Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8."

Átírás

1 Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7090 Tamási, Deák F. u Tel.: 74/ , Fax: 74/ Helyi tanterv 2016/2017. tanév

2 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, JELLEMZŐI AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ VAGY SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE, ÓRASZÁMAI KIFUTÓ RENDSZERŰ SZAKKÖZÉPISKOLA TANTRÁGYI STRUKTÚRÁJA ÉS ÓRASZÁMAI Kereskedelem ágazati szakközépiskola óraterve Rendészeti ágazati szakközépiskola óraterve SZAKGIMNÁZIUM ÉVFOLYAM TANTÁRGYI STRUKTÚRÁJA ÉS ÓRASZÁMAI Kereskedelem ágazati szakgimnázium óraterve Informatikai ágazati szakgimnázium óraterve KIFUTÓ RENDSZERŰ SZAKISKOLA A közismereti képzés heti óraszámai A kifutórendszerű szakiskolában tanított szabadon választható tanórai foglalkozások Szakiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVFOLYAM A közismereti képzés heti óraszámai a szakközépiskola évfolyamán A szakközépiskola évfolyamán tanított szabadon választható tanórai foglalkozások Szakközépiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok A SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ (12 13.) ÉVFOLYAMA Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára TANTÁRGYI HELYI TANTERVEK A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, ÉS AZ EZEKET OKTATÓ PEDAGÓGUSOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI OSZTÁLYSZERVEZÉS ALAPELVEI Általánosan képző évfolyamokon Szakképzési évfolyamokon Csoportbontás A NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK MEGTANÍTANDÓ ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ TANANYAGA TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK EGYÉB FOGLALKOZÁSOK Differenciált oktatás keretei Tagintézményünkben megjelenő tevékenységi formák KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE, A MÉRÉS MÓDSZEREI ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK

3 12. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI Szóbeli formái Írásbeli formái Gyakorlati tevékenység formái VIZSGÁK A továbbhaladáshoz szükséges vizsgák Belső vizsgák ÉRTÉKELÉS A tanulók tudásának értékelése Az értékelés elvei Az értékelés gyakorlata Az értékelés kategóriái Értékelés felnőttoktatásban AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSE A magatartás és szorgalom minősítésének elvei A JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS ELVEI ÉS FORMÁI A TANULÓ MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT TOVÁBBI ELVEK A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ISMERETEK Jogi meghatározottság A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A fogyasztóvédelem módszertani elemei A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL, AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁSSAL, AZ ERŐSZAKMENTES KONFLIKTUSKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ISMERETEK Kriminológiai aspektusok A bűnmegelőzés tartalmi elemei A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei

4 1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői A Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium helyi tantervét a nevelési program alábbi elvei határozzák meg: teremtse meg a lehetőséget a képzés kimeneti követelményeinek (érettségi vizsga, szakmai vizsga) biztonságos teljesítéséhez, kiemelten biztosítsa a informatikai-, és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését, valamennyi tanuló számára tegye lehetővé egyéni képességeinek kiteljesítését, tehetségének kibontakoztatását, biztosítsa a belső átjárhatóságot. Iskolánk helyi tanterve figyelembe véve a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet vonatkozó mellékletei alapján kidolgozott alábbi kerettantervekre épül: Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára (6. sz. melléklet) Kerettanterv a szakiskolák számára (8. sz. melléklet) Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára (13. sz. melléklet) A fenti kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek helyettük az alábbi kerettantervek kerülnek beveztésre felmenő rendszerben: Kerettanterv a szakgimnáziumok évfolyama számára (14. sz. melléklet) Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára (15. sz. melléklet) a Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskola, az egyéni képzési utak lehetősége. (Nyilvántartásba vételi száma: KHF/ /2008). A kifutó rendszerű szakközépiskolai és a szakgimnáziumi helyi tantervek kimeneti követelmények teljesítése érdekében figyelembe veszi a 40/2002. (V.24.) OM rendelet előírásait. 4

