Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának és átdolgozásának szükségessége: - ü A j - ü f A Közoktatási törvény és a NAT módosításának célja: A ó í T í T A f í h ü c c í A b f ü E j ó, h b h í : í ó, f f j ó, c, c ó ü ű, c ó, ó A társulási megállapodás célja: A f ó c j í, h ó, f bí h ó, f ű f í h b í A ű h b h bb b f ó c h,, f j, f j ó,, ű ü f j í f í h ó A h, f b A ó bb b A h bb b j, j b j í A f c ű j, h j ó ü j b ű, c f h j, ü - j h b ó f j j A társulás tartalma: A Szerződő Felek h ó ó ó 呗 呗 呗 呗 呗 呗 b b f f h, h ó ü ű ó ó 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗-b f f b, - ü j ü ű f - f, h f bó ó ó f h j b A f j í, h j f c űbb, bb h bb ó í b - T bó T h - óf ch j j A

2 Az Intézmény neve: óf ch : Az intézmény típusa: Az intézmény székhelye: 呗 呗, ch 呗 Az intézmény telephelyei: j ű, h f b ü ó, f b, c, Az intézmény tagintézménye: A - 呗 A j, bó 呗 Az intézmény alaptevékenysége: TE, : - A f, A f h ó f b b : - 呗 ű, - - j ű ó ű,, - h f ó - f c b - A h b c ó b j bb ó ü h, f ó f c ó f j h ó ü, f c ó f j h ó ü ó - h ó b h -,, 呗 呗 - 呗 - - ó : Az intézmény feladatai: A f ű ó f A h ó, h f bb, Az iskolai évfolyamok száma: 8 Az intézménybe felvehető gyermekek maximális létszáma:

3 Intézmény összesen: f, bb óf ch b : 呗 f A b : 呗 f Az intézmény alapítója: - ü 呗 呗, f Az intézmény felügyeleti szerve: - ü, 呗 呗, f Az intézmény fenntartó szerve: A T j f - ü A j - ü f b ű ᔗ吇 A bb, h, c j, f A -, c í bó ü b, h ó b, h f, j b, A ó f b í 3 Kü f b b, í jü : f bb f : h, b, c, bb, f, b b h f :,, c, f, í - A b, ó í j, h b ü b, h ó, b h E í í j,

4 4 H Dömsöd - Apaj A települések sajátos adottságai Dömsöd: A ü ó f ü A h h b, ó c h A h h c j ü A b b - - ü, bb ü b, b f b f h T ó, j, bb c h h ű, bb h ó A ü b c ó, c ó ü, f ój A ó, h A í ó b f f ü j b, bb ü b ű A ü h f -, b í f b f, b j ó ó A h ch ü, 呗 -b ü b b A ü c, f h h ó, ü ü A ü b ó ű, b ó, í f j b A f b b, h f ó, u ö ö ᔗ吇 : Évfolyamok összese Év EÁI n 呗 呗 呗 呗 呗 呗 A ó ű h f b c : A ó : c E : c : c ó b ᔗ厇 i A 呗 呗 T bb 呗 呗 呗 呗 呗 - - 呗 A - 呗 呗 A h -b f -

5 A 呗 - A c -b 呗 f Apaj A ü ó f ü A j b, -, b f f j j b ó ü b ű f j, 呗 j ü ó 呗 h A 呗 - f c j, f j f í, h ó, f b í j A í j, f h bb A j bó ü b ü bb, j, h ó ű f b A b, - bó ó f j, ü ó ó b í ó, b h í A óbb b, h, ü ü c ó E, ü bb ü, b ü j ó ó A, ü h b, ó í, h ű 呗 T f ü b ű, T f í, b ü,, h ü j A ó h c, h ü ó f, b ó í b u ö ö ᔗ吇 : Év Össz 呗 Napk. csop. ᔗ厇 i A T bb

6 呗 呗 呗 A - A h -b f A 呗 - A c -b f A társult intézmények feltételrendszere gi gyü, 2008/09. é Év Évfolyamok EÁI 呗 呗 呗 呗 呗 összese n Tárgyi feltételek: í ü b f, b A j b, ü b A ü f ó b,, c ó, c h ü ü ü f jí, ű í A f f ü ű í, fü A h h b b j c ü, í - í A f h b í ü, b í jü A E f j b f f A AT, h b 呗 呗 j ó h ó í, űbb h f j í T b :, A j A ó b ó, b j ó ó j f í : ü ü h bb bb, ó h í ü b ó f j f ü ch, A ű í, f jí b h ü ü í, ű j ó, b h j b ch, í j í A j : b ch b, b j b A ű í, b b í í A,, b b í j b, b b b f ó Személyi feltételek: ó h : f, A j 呗 f

7 j b ó ü : T í ó : f : f T í ó : 呗 f : f ó ó : f ó : f : f A ü, j ó bó A h h bb, f í, j j í A, h jí f j, j j, ó ób A j, í ü b A ó h b, b f ó ó ó, c, f j f A ü jó, f, h j b ó í j A ó ü óf ch b, 呗- b ü j íjb h ó, ó b í b f j j E b : T h i i g f í ó b f b í b f fű,, b ó Ügy i i g f N ᔗ厇- gí ᔗ厇 f ó,

8 2. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Jövőkép, h í j,, ó ü, h í j, h, h ó f ü h, ó, h ó ó f, h ü j f, j, j bb ó b b h b í c ó ü f j, í h ű b, h f bb f j ó í, h ó j b í, h b,, ó b c, b c ü b, f, j f ᔗ吇- u bb : ó ü : ó, ó, f ó ó b ü, f bb, 呗 h ü, h ó f ü j, ó ü h h ü c c f j 呗 h b í ű j j í h - ó j, f h f,, ó A j í f í ü j, b f í ü, b b ó b f h j f f í b ó A ó h : - f - h, f h b -, b, f c f ó ü f b ü, h h, b j Dömsödön: - A ü í, h j, h f b ó f - A b ó j h ó bb ű b, f j ó ó f ó ü

9 Apajon: - h c h ü b ó ó ü f b í ó, h ó, f í h Alapelveink fő irányultsága Jövőorientált: A j f, ű ó c c f j Demokratikus: A b ó ó í h f ó b h Autonóm: ó, j b í - ó, j b h f b j Esélyegyenlőségre törekvő: f, h í h í fü ü ó, h ó b c h b ó - Pozitív motivációt alkalmazó: j ű, ó h ó í jü b j, h f f j, b ó j j j ó f, ᔗ吇 ü ö ᔗ吇 bb A b í ó f í, c,, c í j A h, b h A h c c, b A f A c A ű, f f, fü,, A, j ü ó ó f bb ó b h A í b ó f j A í h ó, A, h í j, h b b ü, ó í h ó f j í h h ó h

