyar irányultságú csoportoknál. 10 Csak a természettudományos irányultságú csoportoknál.

6 Testnevelés Érettségire felkészítő óra 4 4 Összesen 33, ,5 35,5 5. Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének, minősítésének követelményei és formái Az értékelés formája A szakaszvizsgák rendje: Évfolyam Tantárgy Mód Időpont 5. egyházi ének szóbeli június 6. magyar nyelv és írásbeli január irodalom matematika írásbeli január 7. történelem szóbeli május 8. idegen nyelv szóbeli június matematika írásbeli május választható természettudomány szóbeli június 9. magyar nyelv és szóbeli, írásbeli május irodalom 10. matematika írásbeli április idegen nyelv szóbeli, írásbeli május 11. hittan szóbeli június történelem szóbeli november természettudomány szóbeli, írásbeli május 12. próba érettségik írásbeli április 11 Csak a testnevelés irányultságú csoportoknál.