5 2. Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok Az óratervek tartalmazzák: A szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámait is. Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv (jele: K) által előírt minimum óraszámot és a helyi tantervben (H) meghatározott óraszámot, így látható a szabad felhasználása. Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet (B) oszlopban szerepeltetünk. A helyi tantervi és a csoportbontási óraszámok együtt adják ki a teljes óraszámot, amelyet a táblázatban összevetünk az Nkt. 6. mellékletében meghatározott finanszírozott tel, így a finanszírozási többletigény is megjelenik a táblázatban. Az óratervben megadjuk a kötelező érettségi tantárgyakat (K), kötelezően választható érettségi tárgyakat (KV), a választható érettségi tantárgyakat, amelyekből az tagintézmény vállalja a tanulók felkészítését emelt, illetve középszintű érettségire (VE), (VK). Nem kötelező érettségi tantárgyból az emelt szintű érettségire való felkészítést más intézménnyel való együttműködés keretében biztosítjuk. 5

6 2.1. Kifutó rendszerű szakközépiskola tantrágyi struktúrája és óraszámai 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 6. sz. mellékletének adaptációja Kereskedelem ágazati szakközépiskola óraterve Kereskedelem szakközépiskola évfolyam Kereskedő Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam ÉRETTSÉGI K H B K H B K H B K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelvek K Matematika K Történelem, társadalmi és állampolgári K ismeretek Etika 1 1 Biológiaegészségtan Fizika Kémia Földrajz VK, VE Művészetek* Informatika VK, VE Testnevelés és sport VK, VE Osztályfőnöki Párhuzamos ágazati szakképzés elméleti óraszáma Párhuzamos szakképzés ágazati gyakorlati óraszáma Összevont gyakorlat Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló /hét Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Finanszírozott (Kntv. 6. melléklet szakmai 4+1 szakmai 4+1 szakmai 4+1 szakmai VK, VE 6

7 Rendészeti ágazati szakközépiskola óraterve Rendészeti szakközépiskola Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam ÉRETTSÉGI K H B K H B K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelvek K Matematika K Történelem, társadalmi és állampolgári K ismeretek Etika 1 1 Biológiaegészségtan Fizika Kémia Földrajz Művészetek* Informatika VK, VE Testnevelés és sport VK, VE Osztályfőnöki Párhuzamos ágazati szakképzés elméleti óraszáma Párhuzamos szakképzés ágazati gyakorlati óraszáma Összevont gyakorlat Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló /hét Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Finanszírozott (Kntv. 6. melléklet szakmai 4+1 szakmai 4+1 szakmai szakmai VK, VE 7

8 2.2. Szakgimnázium évfolyam tantárgyi struktúrája és óraszámai 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 14. sz mellékletének adaptációja Kereskedelem ágazati szakgimnázium óraterve Kereskedelem szakgimnázium évfolyam Kereskedő Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam ÉRETTSÉGI K H B K H B K H B K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelv K Matematika K Történelem K Etika Informatika VK, VE Művészetek Testnevelés VK, VE Osztályfőnöki Kötelező komplex természettudomán yos tantárgy Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz VK, VE Kötelezően választható tantárgy: Szakmai Érettségi tantárgy Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Összevont gyakorlat Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló /hét Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Finanszírozott (Kntv. 6. melléklet KV , , ,5 44,

9 Informatikai ágazati szakgimnázium óraterve Informatikai szakgimnázium évfolyam Informatikai rendszerüzemeltető Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam ÉRETTSÉGI K H B K H B K H B K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelv K Matematika K Történelem K Etika Informatika VK, VE Művészetek Testnevelés VK, VE Osztályfőnöki Kötelező komplex természettudomán yos tantárgy Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika VK, VE Kötelezően választható tantárgy: Szakmai Érettségi tantárgy Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Összevont gyakorlat Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló /hét Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Finanszírozott (Kntv. 6. melléklet KV