10 T í b, h ó í ü b j, h b j ó j, j A í f, b í b f c, ü j ó f 3 C j Távlati céljaink A ó ó - ű, j, ű j - A c, f - A í ó í ó j b A b ó b - A b ó h - A b ü f, - A c ó f c ó í, f j - A í í ó f c ó - A í b bó h ó b A í - A c f j - A b j í - A f j í ó ó, f - A h ó - - h, í ó,, - A í b ó ó f j - A ű ű - ű h A ű c f j - A - A f, f, í - A b c ü, f í A í

11 - ü, h, - A ü ó ü - A h, j c, b c ü A ó í - A f A í : b, c - A c j c c f j - T c ű ó í ó c c f j í ü A c ü h, í ó Ki i f é i ü - A c ó - c ó - c - T c - c - ó c j - c c - c - E ű c A c ü f j ű ü b h Közeli céljaink T h - A h f - j - c h ó A j b 呗 j A, c,,, j, f ó - A c h ó, ü f - A ü b c h ű, f j ű ó - A j ű b f j -, ü ó í - - ó í b, b ch ó c - ó ű -, í j

12 - j j ü b ó ó - E ü ű, í ch - c ó í, ff c - ű j - j h A c í ű í - T bb, bb - A í ü í b, b - í h űj A ó f í - A - A, h í - A h h b - A b h A c f í - A f - A c, f bb - c b ü - A c b ü c í - A, c c ü - A j f f í - ü ű jó 呗 í j, b f, A f c j,, f ű j í í - A - A ó f j - A b f j í - E - b Célok és a feladatok az iskolai nevelés-oktatás első szakaszára /bevezető- és kezdő szakasz/ f j b b ó j b b

13 ó j,, c ó j, f f í f j, j, ó ó j h í A í f í, f j, ó í h Célok és feladatok az iskolai nevelés-oktatás második szakaszára (alapozó- és fejlesztő szakasz) A - ó j í, f j c c í bb í ó b j ó j, b, b b í j j 4 c b ö ᔗ吇 Feladataink az alapfokú nevelő-oktatómunka bevezető, és kezdő szakaszára A ó j b ó ó f j ó j A ó í c, í, í b f j ü b f,, í E jü ó j - A j h, f - b h A í f T b í ü h ü T jü h c, c - b ü ű b f í j f ó f ű bb bb b h E í ü h, A j f í ü, h f j Feladataink az alapfokú nevelő- oktatómunka alapozó, és fejlesztő szakaszára A ó b h ü c c, ü A f j b c f j, í, b í, h j ü ó b,, ó í, í c h ü

14 A ó ó í ü f j, f ó, ü ű, j, í, -, j T í ó b ű j b A f j ü ü b, b c ü T í, bb bb f, h ó E í ü E ó h ó, h, j, - b -, f, h í, f j b, f ü, h b j b f A cél kritériumai c j ó jü ó, h j bó j ü h ó j bb f h b h,, j,, h h j h, b c h, b h ü f A h h h h ű ó b f j, bb ó f b j í ü A ü ó, f A f ü, A h ó b ü A ó, b T ű f f j b b, b j í f j ó, ch ó, b j h A í ch f í j 5 b ᔗ吇- u, ö -, j A, j, ó f fü, f, f, j 呗, h ó í ü, ü b jü í h A nevelési módszerek ü, : ó j h, f j ü h,

15 ü h, h, ó h, f ü h, í h, c óh h Nevelő-oktató munkánk eszközrendszere b b c ch A tanulás módszerei A tanítási-tanulási folyamatban hangsúlyozott módszereink a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése, tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése -NAT A b ü, b - c ó ó, b, ó, h f - h, b í f b, ó-, f f ó, f,, í ű j A í ch b ó,, T ó í b f c ó f h b A tanítás módszerei b, b, - f j, - ó, í f E b, ff c ó ó í, ó c ój f ó j í ch ch ű A ó, í, ó b c ój f j ch T ch í, ó h ch j í A í j í j j, í ü, ó : - T, - E - E ü j, ü ó h A c h, h ó h h

16 A tanítási-tanulási folyamat ellenőrzése, értékelése során alkalmazott módszerek f E f, b í ó A c T í ó, f ó ó, ü ü b bó j, b A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A A b b í,, j í, ü ff c j, h ó : ü b ű ű f j ü í ü ü ü í h b, j bb b h ü Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése A ü b c h ó h f b í ü : c, í í ó b c c A tanulók értelmi nevelése A, ó h ü í, f j A ó í, f ü ó h, ó c j f j A tanulók érzelmi nevelése A ó ü j, ó h, c í, f j A tanulók közösségi nevelése A b ü b A ü ű í f j c c c ó j í c ó A tanulók esztétikai nevelése ű bb bb ü j í, í ü b - ű f j

17 A í,, c, f, f j A tanulók hazaszeretetre nevelése A h, ü h j j A h, b c ü h f b c c A tanulók állampolgári nevelése A b, E ó ó j b í j b c A tanulók munkára nevelése A f í A, b f j f, í ó c A tanulók egészséges életmódra nevelése A f j, f E, í A ó f í A tanulók környezeti nevelése A b f j, í A í f í c A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Célok a közösség fejlesztés területén: h j : ó í h,, f h, f h, ü h, h b c f j h, í f f h A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: ó j ü b, b ó h c í h h, c c j ü j j, c c j í f, j, h, óh, ü f, h h, b c ü h, ó h, c c, c 呗, ü b, ó,,, c c, c

18 j c ó j b b, í b ó j b, f, ó j h ó c 呗 j, í h c T j f ó, b c h j f ó j bb,, ü ó j j ű fü h h c T j ü j f h ó 呗, í í T í h ó h, ó A közösségfejlesztés színterei iskolánkban: ó, f ó, ó í ü f -, ó b -, - - -, - f ó, ü b b - í h - b, j - c, c E - ó, f, ü b c ó h c b A j Módszerek, eljárások, A kommunikáció kulcsszerepe: b,, f, f ó f ch j í f j j f b c,, j Közös munka, közös tevékenység:, f í, í j ü b f b,, f j í, j í ű, -, -, ü í

19 b c ü, j ü í h űj Közösségi élmények érzelmi töltéssel: í h -, -, í b, j, b,, b ű,,, f ó, j E Az önkormányzás képességének alakítása: A ű A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, ápolása: A f, bb,,,,, j ü ü b A b, ü ó f í, j í Jeles napjaink Dömsödön és Apajon T ó ób - ó ób T ó j c ó A j ó T ó Hagyományok Dömsödön ch - j ó í A,,, 呗 c c j ó b Hagyományok Apajon ü - b j ű ój b ó

20 j c, j í 6 b ö ü ᔗ吇 j b c b j c ó, f c ó, b A, h, í b c h f b b bb ü j c, í b A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos gondozás. ó - ó ó f j ó í b -, b h ü ó, c j, ü f b A b f b T c ó jü Beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelésének módszerei, elvei: í j, h j b f j ób f j, f ch j í A f f ó - b f ó í,, ű, í h ó b í, b A ó f, f, í Fejlesztendő kompetenciák a pedagógiai tevékenységek során: A c A h ó c j c c c A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink és azok színterei: A b í j, ó, h j, ch ó c b E í jü, h h b j í ó b ff c b ó, bí í ó, h í ü E f j, í jü f b, h ó ff c, ff c í ü, b f j f, h ff c f, h ó, í jü bbh j ó A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló egyéb tevékenységek:

21 c h ó, c ó, jó 呗 í, ü ó í ó 呗, í ü f óó, c ó, ü E, h A ó b j ü, ó í ü f 7, b ᔗ吇 M b ó f f, f f j h b ó f ff c, c f í h b A ü f : űj, - ó f,, h -, ü -,, b í j ó f í,, bí, f í í jü b f í A jó j ó, ó ó Fejlesztendő kompetenciaterületek: c ü : - E í,, c f, c ü : - ó f c ó c c ü : -, c b f ó : - j, E ű Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében:, ó, j í, bí ó ó f í ó f í, bó h c ó í ó ó ó,, b h ó ó ff c, h f ff c ó h c j bó, - f í, h ó c b h h h, ó b bb ű c ó, í j, ó c

22 ű í f f h -h ó h, j í h c c b h h,,,,, j ü ű 呗 j A - c, c, f, 8 - jú c Alapelvek: A í, ü, b,, j j í ó f j A c h, h f ó í j, c ü ű A - fj ó f, f c b ó, c h ü, h A f í ó j A gyermekvédelemnek alapvetően két nagy területe van: A h h ű ó ó ü b h h bbf f j j A c, c, ü, c ó ó h,, c h, ü b, h, A ü ój í f í ó E h, h b h f ü ó h, c f í j f ü Fejlesztendő kompetenciaterületek: c ü : - E í,, c,, - c ü : -, c c ü : - E ü ű b -,, ó, c b f -,,, f ó - A ü, c ó,,, Feladatok, eljárások, tevékenységek: Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt: j h bb b í í j h h ű ó j

23 ü f, í ü h h ű ü b j ó bó c h f, f ó j b h, h,, A, fü b bű b j ü b ó - f j ü b í j f f, b, f j ó b ü h, ü -, f ü í ó, ó ó ü f ó ó f h b ü bb ó j ű í j b í, jó h j b, b f f ü j í ó c ü c í ü Fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra. A h h ü b j A h h h h ű ó j, f f í jü, f, f f f j ü A h ü í j, b, ó b b í j ü b h j, b, b b ó b ü h ü ó j ó,, c, f b, h,, j h,, h T í ü ü ó c b Munkánk eredményessége érdekében kapcsolatot tartunk más intézmények szakembereivel:, c ó ch ó, h ó Szociális hátrányok enyhítése érdekében felmérések, információk alapján megfelelő intézkedéseket kezdeményezünk: h j í ü c, b, b c j bó

24 T j j c c - h c f jó 呗 í, T c ó f ü 9 u u c u ᔗ吇 A felzárkóztatás alapelvei: A í ó í ó b A f j, c ó, f ó f f ó, ó f A f ó j b b í, f c b A f ó f f j ó ó b A í j f ó f j A, c ü b b f bó ü b Fejlesztendő kompetenciaterületek: c ü : - E í,, f, A c : - j í h,, c ó c ü : - í ó h, í h - ó f c ó, c c ü : -, c b f -, b - - í,, f j, b c ü, f, f ü f ó - T c ó í, j í, j, E ű - í j j, Felzárkóztatást elősegítő programjaink, eljárások: b í, h f f ü A f j ó í f hí j b f ü bb ü jü ó A ó f f b í jü ó f j f, - c ó, E b f j j ü f ó, f j

25 A b f b ó f j ó c b E f ó c ó A ó bó f b, hó j b ó f b b j f ó, c f j j b ó, í, ó A ű b, - f, c f j í jü f ó T ó b ü ff c f, f í j b í h ü, ó h jü A f j ó í ó b b c j j, c í ü, A ü ó í jü ó, í b, ch, ch b, b T ü c ó í, bí ó c, j í ó A, f f j jü b, h ü h j ó ü ó í ü h h bb, ó A ó í ü f, ó f j í jü í jü í ó ó h h, h b í j, ó b b ü c c ó, jó 呗 í 0 c ᔗ吇 T h ó, h A j f c ó, bb h ü c A j f ü b ü í h h ű ó b, f f j E f ü bb, A ü h j ó, ó, h c b ü A h h ó j, E f bb j ó f í b b b c b f, h c j b f b, b E ü, h b f h b h, h í A f f ü ű f bb, b í j A szociális hátrányok enyhítését a következő kompetenciaterületek fejlesztése segíti:

26 A c ó: - ó,,, f ób í b c : - A, í, h í f c : - í ó h, f c ó, c c : - f, c c ó, b ü b ó í,, h í, b -, E ó A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységi formák: ó, h E b ó í ó f, ó b E ó, í ó, í ó í ü h, c ó c ó, T bb ó f í, T b,, b h b í ó b ó T j c j h,, b ü b ű, f hí í f, c ü í, T b,,, b b h j, A í h ó h j í -f, A T h ó, b b E ü ű ó j ű u ᔗ吇 j ű u ᔗ吇 ᔗ吇 005 ᔗ吇 ᔗ吇 ᔗ吇M j ü c ó, h b c ó b j f j ó j A h f ó - b, A ó ó ó ű ó f, f j h ü c f bb ü b í A fejlesztés alapelvei, céljai, feladatai Alapelvek:

27 ü b í, b f jó, h c c, h ó j ű b h, ü, f Célok: A j ű ó c c ój, f í j ű ó ü c ó b, bb ó ó ü h h A f ó f j c j, h ó ó h ó h b c ó h b c ó f f c c ój, c ój Feladatok: A h f ó b AT ff c, f bó ó ó h c, A ű f j f j j A í - f b ó ü f c ó,, ch j í, c f j, ó A tanulók fejlesztésében részt vevő szakemberek feladatai Az osztályfőnök feladata A j ű ó h h f j b, ű ó, ch ó f, c,, h ü h ü c A - f f b j ű ó c j j ó, ü h ó ó A fejlesztő pedagógus munkája A ó f j b j f j ó, ó ó E ü ű bb ó, f b ó f ó ó,, j T f j ó ó f, f j j, h b c ó ó b í bb ó ó ó Gyermekvédelmi felelős í ó j, c í ó ü b, j h Tárgyi feltételek Az integráltan oktatott tanulók körében ó c h ü í ó h b, ü í, h - h í b, ó c h ü, b c í h í ó, f f j b, c f j