10 Informatikai szakgimnázium évfolyam Gazdasági informatikus Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam ÉRETTSÉGI K H B K H B K H B K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelv K Matematika K Történelem K Etika Informatika VK, VE Művészetek Testnevelés VK, VE Osztályfőnöki Kötelező komplex természettudomán yos tantárgy Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika VK, VE Kötelezően választható tantárgy: Szakmai Érettségi tantárgy Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Összevont gyakorlat Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló /hét Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Finanszírozott (Kntv. 6. melléklet KV A szakgimnáziumban tanított kötelezően választandó tanórai foglalkozások Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Szakgimnáziumban kötelezően választható tantárgyak: fizika (informatikai ágazaton) földrajz (kereskedelmi ágazaton) A szakgimnázium kerettanterv megadta a lehetőséget az iskolák számára, hogy a kötelezően választható tantárgyak meghirdetéséről szabadon dönthet. Iskolánk választása a szakmai tantárgyra esett, mert úgy véltük, ez támogatja leginkább diákjainkat a sikeres szakmai érettségi vizsga letételében. 10

11 2.3. Kifutó rendszerű szakiskola 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 8. sz. mellékletének adaptációja A közismereti képzés heti óraszámai A közismereti és szakmai órák aránya Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra Szabadon felhasználható 1 óra - 1,5 óra Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra Szakmai Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra elmélet és Szabadon gyakorlat felhasználható 2,5 óra 2 óra 2,5 óra Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra A közismereti órák eloszlása Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Magyar - Kommunikáció 2 óra 1 óra - Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra Matematika 2 óra 1 óra - Társadalomismeret 2 óra 1 óra - Természetismeret 3 óra - - Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra Informatika 1 óra 1 óra Osztályközösség-építő Program 1 óra 1 óra 1,5 óra Összesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra Iskolánk élt a nemzeti köznevelési törvény által megteremtett lehetőséggel, és az érintett osztályokban csak azokon a tanítási napokon szervezi meg a mindennapos testnevelés oktatást legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ennek okán 9. évfolyamon teljesíthető a heti öt testnevelés óra, de évfolyamon már csak heti 2,5 óra kerül megtartásra. A fennmaradó órákkal megnöveltük szabad ünket, konkrét tantárgyiasított felhasználásukat a lenti óratervek tarttalmazzák. 11

12 A kifutórendszerű szakiskolában tanított szabadon választható tanórai foglalkozások Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Szabadon választható tantárgyak: Informatika kiegészítés Szakiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak, minimális óraszámok és szabad a szakiskola évfolyamán A szakiskolai óraterv tartalmazza: A közismereti óraszámok mellett a szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámait is. Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv (jele: K) által előírt minimum óraszámot és a helyi tantervben (H) meghatározott óraszámot, így látható a szabad felhasználása. Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet (B) oszlopban szerepeltetünk. A helyi tantervi és a csoportbontási óraszámok együtt adják ki a teljes óraszámot, amelyet a táblázatban összevetünk az Nkt. 6. mellékletében meghatározott finanszírozott tel, így a finanszírozási többletigény is megjelenik a táblázatban. Testnevelés órákat csak az elméleti oktatási napokon tartunk, felszabaduló heti két órával a szabad et növeltük meg. Minden szakiskolai szakképesítésre megadjuk a 3 éves ( évfolyam) óraterveket, a 2 éves ( évfolyam) óraterveket a szakmai program tartalmazza. A szabad felhasználása során ügyelni kell a szakmai elmélet/szakmai gyakorlat arány betartására a teljes képzési időre számítva, a szabad et ezen szabály szerint használtuk fel. 12

13 A gyakorlati óraszám számításánál a duális szakképzés gyakorlata alapján a 9. évfolyamon iskolai tanműhelyi gyakorlatot tervezünk, a évfolyamon külső képzőhelyi gyakorlatot. Az összes óraszámnál az óraterv tartalmazza az osztály kettő, illetve három gyakorlati csoportra bontása az óraszámokat. Tantárgyak Kőműves és hidegburkoló Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