28 A szegregáltan oktatott értelmi fogyatékosok tanításánál ᔇ垗 j f ü b A ü b 呗, b, b,, b h ó A b f h ó A b b í b f, ó ó,,, - b h í f f ó í ch ch í ó h j ó Személyi feltételek f ó ó f í ó ü 呗-b b f j ó ó j ü ᔗ吇u ᔗ吇 ö ö j A - ó í ó b b bb f b í j - í : í í, í, f í E í ü í ó, h f, j í b, h í c, ü h f j ó b Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként):, b ű, ó, hí ó A 呗 f ű í b b ó ó, j f b ó T c í b ó Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): Ű c,, c ó ó T b ó T b - - b í Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: A ó b

29 ű b cí b h b í f b Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: :, f, b h h 呗 -, 呗 j ó Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - f Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: ó,, ó ó í c f 呗 ó í Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: í b b ó b T T c b ó bb ó T f ó A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök: T ó c ó, b, h,, 呗 A, f A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: : - 呗,, í -

30 b ó, f Az idegen nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: ó h,,, 呗,, f A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: T b T b ó 呗ᔇ垗-, ᔇ垗- T b f bó A h ó, b c í, b T, h Ű í Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: í ó b h f ó b ó : - A í ó b f í - A - c - A b ű A j 呗 A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: T - f - í í fó - űj - b - ű T j A f b b,,, 呗,,, f

31 A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: í fó - f - T b c c f b f 呗 j c ch ó í, ó ó, b ó ü ű, ü ű í ó 呗 E E b ó, T f ű T ó í h h ó c, ü, ó T ó í f, 呗,,, f A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: ó c í í - b ó í h í ó ó ó í c E c í 呗 b í ó b, f, f b ó c c c ü í c j f

32 E b c E b ó E b, 呗,,, f A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: ᔇ垗, c, f h, ó ü b c f ó h b í b ó ü c T ó í b ó : A ó j ó, 呗,,, f A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: ó c ó c 呗 b ó T T bb ó T c b ó ó ó ű ű 3 ü ᔗ吇, u, u ü ű ö, ü ű ö bb j ᔗ吇 A ű, h ó í, f b ü

33 A h f j h f ü h ó ü, í ü ű Ezen együttműködés: alapja - f megvalósulási formái c ó feltétele c,, b j várható eredménye: c, f j Elvárásaink a szülők felé: ü ű, b í j, b, j f f í, j h ü f b í, í ü, b, c h j,, - í h, j ű c, í j, í A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: í, í ó j ó, ó ü í ü ü f ó ó, f ó ó b c ü c f c b b j ü b A szülői ház és iskolánk együttműködésének további lehetőségei:, ü ó -, ch, ü,, ü - b j, b, f,, b A í b b ü b h í h : - ó, - f, - f j ó ó, - ó ü, ü - A tanuló és pedagógus együttműködésének lehetőségei: f ó, A bb ü, fó A í f c, bbí

34 A ó í f,,, b b b, j b í j A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: A ü ó c b, ü ű f, ó b í E, h ü bb b ó b, h j - c ű, ó í b í ű j 3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 3 évfolyam szakasz nevelő-oktató munka legfőbb feladata - b ó j, f b f j ü, - 呗 í f í ó h ó h c c f f j - ó ó h ü c c í ű í - f j ű 3 ᔗ吇 b ᔗ吇 u 008 b ᔗ吇 Tanév 1. Órasz ámok 2. Óraszám ok 3. Óraszám ok Óraszámok Óraszám ok 6. Óraszám ok 7. Óraszám ok 8. Óraszám ok 2008/20 09 AT AT AT AT, ᔇ垗 AT, 呗, 呗 呗 呗 呗 2009/20 10 AT AT AT AT, ᔇ垗 AT, ᔇ垗 AT, 呗 呗 呗 呗 2010/20 11 AT AT AT AT ᔇ垗 AT, ᔇ垗 AT, AT 呗 呗 呗 2011/20 12 AT AT AT AT, ᔇ垗 AT, ᔇ垗 AT, AT 呗 AT 呗

35 : 呗 ᔇ垗 呗 呗 b b í ó - c j f ü h AT ᔇ垗 ó í AT j f ü h, AT ᔇ垗 AT j f ü h, c c, ü f j ü ᔇ垗 ű b ü 3 3 ᔗ吇 DÖMSÖD Általános óraterv az enyhe fokban értelmileg sérült tanulócsoportok számára: Á Tantárgyak ö Évfolyamok Magyar nyelv és irodalom,,, 呗 呗 Élő idegen nyelv Matematika 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 Informatika b -,,, Történelem b h Környezetismeret b 呗 Természetismeret b f,, b ó Földrajz Ének- zene- c Rajz ű Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Osztályfőnöki,,,, ó ,5 22,5 22, Habilitáció-rehabilitáció 呗 呗 j : A ó j ű ó ó ó j ü,,,

36 A ó bb c b A ó ó fü, ó j h c, h ó A j, c b ó,, h ó j ü c ó ó b A c j ó ó h f ó b b ó b ü j ű ó ó ó j Óraterv az 1 4. évfolyam számára Tantárgy, 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗,, 呗 -,,,, j - T ch,,,,,,,, T c 呗 呗 呗 呗 ÖSSZESEN 21,5 795,5 21,5 795,5 22,5 832, Ebb ó, Ebb h ó,,,, Felhasználható további órakeret Csoportbontás T 呗,, -, -, Egyéni fejlesztés T 呗 呗, 呗,,,,, 呗, 呗, 呗,

37 Óraterv az 5 8. évfolyam számára Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi 呗 呗 呗 呗 D, 呗, 呗 呗 呗 T 呗 E E i i i, 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗,, f T 呗 呗 Egé ég,, 呗,, ó Egé ü ég ü -,,,, j í - ó T ch,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 呗,,,,,,,,,,, T 呗 呗 T 呗 呗 呗 呗 呗 呗 f Összes tanóra 25,5 943,5 25,5 943, Ebb ó,, Ebb h ó f, - - T,,,, -, - -, -, ü ü,, j, E,

38 Csoportbontás, ó í ü f, T 呗 呗 Egyéni fejlesztés T 呗 Felhasználható további órakeret,,,, 呗,,,, 呗,,,,,, További órakeretek: (Közoktatási törvény 52. (3)-(18.) h, h T ó b h b c ó f ó A ü ó ó A f ó b í ü ó, j ó ó 呗- A nem szakrendszerű oktatás bevezetése miatt azonban ezt mindenképpen kívánatos lenne legalább 10 %-ra megemelni Arany János Általános Iskola, tagiskola Apaj Óraterv az 1 4. évfolyam számára Tantárgy, 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi 呗 呗,, 呗, - - 呗 呗 呗,, 呗,, 呗 呗,, 呗 -,,,, j -,,,,,,,, T ch

39 T c 呗 呗 呗 呗 ÖSSZESEN 21,5 795, ,5 869,5 24,5 Ebb ó, 906, 5 Ebb T h ó:, Felhasználható további órakeret Csoportbontás T 呗, - -, - Egyéni fejlesztés T 呗 呗, 呗,,,, Óraterv az 5 8. évfolyam számára, 呗, 呗, 呗, Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi 呗 呗 呗 呗, D 呗,, 呗 呗 T E, E i i 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗 呗,, f T 呗 呗 Egé ég,, 呗,, ó Egé ü ég ü,, -,,,,,, j í,,,,,, 呗,,,,,, 呗,,

40 ó,, T ch -,,,,,,,, T c 呗 呗 f Összes tanóra 26,5 980, ,5 1054, Ebb ó,, Ebb h ó ó f,, - - T,,,, -,,,, ü ü, j E, Csoportbontás, ó í ü f, T 呗 呗 Egyéni fejlesztés T 呗 Felhasználható további órakeret, 呗 呗, 呗,,,, 呗,,,,,, További órakeretek: (Közoktatási törvény 52. ( 3)-(18.) h T ó b h b c ó f ó - ó f j A ü ó ó A f ó b í bb ó, j, ó 呗-b f ó b h ó A feladatok ellátásához kötelező órakeret legalább 10%- ára továbbiakban is szükség lenne.

41 Az iskolában oktatott tantárgyak tantervéről: b, h ü b h j í, j í c b í ó ó j í h E b ó b jü, b ü ó f h ü í j ü 呗, AT ó, b ó ó ó 呗 呗 ó í ó b f í ü, í j A b ó f j j ű ó ó ó b f j A b ó ó b í j, f b ü j ű ó ó ó b f A, h f b ü ó h j ű ó ó ó b f f b ü A b f A b ü,, j f í ü h h j ü ó f b ü, f ó j E b b bí j A c b b A c b ó j ó A ó h ó c, f ó h ó A j b c f, c b b c ü c T ü c b,, ó fü A c b b :,, f, ch A j b f, b f c, b, b f j b ó A h í ü, c, h ü j Ehh ü í b ü E f ó í b A í ü h : - j - E - T í - T í b í h -,,, j - h A, c c, f j f, h

42 A h h, ó í 3 4 ű 5-6 b A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének törvényi háttere A Közoktatási törvény, és annak módosításai A 呗 b j f - 呗 A - ó bb b : évfolyam szakasz oktatás szervezés módja - b ű í ó - 呗 ű í ó - ó - 呗 呗- - ó - ű ó Elfogadott: 4,5 óra/hét - - ó - ű ó Elfogadott:7 óra/hét Szükséges pedagógiai képesítés b í h : í, égi ű égi ü í, égi é ü, h 120 é é ég, h 120 é é ég - f j ű, í gy Kormány 202/2007.(VII.31.), a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.XII.17. rendelet módosításáról kiadott rendelete: A AT f j f h, c c ü A c c í - f, f, h ó f j évfolyam szakasz nevelő-oktató munka legfőbb feladata - b ó j, f b f j ü, - 呗 í f í ó h ó h

43 c c f f j - ó ó h ü c c í ű í - f j ű A nem szakrendszerű oktatás célja A, f j ó b, - f f j c, c c f j b A c c c, - ü f j, b b í j ó b h h ü h, h f j, ó ó h A f j ó fü, b b ó h,, c ó,, c b f ü j Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség - képesség területek a éves korú tanulóknál A :, í,, b í A,, f f j, h h ó ch A í b ű j f j,, bb j í h ó A í í ű í b f j f, ü h f í : j ó í í c c í í, bb f í í í f j A f ó í, - ű - b ü A f j fü c f j ű j í c f f A, ű, b í f h, f j ü f ü A kulcskompetenciák fejlesztése, összefüggésben a kiemelt fejlesztési területekkel A c c c, ü b h f j h í h, b h h A nem szakrendszerű oktatás célja, hogy alakuljon ki:

44 b ó c h, í h c b Személyiség fejlesztés A j, h ó h b h b í, f ó í, c h hí í 3 5 j c j b A c A f A j : f b - bó f f j, j -b f - f j j -b f - Értékelés: A ó h f j jü ü j, h b j T h c ó ó b b í h ó A nem szakrendszerű oktatás lehetőségei az 5-6. osztályban A nem szakrendszerű oktatás megszervezése tanítási órán: ó c h, b b, h b ü ff c ű b f j h h b, ü ó, bb ó ó j, b h Egyéb lehetőségek: ff c f j f ó T ó í ü, f f, j, Személyi feltételek biztosítása:

45 : b ű ü, í ó, í ó ó f b T ü, h í h ó f T : ü j, h ü h ű b Az 5-6. osztályos nem szakrendszerű oktatásba leginkább bekapcsolható műveltségi területek, tantárgyak: T ch Időkeret felhasználása: A ó f, f fü h E f b, b í ü Tartalmak: A ű, b ű b b ű ü í í ó

46 3 6 ö, u, ö ö A kiválasztás alapelvei: A j h, f b bb : j j b j h, j h h, í f ó ó j í - b ó, f ü b j f í ch j í j h ff c f, f j j h ó ó, í, f j jó h ó, f ó, b, ó ű Tankönyvek ingyenes igénybevételét a mindenkori érvényes jogszabályok szerint biztosítjuk az abban érintett tanulóink számára.