14 Tantárgyak Festő, mázoló, tapétázó Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

15 Tantárgyak Asztalos Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, ,5 9 2 Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 16,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 16,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

16 Tantárgyak Hegesztő Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 12. évf ESTI 13. évfolyam 13. évf ESTI K H B K H B K H B K H B H B K H B H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4,5 6, , ,5 9, ,5 Szakmai gyakorlat 2. csoport 10 10,5 10, ,5 17,5 19, ,5 16 Szakmai gyakorlat 3. csoport 10 10, ,5 17,5 19, ,5 16 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 3,5 3,5 Szakm. elm. és gyak. összesen , ,5 25, ,5 Összes óra 2 csoport , ,5 Összes óra 3 csoport ,5 finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport , Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport 63 Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport 6 Összefüggő szakmai gyakorlat ,5 21,5

17 Épület- és szerkezetlakatos Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 12. évf ESTI 13. évfolyam 13. évf ESTI K H B K H B K H B K H B H B K H B H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, , ,5 9, ,5 Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 18,5 19, ,5 16 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 18,5 19, ,5 16 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 3,5 3,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25, ,5 Összes óra 2 csoport ,5 Összes óra 3 csoport ,5 finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport 62 Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport 5 Összefüggő szakmai gyakorlat ,5 21,5

18 Tantárgyak Mezőgazdasági gépszerelő és karbantartó Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen Szakmai gyakorlat 2. csoport 9, ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport 9, ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

19 Tantárgyak Szakács Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 9,5 11,5 1 5,5 5,5 1 5,5 6 2 Szakmai gyakorlat 2. csoport 5 5,5 5,5 17,5 19,5 2 17,5 19,5 2 Szakmai gyakorlat 3. csoport 5 5, ,5 19,5 4 17,5 19,5 4 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen , ,5 25,5 4 Összes óra 2 csoport , Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat ,

20 Tantárgyak Pincér Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 9,5 11,5 1 5,5 5,5 1 5,5 6 2 Szakmai gyakorlat 2. csoport 5 5,5 5,5 17,5 19,5 2 17,5 19,5 2 Szakmai gyakorlat 3. csoport 5 5, ,5 19,5 4 17,5 19,5 4 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen , ,5 25,5 4 Összes óra 2 csoport , Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat ,

21 Tantárgyak Eladó Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 7, ,5 8,5 4 Szakmai gyakorlat 2. csoport , Szakmai gyakorlat 3. csoport , Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 7 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

22 Tantárgyak Pék Heti óraszámok évfolyamonként 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Magyar-Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Digitális kommunikáció Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 8, Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

23 2.4. Szakközépiskola évfolyam 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 15. sz mellékletének adaptációja A közismereti képzés heti óraszámai a szakközépiskola évfolyamán A közismereti és szakmai órák aránya Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra Szabadon felhasználható 3 óra 2 óra 3,5 óra Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra Szakmai Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra elmélet és Szabadon gyakorlat felhasználható 2,5 óra 2 óra 2,5 óra Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra A közismereti órák eloszlása Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Kommunikáció magyar nyelv és 2 óra 1 óra irodalom Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra Matematika 2 óra 1 óra Társadalomismeret 2 óra 1 óra Természetismeret 3 óra Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra*** Osztályközösségépítő Program 1 óra 1 óra 1 óra Szabad ** 1 óra 0 óra 1,5 óra Összesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra Iskolánk élt a nemzeti köznevelési törvény által megteremtett lehetőséggel, és az érintett osztályokban csak azokon a tanítási napokon szervezi meg a mindennapos testnevelés oktatást legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ennek okán 9. évfolyamon teljesíthető a heti öt testnevelés óra, de évfolyamon már csak heti 2,5 óra kerül megtartásra. A fennmaradó órákkal megnöveltük szabad ünket, konkrét tantárgyiasított felhasználásukat a lenti óratervek tarttalmazzák. 23

24 A szakközépiskola évfolyamán tanított szabadon választható tanórai foglalkozások Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Szabadon választható tantárgyak: Informatika kiegészítés Szakközépiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak, minimális óraszámok és szabad a szakiskola évfolyamán A szakközépiskolai óraterv tartalmazza: A közismereti óraszámok mellett a szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámait is. Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv (jele: K) által előírt minimum óraszámot és a helyi tantervben (H) meghatározott óraszámot, így látható a szabad felhasználása. Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet (B) oszlopban szerepeltetünk. A helyi tantervi és a csoportbontási óraszámok együtt adják ki a teljes óraszámot, amelyet a táblázatban összevetünk az Nkt. 6. mellékletében meghatározott finanszírozott tel, így a finanszírozási többletigény is megjelenik a táblázatban. Testnevelés órákat csak az elméleti oktatási napokon tartunk, felszabaduló heti 2,5 órával a szabad et növeltük meg. Minden szakiskolai szakképesítésre megadjuk a 3 éves ( évfolyam) óraterveket, a 2 éves ( évfolyam) óraterveket a szakmai program tartalmazza. A szabad felhasználása során ügyelni kell a szakmai elmélet/szakmai gyakorlat arány betartására a teljes képzési időre számítva, a szabad et ezen szabály szerint használtuk fel. 24

25 A gyakorlati óraszám számításánál a duális szakképzés gyakorlata alapján a 9. évfolyamon iskolai tanműhelyi gyakorlatot tervezünk, a évfolyamon külső képzőhelyi gyakorlatot. Az összes óraszámnál az óraterv tartalmazza az osztály kettő, illetve három gyakorlati csoportra bontása az óraszámokat. Kőműves és hidegburkoló Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

26 Festő, mázoló, tapétázó Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható 1 0+2,5 1,5+2,5 Közismeret összesen ,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

27 Asztalos Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, ,5 9 2 Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 16,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 16,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

28 Hegesztő Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 12. évf ESTI 13. évfolyam 13. évf ESTI K H B K H B K H B K H B H B K H B H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4,5 6, , ,5 9, ,5 Szakmai gyakorlat 2. csoport 10 10,5 10, ,5 17,5 19, ,5 16 Szakmai gyakorlat 3. csoport 10 10, ,5 17,5 19, ,5 16 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 3,5 3,5 Szakm. elm. és gyak. összesen , ,5 25, ,5 Összes óra 2 csoport , ,5 Összes óra 3 csoport ,5 finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport , Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport 63 Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport 6 Összefüggő szakmai gyakorlat ,5 21,5

29 Épület- és szerkezetlakatos Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 12. évf ESTI 13. évfolyam 13. évf ESTI K H B K H B K H B K H B H B K H B H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 4, , ,5 9, ,5 Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 18,5 19, ,5 16 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 18,5 19, ,5 16 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 3,5 3,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25, ,5 Összes óra 2 csoport ,5 Összes óra 3 csoport ,5 finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport 62 Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport 5 Összefüggő szakmai gyakorlat ,5 21,5

30 Mezőgazdasági gépész Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen Szakmai gyakorlat 2. csoport 9, ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport 9, ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

31 Szakács Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 9,5 11,5 1 5,5 5,5 1 5,5 6 2 Szakmai gyakorlat 2. csoport 5 5,5 5,5 17,5 19,5 2 17,5 19,5 2 Szakmai gyakorlat 3. csoport 5 5, ,5 19,5 4 17,5 19,5 4 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen , ,5 25,5 4 Összes óra 2 csoport , Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat ,

32 Pincér Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 9,5 11,5 1 5,5 5,5 1 5,5 6 2 Szakmai gyakorlat 2. csoport 5 5,5 5,5 17,5 19,5 2 17,5 19,5 2 Szakmai gyakorlat 3. csoport 5 5, ,5 19,5 4 17,5 19,5 4 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen , ,5 25,5 4 Összes óra 2 csoport , Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat ,

33 Eladó Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 7, ,5 8,5 4 Szakmai gyakorlat 2. csoport , Szakmai gyakorlat 3. csoport , Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 7 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