47 3 7 bb A ó bb f b h, h h b í j í A ó -h f c í h ó f, h bó ó j í E í ó f ó fü ü b, b A ó h f bb b, h b f bb f h A ó ó ü ój A ü - f f - 呗 f ó, b j jü f j ü, f í A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. A j í, í 呗 f ó bó,, jó, j b j j b í b A 呗 f ó, f bb bó ó ó bbh f, i ű ö é é ᔗ厇 11/199ᔗ厇. ᔗ厇ᔗ厇. 8. ᔗ厇Kᔗ厇. f h T c ü h - f A bb f b ü ó f c A ó ó, h : - ój f ó f ó ó - ó, h bb bó í bb j í - A ó, h j í - ó - í b ó bb, ó - h ó h, 呗 呗 呗 呗 呗 f b ü

48 3 8 b, ö, ᔗ吇 bb u j ᔗ吇 A tanulói teljesítmények mérésének és értékelésének alapjai A ó f b, b í j ó, ü, h f í h ó h, f ü b b, jó j í í j, ó ó í h Feladatai: óc í h, h, í - h, j í j j c ó bb, h j, ó í bb j í h, h, ó h í j í í j Elvei: A, í ó, h b 呗 f ó í í b f ó -, c, b, A b b í h ó b Az ismeretek számonkérésének módja és funkciói: ób - A f ób, f í f c ó : - ób f í f c ó í - ób b - í f c ó, f h, -f, f j, f, j, b

49 - -h ó bó - í b f ó bó - h f - f c ó h f, c b, ff c : - f - T ób - í f c ó,, í - T ó - f - b - űj, f, í f f ü, ó : - E ó f : - A ó b ó b c ó, ó ó A h ó f í,, í f b ü í - f b, ü, ó h A f ű Értékelési és mérési rendszerünk A teljesítménymérés rendszere A h, AT,, ü h A ó j í h í b, ób, ó, ó - b ü A ó f f, A f f ű ü f A f h,,, bó A f f, j f A bevezető és a kezdő szakasz értékelési rendszere: A ó f ó f f, b f í ó í ó j, ó h ó h ó

50 A j h c ó ó,, j, A ó, í ü A ch f c ó f j f,, c c ó, b c ó,,,,, f A c c ó j, ü ű, c, b A, ó j A szöveges értékelés módjai: A f h ób ó ó ü b, ü j ü f, ó f j j j f h E ü f j í í í ó, b ó j í A b í í h j ó: - ó f - ó f - f - f - c bó - f ó bó A szöveges értékeléssel szemben támasztott követelmények: h jó, h, ü ó, f j bbh, h ó, f j b ó ü f ó í, ó : - A ü b ó j í - 呗 ó f j ó f í b - E f ó Kiegészítés: A f ó, b ó j í j jü A b f ó A szöveges értékelésre nem kötelezett évfolyamok értékelése A ó f j, j j j

51 A í b b ü f j b h ó j h ób h í ü A ób í b í j, A ü j f, f j ó j b A f j h óbb, ó A j ű ó í b b f h j, ób A b h j A informatika b f ó Osztályzatok, minősítések: A ó í - j í ű j jó - jó ó - jó ó h A ó f bb h j j j A ó ü ó, ó, f í j ó bb f b Abb b, h í b j ó, ü j ó ó, ó Osztályzatok a tanterv által előírt törzsanyagra vonatkozó követelmény alapján: ű :, bó b í b ű í ü h : h f, b, f, j ó j ó: h bí h ó, c j h b A ó b bb h b, f íc ó b : h, h h b, í j í, í bb f í b

52 ó, b í ób í b f b f, í f E : h h c, bb h ü, j E b ó f E : h b í A j A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése h ü ó 3 9 u, ᔗ吇 ö,, ᔗ吇 j Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja: í - f í ó f j b f b f j Az értékelés folyamata: A f h ó, A b í j j ó fü b A f b í ó ó f f ó ó ó h j f b f j j A j f ó f c b f bb í b c j j, h í ó ó ü h, Magatartáson értjük a tanuló: h, j h ó, h ó, f, ó, h, c b, h b í b b, b,, h, b j, f

53 Szorgalmon értjük a tanuló: h ó,,, ó f,,, A szorgalom értékelése: Megnevezés Példás Jó Változó Hanyag 呗 j í f, ó j í b, T h j E h T í j jó, b ó T j í h ó T í ó b í ü b h h f T f j ó T j f í j, f bí h ó 呗 í h j, f f h ó j b bí h j A magatartás értékelése: Megnevezés Példás Jó Változó Rossz

54 f f h b f b í ü A f f b ó h ó b,,, T h, f f b í í b T f, f f b í f h, f b j h b j í, A b ᔇ垗 j, í, 呗 j, j h c j j b b c ü h bí f, A f E j b A h b j h f j j 3 0 b b, j,, u u b b ö ö, ú Az írásbeli beszámoltatás szerepe: A ó, ó f A h f, ó Tí h b f, f h f b A í b b h ó f í ü h ój, h ób f, í f b ó j Szempontok a feladatlapok összeállításához: bj í h A b ü h h f ű óh j,, h f í, fü,, ó A f, fó j

55 T Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, és a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Formája í - ó Funkciója T -b j Előzménye - f - E b j Időtartama 呗 c Színe a naplóban Az értékelésbe n betöltött szerepe b j í - Kijavítás Értékelés Korrekció Határidő T h ó, h,, b ü ᔗ吇 E ᔗ吇 ᔗ吇 u ᔗ吇 ᔗ吇 c í Korlátai b j h bb c - bb ó - - ó bó j c 呗 h ó h ó c ób c

56 b f 呗 h h ó ó f b j b bó c - c f ób 呗 h ó h c c - - h -, E í 呗 c 呗 h ó h E bí j c í - f f f í ó b - A b f j - ób E bí j c f 呗 - b h, ff c h A bbh h, f ó h ü c ó c c c c c ó 呗 c c 呗 h ó h c 3 u ᔗ吇, b b j b A ó, h h, : T ó cí ű b b j Az értékelés formái: ób í b űj b b í, bbh h ó b A b ó, bb

57 3, ö u b ü ᔗ吇 b b Általános elvek A ó í, j í ü, ü j h f A h f f f b ü : - ó - - f í ó ü b, ó b b í - c h f, h ó f 呗 f, j, ó h c ó, ó bb ó bb í h ó, í A í b h f, ü, jü A ó b f j b ób h f h ób jü h bb f ó A ó h í ó j ü b ch, h, b h A b h h ü í j b, ó b,, h í ó, h ü í j h f h A ü ü h ü í, j bb ü ű A h f f h ü f b j h ób, j í A ó j bó ü h f h b ü h ó í h f, b í ób b h ó h ó A ó ü j j h f ó, ü í ó f ü h f í, b ób b A házi feladat adásának korlátai (mennyiségi, időbeli):,, ü bb h f, b h b, ó ó A c ó j j í f h ó : f j c, í, í h,, b j í h j :,

58 A napi tanulási idő nem haladhatja meg naponta átlagosan: b 呗 c 呗 b c b 呗 c b c E ó í b f b ü ó ó j h, ű Ezen kívül: j í b, ó b A í ó A ób í b A b j, h c c A ó j, ó f f j h í,,, b A ó í ü, h ó b f ü 3 3 u ü A tanulók fizikai teljesítményének mérése: A A T j, ü j A b ó ób b A ó c h h bb j í A ó j b