34 Pék Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam K H B K H B K H B Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 Informatika Osztályközösség-építő program ,5 1 2 Szabadon felhasználható Közismeret összesen , ,5 1,5+2,5 9,5 5 Szakmai elmélet összesen 8, Szakmai gyakorlat 2. csoport ,5 Szakmai gyakorlat 3. csoport ,5 Szabadon felhasználható 2,5 2 2,5 Szakm. elm. és gyak. összesen ,5 25,5 2 Összes óra 2 csoport Összes óra 3 csoport finanszírozott (Nkt. 6. mell.) Összes finanszírozandó óra 2 gyakorlati csoport Összes finanszírozandó óra 3 gyakorlati csoport Többletfinanszírozási igény 3 gyakorlati csoport Összefüggő szakmai gyakorlat

35 2.5. A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12 13.) évfolyama Tantárgyak és óraszámok Tantárgyak I. (11.) Nappali tagozat Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai ( évf.) Heti óraszámok évfolyamonként II. (12.) Nappali tagozat I. (11.) Esti tagozat II. (12.) Esti tagozat ÉRETTSÉGI K H B K H B K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelv K Matematika K Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek K Természetismeret Informatika Testnevelés és sport Osztályközösségépítő program Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló /hét Összes finanszírozandó Finanszírozott (Kntv. 6. melléklet

36 Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 15. melléklet szakközépiskolai kerettantervei veszik át. Tantárgyak és óraszámok Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgyak I. évfolyam Nappali tagozat II. évfolyam Nappali tagozat Érettségi K H B K H B Magyar nyelv és irodalom K Idegen nyelv K Matematika K Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret 2 3 Informatika VK,VE Testnevelés és sport VK,VE Osztályközösség-építő program Szabadon tervezhető 3 5 Rendelkezésre álló Összes finanszírozandó óra finanszírozott (Kntv. 6. mell.) K 36

37 2.6. Tantárgyi helyi tantervek Az egyes tantárgyak helyi tanterveit iskolatípusok szerinti bontásban a következő mellékletek tartalmazzák: Kifutó rendszerű szakközépiskola helyi tantárgyi tantervei: 1.számú melléklet Szakgimnázium helyi tantárgyi tantervei: 2.számú melléklet Kifutó rendszerű szakiskola helyi tantárgyi tantervei: 3.számú melléklet Szakközépiskola helyi tantárgyi tantervei: 4.számú melléklet Digitális középiskola helyi tantárgyi tantervei: 5.számú melléklet 3. A választható tantárgyak, foglalkozások, és az ezeket oktató pedagógusok kiválasztásának szabályai Az iskola bizonyos tantárgyak/tantárgycsoportok esetében választást kínálhat fel a tanulóknak. Ebben az esetben a tanuló, a tanuló szülője az iskolába lépéskor a jelentkezéssel egy időben választ e tárgyak közül. Ez a választás a tanulmányi idő végéig tart. Amennyiben valamilyen oknál fogva a szülő e választását felülbírálja és élni kíván változtatási jogával, úgy ezt írásban kell kezdeményeznie a megelőző tanév május 20-ig, a jogszabályi előírások alapján. Az iskola vezetősége a tanulót nevelő-oktató pedagógusok véleményének kikérésével hozza meg döntését, melynek feltétele a különbözeti vizsga letétele. A különbözeti vizsga a követelmények optimum szintjét kéri számon. A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat. Ezekre a tantárgyválasztás szabályai vonatkoznak. Abban az esetben, ha a foglalkozáson való aktív részvétel előzetes ismeretekhez is köthető, úgy a változtatásnál előzetes ismeretek felmérése szükséges. A tanuló abban az esetben választhat a pedagógusok közül, amennyiben a téma és képességek szerinti csoportalakítás során legalább két azonos csoport jön létre két különböző pedagógus vezetésével. A helyi tantervekben a szabadon tervezhető felhasználását az óraterv tartalmazza, a szabadon tervezhető többletórák megtanítandó és elsajátítandó tananyagát az egyes tantárgyak helyi tantervénél lehet megtalálni. 37