59 A -, b h j í j ó f, f b A h -, ó f b f, f b f b f ü A -, ó, f, f b 3 4 Oktatásszervezési terv A mindennapos testnevelés megvalósítása DÖMSÖD A í c, h h ó A ó ó 呗 ó b í jü b E ó 呗 c f j jü, h ó b í ó h bb, ó ü, ü f j b bb ü ó c, í ü, h c f í ó h j A c ó ó A f ó ó b í ü ó b A ó ü, c ó j, í j ó í 呗 c A ó j ű b j ü E j, h ü bb, h b í b ü, í j, b A h b í ü, h jó b ó b j, h c b A h f b ü óc ó í, ó ó b í E í ü óc h ó, ü b j f, - ó h c c b ó Terembeosztás, a tanítási órák helyének megszervezése. A ó A ó ó j c b f, f b ó

60 A b ó c b E b ó b j ü h j, b j c ű h A bb ó b b f A b f c ó, f j, ü h, ó h T jó, f ó Szakmai feltételek A f h b j ü, ó 呗 c, ó b í,, c A ó, b f f j, - h - f, ó, j ó f ff c, bb ű h b j - ó, ó f h,, - ó, b c ó í ó - j jü b, h ó f A f b b j ü bb ó b j b, b í ó A bb c b E f f c bb b, f í ü ű h f ü í, h í, ü f j, c b ch h h ó j í ó h j Személyi feltételek A f b j A ó b í ó j b j, f bó Az iskola sportélete A f ó j, b í j ű b j b : b b b b T f c f c T Tanítás órán kívüli sportolási lehetőségekről c

61 b E c T c b A b c Hagyományos sportrendezvények A j f ó : - ób j - c b h c - j, : - A ó b : - b : b, b, b, f c b b : -, ü f ó : - b, b b c b ó j b Az iskolánk tanulóit érintő versenysportok, sportolási lehetőségek: E b b, h b ó b c ó h, f c b h h b : ü, b j b b : b ü, ó b í b ü A : b ü E : b h A h h f A jó, í A b f, A ü b 呗 ü, T b : A ó f b ü,, hó b b c c b, 呗 j A - ü ű, í í A mindennapos testnevelés megvalósítása APAJ A c j f f

62 A f, f bb, f j A b c, h, h ó A,, h jó b b f Tehát a feltételekhez alkalmazkodva kell a mindennapos testmozgást megoldani. A - f ó b h ó b í, f ü - f h c ó ó A c -, có, h A f j h b ó, j ó h, b : - j - f - - f - f c, b - b c 4. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

63 4 ᔗ吇, A b f ó í f, ü f j ó b h E ü, c c Helyzetelemzés A, c f j b, - A í ó, - A f, - A b ó ó, - A í ó h A tanítási órákon a következők valósulnak meg e téren: A f j í A f, f ó ó f f í ó ó b f í í ó j f, í ü, f, ch ó ü A ű Megvalósul a mindennapos testnevelés A c ó b ü h b A í ó bb f E f ü b A T j A cí ű bb ó j í f Elkészült az iskola drogstratégiája A tanítási órákon kívüli alkalmak is az egészség nevelést szolgálják h : b, f c, b,, c, c, b c c í f, h E Kapcsolatok: A A h ó A jó 呗 í f c 呗 j A

64 A f h f ó b E b a legfontosabb cél, h í í b í ó,, ó j í j Az egészséges életmódra nevelés terén: A b c ü A h ó j b ó j Legyenek képesek majd a felnőtt, önálló életükben: ó j ó h h E í f A j f ó í b, ü f b j bb,, h,, j, í h, ó b j fü h, h, f T j, h f h, h í h b j Ismerkedjenek meg: A f, c f A, c c ü b A f A közlekedés terén: j f bb b A ó b b j b f Céljaink megvalósítása érdekében feladatainkat az alábbiakban határozzuk meg: T í, h ó f bb A í í ü í E b ü f : - A E -b, - b, í bb fó - A í h f bb b j í - A h - T í b, A bó j, f, ü - ü, í j bb h h, f í í, h j ü, h b

65 ü í í, h ü - T ü, h bb bb A testi és lelki egészségre nevelés terén különösen alkalmaznunk kell a következő módszereket: f 呗 E Az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok megvalósulásának színterei: í ó h ó í ó í ü f j, b,, b cc, Kapcsolattartás: c 呗 j A jó 呗 í h ó Tű ó 4 ᔗ吇 Bevezető A óbb b h j ü b f f A b h bb h, ó b E j ü, c ó, f j f,, ó í f jü, b ó c ó, í c E f j j, f j j,,,, ó b f ó ó A í h f j í :

66 Veszélyeztető tényezők 呗 ü : - ü - A h, h ó ü -, h -, - b - A h - T b - 呗, ü - - ü - - óh - T c ó, h - ü ó - T h í h - A jó í c h - A h Munkánkat segítő, védő tényezők c - 呗, b, -, b, h -, h - A ü f - - c, f ű ü í - jó 呗 í -, -, - c, f ű - E h - í - A h h í - - T ü - fj f - Problémák A ü ü ű í A c h A í h A c b ü ü, b c

67 E c h, f A c h A í f j, í, j bb h h, h f j ó b T ó j b A j h f b A í c ó í Igények A ü j b ó í h A h c ó ó í, ó f j, í, j ó : í ó A ü ű í, í h ű c j ó í Vágyott állapotok, célok A j b j ü b, jü f, h h í c ü c : A c ó, ó, ó í, h f f ó f h E í í í c b f j ó ó ó f b A ü ü f j ó j f A ü ó í, c h ó c ó A c ó c í c ó, b f A c j b b : - f ó c - c í Kitűzött célok elérése érdekében teendő lépések A b - A ó b ű, b h í - A f ó h f h f j, h h, í - A ó f h ó c -,, h j bb h A í ü - A ü - í j j bb h

68 - í f, í ü hí - c f A A h bj E ü Forrásaink f - A ü b f - c ó - - fj f - - 呗 í - - A f - A h í, ó í h ü b ü - A h f í h - A h í í b 5. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A ó, í í c,, h, ű,, j bb c b Helyzetelemzés: ó j, b ó, ó f ü b f j A nevelőtestület által közvetítendő legfontosabb értékek között szerepel: A c A ű, f f, fü,, A í f j A b ó b í ó f í, c,, c í j A, j ü ó ó f bb ó b h Cél és feladatrendszerünk f ó, f f b