38 4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 4.1. Osztályszervezés alapelvei Általánosan képző évfolyamokon Az osztályok szervezésénél elsősorban az ágazatokat, szakképesítéseket vesszük figyelembe. Az osztályok, gyakorlati csoportok létszámhatárait, átlaglétszámot és maximális létszámot az Nkt. 4. melléklete határozza meg. A kifutó rendszerű szakközépiskolában és a felmenő rendszerű szakgimnáziumban minden osztály alkalmazunk csoportbontást az alábbi tantárgyaknál: informatika idegen nyelv minden olyan tantárgy, ahol az ágazati kerettantervek előírják. A tanulók felzárkóztatása, a képességek fejlesztése, a tanítási - tanulási folyamat hatékonysága, illetve szakmai tantárgyak jellege megköveteli az osztályon belüli csoportbontást, amit az alábbi tantárgyaknál alkalmazhatunk, amennyiben az osztálylétszám eléri a 24 főt (kivéve a gyakorlati képzés csoportjait): magyar nyelv és irodalom matematika A kifutó rendszerű szakiskola valamint a felmenő rendszerű szakközépiskola közismereti foglalkozásain az érvényes kerettanterv szerint alkalmazunk csoportbontást Szakképzési évfolyamokon Osztály egy vagy több szakmai csoportból is szervezhető. Szakképzési évfolyamokon a elméleti képzés, a gyakorlati képzés az Nkt. 4. számú melléklete szerinti létszámokkal szervezhető. Az azonos ágazaton tanuló, és több elágazással rendelkező szakképesítés a tanulók egy osztályba szervezhetők, ha a központi programjuk közös modulokat ír elő. Ebben az esetben az eltérő modulok csoportbontásban oktathatók, ha a csoport létszáma eléri a gyakorlati képzésre vonatkozóan a törvényben meghatározott létszámot. A szakmai idegen nyelv tantárgynál csoportbontás alkalmazható. 38

39 Csoportbontás Az tagintézményben csoportbontásban tanított órákat az egyes szakközépiskolai ágazatok és szakiskolai szakképesítések óratervei tartalmazzák. A csoportok szervezésénél irányadó a a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. Csoportbontásban szervezzük az emelt és a középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. Az emelt és közép szintű érettségire való felkészítést a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet szerint szervezzük meg. A csoportok csak kellő számú jelentkező indulnak (minimum 12 fő). Az emelt szintű érettségire való felkészítést tagintézmények közötti egyeztetés alapján több középiskolával közösen látjuk el, biztosítjuk a jogszabályban előírt et. Csoportbontások szervezési elvei: Az egyes tantárgyakra vonatkozó elveket a szakmai munkaközösség határozza meg: lehetséges eljárás, hogy a diagnosztizáló mérést követően nívó-csoportok alakuljanak, amelyek lehetővé teszik a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, másik megoldás a homogén-csoportok létrehozása, amely az osztályfőnök irányításával jön létre. Az egy osztályból alkotott egyes csoportok létszáma maximum 10 %-kal térhet el egymástól. Tanév közben az érintett szaktanárok, szakoktatók egyetértésével, az osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezheti a csoportváltást. 39

Helyi tanterv. 2018/2019. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8.

Helyi tanterv. 2018/2019. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. Tel.: 74/471-127, Fax: 74/471-324 e-mail: valyi@valyipeter.szekszardiszc.hu www.valyipeter.szekszardiszc.hu Helyi

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÓRATERVI HÁLÓK szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől HATÁLYOS PEDAGÓGIAI PROGRAMOKHOZ

ÓRATERVI HÁLÓK szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől HATÁLYOS PEDAGÓGIAI PROGRAMOKHOZ ÓRATERVI HÁLÓK 2018. szeptember 1-jétől 2017. szeptember 1-jétől 2016. szeptember 1-jétől 2013. szeptember 1-jétől HATÁLYOS PEDAGÓGIAI PROGRAMOKHOZ 1 A KÖZISMERETI ÉS SZAKMAI HELYI TANTERVEK ELKÉSZÍTÉSÉT

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASZK, Szakképző Iskola Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Részletesebben

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Tantárgyi struktúra és óraszámok Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzéseink a 2013/2014-es tanévvel kezdődően: Mezőgazdaság ágazati szakközépiskolai képzés Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez mezőgazdasági szakközépiskola

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi CC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012.

Részletesebben

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től 1. Szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi előtti

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

Katolikus helyi tanterv minta 2012

Katolikus helyi tanterv minta 2012 Katolikus helyi tanterv minta 2012 1 2 Jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 20/2012.

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Ágazati képzés (9-12. évfolyam) Cím: 6723

Részletesebben

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv Bevezetve: 2016. szeptember 1-től Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 134 Budapest, Váci út

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

A 2017/18. tanév rendje Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A 2017/18. tanév rendje Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A 2017/18. tanév rendje Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0801 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0802 nappali XXVIII. Turisztika 0803 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0801 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0802 nappali XXVIII. Turisztika 0803 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. Tel: 46 / 508-252 www.ker-misk.sulinet.hu Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések Bevezetés A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás támogatja a rugalmas, az adott ágazathoz

Részletesebben

Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Cím: 6900 Makó, Posta u. 4-6. Telefonszám: 62/510-917 Fax: 62/510-917 E-mail: kerititkarsag@gmail.com

Részletesebben

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19.

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. TANÉV Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /003

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /003 Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM azonosító száma: 203052/003 Cím: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. Telefonszám: 62/547-160 Fax: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2018-2019. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító:

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203039 Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján)

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján) Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. Tel: 82/553-410; Fax: 82/553-411 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.naszi.sulinet.hu Közzétételi lista (a nemzeti

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító:

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203039 Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV 2016 A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói teljesítmény növelését

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám: 62/540-272

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola. Pedagógiai Program. intézményvezető

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola. Pedagógiai Program. intézményvezető Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Program Érvényes: 2018. szeptember 1-től jóváhagyta: Magyar András intézményvezető 1 Tartalom A választott kerettanterv megnevezése...

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali SZOLGÁLTATÁSI SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK Nappali 2018/2019 Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2018/2019. tanév Osztály jelölése

Részletesebben

Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2018 19-es TANÉV Milyen képzésre jelentkezhetsz? Szakközépiskolai Szakgimnáziumi Képzési rendszerünk

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: suli@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre Szaktudás Lelkiség Szolgálat 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Tel/Fax.: 49/505-280 e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében 1.SZ. MELLÉKLET SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI TÁRGYAK 9-12.évf. 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf összes óra Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 13. évf. 13. évf. összes óra Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 Matematika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018 2019. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) II. (12.) Nappali tagozat. I. (11.) Nappali tagozat

Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) II. (12.) Nappali tagozat. I. (11.) Nappali tagozat AM DASZK, TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Helyi tantervek óraszámai Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) Évfolyam/ Tantárgyak

Részletesebben

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 4 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, matematikából emelt óraszámú Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0003

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15.

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök) A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

Feladatellátási hely neve: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 0051

Feladatellátási hely neve: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 0051 Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 004 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7 0051 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, SNI típusa:

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A as TANÉVRE

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A as TANÉVRE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2019 2020-as TANÉVRE Tagintézményünkben, a szakgimnáziumi osztályokban a 9-12. évfolyamokon szakmai érettségire, majd egy éves képzéssel technikusi OKJ-s vizsgára készítjük fel

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Szegedi Szakképzési Centrum 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Az intézmény OM azonosítója: 203052 Tel.: 62/425-322 E-mail: info@vasvari.hu Honlap: www.vasvari.hu

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-17267/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és a maximális létszám

Részletesebben