69 í ó ó í ü A AT, T, ó b f c ű, b j í h A ó í ü b,, A, f ó,, í, ó, ó b, h A, í c ó,, í T h ó h, ó í űj, í f - h űj c ó : j, í j,, T í j, ű, ó,, í, j T j,,, b E Távlati cél: A f ü, í f f h ó f j E b f í Természettudományos gondolkodásmód kialakítása, fejlesztése ű j A,, í fü í b, í A hatékony személyiségformálás keretein belül a képességfejlesztés kiemelt területei: b T c f j A í f j A b ó f j A f f j A ü ű f j Egészséges, környezetbarát életmód kialakítása: A í f A c, ű, f A társadalmi természeti felelősség megalapozása: A b c b, f A óh, í A h, A b f,

70 A f, f, c A í T Fejlesztési követelmények A természettel kapcsolatban a tanuló legyen képes: í, f, j, h ó c b,, b f f b c ü ű f A társadalommal kapcsolatban a tanuló legyen képes: j, ü ű ó í b f f f h ó f j, j c ó f f fü, Önmagával kapcsolatban legyen képes:, í c j f j í f h ó A cél kritériumai: h j, h ó ü, ű ó j c ó ü j b, fü, f j fü, ü ó b f f j í, b f, b ü b b -, í ó h, h ó Tevékenységformák: b c j A h h, h h j, j j í, A szemléletformálás és az értékközvetítés jellemzően tevékenységorientált:

71 ó, f ó í ü,,,, í, ó, f ó, h, h, í h, j, f ó f j í í ó hí ó j, c ó h j h í - í űj - f h űj - h űj - j ó űj í h űj, h h í c ó,,,,,, b, b h h j Módszerek:, í í f, í ó, f, h í, ó, űj ff c f j í, ó, T, j, j, Kapcsolatfelvétel kapcsolattartás: ü, c T ü f j, ű b, 呗 j A 呗 Jeles napok:

72 A í j 呗 A j 呗 T í Tartalom E EETᔇ垗 ᔗ厇 é é yi Nyi ᔗ厇 g gi i ᔗ厇 g gy ég í é é ᔗ厇 Kü é yi 1. ᔗ厇. ᔗ厇 y é - A j 呗 呗 E E 呗 AA N ᔗ厇- gf i ᔗ厇 ü ö í ᔗ厇 gf é é 呗 ᔗ厇é i 2. ᔗ厇. é ö ᔗ厇 f i 2. ᔗ厇. ᔗ厇 f y ᔗ厇- é i i, ö -, é 呗 2. ᔗ厇. i é i é g i hé ég ö függᔗ厇 g gi i é y ég 2. ᔗ厇. h ég, é ég i gí ᔗ厇 é y ég gy - é if ᔗ厇 g é f i i f gí ᔗ厇 g 呗 i i h y yhí é é gí ᔗ厇 é y ég é i igé yű é é g gi i g ég h h ü ég ᔗ厇- gí ᔗ厇 ö ö é f é gy é ü ᔗ厇,, g g i i gyü ű ö é é f i, gyü ű ö é f é é h ᔗ厇 ég i A 呗A E 呗 垗 TA TE E 呗 i é é i i 呗 ᔗ厇 é y é ᔗ厇 é i é ᔗ厇 呗 T gyi é 3. ᔗ厇. ű ᔗ厇-ᔗ厇. y 呗 3. ᔗ厇. gy ég f é i é gh i 呗 呗 3. ᔗ厇. h ö y, yi gé, ö ö i i 呗 3. ᔗ厇. i g é f y é é f é i 呗 i i, i é é é ö é y i, é f iᔗ厇 í é yé é é é é é i ᔗ厇 í é é f i 呗 g, g é é é é é i ᔗ厇 í é é ö é y i, g é g é é é é, i ᔗ厇 í é é f.

73 i i í i f i,, i, é é é é ö ö, ᔗ厇 y. 呗 é é é é i ᔗ厇 í é, é í i i é f y i f é é h i, ö i é i f é ü é h ᔗ厇í í i é i f gh i é i fi i i é é éh ü ég 3. 1ᔗ厇. i i é f i g í 呗 呗 A 呗A E E E 呗 AA ᔗ厇. 1. T i, i gé ég ᔗ厇. 2. D g égi A 呗A 垗EET E E 呗 AA MELLÉKLETEK A óf ch j A ü c b -j h ü f, f ó ó ó j A ü, ó ó A, ó ó A f ó jó h, jó h ó ó ó A ó, c b 呗

74 ó ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK A ü 呗 h c b -j f A ü c b - T b h c E A c b - h

75 : ó h ü h f ó : 呗 T ó f, f ü Kapják: ó ű E ü - ü j c j

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-17267/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és a maximális létszám

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

[a03t01] Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának nyitóadatai

[a03t01] Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának nyitóadatai Lemorzsolodással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatok 0304400 - Cserháti - szakközépiskola - szakgimnázium (szakgimnázium) - 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/a Cserháti - szakgimnázium (9-0) [a03t0]

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: 2010. április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus,

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek 1. sz. melléklet Óratervek 1. Gimnázium reál-orientáció Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. idegen nyelv 3* 2,5* 3* 3* 2. idegen nyelv 2,5* 2* 3* 3* Matematika 3 3 3 3 * Informatika 1,5* 1*

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

Szegedi Baptista Középiskola

Szegedi Baptista Középiskola Szegedi Baptista Középiskola OM azonosító száma: 200917 Cím: 6724 Szeged, Rigó u. 24/D Telefonszám: 20/478-4819, 62/246-062 E-mail: szeged@baptistaoktatas.hu Honlap: www.mffg.hu; szeged.baptistaoktatas.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk.

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Az Nkt. 81. -a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Volt tanítványaink a következő eredményeket érték el a középfokú intézményekben. 2012/13. tanévben a nyolcadik osztály létszáma:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV 2016 A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói teljesítmény növelését

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) OKM rendelet kötelezi az intézményeket

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 4 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, matematikából emelt óraszámú Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0003

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017-ES TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK A 2016/2017 TANÉV VÉGÉRŐL. Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna

STATISZTIKAI ADATOK A 2016/2017 TANÉV VÉGÉRŐL. Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna STATISZTIKAI ADATOK A 2016/2017 TANÉV VÉGÉRŐL Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna AZ ISKOLA TANULÓINAK LÉTSZÁMA: 1096 (1121) 1. évfolyam: 125 (131) 5. évfolyam: 125 (146) 2. évfolyam: 125 (106) 6. évfolyam:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tanított tárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A kerettantervektől a helyi tantervekig

A kerettantervektől a helyi tantervekig Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet II. Nemzeti Köznevelési Konferencia A kerettantervektől a helyi tantervekig Budapest, 2013. január 18. Kerettantervi rendelet 51/2012. (XII.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben